TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)Yüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38

 

HƏQİQƏT 

Dünya – Mahiyyətcə Məna deməkdir. 

    Məna – Dəyişməzdir. 

    Gerçəklikdə Dəyişilməyən yoxdur; bu səbəbdən də Gerçəklik 

Mənasızdır. 

HƏQİQƏT 

Gerçəklikdə Adam Mənasını itirir, Mənasına çatmaq üçün o, Gerçəkliyi 

ötməlidir. 

HƏQİQƏT 

Deyəndə ki, Dünya dərk edilməzdir – demək istəyirlər ki, Mənanı gözlə 

görmək olmaz. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklikdən beşəlli yapışmaq əslində bədbinlikdir. 16 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət İnsanı Gerçəkliyə bağlayır. 

Ruhaniyyat İnsanı Mahiyyətə qaldırır. 

 


 

275


HƏQİQƏT 

İctimai Qanunlar – Gerçəkliyi qoruyur. 

Ruhani Qanunlar – İnsanı Gerçəklikdən qoruyur. 

 

HƏQİQƏT 

“Biri üçün Şər olan – o biri üçün Xeyir olur; Bir vəziyyətdə Şər olan – o 

biri vəziyyətdə Xeyir olur” – iddiası Yalandır. 

      Şər hər kəs üçün Şərdir – ziyanından və qazancından asılı olmadan. 

     Xeyir hər kəs üçün Xeyirdir – ziyanından və qazancından asılı olma-

dan. 


    Şər hər vəziyyətdə Şərdir – ziyanından və qazancından asılı olmadan. 

    Xeyir hər vəziyyətdə Xeyirdir – ziyanından və qazancından asılı olma-

dan. 

    Xeyir də, Şər də – ziyandan və qazancdan Yüksəkdə dururlar.  

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət – Mənasızlığı qoruyur, Mənadan qorunur.  

HƏQİQƏT 

Sokrat Gerçəkliyin Varlığını sübut etmək üçün Gerçəkliyin Yoxluğunu 

sübut etməli oldu. 

 

HƏQİQƏT 

Şəraitdən asılı olan Həqiqət – Yalandır. 

Mühitdən asılı olan Həqiqət – Yalandır. 

Konkret Həqiqət – Yalandır.  

HƏQİQƏT 

Söz – Mahiyyətlidir. Bu səbəbdən də o, gerçəklikdən artıqdır.  

FƏRQ 

Gerçəklik – qeyri-müəyyəndir, Söz – müəyyən. 

Bu səbəbdən də Söz – gerçəkliyi ötür. 

 

DƏYİŞİLMƏZLİK 

Deyirlər ki, çay bulanmasa, onun Duruluğu bilinməz. 

    Bulaq bulanmır – onun Duruluğu itmir ki? 

 

HƏQİQƏT 

Sözə bərabər Əməl az olur. Əməli günahlandırmaq əvəzinə Sözü 

günahlandırırlar. 


 

276


HƏQİQƏT 

İdrak Mahiyyəti – Gerçəklikdən artıq olanı dərk edir – Gerçəklikdən 

artığa Yüksəlir. 

    Bu səbəbdən də İnikas nəzəriyyəsi cəfəngiyyatdır.  

HƏQİQƏT 

Dövlət – Mahiyyət kimi düşünülüb, ancaq Gerçəkliyə bərabər olub – 

Var olmayıb. 

HƏQİQƏT 

Gerçəklik – Mahiyyətdən uzaq, Cəmiyyət Gerçəklikdən uzaq – İki dəfə 

Mahiyyətdən uzaq... 

 

HƏQİQƏT 

Təbiilik – Özümlük, Sünilik – Özgəlik.  

FƏRQ 

İctimai Qanunlar – Gerçəkliyi qoruyur, bu səbəbdən də Var olmur – 

Yox olur. 

    Ruhani Qanunlar – Mahiyyəti ifadə eləyir, bu səbəbdən də Var olur – 

Yox olmur. 

17 Qismət günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Var olmaq – Gerçəklikdən Yüksək olmaqdır. 

Yox olmaq – Gerçəkliyə bərabər olmaqdır. 

    Bu səbəbdən də Var olmaq – Gerçək İmkanları ötməkdir – 

İmkansızlıqdır. 

HƏQİQƏT 

Sokrat gerçək Biliyi rədd eləyir, əslində gerçəkliyi rədd eləyir. 

Sokrat gerçək Biliyi Həqiqətsizlik sayır, əslində gerçəkliyi Həqiqətsizlik 

sayır. 


Sokrat  İdraki  olanı  Var  olan  sayır,  –  bu  səbəbdən  də  gerçəkliyi  Var 

olan saymır. 

Sokrat gerçək “həqiqətləri” sarsıdır, əslində gerçəkliyi sarsıdır. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklik səviyyəsində İdrak – İdraksızlıqdır.  

HƏQİQƏT 

Gerçəklik – Dialektikdir, bu səbəbdən də Mənasızdır. 

    Mahiyyət – Antidialektikdir, bu səbəbdən də Mənalıdır. 


 

277


HƏQİQƏT 

Sokrat  “İdraki  olmayan  –  Yoxdur”  –  deyirdi,  İdrakilik  Sokratda  “Antidi-

alektikaya”  bərabər  idi;  Gerçəklik  Dialektikdi;  bu  səbəbdən  də  Sokrat 

Fəlsəfəsində  gerçəklik  Yoxluğa  bərabərdir  əslində.  İdrakilik  isə  gerçək-

likdən Yüksəkdə – Allahda, Ağılda görünür... 

Sofistlər  gerçəklikdən  başqa  heç  nə  görmür,  Sokrat  gerçəklikdən 

Yüksəkdə Mahiyyət görür, onu Təsdiq edir – Platonun ikili Dünyasına Yol 

açılır. 


 

HƏQİQƏT 

Sokrat İdraksızlığı öldürürdü; gerçək İdrakçılar Sokratı öldürdülər. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyə uyğunlaşan – Mənasızlığa uyğunlaşır.  

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyi ötməyən – Mahiyyətə çatmaz. 

    Mənasızlığı ötməyən – Mənaya çatmaz. 

 

HƏQİQƏT 

Mahiyyətlə Gerçəkliyi bərabərləşdirmək – Varlıqla Yoxluğu 

bərabərləşdirmək deməkdir. 

 

FƏRQ 

Sokrat  gerçək  İdrakın  cəfəngliyini  sübut  elədi,  Platon  Gerçəkliyin 

cəfəngliyinə qarşı İdrak Dünyasını qoydu (İdeyalar aləmini). 

Həm  Sokrat,  həm  Platon  Mahiyyətin  Antidialektikliyini  təsdiq 

elədilər. 

FƏRQ 

    Materializm Mahiyyəti gerçəkliyə qarışdırır – Mənanı Mənasızlığa 

qarışdırır. 

   İdealizm Mahiyyəti gerçəklikdən ayırır – Mənanı Mənasızlıqdan ayırır.  

HƏQİQƏT 

Mücərrəd Məna, konkret Mənasızlıq. 

 

HƏQİQƏT 

Məhəbbət – Gerçəkliyi ötür; Qeyrət – Gerçəkliyi ötür; Qəhrəmanlıq – 

Gerçəkliyi ötür; Müdriklik – Gerçəkliyi ötür. 

18 Murad günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 


 

278


HƏQİQƏT 

Gerçəklikdə Ümumi yoxdur – çünki Dəyişməz yoxdur; Xüsusi yoxdur – 

çünki Dəyişməz yoxdur; Fərdi yoxdur – çünki Dəyişməz yoxdur. 

   Mahiyyətdə  Ümumi  var  –  çünki  Mahiyyət  Dəyişməzdir,  Xüsusi  var  – 

çünki Mahiyyət Dəyişməzdir, Fərdi var – çünki Mahiyyət Dəyişməzdir. 

Mahiyyət 

– 

gerçəklikdən 

artıqdır, 

böyükdür, 

yüksəkdir. 

Var olmaq – Mahiyyətli olmaqdır, yəni Gerçəkliyi ötməkdir. 

 

 

EVLADIM  ÜSTÜNÜN  “ÖZÜYLƏDÖYÜŞ  DƏFTƏRİ”  BARƏDƏ 

I.Ölümə  inanmıram.  Atanda  mahiyyətcə  nə  vardısa  səndə,  bacında, 

qardaşında yaşayacaq. 

Ruhani  Atana  layiq  olduğun  dərəcədə  cismani  Atanın  xatirəsinə  layiq 

olacaqsan. 

II.Sadiq  –  Üstünün  əri,  ruhani  qardaşı,  həm  də  ruhani  balası... 

Üstün – Sadiqin arvadı, ruhani bacısı, həm də ruhani balası. 

III.Üstünün Evladlıq Mahiyyətinə Ata tam inanır – ən gözlənilməz 

Təzahür nöqsanlarından artıq. 

IV.Ruhani Biçim məsələsini Ata Üstünə həvalə eləyir; Üstünü bu Böyük 

Əmələ layiq sayır. 

V.“Özüylədöyüş dəftəri”ndə Üstün “Mən kiməm?” sualına cavab tapsın, 

“Mən necə olmalıyam?” Yoluyla Kamilliyə Yüksəlsin. 

Yükümüzdən böyük Fərəhimiz Yoxdur!  

HƏQİQƏT 

Yalnız Dəyişməyən – Var olur. 

    Yalnız Əbədi – Var olur. 

    Yalnız Sonsuz – Var olur. 

Gerçəklikdə Dəyişməyən Yoxdur. 

Əbədi olan yoxdur, Sonsuz olan yoxdur. Bu səbəbdən gerçəklik Var olmur. 

Mahiyyət Dəyişməzdir, Əbədidir, Sonsuzdur – bu səbəbdən də yalnız 

Mahiyyət – Var olandır. 

Dünyada Dəyişməz, Əbədi, Sonsuz nə varsa – o,  Mahiyyətdir. 

Dünyada Dəyişkən, Keçici, Sonlu nə varsa – o, Gerçəklikdir. 

20 Arzu günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Bilik – İdrakın nəticəsi deyil, Başlanğıcıdır –  

İdrakın Nəticəsi Mahiyyətin dərkidir – Bilikdən artıq olan. 

 


 

279


DİALEKTİKA  ÖLÜMÜ 

Həyatı Ölümdən asılı eləyirlər – ölümü həyatlaşdırırlar. 

 

HƏQİQƏT 

İdealizmdə Həqiqət Müqəddəsləşir. 

Materializmdə Həqiqət Hərcayiləşir. 

 

HƏQİQƏT 

Platon və  Hegel Mahiyyəti  İdrakla  (Zəkayla)  bərabərləşdirməkdə  səhv 

eləyirdilər:  Mahiyyət  Dünyanın  Özüdür  və  bu  səbəbdən  də  İdrakdan 

kənarda mövcuddur. 

Materialistlər Mahiyyəti gerçəkləşdirirdilər, yəni əslində Yox eləyirdilər. 

 

HƏQİQƏT 

Platon əslində Mahiyyətdən başqa Varlıq tanımır, Gerçəkliyi Varlıq 

saymır, bu səbəbdən də o, Dualist deyil, Monistdir – yəni İkidünyalı deyil 

– Birdünyalıdır. HƏQİQƏT 

Ağıl görəni – Göz görmür. 

Göz görəni – Ağıl görmür. 

Ağıl üçün Gerçəklik Yoxdur – Yoxu görməzlər. 

Göz üçün Mahiyyət Yoxdur – Yoxu görməzlər. 

 

HƏQİQƏT 

Materializm Fəlsəfəni Həqiqətdən məhrum etdi.  

HƏQİQƏT 

Mahiyyətdə  Dialektika  (Dəyişkənlik,  Ziddiyyət,  Əksliklərin  Vəhdəti)  ax-

tarmaq  –  Mahiyyəti Gerçəkliklə  bərabərləşdirməkdir,  yəni  əslində  Mahiy-

yəti öldürməkdir ki, Hegelin ən böyük bəlası elə bundadır. 21 Ümid günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

  Xeyirin Şərə keçməsi – Şərdir. 

  Şərin Xeyirə keçməsi – Şərdir. 

 

HƏQİQƏT 

 Gerçəklik – Mənadan ayrılıb, bu səbəbdən də gerçək Məna gerçəkliyi 

ötür. 

 

 


 

280


FƏRQ 

Gerçəklik – Məna Həddi. 

Mahiyyət – Məna Hədsizliyi. 

22 Dözüm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Hədsizlik – Müəyyəndir, çünki Mütləqdir. 

Hədd – Qeyri-Müəyyəndir, çünki Nisbidir. 

 

HƏQİQƏT 

Var olmaq – Mahiyyət Hədsizliyi. 

Yox olmaq – Gerçəklik Həddi. 

 

VƏZİYYƏT 

Dünyanı eşidəndə – Dünya bizi eşitməyib; Dünyanı eşitməyək ki, Dünya bizi eşitsin. 

 

HƏQİQƏT 

“Şər olmasa Xeyir olmaz!” – deyirlər. 

“Şər olmasa Xeyir olar!” – demək gərək. 

“Şər olduğu üçün Xeyir olmur!” – demək gərək. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklikdən Yüksəyə qalxmaq – Var olmaq. 

    Gerçəkliyə Bərabər olmaq, – Gerçəklikdən Aşağı olmaq –  

Yox olmaq.  

HƏQİQƏT 

Gerçəklik səviyyəsində Əxlaq – Əxlaqsızlıqdır. 

Gerçəklik səviyyəsində İdrak – İdraksızlıqdır. 

Gerçəklik səviyyəsində İnam – İnamsızlıqdır. 

Gerçəklik səviyyəsində Mənəviyyat – Mənəviyyatsızlıqdır. 

Gerçəklik səviyyəsində İradə – İradəsizlikdir.  

HƏQİQƏT 

Cənnət-Cəhənnəm – Yer mahiyyətsizliyi.    

HƏQİQƏT 

“Xeyir olmasa – Şər olmaz!” – deyirlər. 

“Xeyir olsa – Şər olmaz!” – demək gərək. 

 


 

281


HƏQİQƏT 

Bir səbəb-nəticə əlaqələri var: Mahiyyət – Gerçəklik. 

Qalanları Fatalizmdir – Qismətçilikdir. 

23 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

İnsani ömür – əslində həyatla döyüşdür və son nəticədə ölümdən son-

ra həyat üzərində qələbədir. 

 

MÜASİR  SEVGİ 

Heyran olur ki, heyvan olsun!  

HƏQİQƏT 

  Çılpaq Həqiqət olmur – çünki Həqiqətin Geyimə ehtiyacı olmur.  

HƏQİQƏT 

  Dünya səviyyəsindən Həqiqəti görmək olmaz. 

  Dünya yalan səviyyəsindədir, Həqiqət səviyyəsinə çatmayıb... 

 

“ATA GÜNÜ”  MƏRASİMİ  HAQQINDA 

     I. Mərasim üç hissədən ibarət olur: 

1. Evlad qəbulu; 2. Evlad Sözü; 3. Ata Sözü – Ruhani Sənədlərin 

oxunması. 

II. Mərasimin Yazısı Evladım Göytəkinə tapşırılır. 

III. Yazının ilk variantı Ata Ayının 9-da Ataya təqdim olunur. 24 Qismət günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Ziddiyyətli Yoxluq – Bütöv Varlıq. 29 Dözüm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Bədən qədər keçici gerçəklik. 

Ruh qədər Əbədi Mahiyyət. 

30 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  SOYLUNUN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞ  DƏFTƏRİ  

HAQQINDA 

Ömür Mütləqilik üstə köklənib – həmişəlik. 31 Qismət günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

 

282


HƏQİQƏT 

Müdrik – Mənaçı. 

Naşı – Gerçəkçi. 

 

HƏQİQƏT 

Dünyaya vaxtından əvvəl gəlmək – mahiyyətcə vaxtında gəlməkdir və 

əksinə. 

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyə uyğun olan Yalan. 

    Mahiyyətə uyğun olan Həqiqət. 

 

HƏQİQƏT 

Əzəli, Əbədi Yalan olmur – Həqiqət olur. 

Ötəri, Sonlu Həqiqət olmur – Yalan olur. 

 

HƏQİQƏT 

İnsanın Mahiyyətində Heyvanilik yoxdur. Bu səbəbdən Heyvanilik İnsanın Yoxluğudur. 

Heyvaniliyini öldürməyən – var olmur. 

 

HƏQİQƏT 

Şərqin Avropadan təcrid olunması haqqında əsrlər boyu bağırıblar, 

Avropanın Şərqdən təcrid olunması haqqında heç nə demirlər. Əsl 

fəlakət isə bundadır. 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyətçi – Yalançı. 

Ruhaniyyatçı – Həqiqətçi. 

2 İnam günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı

 

HƏQİQƏT 

Qorxmaz – Qorxuya qələbə çalan. 

Qorxaq – Qorxuya məğlub olan. 

 

DÜNYA 

Gerçəklik Zülməti. 

Mahiyyət İşığı. 

 

HƏQİQƏT 

Tale – gerçəklik Yalanı.  

 

 

283


HƏQİQƏT 

Məhəbbət – Mənaçılıq. 

 

FƏRQ 

Şəhvət – Həyat Yükü. 

Məhəbbət – Amal Yükü. 

3 Arzu günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

FƏRQ 

Zərdüşt İnam yaradırdı – Bəşər üçün. 

Makedoniyalı İsgəndər İmperiya yaradırdı – özü üçün. 

5 Dözüm günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELLİNİN  “ÖZÜYLƏDÖYÜŞ DƏFTƏRİ”  HAQQINDA 

I. Özüylədöyüş Ruhani Fərəh Yoludur... Elli Yolun başlanğıcındadır. 

   Özüylədöyüşdə İnam da, İdrak da, Mənəviyyat da, İradə də iştirak 

etməlidir. 

   Elli Qorxunu İdrakın süzgəcindən keçirir, onu təhlil eləyir, çeşidləşdirir 

ki, – Yox etsin. 

II. Məsuliyyət – Qorxmazlıqdır – yəni İradənin Qorxu üzərində Qələbəsidir. 

III. Qorxuda – İnsanilik Yox olur, bu səbəbdən də Qorxudan azad 

olmaq – Var olmaqdır. 

Qaranlıqlar Yarılsın!  

EVLADIM  AMANDA 

Yurdumuz  Yaman  gündədir  –  ona  Amand  olmalıyıq:  İnam  Amandı, 

İdrak Amandı, Mənəviyyat Amandı, İradə Amandı. 

İnamsızlıqdan,  İdraksızlıqdan,  Mənəviyyatsızlıqdan,  İradəsizlikdən 

Amand umurlar Bugünkülər – Amandsızlar. 

Şərq özündən ayrılıb – Qərb Ruhsuzdur. 

Təqlidçilik, 

Rəiyyətçilik, 

Həşirçilik 

– 

Uçurumundadır camaat. 

    Mütləq  İnam  gərəkdir,  Kamil  İnsan  gərəkdir,  Müstəqil  Vətən  gərəkdir, 

Ruhani 

Cəmiyyət gərəkdir, 

Özümlü 


Şərq 

gərəkdir 

Xalqa. 

   "Amand" adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

Yükümüzdən böyük Fərəhimiz yoxdur. 6 Mərhəm günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatdakı adı Mirəli idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

284


HƏQİQƏT 

Zəruriyyət – Gerçəklik həddi. 

Azadlıq – Mahiyyət Hədsizliyi. 

 

HƏQİQƏT 

Mütləq Zəruriyyət olmur. 

Nisbi Azadlıq olmur. 

7 Qismət günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

 

HƏQİQƏT 

                     Azad Bədən olmur – Azad Ruh olur.  

HƏQİQƏT 

                     Azad Nisbi olmur – Azad Mütləq olur. 

 

HƏQİQƏT 

                     Azad Adam olmur – Azad İnsan olur.  

HƏQİQƏT 

Azadlıq – Gerçəkliyi ötmək. 

Əsarət – Gerçəkliklə barışmaq. 

 

HƏQİQƏT 

                     Azadlıq – Zəruriyyətdən İmtina.  

HƏQİQƏT 

Azad Yalan olmur – Azad Həqiqət olur.  

HƏQİQƏT 

Xalq – Fərd Azadlığı. 

Cəmiyyət – Fərd Əsarəti. 

 

HƏQİQƏT 

Heyvanilik – Əsarətdir. Bu səbəbdən də Azad Heyvanilik olmur. 

 

HƏQİQƏT 

Qəbahət – əsarətdir. Bu səbəbdən də Azad Qəbahət olmur. 

 

HƏQİQƏT 

Cinayətkarlıq – Əsarətdir. Bu səbəbdən də azad cinayət olmur.  

285


EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ  

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1.“Fikir Evi”ni yaratmağın vaxtı çatıb. 

2. Camaatla daha geniş təmasın vaxtı çatıb. 

3. Rəmzləşmənin, Bayraqlaşmanın vaxtı çatıb. 

4. Mütləq Əxlaq İdeyasını Mütləq Həqiqət səviyyəsində öyrənməli. 

5. Özüylədöyüşün Özünəsahibolma səviyyəsi yaranmalı. Nurlanın – Nurlandırın! 

8 Murad günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

FƏRQ 

Siyasət – cəmiyyətçilik. 

Ruhaniyyat – İnsançılıq. 

 

HƏQİQƏT 

Əxlaq – Azadlıqdır, Əxlaqsızlıq – Əsarət. 9 İnam günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

 Böyüyür Özümlüm – Ataya Böyük Evlad olur. 

 Hökm: Özüylədöyüşün Özünüdəyişməyə bərabər olsun. 

 

EVLADIM  HAQLININ ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

 Böyüyür Haqlım – Ataya Böyük Evlad olur. 

 Hökm: Özüylədöyüşün Özünüdəyişməyə bərabər olsun. 

 

EVLADIM  QALİBİN ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

 Böyüyür Qalibim – Ataya Böyük Evlad olur. 

 Hökm: Özüylədöyüşün Özünüdəyişməyə  bərabər olsun. 

 

EVLADIM  DAĞTƏKİNİN ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

Böyüyür Dağtəkinim – Ataya Böyük Evlad olur. 

Hökm: Özüylədöyüşün Özünüdəyişməyə bərabər olsun. 

 

EVLADIM  ODTƏKİNİN ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

Böyüyür Odtəkinim – Ataya Böyük Evlad olur. 

Hökm: Özüylədöyüşün Özünüdəyişməyə bərabər olsun. 

 

EVLADIM  NURANDIN ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

Böyüyür Nurandım – Ataya Böyük Evlad olur. 

Hökm: Özüylədöyüşün Özünüdəyişməyə bərabər olsun. 


 

286


 

HƏQİQƏT 

İnciklik – Doğmalıq Nisbiliyidir – aradan qaldırılmasa – 

Yadlığa keçən.                                   10 Arzu günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

FƏRQLƏR 

Həsəd – Kin yaradır. 

Qibtə – Təəssüf yaradır. 

Heyrət – Fərəh yaradır. 12 Dözüm günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

GÖYLÜNÜN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

Əzabın Mənasına çatmaq – Fərəhə çatmaqdır. 

Göylü Məna Yolundadır – Fərəhə çatacaq. 

19 Dözüm günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

GÖYTƏKİNİN  EVLAD  DƏFTƏRİ  HAQQINDA 

Göytəkinin Dəftəri – İzhardır – Özüylədöyüş deyil. 

     Özüylədöyüşdə – naqisliklər ömürdən silinməlidir. 

     İzhar – səmimidir, mənalıdır, genişdir – Özüylədöyüşə ruhani 

hazırlıqdır. 

20 Mərhəm günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ƏSİLİN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

    Müqəddəs Yolun Müqəddəs Səyi – Ucalığı, Fərəhi – Kamilliyə aparan. 

    Özüylədöyüşün Nəticəsi – Sabahlıq. 

    Əsil Yolçudur – Məhəbbətli, Ehtizazlı, Əməlli... 

    Mənəviyyat Güzgüsü yaranmalı Dəftərdən – Ruhani Silah. 

  

EVLADIM  YÜKSƏYİN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞÜ  HAQQINDA 

  Yüksək – özüylədöyüşün ilk pilləsindədir. 

  O – təzə pillələrə yüksələcək və İnsanlığa çatacaq. 

 

EVLADIM  HALALIN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞ  DƏFTƏRİ  HAQINDA 

Özüylədöyüş dəftəri yoxdur – özüylədöyüş dəftərinə hazırlıq var. 23 İnam günü, Ata Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

YARDIMLIDA  ATAYLA  GÖRÜŞ 

 Təbiilik, Səmimilik, Müqəddəs Heyrət Birliyi yarandı Görüşdə. 

 Evladım İşıqlının Əməli Təqdir olunur. 

(Qeyd: İşıqlı – Səxavət...). 

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə