Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Reflüks-ezofagitin ən effektiv cərrahi müalicə üsulu hansıdır?Yüklə 0,86 Mb.
səhifə2/15
tarix13.12.2016
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

60) Reflüks-ezofagitin ən effektiv cərrahi müalicə üsulu hansıdır?
A) Ezofaqofundorafiya

B) Mədə rezeksiyası

C) Kötük vaqotomiyası ilə fundoplikasiya

D) Selektiv proksimal vaqotomiya ilə fundoplikasiya

E) Hill əməliyyatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
61) Həqiqi Nissen fundoplikasiyasının çatışmayan cəhəti nədir?
A) Fundoplikasiyanın mədənin ön divarı hesabına yaradılması

B) Fundoplikasiyanın mədənin həm ön,həm də arxa divarı hesabına yaradılması

C) Fundoplikasiyanın qısa icra edilməsi

D) Fundoplikasiyanın mədənin arxa divarı hesabına yaradılması

E) Mədə divarının qida borusuna tikilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
62) Nissen fundoplikasiyasının Çernousov modifikasiyasından fərqləndirici cəhəti nədir?
A) Fundoplikasiyon manjetin zirvəsinin hər iki tərəfdən qida borusuna tikilməsi

B) Fundoplikasiyanın mədənin həm ön,həm də arxa divarı hesabına yaradılması

C) Fundoplikasiyanın mədənin ön divarı hesabına yaradılması

D) Fundoplikasiyanın mədənin arxa divarı hesabına yaradılması

E) Mədə divarının qida borusuna tikilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
63) Vaqotomiya olunmuş xəstədə aparılmış əməliyyatla əlaqədar hansı inkişaf edə bilməz?
A) Öd daşı xəstəliyi

B) Qida borusunun divertikulu

C) Dempinq sindrom

D) Postvaqotomik diareyya

E) Qastrostaz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
64) Postvaqotomik diareyanın səbəbı nədir?
A) Mədə turşuluğunun azalması

B) Nazik bağırsaqlarda qan təchizatının zəifləməsi

C) Qələvi reflüks-qastrit

D) Kardiyanın funksiyasının pozulması

E) Mədəaltı vəz,qaraciyər və nazik bağırsağın denervasiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
65) Postvaqotomik diareyanın müalicəsi zamanı aşağıdakı preparatlardan hansı istifadə olunur?
A) Sulfanilamidlər,korqlükon

B) Xolestiramin,prozerin,ranitidin

C) Benzoheksonium,motilium,mebendazol

D) Antibiotiklər,benzoheksonium,xolestiramin

E) Antibiotiklər,metoklopiramid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
66) Postvaqotomik diareyanın cərrahi müalicəsi zamanı seçim əməliyyatı hansıdır?
A) Mədənin Bilrot-1 üsulu ilə rezeksiyası

B) RU əməliyyatı

C) Mədənin Bilrot-2 üsulu ilə rezeksiyası

D) Qastroenteroanastomozun qoyulması

E) Nazik bağırsaq seqmentinin inversiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
67) ”Teleskop effekti” fenomeni nədir?
A) Qusmanın mümkün olmaması

B) Mədənin çevrilməsi

C) Fundoplikasion manjetin sürüşməsi

D) Fundoplikasin manjetin qida borusunu sıxması

E) Qida borusunun abdominal hissəsinin daralması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
68) Mədə divertikulu ən çox mədənin hansı hissəsində lokalizasiya edir?
A) Ön divarında antral hissəyə yaxın

B) Ön divarında,kiçik əyriliyə və kardiyaya yaxın

C) Arxa divarında,böyük əyriliyə və fundusa yaxın

D) Ön divarında,böyük əyriliyə və fundusa yaxın

E) Arxa divarında,kiçik əyriliyə və kardiyaya yaxın
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
69) 12 barmaq bağırsaq divertikulu 12 barmaq bağırsağın hansı hissəsində daha çox lokalizasiya olunur?
A) Böyük duodenal məməciyə yaxın

B) Soğanağın arxa divarında

C) Horizontal hissədə

D) Soğanağın ön divarında

E) Enən hissədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
70) 12 barmaq bağırsaq divertikulunun səbəbi bir çox hallarda aşağıdakılardan hansı ilə bağlıdır?
A) Duodenostazın olması ilə

B) Xroniki duodenitin olması ilə

C) Anadangəlmə olması ilə

D) 12 barmaq bağırsaq xorasının olması ilə

E) 12 barmaq bağırsağın yad cismi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
71) Mədənin divertikulunun səbəbi daha çox nə ilə bağlı olur?
A) Xroniki qastritlə

B) Mədə xorasın ilə

C) Mədənin yad cismi ilə

D) Mədənin əvvəllər baş vermiş travmaları ilə

E) Anadangəlmə olması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
72) Ağırlaşmamış mədə divertikulunun müalicə üsulu hansıdır?
A) Konservativ müalicə

B) Divertikulektomiya

C) Selektiv proksimal vaqotomiya,antrumektomiya

D) Selektiv proksimal vaqotomiya,fundoplikasiya

E) Mədənin 2/3 hissəsinin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
73) Mekkel divertikulunun səbəbidaha çox nə ilə bağlıdır?
A) Mədənin travmaları ilə

B) Kron xəstəliyinin olması ilə

C) Nazik bağırsağın şişi

D) Anadangəlmə olması ilə

E) Kəskin appendisitin olması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
74) Köndələn qastroduodenoanastomozun digər drenəedici əməliyyatlardan üstünlüyü nədədir?
A) Anastomozun geniş olmasında

B) Qidanın mədədən 12 barmaq bağırsağa nisbətən porsiyalarla keçməsində

C) Anastomozun gələcəkdə daralmamasında

D) Qidanın mədədən 12 barmaq bağırsağa tez keçməsində

E) Anastomozda iltihabın olmamasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
75) Xroniki duodenostazın fibroqastroduodenoskopiya müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı aşkar edilir?
A) 12 barmaq bağırsaq soğanağının genişlənməsi

B) 12 barmaq bağırsaq horizontal hissəsinin daralması

C) Mədə möhtəviyyatının qida borusuna atılması

D) 12 barmaq bağırsaqda çoxlu eroziyalar

E) Duodenoqastral reflüks
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
76) Xroniki duodenostaz zamanı hansı əməliyyat icra olunur?
A) Xoledoxoyeyunoanastomoz

B) Duodenoyeyunoanastomoz

C) Qastroyeyunoanastomoz

D) Qastroduodenoanastomoz

E) İleotransverzoanastomoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
77) Xroniki duodenostazın cərrahi müalicəsi zamanı ən effektiv üsul hansıdır?
A) Albrekt

B) Berqeret

C) Vorre

D) Qrequar

E) Duval
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
78) Əməliyyat olunmuş xəstədə xoranın residivinin səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilməz?
A) Tireotoksikoz

B) Zollinger-Ellison xəstəliyi

C) Qeyri-tam vaqotomiya

D) Mədənin qənaətedici rezeksiyası

E) Birincili hiperparatireoidizm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
79) Əməliyyat olunmuş xəstədə xoranın residivinin səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) İtsenko-Kuşinq xəstəliyi

B) Tireotoksikoz

C) Öddaşı xəstəliyi

D) Reflüks-ezofagit

E) Birincili hiperparatireoidizm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
80) Bilrot-2 üsulu ilə rezeksiya olunmuş xəstə ağır Dempinq-sindroma görə təkrar əməliyyat olunarsa seçim əməliyyatı hansıdır?
A) Kötük vaqotomitası ilə birgə fundoplikasiya

B) Zaxarov-Henley üsulu ilə rekonsruktiv qastroyeyunoduodenoplastika ilə birgə vaqotomiya

C) RU əməliyyatı və ya Zaxarov-Henley üsulu ilə rekonsruktiv qastroyeyunoduodenoplastika

D) Zaxarov-Henley üsulu ilə rekonsruktiv qastroyeyunoduodenoplastika və ya Bilrot-2-nin Bilrot-1-ə çevrilməsi

E) Bilrot-2-nin Bilrot-1-ə çevrilməsi ilə birgə duodenoplikasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
81) Gətirici ilgək sindromu zamanı seçim əməliyyatı hansıdır?
A) Ezofaqofundorafiya

B) Stronq əməliyyatı

C) U şəkilli qastroyeyunoanastomoz

D) Bilrot-2-nin Bilrot-1-ə çevrilməsi

E) Kötük vaqotomitası ilə birgə fundoplikasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
82) Dempinq-sindrom zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) PH-metriya

B) Kontrastla rentgen müayinə

C) USM

D) FibroqastroduodenoskopiyaE) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
83) Mədənin Bilrot-1 üsulu ilə rezeksiyasını hansı halda etmək olmaz?
A) Xora 12 barmaq bağırsağın soğanağında olduqda və stenozla ağırlaşdığı zaman

B) Xora mədənin subkardial hissəsində olduqda

C) Xora mədənin pilorik hissəsində olduqda

D) Xora 12 barmaq bağırsağın soğanağında olduqda

E) Xora 12 barmaq bağırsağın postbulbar hissəsində olduqda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
84) Xəncərvari çıxıntının yırtığının səbəbi nədir?
A) Xəncərvari çıxıntının anadangəlmə və qazanılma defekti

B) Qarnın düz əzələsinin diastazası

C) Epiqastral nahiyədə əmələ gələn böyük lipoma

D) Xəstənin həddən artıq köklüyü

E) Xəstənin hiperstenik döş qəfəsinə malik olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
85) Xəncərvari çıxıntının yırtığı zamanı xəstənin şikayətləri ən çox nədən olur?
A) Sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılardan və qusmadan

B) Göbək nahiyəsində ağrılardan və qucmadan

C) Döş sümüyü arxasında ağrılardan və bəzən xəstəliyin stenokardiya,xora xəstəliyi və qastritə oxşamasından

D) Döş sümüyü arxasında ağrılardan və bəzən xəstəliyin öddaşı və xroniki pankreatitə oxşamasından

E) Xəncərvari çıxıntının altında yerinə düzələn şişkinlik olur və ağrı olmur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
86) Ağ xəttin yırtığı ən çox hansı nahiyədə təsadüf edir?
A) Mezoqastral hahiyədə

B) Eyni dərəcədə mezoqastral və hipoqastral hahiyədə

C) Eyni dərəcədə epiqastral və mezoqastral hahiyədə

D) Epiqastral hahiyədə

E) Hipoqastral hahiyədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
87) Qarın daxili yırtıqlardan ən çox boğulma müşahidə olünanı hansıdır?
A) Sidik kisəsi üstü daxili yırtıq və oniki barmaq bağırsaq ətrafı –Treys daxili yırtığı

B) Kor bağırsaq ətrafı daxili yırtlq və sidik kisəsi üstü daxili yırtıq

C) Kor bağırsaq ətrafı daxili yırtlq

D) Sidik kisəsi üstü daxili yırtıq və müsariqə-divar daxili yırtığı

E) Müsariqə-divar daxili yırtığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
88) Qapayıcı dəliyin yırtığı haradan xaricə çıxır?
A) Qasıq nahiyəsindən

B) Budun yuxarı 1/3-nin ön-medial tərəfindən

C) Pupart bağının altından və ona bitişik

D) Budun yuxarı 1/3-nin ön-lateral tərəfindən

E) Sağrı nahiyəsindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
89) Spigel yırtığı haradan çıxır?
A) Göbəkdən bir qədər yuxarıda düz əzələ yatağının bayır kənarından

B) Göbəkdən bir qədər aşağıda düz əzələ yatağının bayır kənarından

C) Qasıqüstü nahiyədən

D) Göbəkdən bir qədər aşağıda düz əzələ yatağının içəri kənarından

E) Ön-üst qalça tinindən 2sm medial tərəfdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
90) Uşağın ümumi vəziyyətində dəyişiklik törətməyən qarnın ağ xəttinin yırtığı nə vaxt əməliyyat olunmalıdır?
A) 3 yaşdan sonra

B) 1 yaşa qədər

C) 10 yaşdan sonra

D) 5 yaşdan yuxarı

E) 1-3 yaşında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
91) Pankreonekroza görə aparılan əməliyyat zamanı hansı icra olunmur?
A) Piylik kisəsinin drenə olunması

B) Ümumi öd axarının drenə olunması

C) Xolesistostomiya

D) Mədəaltı vəzin abdominizasiyası

E) Xoledoxoduodenoanastomoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
92) Dodaqvari bağırsaq fistulasını nə təşkil etmir?
A) Gətirici ilgək

B) Aparıcı ilgək

C) Fistula kanalı

D) Bağırsağın ön və arxa divarı

E) Dəriyə açılan xarici dəlik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
93) Borulu bağırsaq fistulasını nə təşkil etmir?
A) Fistula kanalı

B) Bağırsağın ön və arxa divarı

C) Çapıq toxuması

D) Daxili dəlik

E) Dəriyə açılan xarici dəlik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
94) Borulu bağırsaq fistulasını nə təşkil edir?
A) Aparıcı ilgək

B) Bağırsağın ön divarı

C) Bağırsağın arxa divarı

D) Fistula kanalı

E) Gətirici ilgək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
95) Qarışıq fistula hansıdır?
A) Eyni vaxtda nazik və yoğun bağırsaqda olan fistula

B) Formalaşmış natamam fistula

C) Dodaqvari və borulu bağırsaq fistulası

D) Nazik bağırsağın bir neçə yerində olan fistula

E) ”Yüksək”yerləşən bağırsaq fistulası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
96) Natamam fistula hansıdır?
A) Eyni vaxtda nazik və yoğun bağırsaqda olan fistula

B) Bağırsaq möhtəviyyatı həm fistula dəliyindən,həm də təbii yolla xaric olur

C) Nazik bağırsağın bir neçə yerində olan fistula

D) Bağırsaq möhtəviyyatının hamısı fistula dəliyindən xaric olur

E) Formalaşmamış fistula
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
97) Fistulanın obturasiyasını hansında etmək olar?
A) Peristomal zonanın iltihab prosesləri zamanı

B) Nazik bağırsağın formalaşmamış fistulası zamanı

C) Nazik və yoğun bağırsağın tam fistulaları zamanı

D) Nazik bağırsağın natamam formalaşmış fistulası zamanı

E) Yüksək lokalizasiyalı,sərt “mahmızı” olan fistula zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
98) Bağırsaq fistulasının müalicəsındə hansı üsul bağırsaqdaxili obturasiyaya aid deyil?
A) Petser kateteri ilə obturasiya

B) Bioloji toxumalarla (ət,cift) obturasiya

C) Paul üsulu ilə obturasiya

D) Svet üsulu ilə obturasiya

E) Xaskeleviç üsulu ilə obturasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
99) Bağırsaq fistulasının müalicəsındə hansı üsul bağırsaqdanxaric obturasiyaya aiddir?
A) Xaskeleviç üsulu ilə obturasiya

B) Friş üsulu ilə obturasiya

C) Petser kateteri ilə obturasiya

D) Paul üsulu ilə obturasiya

E) Svet üsulu ilə obturasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
100) Qalxan çənbər bağırsağın tam fistulası zamanı optimal əməliyyat üsulu hansıdır?
A) Fistuladan hər iki tərəfdə bağırsağın rezeksiyası və uc-uca anastomozun qoyulması

B) Yalnız ileotransverzoanastomozun qoyulması

C) İleostoma

D) Sağtərəfli hemikolektomiya və ileotransverzoanastomozun qoyulması

E) Sekostoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
101) Postxolesistektomik sindromun əmələ gəlməsinə hansı səbəb olmur?
A) Mədə və 12 barmaq bağırsağin xora xəstəliyi

B) Xroniki pankreatit

C) Xroniki qastrit

D) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin sürüşən yırtığı

E) Sağtərəfli pielonefrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
102) Kəskin appendisiti nə zaman əməliyyat etmək olmaz?
A) Kəskin appendisit qaraciyər sirrozu ilə yanaşı gedərsə

B) Kəskin kataral appendisit zamanı

C) Kəskin appendisit ürək çatmamazlığı ilə yanaşı gedərsə

D) Kəskin appendisit hemofiliya ilə yanaşı gedərsə

E) Kəskin infiltrativ appendisit zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
103) Öd daşı xəstəliyi münasibətilə əməliyyat zamanı konkrementlə dolu büzüşmüş öd kisəsi və çoxlu konkrement aşkarlanan ümumi öd axarı,həmçinin 2,5 sm-dən çox genişlənmiş ümumi öd axarı aşkar edilərsə, xəstəyə hansı əməliyyat icra edilməlidir?
A) Duodenotomiya və böyük duodenal məməciyin təftişi

B) Xolesistostomiya

C) Xolesistektomiya, dərhal öd yollarının təftişi və xolangioqrafiyadan sonra,T-şəkilli drenajın qoyulması

D) Xolesistektomiya

E) Xolesistektomiya və xolangioqrafiyadan sonra biliodigestiv anastomozun qoyulması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
104) Qapalı exinokokkektomiya hansıdır?
A) Exinokokk kistasının ekstirpasiyası-fibroz qat ilə birgə çıxarılması

B) Exinokokkxitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa ayaqcıq üzərində piylik tikilir və drenaj yerləşdirilir

C) Exinokokkxitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa drenaj yerləşdirilir

D) Exinokokk kistası ilə birgə qaraciyər rezeksiya edilir

E) Exinokokkxitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluq ketqutla hermetik tikilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
105) Yarımqapalı exinokokkektomiya hansıdır?
A) Exinokokk kistası ilə birgə qaraciyər rezeksiya edilir

B) Exinokokk kistasının ekstirpasiyası-fibroz qat ilə birgə çıxarılması

C) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa ayaqcıq üzərində piylik tikilir və drenaj yerləşdirilir

D) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluq ketqutla hermetik tikilir

E) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa drenaj yerləşdirilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
106) Açıq exinokokkektomiya hansıdır?
A) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluq ketqutla hermetik tikilir

B) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa ayaqcıq üzərində piylik tikilir və drenaj yerləşdirilir

C) Exinokokk kistası ilə birgə qaraciyər rezeksiya edilir

D) Exinokokk kistasının ekstirpasiyası-fibroz qat ilə birgə çıxarılması

E) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa drenaj yerləşdirilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
107) Radikal exinokokkektomiya hansıdır?
A) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa ayaqcıq üzərində piylik tikilir və drenaj yerləşdirilir

B) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğun kənarları içəriyə çevrilib tikilir

C) Exinokokk kistası ilə birgə qaraciyər rezeksiya edilir

D) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluğa drenaj yerləşdirilir

E) Exinokokk xitin qatı ilə birgə xaric edilir və fibroz boşluq ketqutla hermetik tikilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
108) Qaraciyərin exinokokkunun diaqnozunu hansı müayinə ilə qoymaq olar?
A) İcmal rentgrnoskopiya

B) Peroral xolesistoqrafiya

C) USM

D) FibroqastroduodenoskopiyaE) Qanın ümumi analizi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
109) Qaraciyərin exinokokku sağ ağciyər exinokokku ilə yanaşı gedərsə hansı müalicə taktikası seçilir?
A) Sağtərəfli 7-ci qabırğaarası sahədən torakotomiya və diafraqmatomiya olunaraq,hər iki patologiya simultant əməliyyat olunur

B) Əvvəl ağciyər exinokokku əməliyyat olunur,sağalma prosesi başa çatdıqdan sonra qaraciyər exinokokku əməliyyat olunur

C) Konservativ müalicə olunur (spesifik preparatlarla)

D) Hər ikisi eyni vaxtda müxtəlif kəsiklərlə əməliyyat olunur

E) Əvvəl qaraciyər exinokokku əməliyyat olunur , 3 gündən sonra ağciyər exinokokku əməliyyat olunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
110) Exinokokkun insan orqanizminə keçmə yolu hansıdır?
A) Tənəffüs yollarından

B) Tibbi manipulyasiyalar zamanı

C) Travmalar zamanı dərinin torpaqla çirklənməsindən

D) Dəridən

E) Ağız boşluğundan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
111) Exinokokkla xəstəni əməliyyat etmək mümkün olmazsa hansı preparat istifadə olunur?
A) Vibramisin

B) Mebendazol

C) Klindamisin

D) Xinin


E) Piperazin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
112) Exinokokk ən çox hansı orqanda inkişaf edir?
A) Uşaqlıq və dalaqda

B) Ağciyər və böyrəklərdə

C) Qaraciyər və bağırsaqlarda

D) Bağırsaqda,uşaqlıqda,öd kisəsində

E) Qaraciyər,ağciyər və dalaqda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
113) Dalağın absesi zamanı hansı müalicə növü seçilir?
A) Əməliyyat-splenektomiya icra olunur

B) Əməliyyat- abses boşluğunun açılması və drenaj olunması icra olunur

C) Rentgen televiziya altında abses boşluğunun punksiyası olunur

D) Hər biri göstəriş əsasında oluna bilər

E) Konservativ müalıcə olunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
114) Dalağın exinokokku zamanı hansı müalicə növü seçilir?
A) Hər biri göstəriş əsasında oluna bilər

B) Rentgen televiziya altında kistanın punksiyası olunur

C) Əməliyyat-splenektomiya icra olunur

D) Konservativ müalıcə olunur

E) Əməliyyat- kistanın xaric edilməsi və boşluğun drenaj olunması icra olunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
115) Hipersplenizmin splenomeqaliyadan fərqləndirici əlaməti hansıdır?
A) Eritrositopeniya,leykopeniya və trombositopeniyanın olmasında

B) Leykositoz və trombositopeniyanın olmasında

C) Dalağın daha böyük olmasında

D) Dalağın səthinin kələ-kötür olmasında

E) Assitin olmasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə