Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Sürüşən yırtıqların kriteriyalarına hansılar aiddir?Yüklə 0,86 Mb.
səhifə6/15
tarix13.12.2016
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

283) Sürüşən yırtıqların kriteriyalarına hansılar aiddir?

A) Yırtıq möhtəviyyatının olması

B) Yırtıq kisəsində iştirak edən orqanların ekstroperitonal yerləşməsi

C) Yırtıq möhtəviyyatının olmaması

D) Yırtıq kisəsində iştirak edən orqanların intraperitonal yerləşməsi

E) Yırtıq kisəsində iştirak edən orqanların mezoperitoneal yerləşməsi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
284) Xroniki pankreatitin ən çox təsadüf edilən səbəbi hansıdır?

A) Travma

B) Hiperparatireodizm

C) Xroniki alkoqolizm

D) Mədə-bağırsaq infeksiyası

E) İrsi faktor


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Travmatologiya və ortopediya

285) Mil sümüyünün tipik yerdə sınığı zamanı immobilizasiya məqsədilə nə istifadə olunur?

A) Kənarı gips langeti

B) Bazunun aşağı 1/3-nə qədər dairəvi gips sarğısı

C) Dirsək oynağına qədər dairəvi gips sargısı

D) Bayır və ovuc gips langeti

E) Ovuc gips langeti


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Termiki zədələnmələr (yanıqlar və donmçalar)


Koloproktologiya

286) Anal çat necə diaqnostika olunur?

A) Düz bağırsağın barmaqla müayinəsi

B) Perianal sahəyə baxış

C) İrriqoskopiya

D) Kolonoskopiya

E) Rektoromanoskopiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Urologiya


İrinli cərrahiyyə

287) Sifətin furunkulunun əsas qorxulu cəhətinə hansı aiddir?

A) Sonradan kobud çapığın əmələ əlməsi ilə müşahidə olunan dəri nekrozu

B) Görmə orqanı tərəfindən ağırlaşmanın inkişafı qorxusu

C) Nəzərə çarpan intoksikasiya

D) Üzdə qalxan tromboflebitin inkişafı

E) Ödem nəticəsində tənəffüsün pozulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Endokrin cərrahiyyə


Cərrahiyyədə əlavə müayinə üsulları

288) Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin qarın boşluğunun icmal rentqenoqrafiyasında ən xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Çox saylı xırda üfüqi səviyyələr

B) Qarın boşluğunda çoxlu miqdarda mayenin olması

C) Mədənin qaz qovuğunun boyük olması

D) Tək-tək enli üfüqi səviyyələr

E) Qarın boşluğunda sərbəst qaz


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.

Onkologiya

289) Mədə xərçənginə görə mədənin subtotal rezeksiyasında mədə-mədaltı bağı nə etməli?

A) Mütləg deyil

B) Toxunulmur

C) Bağlanmalıdır

D) Hissəvi kəsilir

E) Tam çıxarılmalıdır


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
290) Mədə poliplərindən hansı çox maliqnizasiya olur?

A) Papilyar

B) Hamısı

C) Adenomopapilyar

D) Hiperplastik

E) Adenomatoz


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.l
291) Qarışıq kəsiklə qastrektomiya nə zaman göstərişdir?

A) İnfiltrativ şişdə

B) Şiş mədənin proksimal hissəsində olduqda

C) Mədənin total xərçəngi zamanı

D) Şişin qida borusuna keçməsi zamanı

E) Bütün hallarda


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
292) Mədə xərçənginə görə distal subtotal rezeksiya zamanı nəyə üstünlük vermək lazımdır?

A) Bilrot1 əməliyyatına

B) Arxa anastomozun qoyulması

C) Bilrot 2 əməliyyatına

D) Rayxel-Polia tipli əməliyyata

E) Uzun ilgəkdə ön anastomozun qoyulması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
293) Qara ciyərə metastazlar hansı yolla yayılır ?

A) Limfoqen

B) Hematoqen

C) İmplantasiyon

D) Hamısı ilə

E) Retroqrad


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
294) Ağ ciyər xərçənginin artmasında hansı amillər vacibdir?

A) Nikotin

B) İş şəraiti

C) Qenetik faktorlar

D) Xroniki iltihab xəstəliklər

E) Atmosferin çirklənməsi


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
295) Qida borusunun xərçənginin ən xarakter əlamətləri hansıdır?

A) Ağız suyunun axması

B) Ürəkbulanma

C) Disfagiya

D) Qusma

E) Döş sümüyü arxasında ağrılar


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
296) Qara ciyər xərçənginin ən effektiv müalicə üsulu hansıdır?

A) Cərrahi

B) Kombinəolunmuş terapiya

C) Şua terapiyası

D) Sistem kimyaterapiya

E) Reqionar terapiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.

Radiologiya


Bölmə 19. Qarışıq mövzular

297) Qaraciyərin yuxarı sərhəddi sağ orta qoltuqaltı xətt üzrə hara proyeksiya olunur?
A) 7-ci qabırğaya

B) 5-ci qabırğaya

C) 8-ci qabırğaya

D) 6-cı qabırğaarası sahəyə

E) 4-cü qabırğaarası sahəyə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред.В.В,Кованова.Оперативная хирургия и топографическая анатомия.Москва,»Медицина»,1985,366 ст
298) Kəskin kəllə beyin travması və başlanan beyin ödemi olan xəstələrdə hansı preparatlar təyin edilməməlidir?
A) Mannitol

B) Albumin

C) Laziks

D) Kontrikal

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
299) Boynun adenofleqmonasına hansı səbəb olur?
A) Çənəaltı limfa vəzilərinin irinləməsi

B) Qoltuqaltı limfa vəzilərinin irinləməsi

C) Lüdviq anginası

D) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin yuxarı hissəsinin irinləməsi

E) Ağız suyu vəzilərinin irinləməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургичесkой стомотологии.А.А.Тимофеев.Москва,2002,317с.
300) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının tipik klinik təzahürünə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Trizm

B) Alt dodaq nahiyyəsində dərinin hiperemiyası

C) Qanadvari çənə büküşünün şişkinliyi

D) Alt-çənə-altı və mental nahiyyənin fleqmonası

E) Yanaq nahiyyəsinin şişkinliyi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургичесkой стомотологии.А.А.Тимофеев.Москва,2002,317с.
301) Açıq kəllə- beyin travması nədir?
A) Başın yumşaq toxumalarının sıyrıntısı

B) Aponevrozun zədələnməsi ilə yara

C) Başın yumşaq toxumalarının istənilən zədələnməsi

D) Dəri örtüklərinin didilmiş yarası

E) Skalplaşmış yara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
302) Baş beyinin silkələnməsinə nə aiddir?
A) Subaraxnoidal qanaxma ilə travma

B) Yüngül kəllə-beyin travması

C) Orta kəllə-beyin travması

D) Agır kəllə-beyin travması

E) Kəllə sümüklərinin zədələnməsi liə travma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
303) Retroqrad amneziya nədir?
A) Travma müddətində amneziya

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Travmaya qədərki qısamüddətli amneziya

D) Travmadan sonra və qabaq qısamüddətli amneziya

E) Travmadan sonra qısamüddətli amneziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
304) Baş beyinin silkələnməsində ümumi beyin simptomları arasında hansı müşahidə olunur?
A) Hamısı

B) İşıqdan qorxma ,keçici nistaqm

C) Huşun qısamüddətli itirilməsi

D) Kobud olmayan anizorefleksiya

E) Başağrısı ,ürəkbulanma, qusma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
305) Patoloji proses obliterasiyaedici endorteriitdə harada başlayır?
A) Bütün qatlarda düffuz olaraq

B) Arteriyanın əzələ qişasında

C) Arteriyanın intima qiçasında

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Arteriyanın üstündə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
306) Kliniki olaraq obliterisiyaedici endarteriitin bütün tiplərinə hansını aid etmək olmaz?
A) Bütün sadalananlar

B) Proksimal tip

C) Qarışıq tip

D) Diffuz tip

E) Akral tip
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
307) Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstələrin instrumental müayinəsi zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) USM dopleroqrafiya

B) Kapilyarskopiya

C) USM dopleroqrafiya və radioizotop regionar qan axınının təyini

D) Reovazoqrafiya

E) Oscilloqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
308) Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstələrin rentgen kontrast angioqrafiyası zamanı nəyi müayinə etmək lazımdır?
A) Bud-dizaltı seqmenti

B) Dizaltı arteriya və budun diz arteriyaları şərti ilə

C) Aorta-qalça seqmenti, bud-dizaltı seqment və pəncə arteriyalarını iki proyeksiyada

D) Ümumi bud arteriyası, budun dərin arteriyası, dizaltı arteriya

E) Aorta-qalça-bud-dizaltı seqmenti, baldır arteriyası və pəncə arteriyalarını iki proyeksiyada
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
309) Obliterasiyaedici endarteriitlə bir çox xəstələrdə simpatik sinir üzərində hansı tip əməliyyat aparıla bilər?
A) Simpatik sinir sistemində əməliyyat göstəriş deyil

B) Bel simpatektomiyası

C) Döş simpatektomiyası

D) Periarterial simpatektomiya

E) Bel simpatik qanqlionlarının novokain blokadası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
310) Reyno xəstəliyi üçün hansı xarakterikdir?
A) Yuxarı ətrafın barmaqlarında aşağı temperaturası nəticəsində artan ağrı və keyimə

B) Aşağı ətrafda, əsasən barmaqlarda yeriş zamanı ağrılar

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Yuxarı ətrafın barmaqlarında yuxarı temperatur nəticəsində ağrı və keyimə

E) Aşağı ətrafda aşağı temperatura zamanı ağrılar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
311) Aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliyinin patogenezində hansı amil aparıcı rolu oynayır?
A) Dərin venalarda klapan aparatının funksiyasının pozulması

B) Aşağı ətraflarda venoz hipertenziyanin əmələ gəlmsi

C) Venoz damarların birləşdirici toxuma sisteminin anadangəlmə zəifliyi

D) Bütün sadalananlar

E) Kommunikant venaların funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
312) Varikoz xəstəliyin operativ müalicəsinə göctərişlər hansıdır?
A) Günün axırında aşağı ətradlarda olan ağrı

B) Aşağı ətraflarda ödemin əmələ gəlməsi

C) Tez yorulma

D) Varikoz xəstəliyinə görə kosmetik defektin yaranması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
313) Varikoz xəstəliyin konservativ müalicəsinə nə aiddir?
A) Fizioterapiya

B) Fiziki tapşırıqlar

C) Aşağı ətrafların elastiki bintlənməsi

D) Bütün sadalananlar

E) Medikamentoz müalicə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
314) Posttroboflebitik xəstəlyin tipik simptomokompleksinə nə aid deyil?
A) İkincili olaraq venaların varikoz genəlməsi

B) Pəncədə nəbzin olmaması

C) Aşağı ətraflarda ödem

D) Ayaq dərisində piqmentasiya və indurasiya

E) Aşağı ətraflarda ağrı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
315) Posttroboflebitik xəstəlyik zamanı cərrahi müalicənin növünü müəyyən etmək üçün hansı diaqnostik metoddan istifadə edilməlidir?
A) Radionukleid fleboqrafiya

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Ulturasəs dopleri

D) Funksional sınaq

E) Kontrast fleboqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
316) Venoz trobomzun aktiv trobəmələgəlmə mərhələsində dəqiq və invaziv müayinə üsuluna nə aiddir?
A) Radioindiqasion venoz tromboz

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Ultrasəs -dupleks skanerləşdirilməsi

D) Fleboqrafiya

E) Ulturasəs dopleri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
317) Ağciyər atreriyasının tromboemboliyasına hansı nahiyə ən çox embologen zona hesab olunur?
A) Ürəyin sağ hissəsi

B) Aşağı boş vena hövzəsi

C) Yuxari boş vena hövzəsi

D) Kiçik çanaq venası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
318) Ağciyər arteriyasının trobemboliyasının diaqnostikası üçün hansı üsul daha informativdir?
A) Bütün sadalananlar eyni dərəcədə informativdir

B) Ağciyərin perfuzion skanerləşdirilməsi

C) Angiopulmonoqrafiya

D) Reopulmonoqrafiya

E) Elektrokardioqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
319) Qida borusu divertikulunun ən vacib müayinə üsulu hansıdır?
A) Fibroezofaqoqastroskopiya

B) PH-metriya

C) USM

D) EzofaqomanometriyaE) Kontrastla rentgen müayinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
320) Qida borusunun yad cismi zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Fibroezofaqoqastroskopiya

B) USM


C) Rentgenoqrafiya

D) PH-metriya

E) Ezofaqomanometriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
321) Kardiyanın axalaziyasının ən əsas əlaməti hansıdır?
A) Epiqastral nahiyədə ağrılar

B) Qıcqırma

C) Qəbizlik

D) Periodik qusmalar

E) Disfagiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
322) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin aksial yırtıqlarının ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Farmakoloji sınaqlar (nitroqlisirin və ya amilnitrit)

B) Ezofaqomanometriya

C) USM

D) Kontrastla rentgenqrafiyaE) İcmal rentgenoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
323) Reflüks-ezofagitin əmələ gəlməsinə səbəb olan hansıdır?
A) Qida borusunun epifrenal divertikulu

B) Termiki yanıq nəticəsində qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsi

C) Kimyəvi yanıq nəticəsində qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsi

D) Kardiyanın xalaziyası nəticəsində mədə turşusunun qida borusunun distal hissəsinə zədələyici təsiri

E) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin daralması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
324) Reflüks-ezofagitin müayinəsində hansı üsul informativ deyil?
A) Kontrastla rentgenqrafiya

B) USM


C) Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya

D) PH-metriya

E) Ezofaqomanometriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
325) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin sürüşən yırtığı hansı xəstəlik adı ilə uzun illər səhvən müalicə olunur?
A) Xroniki xolesistit

B) Miokard infarktı

C) 12 barmaq bağırsaq xorası

D) Xroniki qastrit

E) Stenokardiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
326) Diafraqmanın relaksasiyasının diaqnostikası zamanı ən informativ üsul hansıdır?
A) USM

B) PH-metriya

C) Ezofaqomanometriya

D) Rentgen müayinə

E) Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
327) Vaqotomiya zamanı hansı olur?
A) Mədə turşuluğu azalır

B) Pepsinin sintezi azalır

C) Mədə turşuluğu artır

D) Pepsinin sintezi artır

E) Lipazanın sintezi artır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
328) Qarnın ağ xəttinin yırtığı üçün hansı daha xarakterikdir?
A) Orta xətt üzrə aponevrozda defektin olması

B) Hiperemiya və şişkinlik

C) Ürəkbulanma və qusma

D) Qarında tutmaşəkilli ağrılar

E) Dispeptik hallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
329) Ağırlaşmamış 12 barmaq bağırsaq divertikulunun müalicə üsulu hansıdır?
A) Selektiv proksimal vaqotomiya,fundoplikasiya

B) Konservativ müalicə

C) Divertikulektomiya

D) Selektiv proksimal vaqotomiya,antrumektomiya

E) Mədənin 2/3 hissəsinin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
330) Qarnın ağ xəttinin yırtığı zamanı təcili əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) Diaqnozun qoyulması

B) Ağrı simptomu

C) Kosmetik defekt

D) Fiziki inkişafdan qalma

E) Yanaşı dispeptik hallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
331) Mədə xorası zamanı hansılar icra olunur?
A) Mədə rezeksiyası

B) Qastroenteroanastomoz

C) Vaqotomiya

D) Mədə rezeksiyası,vaqotomiya,rezeksiya ilə birgə vaqotomiya

E) Qastroektomiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
332) 12 barmaq bağırsaq xorası zamanı hansılar icra olunmur?
A) Selektiv proksimal vaqotomiya və fundoplikasiya

B) Mədə rezeksiyası

C) Mədə rezeksiyası ilə birgə vaqotomiya

D) Qastrektomiya

E) Vaqotomiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
333) Xroniki duodenostaz zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Fibroqastroduodenoskopiya

B) USM


C) Angioqrafiya

D) 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatının müayinəsi

E) Kontrastla rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
334) Gətirici ilgək sindromu zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Fibroqastroduodenoskopiya

B) PH-metriya

C) Kontrastla rentgen müayinə

D) Angioqrafiya

E) USM
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
335) Perforativ mədə xorası üçün hansı əlamətlər dürüst kliniki əlamətlərdir?
A) Qarında ağrılar, mədə qanaxması əlamətləri,çoxsaylı qusmalar

B) Epiqastral nahiyədə ağrılar, qara ciyər kütlüyünün itməməsi

C) Mədə qanaxması, tezləşmiş duru nəcis ifrazı, hıçqırma

D) Çoxsaylı qusmalar, hıçqırma, epiqastral nahiyənin gərginləşməsi

E) Qarnın ön divarının gərginləşməsi, qara ciyər kütlüyünün itməsi,peritonial əlamətlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
336) Düz əzələnin diastazı ağ xətt yırtığından nə ilə fərqlənir?
A) Yalnız mezoqastral nahiyədə müşahidə edilməsi ilə

B) Tez-tez boğulmaların olması ilə

C) Heç bir fərqi yoxdur

D) Yırtıq qapısının və yırtıq kisəsinin olmaması ilə

E) Böyük ölçüdə olması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
337) Nazik bağırsaq fistulasının lokalizasiyasını müəyyən etmək üçün hansı üsul informativdir?
A) USM

B) Rəngləyici maddənin (metilen abısı) oral yolla bağırsağa yeridilməsi

C) İcmal rentgenskopiya

D) Kompyüter tomoqrafiya

E) Endoskopik müayinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
338) Kəskin daşsız xolesistitin rasional müalicəsi hansıdır?
A) Dietik

B) Medikamentoz

C) Cərrahi

D) Mineral sularla müalicə

E) Sanator-kurort
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
339) Mexaniki sarılığın səbəbini hansı vasitələrlə müəyyənləşdirmək mümkün deyil?
A) Venadaxili xolesisto-xolangioqrafiya

B) Birbaşa spleno-portoqrafiya

C) Kompyüter tomoqrafiya

D) Retroqrad xolangioqrafiya

E) Ultrasəs müayinəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
340) Xroniki hepatiti olan və sirrozun ilkin mərhələsində hansı tip əməliyyatı etmək olmaz?
A) Portokaval anastomoz

B) Qaraciyər arteriyasının periarterial simpatektomiyası

C) Dalaq arteriyasının bağlanması

D) Qaraciyərin arterializasiyası

E) Bütün sadalananları icra etmek mümkündür
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
341) Uşaqlarda bağırsaq invaginasiyasının başlanğıc mərhələsində rasional müalicə üsulu hansı sayılır?
A) Operativ müalicə

B) Kolonoskopun nəzarəti ilə hava ilə invaginantı düzəltmək

C) Rentgen altında hava vuraraq bağırsağı düzəltmək

D) Laparoskopun nəzarəti ilə hava ilə invaginantı düzəltmək

E) Narkoz altında palpator olaraq invaginantı düzəltmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
342) Qasıq-xayalıq yırtığına görə əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) Tez-tez boğulma

B) 5 yaşdan sonrakı dövr

C) Diaqnozun qoyulması

D) Şişkinliyin 3 sm-dən böyük olması

E) 2 yaşdan sonrakı dövr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.

Bölmə Qarışıq. OPERATİV CƏRRAHİYYƏ

343) Ağciyər arteriyasının tromboembaliyası zamanı dəri və selikli qişa örtüklərinin göyərməsi və şişkinliyinin daha artıq dərəcədə bədənin yuxarı hissəsində (boyun və döş nahiyəsində, yuxarı ətraflarda) baş verməsi nə ilə izah olunur?
A) arterial təzyiqin kəskin surətdə artması ilə

B) ürək fəaliyyətinin pozulması ilə

C) venoz təzyiqin aşağı düşməsi ilə

D) kiçik qan dövranında pozğunluğun baş verməsi ilə

E) yuxarı boş venada qapaqların olmamağı ilə
Ədəbiyyat: K.Ə.Balakişiyev. İnsanın normal anatomiyası. «Maarif», Bakı, 1979.
344) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin nüfuz edən zədələnməsi sayılır?
A) döş qəfəsini təşkil edən bütün qatların qabırğaların sınması ilə müşayiət olunan açıq zədələnməsi

B) səthi dəri – aponevrotik qatın açıq zədələnməsi

C) döş qəfəsinin bütün qatarının visseral plevraya qədər açıq zədələnməsi

D) qabırğalara qədər bütün qatların açıq zədələnməsi

E) visseral plevranın tamlığının pozulması şərti ilə baş vermiş bütün zədələnmələr
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Döş nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2003


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə