TRİxopol venadaxili inyeksiya üçün 0,5%-li məhlul trichopol beynəlxalq patentləşdirilməmiş adıYüklə 25,71 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.03.2017
ölçüsü25,71 Kb.
#12960

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

(xəstələr üçün) 

 

 

TRİXOPOL      Venadaxili inyeksiya üçün 0,5%-li məhlul  TRICHOPOL 

 

 Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Metronidazole 

 

Tərkibi 100 ml-lik flakonlarda: 

Təsiredici maddə: 100 ml məhlulun tərkibində 500 mq metronidazol olur. 

Köməkçi maddələr: natrium-hidrofosfat, limon turşusu, natrium-xlorid, inyeksiya üçün su. 

 

20 ml-lik ampullarda: Təsiredici maddə: 20 ml məhlulun tərkibində 100 mq metronidazol olur. 

Köməkçi maddələr: natrium-hidrofosfat, limon turşusu, natrium-xlorid, inyeksiya üçün su. 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Antiprotozoy dərman vasitəsi. 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri Farmakodinamikası. 

Metronidazol geniş  təsir spektrinə malik effektiv antiprotozoy və antibakterial dərman maddəsidir. Preparat Trichomonas vaginalis,  Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Lamblia intestinalis,  həmçinin obliqat 

anaeroblara (spor əmələ  gətirən və  əmələ  gətirməyən) - Bacteroides spp., Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp, Eubacterium-un həssas  ştammlarına qarşı yüksək aktivlik 

göstərir. Aerob mikroorqanizmlər və fakultativ anaeroblar metronidazola qarşı həssas deyildir, lakin qarışıq 

floranın (aeroblar və anaeroblar) iştirakında metronidazol adi aeroblara qarşı effektiv olan antibiotiklərlə 

sinergist təsir göstərir. 

Metronidazolun təsir mexanizminin mahiyyəti anaerob mikroorqanizmlərin və ibtidailərin hüceyrədaxili 

nəqledici proteinləri tərəfindan metronidazolun 5-nitroqrupunun biokimyəvi reduksiyasından ibarətdir. 

Metronidazolun reduksiya olunmuş 5-nitroqrupu mikroorqanizm hüceyrələrinin DNT-si ilə qarşılıqlı  təsirdə 

olaraq onların nuklein turşularının sintezini tormozlayır ki, nəticədə bakteriyalar məhv olur. Farmakokinetikası. 

Anaerob infeksiyalı  xəstələrin vena daxilinə 20 dəqiqə  ərzində 500 mq metronidazol yeridildikdə qan 

zərdabında preparatın konsentrasiyası 1 saatdan sonra 35,2 mkq/ml, 4 saatdan sonra 33,9 mkq/ml, 8 

saatdan sonra 25,7 mkq/ml olur. Preparat yüksək nüfuzetmə qabiliyyatinə malikdir və orqanizmin əksər 

toxuma va mayelərində, о cümlədən ağciyərlər, böyrəklər, qaraciyər, dəri, onurğa-beyni mayesi, beyin, öd, 

ağız suyu, amniotik maye, absess boşluqları, vaginal sekret, toxuma mayesi, süddə bakterisid 

konsentrasiyalara çatır. 

Qan zülalları ilə birləşməsi zəifdir və 10-20%-dən yüksək olmur. Ödyaranma prosesi normal olduğu halda 

metronidazolun vena daxilinə yeridilməsindən sonra öddə olan konsentrasiyası qan plazmasındakı 

konsentrasiyasından xeyli dərəcədə yüksək ola bilər. Metronidazol orqanizmdən böyrəklər vasitəsilə xaric 

olur - dozanın 63%-i (preparatın 20%-i – dəyişilməmiş şəkildə xaric olur). 

Metronidazolun yanmxaricolma dövrü 6-7 saat təşkil edir. Böyrək klirensi 10,2 ml/dəqiqə təşkil edir. Böyrək 

funksiyaları pozulmuş  xəstələrə preparatın təkrar yeridilməsi metronidazolun qan zərdabında 

akkumulyasiyasına səbəb ola bilər. Buna görə də ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə metronidazoldan 

istifadə tezliyini azaltmaq lazımdır. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Metronidazol preparata qarşı  həssas mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən infeksiyaların müalicəsi üçün 

göstərişdir: 

- cərrahi əməliyyatlar zamanı (əsasən qarın boşluğu orqanlarında və sidik yollarında) anaerob infeksiyaların 

profilaktikası və müalicəsi; 

- ağır qarışıq aerob-anaerob infeksiyaların kombinəedilmiş müalicəsi; 

- sepsis; 

- peritonit; 

- osteomielit; 

- ginekoloji infeksiyalar; kiçik çanağın və baş beyinin absessləri

- absessləşən pnevmoniya; 

- qazlı qanqrena; 


- dərinin və yumşaq toxumaların, sümük və oynaqların infeksiyaları. 

 

Əks göstərişlər 

- metronidazola və ya digər nitroimidazol törəmələrinə qarşı həssaslığın yüksəlməsi; 

- MSS-in üzvi zədələnmələri; 

- qan xəstəlikləri; 

- hamiləliyin I üçaylığı; 

- hamiləliyin I və III üçaylıqları - (yalnız həyati göstərişlərə görə istifadə oluna bilər); 

- laktasiya dövrü (göstərişlərə görə, istifadəsi üçün zərurət yaranarsa ana südü ilə qidalandırma 

dayandırılmalıdır). 

 

Ehtiyat tədbirləri 

Böyrək və qaraciyər xəstəlikləri zamanı preparatdan ehtiyatla istifadə edilməlidir. 

Preparatdan istifadə dövründə alkoqol qəbul etmək olmaz, çünki metronidazol spirtli içkilərə qarşı ikrah hissi 

əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Preparatın uzun müddət istifadəsi periferik qan göstəricilərinə nəzarət 

altında həyata keçirilməlidir. 

 

Digər dərman maddələri ilə qarşılıqlı təsiri 

İnyeksiya üçün metronidazoldan istifadə edən zaman digər dərman maddələri ilə baş verən qarşılıqlı  təsir 

əhəmiyyətsiz dərəcədə olur, lakin bəzi dərman preparatları ilə birlikdə  təyin edən zaman ehtiyatlı olmaq 

lazımdır: 

Varfarin və digər dolayı  təsirli antikoaqulyantlar. Metronidazol dolayı  təsirli antikoaqulyantların təsirini 

gücləndirir ki, bu da protrombinin əmələgəlmə müddətinin artmasına gətirib çıxarır. 

Disulfiram (esperal). Birlikdə qəbul edilməsi müxtəlif nevroloji simptomların inkişafına səbəb ola bilər, buna 

görə də son iki həftədə disulfiram qəbul etmiş xəstələrə metronidazol təyin edilməməlidir. 

Simetidin. Metronidazolun metabolizminə tormozlayıcı  təsir göstərir ki, bu da qan zərdabında onun 

konsentrasiyasının artmasına və əlavə əlamətlərin inkişaf riskinin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. 

Qaraciyərdə mikrosomal oksidləşmə fermentlərini stimulə edən preparatlarla (fenobarbital, fenitoin) birlikdə 

təyin edilməsi metronidazolun eliminasiyasını sürətləndirə bilər, nəticədə plazmada onun konsentrasiyası 

aşağı düşür. 

Uzun müddət yüksək dozalarda litium preparatları qəbul edən xəstələrdə metronidazoldan istifadə edərkən 

qan plazmasında litiumun konsentrasiyasının yüksəlməsi və intoksikasiya simptomlarının inkişafı 

mümkündür. 

Metronidazolun sulfanilamidlərlə və antibiotiklərlə kombinasiyası zamanı onun antimikrob təsiri güclənir. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Metronidazol vena daxilinə infeksiyanın ağır gedişi zamanı, həmçinin preparatı daxilə qəbul etmək mümkün 

olmadıqda yeridilir. Böyüklər və 12 yaşdan böyük uşaqlar üçün birdəfəlik doza 500 mq təşkil edir, vena daxilinə fasiləsiz olaraq 

(şırnaq üsulu ilə) və ya damcı üsulu ilə yeridilmənin sürəti dəqiqədə 5 ml təşkil edir. Yeridilmələr arasındakı 

interval 8 saat olmalıdır. Müalicə kursunun davametmə müddəti fərdi  şəkildə müəyyən edilir. Maksimal 

gündəlik doza 4 q-dan artıq olmamalıdır. Göstərişlər olduqda, infeksiyanın xarakterindən asılı olaraq, 

metronidazolun peroral formaları ilə dəstəkləyici müalicə aparılır. 

12 yaşa qədər uşaqlara metronidazol 3 dəfəyə 5 ml/dəqiqə sürətlə 7,5 mq/kq dozada yeridilir. Anaerob 

infeksiyanın profilaktikası  məqsədilə çanaq orqanlarında və sidik yollarında planlı  əməliyyatlardan  əvvəl 

böyüklərə və 12 yaşdan böyük uşaqlara metronidazol infuziya şəklində əməliyyat günü 500-1000 mq dozada 

va sonrakı gün 1500 mq/gün dozada (hər 8 saatdan bir 500 mq) təyin edilir. Adətən 1-2 gündən sonra 

metronidazolun peroral formaları ilə  dəstəkləyici müalicəyə keçilir. Böyrək funksiyaları  aşkar  şəkildə 

pozulmuş xəstələrdə (kreatinin klirensi <30 ml/dəqiqə) və/və ya qaraciyər funksiyaları pozulmuş xəstələrdə 

metronidazolun gündəlik dozası 1000 mq-dır (2 dəfəyə istifadə edilir). 

 

Əlavə təsirləri 

Mədə-bağırsaq traktına: ürəkbulanma, qusma, diareya, iştahanın itməsi, ağızda xoşagəlməz metal dadı, 

epiqastral nahiyədə ağrılar; 

Mərkəzi sinir sisteminə: uzun müddət istifadə olunduqda - baş ağrıları, başgicəllənmə, oyanıqlığın artması, 

depressiyalar, yuxunun pozulması, zəiflik; tək-tək hallarda - huşun dolaşıqlığı, hallüsinasiyalar, qıcolmalar; 

Sidik-cinsiyyət sisteminə: sidik kanalında yanğı hissi, uşaqlıq yolunda göbələk florasının həddən artıq inkişaf 

etməsi (kandidozlar); 

Dermatoloji reaksiyalar: allergik reaksiyalar (dəri səpgisi, qaşınma, övrə); 

Sümük-əzələ aparatına: artralgiyalar; 

Qanyaradıcı sistemə: leykopeniya. Metronidazol qəbul etdikdə sidik qırmızı-qəhvəyi rəngə boyana bilər. 

Venadaxilinə yeridilən metronidazol məhlulunu digər dərman preparatları ilə qarışdırmaq tövsiyə edilmir! 

 


Buraxılış forması 

1.  İnfuziya aparatına birləşdirilmək üçün ucluğa malik polietilen 100 ml-lik (5 mq/ml) flakon içlik vərəqə ilə 

birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 

2.  20 ml-lik ampullar (5 mq/ml) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 

 

Saxlanma şəraiti 

25°C-dən aşağı temperaturda, qaranlıq və uşaqlar üçün alçatmaz yerdə saxlanmalıdır. 

 

Yararlılıq müddəti 

2 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə edilməməlidir. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Həkim resepti əsasında buraxılır. Yalnız stasionarda istifadə edilir. 

 

 

İstehsalçı «POLFARMA» S.A. Əczaçılıq zavodu. 

Polşa, 83-200. Staroqrad Qdanski, Pelplinska küçəsi, 19. 
Yüklə 25,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə