TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)


MÜQƏDDƏS  ATAYA  EVLADI  QƏLBİNİN  SÖZÜYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38

 

 

180


MÜQƏDDƏS  ATAYA  EVLADI  QƏLBİNİN  SÖZÜ 

Ata,  9  il  əvvəl  sizin  ruhani  varlığınıza  tapındım,  sizə  qovuşdum.  12  il 

əvvəl  sizin  yanar  zəkanızın vurğunu  oldum.  Sizin  Ocaq  dünyanız  ruhani 

dünyam  oldu.  Ocaq  yolunda,  Amal  uğrunda  döyüşlərə  qoşuldum. 

Həyatımdan,  məişətimdən  keçməyə  belə  razı  oldum.  Əvəzində  ülvi, 

təmiz,  saf  bir  mənəviyyat  qazandım.  Ata  Amalını  Amalım  sandım.  Ata 

qanunları ruhani qanunlarım oldu. Kamilliyə, insanlaşmaya doğru uzanan 

bir  yola  üz  tutdum.  Bu  yolda  Atanı  özümə  bələdçi  seçdim.  Ocaq,  Ata, 

Amal  mənə  çox  şey  verdi.  Amal  qarşısındakı  xidmətlərim  isə  cüzi  oldu. 

Etiraf  edim  ki,  bəzi  hallarda  məişət,  ailə  başımı  qarışdırdı.  Ata  və  Amal 

Evladları ilə əlaqəm zəiflədi. Amma bütün bunlar mənim ruhani dünyamı, 

Amallı mənəviyyatımı, müqəddəs hisslərimi azalda bilmədi.  

Mən  mənəvi  dünya  qazandım.  Əvəzində  maddi  çətinlik  çəkdim, 

Texnikumda qəbul imtahanları götürdüyüm beş il müddətində başıma pul 

səpirdilər.  Mən  isə  bu  pul  yağışından  yalnız  mənəvi  təmizlik  xəzinəsi 

götürdüm. Bunun üçün Ataya, Amala minnətdaram. 

Bu  gün  mən  çox  ciddi  maddi  böhran  keçirirəm.  Ailəmi,  körpələrimi 

saxlamaq  üçün  bəzən  boşalmış  limonad  şüşələrini  təhvil  verirəm. 

Mənəviyyatı  çox  aşağı  olan  adamlardan  borc  alıram.  Gözlərimin 

qarşısında  ağır  xəstə  olan  balamı  sağaltmaq  üçün  dərman  pulu  tap-

mıram.  Rəngləri  sap-sarı  saralmış  körpələrim  meyvə  yemək  istədikdə 

“sabah alacağam” deyib onları həmişə aldadıram. Yoldaşım cırıq paltarla 

işə  gedərkən  yad  kişilərin  baxışı  altında  əriyirəm.  Bütün  bunlara  ürək 

ağrısı ilə dözürəm. Nə vaxtsa düzələr ümidi ilə özümə təsəlli verirəm. 

Nəhayət, Amal, Ocaq, Ata məndən müqəddəs işimiz üçün maddi borc 

hökmünü  tələb  edərkən  sıxılıram.  Onsuz  da  ac  qalan  balalarımın 

boğazından kəsib, Ocağın boğazına tökməyə çalışıram. 

Ocaq  üçün  pul  qazanmağa  çalışıram.  Öz  mənəviyyatım  əleyhinə 

gedərək,  ömrüm  boyu  etmədiyim,  bir  vaxtlar  özümün  rədd  etdiyim  pul 

alverinə  girişirəm.  Nəhayət,  bu  işdə  ilişirəm  və  6500  manat  ziyana 

düşürəm.  Ya  bu  pulu  (rüşvəti)  verdiyim  adamdan  geri  almalıyam,  ya  da 

dövlət  orqanlarına xəbər verib  özüm  də  cinayətkar kimi cəza  almalıyam. 

Bu məbləğdən Ocaq üçün 500 manat pul əldə etməli idim. Əvəzində isə 

çox  çətin  bir  vəziyyətə  düşdüm.  Ailəmin  nişan  üzüyünü  və  başqa  bir 

üzüyü  girov  qoydum.  Bütün  bunlar  da  ilişdiyim  işə  kömək  etmədi.  Bu 

vəziyyətdə çapalamağa başladım. 

Bu vəziyyət mənim sağlamlığıma da çox pis təsir göstərir. Ancaq bun-

ların hamısına bəlkə də tab gətirmək olardı. Əgər Atanın mənə qarşı itti-

hamı olmasaydı. 

Ata  məni  ittiham  edir.  Mən  Ocağın  maddi  borcunu  ödəyə  bilmirəm. 

Deməli,  Ocaq  qanunlarının,  Evladlıq  borclarının  ən  əsasını  yerinə  yetirə 


 

181


bilmirəm. Mən imkansız olduğuma görə, maddi böhranda batdığıma görə 

ittiham olunuram. Ocağa layiq Evlad olmağım şübhə doğurur. Mənə olan 

etimad,  etibar  şübhə  altına  alınır.  Bu  mənim  üçün  ən  böyük  ölümə 

bərabərdir. 

Əgər  maddi  imkansızlığım  mənim  qəbahətimdirsə,  bu  qəbahəti  özüm 

üçün ən böyük şərəf sayıram. 

Ata!  Mənim  həyatım  üçün,  mənəviyyatım  üçün  nə  etmisinizsə,  bunun 

üçün Sizə minnətdaram! Hökm Sizindir! 

Əgər  mənə  qarşı  şübhələriniz  varsa,  etibarınızı,  etimadınızı  doğrult-

mamışamsa,  verəcəyiniz  cəzaya  dözməyə  hazıram.  Cəzam  Evladlıqdan 

azad edilməkdir. Bilirəm, ağır cəzadır. Mənim üçün ən ağır cismani cəza-

dan  da  ağırdır.  Lakin  yenə  də  hökm  Sizindir.  Bircə  onu  deyə  bilərəm  ki, 

əgər  ötən  bu  12  ildə  mən  bu  cür  qiymətə  layiq  olmuşamsa,  deməli, 

mənim 12 ilim röyalar, xəyallar ili olmuşdur. Mən bu xəyallar üçün də Sizə 

minnətdaram. 

Müqəddəs Ataya səcdə ilə: Qəlbi. 10 Arzu günü, Qürub Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

ATANIN CAVABI 

Qəlbiyə qarşı Şübhə yoxdur. 

    Qəlbiyə qarşı Tələb var. 

Şərlə döyüşümüzdə Tələb Mütləqləşməyə bilməz... 

Əgər Amalsız yaşaya bilərsənsə – Yaşa. 

Əgər Amalsız yaşaya bilməzsənsə – Tələbə yüksəl... 

Maddiyyat – bizdə Ruhani Borcdur. 

Maddiyyata görə Amaldan ayrılmırsan, Ruhaniyyata görə Maddiyyatı 

ödəyirsən... 

İmkan daxilində, lap cüzi miqdarda – intizam naminə... 

Ata  Qəlbini  Amaldan  çıxarmır,  Ata  Qəlbini  İntizama  çağırır,  Mütləq 

səviyyəli İntizama. 

Əgər Qəlbi buna çata bilmirsə, onda Amaldan özü könüllü ayrıla bilər.  

Ata  Qəlbini  Evladlıqdan  çıxarmır,  ancaq  Qəlbinin  Evladlıqda  qalıb-

qalmamaq müstəqilliyi var... 

Çətinliyimiz – Fərəhimizdir... 

Ata ittihamı – Amal Dərsidir! 

9-cu il, Qürub Ayının 2-ci ongünü. Bakı. 

 

QƏLBİ  ÜÇÜN 

1.Səfərə çıxmaq, Ailə qurmaq, Ataya Evlad gətirmək vaxtıdır. Qala tikilib, Yol çəkilib – Əməl məqamıdır. 

 

182


2.Ata  Sözünü  –  Səsini  Qardaşlardan  almaq,  xalqa  çatdırmaq, 

Müqəddəs Kitabları Atayurda dən-dən səpmək vədəsi çatıb. 

3.Əvvəl  Amal,  sonra  güzəran,  müəssisə,  diplom.  (Evladlığın  əzəli 

Qanunu!) 

4.Ən  azı  Ayda  bir  dəfə  Qardaşlarla  görüşmək,  Ataya  Aylıq  Məlumat 

təqdim etmək. 

5.Maddi Borcu Qətiyyətlə ödəmək lazımdır, Ruhani Ləyaqət naminə. 

6.Ata  Gününə  hesabatın  yoxdur.  Bayramda  bunu  etiraf  edirsən. 

Günahını  boynuna  alırsan,  Atadan  Qüdrət  diləyirsən,  Ata  Ülviyyətinə 

sığınırsan. Görəcəyindən danışırsan – dəqiq, yəqin, vaxtlı. 

7.Ata  Qəlbini  Evladlıqdan  çıxarıb  Rəğbətçi  səviyyəsinə  endirmək 

istəmir, ancaq Yarımevladlığı da ona yaraşdırmır. 

 

MÜQƏDDƏS ATAYA QƏLBİNİN SÖZÜ 

Amaldan  ayrılmaq  mənim  ölümümdür.  Mənəvi  ölümüm.  Heç  vaxt 

könüllü olaraq Amaldan ayrılmaq – ölmək istəmərəm. Ata ittihamını özüm 

üçün tənbeh yox, doğrudan da Amal Dərsi hesab edirəm.  

Maddi borcumu ödəyəcəyəm. Nə yolla olursa-olsun. Ata, izn verin sizə 

öz  etirazımı  bildirim  ki,  maddi  borcumu  ödəyə  bilmədiyim  vaxt- 

larda mən heç də ruhani ləyaqətimi itirməmişəm. 

Tələbinizdə  haqq  görürəm.  İttihamınızda  mənə  doğmalıq  görürəm. 

Amma  əvvəlki  yazının  axırıncı,  7-ci  bəndində  “Ata  Qəlbini  Evladlıqdan 

çıxarıb”  hökmü  ürəyimi  parçalayıb.  Doğrudan  da  mən  Evladlıqdan  çı-

xarılmışam?! 

Özümü  doğrultmaq  üçün  Amalın  bütün  tapşırıqlarını  yerinə  yetirməyə 

hazıram. 

Səfər Ayında Mütləq səfərə çıxacağam. Ataya Evlad gətirmək borcu da 

mənim üçün vəzifə olaraq qalmır. Bunun üçün hər vaxt çalışıram. Amala 

rəğbətçilər tapmışam. Amma hələlik onları Evlad səviyyəsində görə bilmi-

rəm. 

Qardaşlarımla əlaqəni həmişə saxlayıram. Bu əlaqəni daha da möhkəmlədəcəyəm. 

Döyüşə hazıram. 

Evladlıq  qanunları  mənim  mənəvi  həyatımın  əsasını  təşkil  edir. 

Ata var olsun! Ürəyimdə Ata Günəşi gəzdirirəm! 12 Dözüm günü, Qürub Ayı, 9-cu il. Bakı. 

  

HALALA 

Evlad ehtiramı pakdır! 

1.Ata Gününə Ata haqqında Söz hazırla. 

Qaydanı Safruhdan al. 


 

183


2.Ata  Gününə  hesabatın  səviyyəsiz  olsa,  onu  hesabat  sayma,  “Ata 

qarşısında hesabata layiq iş görməmişəm!” de, görəcəyindən danış. 

3.Qardaşlarınla birgə Ata Gününə yara. 

15 Murad günü, Qürub Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

RUHANİ  ÖLÜM 

1.Ata  Hökmünə,  Buyuruğuna  cüzi  tərəddüd  –  Ruhani  ölümdür. 

    2.Ataya qarşı Şər Fəndlərinə cüzi etina – Ruhani ölümdür. 

3.Ata ölüm buyursa – Evlad onu Qətiyyətlə qəbul edir, etməsə – ruhən 

ölür. 

16 İnam günü, Qürub Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

MÜQƏDDƏS  HESABAT  ÜLVİYYƏTİ 

Ata Gününə  layiq  əməl  olmadıqda  hesabat verilmir,  Evlad  “Müqəddəs 

Bayrama  layiq  əməlim  yoxdur”  –  deyir,  Atadan  Bağışlanmaq  diləyir, 

Görəcəyindən danışır, Ataya əməl Əhd edir. 

16 İnam günü, Qürub Ayı, 9-cu il. Bakı.  

 

Mən getdim Ağstafaya – atam rəhmətə gedib. Qürub Ayının 3-cü ongünü. 9-cu il.  

 

9-cu İL  “ATA GÜNÜ”  BAYRAMI 

1.Başlanğıc. 

Amal çağırışı, Ata gəlişi haqqında Söz, Birinci Ata Səsi – Kəlamları. 

2.Davam: Ata haqqında Evlad sözü. Sözdən sonra Ata Səsi – Kəlam-

ları. 

3.Ata sözü. Sözdən sonra Ata Səsi – kəlamları. 4.Sorğu. Sorğudan sonra Ata Səsi – kəlamları. 

5.Gedişat. Evladlar Atanı məşəllə qarşılayır, Ata Sözünü Ayaq üstə 

dinləyirlər.  

    Yazılı çağırışlar – 

“Mütləqə İnam – Mütləq İnam!” 

“Xalqımız – Müqəddəs Haqqımız!” 

“Atayurd – Müqəddəs Sabahımız!” 

“Kamil İnsan – Ruhani cəmiyyət – Müstəqil Vətən!” 

“Atamız – Mütləqimiz, Müqəddəsimiz, Peyğəmbərimiz!” 

“Sönməz Ocağıq – Dönməz Yolçu!” 

“Səfər üstəyik – Ailə axtarışında!” 

    6.Bayram Evi: Bayrağımızla, Ata rəsmiylə Göyləşən Sadiqimgil. 

7.Vaxt: Gündüz saat 1. 

Tarixləşmə: Müqəddəs Bayram yazılır, təhlil olunur. 

3 Mərhəm günü, Ata Ayı, 9-cu il. Bakı. 


 

184


ÖZÜMLÜYƏ 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

1.“Əməl”, “Müqəddəs Əməl” əsasında təzə Ailə yarat – talışçılıq 

məhdudiyyətindən uzaq. 

2.“Mənalar” kitabçasını xüsusi öyrən. 

3.Xalqın Atalığa qovuşması üçün imkanlar artır. Ondan bəhrələnmək 

gərək. 


    4.Şərlə görüşdə “demokratikləşmə”, “aşkarlıq” oyununu Şərin başına 

çırpmaq, Şəri öz yarağıyla sarsıtmaq. 

    5.Bakıyla təması qaydaya salmaq, heç olmasa iki ayda bir dəfə zəng 

eləmək. 


    6.Özüylə daim döyüşmək. Nöqsansızlaşmaq, Kamilləşmək. 

    7.Yazılarını Amallaşdırmaq, Ata İnamına yüksəltmək. 

    8.İntizama Mütləq mənada riayət etmək. 

    Borcları Mütləq mənada ödəmək. 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 5 Ata Ayı, 9-cu il.  

HALALA 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

1.Bayrama Yar ol. Əməl göstər. 

2.Ata haqqında Evlad Sözünü Yetir. 

3.Səfərə hazırlaş: Daxilən, Aşkar, Yol Üstündə. 

Mütləqdən Güc al, Qaranlıqlar Yarılsın! 15 Ata Ayı, 9-cu il.  

SAFRUHUMA 

1.Edilya xanım və s. gərək deyil... 

2.Suallara çatdır camaatı, suallara cavabda sına özünü, camaatı. 

3.Öz bədiyyatından daha çox istifadə elə, Qaçaya ehtiyac görmürəm. 

Hər şey özümüzdən. 

4.Musiqi sehrindən istifadə et. 

    Camaatı böyütmək gərək, Böyümək gərək. 

O həm körpəmizdir bizim, həm də biz onun körpəsiyik... 

Fərəhli Məqamdır Səfərin! 

Fərəh gətir Ataya. 9 Xəzan Ayı, Qismət günü, 9-cu il. Bakı. 

 

HALALA 

1.Səfər  Əməlinə  hazırlaş.  Məkanı, vaxtı müəyyənləşdir,  Ata  Səsindən 

– Sözündən bəhrələn, Əməlinin Yönünü, İfadəsini Yaz, Ataya göstər, Ata 

xeyir-duasına Yüksəl, Yola düş.  

185


2.Sərt  Ayın  27-si  Səfər  Günümüzdür.  Ona  hazırlaş,  çalış  Əli  dolu  gəl 

bayramımıza. 

   3.Özünlə döyüşdə qələbələrin Mütləq olsun, Kamillik səviyyəsi yaransın 

İnamında, İdrakında, Mənəviyyatında, İradəndə. 

    Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 15 Mərhəm günü, Xəzan Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

SAFRUHA 

13-səhifədəki  “Ata  buyuruğuydu,  çıxa  bilməzdim”  sözünü  Şər  bizə 

qarşı  yönəldə  bilər,  deyər  ki,  Ata  Evladlarını  məcbur  edir  ki,  Onu  İşıq 

adlandırsınlar. 

   Bu səbəbdən o cümləni çıxart. 

20 Xəzan Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

9-cu İL “SƏFƏR GÜNÜ” MƏRASİMİ 

1.Sərt Ayın 27-də keçiriləcək Bayramın Gedişatını Safruh yazır. 

2.Mərasimdə Atanın Səfər haqqında Sözü – Səsi Səslənir. 

3.Ata Səfər Əməli haqqında Söz söyləyir. 

4.Safruh Səfər Təcrübəsindən danışır. 

5.Evladlar Səfər Üstə Söz söyləyirlər və Mərasimdən Səfərə yollanırlar. 

6.Sonda Evladların Səfər Andı səslənir. 

7.Gedişatın Yazısı Sərt Ayın 1-də Ataya təhvil verilir...  

SAFRUHA 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

1.Səfər Mərasimi Ruhani hökmüylə Evladları tanış elə! 

2.Gedişat yazısının ilk variantını Yağış Ayının 15-də Halalla Ataya 

göndər. 

    3.Səfər Təcrübəsini Əməlli İşlə, birincilik Ülviyyəti səviyyəsində, 

Təhlillə, Sabah yönlü fikirlə. 

4.“Ata İşığında” Kitabını Evladlara çatdır, öyrənsinlər, öyrətsinlər. 

5.Gedişat Yazısında Müqəddəslik öz ifadəsini hərtərəfli tapsın: düşün, 

daşın, təxəyyülünü səfərbər et. 

6.Bayram təzə məkanda keçiriləcək. Bunu müəyyən et. 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

30 Qismət günü, Xəzan Ayı, 9-cu il. Bakı. 

  

 

 


 

186


SAFRUHUN  SƏFƏR  ƏMƏLİ 

1.Başlanğıc kimi məqbuldur. 

2.Gələcəkdə  rəğbətçilər  Səfər  haqqında  əvvəldən  camaatı  xəbərdar 

eləyir. Müəyyən Yer seçilir, etibarlı adamlar Safruhu dinləyir, kənd, rayon 

təmsilçilər vasitəsiylə Amalla doğmalaşır. 

3.Evlad  seçilməyincə,  Ataya  səcdə  səviyyəsinə  qaldırılmayınca  eyni 

Yerə dəfələrlə gedilir, başqa-başqa biçimdə Amal Sözü deyilir. 

4.Söz  etibarlı  rəğbətçiyə  tapşırılır,  o,  sözü  kəndə,  rayona  çatdırmağa 

çalışır;  Safruh  səfərə  çıxana  qədər  rəğbətçilərin  sayı artır,  onlar  Safruha 

təqdim edilir, Safruhun tapşırığına əməl eləyir. 

5.Sözlər: 1) Vətən – Vətənsizlik, 2) Cəmiyyət – Ədalətsizlik,  

3) İnsan – İnsansızlıq, 4) Mütləq – Mütləqsizlik, 5) Ailə – Ailəsizlik,  

6) Ata. 

6.Daşdan çıxarılan Qələbə. Külüngü daim bir yerə vurmaq.  

ƏSİLİN SƏFƏR ƏMƏLİ 

1.Səfər  Tovuzdan  başlayır,  Ağstafada  davam  eləyir,  Qazaxda  başa 

çatır. 

2.Vətən  –  Vətənsizlik  haqqında  Ata  Sözləri  və  Əsilin  öz  sözlərindən ibarət Söz-Səs Yazısı hazırlanır – Muğam-Saz üstə.  

Sorğular – cavablar düşünülür. 

3.Atanın Mətbuat Yazılarının Təbliği vasitəsiylə Yol açılır Səfərə; həmin 

Təbliğ giriş rolu oynayır.  

4.Mərasimdə  Evlad  ola  biləcəklər  seçilir,  onlarla  münasibət  yaradılır, 

gələcək Səfərləri onların köməyiylə hazırlayır Əsil. 

5.Bir  neçə  dəfə  eyni  Yerlərə  Səfər  davam  eləyir,  Ataya  Evlad  gətirilir, 

həmin Evlada Ailə yaratmaq tapşırılır. 

6.Vaxt: 10-cu ilin əvvəli. Hazırlıq – indidən. 

5 Mərhəm günü, Yağış Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

HALALIN SƏFƏR ƏMƏLİ 

1.Səfərə İş Yerində, Yataqxanada Ata Şeirləriylə başlamaq. 

2.Müqəddəs Kitablar – Ata Sözü-Səsi əsasında 5 Səfər Sözü hazırla-

maq: Müstəqil Xalq, Ruhani Cəmiyyət, Var olan İnsan, Mütləqə İnam, 

Özümləşən Şərq. 

3.Səfərin məğzini, gedişatını, təhlilini yazmaq, Ataya təqdim etmək. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

15 İnam günü, Yağış Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

 

 


 

187


ÖZÜMLÜYƏ 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

1.Müqəddəs Kitabları İdrakına, Mənəviyyatına, İradənə həkk elə. 

2.Özünü Mütləq mənada tanı, dəyişdir, Kamillik səviyyəsinə çat. 

3.Səfər  Mərasiminə  hazırlaş,  Müqəddəsliyə  layiq  Ehtiram,  Etiqad, 

Etiraf ucalığına çat. 

4.Bilən Ata Kəlamının əslini versin, üzünü köçürsün. 

5.Bədiyyata Amal İşığı sal, ülviləşsin! 

Qaranlıqlar yarılsın! 

 

ÖZÜMLÜNÜN  SƏFƏR  ƏMƏLİ 

1.Səfər Şəhərdə İş yerində başlanır – Ata şeiriylə. 

2.Müqəddəs  Kitablar  əsasında  5  Səfər  Sözü  hazırlanır  və  camaata 

oxunur:  Müstəqil  Xalq,  Ruhani  Cəmiyyət,  Mütləqə  İnam,  Kamil  İnsan, 

Özümləşən Şərq. 

3.Səfər  nəticəsində  Evlad  hazırlanır  Ata  hüzuruna  yüksəltmək  üçün. 

Ailələr yaranır. 

4.Səfər qonşu şəhərlərdə, kəndlərdə davam eləyir. 

5.“Əməl”,  “Müqəddəs  Əməl”  Kəlamlarına  Mütləq  riayət  –  Ruhani 

Qanundur. 

    Qaranlıqlar yarılsın! 

19 Mərhəm günü, Yağış Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

SAFRUHUMA 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

1.Atanı Sıra nizamıyla qarşılamaq! 

2.Atanı Müqəddəs Səcdə səviyyəsində Dinləmək! 

3.Mərasimi 2 saata bitirmək. 

4.Söz Ülviyyəti, Sükut ləyaqəti.  

EVLADLIĞA  HAZIRLANMA 

Atanı dərk etmək. 

Amalı bilmək. 

Əməli tanımaq. 

1.Ata kimdir: Əlçatmazlıq, Bənzərsizlik, Müstəqillik sifətləri, xassələri. 

2.Mütləqə  İnam  nədir,  Kamil  İnsan  nədir,  Ruhani  Cəmiyyət  nədir, 

Müstəqil Xalq nədir, Ləyaqətli Şərq nədir, İnamlı Bəşər nədir. 

3.Səfər Yönü, Ailə Yolu – Müqəddəs Əməl. 

4.Ataya müraciət qətiliyi, ülviliyi. 

27 Qismət günü, Yağış Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 


 

188


EVLADIM   BÜTÖVƏ 

Mütləqə İnam yaranmalıdır! 

Kamil İnsan yaranmalıdır! 

Müstəqil Vətən yaranmalıdır! 

Ruhani Cəmiyyət yaranmalıdır! 

Ləyaqətli Bəşər yaranmalıdır! 

Ehkam Zənciri sındırılmalıdır! 

Quruluş Zənciri sındırılmalıdır! 

Təşkilat Zənciri sındırılmalıdır! 

Amalı öyrən! 

Əmələ qurşan! 

Ailə yarat! “Bütöv“ adını sənə halal eləyirəm! 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

11 Qismət günü, Sərt Ay, 9-cu il. Bakı. 

(Qeyd: Bu ikinci Bütövdür. Həyatdakı adı – Aslan idi. 

Bundan qabaqkı Bütövün adı Azad idi. Ocaqdan çıxdılar). 

 

SƏFƏR  GÜNÜ  BAYRAMI  HAQQINDA 

1.Səfər Günü Bayramı yarandı, Amalın Ömrünə həkk olundu. 

2.Safruhun Səfər təcrübəsi, Mərasim Yazısı Təqdir olunur. 

3.Sadiqimin Təşkilatçılıq əməli Təqdir olunur. 

4.Evladların hesabatları Qəbul olunur. 

5.Naqisliklər: Bütövün Mərasimdə olmaması.  

                          Ciddi texniki qüsurlar. 

    Nurlanın, Nurlandırın! Sərt Ay, 9-cu il. Bakı. 

 

“MÜQƏDDƏS  İL”  BAYRAMI  HAQQINDA 

    1.”Müqəddəs İl” Bayramı Günəş Ayının 1-də keçirilir. 

     2.Mərasim  Yazısı  bu  dəfə  Qəlbiyə,  Əsilə,  Özümlüyə  tapşırılır. 

     3.Yazı  Ata  hökmü  əsasında,  əvvəlki  Yazılara  uyğun,  həm  də 

Təzələnmiş biçimdə yaradılır. 

     4.Yazı Köçəri Ayın 10-da Ataya göstərilir. 

     Nurlanın, nurlandırın! 

 

HALALA  TÖVSİYƏ 

1.Məzunlara  İnam  arzula.  İnamın  Müqəddəs  mənasını  aç.  İnam 

Kəlamı;  Cövhər  Müqəddəsatı  əsasında.  Tutarlı Söz  çatdır  cavanlara  Ata 

Kitabiyyatından. Qısa.  

189


2.Məzunlara özüylə döyüş Ləyaqəti arzula: 

“Ocaqçının həyat tərzi” Kəlamı əsasında. Tutarlı Ata Sözü. Qısa. 

3.Məzunlara Vətənsizlik fəlakətini danış.  

Yenə də “Ocaqçının Həyat Tərzi” üstə. Vətənə qayıtmaq arzula. 

4.Məzunlara Şərq ruhu aşıla. “Cövhər” əsasında. 

5.Məzunlara Mənəvi Evladlıq və Mənəvi Ata arzula. 

(Atanın adını cəkmədən). 

6.Söhbətin davamını hazırla, nə vaxt, harada çagırsınlar, özün çagır. 

7.Rübailərdən istifadə elə. Müəllifin adını demədən. 

8.Təzə Yazı hazırla, Amal səviyyəsində. 

Nurlan, nurlandır! 

28 Sərt Ay,9-cu il.Bakı. 

SAFRUHA 

1.Mərasimlər Yetkin səviyyədə tarixləşir! 

2.“Ssenariy” əvəzinə “Mərasim Yazısı” – həmişə. 

3.Ata Sözlərinin məğzini yazmaq. 

4.Mərasim səviyyəsində Atayla görüşlərin hamısını yazmaq – xüsusi 

dəftərdə. 

5.Ruhani Hökmlər cildlənsin! Cildsiz Kitab qalmasın! 

Nurlanın, nurlandırın! 3 İnam günü, Qar Ayı, 9-cu il. Bakı. 

 

EVLADIM  YETKİNƏ 

 Zəmanə İnam yetirə bilmir, İnamsızlıq yetirir – İnam yetirməliyik. 

     Zəmanə İnsan yetirə bilmir, İnsansızlıq yetirir – İnsan yetirməliyik. 

     Zəmanə Xalq yetirə bilmir,  Xalqsızlıq yetirir – Xalq yetirməliyik. 

     Zəmanə Cəmiyyət yetirə bilmir, Cəmiyyətsizlik yetirir – Cəmiyyət 

yetirməliyik. 

     Zəmanə Şərqi Şərə saldı – Şərqi Xeyirə çıxarmalıyıq. 

     Zəmanə Bəşəri özündən ayırdı – Bəşəri özünə qaytarmalıyıq. 

    “Yetkin“ adını sənə halal eləyirəm. 

     Adına layiq ol! 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

     Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 29 Qismət günü, Qar Ayı, 9-cu il. Bakı. 

(Qeyd: Yaşamda adı İslam Sadıq idi). 

 

SADİQİMƏ 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

Müqəddəs Yazı Əməlinə başla. 

    Mütləq səviyyədə. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

31 İnam günü, Qar Ayı, 9-cu il. Bakı. 


 

190


SAFRUHA 

Bütövü, Yetkini Nişanlanma Mərasiminə hazırla. (Bayram Yazısı 

əsasında). 

Günü sabahdan. Ləngimədən. 

Ürəyin qaranlıqları yarsın! 15 Arzu günü, Köçəri Ay, 9-cu il. Bakı. 

(Qeyd: Yetkinin həyatda adı İslamdır. Nişanlanma Mərasiminə 

gəlmədi. Evlad olmadı). 

 

SAFRUHA 

Bayramımızın Mütləq səviyyəsi təmin olunmalı. 

Qaranlıqlar yarılsın! 

26 Qismət günü, Köçəri Ay, 9-cu il. Bakı. Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə