Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) İnsan Trixinellyozla hansı yolla yoluxa bilər?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə13/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

845) İnsan Trixinellyozla hansı yolla yoluxa bilər?

A) Perkutan

B) Alimentar

C) Hər biri ilə

D) Transmissiv

E) Təmas yolu ilə


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
846) Insan aşağıdaki hansı helmnit üçün əsas sahib sayılmır?

A) Fassiola

B) Askarida

C) Rişta


D) Metaqonium

E) Exinokok


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
847) Dikroseliyin və fassiolanın «tranzit» yumurtalarının morfoloji xususiyyəti hansıdır?

A) Yumurtaların deformasiyası

B) Heç biri

C) Hər biri

D) Vakuollar

E) Müxtəlif yetişmə mərhələsində olmaq


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
848) Ödün çöküntüsündə diri, kicik, aktiv sürfələr aşkar olunub. Bunlar hansı helmintin sürfələridir?

A) Bağırsaq uqrisinin

B) Opistorxun

C) Askaridanın

D) Fasiolanın

E) Bizquyruğun


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
849) Hansı helmintin yumurtalarının daxili tərkibində altıqarmaqlı rüşeym olur?

A) Opistorxda

B) Fassiolada

C) Ankilostomatidada

D) Kiçik lent qurdunda

E) Paraqonimusda


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
850) Böyuk dişi askaridanın ölçüsü nə qədərdir?

A) 1 sm qədər

B) 1 mm qədər

C) 20-40 sm

D) 3-6 sm

E) 8-15 sm


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
851) Böyuk dişi tükbaşın ölçüsü nə qədərdir?

A) 8-15 sm

B) 1 sm qədər

C) 3-6 sm

D) 1 mm qədər

E) 20-40 sm


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
852) Böyuk dişi bizquyruğun ölçüsü nə qədərdir?

A) 1 mm qədər

B) 1 sm qədər

C) 2-3 sm

D) 5-10 sm

E) 20-40 sm


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
853) Ankilostoma yumurtalarının əlamətlərinə aid olmayan nədir?

A) Nekator yumurtasına bənzəyur

B) Təzə yumurtada sürfə olması

C) Oval forma

D) Müxtəlif yetişmə mərhələsində olan yumurtalar

E) Nazik, hamar, şəffaf qişa


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
854) Sidiyin müayinəsi zamanı terminal tikanı olan iri helmint yumurtaları tapılıb. Onlar

hansı helmintin yumurtalarıdır?

A) Sidik-cinsiyyət şistosomanın

B) Bizquyruğun

C) Ankilostomanın

D) Askaridanın

E) Tükbaşın


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997, 195 s.
855) Vuxererioz (W.Bancrofti) xəstəliyinə şübhə olduqda qan nə vaxt götürülməlidir?

A) Axşam


B) Gecə və gündüz

C) Gecə


D) Gündüz

E) Səhər tezdən


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
856) Onxoserkozun diaqnostika üsulu nədir?

A) Dəri bioptatının müayinəsi

B) Seroloji

C) Bioproba

D) Hər biri

E) Koproloji


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
857) Askaridin mayalanmış yumurtasına hansı əlamət xas deyil?

A) Forması oval və dairəvidir

B) Xarici qişa qalın və kələ-kötürlüdür

C) Qişada “qapaqcıq”

D) Daxili qişa hamar və rəngsizdir

E) İçərisində rüşeim var


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
858) Trixosefalyozun ən yaxşi laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

A) Nativ yaxma

B) Flotasiya

C) Kato


D) Berman

E) Fülleborn


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
859) H.nananı aşkar etmək üçün ən yararlı üsul hansıdır?

A) Fülleborn

B) Kato

C) BermanD) Nativ yaxma

E) Perianal qaşıntı


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
860) Paraqonimın yumurtalarını nədə aşkar etmək olar?

A) Qanda


B) Bəlğəmdə və nəcisdə

C) Əzələ bioptatında

D) Hər birində

E) Sidikdə və nəcisdə


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
861) Nəcisdə lansetşəkilli sorucunun yumurtaları tapılıb. Bu halda nə etmək lazımdır?

A) Sınaq müalicəsindən sonra təkrar müayinə keçirmək

B) Yumurtaların “tranzit” olub olmamasını öyrənmək

C) Duadenal möhtəviyyatın müayinəsini aparmaq

D) Heç bir tədbir görməmək

E) Müalicə təyin etmək


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
862) Uşaq bağçasında uşaqların arasında aparılmış müayinə zamanı perianal qaşıntı götürülüb. Preparatlarda uzunsov, assimetrik, şəffaf, rəngsiz, ikikonturlu təbəqə ilə

örtülmüş, içərisində isə sürfəsi olan qurd yumurtaları aşkar olunub. Hansı qurdun yumurtaları tapılıb?

A) Ankilostomanın

B) Heç birinin

C) Tükbaşın

D) Askaridin

E) Bizguyruğun


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
863) Strongiloidozun təsdiqlənməsi üçün hansı material əlavə götürülməlidir?

A) Hər biri

B) Qan

C) Nəcis


D) Onurğa-beyni mayesi

E) Duodenal möhtəviyyat


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
864) Uşağın nəcisində dairəvi, rəngsiz, şəffaf, ikikonturlu təbəqə ilə örtülmüş qurd yumurtaları aşkar olunub. Təbəqələrin arasında sap şəklində filamentlər görünür. Yumurtanın mərkəzində isə 3 cüt qarmaq var. Bu yumurtalar hansı qurda aiddilər?

A) Öküz soliterə

B) Tükbaşa

C) Askaridaya

D) Cırtdan soliterə

E) Ankilistomaya


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
865) Preparatların müayinəsi zamanı örtük şüşənin altında əmələ gələn hava qovuqcuqları və yag damciları helmintlərin yumurtalarından nə ilə fərqlənir?

A) Müxtəlif ölçü ilə

B) İşıq sınması ilə halqa şəklində psevdoqişa ilə

C) Hər biri ilə

D) Möhtəviyyatın olmaması ilə

E) Tam dairəvi forma ilə


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
866) Parazitoloji laboratoriyada dezinfeksiya məqsədi ilə sadalananlardan hansı işlədilir?

A) Karbol turşusu məhlulu

B) Xlor əhəngi məhlulu

C) Xloramin məhlulu

D) Qaynatma

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
867) Kato üsulu ilə nəcisin müayinəsi üçün hansı reaktivlər və avadanlıqlardan istifadə olunur?

A) Fenol


B) Hər biri

C) Qliserin

D) Hidrofil selofan

E) Malaxit yaşılı


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
868) Bəlğəmdə nə tapıla bilər?

A) Strongilidanın sürfələri

B) Hər biri

C) Protoskolekslər və exinokokk

D) Askaridanın sürfələri

E) Paraqonimus yumurtaları


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
869) Helmintlərin yumurtalarının diaqnostikası üçün hansı parametrlər xasdır?

A) Ölçü


B) Hər biri

C) Daxili möhtəviyyatın xarakteri

D) Forma

E) Qişanın xarakteri


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
870) Kliniki laboratoriyada hansı helmintozla yoluxmaq olar?

A) Heç biri ilə

B) Trixosefalyozla

C) Enterobiozla

D) Askaridozla

E) Hər biri ilə


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
871) Mikroskopik müayinələrin yalan-mənfi nəticələri nə ilə əlaqədardır?

A) Hər biri ilə

B) Boyanın uyğun olmaması

C) Üsulun tam həssas olmaması

D) Sınaqda törədicilərin az olması

E) Sınaqların qeyri-düzgün seçilməsi


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
872) Bağırsaq helmintozlarının laborator diaqnostikasında istifadə olunan hansı üsul flotasiya prinsipinə əsaslanır?

A) Şulman

B) Kato

C) KrasilnikovD) Fülleborn

E) Berman


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
873) Fülleborn üsulu üçun nə işlənilir?

A) NaNO3


B) Saxaroza

C) NH4NO3

D) Xorək duzu

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85
874) Fülleborn üsulu zamanı askaridin yumurtaları hansı minimal müddətdə mayenin səthinə çıxırlar?

A) 6 saat

B) 3 saat

C) 30 dəq

D) 5 dəq

E) 2 saat


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85
875) Barbaqallo tərkibinə nə daxildir?

A) Su


B) Hər biri

C) Ançaq 3 və 4

D) Xorək duzu

E) Formalin


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
876) Helmint yumurtalarını və ibtidailərin sistalarını eyni zamanda hansı üsulla aşkar etmək olar?

A) Fülleborn

B) Perianal qaşıntı

C) Formalin-efir çöküntüsü

D) Berman

E) Hər biri ilə


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
877) Perianal qaşıntı hansı helmintin diaqnostikasında istifadə olunur?

A) Enterobioz

B) Opistorxoz

C) Askaridoz

D) Nanafiyetoz

E) Strongiloidoz


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
878) Nəcis Berman üsulu hansı müddətə müayinə olunmalıdir?

A) Sınağı soyuqda saxlayarkən hər vaxt

B) Təcili

C) Bir gün ərzində

D) Sınağ konservantda saxlamaq şərti ilə hər vaxt

E) Hər vaxt


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
879) Ankilostomidozun laborator diaqnostikasında istifadə olunan ən yararlı üsul hansıdır?

A) Perianal qaşıntı

B) Kato

C) BermanD) Fülleborn

E) Krasilnikov


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
880) Hansı helmintoz təmas yolu ilə yoluxur?

A) Askarida

B) Hər biri

C) Tükbaş

D) Cırtdan soliter

E) Öküz soliter


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
881) KDL-da laboratoriyadaxili materialın müayinəsi zamanı hansı

helmintozlarla yoluxmaq mümkündür?

A) Askaridoz, difillobotriozla

B) Netkatorozla

C) Teniarinxozla

D) Exinokokkozla

E) Enterobioz, sisteserkoz, himenolipidozla


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
882) Strongiloidozu hansı üsulla təyin edirlər?

A) Kato


B) Berman

C) Hər biri ilə

D) Fülleborn

E) Krasilnikov


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
883) Afrika tripanosomozunun diaqnostikası uçün hansı orqanın punktatı müayinə olunur?

A) Ağciyərlər

B) Dalaq

C) Qara ciyər

D) Limfa düyünləri

E) Sümük iliyi


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
İmmunoloji müayinələr
884) İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansılardır?

A) Limfa düyünləri

B) Dalaq

C) Qara ciyər

D) Qalça bağırsağın Peyer düyünləri

E) Timus, sümük iliyi


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
885) Immun sisteminin mərkəzi orqanlarının əsas funksiyası hansılardır?

A) Sadalananların heç biri

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Immunitetin T və B sistemlərinin antigendən asılı olmayaraq formalaşması

D) Immunokompetent sələf hüceyrələrinin yetişməsi və çoxalması

E) Antigenlə qarşılıqlı təsirdə qeyri – yetkin limfositlərin apoptopik məhvi


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
886) Immun sistemin periferik orqanlarına nə aiddir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Badamcıqlar

C) Limfa düyünləri

D) Peyer düyünləri

E) Dalaq
Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007


887) İnsanın T–limfositləri nədən əmələ gəlir?

A) Limfa limfasitlərindən

B) Sonradan timusda yetişən sümük iliyinin T – limfositlərindən

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Heç bir cavab düz deyil

E) Dalaq hüceyrələrindən


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
888) T – limfositlərin əsas subpopulyasiyaları hansılardır?

A) Təbii killerlər

B) T – köməkçilər (xelperlər), T – sitoksik (killerlər)

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Timositlər

E) Antigenlə aktivləşmiş T – limfositlər


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
889) İnsanın B – limfositləri nədən əmələ gəlir?

A) Sonradan dalaqda yetişməklə multipotent sütun hüceyrələrindən

B) Limfa düyününün B – limfosit sələflərindən

C) Sümük iliyinin B – limfosit sələflərindən

D) Sonradan timusda yetişməklə sümük iliyinin B – limfosit sələflərindən

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
890) Plazmatik hüceyrələr nədən əmələ gəlir?

A) Makrofaqlardan

B) Fibroblastlardan

C) B – limfositlərdən

D) T – limfositlərdən

E) Hamısından


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
891) Plazmatik hüceyrələr B – limfositlərdən nə ilə fərqlənir?

A) Sitokinlərin təsiri altında İgM sintezinin digər İg çevirməsi ilə

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Hüceyrənin sitoplazmasında İg – rin çox miqdarda olması ilə

D) Heç bir cavab düz deyil

E) Yaxşı inkişaf etmiş sitoplazmatik retikulumun, Qolci apparatının olması ilə və hüceyrələrin böyük ölçüsü ilə


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
892) Sümük iliyində B – hüceyrələrin hansı differensiyası baş verir?

A) Antigen – asılı olan

B) Heç bir cavab düz deyil

C) Differensiyanın hər iki növü

D) Antigen – asılı olmayan

E) Differensiya baş vermir


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
893) İmmun cavab zamanı hansı hüceyrələr arasında kooperasiya baş verir?

A) Makrofaqlar və B – limfositlər

B) T – limfositlər, B – limfositlər və plazmatik hüceyrələr

C) Makrofaqlar, timositlər və B – limfositlər

D) Makrofaqlar və T – limfositlər

E) Makrofaqlar, T və B - limfositlər


Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1987
894) Antigen – təqdim edən hüceyrələrə nə aiddir?

A) Polimorf - nüvəli leykosit

B) Membranasında MHC – 11, HLA DR, DP, DQ

C) Eozinofil leykositi

D) Hər biri

E) Neyron


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
895) Sitokinlər nədir?

A) Heç biri düz deyil

B) Aktivləşmiş limfositlər və makrofaqlarlar tərəfindən ifraz olunan aşağı molekullu zülallar

C) Sükutda olan leykositlər tərəfindən ifraz olunan zülallar

D) Aktivləşmiş limfositlər tərəfindən ifraz olunan anticısmlərə aid olan zülallar

E) Bütün cavablar düzdür


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
896) İltihab proseslərində iştirak edən sitokinlər hansılardır?

A) Alfa və qamma interferonlar

B) Interleykin – 1

C) Şişin nekroz amili

D) Interleykin – 6

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
897) Kəskin ilthab əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Leykositoz

B) Bədən hərarətinin artması

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Kəskin faza zülallarının artması

E) Zədələnmə ocağında neytrofillərin və makrofaqların yığılması


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
898) Kəskin faza zamanı immun cavab nəticəsində nə baş verir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Hüceyrə və toxumaların zədələnməsi və nekrozu

C) Mübadilənin güclənməsi

D) Reparativ proseslər

E) Sitoliz


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
899) Qeyri – spesefik immun mübadiləsinin effektor hüceyrələrinə nə aid deyil?

A) NK – hüceyrələr

B) T – limfositlər

C) Hamısı

D) Neytrofillər

E) Makrofaqlar


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
900) Qeyri – spesefik humoral immun müdafiəsi amillərinə nə aid deyil?

A) Interferonlar

B) Lizosim

C) Komplement sistemi

D) Kəskin faza zülalları

E) Anticisimlər


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
901) Faqositlərə nə aiddir?

A) Təbii killerlər

B) T – limfositlər

C) B – limfositlər

D) Trombositlər

E) Neytrofillər, makrofaqlar


Ədəbiyyat: Караулов А.В, Клиническая иммунология, Москва, 1999
902) Toxuma makrofaqlarına nə aid deyil?

A) Osteoklastlar

B) Alveolyar makrofaqlar

C) Kupfer hüceyrələri

D) Bazofillər və tosqun hüceyrələr

E) Langerhans hüceyrələri


Ədəbiyyat: Лебедев К.А., Понякина Ж.Д. Иммунограмма в клинической иммунограмме. Москва, 1990
903) Hüceyrədən kənar parazitar infeksion agentlərin məhv olmasında nə iştirak edir?

A) Monositlər, makrofaqlar

B) Təbii killerlər

C) Eozinofillər

D) Neytrofillər

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
904) Dövr edən immun kompleksləri nə deməkdir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Antigen – anticısm komplement kompleksi

C) Aqreqasiya olunan İgG

D) Allerqen – İgE

E) Antigen – anticısm kompleksi


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
905) Bakterial iltihabın kəskin fazasında qan serumunda nəyin miqdarı daha çox artır?

A) Seromukoidlərin

B) C – reaktiv zülalın

C) Dövr edən immun komplekslərin

D) Immunqlobulinlərin

E) B – limfositlərin


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология. Москва, 1999
906) Qeyri – spesifik immunoloji reaksiyalara nə aid deyil?

A) Anticısmlərin ifrazı

B) Komplement sisteminin aktivləşməsi

C) NK – hüceyrələrin aktivləşməsi

D) Heç biri aid deyil

E) Interferon ifrazı


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
907) Antigen – qeyri – spesifik immun müdafiəsinin humoral amilləri hansılardır?

A) Kəskin faza zülalları

B) Komplement sistemi zülalları

C) Interferonlar

D) Lizosim

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
908) Antigen – qeyri – spesifik immun müdafiəsinin hüceyrə amillərinə nə aid deyil?

A) Plazmatik hüceyrələr

B) Monositlər

C) Neytrofillər

D) Təbii killerlər

E) Toxuma makrofaqları


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
909) Təbii killerlərin bioloji rolu nədir?

A) Ilkin əmələ gələn şiş hüceyrələrinin əleyhinə yönəlmiş immunoloji nəzarət

B) Virusla yoluxmuş hüceyrələrin dağıdılması

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Heç bir cavab düz deyil

E) Yad transplantların ayrılması


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
910) Faqositar sistemin hüceyrələrinin funksiyaları nədən ibarətdir?

A) Killinq və həzm etmə yolu ilə orqanizmin yad mikroorqanizmlərdən müdafiəsi

B) Orqanizmi öz zədələnmiş, defektli, qoca hüceyrələrindən təmizləmək

C) Immunokompetent hüceyrələrin əmələ gəlməsini tənzimləyən bioloji aktiv maddəlerin sekresiyası

D) Bütün sadalananlar düzdür

E) Yad antigen daşıyan orqanizmi öz hüceyrələriniə tanıtması


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
911) Faqositozun əsas fazaları hansılardır?

A) Antigenin həzm olması və işlənməsi üçün digər immunokompetent hüceyrələrə təqdim olunması

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Faqositoz obyektinə tərəf faqositin hərəkəti (müsbət xemotaksis)

D) Faqosomun lizosom ilə birləşməsi və faqolizosomun əmələ gəlməsi

E) Obyektlə birləşməsi (adqeziya), obyektin tutulması, faqosomun əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
912) Faqositozun aktivliyinin göstəricisi hansıdır?

A) Faqositozun yekunlaşma indeksinin təyini

B) Mütləq faqositar göstərici – 1 litr qanda olan faqositlərin uda biləcəyi mikrobların sayı

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Faqositoz bacarığı olan neytrofillərin faizi (faqositoz faizi)

E) Udulmuş mikrobların orta rəqəmi (faqositar rəqəm)


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология. Москва, 1999
913) Faqositoz defektləri nə zaman müşahidə olunur?

A) Xemotaksisin pozulması

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Faqositlərin udulma və həzm etmə funksiyalarının pozulması zamanı

D) Neytropeniyalarda

E) Miyeloperoksidazanın defisiti


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология. Москва, 1999
914) Immunoqlobulinlər nəyin məhsuludur?

A) Leykositlərin

B) Limfositlərin

C) Heç bir cavab düz deyil

D) Plazmatik hüceyrələrin

E) Makrofaqların


Ədəbiyyat: Lebedev K.A., Ponyankina J.D. Kliniki praktikada immunoqramma. Moskva, 1990
915) İlkin cavab zamanı əvvəlcə hansı immunoqlobulinlər əmələ gəlir?

A) İgE


B) İgM

C) İgD


D) İgA

E) İgG, İgD


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
916) İmmunoqlobulinlər harada təyin edilmir?

A) Heç birində

B) T – limfositlərin üzərində

C) Qanın plazmasında

D) B – limfositlərin üzərində

E) Orqanizmin sekretor mayelərində


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
917) İmmunoqlobulin molekullarının tərkibi nədir?

A) Beş H və L – müxtəlif zəncirlər

B) Iki polipeptid ağır H–zənciri

C) Iki polipeptid yüngül L– zənciri

D) Bir L – zənciri, iki H – zənciri

E) Iki cüt eyni H və L zəncirlər


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
918) Normada müxtəlif vəzlərin ifrazatında və mədə - bağırsaq yolunun seliyində hansı göstərilən İg daha çox rast gəlinir?

A) Sekretor İgA

B) İgE

C) İgG


D) İgM

E) İgD
Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə