Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Birincili hiperaldosteronism xarakterizə edilirYüklə 210,2 Kb.
səhifə11/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

554) Birincili hiperaldosteronism xarakterizə edilir:
A) Əl və ayağın nazikləşməsi ilə proksimal əzələlərin atrofiyası, “ayabənzər sifət”,qarının aşağı nahiyələri, çiyin və budlarda striyalar

B) Hipertenziya, hipokalsiemiya və əzələ zəifliyi ilə

C) Taxikardiya, arıqlama, əllərdə tremor və ekzoftalmla

D) Baş ağrıları, tərləmə, ağbənizlik, döşdə və qarında ağrılar, qorxu hissiyyatı ilə

E) Yorğunluq, quru dəri, hipotenziya, üzün ödemi və qəbizliklə
Ədəbiyyat: :И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. Национальное руководство. Москва, «ГЭОТАР Медиа», 2009 стр., 1064. 707-ci səh.

Cərrahiyyədə əlavə müayinə üsulları

555) Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin qarın boşluğunun icmal rentqenoqrafiyasında ən xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Qarın boşluğunda çoxlu miqdarda mayenin olması

B) Çox saylı xırda üfüqi səviyyələr

C) Tək-tək enli üfüqi səviyyələr

D) Mədənin qaz qovuğunun boyük olması

E) Qarın boşluğunda sərbəst qaz


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
556) Hansı sınaq aşağı ətrafların qan təhcizatının pozulmasını təsdiq edən funksional sınaqlara aid deyil?
A) Dırnaq yatağının sıxılması simptomu

B) Oppelin plantar işemiya sınağı

C) Qoldflam sınağı

D) Pançenkonun diz fenomeni

E) Troyanov-Trendlenburq sınağı
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 623 səh.
557) Aşağı ətraf dərin venaların mənfəzinin keçiriciliyi barədə məlumat almaq üçün hansı sınaqlardan istifadə edilir
A) Pratt-2 sınağı

B) Şeynis sınağı

C) Delbe-Pertes (marş), Pratt-1 sınaqları

D) Hakkenbrux sınağı

E) Talman sınağı
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 653.

Onkologiya

558) Mədə xərçənginə görə mədənin subtotal rezeksiyasında mədə - mədaltı bağı nə etmək lazımdır?

A) Hissəvi kəsilir

B) Toxunulmur

C) Bağlanmalıdır

D) Mütləg deyil

E) Tam çıxarılmalıdır


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
559) Mədə poliplərindən hansı çox maliqnizasiya olur?

A) Papilyar

B) Adenomatoz

C) Adenomopapilyar

D) Hamısı

E) Hiperplastik


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.l
560) Qarışıq kəsiklə qastrektomiya nə zaman göstərişdir?

A) Bütün hallarda

B) İnfiltrativ şişdə

C) Şiş mədənin proksimal hissəsində olduqda

D) Şişin qida borusuna keçməsi zamanı

E) Mədənin total xərçəngi zamanı


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
561) Mədə xərçənginə görə distal subtotal rezeksiya zamanı nəyə üstünlük vermək lazımdır?

A) Rayxel-Polia tipli əməliyyata

B) Uzun ilgəkdə ön anastomozun qoyulması

C) Arxa anastomozun qoyulması

D) Bilrot 2 əməliyyatına

E) Bilrot1 əməliyyatına


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
562) Qara ciyərə metastazlar hansı yolla yayılır ?

A) Retroqrad

B) İmplantasiyon

C) Hematoqen

D) Hamısı ilə

E) Limfoqen


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
563) Ağ ciyər xərçənginin artmasında hansı amillər vacibdir?

A) Xroniki iltihab xəstəliklər

B) İş şəraiti

C) Qenetik faktorlar

D) Nikotin

E) Atmosferin çirklənməsi


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
564) Qida borusunun xərçənginin ən xarakter əlamətləri hansıdır?

A) Disfagiya

B) Döş sümüyü arxasında ağrılar

C) Qusma


D) Ürəkbulanma

E) Ağız suyunun axması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
565) Qaraciyər xərçənginin ən effektiv müalicə üsulu hansıdır?

A) Şua terapiyası

B) Kombinəolunmuş terapiya

C) Cərrahi

D) Sistem kimyaterapiya

E) Reqionar terapiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
566) Cərrah 60 yaşlı xəstəyə baxarkən qalxanvari vəzin sol payının proyeksiyasında son 3 ayda böyüməyə meylli, bərk, hərəkətsiz həcmli törəmə aşkar edir. Tireotoksikoz əlamətləri yoxdur. Ultrasəs müayinəsində ”soyuq” düyünün olduğu qeyd edilir. Sizin ilkin diaqnozunuz:
A) Qalzanvari vəzin sisti

B) Qalxanvari vəzin xərçəngi

C) Qalxanvari vəzin lipoması

D) Ağ ciyər xərçənginin metastazı

E) Exinokokk sisti
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
567) Süd vəzinin fibroadenoması üçün hansı simptomun olması səciyyəvidir?
A) Müsbət ”umbilikasiya” simptomu

B) Gilədən ifrazatın olması

C) Müsbət Payr simptomu

D) Müsbət Keniq simptomu

E) Məməciyin formasının dəyişməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
568) Süd vəzinin xərçəngində Peyti üsulu ilə mastektomiya Xolsted əməliyyatından nə ilə fərqlənir?
A) Böyük döş əzələsinin saxlanması

B) Böyük döş əzələsinin çıxarılması

C) Hər iki döş əzələsinin çıxarılması

D) Kəsik xəttinə görə

E) Körpücüküstü limfa düyünlərinin çıxarılması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
569) Süd vəzinin dishormonal şişlərinə səbəb olan etioloji faktorlar hansılardır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. hiperestrogenemiya

2. laktasiyanın pozulması

3. qalxanvari vəzin xəstəlikləri

4. tez - tez hamiləliyin süni pozdurulması

5. yumurtalıqların disfunksiyası
A) Yalnız 3

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
570) Süd vəzi xərçənginin inkişafında rolu olan risk faktorlarına aiddir:

1. gecikmiş hamiləlik (35 yaşından yuxarı qadınlar)

2. döşlə qidalandırmadan imtina

3. kistoz mastopatiya

4. ailə anamnezində süd vəzi xərçənginin olması

5. papiros çəkmək
A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 5


C) 3, 4

D) Yalnız 3

E) 1, 2, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
571) Sadalananlardan hansı süd vəzi xərçənginin gecikmiş simptomlarına aid deyil?
A) Gilənin islanması

B) Süd vəzində düyünlərin əllənməsi

C) Gilənin retraksiyası

D) Şiş üzərində”limon qabığı”simptomu

E) Süd vəzi üzərindəki dərinin boylama bərkiməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
572) Süd vəzi xərçənginin 2B mərhələsi üçün xarakterikdir:

1. şişin diametrinin 5 sm - ə qədər olması

2. uzaq metastazların olması

3. qoltuqaltı, körpücükaltı və körpücüküstü limfa düyünlərinin zədələnməsi

4. şiş nahiyyəsində xoralaşma

5. şiş olan tərəfdə qoltuqaltı limfa düyünlərinin zədələnməsi
A) 1, 2

B) 1, 4


C) 1, 3, 4

D) 3, 4


E) 1, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
573) Süd vəzinin 2A mərhələli xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xəstəyə göstərişdir:

1. süd vəzinin sektoral rezeksiyası

2. radikal mastektomiya

3. əməliyyatönü şüa müalicəsi

4. əməliyyatdan sonra şüa müalicəsi

5. kimyəvi terapiya
A) 1, 5

B) 2, 4


C) 1, 3

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
574) Süd vəzi xərçənginin 2 - ci mərhələsı olan 43 yaşlı xəstəyə nə göstərişdir?

1. sektoral rezeksiya

2. radikal mastektomiya

3. əməliyyaönü şüa terapiyası

4. kimyəvi terapiya

5. hormonoterapiya
A) Ancaq 5

B) 1, 3


C) 2, 5

D) 2, 4


E) Ancaq 2
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
575) 36 yaşlı qadında sağ süd vəzinin palpasiyası zamanı gilədən qanlı ifrazat axır. Şişəbənzər törəmə, qoltuqaltı limfa düyünlərinin böyüməsi aşkarlanmayıb. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?
A) Pecet xərçəngi

B) Minç xəstəliyi

C) Velyaminov xəstəliyi

D) Diffuz fibroz - kistoz mastopatiya

E) Qalaktosele
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
576) Süd vəzi xərçənginin 3B mərhələsi olan 38 yaşlı xəstəyə göstərişdir:

1. süd vəzinin amputasiyası

2. radikal mastektomiya

3. əməliyyatönü şüa müalicəsi

4. əməliyyatdan sonra şüa müalicəsi

5. hormonoterapiya
A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
577) Holsted üsulu ilə radikal mastektomiya zamanı hansının kəsilib çıxarılması lazımdır?

1. süd vəzi döş əzələsi ilə birgə

2. parasternal limfa düyünləri

3. körpücükaltı limfa düyünləri

4. qoltuqaltı limfa düyünləri

5. kürəkaltı limfa düyünləri
A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) Yalnız 4

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
578) Süd vəzi xərçənginin ən çox lokalizasiya etdiyi yer:
A) Aşağı - iç kvadrant

B) Aşağı - tış kvadrant

C) Yuxarı - tış kvadrant

D) Giləətrafı sahə

E) Yuxarı - iç kvadrant
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
579) Peyti üsulu ilə mastektomiya zamanı kəsilib çıxarılır: Bütün düzgün cavabları seçin.

1. böyük döş əzələsi

2. süd vəzi ”еnblok”

3. zədələnmiş tərəfdə bütün qoltuqaltı limfa düyünləri

4. kiçik döş əzələsi

5. körpücüküstü limfa düyünləri
A) 1, 2, 3, 4

B) 1,5


C) 1, 2, 4

D) 2, 5


E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
580) Pecet xərçəngi nədir?
A) Süd vəzi dərisində xərçəng şişinin xoralaşması

B) Süd vəzi axacaqları epitelinin xərçəngi

C) Süd vəzi xərçəngi, yumurtalıqların zədələnməsi ilə

D) Hər iki süd vəzi axacaqlarının zədələnməsi

E) Kiçik axacaqların axacaqdaxili zədələnməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
581) Penkost şişi üçün xarakterikdir:

1. Mil sümüyünün epikondiliti

2. Ağciyərin zirvəsində rentgenoloji kölgəlik

3. Zədələnən tərəfdə qol əzələlərinin atrofiyası

4. Horner sindromu

5. Divararalığının sağlam tərəfə yerdəyişməsi
A) 2, 3, 4

B) 2


C) 1, 2. 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 2
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
582) Ağciyər xərçənginə şübhə olduqda hansı müayinəni aparmaq mütləq deyil?
A) Bronxoqrafiya

B) Ağciyərlərin rentgenoqrafiyası

C) Bəlğəmin və alınmış möhtəviyyatın sitoloji müayinəsi

D) Kavoqrafiya

E) Torakoskopiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
583) Ağciyər xərçənginin hansı formasında cərrahi müdaxilə göstərişdir?
A) Penkost şişində

B) Sağlam ağ ciyər toxumasının kompensator imkanları aşağı olduqda

C) Ağ ciyərin differensiasiya olunmayan xərçəngində

D) Plevranın karsinomatozunda

E) Uzaq metastazlarda
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
584) Bronxoskopiya zamanı xəstədə traxeya bifurkasiyasında şiş aşkarlanmışdır. Sizin taktikanız?
A) Şüa müalicəsi təyin etmək

B) Torakoskopiya - biopsiya icra etmək

C) Antibakterial müalicə təyin etmək

D) Biopsiya icra etmək

E) Kimyəvi terapiya təyin etmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
585) Mədə xərçənginə görə radikal əməliyyat zamanı hansı icra edilməlidir?
A) Kiçik və böyük piylik çıxarılmır

B) Mədə, kiçik və böyük piylik çıxarılmalıdır

C) Yalnız böyük piylik çıxarılmalıdır

D) Yalnız kiçik piylik çıxarılmalıdır

E) Yalnız mədə çıxarılmalıdır
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
586) Xəstədə maliqnizasiya edən mədə polipi olarsa hansı icra edilməlidir?
A) Onkoloji prinsiplərə riayət etməklə mədənin subtotal rezeksiyası

B) Mədənin pazvari rezeksiyası

C) Endoskopik polipektomiya

D) Mədənin ekonom rezeksiyası

E) Polipin cərrahi yolla götürülməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
587) Mədə xərçəngi hematogen yolla ilk növbədə hansı üzvlərə metastaz verir?

1. qaraciyər

2. uşaqlıq

3. mədəaltı vəz

4. sidik kisəsi

5. dalaq
A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
588) Xərçəngin hansı formasında qida borusu divarının sirkulyar zədələnməsi xarakterikdir?
A) Göbələyəbənzər forma xərçəng

B) Infiltrativ forma xərçəng

C) Düyünlü forma xərçəng

D) Xoralı forma xərçəng

E) Papillomatoz forma xərçəng
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
589) 20-30 yaş arası qadınlarda süd vəzinin ən çox rast gəlinən şişi hansıdır?
A) Lipoma

B) Papilloma

C) Tubular adenoma

D) Fibroadenoma

E) Leomioma
Ədəbiyyat: A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 94.
590) Maliqnizasiya riski ən yüksək olan mədə polipi hansıdır?
A) Yuvenil polip

B) Hamartamatoz

C) Heterotopik

D) Adenomatoz

E) Villoz
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 579.
591) Aşağıdakılardan hansında süd vəzi xərçənginin yaranma riski ən yüksəkdir?
A) Evlənməmiş qadında

B) Anasında və bacısında süd vəzi xərçəngi olan qadında

C) Uşaq əmizdirməyən qadında

D) Doğmamış qadında

E) Gec klimaks başlayan qadında
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 56.
592) Aşağıdakılardan hansı mədə xərçəngi üçün inoperabel sayılmır?
A) Göbək ətrafında metastazın olması

B) Qarında assit

C) Qaraciyərdə MTS olması

D) Palpasiyada şişin əllənməsi

E) Virxov düyünün olması
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 589.
593) Qida borusunun ən çox rast gəlinən xoş xassəli şişi hansıdır?
A) Leomioma

B) Seroma

C) Barret qida borusu

D) Lipoma

E) Angioma
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 150.
594) Ailəvi yoğun bağırsaq xərçəngi olan birinin hansı orqanında ikincili olaraq xərçəngin yaranma riski yüksəkdir?
A) Sidik kisəsi

B) Endometrium

C) Mədə

D) Bronx


E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 668.
595) Süd vəzi xərçəngi ən çox harada yerləşir?
A) Yuxarı - tış kvadrant

B) Aşağı - iç kvadrant

C) Aşağı - tış kvadrant

D) Yuxarı - içəri kvadrant

E) Preareolar sahə
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 56.
596) Whiplle əməliyyatı hansı orqanın xərçəngi zamanı icra edilir?
A) Yoğun bağırsaq xərçəngi

B) Süd vəzi xərçəngi

C) Öd kisəsinin xərçəngi

D) Pankreas xərçəngi

E) Ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 513.
597) Düz bağırsaq xərçəngi ən çox hansı orqana metaastaz verir?
A) Böyrək

B) Ağciyər

C) Sümük

D) Baş beyin

E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 227.
598) Qida borusunun ən çox rast gəlinən bədxassəli şişi hansıdır?
A) Leyomioma

B) Leyomiosarkoma

C) Sarkoma

D) Yastı hüceyrədə xərçəng

E) Kolloid xərçəng
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 152.
599) Lauren təsnifatına görə mədə xərçənginin hansı tipləri var?
A) Limfoma və adenokarsinoma

B) Diffuz və intestinal tip

C) Adenokarsinoma və leomioma

D) Diffuz tip

E) Metaplaziya və displaziya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 581.
600) Penkost şişi hansı orqan üçün xarakterikdir?
A) Hipofiz

B) Timus


C) Qaraciyər

D) Ağciyər

E) Mədəaltı vəzi
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 98.
601) Klatskin şişi hansı nahiyə üçün xarakterikdir?
A) Hepatik bifurkasiya nahiyəsi

B) Qapı venası nahiyəsi

C) Aorta

D) Appendikulyar nahiyə

E) Periampulyar nahiyə
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 540.
602) Mədə xərçənginin proqnozuna təsir edən ən vacib faktor hansıdır?
A) Xəstənin qan qrupu

B) Xərçəngin növü

C) Xərçəngin mərhələsi

D) İcra edilən əməliyyatın növü

E) Xəstənin yaşı
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 589.
603) Süd vəzinin fibroadenoması zamanı hansı əməliyyat icra edilir?
A) Mastektomiya + limfadisseksiya

B) Peyti emeliyyatı

C) Mastektomiya

D) Sektoral rezeksiya

E) Süd vəzinin amputasiyası
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 55.
604) Anal kanalın xərçəngi ən çox hansı histoloji quruluşda olur?
A) Adenokarsinma

B) Yastı hüceyrəli xərçəng

C) Melanoma

D) Leyomioma

E) Bazalioma
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр.676
605) Süd vəzi xərçəngi ən çox hansı sümüyə metastaz verir?
A) mil sümüyünə

B) fəqərəyə

C) dirsək sümüyünə

D) körpücük sümüyünə

E) bazu sümüyünə
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 870
606) Prolaktinoma hansı orqanın şişidir?
A) Süd vəzisinin

B) Cinsiyyət vəzilərinin

C) Hipotalamusun

D) Hipofizin

E) Qalxanabənzər vəzinin
Ədəbiyyat: И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. Национальное руководство. Москва, «ГЭОТАР Медиа», 2009 стр., 674.

Radiologiya


Bölmə 19. Qarışıq mövzular

607) Qaraciyərin yuxarı sərhəddi sağ orta qoltuqaltı xətt üzrə hara proyeksiya olunur?
A) 6-cı qabırğaarası sahəyə

B) 4-cü qabırğaarası sahəyə

C) 7-ci qabırğaya

D) 8-ci qabırğaya

E) 5-ci qabırğaya
Ədəbiyyat: Под ред.В.В,Кованова.Оперативная хирургия и топографическая анатомия.Москва,»Медицина»,1985,366 ст


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə