TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)


HƏQİQƏT  İtaət – ən böyük Günahdır.  Din – həmin günahı ləyaqətə mindirir.  Din – Adam günahıdır əslindəYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38

HƏQİQƏT 

İtaət – ən böyük Günahdır. 

Din – həmin günahı ləyaqətə mindirir. 

Din – Adam günahıdır əslində.  

HƏQİQƏT 

Mütilik – Şər işidir. 

Din – Şərə xidmət eləyir. 

 

HƏQİQƏT 

Adamlar Allaha inanmasaydılar – İnsanlaşardılar.  

HƏQİQƏT 

Allaha inanmaq – əslində Mərhəmətli Ağaya inanmaqdır. 

Dindarlıq – əslində ölməyən Nökərçilikdir. 

 

HƏQİQƏT 

 Adama yalnız İnsan kömək eləyə bilər – ancaq Adam İnsana inanmır, 

bu səbəbdən də Allahdan kömək diləyir. 

 

XƏLQİ  BORC 

Xalqı Cəmiyyətdən qorumaq.  

HƏQİQƏT 

Cəmiyyətin adamlara verdiyi haqların hamısı – əslində adamlardan 

alınan haqlardır. 

 

NİKBİNLİK 

Dünya məhv olmayacaq – çünki Mahiyyəti Mütləqdir. 

Həyat məhv olmayacaq – çünki Mahiyyəti Mütləqdir. 

İnsan məhv olmayacaq – çünki Mahiyyəti Mütləqdir.  

 

 

 

326


HƏQİQƏT 

İnam – Əzəli Həqiqətdir. 

İnamsızlıq – Əzəli Yalandır. 

Yalançı İnam – İnamsızlıqdır.  

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət çox vaxt İnsanı Adamdan gizləyir.  

MƏQSƏD 

Adam Cəmiyyətindən – İnsan Birliyinə.  

HƏQİQƏT 

Xalq – azad Fərdlər Birliyi. 

Fərd – azad Xalq Vahidi. 

 

AZADLIQLAR 

Fərdi Azadlıq: Hamılaşmadan, Təbəqələşmədən, Özgələşmədən, 

Əşyalaşmadan – yəni Cəmiyyətdən azad olmaq. Xəlqi Azadlıq: Hamılaşmadan, Təbəqələşmədən, Özgələşmədən, 

Əşyalaşmadan – yəni Cəmiyyətdən azad olmaq.  

HƏQİQƏT 

Şər – Əzəli deyil, çünki Mənasızdır. 

       – Sonsuz deyil, çünki Mənasızdır. 

       – Kamil deyil, çünki Mənasızdır. 

       – Əbədi deyil, çünki Mənasızdır. 

 

HƏQİQƏT 

Şər – Mənasızdır, Adam – Mənaya çatmayıb – bu səbəbdən də Şər 

ölmür. 

HƏQİQƏT 

Mənalı Şər olmur. 

Şər – həmişə Mənasızdır. 

Mənasız – Xeyir olmur. 

Xeyir – həmişə Mənalıdır. 

 

HƏQİQƏT 

İnsana inanmamaq olmaz – çünki İnsan hələ olmayıb.  

 

 

 

327


HƏQİQƏT 

Azadlıq – İnsanlıq. 

Əsarət – Adamlıq. 

 

ADAM  GÜNAHI 

İnsan olmamaq. 

         Nə qədər ki, Adam İnsan olmayıb – o, Günahkardır. 

7 Dözüm günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

FƏRQ 

Ruhani Ehtizaz – Məhəbbət. 

Cismani Ehtizaz – Şəhvət. 

 

HƏQİQƏT 

Azad Məhəbbət – Məhəbbətsizlik Əsarəti. 

Azad Əxlaq – Əxlaqsızlıq Əsarəti. 

 

HƏQİQƏT 

Şərin Gücü – Xeyirin zəifliyindədir. 

Şərin başqa Gücü yoxdur. 

 

HƏQİQƏT 

Var olmaq üçün – İnsanlaşmaq gərək. Adamlıq – Yoxluqdur. 

 

HƏQİQƏT 

Əxlaqi Var olma – Kamillik. 

Əxlaqi Yox olma – Qeyri-Kamillik. 

8 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

              Adam Təbiətlə münasibətini qaydaya salmaq üçün –  

İnsanlaşmalıdır. 

     Adam Adamla münasibətini qaydaya salmaq üçün –  

İnsanlaşmalıdır. 

AZADLIQ 

Məxluqdan Azad olmaq. 

Adamdan Azad olmaq. 

Ağadan Azad olmaq. 

Nökərdən Azad olmaq. 

İnsanlaşmaq – İnsanlaşdırmaq... 

10 Murad günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 


 

328


 

HƏQİQƏT 

Varlıq – Yox ola bilərsə, Yox olacaqsa – Varlıq deyil – Yoxluqdur... 

Varlıq Yox ola bilməz, Yox olmaz. 

    Gerçək  Mövcudluq – yox olur, bu səbəbdən Varlıq deyil. 

Varlıq – Yox olmayan mövcudluqdur – yəni Mütləq Mövcudluqdur. 

 

HƏQİQƏT 

Günahsızlıq – Ruhani Fəallıq. 

    Günah – Ruhani Fəalsızlıq. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklikdə hər şey nisbidir – mahiyyətcə gerçəklik – Yoxluqdur: İnsan 

Yoxluğa düşür Həyatda və Allahlıq etməli olur – Yoxdan Var yaradır. 

 

HƏQİQƏT 

İnsana Mövcud olmaq Aqibəti verilib, Var olmaq Aqibəti veril-məyib: 

Var olmaq üçün İnsan özünü təzədən yaratmalıdır.  

HƏQİQƏT 

İnsan Varlığını Dünyada qoyub gedir, Yoxluğunu qəbrə aparır. 

 

HƏQİQƏT 

Varlıq – Mütləqilik. 

    Yoxluq – Nisbilik. 

 

HƏQİQƏT 

Adam Yoxluqdan qorxmur, Yox olmaqdan qorxur.  

HƏQİQƏT 

Yox olan nə Varsa – Yoxluqdur. 

Var olan – Yox olmur. 

 

AZADLIQ 

                                         İnsanilik.  

HƏQİQƏT 

Əxlaq – Var olmaq – Yoxluqdan çıxmaq. 

Əxlaqsızlıq – Yox olmaq – Yoxluqda qalmaq. 

 

 

 

329


HƏQİQƏT 

Dünya İnsandan kənardadır, Dünyanın Mənası İnsandadır. 

 

HƏQİQƏT 

Təzahür dəyişir, çünki köhnəlir. 

Məna dəyişmir, çünki köhnəlmir. 

 

HƏQİQƏT 

Antiinsani Bilik olur – Antiinsani Həqiqət olmur.  

HƏQİQƏT 

Nisbi Varlıq Yoxdur: Varlıq həmişə Mütləqdir. 

Nisbilik – Yoxluqdur. 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

I.Hesabat Təqdir olunur. 

II.Mütləqləşmək Vaxtıdır! –  

Mütləq Amal – Mütləq Əməl vəhdətinə yetmək. 

III.Evladlaşdırma Fəaliyyəti Yüksəlməlidir. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 11 İnam günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Yalnız Ruhani – Var olandır. 

Cismani – Var olmur. 

Cismanidə Var olan da – Ruhanidir. 

 

HƏQİQƏT 

Mütləqdən – Nisbi yaranıb; 

Əzəlidən – Ötəri yaranıb; 

Əbədidən – Keçici yaranıb; 

Sonsuzdan – Sonlu yaranıb; 

Kamildən – Qeyri-Kamil yaranıb. Məna özünə bərabər aşkarlansaydı – Gerçəklik yaranmazdı. 

Gerçəklik Mənadan yaranmasaydı – Mənasız sayılardı. 

 

HƏQİQƏT 

Əzəli Məna o qədər böyükdür ki, onun yanında bütün gerçək Mənalar 

Mənasız görünür. 


 

330


Əbədi Məna o qədər böyükdür ki, onun yanında bütün gerçək Mənalar 

Mənasız görünür. 

Sonsuz Məna o qədər böyükdür ki, onun yanında bütün gerçək Məna-

lar Mənasız görünür.  

HƏQİQƏT 

Mənasızlıq – Məna şahidi.  

HƏQİQƏT 

Fikir – İdeal Əməl.  

HƏQİQƏT 

Adam Əyriliyindən Cəmiyyət yarandı. 

İnsan Düzlüyündən Xalq Birliyi yaranmalıdır. 

 

HƏQİQƏT 

Məhəbbət – Məna. 

Şəhvət – Təzahür. 

 

HƏQİQƏT 

Məhəbbətlə Şəhvət arasında Uçurum var. 

Gerçəklikdə Məhəbbət Şəhvət Uçurumuna düşür. 

 

HƏQİQƏT 

Məhəbbət – Ruhani Vəcd. 

Şəhvət – Cismani Ehtiras. 

 

HƏQİQƏT 

Məna Təzahürə bərabər olsaydı – Məna olmazdı, Təzahür olardı. 

     Təzahür Mənaya bərabər olsaydı – Təzahür olmazdı, Məna olardı. 

 

HƏQİQƏT 

Təzahür – Anti Məna. 

Məna – Anti Təzahür.  

HƏQİQƏT 

Dünyanın Mənası o qədər böyükdür ki, Gözə görünmür.  

İMKANSIZLIQ 

Üzə çıxmayan İmkan.  

 

331


HƏQİQƏT 

Mahiyyət – Yaradan. 

Təzahür – Yaradılan. 

Dünyanı Yaradan – Dünyanın Mahiyyəti. 

Dünyada Yaradılan – Dünyanın Təzahürü. 

 

HƏQİQƏT 

    Hadisə – Mənadan yaranıb; Məna – Hadisədən yaranmayıb. 

    Təzahür – Mahiyyətdən yaranıb; Mahiyyət – Təzahürdən yaranmayıb. 

 

HƏQİQƏT 

İnsansevərlik – Mənasevərlikdir. 

Bu səbəbdən də İnsanı sevməyən Fəlsəfə yoxdur.  

HƏQİQƏT 

Dünyanın Təzahürü Dünyanın Mənasına Ziddir: 

    Ötərilik – Əzəliyə, Keçicilik – Əbədiliyə, Sonlu – Sonsuza,  

Qeyri - Kamil – Kamilə.     Zahiri Dünya Dünyanın Mənasına Ziddir. 

 

HƏQİQƏT 

Məna – Gerçəklikdə İtir, İnsanda Tapılır...  

AQİBƏT 

İnsan Yoxluğa düşür və Yoxluqdan Varlıq yaradır. 

Adam Yoxluğa düşür və Yox olur. 

 

HƏQİQƏT 

Varlıq – Mütləq Mövcudluq. 

Yoxluq – Nisbi Mövcudluq. 

 

HƏQİQƏT 

İdeal cəmiyyət ola bilməz, çünki cəmiyyət İnsaniliyə qarşıdır: İnsanilik 

olmayan Yerdə – İdeal Yoxdur. 

    Cəmiyyət – mahiyyətcə Antiidealdır. 

 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyi Mənalandıran – İdealdır. 

İdealsız Gerçəklik – Mənasızdır. 

 


 

332


HƏQİQƏT 

Maddiyyat Ruhaniyyatla nizamlanmalıdır. 

Ruhaniyyat maddiyyatla nizamlana bilməz. 

 

HƏQİQƏT 

İdeal – İdeyaya – Mənaya bərabər olmaq. 

Əslində İdealdan başqa Var olan yoxdur gerçəklikdə 

HAL 

Nisbi Dostluqla barışmadım, Dostsuz qaldım – Dostluğa xəyanət 

eləmədim. 

    Nisbi Sevgiylə barışmadım, Sevgilisiz qaldım – Sevgiyə xəyanət 

eləmədim. 

HƏQİQƏT 

Yoxsulluq – maddi əsarət. 

Varidat – maddiyyat əsarəti. 

 

HƏQİQƏT 

      İnsan Yerə də, Göyə də Zülm eləyir; 

Ancaq Yerin də, Göyün də Mənası Odur. 

12 Arzu günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

İnsan Haqqı uğrunda əsil döyüş – həm sosializmə, həm də kapita-

lizmə qarşı döyüş olmalıydı. 

    Dissidentlər sosializmə kapitalist zərbəsi endirdilər, bununla da kapital-

izmə yaradılar. 

ƏXLAQİ TƏRƏQQİ 

Həyadan utananlar.  

HƏQİQƏT 

Adam Adam üzərində Ağalıqdan imtina etməsə – məhv olacaq. 

Adam Təbiət üzərində Ağalıqdan imtina etməsə – məhv olacaq. 

Adam İnsanlaşmasa – məhv olacaq. 

14 Dözüm günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Göydə, Dağda, Çayda, Meşədə – İnsanilik Var. 

     Göyün Ucalığında, Dağın Vüqarında, Çayın Mahnısında, Meşənin 

Qüssəsində. 

     İnsan təbiətə qarşı Qəddarlığında Özünə qıyır, İnsaniliyinə qəsd eləyir. 


 

333


HƏQİQƏT 

     Hər uçurulan Dağda İnsan Vüqarı dağılır, 

Hər quruyan Çayda İnsan Mahnısı kəsilir, 

Hər qırılan Meşədə İnsan Duyğusu əskilir.  

HƏQİQƏT 

     Kamil Naqisdən Zəngindir. 

     Naqis Kamildən Mürəkkəbdir. 

 

FƏRQLƏR 

     Dini Əxlaq – Bəndələşdirən. 

     İctimai Əxlaq – Rəiyyətləşdirən. 

     Ruhani Əxlaq – İnsanlaşdıran.  

ƏLAQƏ 

    Təbiəti Əksildən – İnsani Ruhsuzluqdur; 

    Təbiət əksildikcə – Ruhsuzluq artır. 

15 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

  Həm cəmiyyət, həm də Din İnsan üzərində Ağalıqdır. 

      Cəmiyyət Ağalığını ictimai qanunlar əsasında həyata keçirir,  

Din Dini Qanunlar əsasında... 

      Ruhaniyyat Ağalığın ölümüdür; bu səbəbdən də cəmiyyətə 

qarşıdır, dinə qarşıdır. 

HƏQİQƏT 

Həyat – maddi mənafe uğrunda döyüşdür – 

Yəni heyvanilik meydanıdır. 

    Həyat – mənəvi kamillik uğrunda döyüşdür – 

Yəni Ruhanilik meydanıdır. 

 

                                     HƏQİQƏT 

Cəmiyyət Adamı – Mənafe Adamı. 

Ruhaniyyat İnsanı – Məhəbbət İnsanı. 

 

                                     HƏQİQƏT 

Mənafe olan Yerdə Məhəbbət ola bilməz. 

Bu səbəbdən də cəmiyyətdə Məhəbbətə yer yoxdur. 

 

                                   

 

334


                                   HƏQİQƏT 

Mənafe uğrunda döyüş – heyvaniliyin davamıdır. 

Cəmiyyət həmin Davamı ifadə eləyir.  

HƏQİQƏT 

Mənafenin əsası – Xudbinlik. 

Mənafe olmasa – cəmiyyət olmaz. Cəmiyyətin əsası – xudbinlik. 

 

HƏQİQƏT 

İctimai İdrak – Antiinsanlaşan İdrak. 

İctimai münasibətlər – Antiinsani Münasibətlər. 

 

HƏQİQƏT 

Ruhaniyyat – Mahiyyətcə Antiictimaidir – çünki İnsanidir. 

     Fəlsəfə – Mahiyyətcə Antiictimaidir – çünki İnsanidir. 

     Sənət – Mahiyyətcə Antiictimaidir – çünki İnsanidir. 

     Bu səbəbdən də Cəmiyyət Ruhaniyyatı – İctimailəşdirir – yəni 

Özgələşdirir. 

     Fəlsəfəni – İctimailəşdirir – yəni Özgələşdirir. 

     Sənəti – İctimailəşdirir – yəni Özgələşdirir.  

HƏQİQƏT 

İnsan cəmiyyətdən üstün olduqda İnsan olur, cəmiyyət səviyyəsində o, 

Adam olur, Məxluq olur. 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət – Xudbinliyin ifadəsidir; çünki Hamılaşma, Təbəqələşmə, 

Özgələşmə, Əşyalaşma – Xudbinlikdir. 

    Xudbin Fərdiyyət yoxdur – çünki Fərdiyyət cəmiyyətə qarşıdır.  

HƏQİQƏT 

Xalqı  Xalq  eləyən  Ruhaniyyatdır;  Cəmiyyət  Xalqa  qarşıdır;  –  çünki 

Hamılaşma  Xalqa  qarşıdır,  Təbəqələşmə  Xalqa  qarşıdır;  Özgələşmə 

Xalqa qarşıdır; Əşyalaşma Xalqa qarşıdır. 

Xalqı  Xalq  eləyən  Fərdiyyətdir  –  çünki  o,  Hamılaşmaya  qarşıdır, 

Təbəqələşməyə  qarşıdır,  Özgələşməyə  qarşıdır,  Əşyalaşmaya  qarşıdır.    Cəmiyyət – Antifərdilikdir, bu səbəbdən də Antixəlqilikdir. 

 

 

 

 

 

335


FƏRQ 

İctimailəşmək – Hamılaşmaq, Təbəqələşmək, Özgələşmək, Əşya-

laşmaq. 


     Ruhaniləşmək – Fərdiləşmək, Özümləşmək, Xalqlaşmaq, İnsan-

laşmaq. 


                                            HƏQİQƏT 

İnsan Təbiəti – Təbiətdən (cismanilikdən, maddiyyatdan) artıqdır; Onda 

Ruh var... 

HƏQİQƏT 

İnsanı Təbiətə bərabər saymaq – İnsanı İnsanilikdən məhrum 

eləməkdir; bu səbəbdən də materializmdə İnsan yoxdur. 

16 Qismət günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət Adam Xudbinliyindən özünə Alət düzəltdi.  

HƏQİQƏT 

Əxlaqın Mahiyyəti – Təmənnasızlıqdır. 

Cəmiyyət – Mənafe əsasında qurulub. 

Bu səbəbdən də İctimai Əxlaq – əslində Əxlaqsızlıqdır. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyətdə Adamlar Əxlaqdan Qazanc götürürlər. Əxlaqdan Qazanc götürmək əslində – ən böyük 

Əxlaqsızlıqdır. 

HƏQİQƏT 

Xeyiri mükafatlandırmaqla cəmiyyət əslində Xudbinliyi mükafatlandırır 

– Adamları pozur. 

DÖNMƏZLİK 

Cəmiyyət əslində mənafelərindən dönməyənlər birliyidir.  

HƏQİQƏT 

İctimailik – İnsanın təbiətindən doğmayıb, Aqibətindən doğub. İctimailik – Əlacsızlıqdan doğub, Əlac olmayıb. 

 

HƏQİQƏT 

Xalqa – fədakar gərək, cəmiyyətə – xudbin. 

Fədakarlıq – Xalqı Yetirir, cəmiyyəti dağıdır. 

Xudbinlik – cəmiyyətin Sütunudur, o qırılsa – cəmiyyət qırılar. 

 

 


 

336


HƏQİQƏT 

Xudbinlik olmasa – maddiyyatçılıq olmaz. 

Maddiyyatçılıq – Cəmiyyətin əsasıdır. 

Xudbinlik olmasa – cəmiyyət olmaz. 

 

HƏQİQƏT 

Xudbinlik olmasa – Vəsiqəçilik, Rütbəçilik, İmtiyazçılıq olmaz. 

Vəsiqəçilik, Rütbəçilik, İmtiyazçılıq olmasa – cəmiyyət olmaz. 

Xudbinlik olmasa – cəmiyyət olmaz. 

 

HƏQİQƏT 

    Cəmiyyət – İnsandakı Vəhşini öldürmədi – İctimailəşdirdi.  

CƏMİYYƏT 

İctimailəşmiş Xudbinlik. 

17 Murad günü, Qürub Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Ağalıq – Əxlaqsızlıqdır. 

Adam Əxlaqlı olsaydı – Ağalıq olmazdı. 

Adam İnsan olsaydı – Cəmiyyət olmazdı. 

 

HƏQİQƏT 

Hakimiyyətdə Məhəbbət Yoxdur. 

Cəmiyyət Xalq üzərində Hakimiyyətdir. Cəmiyyətdə Xalqa Məhəbbət Yoxdur. 

 

HƏQİQƏT 

Mühitə uyğun İnam olmur, İnamsızlıq olur; – İnam Mühitdən Üstündür. 

Mühitə uyğun İdrak olmur, İdraksızlıq olur; – İdrak Mühitdən Üstündür. 

Mühitə uyğun Mənəviyyat olmur, Mənəviyyatsızlıq olur; – Mənəviyyat Mühitdən Üstündür.  

Mühitə uyğun İradə olmur, İradəsizlik olur; – İradə Mühitdən Üstündür. 

Bu səbəbdən Mühitə uyğunlaşmaq – İnamsızlıq, İdraksızlıq, 

Mənəviyyatsızlıq, İradəsizlikdir əslində. 

 

 

 

 

337


HƏQİQƏT 

Quldarlıq – Adama yaradı; ona görə də yarandı;  

İnsana yaramadı; ona görə də məhv oldu. Feodalizm – Adama yaradı; ona görə də yarandı;  

İnsana yaramadı; ona görə də məhv oldu. Sosializm – Adama yaradı; ona görə də yarandı;  

İnsana yaramadı; ona görə də məhv oldu. Kapitalizm – Adama yarayır; ona görə də yaranır;  

İnsana yaramır; ona görə də məhv olacaq.  

HƏQİQƏT 

Təbiət üzərində Ağalıq – Antiinsanilik. 

Adam üzərində Ağalıq – Antiinsanilik. 

Xalqlar üzərində Ağalıq – Antiinsanilik. Cəmiyyət Tarixi – Antiinsanilik Tarixi. 

 

HƏQİQƏT 

Adam Təbiət üzərində Ağalığından əl çəksə – ölər və İnsan kimi 

təzədən dirilər. 

 

HƏQİQƏT 

Təbiətlə döyüşdə Adam qələbə çaldı, İnsan məğlub oldu. 2 Arzu günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

RUHANİ  XƏTT 

Kim bizi özünə Düşmən sayırsa saysın, biz heç kəsi özümüzə Düşmən 

saymırıq. 

    Düşməni saymırıq. 4 Dözüm günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Feyerbax İlahiliyin İnsani mahiyyətini kəşf etdi, Hürufilər İnsaniliyin 

İlahi Mahiyyətini. 

Feyerbaxda İlahilik İnsaniləşdi, Hürufilikdə İnsanilik İlahiləşdi...     İlahiliyin İnsaniləşməsi – Göydəkinin Yerə endirilməsiydi – İn-

saniliyin İlahiləşməsi – Yerdəkinin Göyə qaldırılmasıydı. 

 

 

HƏQİQƏT 

Spinozada İnsan Təbiətləşir, Sufilərdə – İlahiləşir.  

 

338


FƏRQ 

Spinozada İnsan Zəruriyyət Dairəsinə düşür, 

Sufilərdə Allaha qovuşur – Azadlığa çıxır. 

    Spinoza panteizmi – maddiyyatçılıqdır; Sufi panteizmi – ruhaniyyatçılıq. 

 

FƏRQ 

Spinozada Allah Təbiətin Özülüdür; 

Sufilərdə – Təbiətin Ruhudur. 

     Sufilər Spinozadan Yüksəkdirlər. 

 

HƏQİQƏT 

 Faustla İblisin Yolçuluğu tutur: bunu nüvə silahının kəşfi sübut etdi. 

 

HƏQİQƏT 

Totalitarizm Adamları Zorla İradəsizləşdirir. 

Demokratiya Adamları Xoşla İradəsizləşdirir. 

Cəmiyyət – İradəsizləşmə Üsuludur əslində. 

 

NİKBİNLİYİN ƏSASI 

İnsan – Gerçəkliklə barışmır.  

FƏRQ 

Vüqar – İqtidar. 

Lovğalıq – İqtidarsızlıq. 

 

HƏQİQƏT 

Təsadüfi Məna olmur, Təsadüfi Mənasızlıq olur və Gerçəklik onunla 

doludur. Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə