Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Qasıq yırtığı zamanı tam retroqrad boğulmanın mütləq anatomik əlaməti nədir?Yüklə 0,86 Mb.
səhifə7/15
tarix13.12.2016
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

345) Qasıq yırtığı zamanı tam retroqrad boğulmanın mütləq anatomik əlaməti nədir?
A) yırtıq kisəsində iki və daha çox bağırsaq ilgəklərinin olması

B) yırtıq kisəsində olan bağırsaq ilgəyinin halı

C) yırtıq kisəsində toxumalar arasında bitişmənin olması

D) xəstədə bağırsaq keçməzliyi əlamətlərinin mövcudluğu

E) yırtıq kisəsində hemorragik möhtəviyyatın mövcudluğu
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
346) Aşağı orta kəsiklə açıldıqdan sonra periton boşluğunda sidiyin aşkar edilməsi nə ilə izah edilə bilər?
A) əməliyyat zamanı sidik axarlarının zədələnməsi ilə

B) peritonarxası sahənin zədələnməsi nəticəsində sidiyin periton boşluğuna sızması ilə

C) zədələnmə nəticəsində sidik kisəsinin partlaması ilə

D) əməliyyat zamanı sidik kisəsinin zədələməsi ilə

E) açıq qalmış ilkin sidik axarının təsadüfən kəsilməsi ilə
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
347) Appendektomiyanın hansı üsulunda soxulcanabənzər çıxıntının güdülü kor bağırsağın mənfəzinə gömüldülmür?
A) retroqrad appendektomiya zamanı

B) liqatura üsulunda

C) anteqrad appendektomiya zamanı

D) unvaginasion üsulda

E) müştərək üsulda
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
348) Aşağı qarınüstü arteriya hansı damardan ayrılır?
A) bud arteriyasından

B) qapayıcı arteriyadan

C) budun dərin arteriyasından

D) xarici qalça arteriyasından

E) daxili qalça arteriyasından
Ədəbiyyat: В.В.Кованов, Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «Медицина», Москва, 1985.
349) Düz qasıq yırtıqları zamanı yırtıq kisəsi hansı çuxurdan keçərək qabarır?
A) bayır qasıq çuxurundan

B) sidik kisəsi üstü çuxurdan

C) qapayıcı dəlikdən

D) içəri qasıq çuxurundan

E) bel üçbucağından
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
350) Boğulmuş bud yırtığı əməliyyatı zamanı cərrah bud halqasının içəri divarını kəsərkən güclü qanaxma başlamışdır. Hansı damar zədələnmişdir?
A) anomal olaraq aşağı qarınüstü arteriyadan ayrılmış qapayıcı arteriya

B) xarici qalça arteriyası

C) səthi qarınüstü arteriya

D) bud arteriyası

E) bud venası
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
351) Strumektomiadan (qalxanabənzər vəzin qismən kəsilib çıxarılması) sonra xəstənin səsi tam batmışsa (afoniya) onun səbəbi nədir?
A) ulduzabənzər qanqlionun zədələnməsi

B) qayıdan qırtlaq sinirlərinin iki tərəfli zədələməsi

C) diafraqma sinirinin zədələnməsi

D) simpatik sinirin zədələnməsi

E) səs tellərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Baş və boyunun cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 1997.
352) Mədənin hansı üsulla rezeksiyasından sonra qidanın fizioloji hərəkət yolu bərpa edilir?
A) Hofmeyster – Finsterer üsulu ilə

B) Ru üsulu ilə

C) Rayxel – Polia üsulu ilə

D) Bilrot – I üsulu ilə

E) Bilrot – II üsulu ilə
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «ГЭОТАР-МЕД», Москва, 2001.
353) Hansı üsulla aparılmış mədə rezeksiyasından sonra “Dempinq sindrom”un əmələ gəlmə ehtimalı böyükdür?
A) Rayxel-Polia üsulu ilə

B) Bilrot – II üsulu ilə

C) Bİlrot – I üsulu ilə

D) Ru üsulu ilə

E) Hofmeyster – Finsterer üsulu ilə
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
354) Maydl üsulu ilə süni anusun yaradılmasına göstəriş?
A) düz bağırsağın inoperabel xərçəngi

B) S – ə bənzər bağırsağın xərçəngi

C) düz bağırsağın prolapsusu (düşməsi)

D) ileosekal bucağın xərçəngi

E) mədənin inoperabel xərçəngi
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
355) Düz bağırsağı neçə arteriya qidalandırır?
A) beş

B) üç


C) bir

D) iki


E) dörd
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
356) Sidik kisəsinin punksiyasına göstəriş:
A) kəskin sistit

B) düz bağırsaq zədələnmələri

C) sidik kisəsinin kateterizasiyasının mümkünsüzlüyü

D) sidik kisəsi daşları

E) xroniki uretrit
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «ГЭОТАР-МЕД», Москва, 2001.
357) Üzün yuxarı yarısının iltihabı prosesləri zamanı irinli prosesin beyinin hansı venoz cibinə yayılma ehtimalı var?
A) mağaralı cibə

B) yuxarı sagital cibə

C) köndələn cibə

D) S – ə bənzər cibə

E) düz cibə
Ədəbiyyat: В.В.Кованов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «Медицина», Москва, 1979.
358) Piylik kisəsi dəliyinin (Vinslov dəliyi) ön divarını hansı bağ əmələ gətirir?
A) qara ciyər – onikibarmaq bağırsaq bağı

B) mədə – dalaq bağı

C) qara ciyər – mədə bağı

D) qara ciyər – böyrək bağı

E) mədə – diafraqma bağı
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004.
359) Latarje siniri haradan keçir?
A) mədənin böyük əyriliyi boyunca

B) mədə – dalaq bağının tərkibində

C) mədənin kiçik əyriliyi boyunca

D) mədə dibi yanı ilə

E) onikibarmaq bağırsağın ön səthi ilə
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
360) Aşağıdakı hallardan hansı qastrostomiyaya göstəriş sayılır?
A) mədənin xora xəstəliyi

B) pilorostenoz

C) mədənin inoperabel xərçəngi

D) qida borusunun daralmaları

E) qida borusunun inoperabel xərçəngi
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
361) Hansı sinir zədələnən zaman “At ayaqlılıq” simptomu əmələ gəlir?
A) dərin incik siniri

B) qapayıcı sinir

C) qamış siniri

D) bud siniri

E) səthi incik siniri
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, L.M.Hüseynov, S.N.Yaqubov. Yuxarı və aşağı ətrafların cərrahi anatomiyası. «Müəllim», Bakı, 2003.
362) Sınığı zamanı bud sümüyünün proksimal hissəsi yerini bayıra və önə, distal hissəsi isə içəriyə və arxaya dəyişmişdir. Sınıq bud sümüyünün hansı səviyyəsində baş vermişdir?
A) yuxarı 1/3 – də

B) bud sümüyünün kondilusları səviyyəsində

C) aşağı 1/3 – də

D) orta 1/3 – də

E) bud sümüyü boynunda
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, L.M.Hüseynov, S.N.Yaqubov. Yuxarı və aşağı ətrafların cərrahi anatomiyası. «Müəllim», Bakı, 2003.
363) Botal axacağı hansı iri damarları bir – biri ilə birləşdirir?
A) aorta və bazu – baş kötüyünü

B) aorta və sol ümumi yuxu arteriyasını

C) aorta qövsü və ağciyər arteriyası kötüyünü

D) aorta və sağ ağciyər arteriyasını

E) aorta və sol tac arteriyanı
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Döş nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2003.
364) Mədə və ya onikibamaq bağırsaq xorasının vaqotomiya üsulu ilə cərrahi korreksiyası hansı əməliyyatlarla birgə icra edilir?
A) hepatqastostomiya, hepatoduodenostomiya, hepatoyeyunostomiya

B) qastroenteroanastomoz, pankreatoduodenal rezeksiya, nazik bağırsağın rezeksiyası

C) qastroenterostoanastomoz, hepatoyeyunostomiya, qastroduodeno-anastomoz

D) piloroplastika, qastroduodenoanastomoz, antrumektomiya

E) qastrostomiya, xolesistoqastrostomiya, xolesistoyeyunostomiya
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004.
365) Öd kisəsi və öd axacaqlarında havanın və ya bariumun rentgenoloji müayinədə aşkarlanması hansı patologiyanın olduğunu göstərir:
A) xolesistit

B) xoledoxolitiaz

C) mədə-yoğun bağırsaq şişi

D) öd kisəsinin salmonellyozu

E) daxili öd fistulası
Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
366) Böyüklərdə portal hipertenziyanın səbəbi daha çox aşağıdakılardan hansı ilə bağlıdır?
A) Badd-Hiari sindromu

B) Qaraciyər sirrozu

C) Ağciyər və ya ürək-damar çatışmazlığı

D) Dalaq və ya qapı venasının trombozu

E) Qaraciyərin şiş zədələnmələri
Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
367) Mədə və yemək borusu venalarının varikoz genəlməsini hansı müayinə üsulu ilə aşkar etmək olar?

A) dinamiki hepatobiliossintiqrafiya

B) laparoskopiya

C) ezofaqoskopiya

D) pnevmomediastinoqrafiya

E) qara ciyərin angioqrafiyası


Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
368) Hansı müayinə üsulu mexaniki sarılığın səbəblərini aşkar etməyə daha çox kömək edir?
A) nüvə maqnit rezonans müayinəsi

B) peroral xolesistoqrafiya

C) qaraciyərin ssintiqrafiyası

D) birbaşa splenoportoqrafiya

E) venadaxili xolesistoxolanqioqrafiya
Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
369) Divararalığı törəmələrini aşkar etmək üçün daha informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) süni pnevmotoraks

B) bronxoqrafiya

C) kompyuter tomoqrafiyası

D) bronxoskopiya

E) pnevmomediastinoskopiya
Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
370) Yoğun bağırsağın divertikulyozunda barium məhlulu ilə imalə vasitəsilə aşağıdakılardan hansı aşkar edilir?
A) bağırsağın mənfəzinin tam tutulması

B) köndələn çənbər bağırsağın selikli qişasının relyefinin dəyişməsi

C) kasaşəkilli dəbəliklər

D) Kloyber kasacıqlarının olması

E) hissəvi spazm
Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
371) Xoledoxoduodenal fistulanı aşkar etmək üçün ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) peroral xolesistoqrafiya

B) barium əhəngi ilə rentgenoloji müayinə

C) qarın boşluğunun təsviri rentgenoqrafiyası

D) venadaxili xoleqrafiya

E) FQDS (Fibroqastroduodenoskopiya)
Ədəbiyyat: И.М.Панцырев. Клиническая хирургия. «Медицина», Москва, 1988.
372) Alfa-fetoproteinin səviyyəsinin artması hansı xəstəlik üçün xarakterdir?
A) yoğun bağırsaq xərçəngi

B) qaraciyər xərçəngi

C) yoğun bağırsağın və mədəaltı vəzin xərçəngi

D) qaraciyərin və mədəaltı vəzin xərçəngi

E) mədəaltı vəz xərçəngi
Ədəbiyyat: Н.Н. Блохин, Б.Е. Питерсон. «Клиническая онкология», «Медицина», Москва, 1979.
373) Hansı xəstəlik üçün amilazanın artması səciyyəvidir?
A) kəskin apendisit

B) kəskin pankreatit

C) qaraciyər absesi

D) mədə xorası

E) kəskin pielonefrit
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
374) Qida borusu venalarının genişlənməsi aşağıdakıların hansı üçün səciyyəvidir?
A) mədə xərçəngi

B) kəskin pankreatit

C) öd daşı xəstəliyi

D) portal hipertenziya

E) kəskin xolesistit
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
375) Disfaqiyanın olması aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) kəskin mediastenit

B) öd daşı xəstəliyi

C) qida borusu xərçəngi

D) timoma

E) mədənin xora xəstəliyi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
376) Aşağıdakılardan hansı üçün Kloyber kasacıqlarının olması səciyyəvidir?
A) kəskin mediastinit

B) Kron xəstəliyi

C) kəskin xolesistit

D) kəskin bağırsaq keçməməzliyi

E) 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
377) Hipoqlikemiya aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) kəskin pankreatit

B) Zollinger-Ellison sindromu

C) öd daşı xəstəliyi

D) insulinoma

E) qastrinoma
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
378) Neçə ml qan itirdikdə kəskin qanitirmə klinikası baş verir?

A) 1000 ml

B) 500 ml

C) 2000 ml

D) 1500 ml

E) 250 ml


Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
379) Qanın qənaətbəxş oksigen tutumunu və oksigen nəqlini təmin edə biləcək ən aşağı hematokrit səviyyəsi hansıdır?
A) 35%

B) 45%


C) 40%

D) 30%


E) 20-25%
Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
380) Qan preparatları və komponentlərini göstərin.
A) Plazma, albumin, leykosit kütləsi

B) Aminokapron turşusu, jelatinol

C) Poliqlükin, polifer, alvezin

D) Qlüqisir, sitroqlükofosfat

E) Aminokrovin, aminopeptid
Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
381) Qan qrupu nədir?

A) Plazma zülalları

B) Eritrosit antigenlərinin toplusu

C) İmmun antitellərin toplusu

D) Leykosit antigenlərinin toplusu

E) Qazanılmış antigenlərin toplusu


Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
382) Qan stabilizatoruna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Natrium asetat

B) Fizioloji məhlul

C) Protamin sulfat

D) Natrium sitrat

E) Natrium bikarbonat
Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
383) Xroniki anemiyalar zamanı aşağıdakılardan hansının köçürülməsi daha məsləhətdir?

A) Bütöv qan

B) Trombosit kütləsi

C) Eritrosit kütləsi

D) Leykosit kütləsi

E) Albumin, protein


Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
384) Sitrat qanın yararlıq müddətini göstərin.
A) 14 gün

B) 1 gün


C) 7 gün

D) 1 il


E) 21 gün
Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
385) Hipovolemiyanın ilkin müalicəsində aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?
A) Eritrokütlə

B) Donor qanı

C) Kardiotonik dərmanlar

D) Vazopressorlar

E) Plazmaəvəzedicilər
Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
386) Hansı preparatların neyrotoksiki təsiri var?
A) Flukanazol və penisillin

B) Penisillin və linkomisin

C) Streptomisin və flukanazol

D) Linkomisin və streptomisin

E) Polimiksin və streptomisin
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. «Медицина», Москва, 1984.
387) Hansı preparat hepatotoksiki təsirə malikdir?
A) Tetrasiklin

B) Kolimisin

C) Sefazolin

D) Penisillin

E) Linkomisin
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. «Медицина», Москва, 1984.
388) Bakterisid təsirli antibiotik hansıdır?
A) Ampisillin

B) Eritromisin

C) Tetrasiklin

D) Levomisetin

E) Oleandomisin
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. «Медицина», Москва, 1984.
389) Aşağıdakı antibiotiklərdən hansı nefrotoksik və ototoksik təsirə malikdir?
A) Sefazolin

B) Linkomisin

C) Polimiksin

D) Oksitetrasiklin

E) Levomisetin
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. «Медицина», Москва, 1984.
390) Döş və ya qarın boşluğuna axmış qan hansı müddətdə reinfuziya üçün yararlıdır?
A) 1 sutka

B) Müddət qeyri-məhduddur

C) 1 həftə

D) 2 sutka

E) 3 sutka
Ədəbiyyat: О.К.Гаврилов. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. «Медицина», Москва, 1982.
391) PH neçə olarsa qələvi-turşu münasibəti kompensasiya olunmuş sayılır?
A) 7.10-7.18

B) 7.19-7.28

C) 7.35-7.45

D) 7.25-7.43

E) 7.46-7.51
Ədəbiyyat: С.А.Сумин Неотложные состояния "МИА" Москва 2004.
392) Qlükoza məhlulunun hansı konsentrasiyası izotonik sayılır?
A) 4.2%

B) 5%


C) 0.8%

D) 10%


E) 3%
Ədəbiyyat: А.А.Бунятян. Руководство по анестезиологии. "Медицина", Москва, 1997.
393) Ürək-Ağciyər reanimasiyasına təcili göstərişlər:

1. AT-in və nəbzin olmaması

2. Tənəffüsün dayanması

3. Huşun olmaması

4. Akrosianoz

5. Ürək tonlarının olmaması
A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: Петер Сафар. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. «Медицина», Москва, 2003.
394) Ürəyin açıq masajına göstəriş hansıdır?
A) Tənəffüsün dayanması

B) Ürəyin fibrilyasiyası

C) Ürək fəaliyyətinin dayanması

D) Ürəyin 2 dəqiqə ərzində aparılan qapalı masajından sonra yuxu arteriyası üzərində nəbzin əllənməməsi

E) Huşun itməsi
Ədəbiyyat: А.И.Мартынов. Интенсивная терапия. "ГЭОТАР-Мед" Москва 1999.
395) Dəniz suyunda batma zamanı nə baş verir?
A) Ağciyərlərin hiperosmolyar ödemi

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Hemoliz

D) Hipervolemiya

E) Qanda kaliumun yüksəlməsi
Ədəbiyyat: С.А.Сумин Неотложные состояния "МИА" Москва 2004.
396) Anafilaktik şokun müalicəsində hansı qrup preparatlar istifadə olunmur?
A) Qlukokortikoidlər

B) Antihistamin preparatlar

C) Plazmaəvəzediciləri

D) Hipotenziv preparatlar

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: С.А.Сумин Неотложные состояния "МИА" Москва 2004.
397) Hansı halda sağ ürəyin yüklənməsi baş vermir?

A) Hidrotoraks

B) Aşağı boş venanın trombozu

C) Massiv atelektaz

D) Massiv pnevmoniya

E) Pnevmotoraks


Ədəbiyyat: С.А.Сумин Неотложные состояния "МИА" Москва 2004.
398) Kəskin pankreatitlər zamanı intensiv terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Hemostatik preparatlar

B) Şok və Hipovolemiyanın müalicəsi

C) Ağrı simptomunun aradan qaldırılması

D) Su-duz mübadiləsi və qələvi-turşu müvazinətinin korreksiyası

E) Sitostatik və antifermentlərin təyini
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. "Медицина". Москва, 2002.
399) Kəskin pankreatitlər zamanı intensiv terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Antidepressantların qəbulu

B) Tənəffüs pozğunluqlarının müalicəsi

C) Sitostatik və antifermentlərin təyini

D) Ağrı simptomunun aradan qaldırılması

E) Şok və Hipovolemiyanın müalicəsi
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. "Медицина". Москва, 2002.
400) Yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu zamanı hansı preparatları tətbiq etmək lazımdır?

1. Heparin

2. Proteolitik fermentlərin inhibitorları

3. Fibrinolizin

4. Hemopoizi stimulə edən preparatlar

5. Təzə dondurulmuş plazma
A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 5
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. "Медицина". Москва, 2002.
401) Qanitirmənin ağırlığının ən obyektiv göstəricisini qeyd edin.
A) Dəri örtüklərinin avazıması

B) Qlobulyar həcm defisiti

C) Hb, eritrositlərin sayı

D) Leykositlərin sayı

E) Arterial təzyiq, nəbz
Ədəbiyyat: С.А.Сумин Неотложные состояния "МИА", Москва 2004.
402) Kəllənin trepanasiya mərhələlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Frez dəliyinin qoyulması

B) Yumşaq toxumaların kəsilməsi

C) Beyin toxumasının aspirasiyası

D) Sümüyün rezeksiyası

E) Sümüküstlüyünün kəsilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004.; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
403) Daxili yuxu arteriyasının okklyuziyasını təyin etmək üçün hansı metod istifadə olunmalıdır?

A) Pnevmoensefaloqrafiya

B) Doppleroqrafiya

C) Mieloqrafiya

D) ExoEQ

E) Ventrikuloqrafiya


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004.; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
404) Aşağıdakılardan hansı kəllə travmasında lumbal punksiya üçün göstəriş sayılmır?
A) Nəzərəçarpan beyin kötüyü simptomatikası

B) Psixomotor oyanıqlıq

C) Meningial sindromun olması

D) Xəstənin vəziyyətinin pisləşməsi

E) Aparılmış müalicənin effektsizliyi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
405) Uzanmış vəziyyətdə aparılan lumbal punksiya zamanı likvorun normal təzyiqi nə qədərdir?
A) 200-300 mm su st

B) 500 mm c. st.-dan çox

C) 300-400 mm c. st

D) 120-180 mm su st

E) 60-80 mm su st
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
406) Baş beyin əzilməsinə xarakter olan klinik əlaməti göstərin:
A) Başgicəllənmə

B) Baş ağrısı

C) Qusma

D) Hemiparez

E) Tərləmə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
407) Aşağıdakı simptomlardan hansı beyin əzilməsinin ocaqlı simptomuna aiddir?
A) Bradikardiya

B) Taxikardiya

C) Hiperhidroz

D) Hipertermiya

E) Hemianopsiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
408) Subdural hematomanın əlamətlərini göstərin.
A) Anizokoriya, bradikardiya, “işıqlanma dövrü”

B) Alternəedici simptomlar

C) Görmə hallüsinasiyaları

D) Retroqrad amneziya, görmə hallüsinasiyası

E) Eşitmə,görmə hallüsinasiyaları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
409) Anizokoriyanın olması aşağıdakılardan hansı üçün xarakterdir?
A) Kəllə əsasının sınığı

B) Baş beyin silkələnməsi zamanı

C) Kəllə tağı sümüklərinin sınığı

D) Baş beynin yüngül dərəcəli əzilməsi

E) Kəllədaxili hematoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.
410) Aşağıdakı hansı simptom baş beyin silkələnməsində olmur?
A) Hemiparez, likvorda qanın olması

B) Nəbzin labilliyi

C) Amneziya

D) Huşun itməsi

E) Başgicəllənmə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq. (dərslik). Bakı, 2004; И.М.Иргер. Нейрохирургия. «Медицина», Москва, 1982.; А.П.Ромаданов, Н.М.Мосейчук. Нейрохирургия. «Выща школа», Киев, 1990.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə