Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Əgər düz bağırsağın xərçəngi anal dəlikdən 2 sm yuxarıdadırsa, hansı cərrahi əməliyyat məsləhətdir?Yüklə 210,2 Kb.
səhifə17/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

891) Əgər düz bağırsağın xərçəngi anal dəlikdən 2 sm yuxarıdadırsa, hansı cərrahi əməliyyat məsləhətdir?
A) düz bağırsağın ön rezeksiyası

B) hartman əməliyyatı

C) sfinkter saxlayıcı əməliyyat

D) düz bağırsağın qarın-aralıq ekstripasiyası

E) düz bağırsağın qarın-anal rezeksiyası
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
892) Yoğun bağırsağın xərçəngin diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu?
A) qarın boşluğunun rentgenoloji müayinəsi

B) kolonoskopiya, biopsiya ilə

C) USM

D) KT


E) MRT
Ədəbiyyat: М.И.Давыдов. Энциклопедия клинической онкологии. «ГЕОТАР-МЕД», Москва, 2004.
893) Uşaqlıq boyunu xərçəngi üçün daha çox metastaz vermə xarakterikdir
A) limfoinplantasion

B) limfoqen

C) implantasion

D) hematoqen

E) hematolimfogen
Ədəbiyyat: Я.Б.Бохман. Руководство по онкогинекологии. Ленинград, 1989
894) Yumurtalıq xərçəngində əsas müalicə üsulları:
A) cərrahi müalicə

B) cərrahi+kimya terapiya

C) konservativ müalicə

D) şüa müalicəsi

E) kimya terapiya
Ədəbiyyat: Я.Б.Бохман. Руководство по онкогинекологии. Ленинград, 1989
895) Sidik kisəsinin xərçəngönü xəstəlikləri:
A) sidik kisəsinin travması

B) spesifik sistit

C) qeyri-spesifik sistit

D) sidik kisəsinin daş xəstəliyi

E) sidik kisəsinin papillomatozu
Ədəbiyyat: Б.П.Матвеев. Клиническая онкология. Москва, 2003
896) Xaya xərçəngində əsas müalicə üsulu:
A) cərrahiyə

B) simptomatik

C) cərrahi + kimyaterapiya

D) fizioterapevtik

E) şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Я.Б.Бохман. Руководство по онкогинекологии. Ленинград, 1989
897) Hepato-pankriatolduedenal zona şişlərinin diaqnostikasında hansı diaqnostik müayinə informativdir?
A) dəridən və qaraciyərdən keçməklə xolangioqrafiya

B) USM


C) rentgenoloji duedenoskopiya

D) retroqrad pankreotoxolancaqrifiya

E) FQDS
Ədəbiyyat: К.М.Лисицын, А.К.Ревской. Неотложная хирургия при онкологических заболеваниях органов брюшной полости. «Медицина», Москва, 1986.
898) Nazik bağırsaq şişinin hansı ağırlaşması tez- tez rast gəlinir?
A) fistulanın əmələ gəlməsi

B) kiçik çanağa metastazlar

C) şişin perforasiyası

D) şişdən qanaxma

E) bağırsaq keşməməzliyi
Ədəbiyyat: К.М.Лисицын, А.К.Ревской. Неотложная хирургия при онкологических заболеваниях органов брюшной полости. «Медицина», Москва, 1986.
899) 67 yaşlı xəstə qarnın sağ yarısında ağrıdan, köpdən, bir neçə dəfə qusmadan və bundan sonra az müddətli yaxşılaşmadan şikayətlə daxil oldu. Əvvəllərdə xəstədə qarnın sağ yarısında ağrılar, qəbzlik və hərdən duru nəcis ifrazı ilə əvəzlənmə olub. Obyektiv olaraq qarın bir qədər sağ tərəfdə köpdür, tənəffüsdə iştirak edir, yumşaqdır, sağda ağrılıdır və ön divarda bir qədər əzələ gərginliyi və güclü peristaltika müəyyən edilir. Təmizləyici imalədən sonra xəstədə nəcis ifrazı olub buna baxmayaraq qarnında köp və ağrı qalmaqdadır. Birinci növbədə hansı diaqnostik müayinə aparmaq lazımdır?
A) qanın ümumi müayinəsi

B) USM


C) fibrokolonoskopiya

D) qarın boşluğunun rentgen müayinəsi

E) rektoromonoskopiya
Ədəbiyyat: К.М.Лисицын, А.К.Ревской. Неотложная хирургия при онкологических заболеваниях органов брюшной полости. «Медицина», Москва, 1986.
900) Xəstədə müayinələr əsasında düz bağırsağın yuxarı ampulyar şöbəsinin xərçəngi diaqnozu qoyulmuşdur. Histoloji müayinə yüksək differensiyalı adenokarsinoma müəyyən etmişdir. Şiş anusdan 9 sm yuxarıda yerləşir və ətraf toxumalara sirayət etmir. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi əlamətləri yoxdur. Xəstəyə hansı həcmdə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkündür.
A) Mikulic əməliyyatı

B) hartman əməliyyatı

C) düz bağırsağın ön rezeksiyası

D) qoşalüləli kolostoma qoyulması

E) düz bağırsağın qarın aralıq ekstirpasiyası
Ədəbiyyat: В.Д.Федоров. Рак прямой кишки. «Медицина», Москва, 1987.
901) Xəstə 57 yaşında, döş qəfəsinin sağ yarısında ağrılar, hərarət, üşütmə, öskürək şikayətləri ilə daxil olmuşdur. Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında sağ ağ ciyərin orta payında homogen kölgə müəyyən edilir. Anamnezdən məlum olur ki, son bir ildə həkimlər xəstədə 4 dəfə sağ tərəfli orta payın pnevmoniyası diaqnozu qoymuşlar. Bu halda hansı xəstəlik güman oluna bilər?
A) vərəm

B) ağ ciyərin mərkəzi xərçəngi

C) bronxoektaziya xəstəliyi

D) ağ ciyərin periferik xərçəngi

E) bronxun xərçəngi
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг. Рак легкого. «Медицина», Москва, 1987.
902) Xəstə 53 yaşında, baxış zamanı sol süd vəzisi kiçilmiş, deformasiyaya uğramışdır. Dəri örtüyü infiltrasiya edərək qabarlı təbəqəyə çevrilmişdir. Dərinin bəzi yerlərində xoralaşma və qansızma aşkar olunur. Gilə batmışdır, sol qoltuqaltı çuxurda böyümüş, bərkimiş limfa düyünləri əllənir, menopauza. Bu halda hansı müalicə taktikasının seçilməsi məqsədə uyğundur?
A) süd vəzisinin amputasiyası + kimyaterapiya

B) şüa terapiyası

C) kombinə olunmuş müalicə

D) genişləndirilmiş radikal mastektomiya

E) kimyaterapiya + hormonal müalicə
Ədəbiyyat: Е.А.Колосов, А.Г.Захарян. Рецидивы злокачественных опухолей и прогноз для больных. Киров, 1995. Н.Н.Трапезников, В.П.Летягин, Д.А.Алиев. Лечение опухолей молочной железы. «Медицина», Москва, 1989.
903) Operasiyadan qabaq aparılan şüa müalicəsinin məqsədləri:
A) şişin ölçülərinin kiçilməsi

B) şişin ölçülərinin kiçilməsi, residiv və metastazların qarşısının alınması

C) xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşması

D) immobilizasiyanın asanlaşması, cərrahi əməliyyata kömək

E) residivlərin profilaktikası
Ədəbiyyat: B.Ə.Baxşıyev. Radiodiaqnostika və radioterapiya, «Adiloğlu», Bakı, 2004.
904) Ağır vəziyyətdə olan xəstəyə ilkin yardım məqsədilə hansı tədbirlər vacibdir:
A) reanimasion tədbirlər

B) dərinin dezaktivasiyası

C) hemosorbsiya

D) qusma əleyhinə tədbirlər

E) radioprotektorun qəbulu
Ədəbiyyat: З.Д.Линденбратен, Ф.М.Лйасс. Медицинская радиология. «Медицина», Москва, 1986.
905) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı hansı sistem tərəfindən kliniki əlamətlər mütləqdir:
A) həzm sistemi

B) immun sistem

C) ürək damar sistemi

D) qanyaradıcı sistem

E) mərkəzi sinir sistemi
Ədəbiyyat: B.Ə.Baxşiyev. Radiodiaqnostika və radioterapiya, «Adiloğlu», Bakı, 2004.
906) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı periferik qanın analizində ilk növbədə miqdarı azalır:
A) limfositlərin

B) neytrofillərin

C) leykositlərin

D) trombositlərin

E) eritrositlərin
Ədəbiyyat: З.Д.Линденбратен, Ф.М.Лйасс. Медицинская радиология. «Медицина», Москва , 1986.
907) Əng sümüyü innervasiya edilir.
A) üçlü sinirin 3-cü şaxəsi ilə

B) üz siniri ilə

C) üçlü sinirin 1-ci şaxəsi ilə

D) dil-udlaq siniri ilə

E) üçlü sinirin 2-ci şaxəsi ilə
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
908) Ağız dibinin fleqmonası ağırlaşa bilər.
A) parotonzilyar abseslə

B) limfadenitlə

C) tonzillitlə

D) furunkul ilə

E) mediastenitlə
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
909) Əng sümüyü sınığının əsas simptomu adlanır.
A) burun qanaxması

B) çənə sümüyünün patoloji hərəkətliliyi

C) alveol çıxıntılarının selikli qişasının cırılmış yaraları

D) əng sümüklərinin patoloji hərəkətliliyi

E) baş ağrıları
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
910) Çənə sümüyü sınığının əsas simptomu adlanır.
A) alveol çıxıntılarının selikli qişasının cırılmış yaraları

B) çənə sümüyünün patoloji hərəkətliliyi

C) ) baş ağrıları

D) üzün yumşaq toxumalarının şişkinliyi

E) udqunmanın çətinləşməsi
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
911) Kəllə əsasının sınığının mütləq göstəricisidir.
A) xarici qulaq keçəcəyindən qanaxma

B) əng sümüklərinin patoloji hərəkətliliyi

C) çənə sümüyünün patoloji hərəkətliliyi

D) likvoreya

E) burun qanaxması
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
912) Çənənin oynaq çıxıntısının ikitərəfli sınığının xarakterik simptomu.
A) açıq dişləm

B) ağız açılmasının məhdudluğu

C) qulaqönü nahiyənin şişkinliyi

D) alveol çıxıntılarının selikli qişasının cırılmış yaraları

E) sınıq olan tərəfdə antaqonist dişlər arasında kontakt yoxdur
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
913) Burun sümüklərinin sınığının əsas simptomudur.
A) burnun deformasiyası,hematoma

B) dərialtı emfizema,qanaxma

C) burun sümüklərini patoloji hərəkətliliyi,deformasiya

D) burun tənəffüsünün çətinləşməsi,qanaxma

E) burnun deformasiyası, burun yollarından qanaxma
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
914) Sifətin yaralarının birincili cərrahi işlənməsi hansı müddətə qədər aparıla bilər.
A) 72 saat ərzində

B) 48 saat ərzində

C) 24 saat ərzində

D) birinci saat ərzində

E) 8-12 saat ərzində
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
915) Çənə sümüklərinin sınıqları zamanı müvəqqəti immobilizasiya aparılır.
A) dairəvi alın-ənsə sarğısı

B) Hippokrat papağı

C) Zbarj aparatı

D) dişlərin şinalanması

E) dairəvi təpə-çənə sarğısı
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
916) Yuxarı tənəffüs yollarının yad cisimlə tutulması adlanır.
A) stenotik asfiksiya

B) aspirasion asfiksiya

C) dislokasion asfiksiya

D) klapanlı asfiksiya

E) obturasion asfiksiya
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
917) Çənənin mental hissəsinin qopması nəticəsində yaranan asfiksiya adlanır.
A) klapanlı

B) aspirasion

C) dislokasion

D) obturasion

E) stenotik
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.
918) Dil kökünün (əsasının) zədələnməsində bağlanması məqsədəuyğundur:
A) Daxili yuxu arteriyasının

B) Xarici yuxu arteriyasının

C) Baş-bazu kələfini

D) Ümumi yuxu arteriyasının

E) Zədə tərəfdən dil arteriyasının
Ədəbiyyat: Т.В.Золоторева, Г.Н.Топоров. Хирургическая анатомия головы. «Медицина», Москва. 1968. с. 228.
919) Traxeotomiya üçün əsas sayılır:
A) Ağ ciyərlərin ödemi

B) Səthi bronxospazm

C) Yuxarı tənəffüs yollarının keçməməzliyi fonunda əmələ gələn ağır asfiksiya

D) Mendelson sindromu

E) Yemək borusunun kimyəvi yanığı
Ədəbiyyat: Т.В.Золоторева, Г.Н.Топоров. Хирургическая анатомия головы. «Медицина», Москва. 1968. с. 228.
920) Byork üsulu ilə traxeotomiya edəndə fərqli cəhət:
A) Qırtlaq membranasının kəsilməsi

B) Traxeyanın yalnız yuxarı iki üzükvarı həlqəsinin kəsilməsi

C) Traxeyanın III-IV qığırdaq yarım həlqəsi ilə qalxanvarı vəzin boyun arası hissəsinin kəsilməsi

D) Traxeyanın ön divarından əsası aşağıda olmaqla yamağın kəsilib hazırlanması

E) Traxeyanın yarımüzük qığırdaqlarının aralığının köndələn kəsiyi
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997. с. 1070.
921) Yemək borusunun boyun nahiyəsində zədələnməsi zamanı hansı kəsik optimal hesab olunur:
A) Sternotomiya

B) Nasilov kəsiyi

C) Savinıx kəsiyi

D) Razumovski-Rozanov kəsiyi

E) Plevradan keçən kəsik
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко, Н.Н.Шихвердиев. Ангиогенный сепсис. «Наука», СПб, 1996.
922) Yemək borusu divarının zədələnməsində yaranı belə tikmək lazımdır:
A) Yaralanmadan sonrakı vaxt məna kəsb etmir

B) 24 saat ərzində

C) Mədəyə zond yeridib yaranı tikmək lazım deyil

D) Zədələnmə vaxtından 12 saat keçənə qədər

E) 24 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997. с. 1070.
923) Yemək borusu ətrafı toxumaları drenləşdirmək üçün münasib sayılır:
A) Rezin zolaqlardan istifadə etmək

B) Zədələnən nahiyəyə cuna tamponlarının yeridilməsi

C) Yara kanalını açıq saxlamaq lazımdır

D) Axar-sorucu sistemindən istifadə

E) Qeyri-fəal drenaj yeridilməsi
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997. с. 1070.
924) Sayılan göstəricilərdən hansı baş beyin silkələnməsinə xarakterikdir:

1. Huşun itirilməsi

2. Anizokoriya

3. Ürəkbulanma və qusma

4. Üfüqi nistaqm

5. Bradikardiya
A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Лебедев В. В. , Быковников Л. Д. Руководство по неотложной нейрохирургии. - М.: Медицина, 1987.
925) Baş beyinin sıxılma sindromunu təsdiq edən diaqnostik tədbirlər:

1. Kranioqrafiya

2. Axırıncı sisternin punksiyası

3. Meninqoexoskopiya

4. Kompyuter tomoqrafiyası

5. Onurğa beynin punksiyası
A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: В.В.Лебедев, Л.Д.Быковников. Руководство по неотложной нейрохирургии. «Медицина», Москва, 1987.
926) Sadalanan əməliyyatlardan hansı mədə və 12 barmaq bağırsaq xora xəstəliyinin müalicəsində təcili göstərişə əsasən aparılır?
A) Kötük vaqotomiyası, piloroplastika ilə

B) Bilrot-I üsulu ilə mədə rezeksiyası

C) Bilrot-II üsulu ilə mədə rezeksiyası

D) Selektiv proksimal vaqotomiya

E) Perforativ xoranın gözənməsi
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
927) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağı ətraflarda flebotrombozun baş verməsinin əsas qorxusu nədir?
A) Ayaqların qanqrenası

B) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası

C) Dərialtı venaların varikoz genişlənməsi

D) Beyin damarlarının emboliyası

E) Əməliyyatdan sonrakı pnevmoniya
Ədəbiyyat: Т.П.Макаренко, Л.Г.Харитонов, А.В.Богданов. Ведение больных общехирургического профиля в послеоперационном периоде. «Медицина», Москва, 1989. с.350
928) Böyrəklərin və qarın daxili üzvlərin müştərək travması zamanı nefrektomiyaya mütləq (tam) göstərişdir:
A) Geniş peritonarxası hematoma

B) Ləyənin cırılması

C) Böyrəyin əzilib parçalanması

D) Subkapsulyar hematoma

E) Böyrəyin aşağı qütbünün cırılması
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997.
929) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə trombembolik ağırlaşmaların profilaktikası aşağıda qeyd olunanların hamısının məcmusudur bundan başqa:
A) Aşağı ətrafların əməliyyatdan əvvəl və sonra elastiki bintlə bintlənməsi

B) Müalicə gimnastikası və adekvat ağrısızlaşdırma

C) Düz təsirli antikoaqulyantlar

D) Dezaqreqantlar

E) Ciddi yataq rejimi
Ədəbiyyat: Т.П.Макаренко, Л.Г.Харитонов, А.В.Богданов. Ведение больных общехирургического профиля в послеоперационном периоде. «Медицина», Москва, 1989.
930) Anamnezində qanaxma ilə ağırlaşma olmuş 12 barmaq bağırsaq xorasında əməliyyat önü dövrdə qanköçürməyə göstəriş sayılır:
A) İmmunokorreksiyanın vacibliyi

B) İntoksikasiya

C) Aşkar görsənən anemiya

D) Qan yaranmasını stimulə etmək vacibliyi

E) Hepatit.
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.
931) Piylənmədən əziyyət çəkən, əməliyyata məruz qalmış xəstədə daha çox hansı fəsadın baş verməsini gözləmək olar?
A) Ağ ciyər ağırlaşmaları (atelektazlar)

B) Piy emboliyası

C) Piy toxumasında anestetiklərin kumulyasiyası

D) Elektrolitlər pozğunluğu

E) Arterial təzyiqin düşməsi
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999
932) 4 gün əvvəl mədənin perforativ dəliyinin gözənməsindən sonra, ağ ciyərin emfizemasından əziyyət çəkən xəstədə spontan pnevmotoraks baş verib. Pnevmotoraksın ləğvi və plevral boşluğun drenləşdirilməsi üçün ən əlverişli sahə hansıdır?
A) Orta körpücük xətti üzrə V qabırğaarası sahə

B) Arxa aksilyar xətt üzrə VIII qabırğaarası sahə

C) Orta körpücük xətti üzrə II qabırğaarası sahə

D) Ön qoltuqaltı xətt üzrə IV qabırğaarası sahə

E) Ön aksilyar xətt üzrə VII qabırğaarası sahə
Ədəbiyyat: В.В.Кованов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «Медицина», Москва, 1995.
933) Miller-Ebbot zondu hansı məqsədlər üçün işlədilir:
A) Yoğun bağırsağın intubasiyası

B) Laparoskopik xolesistostomanın qoyulması

C) Xoledoxun drenləşdirilməsi

D) Nazik bağırsağın intubasiyası

E) Qarın boşluğunun drenləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997.
934) Bağırsaq keçməməzliyi ilə ağırlaşmamış, «S»-vari bağırsağın xərçəngi ilə olan xəstənin əməliyyata hazırlamağın ən optimal variantı
A) Bağırsağın mexaniki olaraq təmizlənməsi + peroral antibiotiklər

B) Şişdən yuxarı kolostomanın qoyulması

C) Sistemli antibiotikoterapiya

D) Bağırsağın mexaniki olaraq təmizlənməsi

E) Antifunqal müalicə
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997.
935) Mexaniki sarılığı olan xəstədə sarılığın səbəbini öyrənmək üçün əməliyyatdan əvvəl aparılan diaqnostik müayinələrdən hansı daha informativdir:
A) Peroral xolesistoqrafiya

B) Nüvə-maqnit rezonans müayinəsi ilə xolesistoqrafiya.

C) Xolesistoxolangioqrafiya

D) Angioqrafiya

E) Qara ciyərin ssintoqrafiyası
Ədəbiyyat: Ф.Ф.Шалимов. Хирургия печени и желчевыводящих путей. «Здоровье», Киев, 1993.
936) Mexaniki sarılıqla ağırlaşmış, öd yollarının çapıq mənşəli keçməməzliyində, əməliyyatönü hansı əsas müalicə tədbirlərini aparmaq lazımdır:
A) Antibiotikoterapiya

B) Təcili biliodiqestiv anastomozun qoyulması

C) Diyetoterapiya

D) Öd yollarının dekompessiyası (dəridənkeçən, qaraciyərdən keçən)

E) Hemosorbsiya
Ədəbiyyat: А.Е.Борисов, Н.И.Глушков, Н.А.Борисов, В.С.Веховских. Чрезкожные эндобилиарные вмешательства при рубцовой непроходимости желчных протоков. «МАПО», СПб, 1997.
937) Piksobezoar nədir?
A) Tərkibi kətan və yun saplar olan bezoar

B) Tərkibi müxtəlif laklar olan bezoar

C) Tərkibi heyvani yağlar ( keçi, qoyun piyi, sala) olan bezoar

D) Tərkibi saçlar olan bezoar

E) Tərkibi qətran olan bezoar
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 185.
938) Divertikulyozun ən az rast gələn fəsadı hansıdır?
A) Bağırsaq ətrafı infiltrat

B) Maliqnizasiya

C) Bağırsaq qanaxması

D) Divertikulit

E) Divertikulin perforasiyası
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 425.
939) Tireotoksik krizin əsas səbəbi nədir?
A) T-3 və T-4 səviyyəsinin artması

B) Qanda katexolominlərin səviyyəsinin gözlənilmədən yüksəlməsi

C) Su - elektrolit mübadiləsi pozğunluğu

D) Kəskin böyrəküstü vəzi çatışmazlığı

E) Hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. Национальное руководство. Москва, «ГЭОТАР Медиа», 2009 II том стр.32.
940) Kürək sümüyünün tam sümükləşməsi nə vaxt baş verir?
A) 7-8 yaşa qədər

B) 20-25 yaşa qədər

C) 13-17 yaşa qədər

D) 16-18 yaşa qədərE) 1-3 yaşa qədər
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 523.

Rezerv
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə