Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Exinokokkun insan orqanizminə keçmə yolu hansıdır?Yüklə 210,2 Kb.
səhifə3/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

109) Exinokokkun insan orqanizminə keçmə yolu hansıdır?
A) Tibbi manipulyasiyalar zamanı

B) Ağız boşluğundan

C) Tənəffüs yollarından

D) Dəridən

E) Travmalar zamanı dərinin torpaqla çirklənməsindən
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
110) Exinokokkla xəstəni əməliyyat etmək mümkün olmazsa hansı preparat istifadə olunur?
A) Vibramisin

B) Klindamisin

C) Xinin

D) Mebendazol

E) Piperazin
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
111) Exinokokk ən çox hansı orqanda inkişaf edir?
A) Qaraciyər və bağırsaqlarda

B) Ağciyər və böyrəklərdə

C) Qaraciyər,ağciyər və dalaqda

D) Bağırsaqda,uşaqlıqda,öd kisəsində

E) Uşaqlıq və dalaqda
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
112) Dalağın absesi zamanı hansı müalicə növü seçilir?
A) Əməliyyat-splenektomiya icra olunur

B) Rentgen televiziya altında abses boşluğunun punksiyası olunur

C) Əməliyyat- abses boşluğunun açılması və drenaj olunması icra olunur

D) Konservativ müalıcə olunur

E) Hər biri göstəriş əsasında oluna bilər
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
113) Dalağın exinokokku zamanı hansı müalicə növü seçilir?
A) Əməliyyat-splenektomiya icra olunur

B) Əməliyyat- kistanın xaric edilməsi və boşluğun drenaj olunması icra olunur

C) Konservativ müalıcə olunur

D) Hər biri göstəriş əsasında oluna bilər

E) Rentgen televiziya altında kistanın punksiyası olunur
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
114) Hipersplenizmin splenomeqaliyadan fərqləndirici əlaməti hansıdır?
A) Dalağın səthinin kələ-kötür olmasında

B) Dalağın daha böyük olmasında

C) Leykositoz və trombositopeniyanın olmasında

D) Eritrositopeniya,leykopeniya və trombositopeniyanın olmasında

E) Assitin olmasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
115) Aşağıda sadalanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?
A) Hepatomeqaliya

B) Assit


C) Splenomeqaliya

D) Dərialtı kollateralların inkişafı, venaların varikoz genəlməsi

E) Qida borusu venalarının genəlməsi
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
116) Portal hipertenziyanın erkən əlamətləri hansıdır?
A) Bağırsaqların daim dolu olması hissi

B) Periodik ishal

C) Periodik ishal, qaraciyəraltı nahiyyənin ağrılı olması

D) Bütün sadalananlar

E) Qarınin köpməsi və epiqastrumda dolma hissi
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
117) Portal hipertenziyanın diaqnozunun qoyulmasında əsas üsul hansıdır?
A) Ezafaqoqastroduodenoskopiya

B) Splenomanometriya

C) Portohepatoqrafiya

D) Hepatomanometriya

E) Qida borusu və mədənin rentgenskopiyası
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
118) Portal hipertenziyası olan xəstədə planlı əməliyyat nə vaxt edilməlidir?
A) Qanaxma olmadıqda

B) Bütün sadalananlar

C) Qaraciyərin funksiyaları qənaətbəxş olduqda

D) Sirrozun stabil vəziyyətində

E) Qarinin ön divaında kollaterallar az inkişaf etdikdə
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
119) Portal hipertenziyası və formalaşmış sirrozu olan xəstədə nəyi icra etmək məqsədəuyğundur?
A) Portokaval anastomoz, dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiyası

B) Dalaq arteriyasının bağlanması

C) Periarterial simpatektomiya

D) Portokaval anastomoz

E) Dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiyası
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
120) Kəskin nazik bağırsaq keçməməzliyində sonuncu müalicə tədbiri kimi hansı seçilməlidir?
A) Antibiotikoterapiya

B) Nazoqastral zondlama

C) İnfuzion terapiya

D) Antixolinesteraz təsirli preparatların tətbiqi

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
121) Müsariqa qan dövranının okkluziyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Arteriyaların embol və trombozu

B) Bütün sadalananlar

C) Damarların şişlə sıxılması

D) Venaların trombozu

E) Aortanın laylanması
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
122) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında hansı mərhələlər var?
A) Bütün sadalananlar

B) Bağırsaq infarktı

C) Bağırsaq qanqrenası

D) İşemiya

E) Peritonit
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
123) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında vacib klinik əlamətlər sadalananlardan hansıdır?
A) Bağırsaq evakuasiyasının pozulması

B) Bütün sadalananlar

C) Qarında ağrı, ürəkbulanma, qusma

D) Nəcisdə qan izləri

E) Hərarətin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
124) Mezenterial qan dövranının kəskin pozğunluğunu ilə olan yuxarı çöz arteriyasının emboliyasında cərrahi əməliyyat növü hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Tromboembolektomiya

C) Endarterektomiya

D) Arteriyanın şuntlanması

E) Arteriyanın protezləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
125) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun diaqnostikası zamanı ən vacib üsul hansıdır?
A) Angioqrafiya

B) Kontrastla rentgenoqrafiya

C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) USM


E) Dopler müayinəsi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
126) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun işemiya fazası zamanı hansı müalicə üsulu seçilir?
A) Damar əməliyyatları ilə birgə bağırsağın rezeksiyası icra edilir

B) Yalnız konservativ müalicə aparılır

C) Konservativ müalicə aparılır,effekt verməzsə damar əməliyyatları icra edilir

D) Damar əməliyyatları icra edilir

E) Bağırsağın rezeksiyası icra edilir
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
127) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun bağırsağın infarktı fazası zamanı hansı müalicə üsulu seçilir?
A) Yalnız konservativ müalicə aparılır

B) Damar əməliyyatları icra edilir

C) Damar əməliyyatları ilə birgə bağırsağın rezeksiyası icra edilir

D) Bağırsağın rezeksiyası icra edilir

E) Konservativ müalicə aparılır,effekt verməzsə damar əməliyyatları icra edilir
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
128) Bud yırtığı ilə əməliyyatda ən təhlükəli ağırlaşma hansıdır?
A) Toxum ciyəsi elementlərinin zədələnməsi

B) Sinir dəstəsinin zədələnməsi

C) Bud venasının zədələnməsi

D) Qasıq bağının zədələnməsi

E) Bud arteriyasının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
129) Rektal fistulaların radikal cərrahi müalicəsinə hansı aid deyil?
A) Fistulanın sfinkterə qədər kəsilib götürülməsi və sfinkter səviyyəsində bağlanması

B) Fistulektomiya,anal kanalın selikli qişasının yerinin dəyişdirilməsi

C) Rıjix əməliyyatı

D) Fistulektomiya,sfinkterin kəsilmiş liflərinin tikilməsi

E) Qabriel əməliyyatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Рыбкин В.Л.,Файн С.Н.,Бранштейн А.С.,Ан В.К.Руководство по колопроктологии.Москва,2004,514 с.
130) Uşaqlarda kəskin appendisit zamanı Dumbadze simptomu necə olur?
A) Kor bağıırsaq künbəzini medial istiqamətdə hərəkət etdirdikdə ağrıların artması

B) Rektal müayinə zamanı sağ qalça çuxurunda ağrıların olmas

C) Göbək həlqəsinin palpasiyada ağrılı olması

D) Qarnı üstə uzandıqda ağrıların azalması

E) Periton reflekslərinin azalması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
131) Şeynleyn-Henox xəstəliyində hansı xarakter ələmətlərdən biri kimi abdominal sindrom olur?
A) Oynaqların ağrılı şişməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Dəridə hemorragik dəyişikliyin olması

D) Dərini sürtdükdə nöqtəvari qansızmanın yaranması

E) Hematuriya, albuminuriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
132) Uşaqlarda kəskin mezadenitin xarakterik əlamətləri olduqda həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Müşahidə

B) Xəstənin cərrahiyyə şöbəsindən terapiya şöbəsinə köçürülməsi.

C) Laparoskopiya

D) Sağ qalça çuxurundan olmaqla təcili cərrahi əməliyyat

E) Antibakterial terapiyanın başlanması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
133) Kəskin appendisitdə iltihabi prosesin reqresiyası hansıdır?
A) Mümkün deyil

B) Fleqmonoz appendisitdə mümkündür

C) İlkin stadiyada mümkündür

D) Qanqrenoz appendisitdə mümkündür

E) Hətta perforativ appendisitdə mümkündür.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
134) Kəskin appendisit diaqnozu ilə uzanmış uşağın yataqda vəziyyəti hansıdır?
A) Sol böyrü üstə

B) Sağ böyrü üstə ayağını qarnına sıxaraq

C) Oturaq vəziyyətdə

D) Qarnı üstə

E) Arxası üstə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
135) Cərrah və ginekoloq xəstəyə baxaraq kəskin appendisit və ya kəskin adneksiti diferensə edə bilmirlərsə onda nə etmək lazımdır?
A) Pfaynenştil kəsiyi ilə laparotomiya

B) Dinamik müşahidə

C) Orta laparotomiya

D) Laparoskopiya

E) Sağ qalça suxurundan kəsik aparmaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
136) Erkən bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?
A) 12-24 saat

B) 72 saatdan çox

C) 3-6 saat

D) 6-12 saat

E) 48-72 saat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
137) Nazik-nazikbağırsaq invaginasiyasına hansı daha çox səbəb olur?
A) Respirator-virus infeksiyası

B) Qida qəbulunun və ya rejiminin pozulması

C) Yaşla əlaqəli diskoordinasiyalı peristaltika

D) Dispepsiya

E) Orqanik olaraq (divertikul, polip, şiş, qanaxma)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
138) Appendikulyar peritonit münasibəti ilə təkrar əməliyyata məruz qalmış uşaqda tam yoğun bağırsaq fistulu əmələ gəlmişdir. Hansı operativ üsullar daha rasionaldır?
A) Yaradan bağırsağı tikmək

B) Fistula nahiyəsini xaricə drenə etmək

C) Bağırsağın yaşamayan hissəsini rezeksiya etmək və anastomoz

D) Qapalı ötürücü anastomoz

E) Bağırsağı geniş mobilizə edib, defekti tikmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
139) 10 yaşlı uşağın mədə xorasının perforasiyası olduqda cərrahın hansı taktikası məsləhətdir?
A) Bilrot-1

B) Xoranı közəmək

C) Xoranın kəsib, defekti ləğv etmək

D) Hofmeyster-Finsterer

E) Bilrot-2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
140) «Təsadüfü» appendektomiyaya rasional münasibət hansıdır?
A) Xəstənin yaşından asılı olaraq

B) Atipik olaraq appendiks yerləşərsə

C) Appendiksin saxlanmasına qorxu varsa

D) Mütləq appendektomiya edilməli

E) İnvaginal appendektomiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
141) 12 yaşında olan uşaqda mədə bağırsaq qanaxması olarsa, xəstəyə ilk olaraq hansı müayinəni başlamaq lazımdır?
A) Laparoskopiyadan

B) Kontrast rentgen müayinəsindən

C) Laparotomiya və periton boşluğunun reviziyasından

D) Kolonoskopiyadan

E) Qastroduodenoskopiyadan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
142) Mekkel divertikulunun fleqmonoz formasında onun əsasının infiltratlaşması aşkarlanarsa, hansı məsləhət görülür?
A) Pazvari rezeksiya

B) Bağırsağı rezeksiya edərək uc-uca anastomoz

C) 45 dərəcəli bucaq altında rezeksiya

D) Hər bir cərrahın öz taktikası var

E) Bağırsağı rezeksiya edərək yan-yana anastomoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
143) Uşaqlarda qasıq yırtığı nə vaxt formalaşır?
A) Embrional inkişafın 2-3-cü həftəsində

B) Embrional inkişafın 5-6-cı ayında

C) Embrional inkişafın 7-8-ci həftəsində

D) Istənilən mərhələdə formalaşa bilər

E) Embrional inkişafın 7-8-ci ayında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
144) Qasıq yırtığının formalaşmasına səbəb olan əsas etioloji faktorlar hansıdır?
A) Qarnın xarici çəp əzələ aponevrozunun zəifliyi

B) Köndələn fassiyanın zəifliyi

C) Mezenximal toxumanın inkişaf pozğunluğu

D) Həddən artıq fiziki gərginlik

E) Qarındaxili təzyiqin artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
145) Qasıq kanalının ön divarının açılması kimlərdə mütləq lazımdır?
A) 2 yaşdan böyük xəstələrdə

B) Oğlanlarda

C) 5 yaşdan böyük xəstələrdə

D) Qızlarda

E) Südəmər uşaqlarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
146) 1.5 yaşında olan uşaqda xaya qişalarının əlaqələnən hidropsu aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?
A) Sidik yollarının infeksiyası ilə

B) Qasıq-xayalıq nahiyəsinin travması ilə

C) Vaginal çıxıntının bitişməməsi ilə

D) Angiodisplaziya ilə

E) Qarındaxili təzyiqin artması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
147) Xaya qişalarının kəskin yaranmış hidropsu üçün daha xarakterik simptom hansıdır?
A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Xayalığın hiperemiyası

C) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi

D) Kəskin ağrı

E) Xayalığın bir yarısında şişkinliyin meydana çıxması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
148) Vinkelman əməliyyatına göstərişlər hansıdır?
A) Obliterasiya olunmuş vaginal çıxıntı

B) Bulanıq hidrops mayesi

C) Xaya qişasının dəyişilməsi

D) Yuxarı yaşlı uşaqlarda ilk dəfə meydana çıxmış hidrops

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
149) 7 yaşdan yuxarı uşaqlarda xaya qişalarının hidropsuna görə əməliyyatdan sonrakı proqnoz nə ilə əlaqədardır?
A) Əməliyyatdan əvvəl aparılmış hormonal terapiya ilə

B) Sidik ifrazı sisteminin yanaşı xəstəlikləri ilə

C) Punksion üsulla müalicə cəhdləri ilə

D) Punksion üsulla müalicə cəhdləri ilə, operativ müdaxilənin variantı ilə

E) Operativ müdaxilənin variantı ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
150) Peritonun yataq çıxıntısının tam obliterasiyası nə vaxt başa çatır?
A) Doğulana qədər

B) Bətndaxili dövrün 28-32-ci həftəsinə qədər

C) 1 yaşa qədər

D) Doğuşdan dərhal sonra

E) 2-3 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
151) Toxum ciyəsi elementlərinin sistinin əmələ gəlməsinin ən çox ehtimal olunan səbəbi hansıdır?
A) Angiodisplaziya

B) Hormonal disbalans

C) Peritonun yataq çıxıntısının bitişməməsi

D) Spesifik proses

E) Sidik ifrazı sisteminin patologiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
152) Toxum ciyəsi elementlərinin sistinin daha xarakterik əlaməti hansıdır?
A) Qasıq nahiyəsində hiperemiya

B) Xarici qasıq həlqəsinin genişlənməsi

C) Qasıq nahiyəsində ödem

D) Qasıq nahiyəsində xayadan dartarkən yerini dəyişən elastiki şişkinlik

E) Kəskin ağrının olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
153) 2 yaşlı xəstədə toxum ciyəsi elementlərinin sistinin müalicəsinə hansı daxildir?
A) Toxum ciyəsi elementlərinin punksiyası

B) Xaya qişalarının kəsilib çıxarılması

C) Qross əməliyyatı

D) Qişaların kəsilməsi

E) Vinkelman əməliyyatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
154) Uşaqlarda göbək yırtığının meydana çıxmasının ən çox ehtimal olunan səbəbinə hansı aiddir?
A) Portal hipertenziya

B) Göbək ciyəsi damarlarının inkişaf qüsurları

C) Göbək damarlarının iltihabı

D) Doğuş travması

E) Göbək həlqəsi aponevrozunun bitişməməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.

Operativ Cərrahiyyə

155) Parotit zamanı irinin hansı istiqamətə axması mümkündir?

A) Qulağa

B) Ağız boşluğuna

C) Arxa udlaqyanı sahəyə

D) Xaricə

E) Ön udlaqyanı sahəyə


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
156) Qoltuqaltı çuxurun toxuması nə ilə əlaqələnir?

A) Tinaltı sahə ilə

B) Arxa kürəkönü yarıqla

C) Tinüstü sahə ilə

D) Ön kürəkönü yarıqla

E) Ön dərin toxuma sahəsi ilə


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
157) Kallo üçbucağını nə təşkil edir?

A) Qara ciyər, onikibarmaq bağırsaq, mədə

B) Qara ciyər, xoledox, öd kisəsi

C) Xoledox, qapı venası, qara ciyər arteriyası

D) Öd kisəsi, xoledox, qara ciyər arteriyası

E) Ümumi qara ciyər axarı, sağ qara ciyər arteriyası və öd kisəsi axarı


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
158) Qasıq yırtığı zamanı tam retroqrad boğulmanın mütləq anatomik əlaməti nədir?
A) yırtıq kisəsində toxumalar arasında bitişmənin olması

B) yırtıq kisəsində iki və daha çox bağırsaq ilgəklərinin olması

C) yırtıq kisəsində hemorragik möhtəviyyatın mövcudluğu

D) yırtıq kisəsində olan bağırsaq ilgəyinin halı

E) xəstədə bağırsaq keçməzliyi əlamətlərinin mövcudluğu
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
159) Zorqius və Bartels limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Arxa qoltuqaltı kollektorda

B) Ön qoltuqaltı xətt üzrə 2 - 3 - cü qabırğaarası sahədə

C) Qoltuqaltı çuxurda

D) Retrosternal sahədə

E) Körpücükaltı sahədə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
160) Mastopatiyanın inkişafında əhəmiyyət kəsb edən faktorlar hansılardır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. menstrual siklin pozulması

2. endokrin üzvlərin xəstəlikləri

3. sinir - psixoloji pozğunluqlar

4. öncədən keçirilmiş mastitlər

5. astenik konstitusional tip
A) Yalnız 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3,

E) 1 , 2, 3, 4, 5
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
161) Mastodiniya üçün doğru ifadəni göstərin:

1. bu - mastopatiyanın bir formasıdır

2. tez - tez ikitərəfli zədələnmə ilə başlayır

3. süd vəzinin palpasiyasında patologiya aşkarlanmır

4. Bartels və Zorqius limfa düyünləri əllənir
A) Ancaq 4

B) 1, 3


C) 1, 2, 5

D) 3, 4


E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
162) Böyük qan dövranının arterial emboliyasına səbəb olan nədir?
A) Böyük qan dövranı venalarının trombozu

B) Aterosklerotik kardiopatiya

C) Ürəyin anevrizması

D) Aorta qövsünün aterosklerozu

E) Aortanın anevrizması
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
163) Ən çox rast gəlinən yırtıq hansıdır?
A) Göbək

B) Ağ xətt yırtığı

C) Bud

D) Düz qasıq yırtığıE) Çəp qasıq
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
164) Qasıq kanalının hansı divarının zəif olması düz qasıq yırtığının yaranmasına zəmin yaradır?
A) Yuxarı

B) Iç


C) Aşağı

D) Arxa


E) Ön
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
165) Qasıq yırtığını hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Xolesistitlə

B) Perikarditlə

C) Qasıq limfadeniti ilə

D) Yumurtalığın kistası ilə

E) Endometritlə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
166) Hansı anatomik törəmə bud kanalının daxili dəliyinin əmələ gəlməsində iştirak etmir?
A) Qasıq sümüyünün sümüküstlüyü

B) Bud venası

C) Bud arteriyası

D) Jimbernat bağı

E) Pupart bağı
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
167) Qasıq kanalının arxa divarını nə təşkil edir?
A) Köndələn əzələ

B) Pupart bağı

C) Qarının xarici çəp əzələsinin aponevrozu

D) Köndələn fassiya

E) Qarının daxili çəp əzələsi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
168) Erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağıdakı ağırlaşmalardan hansına daha çox rast gəlinir?
A) Atelektaz

B) Ağciyər infarktı

C) Empiyema

D) Emfizema

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр., 150
169) Aşağıdakılardan hansı peritonu daha az qıcıqlandırar?
A) Pankreas şirəsi

B) Öd


C) Qan

D) Sidik


E) Mədə şirəsi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 236 .
170) Hemotransfuziya fəsadına hansı aid deyil?
A) Tromboz

B) Urtikar səpki

C) Sepsis

D) Yağ emboliyası

E) Hemoliz
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр., 268
171) Bud yırtığı ən çox kimlərdə rast gəlinir?
A) Uşaqlarda

B) Qadınlarda

C) Kişilərdə

D) Yaşlılarda

E) Cinsin və yaşın əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 103.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə