Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 04. 05. 2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Mədə-bağırsaq anastomozlarının çatmamazlığına şübhə olduqda aşağıda göstərilən hansı müayinə məsləhət görülür?Yüklə 0,96 Mb.
səhifə4/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

183) Mədə-bağırsaq anastomozlarının çatmamazlığına şübhə olduqda aşağıda göstərilən hansı müayinə məsləhət görülür?

A) Fibroqastroduodenoskopiya

B) Mədənin kontrast rentgen müayinəsi

C) Laparoskopiya

D) Qarın boşluğunun obzor rentgenoskopiyası

E) Ultrasəs müayinəsi


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
184) Mədə qanaxmalarına şübhə olduqda məsləhət görülən müayinə hansıdır?

A) Qarın boşluğunun icmal rentgenskopiyası

B) Laporoskopiya

C) Mədənin rentgenskopiyası

D) Təcili fibroqastroduodenoskopiya

E) Angioqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
185) 12-barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası zamanı cərrahi müdaxilənin adətən hansı sadalanan üsulları tətbiq edilə bilməz?

A) Qısa ilgəkdə qastroenteroanastomozun qoyulması

B) Xoranın kəsilib götürülməsi, mədənin rezeksiyası ilə qısa ilgəkdə qastroenteroanastomozun qoyulması

C) Xoranın tikilməsi, mədənin rezeksiyası

D) Xoranın kəsilib götürülməsi, vaqotomiya ilə birgə piloroplastikalar

E) Xoranın kəsilib götürülməsi, xoranın tikilməsi, mədənin rezeksiyası, vaqotomiya ilə birgə piloroplastikalar


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
186) Xora xəstəliyinin hansı aşağıdakı ağırlaşmaları zamanı təcili əməliyyat tələb olunur?

A) Konservativ üsulla saxlanılması mümkün olmayan mədə qanaxması, perforasiya

B) Perforasiya, penetrasiya

C) Penetrasiya, mədə çıxacağının stenozu

D) Mədə çıxacağının stenozu, maliqnizasiya

E) Konservativ saxlanılması mümkün olmayan mədə qanaxması, perforasiya, penetrasiya, maliqnizasiya


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

187) Xora xəstəliyi səbəbi ilə aparılmış mədənin rezeksiyası nəticəsində hansı sindrom çox vaxt meydana çıxır?

A) Anastomozun peptiki xorası, gətirici ilgək sindromu

B) Dempinq-sindrom, hipoqlikemik sindrom

C) Hamısı

D) Hipoqlikemik sindrom, «Kiçik mədə» sindromu

E) Dempinq-sindrom, hipoqlikemik sindrom, «Kiçik mədə» sindromu


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
188) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı üçün nə xarakterik deyil?

A) Reflüks-ezofagit, ekstrakardial stenokardiya

B) Disfagiya, qanaxma

C) Reflüks-ezofagit, öskürək ekstrakardial stenokardiya

D) Boğulma, ekstrakardial stenokardiya

E) Mədə xorasının əmələ gəlməsi, ishal


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
189) Qadınlarda kəskin pankreatitin inkişafına əsasən nə səbəb olur?

A) Xroniki xolesistit

B) Kortikosteroidlərin istifadəsi

C) Qaraciyər sirrozu

D) Hamiləlik

E) Qarnın travması


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
190) Hansı əlamətlər xolangit üçün xarakterik deyil?

A) Hektik tipli qızdırma, kolit, qara ciyərin böyüməsi

B) Kolit, dalağın böyüməsi, qara ciyərin böyüməsi

C) Hektik tipli qızdırma, kolit, dalağın böyüməsi

D) Hepatitlər, kolit, dalağın böyüməsi

E) Hektik tipli qızdırma, hepatitlər, qara ciyərin böyüməsi


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
191) Eyni ərazidə yaşayan insanlarında ur xəstəliyinin olmasını nə kimi qiymətləndirmək mümkündür?
A) Epidemik ur

B) Sporаdik ur

C) Endemik ur

D) Kütləvi tireotoksikoz

E) Tirеoidit
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
192) Poliklinikada cərrah Bazedov xəstəliyi olan xəstəni müayinə edərkən hansını aşkarlamaya bilər?
A) Taxikardiyanı

B) Ekzoftalmı

C) Ürəyin zirvəsində diastolik küyü

D) Uru


E) Bradikardiyanı
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
193) Cərrah aşağıdakılardan hansının diffuz toksiki urun sinonimi olduğunu bilməlidir?
A) Botkin xəstəliyi

B) Menetriye xəstəliyi

C) Pеnkost xəstəliyi

D) Qrevs - Bazedov xəstəliyi

E) Pedcet xəstəliyi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
194) Xəstə poliklinikada müayinə olunarkən düyünlü urun eutirеoid vəziyyəti aşkarlanmışdır. Bu əsas mübadilənin hansı səviyyəsində mümkündür?
A) + 10 %

B) + 30 %

C) + 90 %

D) + 60 %

E) + 40 %
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
195) 47 yaşlı xəstədə ikitərfli fibroz - kistoz diffuz mastopatiyadan şübhələnirsiniz. Gilədən ifrazat yoxdur. Sadalananlardan hansı diaqnozu dəqiqləşdirməyə kömək edir?

1. kontrastsız mammoqrafiya

2. sutkalıq sidikdə estrogenlərin təyini

3. kontrast mammoqrafiya

4. punktatın sitoloji müayinəsi

5. döş qəfəsinin rentgenoskopiyası
A) Yalnız 3

B) 1, 4


C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
196) Menstrual sikli pozulmayan 44 yaşlı qadında sağ süd vəzinin aşağı tış kvadrantında 3 sm diametrində bərk, hamar, ağrısız düyün təyin olunur. Bu törəməni aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. fibroma ilə

2. lipoma ilə

3. kistoma ilə

4. fibroz - kistoz mastopatiya ilə

5. adenoma ilə
A) 1 , 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) Yalnız 4
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
197) Qadının süd vəzində kiçik bir törəmə əllənir, gilədən qanlı ifrazat var. Siz nədən şübhələnirsiniz?
A) Axacaqdaxili papilloma

B) Qalaktosele

C) Fibroz - kistoz mastopatiya

D) Mastodiniya

E) Pecet xərçəngi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
198) Kontrastsız mammoqrafiyaya göstərişdir:

1. kütləvi müayinə

2. mastektomiya olunmuş xəstədə qalıq süd vəzinin müşahidəsi

3. vəzidə çoxsaylı kistalar olduqda

4. əllənə bilməyən böyük süd vəzi olduqda

5. süd vəzindən qanlı ifrazat olduqda
A) 1, 2, 5

B) 1, 5


C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
199) Süd vəzi xərçənginin diaqnostikasında daha çox əhəmiyyət kəsb edir:

1. sutkalıq sidikdə estrogenlərin təyini

2. qanda katexolaminlərin təyini

3. ekstsizion biopsiya

4. kontrastsız mammoqrafiya

5. punksion biopsiya
A) 1, 2, 4

B) 1, 3


C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 5
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
200) Cərrah xəstənin döş qəfəsini perkussiya edərkən Damuazo xətti aşkarlayır. Bu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Eksudativ plevrit

B) Diafraqmaaltı abses

C) Hemоtoraks

D) Pnevmоtoraks

E) Perikardit
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
201) Əməliyyatdan sonrakı atelektazın qarşısını almaq üçün istifadə edilən effektiv metod hansıdır?
A) Fibrobronxoskopiya

B) Tənəffüs gimnastikası

C) Ciddi yataq rejimi

D) Vaqosimpatik blokada

E) Döş qəfəsinə banka qoyulması
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
202) Hansı müayinə üsulu aşağı ətrafların kommunikant venalarının qapaq aparatının vəziyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Troyanov - Trendelenburq sınağı

B) Ultrasəs doppleroqrafiyası

C) Aşağı ətrafların angioqrafiyası

D) Marş sınağı

E) Distal fleboqrafiya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
203) Soxulcanvari çıxıntının yüksək yerləşməsi zamanı, kəskin appendisitlə kəskin xolesistit diaqnozunu differensiasiya etmək üçün ilk növbədə hansı müayinə aparılmalıdır?
A) Qarın boşluğu üzvlərinin USM - si

B) Laparosentez

C) Laparoskopiya

D) Qarın boşluğunun icmal rentgenoqrafiyası

E) Peroral xolesistoqrafiya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
204) Sağ aşağı ətraf diz oynağından bükülmədən yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə ileosekal nahiyyəni palpasiya etdikdə ağrının güclənməsi hansı simptom üçün xarakterikdir?
A) Obrazsov

B) Voskresenski

C) Bartomye - Mixelson

D) Şötkin - Blümberq

E) Sitkovski
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г

205) Kəskin appendisitlə kəskin kalkulyoz xolesistitin differensial diaqnostikasında nədən istifadə etmək lazımdır?
A) USM

B) Oral xolesistoqrafiya

C) Kolonoskopiya

D) Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiyası

E) Qanın klinik analizi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
206) Kəskin appendisitlə 12 - barmaq bağırsağın qapalı perforativ xorasının differensial diaqnostikasında hansı xüsusi müayinə üsulundan istifadə etmək lazımdır?
A) Irriqoskopiya

B) Kompüter tomoqrafiyası

C) Qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi

D) Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiyası

E) Kolonoskopiya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
207) Hansı müayinə metodu kəskin appendisitlə uşaqlıqdan kənar hamiləliyi differensiasiya etməyə imkan verir?
A) Rektal və vaginal müayinə

B) Uşaqlıq yolundan arxa tağın punksiyası

C) Icmal rentgenoskopiya

D) Hipertermiya

E) Dinamikada leykositoz
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
208) Hansı müayinə kəskin appendisit diaqnozunun qoyulmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Qanın klinik analizi

B) Barmaqla rektal müayinə

C) Uşaqlıq yolunun müayinəsi

D) Qarın boşluğunun palpasiyası

E) Irriqoskopiya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г

209) Hansı simptom və ya müayinə üsulu kəskin appendisitin çanaq yerləşməsinin dəqiqləşdirilməsində əhəmiyyət kəsb edir?
A) Rektal müayinə

B) Koxer - Volkoviç simptomu

C) Şötkin - Blümberq simptomu

D) Rovzinq simptomu

E) Sağ qalça çuxuru nahiyyəsində əzələ gərginliyinin olması
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
210) Ağırlaşmamış öddaşı xəstəliyi üçün optimal diaqnostika üsulu hansıdır?
A) Duodenal zondlama

B) Qaraciyərdən xolangioqrafiya

C) Retroqrad xolangiopankreatoqrafiya

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Laparoskopiya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
211) Perkussiya zamanı qaraciyər kütlüyünün itməsinə səbəb olan xəstəlik aşağıdakılardan hansıdır?
A) Mədə və 12 - barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası

B) Xroniki ağciyər emfizeması

C) Artan zəiflik

D) Ürək çatışmazlığı

E) Qaraciyərin sağ payında fəsadlaşmamış hidatik kist
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том, стр.302.
212) Erkən dempinq-sindrom zamanı ən effektiv instrumental müayinə üsulu hansıdır?
A) Kontrastla rentgen müayinə

B) Ultrasəs müayinəsi (USM)

C) Xəstəyə 150 ml 50% -li qlükoza məhlulu verməklə dempinq reaksiyanı gücləndirmək

D) Qanda qlükozanın təyini

E) KT( Kompüter tomoqrafiyası)
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 447.
213) Volkoviç-Koxer əlaməti hansı xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasında kömək edir?
A) Mədə xorasının perforasiyası

B) Mezodenit

C) Kəskin ooforit

D) Kəskin appendisit

E) Kəskin xolesistit
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 24.
214) Endoskopik müayinə zamanı mədənin kardial hissəsinin selikli qişasının cırılması müşahidə edilmişdir. Bu hansı sindromdur?
A) İtsenko-Kuşinq sindromu

B) Mellori-Veys sindromu

C) Qastro - vaqal sindrom

D) Mendelson sindromu

E) Yakuboviç sindromu
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 366.
215) Sağ qalça çuxurunda ağrı, ürəkbulanma, 38°C temperatur və iştahsızlıq şikayətləriylə klinikaya daxil olan xəstəyə ilk yanaşma necə olmalıdır?
A) Qarin boşluğunun icmal R - skopiyası

B) USM


C) Diaqnostik laparoskopiya

D) Fizikal müayinə

E) FQDS
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 24.
216) Süd vəzini sıxdıqda vəzin giləsindən qanlı ifrazat gəlir.USM müayinədə heç bir potologiya aşkarlanmadı. Diaqnoz nədir?
A) Kista

B) Axacaqdaxili papilloma

C) İnvaziv xərçəng

D) Fibrosarkoma

E) Fibroadenoma
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 150.
217) Barret qida borusunun diaqnozunun təsdiq edilməsində hansı müayinə üsulunun rolu daha böyükdür?
A) Bariumlu R - qrafiya

B) Ezofaqoskopiya

C) Rentgenoqrafiya

D) Histoloji

E) USM
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 142.
218) İki il əvvəl mastektomiya olunmuş xəstədə kürək ağrıları başlamışdır.Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün hansı müayinə metodundan istifadə etmək lazımdır?
A) Punksiya

B) Lumbosakral R - qrafiya

C) Onkomarkerlərin yoxlanması

D) Mammoqrafiya

E) Sümuk sintiqrafiyası
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 70.

219) Qaraciyər exinokkunun diaqnostikasında aşağıdakı müayinə metodlarından hansını tətbiq etmək olmaz?
A) Qarın boşluğunun icmal R-skopiyası

B) Qaraciyər sintiqrafiyası

C) USM

D) Casoni testiE) Qaraciyərin iynə biopsiyası
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 71.
220) Laparoskopik xolesistektomiya üçün hansı yanlışdır?
A) Öd yollarında geniş manipulyasiyalar aparmaq mümkündür

B) Öd yollarının zədələnmə riski azdır

C) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə bitişmə əmələ gəlmə riski azdır

D) Yırtıq əmələ gəlmə riski azdır

E) Xəstələr daha tez ayağa qalxır
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 480.
221) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi zamanı ən informativ müayinə hansıdır?
A) Kompyuter tomografiya

B) Laparoskopiya

C) Angioqrafiya

D) Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiyası

E) Kolonsokopiya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 56 səh.
222) Yoğun bağırsağın xərçənginin skrininqində əvəzolunmaz müayinə metodu hansıdır?
A) Anoskopiya

B) Biopsiya götürmək

C) Kolonoskopiya

D) USM


E) Fibroqastroduodenoskopiya
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр. 221-ci səh.

223) Palatada xəstəni müayinə eden cərrah sağ qabırğaaltı nahiyyəni palpasiya edərkən xəstəyə dərin nəfəs almasını söyləyir.Bu zaman xəstə ağrının gücləndiyini deyir. Bu hansı simptomdur?
A) Merfi

B) Rovzinq

C) Ortner

D) Şötkin - Blümberq

E) Volkoviç - Koxer
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 138 səh.
224) Venoz sistemdə anatomo-morfoloji dəyişikliklərin dəqiq müəyyən edilməsi üçün hansı müayinə metodu “qızıl standart” hesab olunur?
A) Maqnit-rezonans tomoqrafiya

B) Radioizotop flebossintiqrafiya

C) Rentgenkontrast fleboqrafiya

D) Ultrasəs angioskanlama

E) Ultrasəs dopplerqrafiya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 574 səh.

225) Angioqrafiya, intervenzion və cərrahi müdaxilələrdən sonra ən tez rast gəlinən ağırlaşmalara nə aiddir?
A) rekonstuksiya olunmuş arteriyanın restenozu

B) rekonstruksiya olunmuş arteriya şuntunun trombozu

C) anastomozun stenozu

D) anastomozun yalançı anevrizması

E) qanaxma və hematoma
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 612 səh.

226) Aortanın və aşağı ətraf arteriyaların obliterəedici xəstəlikləri zamanı makrosirkulyasiyanın vəziyyətini qiymətləndirən və “qızıl standart” hesab edilən instrumental müayinə üsulu hansıdır?
A) Kapilyarskopiya

B) Ultrasəs dopplerqrafiya

C) Dəridə oksigenin transkutan gərginliyinin müəyyən edilməsi

D) Lazer doppler fluometriya

E) Rentgenkontrast angioqrafiya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 533.

Cərrahiyyədə müalicə üsulları

227) Hər qanköçürmədə mütləq nə yoxlanmalıdır?

A) Fərdi uyğunluq, rezus uyğunluğu, rezus-faktorun yoxlanması

B) Hamısı

C) Qan qrupunun uyğunluğu, fərdi uyğunluq, bioloji sınaq

D) Qan qrupunun uyğunluğu, bioloji sınaq, rezus-faktorun yoxlanması

E) Fərdi uyğunluq, bioloji sınaq, rezus uyğunluğu


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
228) 10-12 saat əvvəl kəskin appendisitə görə əməliyyat olunmuş 22 yaşlı xəstədə zəiflik, başgicəllənmə, dəri və görünən selikli qişanın avazıması, arterial təzyiqin enməsi qeyd olunur. Hansı ağırlaşmadan şübhələnirsiniz?

A) Yeridilmiş dərman preparatlarına reaksiya

B) Koprostaz

C) Paralitik bağırsaq keçməməzliyi

D) Qarın boşluğuna daxili qanaxma

E) Ürək qan-damar çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
229) Mədə çıxacağının stenozu olduqda orqanizimdə gedən və aşağıda göstərilən metabolik dəyişikliklərdən hansı daha çox ehtimal olunur?

A) Arterial hipertenziya

B) Hiperqlikemiya

C) Böyrək çatmamazlığı

D) Xlorid turşusunun itirilməsi, su-duz balansı pozğunluqları

E) Qara ciyərin funksional pozğunluqları


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
230) Mədə çıxacağının stenozunda hansı aşağıda göstərilən müalicə metodunun seçilməsi düzgündür?

A) Başqa alternativ metodlar

B) Cərrahi əməliyyat

C) Dərman müalicəsi

D) Sanator-kurort müalicəsi

E) Ambulator müalicə


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
231) 28 yaşında xəstə 6 saat əvvəl epiqastral nahiyədə kəskin ağrıların baş verməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya gətirilmişdir. Xəstəliyin klinik mənzərəsi və aparılmış müayinələr nəticəsində ilk anlardan xəstədə mədə və ya 12-barmaq bağırsaq xorasının sərbəst qarın boşluğuna perforasiyası diaqnozu qoyulmuşdur. Sizin sonrakı taktikanız?

A) Xəstənin planlı əməliyyata hazırlanması

B) 10 saatdan sonra təcili laparotamiya

C) Xəstənin imalə olunması

D) Xəstənin mədəsinə zondun salınması və su ilə yuyulması

E) Laparotomiya-radikal operasiya


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
232) Qastroduodenal qanaxmalarda hansı müayinə metodları ilə qanaxmanın mənbəyini dəqiq təyin etmək olar?

A) Arterioqrafiya

B) Radioizotopla müayinə

C) Diaqnostik laparotomiya

D) Mədənin R-skopiyası

E) Endoskopik qastroduodenskopiya


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
233) Virus mənşəli (Hepatit B,C,D ) hepatitlər ağır və getdikcə artmaqda olan xroniki xəstəliklər sırasına aiddirlər. Xəstəliyin bütün dünyada çox yayılmasına səbəb olan faktorlardan biri virusla yoluxma mənbələrinin çoxluğudur. Yoluxma yolları hansılardır?

A) Hamısı

B) Hemotransfuziya

C) Tibbi manipulyasiyalar: stomatoloji

D) Tibbi manipulyasiyalar:ginekoloji, cərrahi, endoskopik, inyeksiyalar və s.

E) Cinsi əlaqələr


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
234) Qastroduodenal qanaxmaya səbəb aşağıda qeyd olunan hansı patalogiyadır?

A) Mədənin və yemək borusu venalarının varikoz genişlənmələri

B) Bütün göstərilənlər

C) Eroziv qastrit

D) Mədə xərçəngi

E) Mədə və 12-barmaq bağırsağın xorası


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
235) Kəskin daxili qanaxmalarda ilk laborator dəyişikliklər qanın aşağıda göstərilən hansı parametrlərində olur?

A) Hemoqlobinin və hematokritin səviyyəsində

B) Arterial qanın Ph və PCO2

C) Eritrositlərin çökmə sürətində

D) Leykoformulada

E) Qanın oksigenlə doyma dərəcəsində


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
236) II qan qrupuna malik xəstəyə təcili plazma köçürülməlidir. Hansını köçürtmək olar?

A) IV qrupu

B) İstəlinən qrup qan plazmasını

C) I qrupu

D) Ancaq öz qrupun

E) III qrupu


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
237) Anafilaktik şokda təxirəsalınmaz yardım kimi hansı daha çox effektivdir?

A) Kalsium xlorid

B) Aminokapron turşusu

C) Adrenalin, Prednizolon

D) Dimedrol

E) Noradrenalin


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
238) İkinci dərəcəli düyünlü uru olan xəstəyə cərrah hansı müalicəni təklif etməlidir?
A) Subtotal strumektomiyanı

B) Düyünün vəzi toxuması ilə birgə kəsilməsi və təcili histoloji müayinəyə göndərilməsini

C) Düyünün enukleasiyasını

D) L - tiroksinlə konservativ müalicəni

E) Hemistrumektomiya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
239) Tireotoksikozu nə ilə müalicə etmək lazımdır?
A) Papaverinlə

B) Merkazolillə

C) Dibazolla

D) Rezerpinlə

E) Tireoidinlə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə