Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Aşağıda sadalanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?Yüklə 0,86 Mb.
səhifə3/15
tarix13.12.2016
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

116) Aşağıda sadalanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?
A) Splenomeqaliya

B) Dərialtı kollateralların inkişafı, venaların varikoz genəlməsi

C) Hepatomeqaliya

D) Qida borusu venalarının genəlməsi

E) Assit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
117) Portal hipertenziyanın erkən əlamətləri hansıdır?
A) Periodik ishal

B) Qarınin köpməsi və epiqastrumda dolma hissi

C) Periodik ishal, qaraciyəraltı nahiyyənin ağrılı olması

D) Bütün sadalananlar

E) Bağırsaqların daim dolu olması hissi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
118) Portal hipertenziyanın diaqnozunun qoyulmasında əsas üsul hansıdır?
A) Ezafaqoqastroduodenoskopiya

B) Portohepatoqrafiya

C) Hepatomanometriya

D) Qida borusu və mədənin rentgenskopiyası

E) Splenomanometriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
119) Portal hipertenziyası olan xəstədə planlı əməliyyat nə vaxt edilməlidir?
A) Sirrozun stabil vəziyyətində

B) Bütün sadalananlar

C) Qanaxma olmadıqda

D) Qaraciyərin funksiyaları qənaətbəxş olduqda

E) Qarinin ön divaında kollaterallar az inkişaf etdikdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
120) Portal hipertenziyası və formalaşmış sirrozu olan xəstədə nəyi icra etmək məqsədəuyğundur?
A) Periarterial simpatektomiya

B) Portokaval anastomoz, dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiyası

C) Dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiyası

D) Dalaq arteriyasının bağlanması

E) Portokaval anastomoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
121) Kəskin nazik bağırsaq keçməməzliyində sonuncu müalicə tədbiri kimi hansı seçilməlidir?
A) İnfuzion terapiya

B) Antibiotikoterapiya

C) Nazoqastral zondlama

D) Antixolinesteraz təsirli preparatların tətbiqi

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
122) Müsariqa qan dövranının okkluziyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Venaların trombozu

B) Aortanın laylanması

C) Arteriyaların embol və trombozu

D) Bütün sadalananlar

E) Damarların şişlə sıxılması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
123) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında hansı mərhələlər var?
A) İşemiya

B) Bağırsaq qanqrenası

C) Bütün sadalananlar

D) Bağırsaq infarktı

E) Peritonit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
124) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında vacib klinik əlamətlər sadalananlardan hansıdır?
A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Qarında ağrı, ürəkbulanma, qusma

D) Nəcisdə qan izləri

E) Bağırsaq evakuasiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
125) Mezenterial qan dövranının kəskin pozğunluğunu ilə olan yuxarı çöz arteriyasının emboliyasında cərrahi əməliyyat növü hansıdır?
A) Arteriyanın şuntlanması

B) Endarterektomiya

C) Bütün sadalananlar

D) Tromboembolektomiya

E) Arteriyanın protezləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
126) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun diaqnostikası zamanı ən vacib üsul hansıdır?
A) Angioqrafiya

B) Kontrastla rentgenoqrafiya

C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) Dopler müayinəsi

E) USM
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
127) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun işemiya fazası zamanı hansı müalicə üsulu seçilir?
A) Damar əməliyyatları ilə birgə bağırsağın rezeksiyası icra edilir

B) Bağırsağın rezeksiyası icra edilir

C) Damar əməliyyatları icra edilir

D) Yalnız konservativ müalicə aparılır

E) Konservativ müalicə aparılır,effekt verməzsə damar əməliyyatları icra edilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
128) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun bağırsağın infarktı fazası zamanı hansı müalicə üsulu seçilir?
A) Bağırsağın rezeksiyası icra edilir

B) Yalnız konservativ müalicə aparılır

C) Damar əməliyyatları ilə birgə bağırsağın rezeksiyası icra edilir

D) Konservativ müalicə aparılır,effekt verməzsə damar əməliyyatları icra edilir

E) Damar əməliyyatları icra edilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
129) Bud yırtığı ilə əməliyyatda ən təhlükəli ağırlaşma hansıdır?
A) Qasıq bağının zədələnməsi

B) Toxum ciyəsi elementlərinin zədələnməsi

C) Bud venasının zədələnməsi

D) Sinir dəstəsinin zədələnməsi

E) Bud arteriyasının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
130) Rektal fistulaların radikal cərrahi müalicəsinə hansı aid deyil?
A) Fistulanın sfinkterə qədər kəsilib götürülməsi və sfinkter səviyyəsində bağlanması

B) Qabriel əməliyyatı

C) Fistulektomiya,sfinkterin kəsilmiş liflərinin tikilməsi

D) Fistulektomiya,anal kanalın selikli qişasının yerinin dəyişdirilməsi

E) Rıjix əməliyyatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Рыбкин В.Л.,Файн С.Н.,Бранштейн А.С.,Ан В.К.Руководство по колопроктологии.Москва,2004,514 с.
131) Uşaqlarda kəskin appendisit zamanı Dumbadze simptomu necə olur?
A) Göbək həlqəsinin palpasiyada ağrılı olması

B) Periton reflekslərinin azalması

C) Kor bağıırsaq künbəzini medial istiqamətdə hərəkət etdirdikdə ağrıların artması

D) Rektal müayinə zamanı sağ qalça çuxurunda ağrıların olmas

E) Qarnı üstə uzandıqda ağrıların azalması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
132) Şeynleyn-Henox xəstəliyində hansı xarakter ələmətlərdən biri kimi abdominal sindrom olur?
A) Bütün sadalananlar

B) Dərini sürtdükdə nöqtəvari qansızmanın yaranması

C) Dəridə hemorragik dəyişikliyin olması

D) Hematuriya, albuminuriya

E) Oynaqların ağrılı şişməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
133) Uşaqlarda kəskin mezadenitin xarakterik əlamətləri olduqda həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Xəstənin cərrahiyyə şöbəsindən terapiya şöbəsinə köçürülməsi.

B) Sağ qalça çuxurundan olmaqla təcili cərrahi əməliyyat

C) Antibakterial terapiyanın başlanması

D) Müşahidə

E) Laparoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
134) Kəskin appendisitdə iltihabi prosesin reqresiyası hansıdır?
A) İlkin stadiyada mümkündür

B) Hətta perforativ appendisitdə mümkündür.

C) Mümkün deyil

D) Fleqmonoz appendisitdə mümkündür

E) Qanqrenoz appendisitdə mümkündür
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
135) Kəskin appendisit diaqnozu ilə uzanmış uşağın yataqda vəziyyəti hansıdır?
A) Oturaq vəziyyətdə

B) Arxası üstə

C) Sağ böyrü üstə ayağını qarnına sıxaraq

D) Qarnı üstə

E) Sol böyrü üstə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
136) Cərrah və ginekoloq xəstəyə baxaraq kəskin appendisit və ya kəskin adneksiti diferensə edə bilmirlərsə onda nə etmək lazımdır?
A) Orta laparotomiya

B) Laparoskopiya

C) Sağ qalça suxurundan kəsik aparmaq

D) Pfaynenştil kəsiyi ilə laparotomiya

E) Dinamik müşahidə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
137) Erkən bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?
A) 48-72 saat

B) 3-6 saat

C) 12-24 saat

D) 72 saatdan çox

E) 6-12 saat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
138) Gecikmiş bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?
A) 48-72 saat

B) 6-12 saat

C) 3-6 saat

D) 12-24 saat

E) 72 saatdan çox
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
139) Nazik-nazikbağırsaq invaginasiyasına hansı daha çox səbəb olur?
A) Yaşla əlaqəli diskoordinasiyalı peristaltika

B) Dispepsiya

C) Orqanik olaraq (divertikul, polip, şiş, qanaxma)

D) Qida qəbulunun və ya rejiminin pozulması

E) Respirator-virus infeksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
140) Appendikulyar peritonit münasibəti ilə təkrar əməliyyata məruz qalmış uşaqda tam yoğun bağırsaq fistulu əmələ gəlmişdir. Hansı operativ üsullar daha rasionaldır?
A) Bağırsağın yaşamayan hissəsini rezeksiya etmək və anastomoz

B) Yaradan bağırsağı tikmək

C) Qapalı ötürücü anastomoz

D) Fistula nahiyəsini xaricə drenə etmək

E) Bağırsağı geniş mobilizə edib, defekti tikmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
141) 10 yaşlı uşağın mədə xorasının perforasiyası olduqda cərrahın hansı taktikası məsləhətdir?
A) Bilrot-2

B) Xoranı közəmək

C) Xoranın kəsib, defekti ləğv etmək

D) Hofmeyster-Finsterer

E) Bilrot-1
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
142) «Təsadüfü» appendektomiyaya rasional münasibət hansıdır?
A) Mütləq appendektomiya edilməli

B) Xəstənin yaşından asılı olaraq

C) Atipik olaraq appendiks yerləşərsə

D) İnvaginal appendektomiya

E) Appendiksin saxlanmasına qorxu varsa
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
143) 12 yaşında olan uşaqda mədə bağırsaq qanaxması olarsa, xəstəyə ilk olaraq hansı müayinəni başlamaq lazımdır?
A) Laparotomiya və periton boşluğunun reviziyasından

B) Kontrast rentgen müayinəsindən

C) Qastroduodenoskopiyadan

D) Laparoskopiyadan

E) Kolonoskopiyadan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
144) Mekkel divertikulunun fleqmonoz formasında onun əsasının infiltratlaşması aşkarlanarsa, hansı məsləhət görülür?
A) Bağırsağı rezeksiya edərək yan-yana anastomoz

B) Pazvari rezeksiya

C) Hər bir cərrahın öz taktikası var

D) 45 dərəcəli bucaq altında rezeksiya

E) Bağırsağı rezeksiya edərək uc-uca anastomoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
145) Uşaqlarda qasıq yırtığı nə vaxt formalaşır?
A) Embrional inkişafın 5-6-cı ayında

B) Embrional inkişafın 7-8-ci ayında

C) Istənilən mərhələdə formalaşa bilər

D) Embrional inkişafın 7-8-ci həftəsində

E) Embrional inkişafın 2-3-cü həftəsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
146) Qasıq yırtığının formalaşmasına səbəb olan əsas etioloji faktorlar hansıdır?
A) Qarnın xarici çəp əzələ aponevrozunun zəifliyi

B) Mezenximal toxumanın inkişaf pozğunluğu

C) Qarındaxili təzyiqin artması

D) Həddən artıq fiziki gərginlik

E) Köndələn fassiyanın zəifliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
147) Qasıq kanalının ön divarının açılması kimlərdə mütləq lazımdır?
A) 2 yaşdan böyük xəstələrdə

B) Oğlanlarda

C) Qızlarda

D) Südəmər uşaqlarda

E) 5 yaşdan böyük xəstələrdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
148) 1.5 yaşında olan uşaqda xaya qişalarının əlaqələnən hidropsu aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?
A) Sidik yollarının infeksiyası ilə

B) Qarındaxili təzyiqin artması ilə

C) Vaginal çıxıntının bitişməməsi ilə

D) Qasıq-xayalıq nahiyəsinin travması ilə

E) Angiodisplaziya ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
149) Xaya qişalarının kəskin yaranmış hidropsu üçün daha xarakterik simptom hansıdır?
A) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi

B) Xayalığın hiperemiyası

C) Kəskin ağrı

D) Xayalığın bir yarısında şişkinliyin meydana çıxması

E) Hərarətin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
150) Vinkelman əməliyyatına göstərişlər hansıdır?
A) Obliterasiya olunmuş vaginal çıxıntı

B) Bütün sadalananlar

C) Yuxarı yaşlı uşaqlarda ilk dəfə meydana çıxmış hidrops

D) Xaya qişasının dəyişilməsi

E) Bulanıq hidrops mayesi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
151) 7 yaşdan yuxarı uşaqlarda xaya qişalarının hidropsuna görə əməliyyatdan sonrakı proqnoz nə ilə əlaqədardır?
A) Punksion üsulla müalicə cəhdləri ilə

B) Punksion üsulla müalicə cəhdləri ilə, operativ müdaxilənin variantı ilə

C) Əməliyyatdan əvvəl aparılmış hormonal terapiya ilə

D) Sidik ifrazı sisteminin yanaşı xəstəlikləri ilə

E) Operativ müdaxilənin variantı ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
152) Peritonun yataq çıxıntısının tam obliterasiyası nə vaxt başa çatır?
A) 2-3 yaşa qədər

B) Bətndaxili dövrün 28-32-ci həftəsinə qədər

C) Doğulana qədər

D) Doğuşdan dərhal sonra

E) 1 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
153) Toxum ciyəsi elementlərinin sistinin əmələ gəlməsinin ən çox ehtimal olunan səbəbi hansıdır?
A) Spesifik proses

B) Hormonal disbalans

C) Peritonun yataq çıxıntısının bitişməməsi

D) Sidik ifrazı sisteminin patologiyası

E) Angiodisplaziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
154) Toxum ciyəsi elementlərinin sistinin daha xarakterik əlaməti hansıdır?
A) Qasıq nahiyəsində hiperemiya

B) Qasıq nahiyəsində xayadan dartarkən yerini dəyişən elastiki şişkinlik

C) Qasıq nahiyəsində ödem

D) Kəskin ağrının olması

E) Xarici qasıq həlqəsinin genişlənməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
155) 2 yaşlı xəstədə toxum ciyəsi elementlərinin sistinin müalicəsinə hansı daxildir?
A) Qross əməliyyatı

B) Xaya qişalarının kəsilib çıxarılması

C) Toxum ciyəsi elementlərinin punksiyası

D) Qişaların kəsilməsi

E) Vinkelman əməliyyatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
156) Uşaqlarda göbək yırtığının meydana çıxmasının ən çox ehtimal olunan səbəbinə hansı aiddir?
A) Portal hipertenziya

B) Göbək ciyəsi damarlarının inkişaf qüsurları

C) Göbək damarlarının iltihabı

D) Göbək həlqəsi aponevrozunun bitişməməsi

E) Doğuş travması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.

Operativ Cərrahiyyə

157) Parotit zamanı irinin hansı istiqamətə axması mümkündir?

A) Xaricə

B) Ön udlaqyanı sahəyə

C) Ağız boşluğuna

D) Qulağa

E) Arxa udlaqyanı sahəyə


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
158) Qoltuqaltı çuxurun toxuması nə ilə əlaqələnir?

A) Ön kürəkönü yarıqla

B) Tinaltı sahə ilə

C) Tinüstü sahə ilə

D) Ön dərin toxuma sahəsi ilə

E) Arxa kürəkönü yarıqla


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
159) Kallo üçbucağını nə təşkil edir?

A) Qara ciyər, xoledox, öd kisəsi

B) Ümumi qara ciyər axarı, sağ qara ciyər arteriyası və öd kisəsi axarı

C) Öd kisəsi, xoledox, qara ciyər arteriyası

D) Qara ciyər, onikibarmaq bağırsaq, mədə

E) Xoledox, qapı venası, qara ciyər arteriyası


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
160) Daha dəqiq uzunluğa və dərinliyə malik kəsiklər icra etmək üçün neştər əldə necə tutulmalıdır?
A) «kamança yayı» şəklində

B) «mətbəx bıçağı» şəklində

C) ucu aşağı vertikal şəkildə

D) «yazı qələmi» şəklində

E) ucu yuxarı amputasiya bıçağı şəklində
Ədəbiyyat: В.В.Кованов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «Медицина», Москва, 1985.

Cərrahiyyədə müayinə üsulları

161) Kəskin qarın zamanı qarın boşluğu hansı kəsiklə açılmalıdır?

A) Volkoviç-Dyakonov kəsiyi

B) Hər biri ilə

C) Laparotom kəsik

D) Pararektal kəsik

E) Koxer kəsiyi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
162) Qarının aşağı şöbəsində, sağ yarısında ağrılar olan zaman ilk növbədə hansı xəstəliklərdən şübhələnmək lazımdır?

A) Böyrək daşı

B) Plevrit

C) Koprostaz

D) Ginekoloji hər hansı bir xəstəlik

E) Kəskin appendisit


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
163) Dəridən və qara ciyərdən keçən xolangioqrafiyanın hansı fəsadı ola bilər?

A) Öd daşının xoledoxa düşməsi

B) 12 barmaq bağırsaqda xora əmələ gələ bilər

C) Reflüks-ezofaqitə səbəb ola bilər

D) Xolangioqrafiyada fəsadlaşma olmur

E) Qanaxma, öd axma, peritonit, xolanqitin kəskinləşməsi və ya kəskin pankreatitin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
164) Xəstənin ağciyərinin rentgenoloji müayinəsi nədən başlanmalıdır?

A) Super eksponirə olunmuş rentgenoqrafiyadan

B) Obzor rentgenoskopiyadan və düz, yan proyeksiyada rentgenoqrafiyadan

C) Birbaşa rentgenoqrafiya

D) Ağciyərin tomoqrafiyası

E) Bronxoqrafiyadan


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
165) Steatoreya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir ?

A) Kron xəstəliyi

B) Postxolesistoektomik sindrom

C) Kəskin pankreatit

D) Xroniki pankreatit

E) Qaraciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
166) Aşağı ətraf venalarının qapaq çatışmazlığını müəyyən etmək üçün ən informativ üsul hansıdır?

A) Doppleroqrafiya

B) Delbe-Pertes sınağı

C) Reovazoqrafiya

D) Retroqrad yolla çanağın fleboqrafiyası (Valsalv sınağı)

E) Fleboqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
167) Mədə-bağırsaq anastomozlarının çatmamazlığına şübhə olduqda aşağıda göstərilən hansı müayinə məsləhət görülür?

A) Qarın boşluğunun obzor rentgenoskopiyası

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Mədənin kontrast rentgen müayinəsi

D) Laparoskopiya

E) Fibroqastroduodenoskopiya


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
168) Mədə qanaxmalarına şübhə olduqda məsləhət görülən müayinə hansıdır?

A) Təcili fibroqastroduodenoskopiya

B) Laporoskopiya

C) Qarın boşluğunun icmal rentgenskopiyası

D) Mədənin rentgenskopiyası

E) Angioqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
169) 12-barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası zamanı cərrahi müdaxilənin adətən hansı sadalanan üsulları tətbiq edilə bilməz?

A) Xoranın kəsilib götürülməsi, mədənin rezeksiyası ilə qısa ilgəkdə qastroenteroanastomozun qoyulması

B) Xoranın kəsilib götürülməsi, vaqotomiya ilə birgə piloroplastikalar

C) Xoranın kəsilib götürülməsi, xoranın tikilməsi, mədənin rezeksiyası, vaqotomiya ilə birgə piloroplastikalar

D) Xoranın tikilməsi, mədənin rezeksiyası

E) Qısa ilgəkdə qastroenteroanastomozun qoyulması


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
170) Xora xəstəliyinin hansı aşağıdakı ağırlaşmaları zamanı təcili əməliyyat tələb olunur?

A) Konservativ üsulla saxlanılması mümkün olmayan mədə qanaxması, perforasiya

B) Konservativ saxlanılması mümkün olmayan mədə qanaxması, perforasiya, penetrasiya, maliqnizasiya

C) Penetrasiya, mədə çıxacağının stenozu

D) Mədə çıxacağının stenozu, maliqnizasiya

E) Perforasiya, penetrasiya


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

171) Xora xəstəliyi səbəbi ilə aparılmış mədənin rezeksiyası nəticəsində hansı sindrom çox vaxt meydana çıxır?

A) Dempinq-sindrom, hipoqlikemik sindrom, «Kiçik mədə» sindromu

B) Hamısı

C) Hipoqlikemik sindrom, «Kiçik mədə» sindromu

D) Anastomozun peptiki xorası, gətirici ilgək sindromu

E) Dempinq-sindrom, hipoqlikemik sindrom


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
172) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı üçün nə xarakterik deyil?

A) Reflüks-ezofagit, ekstrakardial stenokardiya

B) Boğulma, ekstrakardial stenokardiya

C) Reflüks-ezofagit, öskürək ekstrakardial stenokardiya

D) Disfagiya, qanaxma

E) Mədə xorasının əmələ gəlməsi, ishal


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
173) Qadınlarda kəskin pankreatitin inkişafına əsasən nə səbəb olur?

A) Kortikosteroidlərin istifadəsi

B) Qarnın travması

C) Xroniki xolesistit

D) Hamiləlik

E) Qaraciyər sirrozu


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
174) Hansı əlamətlər xolangit üçün xarakterik deyil?

A) Hektik tipli qızdırma, kolit, qara ciyərin böyüməsi

B) Hepatitlər, kolit, dalağın böyüməsi

C) Kolit, dalağın böyüməsi, qara ciyərin böyüməsi

D) Hektik tipli qızdırma, hepatitlər, qara ciyərin böyüməsi

E) Hektik tipli qızdırma, kolit, dalağın böyüməsi


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.

Cərrahiyyədə müalicə üsulları

175) Hər qanköçürmədə mütləq nə yoxlanmalıdır?

A) Fərdi uyğunluq, bioloji sınaq, rezus uyğunluğu

B) Fərdi uyğunluq, rezus uyğunluğu, rezus-faktorun yoxlanması

C) Hamısı

D) Qan qrupunun uyğunluğu, bioloji sınaq, rezus-faktorun yoxlanması

E) Qan qrupunun uyğunluğu, fərdi uyğunluq, bioloji sınaq


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə