Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 04. 05. 2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Kimyəvi yanıqların dərinlik dərəcəsinə görə təsnifatına hansı uyğundur?Yüklə 0,96 Mb.
səhifə14/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,96 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

762) Kimyəvi yanıqların dərinlik dərəcəsinə görə təsnifatına hansı uyğundur?
A) iki dərəcə

B) Analoji olaraq termiki yanıqlarda olduğu kimi

C) beş dərəcə

D) üç dərəcə

E) dörd dərəcə
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
763) Yanıqlar zamanı antibiotikoterapiya aşağıdakı hallarda təyin olunur?
A) Yanıqların poliklinika şəraitində müalicəsi vaxtı

B) Səthi yanıqlar zamanı

C) Təyin edilmir

D) Məhdud dərin yanıqlar zamanı profilaktik məqsədlə

E) Fəsadlaşmalar əmələ gəldikdə
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
764) İri oynaqların dərin termiki zədələnmələrdən sonrakı ilk günlərdə müşahidə olunan klinik əlamətlər hansılardır?

1. Yanıq nekrozu oynaq kapsulasını özünə birləşdirir.

2. Xəstə oynaqda ağrı hiss edir

3. Zərər çəkən oynaqlarda hərəkət məhdudluğunu qeyd edir.

4. Xəstə hərarətin yüksək olmasını qeyd edir
A) 1, 2

B) 1, 3


C) 1, 4

D) 3, 4


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.

765) III A dərəcəli yanıq zamanı baş verən mütləq zədələnmələr hansılardır?

1. Dərinin bütün torlu qatı

2. Dərinin epitelial xarakterli hissəvi orqanellalarını.

3. Məməvari qatı

4. Hissəvi dərialtı piy qatı
A) 3, 4

B) 2, 3


C) 1, 4

D) 1, 3


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
766) Yanıq zamanı zərərçəkənə göstərilən ilk yardım hansıdır?
A) Furasilin ilə sarğı qoyulması

B) Levomekol mazı ilə sarğı

C) Yanmış yaraların suyun köməyilə soyudulması və ya zərərçəkən duş altında soyutduqdan sonra yaralara aseptik sarğı qoyulması

D) Yaranın spirtli sarğı ilə bağlanması

E) Yanmış ətrafa vişnevski mazı ilə sarğı qoyulması
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
767) Yanıq şokuna nə xarakterikdir?

1. Bədən temperaturunun normal olması

2. Hipertermiya

3. Hipovolemiya

4. Anemiya
A) 3, 4

B) 1, 2


C) 2, 3

D) 1, 4


E) 1, 3
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
768) Kəskin yanıq intoksikasiyası üçün xarakterik əlamətlər hansılardır?

1. Anemiya

2. Nəzərə çarpan infeksiya

3. Hipo və disproteinemiya

4. Hemokensentrasiya

5. Hipotermiya
A) 2, 4, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.

769) Kəskin yanıq infeksiyasının ilkin klinik əlamətləri hansılardır?
A) AT-gin aşağı düşməsi

B) Disproteinemiya

C) Diurezin normallaşması

D) Anemiya

E) Hərarətin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
770) İşlədilən məhlullardan daha çox nəzərə çarpan bakterisid təsirə malik olanları seçin.

1. Furasilin məhlulu

2. Furagin məhlulu

3. Mafinid asetat

4. Hidrogen peroksid məhlulu
A) 1, 4

B) 2, 3


C) 1, 3

D) 3, 4


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
771) Yanıq xəstəliyi zamanı ən çox müşahidə olan ağırlaşmalar hansılardır?

1. Kəskin mədə-bağırsaq yaraları

2. Toksiki ensefalopatiya

3. Ağciyər pnevmoniyası

4. Miokard infarktı

5. Qaraciyərin sirrozu
A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
772) Anal kanalın uzunluğunu göstərin.
A) 2, 5 - 4 sm

B) 3, 5 - 5 sm

C) 5 - 6 sm

D) 2 - 3 sm

E) 1 - 2 sm
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 526.

773) Anus çatı ən çox harada yerləşir?
A) anal kanalın ön və arxa yarımdairəsində

B) anal kanalın ön yarımdairəsində

C) anal kanalın sol yarımdairəsində

D) anal kanalın arxa yarımdairəsində

E) anal kanalın sağ yarımdairəsində
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.531-536.
774) Anus çatının əmələ gəlməsinə səbəb olan faktorları seçin:

1. uzunmüddətli qəbizlik

2. babasil

3. kəskin kolit və proktit

4. düz bağırsağın və anal kanalın travması
A) 3, 4

B) 1, 4


C) 2, 4

D) 1, 2


E) 2, 3
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.531-532
775) Arxa dozalaşdırılmış sfinkterotomiya hansı xəstəliyin müalicəsində göstərişdir.
A) anal dəliyin çatı

B) düz bağırsağın selikli qişasının düşməsi

C) sfinkterin tonusunun yüksəlməsi və anus çatı ilə müşayiət olunan babasil

D) daxili hemorroidal düyünlərin düşməsi ilə müşayiət olunan babasil

E) koksiqodiniya
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.533-539
776) Babasilin əmələ gəlməsinə aşağıdakılardan hansı şərait yaratmır?
A) proktosiqmoidit

B) spirtli içkilərin qəbulu

C) uzunmüddətli və fasiləsiz qəbizlik

D) artıq çəki

E) ağır fiziki əmək
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.305-306;
777) Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostikasında hansı müayinə üsulu daha vacibdir?
A) nəcisin gizli qanaxmaya görə müayinəsi

B) laparoskopiya

C) düz bağırsağın barmaqla müayinəsi və rektoromanoskopiya

D) Çənbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsi

E) kiçik çanaq orqanlarının USM
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.312
778) Yoğun bağırsağın divertikulyozunun diaqnostikasında ən informativ müayinə metodu hansıdır?
A) irriqoskopiya

B) qarın boşluğu orqanlarının USM

C) rekloromanoskopiya

D) daxilə barium qəbul etdikdən sonra yoğun bağırsağın müayinəsi

E) kolonoskopiya
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.227
779) Çənbər bağırsağın divertikulyozunun əmələ gəlməsinə şərait yaradan əsas amillərdən biri hansıdır?
A) bağırsaqdaxili təzyiqin artması

B) qida faktoru (şirniyyat istifadə olunması qəbulu)

C) qida faktoru (sellüloza ilə zəngin qidanın istifadəsi)

D) qarındaxili təzyiqin artması

E) çoxlu maye qəbulu
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.226
780) Kəskin işiorektal paraproktitdə aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) irinliyin punksiyası və antibiotiklərin yeridilməsi

B) absesin açılması, drenləşdirilməsi, anal kanalda kriptanin kəsilib götürülməsi

C) aralıqdan, büzdüm-düz bağırsaq bağını kəsməklə irinliyin açılması

D) absesin punksiyası və boşluğun yuyulması üçün drenajın qoyulması

E) bağırsaq mənfəzindən keçməklə irinliyin açılması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.536
781) Hemorroidektomiyadan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşmalar hansılardır?

1. kəskin ağrı sindromu

2. sidik ifrazının ləngiməsi

3. perianal ödem

4. qanaxma

5. kəskin paraproktit
A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: Б.Л.Канделис. Неотложная проктология. Эстония, 1980. с.92
782) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçənginin ən çox rast gəlinən ağırlaşması nədir?
A) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın iltihabı

B) bağırsaq keçməməzliyi

C) şişin müsariqəyə penetrasiyası

D) profuz bağırsaq qanaması

E) şişin perforasiyası
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 520
783) Hemorroidal qanaxma üçün defekasiya zamanı hansı ifrazat xarakterdir?
A) al-qırmızı qan laxtaları

B) nəcisin səthində al-qırmızı qan

C) qan və selik qarışıq nəcis

D) tünd qan laxtaları

E) melena
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 529

784) Lorin-Epşteyn üsulu ilə (toxum-ciyəsinin, girdə bağın) novokain blokadası böyrək sancısı zamanı daşın lokalizasiyasından asılı olaraq effektlidir?
A) sidik axarının orta 1/3-də

B) böyrək ləyənində

C) sidik axarının yuxarı 1/3-də

D) sidik axarının aşağı 1/3-də

E) daşın lokalizasiya olduğu yerin əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
785) USM zamanı aşkar olunan hansı əlamət böyrək sancısına məxsusdur?

A) böyrəkdə iri törəmənin olması

B) böyrəkdə aşkar edilən girdə formalı nazik divarlı exoneqativ törəmə

C) böyrəyin toplayıcı sistemində hipoexogen törəmə

D) böyrək parenximanın qeyri-bərabər olması

E) kasal-ləyən sistemin və sidik axarın yuxarı 1/3-in dilatasiyası


Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.

786) Paranefritin diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır?
A) paranefral punksiya

B) ekskretor uroqrafiyası

C) sidik yollarının icmal rentgenoqrafiyası

D) USM-si

E) izotop renoqrafiyası
Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
787) Naməlum diaqnozda sistitin olmasına dəlalət edən əlamət hansıdır?
A) perrektum və ya uşaqlıq yolunun barmaqla müayinəsi zamanı ağrının olmaması

B) qasıqüstü nahiyədə şişkinlik

C) leykosituriya

D) azotemiya

E) hematuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
788) Sidik kisəsinin zədələnməsi zamanı ilk növbədə hansı rentgenoloji müayinə aparılmalıdır?
A) ekskretor uroqrafiya

B) pnevmosistoqrafiya

C) uretroqrafiya

D) retroqrad sistoqrafiya

E) iсmal uroqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина». Москва, 2000.
789) Prostat vəzinin adenoması ilə əlaqədar kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidik kisəsinin kateterizasiyasını hansı kateterlə başlamaq lazımdır?

1. sidik axarları kateteri

2. dəmir kateterlə

3. nelaton

4. Timman kateteri

5. Foley kateteri
A) 2, 3

B) 4, 5


C) 3, 4

D) 1, 4


E) 1, 5
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
790) Böyrəklərin infarktı zamanı hansı müayinə daha çox məlumat verir?
A) ultrasəs müayinə

B) böyrək venoqrafiya

C) retroqrad pieloqrafiya

D) ekskretor uroqrafiya

E) aortoangioqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
791) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) kontrastlı sistoqrafiya

B) sidiyin analizi

C) ultrasəslə müayinə

D) pnevmosistoqrafiya

E) ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
792) Hansı dərman preparatı daha çox nefrotoksiki təsirə malikdir?
A) sulfanilamidlər

B) sefalosporinlər

C) rezerpin

D) siklosporin

E) aminoqlikozid antibiotiklər
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
793) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) ultrasəslə müayinə

B) sidiyin analizi

C) kontrastlı sistoqrafiya

D) ekskretor uroqrafiya

E) pnevmosistoqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
794) Aşağıdakı kateterlərdən hansı uroloji praktikada istifadə edilmir?
A) timan kateteri

B) foley kateteri

C) petser kateteri

D) foqarti kateteri

E) nelaton kateteri
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.

795) Sidik kisəsi arteriyaları hansı damarın şaxələridir?
A) iliaca interna

B) obturatoria

C) epigastrica inferior

D) rectalis inferior

E) iliaca externa
Ədəbiyyat: А.Сапин. Анатомия человека. «Медицина», Москва, 2000.
796) Hansı əlamət nefrolitiaz üçün səciyyəvi deyildir?
A) böyrək sancısı

B) piuriya

C) bel nahiyəsində küt ağrı

D) makrohematuriya

E) qasıqüstü nahiyədə küt ağrı
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.

797) Xəstə aralıq nahiyəsində olan ağrılardan şikayətlənir. Temperaturu 39°C-dir . Sidik ifrazı çətinləşib, ağrılıdır. Daha çox ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) prostat vəzin adenoması

B) kəskin prostatit

C) kəskin pielonefrti

D) kəskin sistit

E) prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
798) Trixomoniaz zamanı seçim preparatı nədir?
A) flükinazol

B) sefotaksim

C) norfloksasin

D) metronidazol

E) ofloksasin
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
799) Aşağıdakılardan hansı patologiya üçün terminal hematuriya səciyyəvi deyildir?
A) vərəm mənşəli sistit

B) sidik kisəsi şişi

C) kəskin sistit

D) sidik kisəsi daşı

E) nefrolitiaz
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
800) Prostat adenomasının yaranmasına aşağıdakı hansı amil təsir göstərir?
A) virus xəstəlikləri

B) cinsi fəaliyyətin pozulması

C) irsi faktorlar

D) prostat vəzin xroniki iltihabı

E) yaşla əlaqədar orqanizmdə olan hormonal dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.

801) 1 ml sidikdə nə qədər leykosit olduqda leykosituriya olduğu qəbul edilir?
A) 4000-dən çox

B) 10000-dən çox

C) 2000-dən çox

D) 6000-dən çox

E) 1000-dən çox
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
802) Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş hansıdır?
A) prostat vəzin adenoması

B) sidik kisəsi şişi

C) sidik kisəsinin travmatik zədələnməsi

D) kəskin uretrit

E) prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
803) Kəskin sistit üçün hansı əlamət səciyyəvi deyildir?
A) piuriya

B) pollakiuriya

C) stranquriya

D) hematuriya

E) poliuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
804) İrinli parotitlərin cərrahi müalicəsi zamanı baş verə biləcək fəsadlara hansı aiddir?
A) Aşağı çənənin osteomielitinin əmələ gəlməsi

B) Boyun fleqmonasının əmələ gəlməsi

C) Üçlü sinirin şaxələrinin parezi

D) Üz sinirinin şaxələrinin parezi

E) Fistulanın formalaşması
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
805) Kəskin irinli mediastenit diaqnozu təyin edildikdən sonraaşağıdakılardan hansı ilk növbədə göstərişdir?
A) Hemotransfuziya

B) Dezintoksikasion terapiya

C) Cərrahi müalicə

D) Massiv antibiotikoterapiya

E) İmmunoterapiya
Ədəbiyyat: R.P.Napalkov, A.V.Smirnov, M.Q.Şrayber. Cərrahi xəstəliklər. “Medisina”, Moskva, 1976.
806) İrinli (çürüdücü) anaerob paraproktitlər zamanı göstərilən antibiotiklərdən hansının istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Klaforan

B) Vibramisin

C) Penisillin

D) Metrogil və klindamisin

E) Qentamisin
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
807) Sepsisin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklərin orqanizmə yeridilmə yollarından daha çox məqsədəuyğun olanı hansıdır?
A) Sümükdaxili və əzələdaxili

B) Endolimfatik

C) Venadaxili və endolimfatik

D) Peroral

E) Əzələdaxili və venadaxili
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
808) Diafraqmaaltı abses zamanı aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Laparoskopiya

B) Absesin punksiyası

C) Konservativ müalicə

D) Müşahidə

E) Təcili əməliyyat-absesin açılması
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev.Cərrahi xəstəliklər.“Azərnəşr”, Bakı, 2000.
809) Göstərilən antibiotiklərdən hansı hepatositlərin nekrozunu yarada bilər?
A) Eritromisin

B) Levomisetin

C) Penisillin

D) Tetrasiklin

E) Seftriakson
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
810) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazı ilə bağlıdır?
A) Turş fosfatasa

B) Laktatdehidroqenaza

C) Qələvi fosfatasa

D) Histamin

E) Turş RNTaza
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
811) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazıı ilə bağlıdır?
A) Laktatdehidroqenaza

B) Turş fosfatasa

C) Turş RNTaza

D) Qələvi fosfatasa

E) Serotonin
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
812) Yara prosesinin ilkin fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

1. Yağ əsaslı məlhəmlər

2. Proteolitik fermentlər, dehidratasiya təsirli preparatlar, sorbentlər

3. Alhipor, ekterisid, metilurasil

4. Antiseptiklər, suda həll olunan əsaslı çoxkomponentli məlhəmlər

5. Şostakovski balzamı (vinilin)
A) 1, 3

B) 2, 4


C) 3, 5

D) 2, 5


E) 1, 4
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
813) Yara prosesinin ikinci fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Suda həll olunan və yağ əsaslı çox komponentli məlhəmlər

B) Sorbentlər

C) Nekrolitikli

D) Antiseptiklər

E) Dehidratasiya təsirli preparatlar
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
814) Yaranın ilkin mikrob çirklənməsinin səbəbi nədir?
A) Sarğının bacarıqsız qoyulması

B) Yaraya düşən ikincili yad cisimlər və toz

C) Gecikdirilmiş cərrahiyə əməliyyatı

D) Sarğının gec qoyulması

E) Qeyri-steril sarğının qoyulması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
815) Yara infeksiyasının daha effektiv profilaktikasına hansı yolla nail olunur?
A) Yaranın antibiotiklərlə işlənməsi

B) Yaranın ilkin cərrahi işlənməsi

C) Aseptik sarğının qoyulması

D) Yaraya proteolitik fermentlərin yeridilməsi

E) Antibiotiklərin venadaxili yeridilməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
816) Yara infeksiyasının profilaktikası üçün yaranın drenajlama metodlarından ən effektlisi hansıdır?
A) Axar su altında -yuma drenajlaması

B) Tənzif turundanın daxil edilməsi (yeridilməsi)

C) Radon drenajı

D) Rezin buraxıcılar

E) Yarımborular
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
817) İrin törədən mikroorqanizmlərin hansı məhsulu yaradan iy gəlməsinəsəbə olur?
A) Metilləşmiş aminlər

B) Kükürdhidrogen

C) Fenollar

D) Ammonyak

E) Merkaptan
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
818) Anaerob qeyri-klostridial infeksiya ən çox hansı preparata qarşı həssasdır?
A) Gentamisinə

B) Streptomisinə

C) Levomisetinə

D) Metronidazola

E) Penisillinə
Ədəbiyyat: С.Попкиров. Гнойно-септическая хирургия. София, 1977.
819) Yumşaq toxumaları qeyri klostridial infeksiyası aşağıdakı hansı klinik formalarda təzahür edir?

1. Mionekroz

2. Abses

3. Fassiit

4. Sellyulit

5. Limfadenit
A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
820) Qeyri klosfridial anaerob infeksiyaların müalicəsində seçim preparatı aşağıdadkılardan hansıdır?
A) Rifampisin

B) Gentomisin

C) Oksasillin

D) Sefamezin

E) Metronidozol
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
821) Proliferasiya dövründə mühüm əhəmiyyətə malik olurlar:

1. Leykositlər

2. Monositlər

3. Kapillyarların endoteliyası

4. Makrofaqlar

5. Fibroblastlar
A) 1, 4

B) 2, 5


C) 2, 4

D) 3, 5


E) 1, 3
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
822) Orqanizmin spesifik rezistenlik faktorları hansılardır?
A) Monositlər, komplement sistemi, lizosim

B) Eozinofillər, monokinlər, limfokinlər

C) Limfositlər, leykositlər, sitokinlər

D) Neytrofillər, properdin, beta-lizin

E) Bazofillər, leykinlər, interferon
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
823) Orqanizmin qeyri- spesifik rezistentlik faktorları:

1. Komplement sistemi, lizosim, interferon

2. Neytrofillər, monositlər, leykinlər

3. Limfositlər, limfokinlər, monokinlər

4. Bazofillər, interferon, beta-lizin

5. Eozinofillər, sitokinlər
A) 1, 5

B) 2, 3


C) 4, 5

D) 1, 2


E) 3, 4
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
824) Hüceyrə immunitetinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün qanda miqdarı təyin olunur:

1. Leykosit və monositlər

2. Leykosit və limfositlər

3. Leykosit və neytrofillər

4. P və B limfositlər

5. Monosit və bazofillər
A) 2, 5

B) 1, 3


C) 2, 4

D) 3, 5


E) 1, 4
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə