Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Spermada fruktozanın azalması nəyə gətirib çixara bilər?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə2/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

76) Spermada fruktozanın azalması nəyə gətirib çixara bilər?

A) Spermatozoidlərin miqdarının azalmasına

B) Spermatozoidlərin gənc formalarının çoxalmasına

C) Spermatozoidlərin miqdarının artmasına

D) Spermanın azalmasına

E) Spermatozoidlərin patoloji formalarının artmasına


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
77) Prostat sekretində amiloid cisimlərə nə zaman rast gəlinir?

A) Prostat vəzinin xərçəngi

B) Prostat adenoması

C) Hər birində

D) Kəskin prostatit

E) Xroniki prostatit


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
78) Spermatogenez prosesində spermatozoidlər hansı mərhələlərdən keçirlər?

A) Spermatositlər

B) Spermatozoidlər

C) Spermatid

D) Spermatoqonium

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
79) Eyakulyatda spermatozoidlərin normal miqdarı nədir?

A) 400,0 mln

B) 300,0 mln

C) Hər biri

D) 600,0 mln

E) 200,0 mln


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
80) Oliqospermiyanın səbəbləri nədir?

A) Prostat vəzinin patologiyası

B) Toxum kisəciklərinin xəstəlikləri

C) Toxum yollarının obliterasiyası

D) Xayaların atrofiyası

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
81) Spermatozoidlərin hərəkətinin azalması nə deməkdir?

A) Azospermiya

B) Oliqospermiya

C) Nekrozospermiya

D) Astenozospermiya

E) Polispermiya


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
82) Testosteron harada əmələ gəlir?

A) Spermatidlərdə

B) Spermatoqoniyada

C) Leydiq hüceyrələrində

D) Sertoli hüceyrələrində

E) Spermatositlərdə


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
83) Likvorda zülalın normal miqdarı neçədir?

A) 1 q/l

B) 0,2–0,3 q/l

C) 0,3–0,5 q/l

D) 0,003–0,1 q/l

E) > 0,5 q/l


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
84) Likvorda zülal fraksiyalarının pozulması nə deməkdir?

A) Disproteinarxiya

B) Disproteinemiya

C) Disproteinoz

D) Hiperqlükoarxiya

E) Hipoxloremiya


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 2005
85) Zülal-hüceyrə dissosiyasına nə aiddir?

A) Pleyositoz olmaqda zülalın olmaması

B) Likvorda zülal və qlükozanın artması

C) Hər biri

D) Likvorda pleyositoz və zülalın olması

E) Likvorda zülalın olmaması


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 2005
86) Likvorda ksantoxromiyanın səbəbləri nədir?

A) Dərman maddələri və lipoxromlar

B) Yeni doğulmuş uşaqlarda hematoensefalik sərhəddin artıq keçiriciliyi

C) Hər biri

D) Bilirubin

E) Hemaqlobin parçalanması


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 20
87) Likvorda zülalın artma səbəbi hansıdır?

A) Hər biri

B) Heç biri

C) Şiş hüceyrələrinin parçalanması

D) Likvor boşluqlarının sıxılması

E) Meningial qişaların iltihabı zamanı ekssudasiya prosesləri


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 2005
88) Likvorda qlükozanın səviyyəsi nə zaman azalır?

A) Bütün bu xəstəliklər zamanı

B) Beyin şişləri

C) Heç vaxt dəyişmir

D) Beyin zədələri

E) Meningitlərdə


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 2005
89) Likvor durduqda fibrin çöküntüsünün əmələ qəlməsinin səbəbi nə ola bilər?

A) Likvorda plazminin yüksək aktivliyi

B) Havadan düşmüş bakteriyalar

C) Fibrinogenin artıqlığı

D) Həll olmuş zülalın çökməsi

E) Bütün bu amillər


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 2005
90) Sağlam insanın lümbal likvorunun sitozu neçədir?

A) 1mkl-də–0-dən cox hüceyrə

B) 1mkl-də–0 hüceyrə

C) 1mkl-də-10-50 hüceyrə

D) 1 mkl–də–10 hüceyrə

E) 1mkl-də–1-5 hüceyrə


Ədəbiyyat: Əzizov Ş., İbrahimova, Qurbanova X. və s. Laborator müayinələrin norrmal və patoloji göstəriciləri. Bakı, 2005
91) Likvorda eritrositlərin hesablanması nə zaman keçirilir?

A) Punksiya zamanı likvor yollarına qan düşdükdə və ya subaraxnoidal qansızmalarda

B) Hüceyrə elementlərinin distrofiyası zamanı

C) Heç birində

D) Eritrositlərin hemolizi zamanı

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справоч¬ник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.
92) Vərəmli meningit diaqnozunu nə təstiq edir?

A) 1mkl-də 200-dən çox olmayan hüceyrə pleyositozu

B) Bütün amillər

C) Fibrinoz örtükdə vərəm mikobakteriaları

D) Likvoroqrammada limfositlərin çox olması

E) Qlobulinlərin artması


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справоч¬ник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.

93) Pleyositoz nə vaxt müşahidə olunur?

A) Heç birində

B) Hər birində

C) Vərəmli meningit

D) Seroz meningit

E) Serebrospinal meningit


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справочник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.
94) Likvorun vacib müayinəsi hansıdır?

A) Zülalın təyini

B) Likvorun hüceyrə elementlərinin differensiasiyası

C) Sitoz


D) Bütün sadalanlar düzdü

E) Fiziki təyini


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справоч¬ник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.

95) Likvorda hipoxlorarxiya nə vaxt müşahidə olunur?

A) Heç birində müşahidə olunmur

B) Meningit

C) Hər birində

D) Ensefalit

E) Subaraxnaidal qansızmalar


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справоч¬ник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.
96) Serebrospinal meningitin törədicisi nədir?

A) Pnevmokoklar

B) Sadalanan mikroblardan heç biri

C) Vərəm mikobakteriaları

D) Meninqokoklar

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справочник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.
97) Likvorun tünd-gilanar və ya tünd-qonur rəngi nə üçün xasdır?

A) Sarılıq

B) Hər biri düzdür

C) Kista


D) Meningit

E) Hematoma


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справочник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.
98) Likvorun bulanıq olması nə vaxt qeyd olunur?

A) Poliomiyelit

B) Heç biri düz deyil

C) İrinli meningitlərdə

D) Hər birində

E) Absesin hörümçək toru altı sahəyə deşilməsi


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справочник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000, 93 с.
99) Likvorun nisbi sıxlığı nə zaman azalır?

A) Hidrosefaliya

B) Hər biri düz deyil

C) Beyin qişalarının iltihabı

D) Sadalanlar düzdür

E) Baş beyinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Тиц. Энциклопедия клинических лабораторных тестов, М., 1997, 942 с

100) Likvorda eozinofillərə nə zaman rast gəlmək olar?

A) Subaraxnoidal qansızmalar

B) Baş beyinin sistiserkozu

C) Sifilitik meningitlər

D) Baş beyinin şişləri

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Тиц. Энциклопедия клинических лабораторных тестов, М., 1997, 942 с
101) Bəlğəmdə mərcanşəkilli liflər nə vaxt aşkar olunur?

A) Bəd xassəli şişlərdə

B) Krupoz pnevmoniyada

C) Vərəmdə

D) Bronxitdə

E) Bronxial astmada


Ədəbiyyat: Тиц. Энциклопедия клинических лабораторных тестов, М., 1997, 942 с
102) İlkin vərəm ocağı üçün nə xasdır?

A) Kirəcləşmiş elastik liflər

B) Elastik liflər

C) Kurşman spiralları

D) Hematoidin kristalları

E) Eozinofillərin toplanması


Ədəbiyyat: Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б. и соавт. Краткий справочник по клиническим лабораторным исследованиям. С-П., 2000
103) Aspergilyoz zamanı bəlğəmdə aşkar olunmuş göbələklər üçün nə xasdır?

A) Septilləşən misel

B) Fırça şəklində olan konidial sporlar

C) Nazik, septilləşməyən

D) Psevdomisel

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
104) Bəlğəmdə bronxial astma zamanı nə aşkar olur?

A) Hər biri

B) Alveolyar makrofaqlar

C) Ditrix tıxacları

D) Kirəcləşmiş elastik liflər

E) Eozinofillərin toplanması


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
105) Ağciyərin absesi zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Yağ turşuları kristalları

B) Mərcanşəkilli elastik liflər

C) Hematoidin kristalları

D) Leykositlər

E) Eritrositlər


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
106) İlkin vərəm ocağının parçalanması zamanı bəlğəmdə nə tapılır?

A) Hər biri

B) Kirəcləşmiş elastik liflər

C) Şarko-Leyden kristalları

D) Ditrix tıxacları

E) Hematoidin kristalları


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
107) Kəskin pnevmoniya zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Epitelioid hüceyrələr

B) Seliklə leykositlər, eritrositlər və alveolyar makrofaqlar

C) Kazeoz detrit

D) Ditrix tıxacları

E) Aktinomisetlər


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
108) Vərəm zamanı ağciyərdən götürülmüş materialda nə aşkar olunmur?

A) Kazeoz nekroz (detrit)

B) Epitelioid hüceyrələr

C) Nəhəng çoxnüvəli Piroqov-Lanqxans hüceyrələri

D) Elastik liflər

E) Berezovski-Şternberq hüceyrələri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

109) Bəlğəmdə aşkar olunan elementlərdən yalnız bronxial astma üçün xas olan nədir?

A) Fibrin

B) Mərcanşəkilli elastik liflər

C) Şarko-Leyden kristalları

D) Hematoidin kristalları

E) Ditrix tıxacları


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
110) Mədə şirəsinin müayinəsi zamanı sərbəst xlorid turşusu aşağıda adı çəkilən indikatorlardan hansı ilə təyin edilir?

A) Dimetilamidoazobenzol

B) Hər biri

C) Heç biri

D) Fenolftalein

E) Natrium –alizarin sulfon


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 200
111) Mədə şirəsinin qalığını nə təşkil edir?

A) Hər biri

B) Süd, yağ, valerian, sirkə və digər üzvi turşular

C) Xlorid turşusu

D) Üzvi turşular və turş reaksiyalı fosfatlar

E) Süd turşusu


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
112) Antral-pilorik vəzilərin sekretinin reaksiyası hansıdır?

A) Sərt-qələvi

B) Qələvi

C) Zəif-turş

D) Sərt-turş

E) Turş
Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.


113) Mədə şirəsinin ümumi turşuluğunun normal miqdarı hansıdır?

A) 80-100 mmol / l

B) 40-60 mmol / l

C) 60-80 mmol / l

D) 20-40 mmol / l

E) 10-20 mmol / l


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
114) Sərbəst xlorid turşusunun norması hansıdır?

A) 10-20 mmol /l

B) 80-100 mmol /l

C) 40-60 mmol /l

D) 60-80 mmol /l

E) 20-40 mmol /l


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.

115) Mədə-bağırsaq sistemində zülalların şişməsi aşağıdakılardan hansının təsiri altında baş verir?

A) Hər biri

B) Xlorid turşusu

C) Bağırsaq şirəsi

D) Öd

E) Fermentlər


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
116) Mədəaltı vəzin şirəsinin pH-ı neçədir?

A) pH 1,5-4,5

B) pH 0,8-1,5

C) pH 4,5-7,5

D) pH 8,5-9,5

E) pH 7,5-8,0


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
117) Mədə şirəsinin sekresiyasının ən güclü parenteral qıcıqlandırıcısı nədir?

A) Atropin

B) Adrenalin

C) Pentaqastrin

D) Hər biri

E) Histamin


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
118) Acqarına götürülmüş mədə şirəsində sərbəst xlorid turşusu aşkar olunurmu?

A) Hər biri mümkündür

B) Aşkar olunur

C) Aşkar olunmur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Az miqdarda olur


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
119) Mədə sekresiyasının ən fizioloji enteral stimuledicisi hansıdır?

A) Ət bulyonu

B) Alkoqol “naharı”

C) Kofein, “naharı”

D) Hər biri

E) Kələm suyu


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
120) Mədə şirəsinin tərkibində sərbəst xlorid turşusu nə zaman azalır?

A) Dağılan xərçəng şişi zamanı

B) Üzvi turşuların artması zamanı

C) Hər biri

D) İltihablı ekssudat zamanı

E) Zülalla bol qida zamanı


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
121) Mədə şirəsində süd turşusu nə zaman əmələ gəlir?

A) Hər birində

B) Xora xəstəliyində

C) Funksional axlorhidriyada

D) Mədə xərçəngində

E) Hiperasid qastritdə


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
122) Duodenal ödün həcmi nə zaman azalır?

A) Hər birində

B) Xolesistitdə

C) İnfeksion hepatitdə

D) Ümumi öd axacağının həcminin azalmasında

E) Öd daşı xəstəliyində


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
123) Öddə uzun müddət nə qalmır?

A) Leykositlər

B) Bütün sadalananlar

C) Qara ciyər yollarının epiteli

D) Silindrik kutikulyar epitel diolenum

E) Ümumi öd axacağının epiteli


Ədəbiyyat: Руководство по клинической лабораторной диагностике (под редакцией М.А.Базарновой). Киев, 1981, 308 с.
124) Ödün təcili mikroskopik müayinəsinə imkan olmadıqda, ödün saxlamaq üsulları hansılardır?

A) İsti su hamamına qoyurlar

B) Hər birini edirlər

C) Termostata qoyurlar

D) Soyuducuya qoyurlar

E) Konservant əlavə edirlər (10% formalin, 10% EDTA, trasilol)


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
125) Neçiporenko üsulu ilə sidiyin 1ml – də eritrositlərin normal miqdarı nədir?

A) 10 min

B) 1 min

C) 4 min


D) 6 min

E) 40 min


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
126) Kakovski-Addis üsulu ilə hesabladıqda sidiyin sutkaqalıq həcmində eritrositlərin normal ekskresiyası neçədir?

A) 4 mln


B) 1 mln

C) 10 mln

D) 3 mln

E) 2 mln
Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004


127) Sidik çöküntüsündə neytrofil qranulositlər nə zaman çox olur?

A) Böyrəklərin şişlərində

B) Sidik daşı xəstəliyində

C) Böyrəklərin qeyri-infeksion xəstəliklərində

D) Böyrəklərin infeksion xəstəliklərində

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
128) Preparatda tək-tək olduqda diaqnostik əhəmiyyəti olmayan nədir?

A) Mumabənzər silindrlər

B) Dənəli silindrlər

C) Gialin silindrlər

D) Leykositar silindrlər

E) Eritrositar silindrlər


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
129) Yalnız əmizdirən anaların və hamilə qadınların sidiyində nə olur?

A) Bütün cavablar düzgündür

B) Qalaktoza

C) Laktoza

D) Qlükoza

E) Fruktoza


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
130) Gecə diurezinin artması nə deməkdir?

A) Oliquriya

B) Nikturiya

C) Anuriya

D) Poliuriya

E) Pollakiuriya


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
131) Sidiyin nisbi sıxlığını nə artırır?

A) Zülal


B) Selik

C) Qlükoza

D) Bilirubin

E) Duzlar


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
132) Sidiyin meyvə qoxusu nə vaxt olur?

A) Diabetik koma zamanı

B) Durğun böyrək zamanı

C) Nefrotik sindrom zamanı

D) Piyelonefrit zamanı

E) Sistit zamanı


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
133) Keton cisimləri sidikdə nə zaman tapılır?

A) Şəkərli diabetdə

B) Böyrəklərin vərəmində

C) Sidik daşı xəstəliyində

D) Kəskin nefritdə

E) Xroniki böyrək çatmamazlığında


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
134) Kəskin sistit zamanı sidik çöküntüsündə nə aşkar olunur?

A) Böyrək epiteli

B) Eritrositlər

C) Keçid epiteli

D) Leykositlər

E) Yastı epitel


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
135) Prostat vəzinin sekretinin pH-ı neçədir?

A) 5,0–5.4

B) 7,0–7,6

C) 8,0–8,2

D) 6,0–6,4

E) <5,0
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999


136) Xroniki prostatit zamanı prostat sekretində nə aşkar olunur?

A) Eritrositlər

B) Epitel hüceyrələri

C) Hər biri

D) Leykositlər

E) «Yad cisimlər» tipli nəhəng–hüceyrələr


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
137) Kişi sonsuzluğunun səbəbləri nədədir?

A) Cinsiyyət vəziləri artımlarının inkişaf qüsurları və xəstəlikləri

B) Toxum çıxaran yolların keçiriciliyinin pozulması

C) Xayaların xəstəlikləri

D) Uretranın inkişaf qüsurları və xəstəlikləri

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
138) Təzə eyakulyatda spermatozoidlərin çox olmaması nə ilə əlaqədardır?

A) Sperminin olmaması ilə

B) Fruktozanın olmaması ilə

C) Askorbin turşusu ilə

D) Fruktoza ilə

E) Sperminlə


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
139) Sağlam kişinin eyakulyatının həcmi neçədir?

A) 15 ml – dən çox

B) 10,0 – 15,0 ml

C) 2,0–6,0 ml

D) 1,0 ml–ə qədər

E) 6,0 – 10,0 ml


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
140) 1,0 ml eyakulyatda spermatozoid normada nə qədər olur?

A) 40,0–60,0 mln spermatozoid

B) 60,0–80,0 mln spermatozoid

C) 80,0–150,0 mln spermatozoid

D) 20,0–40,0 mln spermatozoid

E) Bütün cavablar düzgündür


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
141) Spermatozoidlərin morfologiyasının dəyişməsi nə deməkdir?

A) Oliqospermiya

B) Astenozoospermiya

C) Nekrozoospermiya

D) Teratozoospermiya

E) Polispermiya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
142) Eyakulyatın müayinəsi zamanı səhvlər nə ilə şərtlənir?

A) Material düzgün alınmadıqda

B) Materialı uzun müddət saxladıqda

C) Pasiyenti düzgün hazırlamadıqda

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün cavablar düzgündür


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
143) Hemorragik likvorda sitozun təyininin qüsurları nədən asılıdır?

A) Heç birindən

B) Hər birindən

C) Müxtəlif hesablayıcı kameraların istifadəsi

D) Onurğa beyin mayesində qan

E) Hüceyrə elementlərinin distrofiyası


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
144) Mədənin sekretor funksiyası haqqında aşağıdakılardan hansının vasitəsi ilə məlumat almaq olar?

A) Kələm naharından 25 dəqiqə sonra alınmış qalıqdan

B) Ac qarına mədə şirəsinin miqdarından

C) Sekresiyanın saatlıq gərginliyndən

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Bütün cavablar səhvdir


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
145) Mədə şirəsinin turşuluğunun nəzərə çarpan dərəcədə aşağı olması hansı

xəstəliklər üçün xasdır?

A) 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

B) Mədə xorası

C) Xroniki səthi qastrit

D) Xroniki atrofik qastrit

E) Qıcıqlanmış mədə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
146) Axiliyaya nə zaman rast gəlinir?

A) Hər biri

B) Selikli qişanın atrofiyası ilə xroniki qastrit

C) Xroniki səthi qastrit

D) Heç biri

E) 12-barmaq bağırsağın xorası


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002


Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə