TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)Yüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

EVLADIM  RUHDAŞA 

Ocaqçılar – Ruhdaşdırlar – yəni İnamdaşdırlar, İdrakdaşdırlar,     

Mənəviyyatdaşdırlar, İradədaşdırlar. 

    Mütləqilik daşıyırlar. 

    İnsanlaşma daşıyırlar. 

    Ruhani Cəmiyyət daşıyırlar. 

    Müstəqil Vətən daşıyırlar. 

    Özümlü Şərq daşıyırlar. 

    “Ruhdaş”  adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 28 Ümid günü, Çiçək Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Oqtay idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

 

 

 

364


EVLADIM GÖYLÜYƏ 

İnam adlı Göyümüz var. 

İdrak adlı Göyümüz var. 

Mənəviyyat adlı Göyümüz var. 

İradə adlı Göyümüz var. 

İnamsızdırlar Bugünkülər – Göysüzdürlər. 

İdraksızdırlar Bugünkülər – Göysüzdürlər. 

Mənəviyyatsızdırlar Bugünkülər – Göysüzdürlər. 

İradəsizdirlər Bugünkülər – Göysüzdürlər. 

Elimizə, Şərqimizə, Dünyamıza İnam Göyü olmalıyıq. 

İdrak Göyü olmalıyıq. 

Mənəviyyat Göyü olmalıyıq. 

İradə Göyü olmalıyıq. 

“Göylü” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar yarılsın. 

7 Mərhəm günü, İşıq Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Natəvan idi. Ocaqdan çıxdı). 

  

EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ  ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Evladlığın Kamillik Dövrü başlanmalıdır. 

3. Yurdun, Şərqin, Dünyanın Bugünkü Halı Ocaq İşığında Bilinməli, 

Bildirilməli. 

 

“EVLAD  GÜNÜ”  MƏRASİMİ  HAQQINDA 

1. Mərasim Mütləq Səcdə, Mütləq Doğmalıq, Mütləq Yetkinlik, Mütləq 

Ciddilik səviyyəsində keçməli. 

2. Evlad İzharı – “Mən kiməm?” – Mərasimin Müqəddəs Mahiyyəti İşığında. 

3. Mərasimin Gedişatını Soylu yazır. 

4. Gedişat İşıq ayının 25-də Ataya təqdim edilir – Carlarla bir yerdə. 

    Qaranlıqlar Yarılsın. 

17 İnam günü, İşıq Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELLİYƏ 

Elsizdirlər Bugünkülər. 

Çünki İnamsızdırlar. 

          İdraksızdırlar. 


 

365


          Mənəviyyatsızdırlar. 

          İradəsizdirlər. 

Elliyik. 

Çünki İnamlıyıq. 

          İdraklıyıq. 

          Mənəviyyatlıyıq. 

          İradəliyik. 

Elimizi Mütləqə İnam Müqəddəsliyinə çatdırırıq. 

           İnsanlaşma Müqəddəsliyinə çatdırırıq. 

           Ruhani Cəmiyyət Müqəddəsliyinə çatdırırıq. 

           Müstəqil Vətən Müqəddəsliyinə çatdırırıq. 

           Özümlü Şərq Müqəddəsliyinə çatdırırıq.   “Elli”  adını sənə halal eləyirəm. 

   Adına layiq ol. 

   Qaranlıqlar Yarılsın. 

   Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 24 İnam günü, İşıq Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Cavadlı Natiq idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  NURAMALA 

Amalsızdır Dünya – bu səbəbdən də Nursuzdur. Nur Amalı olmalıyıq Dünyamıza. 

İnam Nuru. 

İdrak Nuru. 

Mənəviyyat Nuru. 

İradə Nuru. 

Mütləqə İnam Nuru Qaranlıqları Yarsın! 

İnsanlaşma Nuru Qaranlıqları Yarsın! 

Ruhani Cəmiyyət Nuru Qaranlıqları Yarsın! 

Müstəqil Vətən Nuru Qaranlıqları Yarsın! 

Özümlü Şərq Nuru Qaranlıqları Yarsın! “Nuramal”  adını sənə halal eləyirəm! 

Adına layiq ol! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

27 Dözüm günü, İşıq Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Əhmədzadə Pərviz idi. Döndü). 

 

UNİVERSİTETDƏKİ  FİKİR  EVİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Fikir Evi Ruhani Əmələ çevrilməkdədir. 

3. Sorğulara cavablar Müqəddəsat səviyyəsində olmalıdır. 

4. Fikirçilərlə münasibət Ocaq Yetkinliyinə çatmalıdır.  

366


ELUCANIN  TƏMSİL  ETDİYİ  

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. İnsanlaşmanın Hallar səviyyəsində izharına çatmalı: 

İnam Halının səviyyəsi. 

İdrak Halının səviyyəsi. 

Mənəviyyat Halının səviyyəsi. 

İradə Halının səviyyəsi. 

3. Rəğbətçilərlə Mərasimdən kənar Təmas Biçimi tapmalı.  

MÜTLƏQLƏ  TƏMAS  QAYDASI 

Ataya Ricadan sonra Səhər – Özündəki Mütləqə Rica; Gündüz – 

Təbiətdəki Mütləqə Rica; Axşam – Dünyadakı Mütləqə Rica İzhar olunur. 

 

OCAQ  BAYRAMLARI TƏQVİMİ 

İnsanilik Bayramı – Günəş Ayının 14-ü. 

Xəlqilik Bayramı – Şölə Ayının 13-ü. 

Şərqilik Bayramı – Ata Ayının 12-si. 

Bəşərilik Bayramı – Sərt Ayın 12-si.  

MÜQƏDDƏS  MÜRACİƏT 

“Ehtiram” 

sözü 

Evladın 


Ataya 

münasibətini 

ifadə 

eləmir. 


Bu səbəbdən də Ataya müraciətdə “Ehtiram” sözü “Səcdə” sözüylə əvəz 

olunur – “Müqəddəs Ataya Ali Səcdə” – deyilir. 28 Mərhəm günü, İşıq Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  YURDÇUYA 

Yurdçuluq – İnamçılıqdır; 

Ocaq Evladı – İnamçıdır, Yurdçudur. 

Yurdçuluq – İnsançılıqdır; 

Ocaq Evladı – İnsançıdır, Yurdçudur. 

Yurdçuluq – Amalçılıqdır; 

Ocaq Evladı – Amalçıdır, Yurdçudur. 

Yurdçuluq – Türkçülükdür; 

Ocaq Evladı – Türkçüdür, Yurdçudur. 

Yurdçuluq – Şərqçilikdir; 

Ocaq Evladı – Şərqçidir, Yurdçudur. 

“Yurdçu” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

    Yükümüzdən Böyük Fərəh yoxdur! 9 Ümid günü, Şölə Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Elbəniz idi. Döndü). 

 

367


EVLADIM  ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Öyrəndiyinizi – Öyrədin. 

Mütləqə İnamı öyrətmək Məqamı çatıb. 

İnsanlaşmanı öyrətmək Məqamı çatıb. 

3. Mətbuatda Ocaq İdeyalarını yayın. 

4. Ətrafınıza Ocaq İşığı saçın. 

Ailə – Əhali Təması yaransın. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 8 Murad günü, Qürub Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

“ATA GÜNÜ”  MƏRASİMİ 

Səviyyə:  Mütləq  Səcdə,  Mütləq  İntizam,  Mütləq  Doğmalıq. 

Məzmun:  Evlad  Qəbulu,  Evlad  İzharı  –  Atayla  üz-üzə,  Ata  Hökmləri. 

Gedişat  Yazısı  və  Carlar:  –  Safruha,  Soyluya,  Uğura  tapşırılır. 

Yazılar Ata Ayının 10-da Ataya təqdim olunur. 

 

EVLADIM  ELGÜNƏ 

Elimizə İnam Günü olmalıyıq. 

                 İdrak Günü olmalıyıq. 

                 Mənəviyyat Günü olmalıyıq. 

                 İradə Günü olmalıyıq. 

Günsüzdürlər Bugünkülər. 

Çünki İnamsızdırlar. 

          İdraksızdırlar. 

          Mənəviyyatsızdırlar. 

          İradəsizdirlər. 

Mütləqə İnam Günü gərək Elimizə. 

    İnsanlaşma Günü gərək Elimizə. 

    Ruhani Cəmiyyət Günü gərək Elimizə. 

    Müstəqil Vətən Günü gərək Elimizə. 

“Elgün”  adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

    Qaranlıqlar Yarılsın.  

26 Dözüm günü, Qürub Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Nəcəfov Ədhəm imiş, qəbula gəlməyib). 

 

FƏRQ 

Dünya  Gedişatı:  Demokratiya  cəngəlliyindən  –  Diktatura  Zindanına. 

    Ocaq Yolu: Demokratiya cəngəlliyindən – Ruhaniyyat Göylüyünə. 9 Dözüm günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

368


EVLADIM  ÜLVİYƏ 

İnamımız Ülvidir – çünki Mütləqdir. 

     İdrakımız Ülvidir – çünki Mütləqdir. 

     Mənəviyyatımız Ülvidir – çünki Mütləqdir. 

     İradəmiz Ülvidir – çünki Mütləqdir. 

Ülviyik – çünki İnsançıyıq, Ruhçuyuq, Şərqçiyik, Bəşərçiyik. 

     Yurdumuz Mütləqə İnam əsasında Bir olacaq. 

                      Özüylədöyüş əsasında Bir olacaq. 

                      Ruhani Cəmiyyət əsasında Bir olacaq. 

                    Müstəqil Vətən əsasında Bir olacaq. 

                    Özümlü Şərq əsasında Bir olacaq. 

“Ülvi” adını sənə halal eləyirəm. 

     Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

     Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

     Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! 

13 Arzu günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Purmusəvi Arzu idi. Ocaqda adı olub – özü olmayıb. 

Güney Azərbaycandandır). 

 

EVLADIM   İNAMNURA 

İnamsızlıq Qaranlığına qərq olub Bugünkülər. 

İslam Qaranlığına. 

Qərbçilik Qaranlığına. 

    İnam Nuru olmalıyıq Yurdumuza, Şərqimizə, Dünyamıza. 

Mütləqçilik Nuru. 

İnsançılıq Nuru. 

Müstəqil Vətən Nuru. 

Ruhani Cəmiyyət Nuru. 

Özümlü Şərq Nuru. 

    Mütləqə İnam Nurunda Qaranlıqlar Yarılacaq. 

    Mütləq İdrak Nurunda Qaranlıqlar Yarılacaq. 

    Mütləq Mənəviyyat Nurunda Qaranlıqlar Yarılacaq. 

    Mütləq İradə Nurunda Qaranlıqlar Yarılacaq.     “İnamnur”  adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

    Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! 13 Arzu günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda  adı  Purmusəvi  Səməd  idi.  Güney  Azərbaycandandı. 

Ocaqda adı olub – özü olmayıb). 

 

369


 

OCAQLAŞDIRMA ƏMƏLİ 

Ocaqçı Yurdumuzu, Şərqimizi, Dünyamızı Din – Ateizm, Kapitalizm – 

Sosializm, Demokratiya – Totalitarizm Dairəsindən çıxarmaq üçün 

Ocaqlaşdırma Əməlinə sarılır. 

1. Dini Ayinlər, Mərasimlər əvəzi – Mütləqə İnam Biliyi öyrədilir Xalqa. 

    2. Toy Dəllallığı əvəzi –  Ocağın Ailə Qaydaları öyrədilir Xalqa. 

3. Yas mövhumatı əvəzi – Ocağın Matəm Sözləri öyrədilir Xalqa. 

4. Yığıncaqlar, Seçki Oyunu, Parlament Qanunları əvəzi – Ruhani 

Cəmiyyət İdealı öyrədilir Xalqa. 

5. Qərbçilik əvəzi – Özümlü Şərq İdealı öyrədilir Xalqa. 

6. İctimai Tərbiyə əvəzi – İnsanlaşma öyrədilir Xalqa. 

    7. Dini Bayramlar əvəzi – Ocaq Bayramları – camaatla birgə. 

8. Ailə ətrafında Od Qoruyanlar Birliyi yaradılır – Ocaq Keşikçisi. 

9. Fikir Evi ətrafında Nurçuluq Əməli yaranır.  

Müasir Dünya Ocaq İşığında Bilinir. 

10. Təhsil müəssisələrində Ocaqçılıq öyrədilir. 

11. Ailə ətrafında Müqəddəs Təmas Əməli yaranır. Ruhani Həkimlik 

Fəaliyyəti. 15 Ümid günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

 

EVLADIM  ODELƏ 

İnam Odu gərək Elimizə, Şərqimizə, Dünyamıza. 

    İdrak Odu gərək Elimizə, Şərqimizə, Dünyamıza. 

    Mənəviyyat Odu gərək Elimizə, Şərqimizə, Dünyamıza. 

    İradə Odu gərək Elimizə, Şərqimizə, Dünyamıza. 

    Odsuzdurlar Bugünkülər – Çünki İnamsızdırlar, İdraksızdırlar, 

Mənəviyyatsızdırlar, İradəsizdirlər. 

    Mütləqə İnam Odu gərək Elimizə, Şərqimizə, Dünyamıza. 

    İnsanlaşma Odu gərək. 

    Ruhani Cəmiyyət Odu gərək. 

    Müstəqil Vətən Odu gərək. 

    Özümlü Şərq Odu gərək.     “Odel”  adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! (Yaşamda adı Cəmşidi Hüseyn idi. Güney Azərbaycandandı. Ocaqda 

adı olub – özü olmayıb). 

 

 

370


EVLADIM  ULUYURDA 

Yurdumuz Zərdüşt qədər Uludur. 

                     Babək qədər Uludur. 

                     Dədə Qorqud qədər Uludur. 

                     Hürufilər qədər Uludur. 

                     Füzuli qədər Uludur. 

                     Muğam qədər Uludur. 

                     Saz qədər Uludur. 

    Ulu yurdumuza Mütləq İnam gərək. 

                             Mütləq İdrak gərək. 

                             Mütləq Mənəviyyat gərək. 

                             Mütləq İradə gərək. 

    Uluyurda İnsançılıq gərək, Ruhçuluq gərək. 

    “Uluyurd”  adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol. 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 16 Dözüm günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Purmusəvi Əmir idi. Güney Azərbaycandandı. Ocaqda 

yalnız adı olub). 

 

EVLADIM  ELUCANIN  TƏMSİL  ETDİYİ  UNİVERSİTET   

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Özünəxasiyyətnamə Əməlinə keçməli. 

3. “Ocaq və Bugün” İzahına başlamalı. 

4. Dərgini bərpa etməli. 

5. Ocağın Təhsil ideyasını öyrənməli. 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! 

 

EVLADIM  ULUTAYIN  TƏMSİL  ETDİYİ ŞƏMKİR  ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

 1. Hesabat Təqdir olunur. 

 2. Rəğbətçilərlə Təmas Yüksəlsin! 

     3. Camaatla Təmas Yüksəlsin! 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! 

 

EVLADIM  NUROCAĞA 

Amalnuruq. 

Əməlnuruq. 

Ailənuruq.  

371


Xalqnuruq. 

İnsannuruq. Nur Ocağıyıq. 

Mütləqə İnam Ocağı. 

İnsanlaşma Ocağı. 

Ruhani Cəmiyyət Ocağı. 

Müstəqil Vətən Ocağı. 

Özümlü Şərq Ocağı. “Nurocaq”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! 28 İnam günü, Köçəri Ay, 14-cü il. 

(Bu Sənəd əsasında Ocağa Evlad qəbul olunmayıb). 

 

EVLADIM  SABAHYURDA 

Sabahın Nuruna Üz Tutub Bugünümüz. 

Mütləqə İnam Nuruna. 

İnsanlaşma Nuruna. 

Müstəqil Vətən Nuruna. 

Ruhani Cəmiyyət Nuruna. 

Özümlü Şərq Nuruna. Sabaha Üz Tutub Yurdumuz. 

Mütləq İdraka. 

Mütləq Mənəviyyata. 

Mütləq İradəyə. 

Sabahyurd” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Yükümüzdən böyük Fərəhimiz yoxdur! 23 Dözüm günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Musayev Ramiz idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  AMALNURA 

Amal Nuru gərək Yurdumuza, Şərqimizə, Dünyamıza. 

Mütləqə İnam Nuru. 

İnsanlaşma Nuru. 

Ruhani Cəmiyyət Nuru. 

Müstəqil Vətən Nuru. 

Özümlü Şərq Nuru. 

Mütləq İdrak gərək Yurdumuza, Şərqimizə, Dünyamıza.  

372


Mütləq Mənəviyyat gərək. 

Mütləq İradə gərək. “Amalnur”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın. 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 13 Ümid günü, Xəzan Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Ağayev Vüqar idi. Döndü). 

 

SƏTTARXANÇILARLA  ATANIN GÖRÜŞÜ 

Görüş Ocaq İşıqçılığı Əməli oldu. 

“Fikir Evi” yarandı, Əməkçilərlə Ruhani Təmas Başlandı. 

 

SUMQAYITDA  ATAYLA  GÖRÜŞ 

Görüş Ocaq çağırdı, Ocağa çağırdı. 

Ellinin Təşkilatçılığı, Soylunun Atagüzarlığı Təqdir olunur. 

18 İnam günü, Xəzan Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELUCANIN  TƏMSİL  ETDİYİ 

ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Özüylədöyüş – Özünəçatma Birliyinə nail olmalı. 

3. Özümləşmə – Xalqlaşma Birliyinə nail olmalı. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

29 Mərhəm günü, Xəzan Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  SABAHTAYA 

İnamlıyıq – bu səbəbdən də Sabaha tayıq. 

İdraklıyıq – bu səbəbdən də Sabaha tayıq. 

Mənəviyyatlıyıq – bu səbəbdən də Sabaha tayıq. 

İradəliyik – bu səbəbdən də Sabaha tayıq. 

İnamsızdırlar İndikilər – bu səbəbdən də Bugünə taydırlar. 

İdraksızdırlar İndikilər – bu səbəbdən də Bugünə taydırlar. 

Mənəviyyatsızdırlar İndikilər – bu səbəbdən də Bugünə taydırlar. 

İradəsizdirlər İndikilər – bu səbəbdən də Bugünə taydırlar. 

“Sabahtay” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

(Yaşamda adı Musayev Asif idi. Döndü). 

 

 


 

373


EVLADIM  GÖYTƏKİNƏ 

İnam adlı Göyümüz var – Göy təkinik. 

İdrak adlı Göyümüz var – Göy təkinik. 

Mənəviyyat adlı Göyümüz var – Göy təkinik. 

İradə adlı Göyümüz var – Göy təkinik. 

    Göysüzdürlər Bugünkülər – çünki İnamsızdırlar, İdraksızdırlar, 

Mənəviyyatsızdırlar, İradəsizdirlər. 

Göy təkin – Mütləqçiliyimiz var. 

Göy təkin – İnsançılığımız var. 

Göy təkin – Yurdçuluğumuz var. 

Göy təkin – Şərqçiliyimiz var. 

“Göytəkin”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Qaranlıqlar Yarılsın. 

31 Murad günü, Xəzan Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Sveta idi. Döndü). 

 

EVLADIM  ÜLVİYƏ 

İnam adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. 

İdrak adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. 

Mənəviyyat adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. 

İradə adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. 

İnsanlaşma adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. 

Ruhlaşma adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. 

Şərqləşmə adlı Ülvilik daşıyırıq Ömrümüzdə. “Ülvi” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın. 

Daxilindəki Mütləq Sənə Yar olsun! 9 Arzu günü, Yağış Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Qalibə Qəmbər qızı idi. Döndü). 

 

ŞAMAXIDA  GÖRÜŞ 

Görüş İnam çağırdı, İnama çağırdı. 

Evladım İşıqlının Təşkilatçılıq Əməli Təqdir olunur. 

15 İnam günü, Yağış Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELUCANIN  TƏMSİL  ETDİYİ 

     ATA  AİLƏSİNİN  HESABATI  HAQQINDA 

1. Hesabat Təqdir olunur. 

2. Amallaşmanın Yeni Mərhələsinə Yüksəlməli – Yazarlıq Əməlinə. 


 

374


3. Özüylədöyüşün Yeni Mərhələsinə Yüksəlməli –  

Ruhani Özünüqurma Əməlinə. 

4. Rəğbətçilərin Ailə Tələbələri səviyyəsi yaradılsın. 

19 Mərhəm günü, Yağış Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM   İNAMRUHA 

İnam Ruhluyuq. 

Mütləq Ruhluyuq. 

İnsançıyıq. 

İnamçıyıq. 

Yurdçuyuq. 

Mütləqə İnam Yolluyuq. 

Özüylədöyüş Yolluyuq. 

Ruhani Cəmiyyət Yolluyuq. 

Müstəqil Vətən Yolluyuq. 

Özümlü Şərq Yolluyuq. 

Ruh Yolluyuq. Ruhumuz – Yolumuzdur. “İnamruh”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın. 

20 Qismət günü, Yağış Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Kifayət Ağa qızı. Ocaqdan çıxdı). 

 

GORANBOYDA  ATAYLA  GÖRÜŞ 

 Görüş Ocaq çağırdı, Ocağa çağırdı. 

               Evladım Şərqinin Təşkilatçılığı Təqdir olunur. 

 

BƏRDƏDƏ ATAYLA GÖRÜŞ 

Görüş Ocaq çağırdı, Ocağa çağırdı. 

Evladım Alovun Təşkilatçılığı Təqdir olunur.  

MÜƏLLİMLƏRİ  TƏKMİLLƏŞDİRMƏ  İNSTİTUTUNDA  GÖRÜŞ 

Görüş Ocaq çağırdı, Ocağa çağırdı. 

Evladım Ulutayın Təşkilatçılığı Təqdir olunur. 

29 İnam günü, Yağış Ayı, 14-cü il. Bakı. 

 

EVLADIM  ELİNAMA 

Elimizi İnamsız qoyublar – Dinə İnandırıblar. 

Elimizi İnamsız qoyublar – Dövrana İnandırıblar. 

Elimizi İnamsız qoyublar – İnamsızlığa İnandırıblar. 

Elimizə İnam olmalıyıq. 


 

375


Onu Mütləqə İnama çatdırmalıyıq. 

        İnsanlaşmaya çatdırmalıyıq. 

        Ruhani Cəmiyyətə çatdırmalıyıq.         Özümlü Şərqə çatdırmalıyıq. 

        Müstəqil Vətənə çatdırmalıyıq. 

“Elinam”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! (Yaşamda adı Mamedova Nişanə idi. Döndü). 

 

EVLADIM  AMALQIZA 

Amal Qızları gərək Yurdumuza, Şərqimizə, Dünyamıza. Ulu Qızlar. 

İnam Qızları. 

İdrak Qızları. 

Mənəviyyat Qızları. 

İradə Qızları. 

İnsan səviyyəsində. 

Özümlük səviyyəsində. 

Şərqilik səviyyəsində. “Amalqız” adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın. 

30 Arzu günü, Yağış Ayı, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Gülbəniz İsmayıl qızı idi. Döndü). 

 

EVLADIM  GÖYRUHA 

Göy Ruhluyuq – İnamçıyıq, İnsançıyıq, Şərqçiyik, Türkçüyük. 

Mütləqçi Göyünə Yüksəlməlidir Yurdumuz, Şərqimiz, Dünyamız. 

İnsan Göyünə Yüksəlməlidir. 

Ruhani Cəmiyyətə Yüksəlməlidir. 

Özümlü Şərqə Yüksəlməlidir. 

Müstəqil Vətənə Yüksəlməlidir. 

“Göyruh”  adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 1 Sərt Ay, Ümid günü, 14-cü il. Bakı. 

(Yaşamda adı Əsli Səməd qızı idi. Döndü). 


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə