Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi Üroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013Yüklə 241,26 Kb.
səhifə2/3
tarix30.04.2017
ölçüsü241,26 Kb.
#16366
1   2   3

Yönetici

 • Ekip Üyesi

 • Sağlık Koruyucusu

 •  İletişim Kuran

 •  Değer ve Sorumluluk Sahibi

 • Öğrenen ve Öğreten

 • Hizmet Sunucusu


  Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılış yerlerine göre iki türdür:

  Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir;

  Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir.


  Klinik ve girişimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken Temel Yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyum içinde olmalı ve uzmanlığa özel klinik karar süreçlerini kolaylaştırmalıdır.    1. KLİNİK YETKİNLİKLER


  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.

  KLİNİK YETKİNLİK

  Düzey

  Kıdem

  Yöntem

  ÜROLOJİK HASTANIN PRE-, PERİ- VE POSTOP İZLEMİ – ANESTEZİ PRENSİPLERİ

  HASTA SEÇİMİ, PREOPERATİF İNCELEMELER

  T

  1

  UE, YE, BE

  SIVI VE ELEKTROLİT TEDAVİSİ

  TT

  1

  UE, YE, BE

  ANESTEZİ (PRENSİPLER, PREMEDİKASYON)

  T

  1

  UE, YE, BE

  ÜROGENİTAL SİSTEM ANOMALİLERİ

  RENAL AGENEZİ VE HİPOPLAZİ

  T

  2

  UE, YE, BE

  RENAL DİSPLAZİ (MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK)

  T

  2

  UE, YE, BE

  ÇİFT TOPLAYICI SİSTEM

  T

  2

  UE, YE, BE

  POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI

  T

  2

  UE, YE, BE

  ATNALI BÖBREK

  T

  2

  UE, YE, BE

  RENAL EKTOPİ

  T

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE OBSTRUKSİYONU (DARLIĞI)

  T

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETEROSEL

  T

  2

  UE, YE, BE

  EKTOPİK ÜRETER

  T

  2

  UE, YE, BE

  MEGA ÜRETER

  T

  2

  UE, YE, BE

  HİPOSPADİYAS

  T

  1

  UE, YE, BE

  EPİSPADİAS

  T

  1

  UE, YE, BE

  EKSTROFİ VEZİKALİS

  T

  1

  UE, YE, BE

  POSTERİOR ÜRETRAL VALV

  T,A

  1

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK VE NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI


  BAKTERİYEL, NON BAKTERİYEL SİSTİT VE ÜRETRİTLER

  TT

  1

  UE, YE, BE

  PYELONEFRİT VE DİĞER BÖBREK ENFEKSİYONLARI

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  PROSTATİTLER

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

  TT, K

  1

  UE, YE, BE

  ÜROGENİTAL SİSTEM TÜBERKÜLOZU

  TT, K

  2

  UE, YE, BE

  PARAZİTER VE FUNGAL ENFEKSİYONLAR

  TT, K

  2

  UE, YE, BE

  FOURNİER GANGRENİ

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  BAKTERİYEL VE NONBAKTERİYEL SİSTİT VE ÜRETRİTLER

  TT, K

  1

  UE, YE, BE

  ÜROSEPSİS

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  DİĞER GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR

  T

  2

  UE, YE, BE

  EPİDİDİMO ORŞİTLER

  TT

  1

  UE, YE, BE

  BALANİT VE BALANOFOSTİT

  TT

  1

  UE, YE, BE

  GENİTAL ORGANLARIN CİLT HASTALIKLARI

  T

  1

  UE, YE, BE

  GENİTOÜRİNER SİSTEM TRAVMALARININ MEDİKAL TEDAVİSİ

  RENAL TRAVMALAR

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETER TRAVMALARI

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  MESANE TRAVMASI

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TRAVMALARI

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  EKSTERNAL GENİTAL SİSTEM TRAVMALARI

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

  SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI

  T, K

  1

  UE, YE, BE

  SEKSÜEL DİSFONKSİYONLARI

  EREKTİL DİSFONKSİYONUN MEDİKAL TEDAVİSİ

  TT

  2

  UE, YE, BE

  PEYRONİ HASTALIĞI VE PENİL KURVATÜR

  TT

  2

  UE, YE, BE

  KADIN SEKSÜEL DİSFONKSİYONLARI

  TT

  2

  UE, YE, BE

  EJAKÜLASYON BOZUKLUKLARI

  PREMATÜR EJAKÜLASYON

  TT

  1

  UE, YE, BE

  RETROGRAD EJAKÜLASYON, ANEJAKÜLASYON, GECİKMİŞ EJAKÜLASYON

  TT

  2

  UE, YE, BE

  ORGAZM BOZUKLUKLARI

  TT

  2

  UE, YE, BE

  NÖRO-ÜROLOJİK BOZUKLUKLAR

  ÜRİNER İNKONTİNANS

  TT

  1

  UE, YE, BE

  İŞEME BOZUKLUKLARI

  TT

  2

  UE, YE, BE

  NÖROJENİK MESANE BOZUKLUKLARI

  TT

  2

  UE, YE, BE

  ADRENAL HASTALIKLAR

  CUSHİNG SENDROMU, ADRENAL YETMEZLİĞİ PRİMER HİPERALDOSTERONİZM

  B

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEMİ ETKİLEYEN ÜRİNER SİSTEM DIŞI HASTALIKLAR VE DURUMLAR

  HİPERTANSİYON

  T

  2

  UE, YE, BE

  DİYABETES MELLİTUS

  T

  2

  UE, YE, BE

  KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI

  B

  2

  UE, YE, BE

  İMMÜN YETMEZLİK

  B

  2

  UE, YE, BE

  PENİS VE SKROTUM HASTALIKLARI

  KONJENİTAL ANOMALİLER

  T

  2

  UE, YE, BE

  FİMOZİS

  TT

  1

  UE, YE, BE

  PARAFİMOZİS

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  BALANOPOSTİTİS

  TT

  1

  UE, YE, BE

  EPİDİDİMİT VE EPİDİDİMOORŞİT

  TT

  1

  UE, YE, BE

  SINIFLANDIRILAMAYAN HASTALIKLARI

  İNTERSTİSYEL SİSTİT

  TT

  2

  UE, YE, BE

  RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON

  T

  2

  UE, YE, BE

  ÜROLOJİK ACİLLER

  BÖBREK TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  MESANE TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TRAVMASI

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  PENİL VE SKROTAL TRAVMA

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  TESTİS TORSİYONU

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  PRİAPİZM

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  PENİS FRAKTÜRÜ

  TT, A

  2

  UE, YE, BE

  RENAL KOLİK (AKUT ÜST ÜRİNER SİSTEM OBSTRUKSİYONU)

  TT, A

  1

  UE, YE, BE

  RENAL TRANSPLANTASYON YÖNETİMİ

  RENAL TRANSPLANTASYON

  T

  2

  UE, YE, BE
    1. GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER


  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş girişimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.
  GİRİŞİMSEL YETKİNLİK

  Düzey

  Kıdem

  Yöntem

  ÜROGENİTAL SİSTEMDE TANI YÖNTEMLERİ

  İDRAR ANALİZİ

  2

  1

  UE, YE, BE

  SEMEN ANALİZİ

  2

  1

  UE, YE, BE

  ÜROGENİTAL SİSTEMDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

  ÜRİNER- SKROTAL ULTRASONOGRAFİ (USG)

  3

  2

  UE, YE, BE

  RETROGRAD- ANTEGRAD

  PYELOGRAFİ  4

  1

  UE, YE, BE

  İNTRAVENÖZ ÜROGRAFİ (İVÜ/İVP)

  3

  1

  UE, YE, BE

  İŞEME SİSTOÜRETROGRAFİSİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  ALT ÜRİNER SİSTEMİN İNVAZİV OLMAYAN TANI YÖNTEMLERİ (ÜROFLOWMETRİ, İŞEME GÜNLÜĞÜ, İŞEME SEMPTOM SKALASI)

  4

  1

  UE, YE, BE

  ALT ÜRİNER SİSTEMİN İNVAZİV TANI YÖNTEMLERİ VE ÜRODİNAMİ

  4

  2

  UE, YE, BE

  GENEL ÜROLOJİ UYGULAMALARI

  PERİRENAL ABSE DRENAJI

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER DİVERSİYON (VEZİKOSTOMİ, ÜRETEROSTOMİ)

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER UNDİVERSİYON (VEZİKOSTOMİ, ÜRETEROSTOMİ KAPAMA)

  4

  2

  UE, YE, BE

  PERKUTAN SİSTOSTOMİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  PERKUTAN NEFROSTOMİ UYGULAMALARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE VE MESANE BOYNU ENJEKSİYONU

  4

  2

  UE, YE, BE

  RENAL BİYOPSİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  PROSTAT BİYOPSİSİ

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRAL DİLATASYON

  4

  1

  UE, YE, BE

  KONJENİTAL HASTALIKLAR

  EKTOPİK ÜRETER

  3

  2

  UE, YE, BE

  URAKAL HASTALIKLAR

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜST ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKTİF HASTALIKLARI

  OBSTRUKTİF ÜROPATİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  UP BİLEŞKE DARLIKLARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ALT ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKTİF HASTALIKLARI

  BENİGN PROSTAT HİPERTROFİSİ

  4

  2

  UE, YE, BE

  NÖROJENİK OLAYLARA BAĞLI FONKSİYONEL OBSTRUKSİYONLAR

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

  BÖBREK TAŞI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER TAŞLARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE TAŞLARI

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TAŞLARI

  4

  1

  UE, YE, BE

  GENİTOÜRİNER SİSTEM TRAVMALARI

  RENAL TRAVMALAR

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER TRAVMALARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE TRAVMASI

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TRAVMALARI

  2

  2

  UE, YE, BE

  EKSTERNAL GENİTAL SİSTEM TRAVMALARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ANDROLOJİ

  EREKTİL DİSFONKSİYONUN CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  PEYRONİ HASTALIĞI VE EDİNSEL KURVATÜRÜN CERRAHİ TEDAVİSİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  İNFERTİLİTE

  VARİKOSEL

  4

  1

  UE, YE, BE

  OBSTRÜKTİF İNFERTİLİTE

  2

  2

  UE, YE, BE

  YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRO-ONKOLOJİ

  BÖBREK KANSERLERİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ADRENAL TÜMÖR

  3

  2

  UE, YE, BE

  UROTELYAL KANSERLER

  3

  2

  UE, YE, BE

  PROSTAT KANSERİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  TESTİS KANSERİ ( İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ)

  4

  2

  UE, YE, BE

  PENİS KANSERİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA KANSERİ

  2

  2

  UE, YE, BE

  MESANE KANSERİ (TUR- TM)

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE KANSERİ (RADİKAL SİSTEKTOMİ)

  2

  2

  UE, YE, BE

  PENİS HASTALIKLARI

  ÜRETRA DARLIĞI

  3

  2

  UE, YE, BE

  HİPOSPADİYAS

  3

  2

  UE, YE, BE

  EPİSPADİAS

  2

  2

  UE, YE, BE

  PRİAPİZM

  3

  2

  UE, YE, BE

  PEYRONİE HASTALIĞI

  3

  2

  UE, YE, BE

  PENİL KURVATÜR

  3

  2

  UE, YE, BE

  PENİL PROTEZ UYGULAMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  SKROTAL HASTALIKLAR

  VARİKOSEL

  4

  1

  UE, YE, BE

  HİDROSEL

  4

  1

  UE, YE, BE

  SPERMATOSEL

  4

  1

  UE, YE, BE

  SPERMATİK KORD TORSİYONU

  4

  1

  UE, YE, BE

  APPENDİKS TESTİS VE EPİDİDİMİS TORSİYONU

  4

  1

  UE, YE, BE

  TESTİKÜLER EKTOPİ VE KRİPTORŞİDİZM

  4

  1

  UE, YE, BE

  GENİTAL SİĞİL

  4

  1

  UE, YE, BE

  ÜRİNER İNKONTİNANS

  MESANE BOYNU ASKI OPERASYONLARI

  3

  2

  UE, YE, BE

  SFİNKTERE MADDE ENJEKSİYONU

  3

  2

  UE, YE, BE

  YAPAY SFİNKTER UYGULAMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜROLOJİK ACİLLER

  BÖBREK TRAVMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER TRAVMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  MESANE TRAVMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRA TRAVMASI

  3

  2

  UE, YE, BE

  PENİL VE SKROTAL TRAVMA

  3

  2

  UE, YE, BE

  TESTİS TORSİYONU

  4

  2

  UE, YE, BE

  PRİAPİZM

  3

  2

  UE, YE, BE

  AKUT ÜRİNER RETANSİYON

  4

  1

  UE, YE, BE

  ENDO-ÜROLOJİ

  SİSTOÜRETROSKOPİ (TANISAL)

  4

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TANISAL)

  4

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TEDAVİ EDİCİ)

  4

  2

  UE, YE, BE

  İNTERNAL ÜRETROTOMİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETRAL KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

  4

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETRAL DİLATASYON

  4

  1

  UE, YE, BE

  ÜRETERAL KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

  3

  2

  UE, YE, BE

  ÜRETER DARLIĞI

  3

  2

  UE, YE, BE

  LAPAROSKOPİ (TANISAL)

  3

  2

  UE, YE, BE

  LAPAROSKOPİ (TEDAVİ EDİCİ)

  2

  2

  UE, YE, BE

  ROBOTİK CERRAHİ

  1

  2

  UE, YE, BE
  1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

  Çekirdek eğitim müfredatı hazırlama Kılavuzu V1.1 ‘de hazırlanmış olan öğrenme ve öğretme yöntemleri kullanılmaktadır  TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE) ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” (BE).

   1. Kataloq: muf2
    muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi hematoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
    muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi GÖĞÜs hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 28. 07. 2016
    muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi ruh sağLIĞi ve hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
    muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi FİZİksel tip ve rehabiLİtasyon uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 18-19. 04. 2013
    muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi NÖroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
    muf2 -> -
    muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi kulak burun boğaz hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013

    Yüklə 241,26 Kb.

    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə