Türk Cerrahi Derneği Türkiye’de Genel Cerrahi İnsan GücüYüklə 4,91 Mb.
tarix18.05.2017
ölçüsü4,91 Mb.Türk Cerrahi Derneği

 • Türkiye’de Genel Cerrahi İnsan Gücü

 • işgücü ve işyükü

 • Raporu

 • 2009Bu rapor Ağustos 2008 yılında Türk Cerrahi Derneği bünyesinde oluşturulan TCD Genel Cerrahi İnsan Gücü ve İşyükü Çalışma Grubu’nun Ağustos 2009 tarihine kadar yürüttüğü bir yıllık çalışmalar sonucu oluşturulmuş ve TCD Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır

 • Bu rapor Ağustos 2008 yılında Türk Cerrahi Derneği bünyesinde oluşturulan TCD Genel Cerrahi İnsan Gücü ve İşyükü Çalışma Grubu’nun Ağustos 2009 tarihine kadar yürüttüğü bir yıllık çalışmalar sonucu oluşturulmuş ve TCD Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır

 • Yazarlar

  • C Terzi, U Okman, M Eryılmaz


Uluslararası örnekler

 • Pek çok ülkede cerrah gereksiniminin önceden öngörülmeye çalışıldığı ve buna uygun sayıda uzman yetiştirildiği görülmektedir.

  • Birleşik Krallık
  • Avustralya
  • Yeni Zelanda
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Bu ülkelerin her birinde Ulusal Sağlık İnsan Gücü Tavsiye Kurulları olduğu ve yıllık raporlar yayınladığı dikkat çekmiştir.


24 rapor…

 • The Royal College of Surgeons of England. The Surgical Workforce in the New NHS. November 2001 – Review date: 30 November 2002, London 2001. Available at: http://www.rcseng.ac.uk /services/publications/pdf/surgworknhs.pdf Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • The Royal College of Surgeons of England. The Surgical Workforce 2006. Interim report and policy update. October 2006, London Available at: http://www.rcseng.ac.uk Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • The Royal College of Surgeons of England. The Surgical Workforce 2007 update., August 2007, London Available at: http://www.rcseng.ac.uk Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • The Royal College of Surgeons of England. Giddings AEB, Cripps J. Developing a Modern Surgical Workforce. January 2005. Review date: January 2008., London, Available at: http://www.rcseng.ac.uk Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • The Royal College of Surgeons of England. Workforce Summary – General Surgery. September 2008 – England only. London, Available at: http://www.rcseng.ac.uk Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • Australian Medical Workforce Advisory Committee (1997). The General Surgery Workforce in Australia, AMWAC Report 1997.2, Sydney.

 • The Royal Australasian College of Surgeons. The Surgical Workforce 2005. Melbourne: Royal Australasian College of Surgeons, 2005.

 • Medical Council of New Zealand. The New Zealand Medical Workforce in 2005. Wellington: MCNZ, 2005.

 • Australian Medical Workforce Advisory Committee. The Surgical Workforce in Australia: An overview of supply and requirements 2004-15. Sydney, AMWAC Report 2005.

 • The Royal Australasian College of Surgeons – New Zealand National Board. Raymont A. Projections of Surgical Need: An analysis of the future need for surgery in New Zealand. November 2006, Sydney.

 • Raymont A. Simpson J. Projections of surgical need in New Zealand: Estimates of the need for surgery and surgeons to 2026. NZMJ, 2008;121:11-18.

 • Raymont A. Simpson J. Surgical workforce in New Zealand: Characteristics, activitied and limitations. ANZ J Surg. 2009;79:230-234.

 • The American College of Surgeons and The American Surgical Association. Surgery in the United States: A summary report of the Study on Surgical Services fort he United States (SOSSUS), Baltimore, 1975.

 • Graduate Medical Education National Advisory Commitee (1980). Report to the Secrretary, Department of Health and Human Services, Geographic Distribution Technical Panel Vol III. (DHHS Publication No. HRA 81-653) Washington , DC. 1980.

 • Jonasson O, Kwaka F, Sheldon GF. Calculating the general surgery workforce. JAMA 1995;274:730-735.

 • Advisory Council for General Surgery. Kwakwa F. Jonasson O. The General Surgery Workforce. 2001. American College of Surgeons web site. Available at: http://www.facs.org/about/council/advgen/gstitlpg.html. Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • Sheldon GF, Schroen AT. Supply and demend-surgical and health workforce. Surg Clin North Am 2004;84:1493-1509.

 • Sheldon GF. Surgical workforce since the 1975 study of surgical services in the United States: An update. Ann Surg 2007;246:541-545.

 • Assocation of American Medical Colleges. The physician workforce: Position Statement: February 22, 2005. Available at http://www.aamc.org/workforce/12704workforce.pdf. Erişim Tarihi 15 Temmuz 2009

 • Sheldon GF. Workforce issues in general surgery. Am Surg 2007; 73:100-108.

 • The Council of the American Surgical Association. The Health Workforce. A Position Statement. Ann Surg 2007; 246:525-526.

 • Williams TE, Ellison CE. Population analysis predicts a future critical shortage of general surgeons. Surgery 2008;144:548-554.

 • Lynge DC, Larson EH, Thompson MJ et al. A longitudinal analysis of the general surgery workforce in the United States, 1981-2005. Arch Surg 2008;143:345-351.

 • Poley S. Belsky D, Gaul K. Et al. Longitudinal trends in the U.S. Surgical Workforce 1981-2006: Overall growth has stalled; General Surgery supply contracting. ACS HPRI Fact Sheet 1 - FINAL[1], 2009Cerrahi iş gücü planlamasındaki etkenler 1

 • 1. Gereksinim duyulan cerrahi iş

 • a. Hastalıklı nüfus

 • i. Tüm nüfus

 • ii. Nüfusun yaş dağılımı

 • iii. Toplumun sağlık durumu

 • b. Cerrahi sağlık hizmeti için kaynaklar (kamu ve özel)

 • c. Hastaların beklentileri

 • i. Hastalar ve aileleri

 • ii. Birinci basamak hekimleriCerrahi iş gücü planlamasındaki etkenler 2

 • 2. Cerrahların iş gücü

 • a. Yasa ve yönetmelikler (örn. haftalık çalışma saati)

 • b. Arzu edilir bir iş yaşamı-özel yaşam dengesi

 • c. Kadın cerrahların sayısı (kadın cerrahların farklı öncelikleri olduğu öngörülmektedir)

 • 3. Uzmanlık eğitimine alınan hekimler ve çalışma yaşamından ayrılan cerrahlar

 • a. Şu andaki iş gücünün yeterli olup olmaması

 • b. Şu andaki iş gücünde değişiklikler

 • i. Emeklilik

 • ii. Göç (ülkeye ya da ülke dışına)Sağlık insan gücü planlamasında yöntemler

 • Gereksinime göre

 • Sağlık hizmeti hedeflerine göre

 • Talebe göre

 • Nüfus oranlarına göreGereksinim/Sağlık hizmeti hedefleri/Talep

 • Cerrahi insan gücü planlamasında ilk üç yöntemden birini kullanabilmek için

   • Hizmet sunulan toplumun bu alandaki gereksinimini (cerrahi iş gereksinimi; toplumun cerrahi hastalık yükü)
   • Cerrahların da bu işi karşılamak üzere uygun işyüklerini
    • yıllık günübirlik/acil/elektif ameliyat sayıları
    • ayakta ve yatarak cerrahi bakım gören hasta sayılarını
    • cerrahların haftalık/aylık çalışma saatlerini, aktif ve icap nöbet saatlerini
    • emekli olma ve aktif çalışma yaşamından ayrılma eğilimlerine göre ortalama cerrahlık yapma sürelerini öngörmek gerekir
    • Bunun yanı sıra, her ulusun ulusal sağlık otoritesinin öncelikler ve kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken özgün hedefleri olması gerekir.


İnsan gücü Çalışmalarında Uluslararası Karşılaştırmalar

 • Ülkelerin sağlık sistemleri birbirlerinden farklı olduğu için insan gücü ile ilgili doğrudan karşılaştırmalar yapmak geçerli olmaz.

  • “The Royal Australasian College of Surgeons” raporunda, sağlık alanında iş gücü çalışmalarında uluslararası karşılaştırma yapılmasını sağlık sistemlerindeki ve veri toplama süreçlerindeki farklılıklar yüzünden anlamsız olarak nitelenmektedir


Sağlık sisteminde genel cerrahın yeri

 • Uzman hekimler bazı ülkelerde, bazı branşlarda birinci basamakta çalışmaktadırlar.

 • Genel cerrahi uzmanlarının karşıladıkları cerrahi işyükünün niteliği de ülkeden ülkeye değişmektedir.

  • Örneğin bazı ülkelerde kardiyovasküler cerrahi ve pediatrik cerrahi (Birleşik Krallık gibi), bazı ülkelerde ise travmatoloji (Almanya gibi) bir ölçüde genel cerrahi uzmanları tarafından karşılanırken, ülkemizde durum böyle değildir.


Uzmanlık eğitimi ve yan dal farklılıkları

 • Ülkeler arasında tıp fakültelerindeki mezuniyet öncesi eğitim süresi, genel cerrahi uzmanlık eğitimi süresi ve buna bağlı olarak ortalama genel cerrahi uzmanı olma yaşı ve aktif cerrah olarak çalışma süresi farklılıklar göstermektedir.

  • Avrupa Tıp Uzmanları Birliği cerrahi eğitimin, ortak gövde'den (“common trunk”) sonra belli başlı alanlara ayrılmasını öngörür.
 • Diğer önemli bir fark : yan dallar

  • Örneğin ABD’de genel cerrahların yaklaşık % 70’i yan dallara geçiş gösterirken ve bu ülkede bu nedenle ciddi bir genel cerrahi uzmanı açığı mevcut iken ülkemizde genel cerrahide yan dallaşma ihmal edilebilecek kadar düşük orandadır.
 • ABD’de genel cerrahi uzmanlarının mesleği bırakma yaşı ortalama 63, Birleşik Krallık için 60’dır.Ülkemizde cerrahlar için resmi emeklilik yaşı 65’dir. Ülkemizde genel olarak 32-35 yaşında genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başlanmaktadır. Genel cerrahi uzmanı olarak aktif çalışma süresi, yaklaşık 25-30 yıldır.ABD’deki genel cerrah açığı sorununun özgün nedenleri 1

 • ABD’nin nüfus artışı ve demografik değişiklikleri ile genel cerrahi uzmanı sayısı arasında bir dengesizlik oluşmuş durumdadır.

  • ABD nüfusu alarm verecek düzeyde yılda % 1’lik bir artış (25 milyon / yıl) gösterirken, toplam genel cerrah sayısı son yıllarda aynı kalmaktadır
  • Bu nedenle 1981 yılında 100 000 kişiye 7.68 genel cerrah düşerken, bu oran 2005 yılında 5.85’e düşmüştür
  • Bu azalma en çok metropollere komşu bölgelerde ve kırsal alanda gözlemlenmektedir.
 • 40 yaşından genç genel cerrah oranı da 1981’de % 25.1 iken, 2005 yılında % 16.2’ye düşmüştür.

  • Aynı dönemler için 50-62 yaş arası genel cerrah sayısı % 41.7’den % 46.2’ye yükselmiştir.


 • Bir diğer sorun, giderek çok daha az sayıda hekimin genel cerrahi uzmanlığını tercih etmesidir

 • Genel cerrahi uzmanlığı verecek kadrolara başvuru olmamakta, boş kalmaktadır.

  • Genel cerrahi uzmanlığına başvuru 1994’te 2009 iken, 2001 yılında 1500’e düşmüştür
  • 2008 yılı itibari ile genel cerrahi asistanlığına başladıktan sonra terk edenlerin oranı % 14-32 gibi çok yüksektir
  • Hekimlerin daha kontrollü yaşam biçimini tercih etmeleri, genel cerrahide asistanların gelirlerinin düşük olması ve genel cerrahi uzmanlarının gelirlerinin de diğer uzmanlık dallarına göre düşük olması, kadın hekim sayısının artması gibi nedenler…
   • Cerrahlar arasında boşanma oranı (yaklaşık % 33) diğer branşlara kıyasla oldukça yüksektir (en yüksek psikiyatri: % 50).


ABD’deki genel cerrah açığı sorununun özgün nedenleri 2

 • ABD’de ‘aşırı uzmanlaşma’ uzun zamandır tanımlanmış bir sorundur (%70)

  • ABD’de 1000 asistanın yaklaşık % 40’ı vasküler cerrahi, plastik cerrahi ya da transplantasyon cerrahisi gibi ileri uzmanlık alanlarına yönelirken, bizde 2009 yılı itibarı ile toplam 1000 genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan asistan vardır ve üst ihtisas yapanların sayısı yalnızca 18’dir.
  • Tıp fakültelerinde öğrencilere sunulan ortam, generalist genel cerrahlara yeterli değeri vermemekte ve genç hekimler generalist olmaya özendirilmemektedirler.
 • Ülkemizde böyle bir durum ne iyi ki söz konusu değildir.

 • Ancak, çalışma koşullarının zorluğu ve ücret düşüklüğü benzer olarak ülkemiz için de söz konusudurDemografik farklılıklar

 • Ülkelerin nüfus özelliklerindeki farklılıklar da uluslararası karşılaştırma yapılmasını engeller niteliktedir.

 • Gelişmiş ülkelerde, Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da, yaşlanan nüfusun, özellikle 65 yaş üstü nüfusun, cerrahi tedavi gereksinimi oldukça yüksektir.

  • Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışmada 65 yaş üstü yaş grubunun cerrahi gereksinimi, ortalama nüfusun 3 katı kadar hesaplanmıştır
  • ABD’de cerrahi insan gücü hesaplamalarında cerrah açığı, ülkenin yaşlı nüfus oranına ve bu yaşlı insanların artan cerrahi tedavi gereksinimine dayandırılmaktadır


 • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 1980'de 44,736,957; 2000'de 67,803,927 olarak bildirilmiştir.

 • Aynı çalışmada 2000 yılına ait nüfusun % 5.9’unu oluşturan 65 yaş üstü popülasyonun 2020 yılında nüfusun % 8.5’i olacağı kestirilmektedirTıbbi teknoloji

 • Ülkelerin tıbbi teknoloji üretimi ve kullanımı birbirinden çok farklıdır.

 • Küresel etkilenmelere rağmen tıbbi teknoloji kullanımı ülkenin sağlık sistemi ve genel refah düzeyi ile yakın ilişkilidir.Kültürel farklılıklar

 • Farklı toplumların kültürel farklılıkları (örneğin, semptomlara karşı tolerans, cerrahi riski kabullenme ve cerrahi camialardaki tarz farkları) cerrahi girişim oranını ciddi olarak etkilemektedir

 • Birbiri ile karşılaştırılabilir ülkeler arasında bile cerrahi girişim oranları 3 kat farklılık gösterebilmektedirHastalık yükü farkı ve ekonomik düzey farkı 1

 • Hastalıklar açısından son 10 yılda dünyada epidemiyolojik bir değişim olduğu gözlenmektedir

  • Endüstri öncesi toplumlara özgü olarak nitelenen enfeksiyon hastalıkları azalırken, sanayileşmiş toplumlara özgü olduğu düşünülen iskemik kalp hastalıkları, serobravasküler hastalıklar, kanserler, mental bozukluklar yavaş yavaş yoksul ve orta gelirli ülkelerde, özellikle Ortadoğu ve Asya ülkelerinde artmaktadır
 • Tüm dünyada araç trafiğinin artması nedeniyle yaralanmalarda da ciddi bir artış gözlenmektedir

 • Cerrahi sağlık hizmeti sağlık sisteminin en pahalı kısmını oluşturur

 • Toplumları en yoksul ya da en varsıl kesimlerinde cerrahi gereksinimi yıllar içinde giderek artan biçimde sürmektedir.Hastalık yükü farkı ve ekonomik düzey farkı 2

 • Ülkeler arasında yıllık cerrahi girişim sayıları ciddi farklılıklar gösterir

  • 2004 yılı cerrahi girişim
   • Etiyopya’da 148 /100 000
   • Macaristan’da 23 369 / 100 000


DSÖ’ye üye 192 ülkenin 56 (% 29)’sında gerçekleştirilen bir çalışmada

 • Yılda 187.2 milyon – 281.2 milyon ameliyat yapılıyor

  • Her yıl 25 kişiden 1’i ameliyat oluyor
 • Cerrahi girişim sayısı ile kişi başına sağlık harcaması arasındaki ilişki

  • 100 000 nüfusa düşen majör cerrahi sayısı
  • Kişi başına yıllık sağlık harcaması yapan ülkeler
   • 100 $ ve daha az 294
   • 101-400 $ harcayan ülkelerde 2255
   • 401-1000 $ harcayan ülkelerde 4248
   • 1000 $’dan fazla harcayan ülkelerde 11 110
  • (p<0.0001)


  • 2004 yılı
  • 56 ülkede gerçekleşen toplam 234.2 milyon cerrahi girişimin
   • 172.3 milyonu (% 73.6’sı) orta ve yüksek sağlık harcaması yapan ülkelerde
  • En yoksul ülkelerde (nüfusun % 34.8’i) yaşayanlara ise tüm cerrahi girişimlerin yalnızca % 3.5’i uygulanmıştır


Tüm bu nedenlerle her ülkenin kendi özgün sağlık insan gücü planlaması yapması gerekirÇalışmanın Veritabanı

 • Genel Cerrahi Uzmanı sayıları

  • TCD Veritabanı ve Sağlık Bakanlığı
 • Asistan sayıları

  • Üniversite Hastaneleri ve SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Genel cerrahi ameliyat sayıları

  • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Nüfus ve coğrafi veriler

  • Türkiye İstatistik Kurumu
 • İnsani gelişim endeksi

  • Birleşmiş Milletler
 • Sosyoekonomik gelişme endeksi

  • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Zaman dilimleri: Aralık 2003-Aralık 2007 ve Mart 2009Çalışmanın Yöntemi

 • Nüfus oranına göre genel cerrahi uzmanı:

  • Uluslararası literatür: 4-7/100.000
  • Birleşik Krallık: 1/25.000
  • ABD: 4-7/100.000
  • Bu çalışma: 1/25.000


1/ 25 000

 • Biz bu çalışmada, genel cerrahi uzmanlarına odaklandığımız ve ülkemizde diğer ülkelerden farklı olarak pediatrik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, ortopedi ve travmatoloji gibi alanlar tamamen ayrı uzmanlık alanları olup genel cerrahi iş yükü içinde olmadığı için 1 / 25 000 oranını temel aldıkÇalışmanın amacı 1

 • Ülkemizde aktif çalışan genel cerrahi uzmanı sayısını doğru olarak saptamak

 • İkinci amacımız 25 000 kişiye 1 genel cerrahi uzmanı standardına göre ülkemizdeki toplam genel cerrah sayısının ve il nüfuslarına göre illerde çalışan genel cerrahi uzmanı sayılarının yeterli olup olmadığını araştırmakÇalışmanın amacı 2

 • Üçüncü olarak, hekimlerin kamu ve özel sektörde illerin nüfuslarına göre ülke geneline nasıl dağıldığı, şehir ve taşradaki farklılaşmalar araştırılmak

 • Genel cerrahi uzmanlarının dağılımı ortaya konduktan sonra illerin insani gelişmişlik endeksi/sosyoekonomik gelişme endeksi, hasta yatağı kapasitesi ile genel cerrahi uzmanı dağılımları arasındaki uyuma bakmak

 • İller ölçeğinde, yıllar dağılımında, genel cerrahi ameliyatlarının büyük/orta/küçük ameliyat sınıflamasına göre cerrahi iş yükü hakkında durum saptaması yapmakÇalışmanın kısıtlılıkları

 • Bu bir statik çalışmadır

  • Toplumda görülen cerrahi hastalıkların aynı insidansda devam edeceği ve tedavilerinin bir genel cerrahi uzmanı tarafından cerrahi girişimle olacağı öngörülmüştür
  • Genel cerrahi uzmanlarının üretkenliğinin aynı kalacağı varsayılmıştır
  • Yeni geliştirilecek ilaçlar, gen tedavileri gibi hastalıkları yok edebilecek teknolojik gelişmelerin ya da hastalıkları önleyecek yaklaşımların ya da cerrahların daha verimli çalışmalarını sağlayacak önlemlerin (elektronik tıbbi kayıt sistemi vb) etkisi değerlendirmeye alınmamıştır
  • Genel cerrahi uzmanları arasında kadın cerrah oranı ve bunun etkisi de değerlendirilmemiştir.


Sonuçlar

 • Türkiye’de 3.594 mesleğinde aktif olarak çalışan genel cerrahi uzmanı vardırStandartlar I

 • Uluslararası genel kabul

 • 25.000 kişi başına 1 genel cerrahBulgular ve İrdeleme Standartlar IKamu-Özel sektör

 • Genel cerrahların büyük çoğunluğu kamu sağlık kurumlarında çalışmaktadır

  • Kamuda çalışan genel cerrahların oranı %83’tür (n=2.994)
 • SB’na bağlı hastanelerin genel cerrah istihdamındaki önemi büyüktür

  • Genel cerrahların %67’si (n=2.407) bu hastanelerde çalışmaktadır
 • Genel cerrahların kamu-özel sağlık kurumlarındaki istihdamı birbirine paralel

  • Tek istisna İstanbul
   • Özel sağlık kuruluşlarındaki genel cerrahların üçte biri İstanbul’da çalışmaktadır.


Türkiye’de genel cerrah dağılımı

 • Genel cerrahlar büyük kentlerde toplulaşmıştır.

  • Bu tür bir toplulaşma, ülkelerin çoğunda görüldüğünden bu sapmanın boyutları önemlidir:
 • %20’den fazlası İstanbul’da

 • % 40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir’de

 • %50’den fazlası 8 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana)Bulgular ve İrdeleme Dağılım IIBulgular ve İrdeleme Standartlar IIBulgular ve İrdeleme Dağılım I

 • Cerrah sayısıBulgular ve İrdeleme Dağılım IIIBulgular ve İrdeleme Standartlar III

 • 1:25.000 standardına göre genel cerrah sayısının nüfusa oranıBulgular ve İrdeleme Standartlar III (İstanbul)Bulgular ve İrdeleme Standartlar IVBulgular ve İrdeleme Sağlık Altyapısı

 • Türkiye ortalamasına göre genel cerrah başına hastane yatağı dağılımından etkilenen nüfusBulgular ve İrdeleme Diğer Sağlık Çalışanları

 • İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Kırıkkale’de genel cerrah yığılması, toplam sağlık personeli yığılmasının üzerindedir.

 • Isparta, Sivas, Eskişehir gibi diğer bir çok ilde ise tersine, genel cerrah yığılması, toplam sağlık personeli yığılmasının altındadır.

 • Urfa, Ağrı, Antep, Hakkari, Mardin, Bitlis, Kars, Muş, Şırnak, Kilis, Adıyaman, Iğdır ve Siirt’te genel cerrah eksikliğine toplam sağlık personeli eksikliği de eşlik etmektedir.Bulgular ve İrdeleme Sağlık Altyapısı ve Diğer Sağlık Çalışanları

 • Örnek 3 il:

  • Şanlıurfa’da yaklaşık 100.000, Yozgat’ta 75.000, Muş’ta 30.000 kişi ameliyathaneden yoksundur.
  • Yozgat’ta yaklaşık 100.000, Şanlıurfa’da 60.000, Muş’ta 60.000 kişi için ne anestezi uzmanı ne de anestezi teknisyeni vardır.
  • Bu illerin hiçbir ilçe merkezinde, patoloji uzmanı, yoğun bakım ünitesi ve kan bankası yoktur.
  • Yani, 3 kentte toplam 1.300.000 kişi bu sağlık hizmetleri için il merkezine gitmek zorundadır.


Sisteme Yeni Girecek Uzman Sayısı

 • Ülkemizde 2009 yılı itibari ile 1.005 hekim genel cerrahi alanında uzmanlık eğitimi almaktadır.Gelecek ve Kestirim I

 • 2009 yılında Türkiye nüfusu için 2.876 genel cerrah gerekmektedir. Oysa, 2007-2009 verilerine göre çalışmakta olan genel cerrah sayısı 3.594’tür.

 • Türkiye’nin genel cerrah dağılımı bozukluğu bir şekilde düzeltilebilse bile 2007 yılı itibarı ile standarda göre 700 genel cerrah fazlası vardır.Gelecek ve Kestirim II

 • Yalnızca kamuda, istihdama göre en az 250, standarda göre ise en az 400 genel cerrah 2020 yılında sağlık sistemine fazla olarak giriş yapacaktır.Genel Cerrahi Ameliyatları Ameliyat Sayıları

 • Genel cerrahi ameliyatlarının yarıya yakını büyük ameliyatlardır (son 5 yıl ortalaması %48)

 • Son 5 yıl içinde küçük ameliyatlar yaklaşık 5 kat artmıştırGenel Cerrahi Ameliyatları Dağılım

 • Genel cerrahi ameliyatlarının %51’i, genel cerrahların toplulaştığı saptanan 8 ilde yapılmaktadır.Genel Cerrahi Ameliyatları Genel Cerrah Başına Ameliyatlar

 • Genel cerrah toplulaşmasının en yüksek olduğu 8 il toplamında, genel cerrah başına ameliyat sayısı diğer illere göre düşüktür.

 • İzmir, Konya, Adana ve Bursa’da ise genel cerrah başına ameliyat sayısı Türkiye ortalamasından 50-100 adet daha fazladır.

 • Genel cerrahların en fazla toplulaştığı 8 il içinde, en yoğun toplulaşmanın olduğu Ankara ve İstanbul, genel cerrah başına ameliyat sayısının en düşük olduğu illerdir.Genel Cerrahi Ameliyatları Genel Cerrah Başına Ameliyatlar

 • 25.000 kişi başına genel cerrahi ameliyatı sayısı ortalama 325’tir.

 • 25.000 kişi başına en az genel cerrahi ameliyatı yapılan iller Bitlis (42), Batman (42) , Niğde (48) , Muş (58) ve Şırnak’tır (81).

 • 25.000 kişi başına en çok genel cerrahi ameliyatı yapılan iller Bolu (632), Gaziantep (607), Eskişehir (599), İzmir (553) ve Burdur’dur (526).SONUÇ ve ÖNERİLER 1

 • Ülkemizde sağlık alanında merkezi planlamada kullanılmak üzere işgücü ve işyükü çalışmalarına gerek vardır.

  • Bu çalışmaların SB tarafından dikkate alınması gerekir.
  • Temel sorun, genel cerrahi uzmanı eksikliği değil, bu uzmanların ülke içine dağılımındaki bozukluktur.
  • Genel cerrahi alanında sağlık hizmetlerini iyileştirmek isteniyorsa bu dağılım bozukluğunu gidermeye odaklanılmalıdır.


SONUÇ ve ÖNERİLER 2

 • Pek çok cerrah çağdaş koşullar olmadan, çoğu kez güvenli olmayan şartlarda ameliyat ve hasta bakımı yapmaktadır.

  • Genel cerrahi alanında üretilen sağlık hizmetinin niteliğini ve niceliğini artırmak için gerekli alt yapı eksiklikleri (ameliyathane kullanım saati, yoğun bakım yatağı sayısı, hemşire sayısı, cerrahi hasta yatağı sayısı ve donanım yetersizliği gibi) giderilmeli ve cerrahların çağdaş koşullarda tam kapasiteyle ve hasta güvenliğini sağlayarak çalışmalarını mümkün kılacak önlemlere odaklanılmalıdır.


SONUÇ ve ÖNERİLER 3

 • Genel cerrahi uzmanı planlaması bir ekip planlaması ile birlikte yapılmalıdır: Hemşire (ameliyat/servis / yoğun bakım hemşireleri), yardımcı sağlık personeli (laborant, anestezi teknisyeni vb. gibi), tıbbi ve idari sekreter, diğer uzmanlar ( anesteziyolog, patalog, radyolog, onkolog vb.gibi).

  • Özellikle pek çok raporla da saptandığı üzere istihdam edilen hemşire sayısı eksiktir ve bu durum hızla düzeltilmelidir.


SONUÇ ve ÖNERİLER 4

 • Hastalara sunulan cerrahi sağlık hizmetini iyileştirmek için özellik gösteren hizmetlerin konsolidasyonunu da içermek üzere bir klinikler arası ilişki ağı (ikinci ve üçüncü basamak hastaneler arasında entegrasyon) kurma gereksinimi üzerinde çalışılmalıdırSONUÇ ve ÖNERİLER 5

 • Ayakta cerrahi (günübirlik cerrahi) genel cerrahide verimliliği ve paha etkinliğini artırmak için pek çok olanak sunmaktadır. Cerrahların bu konuda eğitilmeleri, hastanelerde gerekli altyapının kurulması, ayakta cerrahi ve hasta güvenliğinin geliştirilmesine odaklanılmalıdır.SONUÇ ve ÖNERİLER 6

 • Genel cerrahide bilimsel niteliğin artırılması, dünya standartlarının yakalanması, ilerlemeye açık bir sistem oluşturulması ve topluma sunulan cerrahi hizmetin niteliklerinin artırılması amaçları için üst ihtisaslaşma bazı olanaklar sunmaktadır. Ancak, kontrolsüz bir üst ihtisaslaşma/aşırı yan dallaşma ülkemizde yıllar sonra genel cerrah açığı sorununa ya da topluma sunulan genel cerrahi sağlık hizmetinde aksamalara yol açabilir. Öncelikle yapılması gereken hâlihazırda verilen genel cerrahi eğitiminin ülke çapında standardizasyonuna ve iyileştirme çalışmalarına hız vermektir.SONUÇ ve ÖNERİLER 7

 • Hastanelerin enformasyon sistemleri yetersizdir; tıbbi bilişim alanında önemli yeniliklere gerek vardır.

 • Özellikle tüm kamu hastanelerinde ortak olarak kullanılmak üzere cerrahların ameliyat öncesi hasta değerlendirmelerinde, ameliyathanede ve cerrahi servisinde hasta veri tabanı olarak kullanabilecekleri tek ve eş bir veri sistemine geçilmelidir.SONUÇ ve ÖNERİLER 8

 • Genel cerrahların ve genel cerrahi uzmanlık öğrencilerinin çalışma, nöbet saatleri ve çalışma koşulları yeniden düzenlenmelidir.SONUÇ ve ÖNERİLER 9

 • Yukarıda sayılan önlemlerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde yetkili bir organ; ulusal sağlık otoritesi, meslek örgütümüz TTB ve uzmanlık alanı örgütümüz TCD’nin eşit yetkiyle oluşturacakları bir ‘Ulusal Genel Cerrahi Konseyi’ kurulmalıdırİş gücü planlaması yapmak şarttır ancak, hiç bir iş gücü planlaması kesin sonuç vermez…

 • AMAÇ

  • Türkiye’deki genel cerrahi uzmanlarının sayısını saptamak
   • Bu hekimlerin kamu ve özel sektör dağılımlarını,
   • İllere göre dağılımlarını araştırmak
  • Ülkemiz için gereken genel cerrahi uzman sayısı ile ilgili kestirimde bulunmak


Kataloq: files -> files
files -> Hizli tüketiM ÜRÜnleri pazarlama san. Ve tiC. Ltd. ŞTİ. MİNİk servis tabak ve kaplari bardak altliklari ve kapaklari dekoratiF
files -> Урология Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) в. Од. 3 «Нефрология»
files -> Essensiale forte n kapsullar essentiale® forte n tərkibi
files -> Barwniki naturalne Opracowano na podstawie
files -> Thehoneynetprojec t®
files -> Embracing Humanity Worldwide Global Networking Against Malaria Empowering People to Act
files -> Урология Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) б
files -> Agencias del sistema de naciones unidas con sede en
files -> Gebelere d vitamiNİ destek programi rehberi Genel Bilgi
files -> Perinatal ve bebek öLÜmleri BİLGİ formu-2009

Yüklə 4,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə