TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)


HƏQİQƏT  Məna Təzahürə bərabər olsaydı, Mənasız olardıYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38

HƏQİQƏT 

Məna Təzahürə bərabər olsaydı, Mənasız olardı.  

HƏQİQƏT 

Adam Qisməti – Adamlıq. 

İnsan Qisməti – İnsanlıq. 

 

HƏQİQƏT 

Din İnsanı Allaha tapşırır. – 

Bu səbəbdən də İnsanlaşmaya qarşıdır. 

   Kommunizm İnsanı Mülkiyyətə tapşırır. – 

Bu səbəbdən də İnsanlaşmaya qarşıdır. 


 

339


   Amal İnsanı İnsana tapşırır. – 

Bu səbəbdən də İnsanlaşmaya əsaslanır. 

 

HƏQİQƏT 

Tarix – Ağalıq-Nökərlik Dairəsindən kənara çıxa bilmir; bu səbəbdən 

də cəmiyyət mahiyyətcə dəyişmir. 

 

HEGELƏ QARŞI 

Dərk olunmuş Zəruriyyət – Azadlıq deyil, Qismətlə barışmaqdır əslində 

– Dini xurafatçılıqdır Fəlsəfə biçimində. 

    Dialektikanın Qanunları – Həqiqət deyil – Qismətçilikdir – Fəlsəfə 

biçimində. HƏQİQƏT 

Zəmanəyə düşmək – bizdən asılı deyil. 

Zəmanədən çıxmaq – bizdən asılıdır. 

 

HƏQİQƏT 

Vaxt – Əbədiyyətin Təzahürüdür, İfadəsi deyil – 

Mahiyyətcə Əbədiyyət – Vaxtsızlıqdır. 

    Məkan – Sonsuzluğun Təzahürüdür, İfadəsi deyil – 

Mahiyyətcə Sonsuzluq – Məkansızlıqdır.  

HƏQİQƏT 

Qismət – Adamlıq Tarixidir – Ömrümüzə düşən.  

HƏQİQƏT 

Adamın Ömrünə Adamlıq Tarixi düşür ki, buna Bəxt deyirlər. 

Adamın Ömrünə Adamlıq Zamanı düşür ki, buna Bəxt deyirlər. 

Adamın Ömrünə Adamlıq Mühiti düşür ki, buna Bəxt deyirlər. 

Adamın Ömrünə Adamlıq düşür ki, buna Bəxt deyirlər. 

 

HƏQİQƏT 

Tarixin Kökü – Adamların daxilindədir; 

Adamlar onu Xaricdə axtarırlar və tapa bilmirlər... 

     Adam daxilindəki Canavarı öldürə bilmir və Canavarlıq Tarixi yaranır. 

     Adam daxilindəki Tülkünü öldürə bilmir və Tülkülük Tarixi yaranır. 

     Adam daxilindəki İlanı öldürə bilmir və İlanlıq Tarixi yaranır. 5 Mərhəm günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

 

 

 

340


FƏRQ 

Xudbin – Özündəki Böyükdən keçir – Kiçiyi seçir. 

Fədakar – Özündəki Kiçikdən keçir – Böyüyü seçir. 

 

HƏQİQƏT 

Fərdiyyət – Xudbinliyin Ölümü.  

HƏQİQƏT 

Din əslində İmtina tanımır – bu dünyadakı İmtinanın əvəzini  

o dünyada qaytarır. 

    Din əslində Fədakarlıq tanımır – bu dünyadakı Fədakarlığı  

o dünyada mükafatlandırır. 

6 Qismət günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

    İctimai Dostluq olmur – çünki Mənafe Dostluğa Ziddir. 

İctimai Məhəbbət olmur – çünki Mənafe Məhəbbətə Ziddir. 

İctimai Fədakarlıq olmur – çünki Mənafe Fədakarlığa Ziddir. İctimai İnsanilik olmur – çünki İnsanilik Mənafeyə Ziddir. 

 

HƏQİQƏT 

Mənafe – Adamları biri-birindən ayırır, buna görə də Mənafe Birliyi – 

Ayrılmadır əslində. 

 

HƏQİQƏT 

Mənfəət əsasında – cəmiyyət yaranır, Xalq yaranmır. 

Xalq Ruhaniyyat əsasında yaranır. 

Buna görə də Mahiyyətcə Xalq – Cəmiyyətə Qarşıdır;  

Xəlqilik – İctimailiyə qarşıdır. 

 

HƏQİQƏT 

İnsan özündəki Mənfəətçiliyi – Cəmiyyətçiliyi – öldürməlidir.  

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət Adamdakı Canavarı öldürmür – Rəsmiləşdirir. 

                Adamdakı Tülkünü öldürmür – Rəsmiləşdirir. 

                Adamdakı İlanı öldürmür – Rəsmiləşdirir. HƏQİQƏT 

Hamılaşmadan, Özgələşmədən, Təbəqələşmədən azad olan nə varsa 

– Fərdiyyətdir. 

   Cəmiyyətdən azad olan nə varsa – Fərdiyyətdir.  

 

341


HƏQİQƏT 

Cəmiyyətdə Ağalar Nökərləri dolandırırlar. 7 Murad günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

İctimailəşən Xalq – Kütlə. 

Ruhaniləşən Xalq – Ailə. 

8 İnam günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Yerin Göy boyda Mənası var – Yerdən Uzaq, Yerdən Uca. 

Adamın İnsan boyda Mənası var – Adamdan Uzaq, Adamdan Uca. 

Zamanın Əbədiyyət boyda Mənası var – Zamandan Uzaq,  

Zamandan Uca. 

13 Qismət günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Mütləqə İnamın Əsası – Ruh. 

Mütləq İdrakın Əsası – Ruh. 

Mütləq Mənəviyyatın Əsası – Ruh. 

Mütləq İradənin Əsası – Ruh. 

İnsaniliyin Əsası – Ruh. 

19 Mərhəm günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

OCAQDAN GEDƏNLƏR 

Yatırlar – oyanıb Ocağa gəlirlər, sonra  Yatmaları tutur – Ocaqdan 

gedirlər.  

RUHANİ  İNTİBAH  YOLU 

Ruhani Bazis. 

Maddi Üstqurum. 

21 Murad günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELİŞIĞA 

Elimizə İşıq olmalıyıq – Mütləqə İnam İşığı. 

                                          Özüylə döyüş İşığı. 

                                          Müstəqil Vətən İşığı. 

                                          Ruhani Cəmiyyət İşığı. 

                                          Özümlü Şərq İşığı. 

    İnamsızlıq Qaranlığını Yarmalıyıq. 

    İdraksızlıq Qaranlığını Yarmalıyıq.  

342


    Mənəviyyatsızlıq Qaranlığını Yarmalıyıq. 

    İradəsizlik Qaranlığını Yarmalıyıq.     “Elişıq”  adını sənə halal eləyirəm. 

Qaranlıqlar Yarılsın! (Qeyd: Həyatda adı Səbinə idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

 

EVLADIM  ÖTKÜNƏ 

Sabaha çatmaq üçün Bugünü ötmək gərək. 

Amala çatmaq üçün Həyatı ötmək gərək. 

Mütləqə çatmaq üçün Nisbini ötmək gərək. 

İnama çatmaq üçün Zaman İnamını ötmək gərək. 

İdraka çatmaq üçün Zaman İdrakını ötmək gərək. 

Mənəviyyata çatmaq üçün Zaman Mənəviyyatını ötmək gərək. 

İradəyə çatmaq üçün Zaman İradəsini ötmək gərək. 

Mütləqə İnam Ötkünlüyünə çatmalı! 

Özüylədöyüş Ötkünlüyünə çatmalı! 

Müstəqil Vətən Ötkünlüyünə çatmalı! 

Ruhani Cəmiyyət Ötkünlüyünə çatmalı! 

Özümlü Şərq Ötkünlüyünə çatmalı! 

“Ötkün”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

24 Ümid günü, Ata Ayı, 13-cü il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Kamran idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

FƏRQ 

Yağı Dünyanı Adam Yağılığı yaradır; 

Doğma Dünyanı İnsan Doğmalığı yaratmalıdır. 

 

HƏQİQƏT 

İdealsızlıq – Yoxluq. 

 

FƏRQ 

     Adam özü yaratdığı Yağı Dünyaya atılır; 

İnsan Adamı Yağı Dünyadan çıxarır. 

HƏQİQƏT 

İnsanilik – Mütləqiliyə bərabərdir. 

Mütləqilik olmayan yerdə İnsanilik yoxdur. 

1 Ümid günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 


 

343


HƏQİQƏT 

İdeal – Gerçəkliyin Varlığı.  

TƏKLİK 

Özünlə Tək qalmazsan. 

Özünlə deyilsən – ona görə Təksən. 

 

HƏQİQƏT 

Məhəbbətdə İnsan Özüylə Bir olur.  

HƏQİQƏT 

      Adamın Özümlüyü də özündədir, Özgəliyi də:  

Adam ən çox özgəliyiylə olur – Özümlüyüylə az olur. 

 

KAMİLLİK YOLU 

Dəyişirsən ki, dəyişməyəsən.  

HƏQİQƏT 

Adam Özündən çəkinməsə – İnsan olmaz. 3 Mərhəm günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

FƏRQ 

Şüar – Zahiri Söz. 

İzhar – Daxili Söz. 

 

AQİBƏT 

     Cəmiyyət İnsan Aləti olmadı; 

İnsan Cəmiyyət Aləti oldu. 

 

FƏRQLƏR 

Fərdiyyət – Daxili Həyat. 

Xalq – Daxili Həyat Birliyi. 

Cəmiyyət – Zahiri Həyat.  

FƏRQ 

Məhəbbət – Daxili Həyat. 

Şəhvət – Zahiri Həyat. 

 

HƏQİQƏT 

Daxili Həyat – Məna Evi. 

Zahiri Həyat – Mənasızlıq Evsizliyi. 


 

344


HƏQİQƏT 

Daxili Həyat – Həyatdan artıq. 

 

HƏQİQƏT 

O Dünya – Bu Dünya xülyası. 

Cənnət – Cəhənnəm xülyası. 

 

HƏQİQƏT 

Zənginlik – Bütövlük. 

Yoxsulluq – Natamlıq. 

 

HƏQİQƏT 

Yekdillik – Diri Birlik. 

Yeknəsəqlik – Ölü Birlik. 

 

HƏQİQƏT 

Daxili aləm – Varlığı qoruyur, Zahiri aləm – Yoxluğu.  

HƏQİQƏT 

Zaman Daxilində Müstəqillik – Asılılıqdır. 

Şərait Daxilində Müstəqillik – Asılılıqdır. 

Mühit Daxilində Müstəqillik – Asılılıqdır. Zaman – Asılılıq deməkdir. 

Şərait – Asılılıq deməkdir. 

Mühit – Asılılıq deməkdir. 

4 Qismət günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HALLAR 

Kamillik Azadlığı. 

Naqislik Əsarəti. 

 

HƏQİQƏT 

Ölümdən Həyat yaranmaz, Həyatdan Ölüm yaranar. 

Yoxdan Var yaranmaz, Vardan Yox yaranar. 

 

HƏQİQƏT 

Varlıqla Yoxluğun Birliyi tutmaz. 

    Məqsəd – Yoxluqdan çıxmaq – Varlığa çatmaq; 

                     Nisbidən çıxmaq – Mütləqə çatmaq; 

                     Gerçəklikdən çıxmaq – Amala çatmaq.  

 

345


HƏQİQƏT 

Gerçəklikdə Yox olan Varlıq – İnsan İnamında, İdrakında, 

Mənəviyyatında, İradəsində yaşayır. 

    İnsan Varlığı Gerçəklikdən qoruyur. 

 

HƏQİQƏT 

Azadlıq – Yoxluqdan çıxmaq.  

HƏQİQƏT 

İnsan Yoxluqda Varlığı yaşadır.  

HƏQİQƏT 

Mütləq – Mütləqi – Varlığı yaşadır. 

Nisbi – Nisbini – Yoxluğu yaşadır. 

 

HƏQİQƏT 

İnsan – Gerçəkliyə – Yoxluğa qarşı durur.  

HƏQİQƏT 

     İnsan – Dünyanın Sahibi deyil, 

               – Dünyanın Əsiri deyil – 

              – Dünyanın Mənasıdır.  

HƏQİQƏT 

Mücərrəd İnsan – İctimai İnsan. 

Konkret İnsan – Ruhani İnsan. 

 

HƏQİQƏT 

Şəraitdə İnsan Mücərrədləşir. 

Mühitdə İnsan Mücərrədləşir. 

Zamanda İnsan Mücərrədləşir. 

Konkret İnsan – Şəraiti ötür; Mühiti ötür; Zamanı ötür. 

 

MÜASİR FƏALLIQ 

     Gerçəkliyə pərçimlənmək – Mənadan ayrılmaq, Mahiyyətdən 

ayrılmaq. HƏQİQƏT 

    Gerçəklik səviyyəsində İnam – əslində Şübhədir, çünki Gerçəklik – 

Mütləq tanımır, deməli, Həqiqət tanımır. 

5 Murad günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 


 

346


İNSAN LƏYAQƏTİ 

Məna adlı Varlığı Gerçəklik adlı Yoxluqda daşımaq.  

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyin Ümidi – Mahiyyət. 

Nisbinin Ümidi – Mütləq. 

Yoxluğun Ümidi – Varlıq. 

 

HƏQİQƏT 

Bənzərsizliyin – Mahiyyətə Bənzəri var. 

Əlçatmazlıq – Mahiyyətə çatır. 

Müstəqillik – Mahiyyətlidir.  

HƏQİQƏT 

Allah – Nisbi Mütləq, yəni əslində Anti-Mütləq.  

HƏQİQƏT 

İnam – İdrakın Mənası. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklik İnsanı Mənadan ayrı salır. 

İnsan Gerçəkliyi ötür və Mənaya qovuşur. 

7 Arzu günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Ömrü boyu Adam Məna tanımır, – Ölüm ayağında Mənadan ayrıla bil-

mir. 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyəti İdarə etmək – əslində Hamılaşmanı idarə etməkdir, 

Təbəqələşməni idarə etməkdir, Özgələşməni idarə etməkdir –  

yəni Antiinsaniliyi, Antixəlqiliyi idarə etməkdir. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət – Yoxluqdur – Xalq – Varlıq. Varlıq Yoxluqda yaşayır. 

 

FƏRQ 

Cəmiyyət – xidmət tələb eləyir, 

Ruhaniyyat – məhəbbət. 

 

 


 

347


HƏQİQƏT 

Cəmiyyət – Keçicidir, Vətən Əbədi. 

Əbədi – Keçicidə yaşamalı olur. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət – Yoxluqdur. 

İnsan – Varlıq. 

    İnsanla Cəmiyyətin Birliyi – Varlıqla Yoxluğun Birliyi olardı – 

Cəfəng. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət öz İnamsızlığıyla Adamı İnamdan ayırır. 

Öz İdraksızlığıyla Adamı İdrakdan ayırır. 

Öz Mənəviyyatsızlığıyla Adamı Mənəviyyatdan ayırır. 

Öz İradəsizliyiylə Adamı İradədən ayırır. 

    Cəmiyyət Adamı İnsandan ayırır. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyətçilik – Özümsüzlük. 

Mühitçilik – Özümsüzlük. 

Şəraitçilik – Özümsüzlük. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət  – Adamı İnsandan ayırır. 

Şərait  – Adamı İnsandan ayırır. 

Mühit  – Adamı İnsandan ayırır. 

Cəmiyyəti ötüb  – İnsana çatmaq gərək. 

Şəraiti ötüb – İnsana çatmaq gərək. 

Mühiti ötüb – İnsana çatmaq gərək. 

 

HƏQİQƏT 

Ruh – Əbədidir; Bədən – Keçici. 

Əbədi – Keçicidə yaşamalı olur. 

 

HƏQİQƏT 

Cəmiyyət – Yadlar birliyi.  

FƏRQ 

Məhəbbət – Yadlığı öldürür. 

Cəmiyyət – Yadlığı yaşadır. 

 


 

348


HƏQİQƏT 

Cəmiyyəti Sevmək olmaz – Yadlığı sevmək olmaz.  

HƏQİQƏT 

İctimai Münasibətlər – Yad Münasibətlər.  

HƏQİQƏT 

Sevgi – Özgəliyin Ölümü.  

HƏQİQƏT 

Özünə inanmadığın dərəcədə Allaha inanırsan. 

Özünə inandığın dərəcədə Mütləqə inanırsan. 

 

FƏRQ 

Adam Fərəhi – Maddiyyat. 

İnsan Fərəhi – Məna. 

    Adam Dərdi – Maddiyyatsızlıq. 

İnsan Dərdi – Mənasızlıq. 

 

RUHANİ YÖN 

Gerçəklikdən – Mənaya. 

Cəmiyyətdən – Xalqa. 

Siyasətdən – Ruhaniyyata. 

 

HƏQİQƏT 

Adamın Sıraviləşməsi – Antiinsanilikdir; 

                  İdarəçiləşməsi – Antiinsanilikdir. 

   Adamın İnsanlaşması – İnsanilikdir. 

8 Ümid günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

İSTƏK 

Sevgi varsa – Biri Çoxdur. 

Sevgi yoxsa – Yüzü Azdır. 

10 Mərhəm günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

I.Hesabat Təqdir olunur. 

II.Fikir Evinin yaranması vaxtıdır, camaatla Ailə Təması vaxtıdır. 

III.Evlad gətirin Ataya! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 


 

349


EVLADIM  ELUCANIN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

I.Hesabat Təqdir olunur – Ailə öz Biçimini tapıb. 

II.Ailənin Qapısını Rəğbətçilərin üzünə daha geniş açmalı. 

III.Müasir  İdrakı,  Mənəvi  Yoxluğu  Müqəddəslik  İşığında  görməli  – 

göstərməli. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 13 İnam günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

FƏRQ 

İsa – Gücsüzlərə baş əydi, İsaçılıq – Gücə. 14 Arzu günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HAL 

Mənasızlıqdan böyük İztirab yoxdur. 

    Mənadan böyük Fərəh yoxdur. 

 

18 Qismət günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı.  

EVLADIM  NURLANA 

6

 

Cismin getdi – Ruhun qaldı. 

Ömrün getdi – Nurun qaldı. 

Nur alacaqlar, Nurlanacaqlar Saflığından Qalanlar. 

Körpəliyin ölməyəcək... 

20 İnam günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Məna  –  Ruhda  –  yəni  İnamda,  İdrakda,  Mənəviyyatda,  İradədə 

yaşayır... 

21 Arzu günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

İsa,  adamların  günahlarını  öz  üzərinə  götürməklə  onları  İnsanlıqdan 

azad etdi. 

 

HƏQİQƏT 

     Din Adamın özünüyaratmaq haqqını əlindən alır. Bu səbəbdən də Din – böyük haqsızlıqdır. 

 

                                                6

 Bağban'ın oğlu 

 

350


HƏQİQƏT 

Mütləqin Varlığı – Allahın Yoxluğudur. 

Allahın Varlığı – İnsanın Yoxluğudur. 

Mütləq – Mənadır, Allah – Hakimlik. 

Məna – Adamı Yüksəldir; Hakim – Alçaldır. 27 İnam günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Mahiyyətlə Gerçəklik arasında Uçurum var. İnam onu dəf eləyir. 30 Dözüm günü, Xəzan Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Totalitarizm – Sosializmi qoruyur. 

Demokratiya – Kapitalizmi qoruyur. 

İnsanlaşma – İnsani Cəmiyyəti qorumalıdır.  

HƏQİQƏT 

Təbiətlə döyüş Adamı yaratmadı – yaşatdı. 

Mahiyyətcə İnsanilik Təbiətlə döyüşə ziddir. 

Yaşamaq üçün Adam İnsaniliyindən keçməli oldu. 3 İnam günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

İNSAN 

Mənadan yaranan, Mənasızlığa düçar olan, Məna həsrətiylə qovrulan, 

Mənaya can atan, Mənaya çatan... 

5 Ümid günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

SOYLUNUN  TƏMSİL  ETDİYİ  ATA  AİLƏSİNİN 

FİKİR  EVİ  HAQQINDA 

Fikir Evi Yola düşüb – indi Yol getməlidir.  

 

İNSANLIQ TƏLƏBİ 

Gerçəklikdə Mütləq Xeyir yoxdur – 

Daxilində Mütləq Xeyir var; – Onu gerçəkliyə gətir. 

Gerçəklikdə Mütləq Ədalət yoxdur – 

Daxilində Mütləq Ədalət var; – Onu gerçəkliyə gətir. 

Gerçəklikdə Mütləq Həqiqət yoxdur – 

Daxilində Mütləq Həqiqət var; – Onu gerçəkliyə gətir. 

6 Dözüm günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 


 

351


EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Ailə – Fikir Evi Birliyinə Yetməli. 

3. Camaatla Üz-Üzə durmalı. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

EVLADIM  GÜNTAYA 

İnamsızlıq Qaranlığına düşüb Yurdumuz, Şərqimiz, Dünyamız. 

İnam İşığı gərək – Qaranlıqları Yaran. 

    İdraksızlıq Qaranlığına düşüb Yurdumuz, Şərqimiz, Dünyamız. 

İdrak İşığı gərək – Qaranlıqları Yaran. 

    Mənəviyyatsızlıq Qaranlığına düşüb Yurdumuz, Şərqimiz, Dünyamız. 

Mənəviyyat İşığı gərək – Qaranlıqları Yaran. 

    İradəsizlik Qaranlığına düşüb Yurdumuz, Şərqimiz, Dünyamız. 

İradə İşığı gərək – Qaranlıqları Yaran. 

    Gün gərək Yurdumuza, Şərqimizə, Dünyamıza. Günə tay olmalıyıq. 

    “Güntay” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 7 Mərhəm günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı Mənuçehr Cavanşir idi. Ocaqdan çıxarıldı). 

 

MÜQƏDDƏS  HAL 

Mənaya bənzəmək – Bənzərsizliyi. 

Mənaya çatmaq – Əlçatmazlığı. 

Mənalanmaq – Müstəqilliyi. 11 Arzu günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELUCANIN TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

     I.Hesabat Təqdir olunur. 

II.Ailənin nəzdində Fikir Evi yaradılsın. 

III.Rəğbətçilərə Ocaq haqqında Bilik verməli. 

Qaranlıqlar Yarılsın. 

27 Dözüm günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

  

 

352


EVLADIM ULUSUYA 

Suyumuz Uludur. 

    Zərdüşt İşığından yaranıb, 

Babək Yenilməzliyindən yaranıb, 

Dədə Qorqud Ağsaqqallığından yaranıb, 

Hürufi İnsanlığından yaranıb, 

Füzuli Eşqindən yaranıb, 

Muğam Hikmətindən yaranıb, 

Saz Dəyanətindən yaranıb. 

    Ulu Suyumuzu Bulandırırlar; 

Xurafat çirki, Cəhalət çirki, Hərcayilik çirki, Qəbahət, Cəhalət, Həqarət 

çirki qatırlar Suyumuza... 

    Ulu Su olmalıyıq. İnam Suyu, İdrak Suyu, Mənəviyyat Suyu, İradə 

Suyu.     “Ulusu”  adını sənə halal eləyirəm. 

     Adına layiq ol. 

     Qaranlıqlar Yarılsın! 

     Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 28 Mərhəm günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı Aynur idi. Ocaqdan çıxdı).  


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə