TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)Yüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38

 

HƏQİQƏT 

Dünyalaşmağın yeganə Yolu – Özümləşməkdir. 

 

FƏRQ 

Azərbaycandan Məkkə yaratmaq lazımdır, İsveç yaratmaq lazım deyil. 8 Murad günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

YERİMİZ 

Hökumət  Yurdumuzun  bir  qarışına  belə  sahib  deyil  əslində;  bu 

səbəbdən də Yurdumuzun hər yerində Yerimiz var. 

9 İnam günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜYƏ 

Lənkərandakı “Xalq Cəbhəsi” qrupu haqqında Özümlünün təhlili 

əsasında Qiymət. 

1.Kiçik işlərə böyük inamları var, çünki əslində İnamsızdırlar. 

2.Xalqı görmürlər – çünki daxili gözləri yoxdur. 

3.Maddiyyatçılıq naşılığına pərçimləniblər. 

4.İdrakca camaatdan fərqlənmirlər, bu cəhətdən də camaata gərək 

deyillər. 

5.Sabahları yoxdur – bu səbəbdən də Bugünləri də olmayacaq. 

6.Mahiyyətcə kommunistdirlər – Qızışdıran – Qorxan. 

7.Şöhrətdən başqa tanrıları yoxdur – çünki Amalsızdırlar. 


 

239


8.Şərləşəcəklər – çünki Xeyirləri yoxdur əslində. 

Lənkəranda Amal Bağı salın – qoyun camaat onun barından 

bəhrələnsin. 

11 Ümid günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Həyatda adı Rzayev Malik idi. Ocaqdan çıxdı.) 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  CƏNUBDAKI  ATA  AİLƏSİNİN 

ƏMƏLİ  HAQQINDA  HESABATINA  QİYMƏT 

1.Özüylə döyüş Eşqləşir. 

2.Ən gərgin, təhlükəli, əzablı məqamlara Daxili hazırlıq. 

Gerçəklikdən artıq silahlanmaq. 

3.Artmaq – Ağac-Ağac! 

Nurlanın, Nurlandırın. 

HƏQİQƏT 

  Müqəddəslik olmayan yerdə – Qələbə yoxdur. 15 Murad günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

      Ocaqsız yaşaya bilən – Ocaqda yaşaya bilməz. 30 İnam günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ULUYOLA 

Yolumuz Uludur – çünki İnamlıyıq, İdraklıyıq, Mənəviyyatlıyıq, İradəli-

yik. 

   Yolsuzdurlar – bu səbəbdən də Ulusuzdurlar.    Ulu Yolla Müqəddəsliyə doğru gedirik. 

   “Uluyol” adını sənə halal eləyirəm. 

   Daxilindən başlayır Uluyol, – Amallaşır, Sabahlaşır. 

   Müqəddəslik Suyunda durulacaq qanlı-qadalı dünya. 

   Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

   Qaranlıqlar Yarılsın! 1 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı İlqar idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

VƏZİYYƏT 

Cəmiyyətləşən Mülkiyyət – Mülkiyyətsizlikdir. 

    Cəmiyyətləşən İnsan – İnsansızlıqdır. 

 

ANTİEHKAM ƏLİFBASI 

İctimai Fərd olmur, ictimai Şəxsiyyət olmur – İctimai İnsan olmur.  

 

240


VƏZİYYƏT 

İctimai Mülkiyyəti xüsusiləşdirirlər–Yoxdan Var yaradırlar Allahsızlar. 2 Dözüm günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

SAFRUHA 

Müqəddəs “Ata Günü” Mərasimi – 

1.Əsilin səsində Ata Ricasıyla açılır; 

2.Müqəddəs Yığımla başlanır – Safruhun Ataya Ruhani Kitabların 

Təqdimiylə davam edir; 

3.Evladların Ata haqqında Sözüylə artır; 

4.Ata Sözüylə Kəlamlaşır; 

5.Evlad Qəbuluyla Andlaşır; 

6.Ruhani Sənədlərin oxunmasıyla başa çatır. 

II.Mərasimin son yazısı bu ayın 15-də Ataya təqdim olunur. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

3 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Əgər Göy olmasaydı, İnsanlar Yerdə Göyərməzdilər. 4 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Doğma Hakim olmur, Yad Ata olmur. 6 İnam günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Rütbəsizlər üstünlüyü, Vəzifəsizlər üstünlüyü, Vəsiqəsizlər üstünlüyü. 

 

HƏQİQƏT 

   Gerçəkliyin Tələbi – Mütilik. 

       Gerçəklikdən Tələb – Vüqar. 

 

HƏQİQƏT 

  Dövrandan asılı olmadığın dərəcədə özünsən. 

  Dövrandan asılı olduğun dərəcədə özgəsən.  

HƏQİQƏT 

Məna Birdir – Mənasızlıq Min. 11 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

 

241


XƏLQİ YÖN 

  Təcriddə təmizlənmək. 

 

HƏQİQƏT 

   Sonlu – müəyyən deyil, yalnız sonsuz müəyyəndir. 

   Keçici – müəyyən deyil, yalnız əbədi müəyyəndir. 

   Qeyri-kamil – müəyyən deyil, yalnız kamil müəyyəndir. 

12 Murad günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

MƏQSƏD 

İqtisadi Azadlıq – Əməkçi Mülkiyyəti. 

İctimai Azadlıq – Fərdi Özünüidarə. 

Siyasi Azadlıq – Atalıq. 

Milli Azadlıq – Müstəqil Vətən. 

 

HƏQİQƏT 

   Adi məna olmur. Mənalar hamısı qeyri-adidir. 

   Adi Təzahürlər olur. 

 

HƏQİQƏT 

Sonsuzluq olmasaydı – Sonlu olmazdı. 

Əbədilik olmasaydı – Keçici olmazdı. 

Kamillik olmasaydı – Qeyri-kamillik olmazdı. Əvvəl Məna yaranır, sonra Təzahür – Təzahür Mənaya çatmır. 

Məna – İlahidir, Təzahür gerçək. 

Məna gerçəklikdən artıqdır. 

15 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ  

ATA  AİLƏSİ  HAQQINDA 

1.Ruhani Nitq Yetkinliyi artır, kal meyvələr dərilmir. 

2.Özüylədöyüş dərinləşir, güclənir. 

3.Ailənin Müqəddəslik Mahiyyəti qorunur – hərcayiliyə yol verilmir. Zəruri Təkmilləşmə 

1.Özüylə  Döyüş  çeşidlənsin;  Bir  Duyğu  ətrafında  cəmləşsin,  onu 

aradan qaldırandan sonra Başqa Duyğuyla döyüş başlansın: məs., Qorxu 

Duyğusundan sonra Xudbinlik və s... Hər Ailə günü Bir Duyğuyla döyüşə həsr edilsin. 

2.Hər  Ailə  günü  –  Amalımızın  Bir  İdeyasına  həsr  olunsun  –  İdeyalar 

Bir-Bir öyrənilsin – Müqəddəs Kitablar əsasında... 

Müqəddəsatdan hissələr oxunsun, Təhlil edilsin, İdraka, Duyğuya həkk 

olunsun... 


 

242


Ruhani Hökmlər öyrənilsin. 

3.Camaatla Təmas üçün Ruhani Söhbətlər Biçimindən istifadə olun-

sun. 

    Müəssisələrə Yol açılsın. Camaatın  yanına  Müqəddəs  Kitablarla  silahlanmış  halda  getməli, 

Kəlamlardan zəngin istifadə etməli, oxumalı. 

İslamçılara Mütləqə aid Ata Sözü çatdırmalı. 

4.Bayrağımız Ailənin başı üstündə dalğalansın. 

5.Ruhani söhbətləri: Amalımız. Qədimliyimiz, Bugünümüz – səpgisində 

aparın.  

Əməldə və Müqəddəs Əməldə manşırlanmış Mətbuat, Radio, Televizor 

–  Hərəkatlar  Yağılığına  qarşı  Döyüşü  gücləndirin  –  Ailə  günündə  həmin 

Döyüş Hərtərəfli canlansın! 

6.Evlad  hazırlığında  Ruhani  Sənədlərdən  səmərəli  istifadə  etməli  – 

Şərhli oxunuş təşkil etməli – zəngin. 

7.Ata  haqqında  həqiqəti  demək.  Ata  Ünvanını  vermək  –  Ruhani, 

Müqəddəs səviyyədə – Atanın Ali Andlarını tanıtmaq. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Nur aparın, Uğur gətirin! 

18 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

VƏZİYYƏT 

  Dövləti olmayan millət – millət deyil. 

  Dövlətsizlik – əslində millətsizlikdir. 

19 Murad günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

OCAQ  XƏTTİ 

Yenidənqurmaya Qoşulmamaq. 

Yenidənqurmanı İfşa etmək. 

Yenidənqurmadan İstifadə etmək.  

HƏQİQƏT 

Yurdumuza  Sosializm gərək deyil. 

                        Kapitalizm gərək deyil. 

                        Sosial-kapitalizm gərək deyil. 

Yurdumuza Ruhani cəmiyyət gərəkdir! 

20 İnam günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

VƏZİYYƏT 

Ermənilər Avropanı azərbaycanlılara qarşı çevirdilər. 

                     Moskvanı azərbaycanlılara qarşı çevirdilər. 


 

243


     Azərbaycanlıların Təcrid ləyaqətindən bəhrələnmək məqamı gəlib 

çatır. 


HƏQİQƏT 

 Yadla Yadlaşmadan Doğmayla Doğmalaşmaq olmaz.  Güzəşt Həşiri – cəfəngiyyatdır. 

 Yadla Doğmalaşan – Doğmayla Yadlaşar. 

 Hamılıqla Doğmalaşmada – Doğmalıq itər. 

 

MƏNA 

Göyün Yerə kölgəsi düşdü və Yer işıqlandı. 22 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

      Əməkçi Mülkiyyətində – Mülkiyyətçilik itir –  

əməkçi Mülkiyyətlə doğmalaşır, Mülkiyyətçilik yadlığı aradan qalxır. 

 

HƏQİQƏT 

Məna gerçəkliyə bərabər olsaydı – mənasızlaşardı. 

25 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Yerin mənası Göydədir. Musiqi bunu İnsanların yadına salır. 27 İnam günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

VƏZİYYƏT 

Cəmiyyətə  İşıq  salmaq  əvəzinə,  cəmiyyətdən  İşıq  aradılar  İnsanlar və 

Qaranlığa düşdülər. 

28 Arzu günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

“Həqiqət acıdır!” – deyirlər. 

   “Bəşər Həqiqət acıdır!” – deyirik. 

 

HƏQİQƏT 

Ölümünə layiq yaşayan olmayıb dünyada. 

 

29 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  GÜNEVƏ 

   Evləri Günsüzdür Bugünkülərin. 

   İnam Günü düşmür Evlərinə – 


 

244


İdrak Günü düşmür, 

Mənəviyyat günü düşmür, 

İradə günü düşmür. 

   Gün olmalıyıq Evlərə. 

   İnamlanmalıdır, İdraklanmalıdır, Mənəviyyatlanmalıdır,    İradələnməlidir 

Həyanlıq. 

   Gün evi doğacaq Dünyaya Yurdumuzdan.    “Günev” adını sənə halal eləyirəm. 

   Adına layiq ol. 

   Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

   Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! (Qeyd: Həyatda adı Əlabbas idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

HƏQİQƏT 

 Ümidsizliyin Ümid adlı Mənası var – Ümidsizlik anında unudulan. 

3 İnam günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

FƏRQ 

 Zaman adamın ayağının altından qaçır, İnsanın ayağının altına sərilir. 4 Arzu günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

VƏZİYYƏT 

Hökumət Xalqı birliyə çağırır. 

Antixalq Xalqı birliyə çağırır. 

Əslində Xalqı Hökumətə qarşı birliyə çağırmaq lazımdır. 

 

HƏQİQƏT 

Ocaq – qeydə alınmaz. Ruh – qeydə alınmaz. 

    Ocaq qeydlə yanmaz, Qeybdən yanar. 

 

EVLADIM  UCALIYA 

   Yurdumuz Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

   Amalımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

   İnamımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

   İdrakımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

   Mənəviyyatımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

   İradəmiz Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

   Uca Yurddanıq, Uca Amaldanıq, Uca İnamdanıq, Uca İdrakdanıq,    

Uca Mənəviyyatdanıq, Uca İradədənik. 

   “Ucalı”  adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 8 Qismət günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Teymur idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

245


HƏQİQƏT 

Həyatın arxasınca gedən – azır. 11 Arzu günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  DAĞTƏKİNƏ 

Dağ – Vüqar Rəmzidir. 

Bugünkülər Vüqarsızdırlar, çünki Qürrəlidirlər. 

Dağ – Sabitlik Rəmzidir.  

Bugünkülər Dəyişkəndirlər, çünki Əsassızdırlar. 

Dağ – Qüvvət Rəmzidir. 

Bugünkülər Qüvvətsizdirlər, çünki İnamsızdırlar. 

Dağ – Dözüm Rəmzidir. 

Bugünkülər Dözümsüzdürlər, çünki Yolsuzdurlar. 

Dağ boyda Dərdimiz var – Dərdimiz Boydayıq. “Dağtəkin” adını sənə halal eləyirəm. 

     Adına layiq ol! 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

    Daxlindəki Mütləq sənə Yar olsun! (Qeyd: Həyatda adı Mirfaiq idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  ODTƏKİNƏ 

Oda sitayiş eləyiblər Qədimlərimiz. 

Külə dönüblər bugünkülər. 

Odu İşıq Rəmzi sayıblar Qədimdə. 

Zülmətdə azıblar bugünkülər. 

Od Təmizlik Rəmzi olub Ulularımızın. 

Çirklidir bugünkülər. 

Qanan olub, Yanan olub Əcdadlar. 

Naşıdır, Sönükdür bugünkülər. 

Odu qoruyublar Xalislər. 

Oddan qorunurlar Bəsitlər. “Odtəkin” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 17 İnam günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Yaşamda adı Ağayev Ramiz idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

HƏQİQƏT 

İnsan Həqiqətini tapanda xoşbəxt olur. 

 


 

246


HƏQİQƏT 

Zamanın arxasına düşən – arxada qalır. 19 Ümid günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

QAYDA 

Ocağa  gələnlərə  “Xoş  gəldin”,  –  Ocaqdan  gedənlərə  “Xoş  getdin”  – 

demək gərək! 

 

EVLADIM  GÖYTƏKİNƏ 

Yerin Mənası Göydədir. 

Mənasızdır Bugünkülər, çünki Göysüzdürlər. 

Göy olaq Yurdumuza – Məna Göyü, İnam Göyü, İdrak Göyü, 

Mənəviyyat Göyü, İradə Göyü. 

Göy təkin olaq – Yüksək: Yerin Yüksəkliyi Göydədir. 

“Göytəkin” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 20 Dözüm günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Ayişə idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLAD  VAXTI 

Evlad hər gün Amallaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

   Özüylədöyüş üçün vaxt tapmalıdır. 

   Ailə Gününə hazırlaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

   Fikir Evinə hazırlaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

   Müqəddəs Mərasimlərə hazırlaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

   Müqəddəs Ricalar vasitəsiylə Mütləqə Səcdə Yüksəkliyinə qalxmalıdır. 

   Evlad Vaxtı diriltməlidir!    Vaxtı öldürən Evladlığı öldürür! 

 

FİKİR  EVİ  ƏMƏLİ 

   Hər bir Evlad işlədiyi yerdə Fikir Evi yaradır: 

   Fikir Evində Ruhani Sənəd öyrənilir, Atayla Təmas hazırlanır. 

 

ATA  AİLƏLƏRİ  HAQQINDA 

1.Ailələr – Müqəddəs Mərasimlərə hazırlıq və Müqəddəs Mərasimlərin 

davamı olmalıdır. 

    Məqsəd: Amallaşmaq, İnsanlaşmaq, Xalqlaşmaq, Evladlaşmaq, 

Evladlaşdırmaq. 


 

247


2.Ailələr “Əməl” və “Müqəddəs Əməl” Kəlamlarının Ruhuna və Hərfinə 

tam Uyğun surətdə keçirilir. 

3.Müqəddəsliyə ən cüzi etinasızlıq – Ocağa xəyanət sayılır və Hərcayi 

Ailə ləğv olunur. 22 Qismət günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Yüz ağıl Bir Ağıldan yüz dəfə kiçik ola bilər. 

Min ağıl Bir Ağıldan min dəfə kiçik ola bilər. 

Çox ağıllılıqda Ağılsızlıq yaşayır. 

23 Murad günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ  ATA  AİLƏSİNİN 

VII  AİLƏ  GÜNÜ  HAQQINDA 

 

    1.Ailə Müqəddəslik Yoluyla irəliləyir, Fədakarlıq nümunəsi göstərir. 2.Fikir Evi vasitəsiylə Ailənin İşığını camaatın üstünə salmalı. 

3.Mütləqə İnam Ruhaniyyatını bütün dərinliyi, incəliyiylə mənimsəməli 

və xalqa çatdırmalı. 

4.Rayonda Ailənin nəzdində Sorğular-Cavablar Evi yaratmalı və ca-

maatı Ruhaniləşdirməli. 

5.Ailə günlərini Amallaşma, Özüylədöyüş, Evladlaşma və Xalqla 

Təmas Dördlüyü əsasında keçirməli. 

6.Sorğular – Cavablar Əməlinin Məzmunu: 

Əsil və Süni İnam. 

Əsil və Süni İnsan. 

İnsani Cəmiyyət. 

Vətən və Vətənsizlik. 

Əsil və Süni Əməl. 

Şərqliyimiz. 

Artın, Artırın! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 26 Ümid günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

   Dönüklər bahasına əksilməyimiz – artmağımızdır.  5 Mərhəm günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

   Ruhani Suyu Peyğəmbərlər Səhrada tapıblar.   6 Qismət günü, Xəzan Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

248


EVLADIM  NURANDA 

Andsızdırlar, çünki Nursuzdurlar. 

Andsızdırlar – Adsızdırlar: İnamsızdırlar, İdraksızdırlar, Mənəviyyatsızdır-

lar, İradəsizdirlər. 

Nurandlıyıq: Amallıyıq, Sabahlıyıq. 

“Nurand” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 8 İnam günü, Xəzan Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Məhəmmədəli idi. Qəbula gəlmədi). 

 

QƏDİMYURDDA  EVLADIM  QƏDİMİN  

TƏMSİL  ETDİYİ  ATA  AİLƏSİNƏ 

1.Amallaşın – Amallaşdırın. 

       Döyüşün – Döyüşdürün. 

       Evladlaşın – Evladlaşdırın. 

       Xalqlaşın – Xalqlaşdırın. 

2.Hər Ailə günündə: Amal öyrənilir, Özüylə döyüşün nəticəsi yox-lanılır, Evladlığa manşırlanan Rəğbətçilər dəvət olunur, Xalqla 

Təmas hazırlanır. 

3.Amal Qanuni ardıcıllıqla öyrənilir: 

                Mütləqə İnam. 

                Özüylə Döyüş. 

                Ruhani Cəmiyyət. 

                Müstəqil Vətən. 

               Özümlü Şərq. 

    Ailə günləri ciddi hazırlanır: Müqəddəs Kitablardan, “Təlim”dən, 

“Məbəd”dən, “Ocaq Tarixi”ndən istifadə olunur, Ata Kəlamları oxunur, 

öyrənilir. 

4.Özüylədöyüş: Qorxu, Hərislik, Şəhvət, Həsəd, Yalan, Mütilik, 

Həşirçilik, Sürülük, Riyakarlıq, Dövrançılıq, Yırtıcılıq, Bəsitlik, Dönüklük 

kimi Qəbahətlər Ömürdən, Ağıldan, Ürəkdən silinir: 

Özünlə tək qalırsan, üz-üzə durursan, Ruhani əməlin nəticələrini Dəftərə 

yazırsan, Ailə günündə oxuyursan – şərh olunur, qiymətləndirilir. 

5.Evladlaşma – Rəğbətçilərlə Ailə günlərində və onlardan kənar 

Ruhani İş. 

6.Xalqlaşma: Ailənin nəzdində camaat üçün Fikir Evi yaratmaq; ilk 

növbədə Ruhani Sənədləri öyrətmək, Bugünün və Sabahın Mahiyyətini 

Xalqa anlatmaq və tədricən Amalla camaat arasında körpü salmaq. 


 

249


7.Ailə günü Mərasimləşsin: Bayrağımız, Carlarımız, Məşəllərimiz, Mu-

siqimiz Qədimyurdu nurlandırsın. 

    Kassetlərdən istifadə olunsun. 

8.Ailəylə Bakı arasında müntəzəm əlaqə saxlanılsın. 

    Təmsilçi Qədim hər üç aydan bir Ata Hüzuruna gəlsin – Ataya hesabat 

versin, Atadan məsləhət alsın. 

9.Özümlünün təmsil etdiyi Ata Ailəsi təcrübəsi öyrənilsin, təqlidçiliyə yol 

vermədən, yaradıcılıqla mənimsənilsin. 

10.Ailə ardıcıl şəkildə Qarabağlaşsın, başqa rayonlarla, kəndlərlə 

Təmas, Birlik yaransın. 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 

11-ci il  “ATA  GÜNÜ”  MƏRASİMİ 

 1.Mərasimdə  Yetkinləşən  Səcdə  səviyyəsi  və  Ucalan  Evlad  Fəda-

karlığı təsdiq olundu. 

Halal  qətiyyət  Ruhani Əməl  səviyyəsində  idi: Maddi  Yığımda  Ruhani nailiyyət  ifadə  olundu  –  Özümlünün  təmsil  etdiyi  Ata  Ailəsi  və  Safruh 

Doğmalarına örnək oldular. 

2.Safruhun  “Məbəd”,  “Müqəddəs  Təlim”,  “Ocaq  Tarixi”  Ruhaniyyatına 

sərf olunan Ləyaqətli, Siqlətli Əməyi Təqdir olunur. 

3.Əsilin  Kamilləşən  Təşkilatçılığı,  Sadiqimin,  Üstünün  Ruhani  Evliyi 

Təqdir olunur. 

4.Mərasim İşığa qərq olmuşdu: Evlad Səcdəsinə, Ata Məhəbbətinə. 

5.Əsilin,  Sadiqin,  Haqlının  Müqəddəs  Kitabların  tərcümə  çeşidlərinin 

biçimləşməsində  –  çapında,  cildləşməsində,  yoxlanılmasında  Gərgin, 

Səmərəli Əməyi Təqdir olunur. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

SABAHLI  ƏMƏL 

I.Evladım  Safruhumun  cəfakeşliyi  nəticəsində  Ata  Hökmü  yerinə 

yetirildi:  “Məbəd”  kitabı,  “Müqəddəs  Təlim”  məcmuəsi,  “Ocaq  Tarixi” 

hazırlandı.     Bu, Amalımızın Yolunda yeni Mərhələ deməkdir. 

II.Safruhun Fədakar Əməyi Təqdir olunur. 

III.Kitablar artırılmalı və Xalqa çatdırılmalıdır. 

    IV.Evladlığa  qəbul  olunanlar  Kitabları  öyrənir,  Evladlar  Kitablara  sahib 

olurlar. 

V.“Məbəd”  Ləyaqət  səviyyəsində  satılır,  Ocaq  maddiyyatına  yarayır, 

xalqın Amallaşmasına gərək olur. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 16 Arzu günü, Xəzan Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

250


 

SAFRUHUN  ORTA  ASİYA  SƏFƏRİ 

Orta Asiyanın qapısı Amalımızın üzünə açıldı, indi Evə daxil olmaq, 

onu İşıqlandırmaq lazımdır. 

 

AKTYOR  EVİNDƏ  ATAYLA  GÖRÜŞ 

    I.Görüş camaatı Amala yönəltmə Yolunda ciddi addım oldu. 

   II.Evladım Əsilin Yaradıcı, İnadkar, Fədakar Təşkilatçılığını xüsusi qeyd 

etmək gərək. 25 Dözüm günü, Xəzan Ayı, 11-ci il. Bakı. 


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə