Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi Üroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 24. 03. 2016Yüklə 180,09 Kb.
səhifə2/3
tarix28.04.2017
ölçüsü180,09 Kb.
1   2   3

Yönetici

 • Ekip Üyesi

 • Sağlık Koruyucusu

 •  İletişim Kuran

 •  Değer ve Sorumluluk Sahibi

 • Öğrenen ve Öğreten

 • Hizmet Sunucusu


  Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılış yerlerine göre iki türdür:

  Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir;

  Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir.


  Klinik ve girişimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken Temel Yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyum içinde olmalı ve uzmanlığa özel klinik karar süreçlerini kolaylaştırmalıdır.    1. KLİNİK YETKİNLİKLER


  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.
  KLİNİK YETKİNLİK İÇİN KULLANILAN TANIMLAR VE KISALTMALARI
  Klinik yetkinlikler için; dört ana düzey ve iki adet ek düzey tanımlanmıştır. Öğrencinin ulaşması gereken düzeyler bu üç ana düzeyden birini mutlaka içermelidir. T, ETT ve TT düzeyleri A ve K ile birlikte kodlanabilirken B düzeyi sadece K düzeyi ile birlikte kodlanabilir. B, T, ETT ve TT düzeyleri birbirlerini kapsadıkları için birlikte kodlanamazlar.

  B: Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya zarar vermeyecek şekilde ve doğru zamanda, doğru yere sevk edebilecek bilgiye sahip olma düzeyini ifade eder.

  T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini ifade eder.

  TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder.

  ETT: Ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder.

  Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K yetkinlik düzeyleri eklenmektedir:  A: Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel acil tedavi girişimini uygulayabilme düzeyini ifade eder.

  K: Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.


  KLİNİK YETKİNLİK

  Düzey

  Kıdem

  Yöntem

  ÜROGENİTAL SİSTEM ANOMALİLERİ

  RENAL AGENEZİ

  T

  1

  UE, YE, BE

  RENAL HİPOPLAZİ

  TT

  2

  UE, YE, BE

  RENAL DİSPLAZİ (MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK)

  TT

  2

  UE, YE, BE

  ÇİFT TOPLAYICI SİSTEM

  TT

  2

  UE, YE, BE

  POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI

  ETT

  2

  UE, YE, BE

  ATNALI BÖBREK

  TT

  2

  UE, YE, BE

  RENAL EKTOPİ

  TT

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE OBSTRUKSİYONU (DARLIĞI)

  TT

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETEROSEL

  TT

  2

  UE, YE, BE

  EKTOPİK ÜRETER

  TT

  2

  UE, YE, BE

  MEGA ÜRETER

  TT

  2

  UE, YE, BE

  HİPOSPADİYAS (DİSTAL)

  TT

  2

  UE, YE, BE

  HİPOSPADİYAS (PROKSİMAL)

  T

  1

  UE, YE, BE

  EPİSPADİAS

  T

  1

  UE, YE, BE

  EKSTROFİ VEZİKALİS

  T

  1

  UE, YE, BE

  POSTERİOR ÜRETRAL VALV

  T, A

  1

  UE, YE, BE

  URAKAL HASTALIKLAR

  T

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK VE NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI

  BAKTERİYEL, NON BAKTERİYEL SİSTİT VE ÜRETRİTLER

  TT, K

  1

  UE, YE, BE

  PYELONEFRİT VE DİĞER BÖBREK ENFEKSİYONLARI

  ETT, A

  1

  UE, YE, BE

  PROSTATİTLER

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

  TT, K

  1

  UE, YE, BE

  ÜROGENİTAL SİSTEM TÜBERKÜLOZU

  ETT, K

  2

  UE, YE, BE

  PARAZİTER VE FUNGAL ENFEKSİYONLAR

  ETT, K

  2

  UE, YE, BE

  FOURNİER GANGRENİ

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  ÜROSEPSİS

  ETT, A

  1

  UE, YE, BE

  DİĞER GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR

  ETT

  2

  UE, YE, BE

  EPİDİDİMO ORŞİTLER

  TT

  1

  UE, YE, BE

  GENİTAL ORGANLARIN CİLT HASTALIKLARI

  T

  1

  UE, YE, BE

  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

  SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI

  T, K

  1

  UE, YE, BE

  SEKSÜEL DİSFONKSİYONLARI

  EREKTİL DİSFONKSİYONUN MEDİKAL TEDAVİSİ

  TT

  2

  UE, YE, BE

  PEYRONIE HASTALIĞI

  T

  2

  UE, YE, BE

  KONJENİTAL PENİL KURVATÜR

  TT

  2

  UE, YE, BE

  KADIN SEKSÜEL DİSFONKSİYONLARI

  T

  2

  UE, YE, BE

  EJAKÜLASYON BOZUKLUKLARI

  PREMATÜR EJAKÜLASYON

  TT

  1

  UE, YE, BE

  RETROGRAD EJAKÜLASYON, ANEJAKÜLASYON, GECİKMİŞ EJAKÜLASYON

  TT

  2

  UE, YE, BE

  ORGAZM BOZUKLUKLARI

  ETT

  2

  UE, YE, BE

  NÖRO-ÜROLOJİK BOZUKLUKLAR

  ÜRİNER İNKONTİNANS

  TT

  1

  UE, YE, BE

  İŞEME BOZUKLUKLARI

  TT

  2

  UE, YE, BE

  NÖROJENİK MESANE BOZUKLUKLARI

  ETT

  2

  UE, YE, BE

  ADRENAL HASTALIKLAR

  CUSHİNG SENDROMU, ADRENAL YETMEZLİĞİ PRİMER HİPERALDOSTERONİZM

  B

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEMİ ETKİLEYEN ÜRİNER SİSTEM DIŞI HASTALIKLAR VE DURUMLAR

  HİPERTANSİYON

  T

  2

  UE, YE, BE

  DİYABETES MELLİTUS

  T

  2

  UE, YE, BE

  KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI

  B

  2

  UE, YE, BE

  İMMÜN YETMEZLİK

  B

  2

  UE, YE, BE

  PENİS VE SKROTUM HASTALIKLARI

  KONJENİTAL ANOMALİLER

  T

  2

  UE, YE, BE

  FİMOZİS

  TT

  1

  UE, YE, BE

  PARAFİMOZİS

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  BALANOPOSTİTİS

  TT

  1

  UE, YE, BE

  EPİDİDİMİT VE EPİDİDİMOORŞİT

  TT

  1

  UE, YE, BE

  SINIFLANDIRILAMAYAN HASTALIKLARI

  İNTERSTİSYEL SİSTİT

  TT

  2

  UE, YE, BE

  RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON

  T

  2

  UE, YE, BE

  ÜROLOJİK ACİLLER

  BÖBREK TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  MESANE TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  PENİL VE SKROTAL TRAVMA

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  TESTİS TORSİYONU

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  PRİAPİZM

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  PENİS FRAKTÜRÜ

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  RENAL KOLİK (AKUT ÜST ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKSİYONU)

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  AKUT ALT ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKSİYONU

  TT, A

  1

  UE, YE, BE


    1. GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER


  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş girişimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.
  GİRİŞİMSEL YETKİNLİK İÇİN KULLANILAN TANIMLAR VE KISALTMALARI
  Girişimsel Yetkinlikler için dört düzey tanımlanmıştır.

  1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda gerektiğinde açıklama yapabilme düzeyini ifade eder.

  2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve denetim altında bu girişimi yapabilme düzeyini ifade eder.

  3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder.

  4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder.

  GİRİŞİMSEL YETKİNLİK

  Düzey

  Kıdem

  Yöntem

  ÜROLOJİK HASTANIN PRE-, PERİ-VE POSTOP İZLEMİ & ANESTEZİ PRENSİPLERİ

  HASTA SEÇİMİ, PREOPERATİF İNCELEME

  4

  1

  UE, YE, BE

  SIVI VE ELEKTROLİT DENGESİ

  3

  1

  UE, YE, BE

  ANESTEZİ (PRENSİPLER, PREMEDİKASYON)

  1

  1

  UE, YE, BE

  ÜROGENİTAL SİSTEMDE TANI YÖNTEMLERİ

  İDRAR ANALİZİ DEĞERLENDİRME

  3

  1

  UE, YE, BE

  SEMEN ANALİZİ DEĞERLENDİRME

  3

  1

  UE, YE, BE

  ÜROGENİTAL SİSTEMDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

  ÜRİNER- SKROTAL ULTRASONOGRAFİ (USG)

  3

  2

  UE, YE, BE

  RETROGRAD- ANTEGRAD

  PYELOGRAFİ  4

  1

  UE, YE, BE

  İNTRAVENÖZ ÜROGRAFİ (İVÜ/İVP) DEĞERLENDİRME

  3

  1

  UE, YE, BE

  İŞEME SİSTOÜRETROGRAFİSİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  ALT ÜRİNER SİSTEMİN İNVAZİV OLMAYAN TANI YÖNTEMLERİ (ÜROFLOWMETRİ, İŞEME GÜNLÜĞÜ, İŞEME SEMPTOM SKALASI)

  4

  1

  UE, YE, BE

  ALT ÜRİNER SİSTEMİN İNVAZİV TANI YÖNTEMLERİ VE ÜRODİNAMİ

  4

  2

  UE, YE, BE

  GENEL ÜROLOJİ UYGULAMALARI

  PERİRENAL ABSE DRENAJI

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER DİVERSİYON (VEZİKOSTOMİ, ÜRETEROSTOMİ)

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER UNDİVERSİYON (VEZİKOSTOMİ, ÜRETEROSTOMİ KAPAMA)

  4

  2

  UE, YE, BE

  PERKUTAN SİSTOSTOMİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  PERKUTAN NEFROSTOMİ UYGULAMALARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE VE MESANE BOYNU ENJEKSİYONU

  3

  2

  UE, YE, BE

  RENAL BİYOPSİ

  1

  2

  UE, YE, BE

  PROSTAT BİYOPSİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRAL DİLATASYON

  3

  1

  UE, YE, BE

  ÜST ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKTİF HASTALIKLARI

  OBSTRÜKTİF ÜROPATİ GİRİŞİMSEL TEDAVİSİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  UP BİLEŞKE DARLIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİN CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ALT ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKTİF HASTALIKLARI

  BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

  BÖBREK TAŞININ CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER TAŞLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE TAŞLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TAŞLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  1

  UE, YE, BE

  GENİTOÜRİNER SİSTEM TRAVMALARI

  BÖBREK ONARIMI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER ONARIMI

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE ONARIMI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA ONARIMI

  2

  2

  UE, YE, BE

  DIŞ GENİTAL ORGAN ONARIMI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ANDROLOJİ

  EREKTİL DİSFONKSİYONUN CERRAHİ TEDAVİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  PEYRONIE HASTALIĞI VE EDİNSEL KURVATÜRÜN CERRAHİ TEDAVİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  İNFERTİLİTE

  VARİKOSELEKTOMİ

  3

  1

  UE, YE, BE

  OBSTRÜKTİF İNFERTİLİTE CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  GENİTAL YOLDAN CERRAHİ SPERM ELDE ETME

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRO-ONKOLOJİ

  BÖBREK KANSERLERİ CERRAHİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ADRENAL TÜMÖR CERRAHİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  UROTELYAL KANSER CERRAHİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  TESTİS KANSERİ (İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ) CERRAHİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU

  2

  2

  UE, YE, BE

  PENİS KANSERİ CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA KANSERİ CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  MESANE KANSERİ (TUR- TM) CERRAHİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE KANSERİ (RADİKAL SİSTEKTOMİ) CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  PENİS HASTALIKLARI

  ÜRETRA DARLIĞI CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  HİPOSPADİYAS CERRAHİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  EPİSPADİAS ONARIMI

  2

  2

  UE, YE, BE

  PRİAPİZM CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  PEYRONİE HASTALIĞI CERRAHİSİ TEDAVİSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  PENİL KURVATÜR DÜZELTİLMESİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  PENİL PROTEZ UYGULAMASI

  2

  2

  UE, YE, BE

  SKROTAL HASTALIKLAR

  HİDROSELEKTOMİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  VARİKOSELEKTOMİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  SPERMATOSELEKTOMİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  SPERMATİK KORD TORSİYON CERRAHİSİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  APPENDİKS TESTİS VE EPİDİDİMİS TORSİYON CERRAHİSİ

  3

  1

  UE, YE, BE

  TESTİKÜLER EKTOPİ VE KRİPTORŞİDİZM CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  1

  UE, YE, BE

  GENİTAL SİĞİL EKSİZYONU

  3

  1

  UE, YE, BE

  ÜRİNER İNKONTİNANS

  MESANE BOYNU ASKI OPERASYONLARI

  2

  2

  UE, YE, BE

  SFİNKTERE MADDE ENJEKSİYONU

  3

  2

  UE, YE, BE

  YAPAY SFİNKTER UYGULAMASI

  2

  2

  UE, YE, BE

  ENDO-ÜROLOJİ

  SİSTOÜRETROSKOPİ (TANISAL)

  4

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TANISAL)

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TEDAVİ EDİCİ)

  3

  2

  UE, YE, BE

  İNTERNAL ÜRETROTOMİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRAL KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETRAL DİLATASYON

  3

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETERAL KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  LAPAROSKOPİ (TANISAL)

  3

  2

  UE, YE, BE

  LAPAROSKOPİ (TEDAVİ EDİCİ)

  2

  2

  UE, YE, BE

  ROBOTİK CERRAHİ

  1

  2

  YE, BE

  RENAL TRANSPLANTASYON YÖNETİMİ

  RENAL TRANSPLANTASYON YÖNETİMİ

  1

  2

  YE, BE
  1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

  Çekirdek eğitim müfredatı hazırlama Kılavuzu V1.1 ‘de hazırlanmış olan öğrenme ve öğretme yöntemleri kullanılmaktadır  TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE) ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” (BE).


   1. Yüklə 180,09 Kb.

    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə