Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Аşağıdakılardan hansı qalxanvari vəzin böyüməsinə təsir etmir?Yüklə 210,2 Kb.
səhifə13/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

666) Аşağıdakılardan hansı qalxanvari vəzin böyüməsinə təsir etmir?
A) Antitireoid preparatların qəbulu

B) Tireoid stimuləedici hormonun sekresiyasının artması

C) Qida məhsullarında yod çatışmazlığı

D) T3 - T4 sintezinin azalması

E) Böyrəküstü vəzinin stimuləedici təsiri
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
667) Diffuz toksiki ura görə qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyası əməliyyatı zamanı tez - tez rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Hipotireoz

B) Hipokalsiemiya

C) Proqressivləşən ekzoftalm

D) Residiv tireotoksikoz

E) Qayıdan sinirin zədələnməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
668) Tireotoksik kriz simptomuna hansı aid deyil?
A) Huşun itməsi

B) Hipertermiya

C) Arterial təzyiqin enməsi

D) Taxikardiya

E) Oyanıqlıq
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
669) Qalxanvari vəzin sağ payının aşağı qütbündə kapsulaya keçməyən, limfa düyününü zədələnməyən 1, 0 х 1, 5 sm ölçüdə papilyar xərçəng olan xəstədə hansı əməliyyatı seçmək lazımdır?
A) Ekstrakapsulyar total strumektomiya

B) Qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyası

C) Krayl əməliyyatı

D) Subfassial hemitireoidektomiya

E) Ekstrafassial hemitireoidektomiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
670) Boynun yan sisti və fistulları üçün hansı xarakterik deyil?
A) Fistul əsasən döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön kənarından açılır

B) Bir qayda olaraq “15 yaşa qədər - fistula, 15 yaşdan sonra - sist” olur

C) Sist zamanı malignizasiya ehtimalı artır

D) Fistul yalnız yaşlılarda olur

E) Bütün sistlər boyun sinusundan başlayır
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
671) Hansı səbəbə görə boynun orta və yan sistləri əməliyyat olunmalıdır?
A) İrinləyə bilər

B) Udlaqarxası absesə səbəb ola bilər

C) Maliqnizasiya edə bilər

D) Qonşu orqanları sıxar

E) Kosmetik effekti bərpa edə bilər
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
672) Qalxanvari vəzin əməliyyatdan sonrakı residivi üçün nə xarakterikdir?
A) TTH səviyyəsinin enməsi

B) Mikrosomal antigenə qarşı anticism titrinin yüksəlməsi

C) Kalsitoninin səviyyəsinin enməsi

D) TTH səviyyəsinin artması

E) Kalsitoninin səviyyəsinin artması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
673) Tireotoksik krizin əmələ gəlməsində əsas rol oynayır:
A) Katexolaminlərin səviyyəsinin gözlənilmədən kəskin artması

B) Kəskin böyrəküstü vəz çatışmazlığı

C) Hiperqlikemiya

D) Qanda T3 və T4 səviyyəsinin kəskin artması

E) Su - elektrolit pozğunluğu
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
674) Strumektomiyadan sonra xəstənin həyatı üçün daha təhlükəlidir?
A) Tənəffüs çatışmazlığı və asfiksiya

B) Poliorqan çatışmazlığı

C) Tireotoksik krizin inkişafı

D) Ürək dayanma

E) Kəskin qanaxma
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
675) Yarımkəskin tireoiditdə qalxanvari vəzin funksiyası necə olur?
A) Eutireoz

B) Dəyişilmir

C) Hipotireoz

D) Yüngül tireotoksikoz

E) Ağır tireotoksikoz
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
676) 30 yaşlı xəstə aybaşıönü dövrdə süd vəzində olan ağrıdan şikayət edir. Süd vəzinin palpasiyası zamanı çoxsaylı kiçik, ağrılı bərkimə ocaqları əllənir. Qoltuqaltı limfa düyünləri böyüməyib. Sizin diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) İrinli mastit

B) Fibroz - kistoz mastopatiya

C) Axacaqdaxili papiloma

D) Fibroadenoma

E) Süd vəzinin ikitərəfli 1 - ci dərəcəli xərçəngi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
677) 32 yaşlı xəstəyə diffuz - kistoz mastopatiya diaqnozu qoyulub. Xəstəyə hansını təyin etmək lazımdır?
A) Uzun müddətli kalium - yod qəbulu

B) Statinlərin qəbulu

C) Fizioterapiya (YTC)

D) Estrogen preparatların qəbulu

E) Süd vəzinin sektoral rezeksiyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
678) 36 yaşlı qadının süd vəzində 2 düyün aşkarlanmışdır. Bir neçə ay öncə menstrural sikl ərəfəsində süd vəzilərində diskomfort olduğunu qeyd edir. Keniq simptomu müsbətdir. Törəmənin konturları dəqiq, üzəri hamar, hərəkətlidir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Multitop fibroadenoma

B) Yarpağabənzər sistosarkoma

C) Fibroz - kistoz mastopatiya

D) Medullyar xərçəng

E) Axacaqdaxili papilloma
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
679) Süd vəzinin punksion biopsiyası hansının diaqnozunu qoymağa imkan verir? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. sklerozlaşdırıcı adenomatoz

2. plazma toxumalı mastit

3. lipoma

4. piyli nekroz

5. süd vəzinin fibroadenoması
A) 3, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1, 5

D) 1, 3, 5E) 1, 2, 3, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
680) Hansı Keniq simptomu üçün xarakterikdir?
A) Axacaqdaxili papilloma

B) Süd vəzinin xərçəngi

C) Qalaktosele

D) Fibroz - kistoz mastopatiya

E) Kəskin mastit
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
681) Xəstə cərraha ümumi zəiflik, bədən hərarətinin 38ºC - yə qədər yüksəlməsi şikayətləri ilə müraciət etmişdir. Anamnezindən məlum olur ki, 3 həftə ərzində sağ tərəfli aşağı pay pnevmоniyasına görə stasionar müalicədə olmuşdur. 6 gün öncə evə yazılıb. Rentgenoloji müayinə zamanı sağ ağ ciyərdə kölgəlik və kürək sümüyü bucağına qədər maye səviyyəsi görünür. Nə etmək lazımdır?
A) Sanator - kurort müalicəsini məsləhət görmək

B) Plevra boşluğunu punksiya etmək

C) Plevra boşluğunu drenə etmək

D) Massiv antibiotikoterapiya təyin etmək

E) Xəstəni stasionara göndərmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
682) Cərrah pnevmоniya keçirmiş xəstəyə baxarkən, döş qəfəsinin sağ yarısının tənəffüsdən qalmasını, bu nahiyyədə səs titrəməsinin olmamasını, Damuazo xətti üzrə tənəffüsün zəifləməsi və kəskin kütləşməsini aşkarlayır. Yazılan klinik əlamətlər hansı ağırlaşmaya dəlalət edir?
A) Pnevmоtoraksa

B) Pnevmоniyanın residivinə

C) Ağ ciyər qanqrenasına

D) Eksudativ plevritə

E) Ağ ciyər absesinə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
683) Alkohol sərxoşluğu vəziyyətində olan 38 yaşlı kişi 6 saat bağda taxt üzərində yatmışdır. 2 gün sonra döş qəfəsinin sağ yarısında ağrı, hərarətinin yüksəldiyini hiss etmişdir. Həkimə müraciət etməmişdir. 2 həftə sonra bədən hərarətinin 37, 5 - 38 ºC yüksəlməsi, ümumi zəiflik hiss etmişdir. Səhər öskürən zaman qəflətən 200 ml kəskin iyli, irinli bəlğəm xaric olmuşdur. Sizdə daha çox hansı xəstəliyə şübhə yaranır?
A) Pnevmoniya

B) Ağ ciyər xərçəngi

C) Ağciyər absesi

D) Bronxoektaziya

E) Eksudativ plevrit
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
684) Sağ ağ ciyərin xroniki absesinə görə ambulator müalicə alan xəstədə qəflətən döş qəfəsində ağrı, təngənəfəslik, boyun və sifətində artan göyərmə müşahidə olunur. Xəstəliyin hansı ağırlaşmasının baş verdiyini düşünmək lazımdır?
A) Diafraqmaaltı abses

B) Miokard infarktı

C) Eksudativ plevrit

D) Plevranın empieması

E) Pnevmоtoraks
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
685) Uzun illər tütün çəkən 58 yaşlı xəstədə ağciyər xərçəngi aşkarlanmışdır. Bəlğəmin hansı növü bu xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) «Moruq cemi” rəngində

B) Irinli - çürüntülü

C) Selikli

D) Köpüklü - irinli

E) Üçqatlı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
686) Xroniki ağciyər absesi ilə yatan xəstədə aşağıdakı hansı ağırlaşma xarakter deyil?
A) Sepsis

B) Piopnevmоtoraks

C) Pnevmoskleroz

D) Qanaxma

E) Aortanın döş hissəsinin anevrizması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
687) Ürəyin tamponadası zamanı nə etmək lazımdır?
A) Sidikqovucular təyin etmək

B) Yüksək dozada antibiotiklər

C) Antikoaqulyantlar

D) Perikardın punksiyası

E) Dövr edən qanın həcmini azaltmaq
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
688) Hansı xəstəliklərdə qanhayxırma özünü xəstəliyin simptomu kimi biruzə verir?

1. ağciyər xərçəngi

2. ağciyər vərəmi

3. birincili bronxoektazlarda

4. ağciyər absesi

5. ürək qüsurları
A) 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 2
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
689) Bud arteriyasının emboliyası zamanı IIIB dərəcəli işemiya olarsa hansı müalicə üsulunu seçmək lazımdır?
A) Təxirəsalınmaz embolektomiya

B) Trombolitik terapiya

C) Simptomatik terapiya

D) Aşağı ətrafın amputasiyası

E) Antikoaqulyantla müalicə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
690) Aşağı ətrafların varikoz genişlənməsində skleroterapiyaya əks - göstəriş nədir?
A) Anamnezində dərialtı venaların kəskin tromboflebiti

B) Yumşaq, tez yapıxan varikoz düyün

C) Əməliyyatdan sonrakı residiv

D) Dərin venalarda çatmamazlıq

E) Səpələnmiş zədələnmə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
691) Aşağı ətrafların kommunikant venalarının çatışmazlığında hansı əməliyyat aparılmamаlıdır?
A) Linton

B) Troyanov - Trendelenburq

C) Bebkok

D) Madelunq

E) Narat
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
692) Hansı kəsiklə aorta bifurkasiyasından embolektomiya etmək olar?
A) Birtərəfli bud kəsiyi

B) Torakofrenolaparotomiya

C) Rob üsulu ilə peritonarxası kəsik

D) Ikitərəfli bud kəsiyi

E) Aşağı orta laparotomiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
693) Bud arteriyasının emboliyası nəticəsində inkişaf edən ətrafların kəskin işemiyası üçün hansı xarakterik deyil?
A) Əzələ kontrakturası

B) Ətrafların soyuması

C) Dəri örtüyünün”mərmər”şəkili alması

D) Ətraflarda ağrı

E) Ətraf oynaqlarında aktiv hərəkətin olmaması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
694) 63 yaşlı xəstədə aortanın intrarenal hissəsinin anevrizması cırılmışdır. A / T 110 / 70 mm. c. süt. Sidik 400 ml. Müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Xəstəlik 2 saata qədər başlanmışdırsa əməliyyat etmək

B) Konservativ müalicə effekt vermədikdə cərrahi müalicə

C) Təcili əməliyyat

D) Əməliyyatdan imtina etməklə, reanimasiya şöbəsində idarəolunan hipotenziyanın aparılması

E) Arterial təzyiq və diurez stabilləşdikdən sonra cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
695) Pecet - Şretter xəstəliyinin kəskin mərhələsinin əsas klinik əlamətləri hansılardır?

1. sifətin, boyunun, gövdənin yuxarı hissəsinin ödemi

2. sifətin və boyunun sianozlaşması

3. qolda ağrının olması

4. qolun dəri örtüyünün sianozu, venoz şəklin güclənməsi

5. qolda ödem
A) 3, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
696) 67 yaşlı xəstəyə obliterasiyaedici ateroskleroz, sağ bud arteriyasının okllyuziyası diaqnozu qoyulmuşdur. Bu halda hansı ağırlaşma ola bilməz?
A) Fasiləli axsama

B) Ətrafların qanqrenası

C) Trofiki xoralar

D) Işemik nevrit

E) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
697) Posttrombotik xəstəliyin rekanalizasiyası zamanı residiv trofik xoraların əmələ gəlməsinin qarşını almaq üçün hansı əməliyyat növünü seçərdiniz?
A) Baldırın arxa qamış arteriyasının rezeksiyası

B) Koket əməliyyatı

C) Linton əməliyyatı

D) Skleroterapiya

E) Troyanov - Trendelenburq əməliyyatı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
698) 33 yaşlı xəstədə 5 il öncə appendektomiya əməliyyatı olunduqdan 4 gün sonra sol aşağı ətrafında ödem və sianoz olmuşdur. Konservativ müalicədən sonra ödem azalmış, vəziyyəti yaxşılaşmışdır. 6 ay sonra səthi venaların varikoz genişlənməsi aşkarlanmışdır. Baxış zamanı baldırın medial səthində dəridə trofiki xora var. Distal fleboqrafiya zamanı sol ayağın dərin venalarının tam rekanalizasiyası, baldır nahiyyəsində qanın dərin venalardan səthi venaya atılması aşkarlanmışdır. Baldırın trofiki xorasının residivinin qarşısını almaq üçün hansı əməliyyatı icra etmək lazımdır?
A) Linton əməliyyatı

B) Karkas spiral vasitəsi ilə bud venası qapaqlarının korreksiyası

C) Arteriovenoz şuntun qoyulması

D) Baldırın perforant venalarının fassiyaüstü bağlanması

E) Troyanov - Trendelenburq əməliyyatı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
699) Obrazsov simptomu nə üçün xarakterikdir?
A) Kəskin appendisit - soxulcanvari çıxıntının qaraciyəraltı yerləşməsi üçün

B) Mekkel divertikulunun iltihabı üçün

C) Kəskin appendisit - soxulcanvari çıxıntının çanaq yerləşməsi üçün

D) Kəskin appendisit - soxulcanvari çıxıntının retrosekal yerləşməsi üçün

E) Soxulcanvari çıxıntının empieması üçün
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
700) Hansı hallarda təcili appendektomiya əks - göstərişdir?
A) Kəskin kataral appendisit

B) Hamiləliyin ikinci yarısinda inkişaf edən kəskin appendisit

C) Kəskin appendisitin ilk tutması

D) Uşaqlarda kəskin appendisit

E) Yaşlılarda dəqiqləşdirilə bilməyən kəskin appendisitə şübhə olduqda
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
701) Bud yırtığına ən çox kimlərdə rast gəlinir?
A) Kişilərdə

B) Qadınlarda

C) Cinsin və yaşın əhəmiyyəti yoxdur

D) Yaşlılarda

E) Uşaqlarda
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
702) Miokard infarktına görə müalicə alan xəstədə 12 saat öncə qasıq yırtığının boğulması olmuşdur. Hansı taktikanı seçmək lazımdır?
A) Təcili əməliyyat

B) Infarktın lokalizasiyasından asılı olaraq taktika seçmək

C) Peritonit inkişaf edən zaman əməliyyat

D) Yırtıq kisəsinin fleqmonası inkişaf edən zaman əməliyyat

E) Spazmolitiklər və narkotik analgetiklər vurulduqdan sonra yırtıq möhtəviyyatını qarına yükləmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
703) Rixter boğulması hansıdır?
A) Bağırsağın duodeno - yeyunal keçid nahiyyəsində boğulması

B) Burulmuş siqmavari bağırsağın boğulması

C) Mədənin diafraqmal yırtıqda boğulması

D) Mekkel divertikulunun boğulması

E) Bağırsağın divarönü boğulması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
704) Boğulmuş yırtığa görə icra edilən əməliyyat zamanı, yırtıq kisəsi açılan zaman nazik bağırsağın iki ilgəyi aşkarlanarsa, bu hansı növ boğulma hesab edilir?
A) Elastiki

B) Divarönü

C) Iki bağırsaq ilgəyinin boğulması

D) Yırtıq kisəsində burulma

E) Retroqrad
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
705) Boğulmuş yırtıq üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil deyil?

A) Yırtığın sərbəst düzəlməməsi

B) Bağırsaq keçməzliyi əlamətinin olması

C) Yırtıq qabarması nahiyəsində kəskin ağrının olması

D) Xəstəliyin kəskin başlaması

E) Yırtığın sərbəst düzəlməsi


Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
706) İnkişaf formasına və xarakterinə görə hansı termin mədə xərçəngi ücün xarakterik deyil?
A) Ekzofit

B) Endofit

C) Skirr

D) Infiltrativ

E) Qarışıq (ekzofit - endofit)
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
707) Sadalananlardan hansı mexaniki sarılığın səbəbi ola bilməz?
A) Ümumi öd axarının daşı

B) Böyük duodenal məməciyin şişi

C) Mədəaltı vəzin başının xərçəngi

D) Xroniki indurativ pankreatit

E) Kisə axarının daşı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə