Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Sadalanan tədbirlərdən hansıları yaraların müalicəsində aseptikanın tələblərini əks etdirir?Yüklə 210,2 Kb.
səhifə15/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

760) Sadalanan tədbirlərdən hansıları yaraların müalicəsində aseptikanın tələblərini əks etdirir?

1. Alətlərin və sarğı materialların sterilizasiyası

2. Əməliyyat sahəsinin işlənməsi

3. Təsadüfi yaraların cərrahi işlənməsi

4. Cərrahi əlcəklərin istifadə olunması
A) 3, 4

B) 1, 4


C) 2, 3

D) 1, 2


E) 1, 3
Ədəbiyyat: В.Г. Астапенко, Н.Н.Малиновский. Практическое руководство по хирургическим болезням. «Вышейшая школа», Минск, 1984. 350 с.
761) Sadalanan klinik-laborator əlamətlərdən hansıları travmatik şok üçün spesifikdir?
A) Taxikardiya

B) Yaddaşın tam və hissəvi itirilməsi

C) DQH düşməsi

D) Sistolik təzyiqin düşməsi

E) Van-Slayka-Baraşkov sınağı zamanı qanın xüsusi çəkisinin dəyişilməsi
Ədəbiyyat: П.Г.Брюсов, Е.А.Нечаев. Военно-полевая хирургия. «ГЕОТАР», Москва, 1996.
762) Kimyəvi yanıqların dərinlik dərəcəsinə görə təsnifatına hansı uyğundur?
A) üç dərəcə

B) beş dərəcə

C) dörd dərəcə

D) iki dərəcə

E) Analoji olaraq termiki yanıqlarda olduğu kimi
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
763) Yanıqlar zamanı antibiotikoterapiya aşağıdakı hallarda təyin olunur?
A) Səthi yanıqlar zamanı

B) Məhdud dərin yanıqlar zamanı profilaktik məqsədlə

C) Fəsadlaşmalar əmələ gəldikdə

D) Təyin edilmir

E) Yanıqların poliklinika şəraitində müalicəsi vaxtı
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
764) İri oynaqların dərin termiki zədələnmələrdən sonrakı ilk günlərdə müşahidə olunan klinik əlamətlər hansılardır?

1. Yanıq nekrozu oynaq kapsulasını özünə birləşdirir.

2. Xəstə oynaqda ağrı hiss edir

3. Zərər çəkən oynaqlarda hərəkət məhdudluğunu qeyd edir.

4. Xəstə hərarətin yüksək olmasını qeyd edir
A) 3, 4

B) 1, 4


C) 1, 2

D) 1, 3


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
765) III A dərəcəli yanıq zamanı baş verən mütləq zədələnmələr hansılardır?

1. Dərinin bütün torlu qatı

2. Dərinin epitelial xarakterli hissəvi orqanellalarını.

3. Məməvari qatı

4. Hissəvi dərialtı piy qatı
A) 3, 4

B) 2, 3


C) 1, 4

D) 1, 2


E) 1, 3
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
766) Yanıq zamanı zərərçəkənə göstərilən ilk yardım hansıdır?
A) Yaranın spirtli sarğı ilə bağlanması

B) Yanmış yaraların suyun köməyilə soyudulması və ya zərərçəkən duş altında soyutduqdan sonra yaralara aseptik sarğı qoyulması

C) Levomekol mazı ilə sarğı

D) Yanmış ətrafa vişnevski mazı ilə sarğı qoyulması

E) Furasilin ilə sarğı qoyulması
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
767) Yanıq şokuna nə xarakterikdir?

1. Bədən temperaturunun normal olması

2. Hipertermiya

3. Hipovolemiya

4. Anemiya
A) 1, 2

B) 1, 4


C) 2, 3

D) 1, 3


E) 3, 4
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
768) Kəskin yanıq intoksikasiyası üçün xarakterik əlamətlər hansılardır?

1. Anemiya

2. Nəzərə çarpan infeksiya

3. Hipo və disproteinemiya

4. Hemokensentrasiya

5. Hipotermiya
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
769) Kəskin yanıq infeksiyasının ilkin klinik əlamətləri hansılardır?
A) Disproteinemiya

B) AT-gin aşağı düşməsi

C) Anemiya

D) Hərarətin yüksəlməsi

E) Diurezin normallaşması
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
770) İşlədilən məhlullardan daha çox nəzərə çarpan bakterisid təsirə malik olanları seçin.

1. Furasilin məhlulu

2. Furagin məhlulu

3. Mafinid asetat

4. Hidrogen peroksid məhlulu
A) 3, 4

B) 1, 4


C) 2, 3

D) 1, 3


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
771) Yanıq xəstəliyi zamanı ən çox müşahidə olan ağırlaşmalar hansılardır?

1. Kəskin mədə-bağırsaq yaraları

2. Toksiki ensefalopatiya

3. Ağciyər pnevmoniyası

4. Miokard infarktı

5. Qaraciyərin sirrozu
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: Б.А.Парамонов, Я.О.Порембский, В.Г.Яблонский. Руководство (ожоги). «Спец. Лит», СПб, 2000.
772) Anal kanalın uzunluğunu göstərin.
A) 3, 5 - 5 sm

B) 2 - 3 sm

C) 1 - 2 sm

D) 5 - 6 sm

E) 2, 5 - 4 sm
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 526.
773) Anus çatı ən çox harada yerləşir?
A) anal kanalın ön və arxa yarımdairəsində

B) anal kanalın sağ yarımdairəsində

C) anal kanalın ön yarımdairəsində

D) anal kanalın arxa yarımdairəsində

E) anal kanalın sol yarımdairəsində
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.531-536.
774) Anus çatının əmələ gəlməsinə səbəb olan faktorları seçin:

1. uzunmüddətli qəbizlik

2. babasil

3. kəskin kolit və proktit

4. düz bağırsağın və anal kanalın travması
A) 1, 2

B) 2, 3


C) 2, 4

D) 3, 4


E) 1, 4
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.531-532
775) Arxa dozalaşdırılmış sfinkterotomiya hansı xəstəliyin müalicəsində göstərişdir.
A) daxili hemorroidal düyünlərin düşməsi ilə müşayiət olunan babasil

B) sfinkterin tonusunun yüksəlməsi və anus çatı ilə müşayiət olunan babasil

C) düz bağırsağın selikli qişasının düşməsi

D) koksiqodiniya

E) anal dəliyin çatı
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.533-539
776) Babasilin əmələ gəlməsinə aşağıdakılardan hansı şərait yaratmır?
A) artıq çəki

B) proktosiqmoidit

C) uzunmüddətli və fasiləsiz qəbizlik

D) ağır fiziki əmək

E) spirtli içkilərin qəbulu
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.305-306; М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 528-530
777) Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostikasında hansı müayinə üsulu daha vacibdir?
A) Çənbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsi

B) düz bağırsağın barmaqla müayinəsi və rektoromanoskopiya

C) laparoskopiya

D) nəcisin gizli qanaxmaya görə müayinəsi

E) kiçik çanaq orqanlarının USM
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.312
778) Yoğun bağırsağın divertikulyozunun diaqnostikasında ən informativ müayinə metodu hansıdır?
A) rekloromanoskopiya

B) qarın boşluğu orqanlarının USM

C) irriqoskopiya

D) daxilə barium qəbul etdikdən sonra yoğun bağırsağın müayinəsi

E) kolonoskopiya
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.227
779) Çənbər bağırsağın divertikulyozunun əmələ gəlməsinə şərait yaradan əsas amillərdən biri hansıdır?
A) qida faktoru (sellüloza ilə zəngin qidanın istifadəsi)

B) qida faktoru (şirniyyat istifadə olunması qəbulu)

C) çoxlu maye qəbulu

D) bağırsaqdaxili təzyiqin artması

E) qarındaxili təzyiqin artması
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.226
780) Kəskin işiorektal paraproktitdə aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) absesin punksiyası və boşluğun yuyulması üçün drenajın qoyulması

B) irinliyin punksiyası və antibiotiklərin yeridilməsi

C) bağırsaq mənfəzindən keçməklə irinliyin açılması

D) aralıqdan, büzdüm-düz bağırsaq bağını kəsməklə irinliyin açılması

E) absesin açılması, drenləşdirilməsi, anal kanalda kriptanin kəsilib götürülməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.536
781) Hemorroidektomiyadan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşmalar hansılardır?

1. kəskin ağrı sindromu

2. sidik ifrazının ləngiməsi

3. perianal ödem

4. qanaxma

5. kəskin paraproktit
A) 2, 4, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Б.Л.Канделис. Неотложная проктология. Эстония, 1980. с.92
782) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçənginin ən çox rast gəlinən ağırlaşması nədir?
A) profuz bağırsaq qanaması

B) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın iltihabı

C) şişin müsariqəyə penetrasiyası

D) şişin perforasiyası

E) bağırsaq keçməməzliyi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 520
783) Hemorroidal qanaxma üçün defekasiya zamanı hansı ifrazat xarakterdir?
A) nəcisin səthində al-qırmızı qan

B) qan və selik qarışıq nəcis

C) melena

D) al-qırmızı qan laxtaları

E) tünd qan laxtaları
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 529
784) Lorin-Epşteyn üsulu ilə (toxum-ciyəsinin, girdə bağın) novokain blokadası böyrək sancısı zamanı daşın lokalizasiyasından asılı olaraq effektlidir?
A) sidik axarının yuxarı 1/3-də

B) böyrək ləyənində

C) sidik axarının aşağı 1/3-də

D) daşın lokalizasiya olduğu yerin əhəmiyyəti yoxdur

E) sidik axarının orta 1/3-də
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
785) USM zamanı aşkar olunan hansı əlamət böyrək sancısına məxsusdur?

A) böyrəkdə iri törəmənin olması

B) kasal-ləyən sistemin və sidik axarın yuxarı 1/3-in dilatasiyası

C) böyrək parenximanın qeyri-bərabər olması

D) böyrəyin toplayıcı sistemində hipoexogen törəmə

E) böyrəkdə aşkar edilən girdə formalı nazik divarlı exoneqativ törəmə


Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
786) Paranefritin diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır?
A) sidik yollarının icmal rentgenoqrafiyası

B) izotop renoqrafiyası

C) paranefral punksiya

D) ekskretor uroqrafiyası

E) USM-si
Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
787) Naməlum diaqnozda sistitin olmasına dəlalət edən əlamət hansıdır?
A) azotemiya

B) perrektum və ya uşaqlıq yolunun barmaqla müayinəsi zamanı ağrının olmaması

C) leykosituriya

D) hematuriya

E) qasıqüstü nahiyədə şişkinlik
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
788) Sidik kisəsinin zədələnməsi zamanı ilk növbədə hansı rentgenoloji müayinə aparılmalıdır?
A) pnevmosistoqrafiya

B) ekskretor uroqrafiya

C) retroqrad sistoqrafiya

D) iсmal uroqrafiya

E) uretroqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина». Москва, 2000.
789) Prostat vəzinin adenoması ilə əlaqədar kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidik kisəsinin kateterizasiyasını hansı kateterlə başlamaq lazımdır?

1. sidik axarları kateteri

2. dəmir kateterlə

3. nelaton

4. Timman kateteri

5. Foley kateteri
A) 4, 5

B) 1, 5


C) 1, 4

D) 3, 4


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
790) Böyrəklərin infarktı zamanı hansı müayinə daha çox məlumat verir?
A) retroqrad pieloqrafiya

B) aortoangioqrafiya

C) ekskretor uroqrafiya

D) böyrək venoqrafiya

E) ultrasəs müayinə
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
791) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) sidiyin analizi

B) ultrasəslə müayinə

C) pnevmosistoqrafiya

D) kontrastlı sistoqrafiya

E) ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
792) Hansı dərman preparatı daha çox nefrotoksiki təsirə malikdir?
A) aminoqlikozid antibiotiklər

B) sulfanilamidlər

C) siklosporin

D) rezerpin

E) sefalosporinlər
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
793) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) pnevmosistoqrafiya

B) sidiyin analizi

C) ekskretor uroqrafiya

D) ultrasəslə müayinə

E) kontrastlı sistoqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
794) Aşağıdakı kateterlərdən hansı uroloji praktikada istifadə edilmir?
A) petser kateteri

B) foqarti kateteri

C) nelaton kateteri

D) foley kateteri

E) timan kateteri
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
795) Sidik kisəsi arteriyaları hansı damarın şaxələridir?
A) rectalis inferior

B) obturatoria

C) epigastrica inferior

D) iliaca externa

E) iliaca interna
Ədəbiyyat: А.Сапин. Анатомия человека. «Медицина», Москва, 2000.
796) Hansı əlamət nefrolitiaz üçün səciyyəvi deyildir?
A) makrohematuriya

B) qasıqüstü nahiyədə küt ağrı

C) böyrək sancısı

D) piuriya

E) bel nahiyəsində küt ağrı
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
797) Xəstə aralıq nahiyəsində olan ağrılardan şikayətlənir. Temperaturu 39°C-dir . Sidik ifrazı çətinləşib, ağrılıdır. Daha çox ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) kəskin prostatit

B) prostat vəzin xərçəngi

C) prostat vəzin adenoması

D) kəskin pielonefrti

E) kəskin sistit
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
798) Trixomoniaz zamanı seçim preparatı nədir?
A) flükinazol

B) ofloksasin

C) metronidazol

D) sefotaksim

E) norfloksasin
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
799) Aşağıdakılardan hansı patologiya üçün terminal hematuriya səciyyəvi deyildir?
A) sidik kisəsi daşı

B) nefrolitiaz

C) sidik kisəsi şişi

D) vərəm mənşəli sistit

E) kəskin sistit
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
800) Prostat adenomasının yaranmasına aşağıdakı hansı amil təsir göstərir?
A) irsi faktorlar

B) virus xəstəlikləri

C) cinsi fəaliyyətin pozulması

D) yaşla əlaqədar orqanizmdə olan hormonal dəyişikliklər

E) prostat vəzin xroniki iltihabı
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
801) 1 ml sidikdə nə qədər leykosit olduqda leykosituriya olduğu qəbul edilir?
A) 10000-dən çox

B) 4000-dən çox

C) 2000-dən çox

D) 1000-dən çox

E) 6000-dən çox
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
802) Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş hansıdır?
A) prostat vəzin adenoması

B) kəskin uretrit

C) sidik kisəsi şişi

D) prostat vəzin xərçəngi

E) sidik kisəsinin travmatik zədələnməsi
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
803) Kəskin sistit üçün hansı əlamət səciyyəvi deyildir?
A) poliuriya

B) hematuriya

C) stranquriya

D) piuriya

E) pollakiuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
804) İrinli parotitlərin cərrahi müalicəsi zamanı baş verə biləcək fəsadlara hansı aiddir?
A) Aşağı çənənin osteomielitinin əmələ gəlməsi

B) Üçlü sinirin şaxələrinin parezi

C) Fistulanın formalaşması

D) Üz sinirinin şaxələrinin parezi

E) Boyun fleqmonasının əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
805) Kəskin irinli mediastenit diaqnozu təyin edildikdən sonraaşağıdakılardan hansı ilk növbədə göstərişdir?
A) Cərrahi müalicə

B) Massiv antibiotikoterapiya

C) Dezintoksikasion terapiya

D) İmmunoterapiya

E) Hemotransfuziya
Ədəbiyyat: R.P.Napalkov, A.V.Smirnov, M.Q.Şrayber. Cərrahi xəstəliklər. “Medisina”, Moskva, 1976.
806) İrinli (çürüdücü) anaerob paraproktitlər zamanı göstərilən antibiotiklərdən hansının istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Penisillin

B) Qentamisin

C) Vibramisin

D) Klaforan

E) Metrogil və klindamisin
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
807) Sepsisin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklərin orqanizmə yeridilmə yollarından daha çox məqsədəuyğun olanı hansıdır?
A) Əzələdaxili və venadaxili

B) Endolimfatik

C) Peroral

D) Venadaxili və endolimfatik

E) Sümükdaxili və əzələdaxili
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
808) Diafraqmaaltı abses zamanı aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Konservativ müalicə

B) Laparoskopiya

C) Müşahidə

D) Təcili əməliyyat-absesin açılması

E) Absesin punksiyası
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev.Cərrahi xəstəliklər.“Azərnəşr”, Bakı, 2000.
809) Göstərilən antibiotiklərdən hansı hepatositlərin nekrozunu yarada bilər?
A) Seftriakson

B) Eritromisin

C) Penisillin

D) Tetrasiklin

E) Levomisetin
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
810) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazı ilə bağlıdır?
A) Histamin

B) Turş RNTaza

C) Laktatdehidroqenaza

D) Qələvi fosfatasa

E) Turş fosfatasa
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
811) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazıı ilə bağlıdır?
A) Qələvi fosfatasa

B) Serotonin

C) Turş fosfatasa

D) Turş RNTaza

E) Laktatdehidroqenaza
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
812) Yara prosesinin ilkin fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

1. Yağ əsaslı məlhəmlər

2. Proteolitik fermentlər, dehidratasiya təsirli preparatlar, sorbentlər

3. Alhipor, ekterisid, metilurasil

4. Antiseptiklər, suda həll olunan əsaslı çoxkomponentli məlhəmlər

5. Şostakovski balzamı (vinilin)
A) 1, 4

B) 2, 5


C) 3, 5

D) 2, 4


E) 1, 3
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
813) Yara prosesinin ikinci fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Antiseptiklər

B) Dehidratasiya təsirli preparatlar

C) Nekrolitikli

D) Suda həll olunan və yağ əsaslı çox komponentli məlhəmlər

E) Sorbentlər
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
814) Yaranın ilkin mikrob çirklənməsinin səbəbi nədir?
A) Yaraya düşən ikincili yad cisimlər və toz

B) Sarğının gec qoyulması

C) Gecikdirilmiş cərrahiyə əməliyyatı

D) Sarğının bacarıqsız qoyulması

E) Qeyri-steril sarğının qoyulması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
815) Yara infeksiyasının daha effektiv profilaktikasına hansı yolla nail olunur?
A) Aseptik sarğının qoyulması

B) Antibiotiklərin venadaxili yeridilməsi

C) Yaranın antibiotiklərlə işlənməsi

D) Yaranın ilkin cərrahi işlənməsi

E) Yaraya proteolitik fermentlərin yeridilməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
816) Yara infeksiyasının profilaktikası üçün yaranın drenajlama metodlarından ən effektlisi hansıdır?
A) Yarımborular

B) Radon drenajı

C) Tənzif turundanın daxil edilməsi (yeridilməsi)

D) Rezin buraxıcılar

E) Axar su altında -yuma drenajlaması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
817) İrin törədən mikroorqanizmlərin hansı məhsulu yaradan iy gəlməsinəsəbə olur?
A) Kükürdhidrogen

B) Ammonyak

C) Metilləşmiş aminlər

D) Fenollar

E) Merkaptan
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
818) Anaerob qeyri-klostridial infeksiya ən çox hansı preparata qarşı həssasdır?
A) Levomisetinə

B) Metronidazola

C) Streptomisinə

D) Penisillinə

E) Gentamisinə
Ədəbiyyat: С.Попкиров. Гнойно-септическая хирургия. София, 1977.
819) Yumşaq toxumaları qeyri klostridial infeksiyası aşağıdakı hansı klinik formalarda təzahür edir?

1. Mionekroz

2. Abses

3. Fassiit

4. Sellyulit

5. Limfadenit
A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
820) Qeyri klosfridial anaerob infeksiyaların müalicəsində seçim preparatı aşağıdadkılardan hansıdır?
A) Metronidozol

B) Oksasillin

C) Gentomisin

D) Rifampisin

E) Sefamezin
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
821) Proliferasiya dövründə mühüm əhəmiyyətə malik olurlar:

1. Leykositlər

2. Monositlər

3. Kapillyarların endoteliyası

4. Makrofaqlar

5. Fibroblastlar
A) 1, 3

B) 2, 4


C) 1, 4

D) 2, 5


E) 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
822) Orqanizmin spesifik rezistenlik faktorları hansılardır?
A) Limfositlər, leykositlər, sitokinlər

B) Monositlər, komplement sistemi, lizosim

C) Bazofillər, leykinlər, interferon

D) Eozinofillər, monokinlər, limfokinlər

E) Neytrofillər, properdin, beta-lizin
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
823) Orqanizmin qeyri- spesifik rezistentlik faktorları:


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə