Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın divertikulunun deşilməsi zamanı hansı əməliyyata göstəriş var?Yüklə 0,86 Mb.
səhifə13/15
tarix13.12.2016
ölçüsü0,86 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

681) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın divertikulunun deşilməsi zamanı hansı əməliyyata göstəriş var?
A) ötürücü anastomozun qoyulması və qarın boşluğunun drenajı

B) qarın boşluğunun drenajı və transverzostomiya

C) Hartman əməliyyatı

D) uc-uca anastomoz qoymaqla S-ə bənzər bağırsağın rezeksiyası

E) laparotomiya və qarın boşluğunun drenajı
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 513-515
682) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçənginin ən çox rast gəlinən ağırlaşması nədir?
A) şişin müsariqəyə penetrasiyası

B) profuz bağırsaq qanaması

C) şişin perforasiyası

D) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın iltihabı

E) bağırsaq keçməməzliyi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 520
683) Sfinkterdənkənar fistularda aparılan ən radikal əməliyyat hansıdır?
A) irinli boşluğun drenajı

B) Bliniçev üsulu ilə selikli qişanın endirilməsi ilə aparılan plastik əməliyyat

C) liqaturanın qoyulması və irin boşluğunun drenajı

D) fistulanın bağırsaq mənfəzindən kəsilib götürülməsi

E) sfinkterin tikilməsi ilə fistulanın kəsilib götürülməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 539
684) 62 yaşlı xəstədə S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçəngi aşkar olunub. Perforasiya ilə ağırlaşıb. Uzaq orqanlarda metastaz yoxdur. Hansı əməliyyat aparılmalıdır?
A) S-ə bənzər bağırsağın şişlə birlikdə qarın boşluğunun ön divarına tikmək

B) kolostoma qoyulmaqla S-ə bənzər bağırsağın rezeksiyası ( Hartman əməliyyatı)

C) anastomoz qoymaqla S-ə bənzər bağırsağın rezeksiyası

D) anastomoz və preventiv kolostoma qoyulmaqla S-ə bənzər bağırsağın rezeksiyası

E) transverzostomiya və qarın boşluğunun drenajı
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.243
685) Hemorroidal qanaxma üçün defekasiya zamanı hansı ifrazat xarakterdir?
A) tünd qan laxtaları

B) nəcisin səthində al-qırmızı qan

C) qan və selik qarışıq nəcis

D) melena

E) al-qırmızı qan laxtaları
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 529
686) Lorin-Epşteyn üsulu ilə (toxum-ciyəsinin, girdə bağın) novokain blokadası böyrək sancısı zamanı daşın lokalizasiyasından asılı olaraq effektlidir?
A) böyrək ləyənində

B) sidik axarının yuxarı 1/3-də

C) daşın lokalizasiya olduğu yerin əhəmiyyəti yoxdur

D) sidik axarının aşağı 1/3-də

E) sidik axarının orta 1/3-də
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
687) USM zamanı aşkar olunan hansı əlamət böyrək sancısına məxsusdur?

A) kasal-ləyən sistemin və sidik axarın yuxarı 1/3-in dilatasiyası

B) böyrək parenximanın qeyri-bərabər olması

C) böyrəkdə iri törəmənin olması

D) böyrəyin toplayıcı sistemində hipoexogen törəmə

E) böyrəkdə aşkar edilən girdə formalı nazik divarlı exoneqativ törəmə


Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
688) Paranefritin diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır?
A) ekskretor uroqrafiyası

B) paranefral punksiya

C) USM-si

D) sidik yollarının icmal rentgenoqrafiyası

E) izotop renoqrafiyası
Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
689) Naməlum diaqnozda sistitin olmasına dəlalət edən əlamət hansıdır?
A) qasıqüstü nahiyədə şişkinlik

B) hematuriya

C) perrektum və ya uşaqlıq yolunun barmaqla müayinəsi zamanı ağrının olmaması

D) azotemiya

E) leykosituriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
690) Sidik kisəsinin fəsadlaşmayan sürüşkən yırtığının simptomuna aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) sidik ifrazının çətin, tez-tez və ağrılı olması

B) makrohematuriya

C) sidik ifrazının bir neçə dəfə olması

D) yırtıq şişkinliyinin sidik kisəsi dolu olduqda böyüməsi

E) sidik kisəsi boşaldıqdan sonra yırtıq şişkinliyin itməsi
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
691) Sidik kisəsinin zədələnməsi zamanı ilk növbədə hansı rentgenoloji müayinə aparılmalıdır?
A) ekskretor uroqrafiya

B) iсmal uroqrafiya

C) retroqrad sistoqrafiya

D) uretroqrafiya

E) pnevmosistoqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина». Москва, 2000.
692) Prostat vəzinin adenoması ilə əlaqədar kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidik kisəsinin kateterizasiyasını hansı kateterlə başlamaq lazımdır?

1. sidik axarları kateteri

2. dəmir kateterlə

3. nelaton

4. Timman kateteri

5. Foley kateteri
A) 3, 4

B) 1, 4


C) 2, 3

D) 1, 5


E) 4, 5
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
693) Böyrəklərin infarktı zamanı hansı müayinə daha çox məlumat verir?
A) aortoangioqrafiya

B) böyrək venoqrafiya

C) ultrasəs müayinə

D) retroqrad pieloqrafiya

E) ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
694) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) pnevmosistoqrafiya

B) ekskretor uroqrafiya

C) sidiyin analizi

D) kontrastlı sistoqrafiya

E) ultrasəslə müayinə
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
695) Hansı dərman preparatı daha çox nefrotoksiki təsirə malikdir?
A) aminoqlikozid antibiotiklər

B) siklosporin

C) sefalosporinlər

D) rezerpin

E) sulfanilamidlər
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
696) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) sidiyin analizi

B) ultrasəslə müayinə

C) ekskretor uroqrafiya

D) kontrastlı sistoqrafiya

E) pnevmosistoqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
697) Aşağıdakı kateterlərdən hansı uroloji praktikada istifadə edilmir?
A) timan kateteri

B) petser kateteri

C) nelaton kateteri

D) foley kateteri

E) foqarti kateteri
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
698) Sidik kisəsi arteriyaları hansı damarın şaxələridir?
A) epigastrica inferior

B) obturatoria

C) rectalis inferior

D) iliaca interna

E) iliaca externa
Ədəbiyyat: А.Сапин. Анатомия человека. «Медицина», Москва, 2000.
699) Massiv qanitirmə ilə müşayiət olunan uşaqlığın amputasiyası zamanı hər iki sidik axarı bağlanıb. Müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) konservativ müalicə

B) hemodializ

C) perkutan punksion nefrostomiya

D) ikitərəfli urterosistoneostomiya

E) yaranın təkrar təftişi, tikişləri sökülməsi
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
700) Sidik axarının yuxarı 1/3 hissəsinin 10 mm daşı və kəskin seroz pielonefrit zamanı müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) təcili nefrektomiya

B) təсili urteterolitotomiya

C) təcili punksion nefrostomiya

D) sidik axarının kateterizasiyası

E) konservativ müalicə
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
701) Hansı əlamət nefrolitiaz üçün səciyyəvi deyildir?
A) böyrək sancısı

B) piuriya

C) qasıqüstü nahiyədə küt ağrı

D) makrohematuriya

E) bel nahiyəsində küt ağrı
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
702) Xəstə aralıq nahiyəsində olan ağrılardan şikayətlənir. Temperaturu 39°C-dir . Sidik ifrazı çətinləşib, ağrılıdır. Daha çox ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) prostat vəzin xərçəngi

B) prostat vəzin adenoması

C) kəskin pielonefrti

D) kəskin sistit

E) kəskin prostatit
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
703) Trixomoniaz zamanı seçim preparatı nədir?
A) sefotaksim

B) ofloksasin

C) flükinazol

D) metronidazol

E) norfloksasin
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
704) Aşağıdakılardan hansı patologiya üçün terminal hematuriya səciyyəvi deyildir?
A) sidik kisəsi şişi

B) sidik kisəsi daşı

C) kəskin sistit

D) vərəm mənşəli sistit

E) nefrolitiaz
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
705) Prostat adenomasının yaranmasına aşağıdakı hansı amil təsir göstərir?
A) yaşla əlaqədar orqanizmdə olan hormonal dəyişikliklər

B) virus xəstəlikləri

C) irsi faktorlar

D) cinsi fəaliyyətin pozulması

E) prostat vəzin xroniki iltihabı
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
706) 1 ml sidikdə nə qədər leykosit olduqda leykosituriya olduğu qəbul edilir?
A) 6000-dən çox

B) 2000-dən çox

C) 1000-dən çox

D) 4000-dən çox

E) 10000-dən çox
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
707) Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş hansıdır?
A) prostat vəzin adenoması

B) kəskin uretrit

C) sidik kisəsi şişi

D) sidik kisəsinin travmatik zədələnməsi

E) prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
708) Kəskin sistit üçün hansı əlamət səciyyəvi deyildir?
A) piuriya

B) pollakiuriya

C) stranquriya

D) poliuriya

E) hematuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
709) İrinli parotitlərin cərrahi müalicəsi zamanı baş verə biləcək fəsadlara hansı aiddir?
A) Fistulanın formalaşması

B) Aşağı çənənin osteomielitinin əmələ gəlməsi

C) Üz sinirinin şaxələrinin parezi

D) Üçlü sinirin şaxələrinin parezi

E) Boyun fleqmonasının əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
710) Kəskin irinli mediastenit diaqnozu təyin edildikdən sonraaşağıdakılardan hansı ilk növbədə göstərişdir?
A) İmmunoterapiya

B) Hemotransfuziya

C) Cərrahi müalicə

D) Dezintoksikasion terapiya

E) Massiv antibiotikoterapiya
Ədəbiyyat: R.P.Napalkov, A.V.Smirnov, M.Q.Şrayber. Cərrahi xəstəliklər. “Medisina”, Moskva, 1976.
711) İrinli (çürüdücü) anaerob paraproktitlər zamanı göstərilən antibiotiklərdən hansının istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Metrogil və klindamisin

B) Penisillin

C) Qentamisin

D) Vibramisin

E) Klaforan
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
712) Sepsisin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklərin orqanizmə yeridilmə yollarından daha çox məqsədəuyğun olanı hansıdır?
A) Endolimfatik

B) Peroral

C) Venadaxili və endolimfatik

D) Əzələdaxili və venadaxili

E) Sümükdaxili və əzələdaxili
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
713) Diafraqmaaltı abses zamanı aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Absesin punksiyası

B) Laparoskopiya

C) Konservativ müalicə

D) Müşahidə

E) Təcili əməliyyat-absesin açılması
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev.Cərrahi xəstəliklər.“Azərnəşr”, Bakı, 2000.
714) Diafraqmaaltı absesin Klermon üsulu ilə peritonxarici açılması necə aparılır?
A) Yalnız köndələn fassiya küt üsulla ayrılır

B) Qarının ön divarında kəsik aparmaqla irinliyə daxil olunur

C) İrinliyə döş boşluğundan plevranın açılması ilə daxil olunur

D) Köndələn fassiyanın periton ilə birlikdə diafraqmanın alt səthindən küt üsulla ayrılması

E) İrinliyə döş boşluğundan plevra açılmadan daxil olunur
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev.Cərrahi xəstəliklər.“Azərnəşr”, Bakı, 2000.
715) Göstərilən antibiotiklərdən hansı hepatositlərin nekrozunu yarada bilər?
A) Tetrasiklin

B) Levomisetin

C) Seftriakson

D) Eritromisin

E) Penisillin
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
716) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazı ilə bağlıdır?
A) Turş fosfatasa

B) Laktatdehidroqenaza

C) Histamin

D) Qələvi fosfatasa

E) Turş RNTaza
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
717) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazıı ilə bağlıdır?
A) Qələvi fosfatasa

B) Turş RNTaza

C) Turş fosfatasa

D) Serotonin

E) Laktatdehidroqenaza
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
718) Yara prosesinin ilkin fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

1. Yağ əsaslı məlhəmlər

2. Proteolitik fermentlər, dehidratasiya təsirli preparatlar, sorbentlər

3. Alhipor, ekterisid, metilurasil

4. Antiseptiklər, suda həll olunan əsaslı çoxkomponentli məlhəmlər

5. Şostakovski balzamı (vinilin)
A) 2, 5

B) 2, 4


C) 1, 4

D) 1, 3


E) 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
719) Yara prosesinin ikinci fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Sorbentlər

B) Suda həll olunan və yağ əsaslı çox komponentli məlhəmlər

C) Antiseptiklər

D) Nekrolitikli

E) Dehidratasiya təsirli preparatlar
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
720) Hansı yaralar zamanı infeksion ağırlaşmalar daha tez-tez müşahidə olunur?
A) Kəsilmiş

B) Deşilmiş

C) Deşilmiş-kəsilmiş

D) Odlu silah

E) Cırılmış-əzilmiş
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
721) Yaranın ilkin mikrob çirklənməsinin səbəbi nədir?
A) Yaraya düşən ikincili yad cisimlər və toz

B) Gecikdirilmiş cərrahiyə əməliyyatı

C) Sarğının bacarıqsız qoyulması

D) Qeyri-steril sarğının qoyulması

E) Sarğının gec qoyulması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
722) Yara infeksiyasının daha effektiv profilaktikasına hansı yolla nail olunur?
A) Yaranın antibiotiklərlə işlənməsi

B) Yaraya proteolitik fermentlərin yeridilməsi

C) Antibiotiklərin venadaxili yeridilməsi

D) Yaranın ilkin cərrahi işlənməsi

E) Aseptik sarğının qoyulması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
723) Yara infeksiyasının profilaktikası üçün yaranın drenajlama metodlarından ən effektlisi hansıdır?
A) Yarımborular

B) Axar su altında -yuma drenajlaması

C) Tənzif turundanın daxil edilməsi (yeridilməsi)

D) Radon drenajı

E) Rezin buraxıcılar
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
724) İrin törədən mikroorqanizmlərin hansı məhsulu yaradan iy gəlməsinəsəbə olur?
A) Merkaptan

B) Kükürdhidrogen

C) Fenollar

D) Ammonyak

E) Metilləşmiş aminlər
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
725) Anaerob qeyri-klostridial infeksiya ən çox hansı preparata qarşı həssasdır?
A) Gentamisinə

B) Penisillinə

C) Metronidazola

D) Levomisetinə

E) Streptomisinə
Ədəbiyyat: С.Попкиров. Гнойно-септическая хирургия. София, 1977.
726) Yumşaq toxumaları qeyri klostridial infeksiyası aşağıdakı hansı klinik formalarda təzahür edir?

1. Mionekroz

2. Abses

3. Fassiit

4. Sellyulit

5. Limfadenit
A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
727) Qeyri klosfridial anaerob infeksiyaların müalicəsində seçim preparatı aşağıdadkılardan hansıdır?
A) Gentomisin

B) Oksasillin

C) Rifampisin

D) Metronidozol

E) Sefamezin
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
728) Proliferasiya dövründə mühüm əhəmiyyətə malik olurlar:

1. Leykositlər

2. Monositlər

3. Kapillyarların endoteliyası

4. Makrofaqlar

5. Fibroblastlar
A) 1, 3

B) 3, 5


C) 2, 5

D) 1, 4


E) 2, 4
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
729) Orqanizmin immunoloji çatışmazlığının əsas klinik əlamətləri:
A) Allergik reaksiyalar

B) Tez-tez təkrarlanan, residivləşən və ya fasiləsiz keçən infeksiyalar

C) Patoloji sınıqlar

D) Toxumalarda qansızmanın artması

E) Qida distrofiyası
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
730) Orqanizmin spesifik rezistenlik faktorları hansılardır?
A) Bazofillər, leykinlər, interferon

B) Monositlər, komplement sistemi, lizosim

C) Limfositlər, leykositlər, sitokinlər

D) Eozinofillər, monokinlər, limfokinlər

E) Neytrofillər, properdin, beta-lizin
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
731) Orqanizmin qeyri- spesifik rezistentlik faktorları:

1. Komplement sistemi, lizosim, interferon

2. Neytrofillər, monositlər, leykinlər

3. Limfositlər, limfokinlər, monokinlər

4. Bazofillər, interferon, beta-lizin

5. Eozinofillər, sitokinlər
A) 4, 5

B) 1, 5


C) 2, 3

D) 3, 4


E) 1, 2
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
732) Hüceyrə immunitetinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün qanda miqdarı təyin olunur:

1. Leykosit və monositlər

2. Leykosit və limfositlər

3. Leykosit və neytrofillər

4. P və B limfositlər

5. Monosit və bazofillər
A) 1, 4

B) 3, 5


C) 2, 4

D) 2, 5


E) 1, 3
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
733) Humoral immunitetin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün konsentrasiyası təyin olunur:
A) Antitripsin

B) Alfa qlobulin

C) İmmunoqlobulin

D) SRZ, fibrinogen

E) Transferin, seruloplazmin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
734) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:
A) Timalin

B) Levamizol, tinidazol

C) Hemotransfuziya

D) İnterleykin,

E) Vaksina
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком».
735) Klostridial infeksiyalar zamanı yara əhatə olunur:
A) Solğun qranulyasiyalarla, serroz irinli ifrazat

B) Fibrin serroz möhtəviyyatlı

C) Çirk boz toxuma ilə, bozumtul maye ilə

D) Fibrin irinli möhtəviyyatlı, nekroz toxuma ilə

E) İrinli ifrazatlı, dəri örtüyünün perifokal hiperemiyası, toxumaların az əhəmiyyətli ödemi
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.; М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
736) Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?
A) Gentamisin

B) Amikasin

C) Xloramfenikol

D) Penisillin

E) Metasiklin, neomisin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
737) Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?
A) Metasiklin, neomisin

B) Gentamisin

C) Amikasin

D) Xloramfenikol

E) Tetrasiklin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
738) Hansı mikroorqanizmlər yarada qeyri-klostridial anaerob infeksiya törətmir?
A) Streptokoklar

B) Fuzobakteriyalar

C) Peptostreptokoklar

D) Bifidobakterialar, eubakterialar

E) Bakteroidlər
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
739) Yarada olan qeyri-klostridial infeksiya yerli olaraq aşağıdakı dəyişikliklərə xarakterizə edilir:
A) Toxumalar qanlı-boz,

B) Toxumalar tutqun-boz, tutqun eksudat yağ damlaları ilə

C) Az miqdarda eksudat

D) Duru tünd ekssudat qətranvari qarışıqla

E) Toxumalarda qanaxmanın yüksəlməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
740) Qeyri klostridial anaerob infeksiyaların ekspres diaqnostika metodları:
A) Lyuminissent mikroskopiya

B) Qaz-mayeli xromatoqrafiya

C) İmmersion mikroskopiya

D) Zülalların elektroforezi

E) Seroloji reaksiyalar
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
741) Hidradenitin törədicisi çox zaman olur:
A) Stafilokok

B) Protey

C) Streptokok

D) Bağırsaq çöpləri

E) Göy irin çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
742) Ağır formalı irinli artritlərin törədicisi:
A) Pnevmokoklarla

B) Hemolitik streptokoklarla

C) Göy irin çöpləri

D) Stafilokoklarla

E) Protey ilə
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
743) Sifətdə yerləşən və yüksək hərarətlə müşayiət olunan furunkul zamanı tətbiq olunur:

1. Ciddi yataq rejimi

2. İrin mənbəyinin geniş açılması

3. Duru şəkilli qida qəbulu

4. İnfuzion dezintoksikasion terapiya
A) 1, 4

B) 2, 4


C) 1, 3

D) 1, 2


E) 2, 3
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
744) Qızıl yel xəstəliyinin törədicisi:
A) Mikro orqanizmlərin assosiasiyası

B) Streptokok

C) Göy irin çöpləri

D) Qızılı stafilokok

E) Bağırsaq çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
745) Aşağı ətrafların qızıl yel xəstəliyinin residivləri zamanı ən çox gələn fəsad:
A) Osteomielit

B) Sepsis

C) Tromboflebit

D) Periostit

E) Limfostaz
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə