TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)Yüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38

 

EVLƏNMƏ  XEYİR-DUASI 

Qoy Fərəh Evin Atası olsun – Ağası olmasın. 

    Qoy Nigar Evin Anası olsun – Xanımı olmasın. 

    Qoy Qayınata Evlənənlərin Atası olsun – Ağası olmasın. 

    Qoy Qayınana Evlənənlərin Anası olsun – Xanımı olmasın. 

    Ömür Amala həsr olunsun – Həyata həsr olunmasın – Həyat  Amalla 

İşıqlansın. 

   Qaranlıqlar Yarılsın. 1 İnam günü, Sərt Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

 

“SƏFƏR  GÜNÜ”  MƏRASİMİ 

    I. Mərasim Gedişatının Yazısı Safruha tapşırılır. 

II. Yazı Sərt ayın 20-də Ataya təqdim olunur. 

III. Mərasim: – Ata Sözündən, Səfər hesabatlarından və Ruhani 

Sənədlərin oxunmasından ibarət olur. 

13 Qismət günü, Sərt Ay, 13-cü il. Bakı. 

 


 

353


EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ 

     ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

 I. Hesabat Təqdir olunur. Ailənin Amallaşma səviyyəsi yüksəlir. 

II. “Fikir Evi” yaradılmalı. Xalqla Təmas yaranmalı. 

III. Dərgilər Ocaq ifadəsi qabiliyyəti kəsb etsin. 

IV. Cənubla əlaqə artsın. 

Qaranlıqlar yarılsın! 26 Dözüm günü, Sərt Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

    Üz – Mənəvi Xəritə. 5 İnam günü, Qar Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  İŞIQLIYA 

İşıqsızdır Dünya – çünki İnamsızdır. 

İşıqlıyıq – çünki İnamlıyıq. 

      İşıqsızdır Dünya – çünki İdraksızdır. 

İşıqlıyıq – çünki İdraklıyıq. 

      İşıqsızdır Dünya – çünki Mənəviyyatsızdır. 

İşıqlıyıq – çünki Mənəviyyatlıyıq. 

      İşıqsızdır Dünya – çünki İradəsizdir. 

İşıqlıyıq – çünki İradəliyik. 

    “İşıqlı” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! (Yaşamdakı adı Elçin Qaliboğlu). 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ 

    ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Camaatla Üz-Üzə durmaq vaxtıdır. 

3. Özüylədöyüşün Mütləqilik səviyyəsinə Yetmək vaxtıdır. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

25 Murad günü, Qar Ayı, 13-cü il. Bakı. 

“AİLƏ  GÜNÜ”  MƏRASİMİ HAQQINDA 

I. Ailə gününün Yazısını, Carları Özümlü hazırlayır. 

II. Gedişat: Təmsilçilərin və Evladların Ailələr haqqında Sözü. 

Ata Sözü. 

III. Yazı Qar Ayının sonunda Ataya təqdim edilir. 

26 İnam günü, Qar Ayı, 13-cü il. Bakı. 

 


 

354


MÜTLƏQÇİLİK  AQİBƏTİ 

Mütləqçilik – Gerçəkliyi ötməkdir: 

Gerçəkliyi ötmək – Gerçək İnamı ötməkdir: –  

Dini İnamla əvəz etməkdir. 

      Mütləqçilik – Gerçək İdrakı ötməkdir: – Maddiyyatçılığı Ruhaniyyatçılıqla əvəz etməkdir. 

      Mütləqçilik – Gerçək Mənəviyyatı ötməkdir: – Adamı İnsanla əvəz etməkdir. 

      Mütləqçilik – Gerçək İradəni ötməkdir: – 

Zəmanəyə qarşı durmaqdır. 

      Dini İnamla əvəz etmək – İnamsızlıqdan qurtarmaqdır. 

      Maddiyyatçılığı Ruhaniyyatçılıqla əvəz etmək – Ruhsuzluqdan qur-

tarmaqdır. 

      Adamı İnsanla əvəz etmək – İnsansızlıqdan qurtarmaqdır. 

      Zəmanəyə qarşı durmaq – Həqiqətsizlikdən qurtarmaqdır. 

      Mütləqçi Dünyanın, Həyatın, İnsanın Mütləq Mənasına inanır:  

bu səbəbdən də Qismətçiliyə – Allah kəramətinə, Alın yazısına, Cənnət 

xülyasına, Cəhənnəm xofuna qarşıdır. 

      Mütləqçi Dünyaya, Həyata, İnsana Mütləq ölçüsüylə yanaşır, Mütləq 

olmayanı Həqiqət saymır. 

      Mütləqçi – Nisbi Evladlığı rədd edir; 

Mütləq Evladlıqdan başqa Evladlıq tanımır. 

      Mütləqçi – Nisbi Qardaşlığı rədd edir; 

Mütləq Qardaşlıqdan başqa Qardaşlıq tanımır. 

      Mütləqçi – Nisbi Bacılığı rədd edir; 

Mütləq Bacılıqdan başqa Bacılıq tanımır. 

      Nisbi Evladlıq Səcdə, İntizam Mütləqiliyinə xələl gətirməkdir ki, bunu 

Evladlıq saymaq Günahdır. 

      Nisbi Qardaşlıq – mübahisəli, həsədli, hədəli, şübhəli, qeybətli, gi-

leyli, dedi-qodulu Qardaşlıqdır ki, onu Qardaşlıq saymaq – Günahdır.       Nisbi Bacılıq – mübahisəli, həsədli, hədəli, şübhəli, qeybətli, gileyli, 

dedi-qodulu Bacılıqdır ki, onu Bacılıq saymaq – Günahdır. 

      Mütləqçilik – Aramsız, Ardıcıl Mütləqləşmə Yoludur – Gerçəklikdən 

Üstün. 


1 Murad günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

MÜTLƏQÇİ  HALI 

    1. Acığı eşitməmək. Acığa acımaq. 

2. Ürəyin qapısını Kinin üzünə bağlamaq. 

3. Bütün vəziyyətlərdə Ruhu rəvan saxlamaq. 

4. Rəqabəti həqarət saymaq. 

 


 

355


MÜTLƏQÇİ  SƏVİYYƏSİ 

    1. Qərb Açıqlığını – İslam Qapalılığını rədd etmək. 

2. Din İnamsızlığını – Ateizm İnamsızlığını rədd etmək. 

3. Demokratiya Səfalətini – Dövlətçilik Əsarətini rədd etmək.  

ÖZÜNÜTANIMA 

Özünə Özünün Gözüylə baxmaq – Özgənin Gözüylə baxmamaq.  

EVLADIM AMALTAYA 

Həyata tay olmaq – Yalana tay olmaqdır. 

Amala tay olmaq – İnama tay olmaqdır. 

Həyatı keçmədən – Yalandan keçmək olmaz. 

Amala Yetmədən – İnama Yetmək olmaz. 

Mütləqə İnam adlı İnamımız var – ona Tay olmalıyıq. 

İnsanlaşdırma adlı İnamımız var – ona Tay olmalıyıq. 

Müstəqil Vətən adlı İnamımız var – ona Tay olmalıyıq. 

Özümlü Şərq adlı İnamımız var – ona Tay olmalıyıq. 

“Amaltay”  adını sənə halal eləyirəm. 

Qaranlıqlar Yarılsın! (Həyatda adı İbrahimli Xaqani idi. Qarabağ savaşında həlak oldu). 

 

ATAYLA  MİNGƏÇEVİRLİLƏRİN  GÖRÜŞÜ 

    Görüş Amal izharı səviyyəsində keçdi. 

Evladım Bağbanın Təşkilatçılıq Əməli təqdir olunur. 

 

FİKİR EVİ HAQQINDA 

“Fikir Evi” Amal çağırdı, Amala çağırdı. 

Evladım Əsilin Təşkilatçılıq Əməli təqdir olunur. 

5 Dözüm günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

SOYLUNUN  TƏMSİL  ETDİYİ  

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

    1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. İntizamsızlıq ləğv edilməli. 

3. Amallaşma – İnsanlaşma – Evladlaşma – Xalqlaşma Birliyi Yoluna 

düşməli. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 10 Arzu günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

 

 

 

356


EVLADIM  ELÜRƏYƏ 

 Elimizə İnamlı Ürək gərək. 

                  İdraklı Ürək gərək. 

                  Mənəviyyatlı Ürək gərək. 

                  İradəli Ürək gərək. 

    Mütləq İşığıyla İşıqlanan Ürək gərək. 

    Özüylədöyüş İşığıyla İşıqlanan Ürək gərək. 

    Ruhani Cəmiyyət İşığıyla İşıqlanan Ürək gərək. 

    Özümlü Şərq İşığıyla İşıqlanan Ürək gərək. 

    Müstəqil Vətən İşığıyla İşıqlanan Ürək gərək.     “Elürək” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

(Həyat adı Aliyə Cavanşir idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  ELQAYAYA 

Qaya olmalıyıq – Zamana əyilməyən; – 

İnamsızlığa qarşı duran İnam Qayası; 

İdraksızlığa qarşı duran İdrak Qayası; 

Mənəviyyatsızlığa qarşı duran Mənəviyyat Qayası; 

İradəsizliyə qarşı duran İradə Qayası... 

    Dəyişkənlər arasında Dəyişməz, Dönüklər arasında Dönməz. 

    Elin Amal qayası olmalıyıq. Ruh Qayası olmalıyıq Elimizə. 

    “Elqaya“ adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

(Həyatda adı: Məmmədəli Zirək. Təbrizli. Qəbula gəlməyib). 

 

EVLADIM   BULAĞA 

İnamsızdır Dünya – İnam Bulağı olmalıyıq dünyaya. 

    İdraksızdır Dünya – İdrak Bulağı olmalıyıq dünyaya. 

    Mənəviyyatsızdır Dünya – Mənəviyyat Bulağı olmalıyıq dünyaya. 

    İradəsizdir Dünya – İradə Bulağı olmalıyıq dünyaya. 

    Zərdüşt Bulağının İşığı düşməlidir Həyata–Ali Həyat yaranmalıdır. 

    Babək Bulağının İşığı düşməlidir Həyata–Ali Həyat yaranmalıdır. 

    Dədə Qorqud Bulağının İşığı düşməlidir Həyata–Ali Həyat 

yaranmalıdır. 

    Hürufi Bulağının İşığı düşməlidir Həyata–Ali Həyat yaranmalıdır. 

    Muğam Bulağının İşığı düşməlidir Həyata–Ali Həyat yaranmalıdır. 

    Saz Bulağının İşığı düşməlidir Həyata – Ali Həyat yaranmalıdır.     “Bulaq” adını sənə halal eləyirəm. 

 

357


     Adına layiq ol! 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 15 Murad günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı: Lalə Cavanşir. Ərdəbilli. Qəbula gəlməyib). 

 

EVLADIM  BİRELƏ 

Cənubi Azərbaycan yoxdur. 

Şimali Azərbaycan yoxdur. 

İran Azərbaycanı yoxdur. 

Rusiya Azərbaycanı yoxdur. 

Elimiz – Birdir. 

Bir İnam əsasında yaşamalıyıq – Mütləqə İnam. 

Bir Mənəviyyat əsasında yaşamalıyıq – İnsanlaşmaq. 

Bir Məqsəd əsasında yaşamalıyıq – Müstəqil Vətən. 

Bir İdeal əsasında yaşamalıyıq – Ruhani Cəmiyyət. 

Bir Ruh əsasında yaşamalıyıq – Özümlü Şərq. 

“Birel” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

(Həyatda adı: Babək Cavanşir. Təbrizli. Qəbula gəlməyib). 

 

EVLADIM   ELQALAYA 

Elimizin İnam Qalası Uçub, 

Elimizə İnam Qalası olmalıyıq. 

    Elimizin İdrak Qalası Uçub, 

Elimizə İdrak Qalası olmalıyıq. 

    Elimizin Mənəviyyat Qalası Uçub, 

Elimizə Mənəviyyat Qalası olmalıyıq. 

    Elimizin İradə Qalası Uçub, 

Elimizə İradə Qalası olmalıyıq. 

    Mütləqilik Qalası gərək Elimizə. 

    İnsanlaşma Qalası gərək Elimizə. 

    Müstəqil Vətən Qalası gərək Elimizə. 

    Ruhani Cəmiyyət Qalası gərək Elimizə. 

    Özümlü Şərq Qalası gərək Elimizə. 

    “Elqala” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

(Həyatda adı: Arif Kəskin. Təbrizli. Qəbula gəlməyib). 

 

 


 

358


EVLADLARIM  GÜNTAYA – YÜKSƏYƏ XEYİR-DUA 

   Təhlükənin üstünə Şığıyırsınız. 

   Ölümün Üstündən Adlayırsınız. 

   Təhlükədən Üstün olursunuz. 

   Ölümdən Üstün olursunuz. 

    Cənubdakılara deyin ki, İnama gəlsinlər – İslam – İnamsızlıqdır. 

    İdraka Yüksəlsinlər – İslam – İdraksızlıqdır. 

    Mənəviyyata Yetsinlər – İslam – Mənəviyyatsızlıqdır. 

    İradəyə Çatsınlar – İslamçılıq – İradəsizlikdir. 

    Azərbaycanımız Birdir – İran Azərbaycanı Yoxdur, Rusiya Azərbaycanı Yoxdur. 

    Şərq Birliyinə – Özümlü Azərbaycan gərək – İran Azərbaycanı Yox, 

Rusiya Azərbaycanı Yox.     Cəhalətin Üstünə Şığıyırsınız. 

    Qəddarlığın Üstündən Adlayırsınız. 

    Adamlara Həqiqət aparırsınız, Məhəbbət aparırsınız. 

    Nur aparın, Uğur gətirin.     Daxilinizdəki Mütləq Sizə Yar olsun! 

17 Arzu günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

“YENİ İL”  MƏRASİMİ 

1. Mərasim Ruhani Fərəh üstə köklənir. 

    2. Gedişatı və Carları Fərəh yazır... 

    3. Yazı Köçəri Ayın 23-də Ataya təqdim olunur. 

    4. Mərasimin Məzmunu: 

I. Ocaq İli haqqında Ata Sözü, Evlad Sözü. 

II. Ruhani Sənədlərin oxunması. 

III. Evlad Qəbulu.  

 

XALQ  CƏBHƏSİ  KLUBUNDA  ATAYLA GÖRÜŞ 

    1. Görüş Amal çağırdı, Amala çağırdı. 

2. Evladım Düzgünün Təşkilatçılıq Əməli Təqdir olunur. 

18 Ümid günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

 

HAL 

Həqiqətdən qorxmuram, çünki o, mənim dostumdur. 

Yalandan qorxmuram, çünki o, mənim düşmənimdir. 

20 Mərhəm günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 


 

359


UNİVERSİTET  AİLƏSİNİN  FİKİR EVİ  ƏMƏLİ 

    1. Fikir Evi Əməli Təqdir olunur. 

    2. Suallara Cavab Təkmilləşməlidir. 

    3. 5 Müqəddəs İdeya Fikir Evi Günlərinin hamısında Təkrarlanmalıdır. 

    Nur aparın, Uğur gətirin. 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 22 Murad günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

MÜTLƏQÇİ  HALI 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Sarsıntılı Məqamlarda belə – 

Sarsılmamaq, Sarsıntını ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Sarsıntını ötməli, 

Sarsılmazlığa çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Qorxulu Məqamlarda belə – 

Qorxmamaq, Qorxunu ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Qorxunu ötməli, 

Qorxmazlığa çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Dözülməz Məqamlarda belə – 

Dözmək, Dözümsüzlüyü ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Dözümsüzlüyü 

ötməli, Dözümə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Çirkin Məqamlarda belə – 

Çirklənməmək, Çirki ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Çirki ötməli, 

Çirksizliyə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Canavar Məqamlarda belə – 

Canavarlaşmamaq, Canavarlığı ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Canav-

arlığı ötməli, İnsaniliyə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən İlan Məqamlarda belə – 

İlanlaşmamaq, İlanlığı ötmək İmkanı Var – Mütləqçi İlanlığı ötməli, İn-

saniliyə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Tülkü Məqamlarda belə – 

Tülküləşməmək, Tülkülüyü ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Tülkülüyü 

ötməli, İnsaniliyə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən İt Məqamlarda belə – 

İtləşməmək, İtliyi ötmək İmkanı Var – Mütləqçi İtliyi ötməli,  

İnsaniliyə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən İnamsız Məqamlarda belə – 

İnamsızlaşmamaq, İnamsızlığı ötmək İmkanı Var – Mütləqçi İnamsızlığı 

ötməli, Mütləq İnama çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən İdraksız Məqamlarda belə – 

İdraksızlaşmamaq, İdraksızlığı ötmək İmkanı Var – Mütləqçi İdraksızlığı 

ötməli, Mütləq İdraka çatmalıdır. 


 

360


İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən Mənəviyyatsız Məqamlarda belə

Mənəviyyatsızlaşmamaq, Mənəviyyatsızlığı ötmək İmkanı Var – Mütləqçi Mənəviyyatsızlığı ötməli, Mütləq Mənəviyyata çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni ən İradəsiz Məqamlarda belə – 

İradəsizləşməmək, İradəsizliyi ötmək İmkanı Var – Mütləqçi İradəsizliyi 

ötməli, Mütləq İradəyə çatmalıdır. 

İnsanda Mütləqilik Var – yəni öz Qeyri-Kamilliyini ötməkKamilliyə çatmaq İmkanı Var – Mütləqçi Qeyri-Kamilliyini ötməli – 

Kamilliyə çatmalıdır. 

29 Murad günü, Köçəri Ay, 13-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELUCANIN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

I. Hesabat Təqdir olunur. 

II. Evladlar özlərinə Ruhani Xasiyyətnamələr yazsınlar – özləri haqqın-

da bildiklərini ümumiləşdirsinlər. 

III. Sovet Ədəbiyyatı, Sovet Pedaqogikası, Sovet Tarixi, Sovet Psix-

ologiyası, Sovet Fəlsəfəsi haqqında Fikir izhar etməli. 19 Mərhəm günü, Günəş Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ  

  ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Evladlar özlərinə Ruhani Xasiyyətnamələr yazırlar. 

3. “Azərbaycanımız – Azərbaycanlığımız” devizi altında Ailə camaatla 

Görüşür. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 24 Ümid günü, Günəş Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  BİLƏNƏ 

Mütləqi bilmirlər – bu səbəbdən də Nisbiyə tapınırlar. 

Xeyiri bilmirlər – bu səbəbdən də Şərə tapınırlar. 

Doğrunu bilmirlər – bu səbəbdən də Yalana tapınırlar. 

İnamı bilmirlər – Dinə tapınırlar. 

İdrakı bilmirlər – Cəfəngiyyata tapınırlar. 

Mənəviyyatı bilmirlər – Maddiyyata tapınırlar. 

İradəni bilmirlər – Zamana tapınırlar. 

İnamı bilirik – Mütləqə inanırıq. 

İdrakı bilirik – Ruhaniyyata inanırıq. 

Mənəviyyatı bilirik – Vicdana inanırıq. 

İradəni bilirik – İnsana inanırıq.  

361


Bilənik – Bildirənik! 

“Bilən”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Daxilindəki Mütləq Sənə Yar olsun! 25 Dözüm günü, Günəş Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı – ? Döndü). 

 

EVLADIM  GÖYELƏ 

Elimiz – Göyümüzdür. 

Yerin Göyü olmalıyıq. 

İnam Göyü olmalıyıq. 

İdrak Göyü olmalıyıq. 

Mənəviyyat Göyü olmalıyıq. 

İradə Göyü olmalıyıq. 

İnsanlaşmaya çatmalıyıq, çatdırmalıyıq. 

Ruhani Cəmiyyətə çatmalıyıq, çatdırmalıyıq. 

Müstəqil Vətənə çatmalıyıq, çatdırmalıyıq. 

Özümlü Şərqə çatmalıyıq, çatdırmalıyıq. 

“Göyel” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 7 Ümid günü, Çiçək Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı Orxan idi. Ocaqdan çıxdı. Safruhun oğlu...)  

EVLADIM  ƏMƏLRUHA 

Əməlimiz – Ruh Əməlidir. 

                        İnam Əməlidir. 

                        İdrak Əməlidir. 

                        Mənəviyyat Əməlidir. 

                        İradə Əməlidir. 

    Bugünkülərin Ruh Əməli yoxdur. 

Bu səbəbdən də Dünya Ruhsuzluq Qaranlığına qərq olub.     Bugünkülərin İnam Əməli yoxdur. 

Bu səbəbdən də Dünya İnamsızlıq Qaranlığına qərq olub. 

    Bugünkülərin İdrak Əməli yoxdur. 

Bu səbəbdən də Dünya İdraksızlıq Qaranlığına qərq olub. 

    Bugünkülərin Mənəviyyat Əməli yoxdur. 

Bu səbəbdən də Dünya Mənəviyyatsızlıq Qaranlığına qərq olub. 

    Bugünkülərin İradə Əməli yoxdur. 


 

362


Bu səbəbdən də Dünya İradəsizlik Qaranlığına qərq olub. 

    “Əməlruh” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 13 Arzu günü, Çiçək Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı Şahin idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  ULUSUYA 

Suyumuz Uludur. 

                Zərdüşt Bulağından qaynayıb. 

                Babək Bulağından qaynayıb. 

                Dədə Qorduq Bulağından qaynayıb. 

                Füzuli Bulağından qaynayıb. 

                Muğam Bulağından qaynayıb. 

                Saz Bulağından qaynayıb. Suyumuzu Bulandırıblar. 

                   Bulanıq İnam törədiblər. 

                   Bulanıq İdrak törədiblər. 

                   Bulanıq Mənəviyyat törədiblər. 

                   Bulanıq İradə törədiblər. 

İnam Suyu olmalıyıq Adamlara. 

İdrak Suyu olmalıyıq Adamlara. 

Mənəviyyat Suyu olmalıyıq Adamlara. 

İradə Suyu olmalıyıq Adamlara. 

Ulu Su olmalıyıq Uluslara. 

“Ulusu”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 26 İnam günü, Çiçək Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı Əli İsbər oğlu idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  ELGÜNƏ 

Elimiz – Günsüzdür. 

İnam günü olmalıyıq Elimizə. 

İdrak günü. 

Mənəviyyat günü. 

İradə günü. Mütləq İnam Günü olmalıyıq Elimizə. 

İnsanlaşma – İnsanlaşdırma Günü. 

Ruhani Cəmiyyət Günü. 


 

363


Müstəqil Vətən Günü. 

Özümlü Şərq Günü. “Elgün” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 27 Arzu günü, Çiçək Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Həyatda adı: ? Qəbula gəlməyib). 

 

EVLADIM  YOLNURA 

Adamlar İnamsızlıq Qaranlığına qərq olub. 

                   İnam Nuru olmalıyıq. 

    Adamlar İdraksızlıq Qaranlığına qərq olub. 

                  İdrak Nuru olmalıyıq. 

    Adamlar Mənəviyyatsızlıq Qaranlığına qərq olub. 

                  Mənəviyyat Nuru olmalıyıq. 

    Adamlar İradəsizlik Qaranlığına qərq olub. 

                   İradə Nuru olmalıyıq. 

 Qaranlıqda Nur yoluyuq. 

     “Yolnur”  adını sənə halal eləyirəm. 

      Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

     Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun. (Yaşamda adı İslam oğlu Telman). 

 Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə