Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


qoşa -qoşa qalıb yalnızlığın utdursaYüklə 13,47 Mb.
səhifə53/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   171

qoşa -qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

qoşaq quşaq. 1. qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq, dəsdək. 1. rabit.

qoşaqəlim xoşagəlim. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

qoşalıq -qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

qoşalıqta -bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

qoşallanmaq xoşallanmaq. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

qoşallaşmaq xoşallaşmaq. sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

qoşallaşmaq xoşallaşmaq. sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

qoşallatan xoşalladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

qoşallıq xoşallıq. 1. xoşhallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşluq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. saçağ. şadağ. çadlığ. şadlığ. şənlik. sürən. 1. sıycın. sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.
sıycın. sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.

qoşbaq -xoşbax olun:eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}.
-xoşbax olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.
-xoşbax olsun: eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}.

qoşbəxliq xoşbəxlik. qutluq. xoşluq. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda).

qoşbəqt xoşbəxt. -xoşbəxt olsun: qut bulsun. günüsün. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

qoşbəqtliq xoşbəxtlik. - keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.

qoşboy xoşboy. xoşheykəl. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

qoşhallıq xoşallıq. xoşallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc.

qoşheyqəl xoşheykəl. xoşboy. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

qoşqal qoşral. qucral. qucqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.

qoşqarışlı xoşqarışlı. yoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin . -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

qoşquları -bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.

qoşqur qoşğur. 1. qoşluq. enik. inik. sinsi. pisik. ruhi. 1. qoşluq. sinir. sinğir. ruhi durum. 1. qoşluq. kürsü. qursu. nəfsi, ruhi, rəvani durum, halət.

qoşlamamaq xoşlamamaq. -olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.

qoşlanma xoşlanma. xoşluq. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat
-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi başa çıxıb səğirir.

qoşlar ruhlar. - ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar): yurd saxıcı .

qoşluq 1. qoşğur. enik. inik. sinsi. pisik. ruhi. 1. . qoşğur. kürsü. qursu. nəfsi, ruhi, rəvani durum, halət. 1. xoşluq. xoşallıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. - arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis) . 1. xoşluq. xoşlanma. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat . 1. xoşluq. qutluq. xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) . qoşğur. sinir. sinğir. ruhi durum. 1. xoşluğ. yoğşuluq. yoğuşluq. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. xoşluq. sayalıq. yumuşaqlıq.

qoşma quruluş. qur. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad.

qoşmaq 1. sallamaq. salmaq. saşmaq. sancmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək) 1. sıyırmaq. sıytırmaq. (qoşub göndərmək). tapşırmaq. - uşağı kimə sıyırdın gəldin.

qoşnaşma -yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qoşnatma -yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun. qoşnu.

qoşnu qoşun. salım. heyvanları birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi.

qoşnuq gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

qoşral qoşqal. qucral. qucqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.

qoşsaq qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.

qoşsar qoşsaq. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.

qoşsuz silik. ruhsuz.

qoştunsa -geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz).

qoşturum qoşdurum. 1. havayi. quru. boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. - quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. ( > gəzafə). 1. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz.

qoşub -qoşub bütünləmək: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq.

qoşuq -qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə: sakın. səkin. sakqın.

qoşulan -qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

qoşular -nərsənin qurulmasına gərəcli olan qoşular: quruntuluğ.

qoşulmaq - sözə qoşulmaq: sözə qarışmaq.

qoşumaq -qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

qoşun qoşnu. salım. heyvanları birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi.
-qoşun kişisi: subəyb > sipah > sepah (fars).
-qoşun səlamı: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. hərbi, nizami səlam.

qoşuna cütlükdə . -yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə).

qoşunun -qoşunun dal qolundan gedən qol: qoşunun dal qolu. basqavul (> pəs qaravul) sırqavıl (< sırt) ardal. artal. ardalın (< arad dal) əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar)
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.
-qoşunun dalında (ardında) gedən qol: dalçı. (# salçı: qoşunun önündə gedən qol. pişqaravul< başqaravul. devriy. kəşf qolu)
-qoşunun önündə gedən qol: salçı. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol)
-qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.

qoşuşmaq -bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək. səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

qot kot. 1. kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. köpdən. qıssa kürk. çəkət. 1. sarıc. kitən. gödəkcə. 1. sırtuv. sartuv. sırtov. pencək. arxalıq. üstörtü.

qotan -çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz.

qotanın -belin, çapanın, kotanın ucu: saç. - belin saçı əğilib.

qotarmaq qoturmaq. 1. aşmaq. təcavüz edmək. (satğamaq) 1. sallamaq. salqatmaq. saldırmaq. təcavüz edmək.

qotaş qotay. saldırqanlıq. hicum. təpiş. təcavüz.

qotay qotaş. saldırqanlıq. hicum. təpiş. təcavüz.

qotuq -yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

qotuq -qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal qalar.

qotulluq kotulluq. köküllük. kötüllük. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.

qotun -kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.

qoturmaq qotarmaq. 1. aşmaq. təcavüz edmək. (satğamaq) 1. sallamaq. salqatmaq. saldırmaq. təcavüz edmək.

qovaq -yeraltı otaq, kovaq: salkova. saltava < sərdaba > sərdabə.

qovalamaq kovalamaq. kovlamaq. yoxlamaq. əllə incələmək. saylamaq. - heç bir nəyin yoxlamadan alıb getdi.

qovalaşmaq - salğıma qovalaşmaq: salğıma çarpmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq.

qovan qavan. qoğan. sapan. savan. > süpəh. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan)
-yelqovan: düçərxə.

qovanca kovanca. qopatca. saldırma. böyük piçaq. satur.

qovara qavara. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət.
-avara govara gəzib dolaşmaq: sırsıraqlamaq. sərsərəkləmək.

qovarqan kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda. nadirən. ziyq.

qovası -su kovası, qabı: güvlək. gürüm.

qovaz kovaz. qozağ. loğaz. ( > gəzafə). boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. quru söz. (quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

qovı kovı. kofı. quru. boş. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. - quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. ( > gəzafə).

qovqa qovğa. tinğ cinğ. hay küy.

qovlamaq kovlamaq. kovalamaq. yoxlamaq. əllə incələmək. saylamaq. - heç bir nəyin yoxlamadan alıb getdi.

qovlanmaq 1. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qovlantırmaq qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

qovlı 1. qoğlı. qorlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. döğlü. qoğlı. qorlı. zorlu. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.

qovlun -sözün, qovlun tutan: sağdıyan. sözünün əri. tuturuqlu. tutruqlu. güvənilir.

qovluntan -tutruğundan, sözündən, qovlundan qaçmaq: sapıtmaq. - sapıta sapıta günləri savdı.

qovsaq kovsaq. korsaq. qursaq. güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. mə'də.

qovsulu -götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

qovşaqı -neçə yolun qovşağı: sındağ. (meydan. çatrağ. iskuer) .

qovşum -qatım, qovşum, ək yeri: birləşim çəki, nuxdəsi. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. sancığ.

qovt çavıt. çağıt. savıt. səs.

qovtal kovdal. kordal. küvədal. yapraqsız dal.

qovtan kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük.

qovu qoğu. döğü. qor. qoğ. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .

qovuq qoğuq. qoyuq. qopuq. koz. kovuz. qırıq. köfük. kövük. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.
-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. > sərpuş. hər örtük.

qovulanmaq 1. qovlanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. qovlanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qovur qovur!. qavır!. küyür!. qızart!. xasat!.

qovuşqa kovuşqa. quruşqa. qulplı, dəmir fincan.

qovuşmaq saplamaq. saplanmaq. saplaşmaq. yapşığmaq.
-ölməzligə qovuşmaq: əbədiyyətə qovuşmaq.

qovuşturan -iki nərsəni qovuşduran tikə: saldan. çəngəl. qaynaq.

qovuşturmaq -neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq: sırqamaq. sırğamaq. sıyırmaq. sırıvatmaq. sırğatmaq.

qovuz kovuz. koz. qırıq. köfük. kövük. qoğuq. qovuq. qoyuq. qopuq. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

qovuzluq kovuzluq. kovzuluq. yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer.

qovzamaq kovzamaq. sevinmək. güvənmək. qıvanmaq.

qovzay kovzay. quzay. kovzey. quyaq. quysaq. quyey. quzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.

qovzey kovzey. kovzay. quzay. quyaq. quysaq. quyey. quzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.

qoy -yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni, əlində tut doğanı.
- qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
-yol yoldaşın yolda qoy.

qoyac 1. qusqa. qozqa. qoytac. quyac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. mətin. 1. qusqa. qozqa. qoytac. quyac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qoyacışmaq qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. mətinləşmək.

qoyaclıq qoytaclıq. quyaclıq. quytaclıq. qurumluluq. mətanət. salğarlıq. mətinlik.

qoyalmaq qoyulmaq. quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. durulmaq. başa düşmək. ağıllanmaq.

qoyan -qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.
-qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.

qoyar - bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.

qoyarsan -bilgivə görə biləyin olsa, dağ qoyarsan dağ üsdə.

qoyas yoğurcın. yoğırcın. çağa. çala. acra. maya.

qoycan quycan. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qoyculatmaq qoyuclatmaq. sonuclatmaq. sonculatmaq. sərəncam çəkmək.

qoyquşmaq (gərgin, qızqın nərsə). seyxaşmaq. sikitləşmək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək.

qoylan -su, suyuq qoylan qab: sağnağ. su qabı.

qoylu -qoylu samballı: yerli samballı: sallısoplu. sallı sartlı.

qoyma 1. sağlantı. saxlantı. bəsici. 1. sağlantı. saxlantı. əsrənti. oğulluq. qızlıq. özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək. 1. sağlantı. saxlantı. bəsici.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
-qoyma başlıq, saç: saçlıq > saşlıq. komaçı. peruk.
-qondarma , qoyma çatı, tavan: çaxma çatı. taxma çatı. asma tavan. kazib səqf.
-atlı oldun lağa qoyma yayanı. (yayanı: piyadanı) .

qoymaq 1. salmaq. salıtmaq. salımaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam. 1. salmaq. salıtmaq. salımaq. vəz' edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salmaq. taxmaq. - sap salmaq: yamağ salmaq. - küp salmaq. 1. salmaq. təyərləmək. təhiyyə, amadə edmək. - çaxır, turşu salmaq.
-. say qoymaq: saya salmaq. saymaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü hammıya say qoyur.
-alı qoymaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. (< səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. işdən salmaq. fələc, məfluc edmək.
-su qoymaq: su qoyuv: su tökmək. su töküv. sulamaq. suvarmaq. suvarışmaq. (abyari)
-yana qoymaq:saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq.
-kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək: sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək.
-quyruq qoymaq, uzatmaq: sırıtmaq. - ona hər nə desən qurtar, sırıtacaq.
-içinə qoymaq: salmaq. - buları hələlik sandığa sal baxalım. (sandağ: pul qoyulan qutu). - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (saldağ: yəxdən. çəmədan). - götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə salma: cibivə qoyma.
- iz qoymaq: dağ salmaq.
-göz, əl qoymaq: salmaq.
- əl qoymaq: qol salmaq.
-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.
-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. - yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. - bunu ona salanmadım.
-özü üçün qoymaq, ayırmaq: salınmaq. özünə götürmək. - onda ikisin salınır.
-nərsəni yoluna qoymaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq. hazırlamaq.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca. sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq. kovuzluq.
- şuxluğa qoymaq: oyunluğa salmaq
-asılı, məəttəl qoymaq: sallamaq. salqatmaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq. yubatmaq. damıtmaq.
-əl qoymaq: sallamaq. salğamaq. göz tikmək. - niyə buna sallamısan.
- pis duruma qoymaq: aldın verdimə salmaq.
- ad qoymaq. ad salmaq
- tör salmaq: dəb, rəsm qoymaq.
-əldən qoymaq: saçmaq. atmaq. əl çəkmək. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan.
-nərsədən (nərsə kimi) sana (hesaba) gətirmək, qoymaq: sağınmaq. sayğınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.
-qəmiş qoymaq: quyruq sallamaq. quyruq uzatmaq. dəxalət edmək.
-quyruq, quş qoymaq: quyruqlamaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq. nişanlamaq.
- söz qaçırmaq: bara qoymaq.
-can qoymaq:sınaxt edmək.
-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.
-nərsənin altına altlıq qoymaq: sırıtmaq.
-oxu yaya qoymaq: saplamaq. ox gəritmək.
-səbətə qoymaq: savdıclamaq. səbətləmək.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə