TÜRKİye cumhuriyeti ankara üNİversitesi BİLİmsel araştirma projesi kesin raporuYüklə 54,5 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü54,5 Kb.
#5450EK-11

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
KESİN RAPORU

             


Behçet hastalığı olan ve olmayan kişilerde SEPCR düzeyi ve EPCR gen polimorfizmi

 

Proje Yürütücüsü: Nilüfer YalçındağProje Numarası: 2007 08 09 043 hpd

Başlama Tarihi: 07- 05- 2007

Bitiş Tarihi: 07- 11- 2007

Rapor Tarihi: 11- 06- 2008


                    

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri


Ankara - " 2008 "

  1. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Behçet hastalığı olan ve olmayan kişilerde SEPCR düzeyi ve EPCR gen polimorfizmi

Protein C, karaciğerde hepatositlerde K vitaminine bağımlı olarak üretilen bir serin proteaz olup, dolaşımda inaktif formdadır. Koagulasyon yolu aktive olduğunda trombin oluşur. Trombin trombomodülinle bağlanarak antikoagülan yanıtı başlatır. Trombin trombomodülin kompleksi, endotelyal protein C reseptörü (EPCR) varlığında protein C’yi aktif formuna dönüştürür. Aktive protein C (APC) FVa FVIIIa’nın aktivasyonu yoluyla antitrombotik, Plazminojen Aktivatör İnhibitörü’nün (PAI) inaktivasyonuyla profibrinolitik ve ayrıca antiinflamatuar ve antiapopitotik özellik gösterir. APC Protein S kofaktörlüğünde FVa ve FVIIIa’yı inhibe ederek trombin oluşumunu azaltır.PAI-1 in aktivitesini azaltarak pıhtı yıkılmasını artırır. EPCR büyük damarların endotelinde bulunur. Protein C’yi endotelyal hücrelere bağlayan EPCR, protein C’nin trombin-trombomodülin kompleksine afinitesini artırarak, protein C aktivasyonunu stimüle eder. Bu reseptörün solubl formu (sEPCR) plazmada dolaşır ve protein C’nin aktivasyonunu ve APC’nin antikoagülan aktivitesini inhibe eder. APC yokluğunda EPCR’nin pıhtılaşma üzerine hiçbir etkisinin olmadığı gösterilmiştir. EPCR geni 23 bp insersiyon polimorfizmi sonucu oluşan proteinin APC’ye bağlanamadığı ve EPCR insersiyonu olan hastalarda protein C aktivasyon kapasitesinin azaldığı bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda sEPCR düzeyi yüksek olan hastalarda EPCR geni A3 haplotipi saptanmış. Miyokard infarktüslü (MI) hastalarda, derin ven trombozlu (DVT) hastalarda ve inme geçiren hastalarda sEPCR plazma düzeyi yüksek bulunmuş ve bununla korele olarak EPCR gen polimorfizmi saptanmıştır. Behçet hastalığı, sistemik bir vaskülittir. Behçet hastalığının bir komponenti olarak obliteratif tromboflebit ve arteryal oklüzyon görülebildiği bilinmektedir. Oküler komplikasyonu olarak da tıkayıcı retinal periflebit görülebilir.Bu çalışmada üveiti olan ve olmayan Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubunda sEPCR plazma düzeyi ve EPCR gen polimorfizmi varlığı araştırılacaktır.Bu hasta gruplarından alınan venöz kan örneklerinden DNA izole edilerek PCR yöntemi ile EPCR gen polimorfizmi, ELİSA yöntemi ile sEPCR düzeyi saptanacaktır.SEPCR level and EPCR gene polymorphism in the subjects with or without Behçet’s disease.

Protein C is a vitamin K dependent serine protease enzyme that is produced in hepatosites in liver, and inactive in blood circulation. When the coagulation pathway is activated, thrombin is formed. Anticoagulant response is initiated by binding of thrombin and thrombomoduline. Thrombin and thrombomodulin complex, in the existence of endothelial protein C receptor, activates protein C. Activated protein C (APC) has an antithrombotic role by the activation of FV and FVIII, and has a profibrinolitic role by the inactivation of Plasminogen Activator Inhibitor(PAI). It also displays antiinflamatuar and antiapopitotic behavior. APC through its cofactor protein S, decreases the production of thrombin by inhibiting FVa and FVIIIa. And it also amplifies the destruction of coagulum by reducing the activation of PAI-1. EPCR occurs in the endothelial cells of large vessels. Activation of protein C by the thrombin-thrombomodulin complex is amplified when protein C is bound to the endothelial cell protein C receptor (EPCR). A soluble form of EPCR (sEPCR), which circulates in the plasma, binds protein C and APC with high affinity but its binding to APC inhibits the anticoagulant activity of APC. It has been shown that in the absence of APC, EPCR has no effect on coagulation. It has been reported that the protein, formed by 23 bp insertion polymorphism in the EPCR gene, can not be bound to APC and the protein C activation capacity decreases in the patients who has insertion of EPCR. In the previous studies, the patients who have a high sEPCR level was found to have EPCR gene A3 haplotype. Furthermore, high plasma levels of sEPCR has been determined in the patients that has deep vein thrombosis, myocard infarctus, and stroke. This has been correlated with the EPCR gene polymorphism. Behcet’s disease is a systemic vasculitits. It is known that obliterative thrombophlebitis and arterial oclusion can be seen as a component of Behcet’s disease and obliterative retinal periphlebitis can be seen as an ocular complication. In this study, the level of plasma sEPCR and the presence of EPCR gene polymorphism will be searched in the patients that have Behcet’s disease with or without uveitis and healthy control group. From the venous blood sample taken from these groups, EPCR gene polymorphism will be determined by using Polymerase chain reaction (PCR) method and soluble EPCR levels will be determined by using Asserachrom enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method.  1. Amaç ve Kapsam:

Üveiti olan ve olmayan Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubunda sEPCR plazma düzeyi ve EPCR gen polimorfizmi varlığını araştırmak.

  1. Materyal ve Yöntem:

Çalışmaya Behçet hastalığı olan 60 hasta ve 67 sağlıklı kontrol dahil edildi. Behçet hastalığı tanısı olan hastaların tam göz muayenesi yapılarak, göz tutulumu olup olmadığı bakımından değerlendirildi. Birinci grubu 30 kişiden oluşan üveit atağı geçirmiş Behçet hastaları oluşturdu. İkinci grubu yine 30 kişiden oluşan üveit atağı geçirmemiş Behçet hastaları oluşturdu. Hastalardan aydınlatılmış onam alındı. Bu hasta gruplarından DNA izolasyonu için DNA tüplerine 9 cc, plazma sEPCR düzeyi çalışılması için sitratlı tüpe 4 cc venöz kan alındı. Bu kanlardan DNA izole edilerek PCR yöntemi ile EPCR gen polimorfizmi, ELİSA yöntemi ile sEPCR düzeyi saptandı.

  1. Analiz ve Bulgular:

Gruplar arasındaki farklar Mann-Whi,tney U testi ile karşılaştırıldı.

Hastalar ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu. Plazma SEPCR konsantrasyonları Behçet hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Bununla birlikte göz tutulumu olan grupla olmayan grup arasında Plazma SEPCR konsantrasyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

EPCR gen polimorfizmi açısından hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark yoktu.


  1. Sonuç ve Öneriler: Behçet Hastalarında sEPCR düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Behçet Hastalığında sistemik ve gözde tromboz olan hastalarda EPCR düzeylerini karşılaştıran başka bir çalışma yapılabilir.

VI. Kaynaklar:

1.Ulu A, Gunal D, Tiras S, Egin Y, Deda G, Akar N.EPCR gene A3 haplotype and elevated soluble endothelial Protein C receptor levels in Türkish pediatric stroke patients.Thromb Res. 2006;4.

2. Simioni P, Morboeuf O, Tognin G, Gavasso S. Soluble endothelial protein C receptor levels and venous tromboembolism in carriers of two dysfunctional protein C variants. Thromb Res. 2006;117(5):523-8.

3. Uitte de Willige S, Von Morion V, Rosendaal FR, Vos HL. Haplotypes of the EPCR gene plasma s EPCR levels and the risk of deep venous trombosis. J Thromb Haemost. 2004;2(8):1305-10.

4. Regan LM, Stearns-Kurosawa DJ, Kurosawa S, Mollica J, The endothelial cell protein C receptor inhibition of activated protein C anticoagulant function without modulation of reaction with proteinase inhibitors. J Biol Chem. 1996;271(29):17499-503.

5. Biguzzi E, Merati G, Liaw P, Pucciarelli P. A 23 bp insertion in the endothelial protein C receptor gene impairs EPCR function. Thromb Haemost. 2001;86:4:945-948.VII. Ekler

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)

d) Sunumlar: 13th International Conference on Behcet`s Disease. (24-27 Mayıs 2008, Poertschach/Klagenfurt, Austria) Poster olarak sunulmuştur (Posterin bir örneği ve kabul belgesi ektedir)

e) Yayınlar: “Graefes Archives Clinical and Experimental Ophthalmology” dergisinde yayına kabul edilmiştir. (Kabul mektubu ve yayının proofread için gönderilmiş olan kopyası ektedir)Yayınının “Acknowledge” kısmında çalışmanın Ankara Üniversitesi Araştırma fonunca desteklendiği belirtilmiştir.

Kataloq: browse
browse -> TüRKĠye cumhurġyetġ ankara üNĠversġtesġ sağlik bġLĠmlerġ enstġTÜSÜ
browse -> ÇÖlyak hastaliğI ve glutensiz diyet araş. Gör. Emine alkin yrd. Doç. Dr. Duygu GÖÇmen
browse -> T. C. Ankara üNİversitesi BİLİmsel araştirma projesi kesin raporu
browse -> Bazı spesifik moleküller doku hasarını uyarırlar;bunlar iki ana gruba ayrılır: Bazı spesifik moleküller doku hasarını uyarırlar;bunlar iki ana gruba ayrılır
browse -> 2013 New Zealand Disability Survey
browse -> Kalbin yeterli kanı pompalama gücünü kaybettiği, sistemik ve/veya pulmoner venöz dönüş kanının kalp tarafından yeterli dağıtılamadığı ve vücudun metabolik gereksinimlerinin karşılanamadığı klinik bir sendromdur
browse -> Kanser hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır
browse -> Prof. Dr. Osman gökay diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı ÇÜRÜk etiyolojiSİ ders notlari

Yüklə 54,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə