Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyenaYüklə 0,86 Mb.
səhifə9/15
tarix13.12.2016
ölçüsü0,86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

4. Mediastinitin

5. Larinqospazmın
A) 1, 2

B) 2, 3


C) 4, 5

D) 3, 5


E) 1, 4
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981.
469) Divararalığının inkişaf edən emfizeması zamanı aşağıdakılardan hansı aparılmalıdır?
A) Havanın ən çox toplandığı sahələrdə kəsiklər

B) Plevra boşluğunun drenajlanması

C) Plevra boşluqlarının yoğun iynə ilə punksiyası

D) Döşüstü mediastinotomiya

E) İncə iynə biopsiyası
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981.
470) Döş qəfəsinin nüfuz etmiş yaralanmasının diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Plevra boşluğunun drenə edilməsi

B) Yaranın proqressiv genişləndirilməsi

C) Yaranın zondlanması

D) Yaralanma tərəfdə plevra boşluğunun punksiyası

E) Yaranın barmaqla müayinəsi
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981.
471) Diafraqmanın cırılmasının diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Qastroskopiya

B) Torakoskopiya

C) İrriqoskopiya

D) Laporotosintez

E) Qarın boşluğunun USM
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981.
472) Qabırğaların çoxsaylı sınıqları zamanı ağrısızlaşdırma məqsədi ilə aşağıdakılardan hansı icra edilir?
1. Boyunda ulduzvarı düyünün novokain blokadası

2. Paravertebral novokain blokadası

3. Retroplevral novokain blokadası

4. Qabırğaların sınıqları nahiyəsinin blokadası

5. Zədələnmə tərəfdə boyun vaqosimpatik novokain blokadası
A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981.
473) İrinli laktasion mastitin yaranmasına əsas səbəb nədir?

1. Xroniki sinusit

2. Dişlərin kariesi

3. Süd vəzisi giləsinin çatı

4. Süd durğunluğu

5. Xroniki tonzillit
A) 1, 2

B) 2, 3


C) 4, 5

D) 1, 5


E) 3, 4
Ədəbiyyat: В.И.Стручков, В.К.Гостищев, Ю.В.Стручков. Руководство по гнойной хирургии. «Медицина», Москва, 1984. (инф)
474) Süd vəzisində rekonstruktiv əməliyyat üçün nə əks göstərişdir?
A) Laktasiya dövrü

B) Süd vəzisində süni implantantın olması

C) Digər süd vəzisində keçmişdə aparılmış rekonstruktiv əməliyyat

D) Metastazların olması

E) Həmin süd vəzisində əvvəllər aparılmış rekonstruktiv əməliyyat
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
475) Seqmentar mastektomiyada nə xaric edilir?
A) Vəzin toxuması regionar limfa düyünləri ilə

B) Vəzi toxuması və döş əzələsi ilə

C) Ancaq vəzi toxuması

D) Vəzin toxuması süd vəzi ilə birlikdə

E) Vəzin toxuması süd vəzi ilə birlikdə və regionar limfa düyünləri ilə
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
476) Süd vəzisinin fibroadenoması xarakterizə olunur:

1. Birləşdirici toxuma kapsulunun olması ilə

2. Vəz toxumasının birləşdirici toxumadan üstün olması ilə

3. Ən çox 21 yaşdan 25 yaşadək baş verməsi ilə

4. Yumşaq konsistensiyalı olması ilə
A) 3, 4

B) 2, 3


C) 1, 2

D) 2, 4


E) 1, 3
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
477) Qadınların döş giləsindən hemorragik ifrazat müşahidə edilir:
A) İntraduktal papillomada

B) Diffuz mastopatiyada

C) Kəskin mastitdə

D) Süd vəzisinin absesində

E) Süd vəzinin xərçəngində
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
478) Pedcet xəstəliyi nədir?
A) Süd vəzinin dəri limfa axacaqlarının blokadası ilə olan bəd xassəli şişi.

B) Süd vəzinin areolası və gilənin xərçəngi

C) Süd vəzinin adenosarkoması.

D) Mastit

E) Yarpaqvarı kistosarkoma.
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
479) Politeliya nədir?
A) Əlavə süd vəzinin laktasiyası

B) Bir süd vəzində əlavə bir neçə gilələrin olması

C) Əlavə gilələrin olması

D) Əlavə süd vəzinin olması

E) Gilənin olmaması
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
480) Kişilərdə ginekomastiya nəyin nəticəsində əmələ gəlir?
A) Süd vəzinin infeksiyasından

B) Endokrin pozğunluqdan

C) Süd vəzinin travmasından

D) Yaşla əlaqədar

E) İrsi faktorlardan
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
481) Qadınlarda qalaktoseli əmələ gəlir:

1. Laktasiya dövründə

2. Kəskin mastit keçirdikdən sonra

3. Süd vəzinin travmasından sonra

4. Fibroadenomanın ağırlaşması kimi
A) 2, 4

B) 3, 4


C) 1, 3

D) 2, 3


E) 1, 2
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
482) Gilənin çox rast gəlinən şişi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Lipoma

B) Angioma

C) Papilloma

D) Fibroma

E) Mioma
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
483) Süd vəzinin xərçəngi ilk növbədə hansı limfa düyünlərinə metastaz verir?
A) Körpücüküstü

B) Çənəaltı

C) Körpücükaltı

D) Qoltuqaltı

E) Boyun
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
484) Xəstə 38 yaş, sağ süd vəzində dəri ilə bitişmiş, limfa düyünləri istiqamətində atmaşəkilli törəmə verən ağrılı bərkimə sahələri əmələ gəlib. Anamnezdə qohumlarından süd vəzinin xəstəliyindən əziyyət çəkən olmayıb. Ən böyük ehtimalla aşağıdakı xəstəliklərin hansından şübhələnmək olar?
A) Mastopatiya

B) Süd vəzinin xərçəngi

C) Süd vəzinin xoşxassəli şişi

D) Süd vəzinin vərəmi

E) Kəskin mastit
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999.
485) Qida borusunun varikoz venaların qanaxmasını dayandırmaq üçün zondu nə qədər saxlamaq olar?
A) 12-18 saat

B) 13-15 sutka

C) 6-10 sutka

D) 9-12 sutka

E) 1-8 saat
Ədəbiyyat: И.Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1985. (1.бр.п.)
486) Ezofaqokardiomiotomiya əməliyyatı göstəriş nədir?
A) yemək borusunun karsinomasında

B) diafraqmanın yemək borusu dəliyinin yırtığında

C) yemək borusunun yanıqlarında

D) diafraqmal yırtıqda

E) yemək borusunun axalaziyası və kardiospazm zamanı
Ədəbiyyat: С.А.Симбивчева. Основы оперативной хирургии. «Медицина», Москва, 2002.
487) Reflyuks-ezofaqitinin əsas səbəbi hansıdır?
A) Alkoqolizm

B) Kardial sfinktorun çatışmamazlığı

C) Mədə və 12 barmaq bağırsağın xorası

D) Diafraqmanın yemək borusu keçəcəyinin yırtığı

E) Qaynar yemək qəbulu
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 2000.
488) Yemək borusu venasının varikoz genişlənmə qanaxmasında dərhal hemostaz üçün aşağıdakılardan hansı tətbiq edilir?
A) Blek-Mor zondunun keçirilməsi

B) Təzyiqi salan üsuldan istifadə

C) Az miqdarda qan köçürülməsi

D) Qanayan damarın cərrahi üsulla tikilməsi

E) Çoxlu qan yaradıcı maddələrdən istifadə
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, C.İ.Əliyev, L.M.Hüseynov. Döş nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahiyyə əməliyyatı. «Təbib», Bakı , 2001.
489) Kimyəvi travma zamanı yemək borusunun ən dərin dəyişikliyi ən çox hansı hissəsində baş verir?
A) Bütün yemək borusunda

B) Yemək borusunun qarın hissəsində

C) Fizioloji daralmalarda

D) Udlaq nahiyyəsində

E) Kardiya nahiyyəsində
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. « Медицина», Москва , 1987.
490) Kəskin mediastenitin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?
A) Yemək borusunun cırılması

B) Prosesin yayılması ilə müşayiət olunan irinli limfadenit

C) Boyundan yayılan irinli proseslər

D) Cərrahi müdaxilə

E) Ağ ciyər xəstəliklərində divararlığının vərəm və ya göbələklə zədələnmə prosesinə cəlb olunması
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 2000.
491) Qida borusunun zədələnməsinin diaqnostikası üçün icra edilir:

1. Divar aralığının tomoqrafiyası

2. Kontrastla rentgenoskopiyası

3. Ezofaqoskopiya

4. Torakoskopiya

5. Selektiv angioqrafiya
A) 1, 2

B) 4, 5


C) 1, 4

D) 3, 5


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981.
492) Ürəyin nüfuz edən yaralanmasının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı obyektiv əlamət deyil?
A) Ürək kütlüyünün böyüməsi və ürək tonlarının kəskin zəifləməsi

B) Bradikardiya və arterial təzyiqin qalxması

C) Üzün və yuxarı ətrafların sianozu, boyun və üz venalarının gərginləşməsi

D) Taxikardiya və arterial təzyiqin enməsi

E) Yaranın ürək nahiyəsində lokalizasiyası
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981. с.286.
493) Ürək tamponadası üçün hansı daha xarakter simptom deyil?
A) Üzün dəri örtüyünün avazıması

B) Ürək tonlarının karlaşması

C) Ürək sərhədinin genişlənməsi

D) Arterial təzyiqin kəskin enməsi

E) Üzün sianozu
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981. с.286.
494) Xəstə, 36 yaşında, 3 saat əvvəl döş qəfəsinin sol yarısında bıçaq yaralanması almışdır. Ağır vəziyyətdədir: Eyforiya, dəri örtüyü solğundur. Ürək tonları karlaşıb, taxikardiya 130 vurğu/ dəq, A/t-80/70 mm c.st. Puls mil arteriyaları üzərində sapvaridir. Yara ölçüsü 2 sm, parasternal xətdən sola üçüncü qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Tənəffüs sol ağ ciyər üzərində zəifləmiş, arxa-aşağı hissədə perkutor səs qısalmışdır. Hansı diaqnoz daha dəqiqdir?
A) Plevropulmonal şok

B) Torakoabdominal yaralanma

C) Ağ ciyər yaralanması

D) Ürək yaralanması

E) Orta divar aralığının böyük damarlarının yaralanması
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981. с.286.
495) Xəstə, 36 yaşında, 3 saat əvvəl döş qəfəsinin sol yarısında bıçaq yaralanması almışdır. Ağır vəziyyətdədir. Eyforiya, dəri örtüyü solğundur. Ürək tonları karlaşıb, taxikardiya 130 vurğu/ dəq, A/t-80/70 mm c. st. Puls mil arteriyaları üzərində sapvaridir. Yara ölçüsü 2 sm, parasternal xətdən sola üçüncü qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Tənəffüs sol ağ ciyər üzərində zəifləmiş, arxa-aşağı hissədə perkutor səs qısalmışdır. Hansı müalicə tədbirləri göstərişdir?
A) Plevral punksiya

B) Təcili torakotomiya

C) Kompleks reanimasion tədbirlər

D) Perikardın punksiyası

E) Qanköçürmə
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981. с.286.
496) Bürger xəstəliyi (obliterasiyaedici trombangit) nədir?
A) Subfebril temperatur və ətrafların arterial qanla təchiz olunmanın pozulması əlamətləri ilə müşayiət olunan dərialtı venaların miqrasiyaedici seqmentar tromboflebiti

B) Böyrək arteriyalarının stenozu və simptomatik hipertoniya

C) Bazu-baş kötüyünün stenozu

D) Qarın aorta bifurkasiyasının aterosklerotik okkluziyası

E) Qarın kötüyünün stenozu
Ədəbiyyat: И.М.Матяшин, А.А.Ольшанецкий, А.М.Глузман. Симптомы и синдромы в хирургии. “Здоровье”, Киев, 1975.
497) Parks -Veber-Rubaşov xəstəliyi və ya hipertrofik hemangiektaziyanın əsas əlamətləri hansıdır?
A) Gövdə və ətrafların yayılmış hemangiomatozu

B) Aşağı ətrafların atrofiyası fonunda venaların yayılmış varikozu

C) Yuxarı ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

D) Aşağı ətrafların uzanması və həcminin böyüməsi, venaların ikincili varikoz genişlənməsi

E) Yayılmış hemangiektaziya və aşağı ətrafların paraplegiyası
Ədəbiyyat: И.М.Матяшин, А.А.Ольшанецкий, А.М.Глузман. Симптомы и синдромы в хирургии. “Здоровье”, Киев, 1975.
498) Leriş sindromu hansıdır?
A) Bazu-baş kötüyünün stenozu

B) Qarın aortası bifurkasiyasının ateroskleroz təbiətli okkluziyası

C) Ağ ciyər arteriyalarının stenozu

D) Qarın kötüyünün stenozu

E) Böyrək arteriyalarının stenozu və simptomatik hipertoniya
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, Москва, 1987. с.304
499) Perikardit zamanı daha rasional punksiya metodu hansıdır?
A) Kurşman

B) Piroqov

C) Larrey

D) Marfan

E) Şars
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. “Медицина”, Москва, 1981. с.286
500) Magistral arteriyaların tromboemboliyasının daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Ürək xəstəlikləri

B) Aorta anevrizması

C) Ağ ciyər şişləri

D) Kiçik çanaq orqanlarında aparılan əməliyyatlar

E) Posttrombotik xəstəlik
Ədəbiyyat: Г.Н.Захарова, Р.З.Лосев, В.А.Гаврилов. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей. «Саратовск», Саратов, 1979. с.243.
501) Hansı amillər ətrafların magistral arteriyalarının kəskin keçməməzliyinin klinik şəklinə təsir etmir?
A) Okkluziyanın səviyyəsi

B) İşemiyanın dərəcəsi və gedişatın xarakteri

C) Embolo-və ya trombogen xəstəlik

D) Kəskin arterial keçməməzliyin xarakteri ( emboliya və ya tromboz)

E) Xəstədə arterial hipertoniyanın olması
Ədəbiyyat: Г.Н.Захарова, Р.З.Лосев, В.А.Гаврилов. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей. «Саратовск», Саратов, 1979. с.243.
502) Ətrafların kəskin işemiyasının daha xarakter subyektiv əlamətini seçin.

1. İstilik hissi

2. Ağrı

3. Paresteziya və keyləşmə, soyuma hissi

4. Dartma hissi

5. Şiddətli göynəmə
A) 1, 5

B) 2, 4


C) 1, 4

D) 3, 5


E) 2, 3
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, Москва, 1987. с.304.
503) Ətrafların ağır işemiyası üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?

1. Subfassial əzələ ödemi

2. Dərialtı qansızma

3. Zədələnmiş ətrafda dərin əzələ hissiyyatının itməsi

4. Ağrı sindromunun intensivliyinin artması

5. Ağrı sindromunun intensivliyinin azalması
A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: А.А.Вишневский, Н.И.Краковский, В.Я.Золоторевский. Облетирирующие заболевания артерий конечностей. “Медицина", Москва, 1972. с.246
504) «Göy fleqmaziyanın» təyinedici klinik əlamətləri bunlardır:
A) Bütün aşağı ətrafın sağrı və qasıq nahiyəsinə yayılmış ödemi

B) Ətraflarda magistral venalar boyunca kəskin ağrı ilə müşayiət olunan ödem

C) Ətrafın distal şöbələrində sianoz, ödem, ağrı və qanqrenanın olması

D) Ətrafın dərialtı venaların şişməsi ilə müşayiət olunan ödemi

E) Ətrafın ödemi və periferik arterial damarlarda kəskin zəifləmiş nəbz
Ədəbiyyat: А.А.Русанов. Аппендицит. «Медицина», Ленинград, 1979. с.174.
505) Magistral arteriyaların kəskin keçməməzliyi olan xəstələrdə ətrafların total əzələ kontrakturası aşkar edildikdə aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Ətrafın amputasiyası

B) 200-300 ml həcmdə venoz qanburaxmadan sonra arterial qan dövranının bərpası

C) Arterial qan dövranının birincili bərpası

D) Ətrafın «arteriya-vena» sistemi ilə perfuziyasından sonra arterial qan dövranının bərpa edilməsi

E) Arterial qan dövranının bərpası və fassiotomiya
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, 1987. с.304.
506) Ətrafların magistral arteriyalarının okklüziyasının səviyyəsini təxmin etməsinə imkan verən əlaməti göstərin.
A) Ətrafın soyuma səviyyəsi

B) Ətrafın rənginin dəyişməsi

C) Ətrafın hiporefleksiya dərəcəsi

D) Arteriyanın pulsasiyasının palpator təyininin nəticələri

E) Hipo- və anesteziya səviyyəsi
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, 1987. с.304.
507) Aşağı ətrafın kəskin işemiyası olan xəstdə dizaltı arteriyada və pəncə arteriyalarında nəbz təyin edilmir. Bud arteriyasının pulsasiyası güclənmişdir. Okklüziyanın səviyyəsini təyin edin.

A) Bud arteriyasının aşağı üçdə biri

B) Bud arteriyasının orta üçdə biri

C) Bud arteriyasının yuxarı üçdə biri

D) Baldır arteriyaları

E) Dizaltı arteriya


Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, 1987. с.304.
508) Aşağı ətrafın kəskin işemiyası olan xəstədə bud, dizaltı və pəncə arteriyalarında nəbz yoxdur. Okklüziyanın səviyyəsini təyin edin.
A) Budun səthi və dərin arteriyalarının birgə okklüziyası

B) Bud arteriyasının orta üçdəbiri

C) Daxili qalça arteriyası

D) Bud arteriyasının yuxarı 1/3-i

E) Xarici qalça arteriyası
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, 1987. с.304.
509) Xəstədə hər iki aşağı ətrafın eyni vaxtda yaranan və daha çox sağda özünü göstərən kəskin işemiyası vardır, sağ bud, dizaltı və pəncə arteriyalarında pulsasiya yoxdur. Sol bud arteriyasında və aşağı ətrafın digər arteriyalarında pulsasiya zəifləməsi qeyd edilir. Okklüziyanın səviyyəsini təyin edin.
A) Aortanın bifurkasiyasının trombemboliyası, sağ qalça arteriyasının tam okklüziyası və sol qalça arteriyasının hissəvi okklüziyası ilə

B) Sağ xarici qalça arteriyasının və sol daxili bud arteriyasının okklüziyası

C) Hər iki bud arteriyasının okklüziyası

D) Aortanın bifurkasiyasının total trombozu

E) Sağ qalça arteriyasının okklüziyası və sol aşağı ətraf arteriyalarının reflektor spazmı
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, 1987. с.304.
510) Aşağıdakılardan hansı aşağı ətraf damarlarının obliterasiyaedici endarteriitinin cərrahi müalicəsinin seçim metodu deyil?
A) Ətraf arteriyalarının autovenoz şuntlanması

B) Endarterektomiya, yan autovenoz plastika ilə

C) Bel simpatektomiyası

D) Arteriyaların daralmış sahələrinin rezeksiyası və onların auto- və allotransplantatla əvəz olunması

E) Böyük dərialtı venanın bağlanması
Ədəbiyyat: А.А.Вишневский, Н.И.Краковский, В.Я.Золоторевский. Облетирирующие заболевания артерий конечностей. “Медицина", Москва, 1972. с.246
511) Qeyd olunanlardan hansıları ürəyin zədələnməsinin birbaşa rentgenoloji simptomlarına aid deyil:
A) Sol plevral boşluqda mayenin olması

B) Ürəyin ölçülərinin böyüməsi, ürək kölgəsi v perikard arasında mayenin horizontal səviyyəsi

C) Ürəyin pulsasiyasının dəyişməsi

D) Ürək kölgəsi və perikard arasında hava zolağının olması

E) Ürək sərhədinin genişlənməsi, ürək halqalarının hamarlanması, ürək kölgəsinin intensivliyinin çoxalması
Ədəbiyyat: Е.А.Вагнер. Хирургия повреждений груди. «Медицина», Москва, 1981. с.286.
512) Ürəyin qapalı travması zamanı cərrahi əməliyyatına göstərişlər hansıdır:

1. Ritm pozğunluğu

2. Ürək çatmamazlığının artması

3. Hemoperikard

4. Ürəyin tamponadası

5. Böyük artan hemotoraks
A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». Санкт-Петербург. 1999.
513) Venaların kəskin trombozu zamanı antikoaqulyant terapiya hansı məqsədlə aparılır?
A) DNT aktivliyinin azalması

B) Damarların daxili divarının dəyişməsi

C) Fibrinin əritməsi

D) Trombun artmasının qarşısının alınması

E) Laxtaların miqdarının artması
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
514) Aşağı ətrafların dərin venalarının kəskin tromboflebiti üçün nə səciyyəvidir?
A) Aşağı ətrafın kəskin ödemi

B) Zədələnmiş venaların boyunca ödem və hiperemiya

C) Ayağın soyuması

D) Fasiləli axsama simptomu

E) Ayaq barmaqlarının nekrozu
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
515) Delbe-Pertes sınağı nəyi aşkar edir?
A) Kommunikant venaların çatmamazlığını

B) Aşağı ətraflarda dərin venaların keciriçiliyini

C) Aşağı ətraflarda arterial qan dövranın çatmamazlığını

D) Dizaltı arteriyanın trombozunu

E) Kəskin tromboflebiti
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
516) Prett-2 sınağı nəyi aşkar edir:
A) Kommunikant venaların çatmamazlığını

B) Dizaltı arteriyanın trombozunu

C) Kəskin tromboflebiti

D) Aşağı ətraflarda dərin venaların keciriçiliyini

E) Aşağı ətraflarda arterial qan dövranın çatmamazlığını
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
517) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə nə trombozun yaranmasına əsas səbəb deyil?
A) Onkoloji xəstəliklər

B) Hipodinamiya

C) Piylənmə

D) Fibrinolitik aktivliyin yüksəlməsi

E) Ürəyin işemik xəstəliyi
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
518) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə venoz qan axınını pisləşdirən amil hansıdır?
A) Aşağı ətrafların hündür vəziyyətdə olması

B) Ayaqların elastik bintlə bintləməsi

C) Uzunmüddətli yataq rejimi

D) Baldır əzələlərin yığılması

E) Tezliklə aktivləşdirmə
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
519) Aşağı ətraflarda kommunikant venaların çatmamazlığı zamanı ən məqsədə uyğun hansı əməliyyat hesab olunur?
A) Madelunq

B) Bebkok

C) Linton

D) Troyanov-Trendelenburq

E) Narat
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
520) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tromboembolik fəsadların profilaktikasına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?
A) Ayaqların elastiki bintlə bintləməsi

B) Müalicəvi bədən tərbiyəsi

C) Dezaqreqantların təyini

D) Geparinin təyini

E) Uzunmüddətli yataq rejimi
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.
521) Troyanov-Trendelenburq əməliyyatının məqsədi nədir?
A) Kommunikant venaların subfassial bağlanması

B) Dərialtı venaların zond vasitəsi ilə çıxarılması

C) Kommunikant venaların fassiya üstü bağlanması

D) Böyük dərialtı venanın bütün şaxələri ilə birgə bud venasına düşən yerdə bağlanması

E) Dərialtı venaların tunelləşdirmə metodu ilə çıxarılması
Ədəbiyyat: В.С.Савельев. Флебология. «Медицина», Москва, 2001.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə