Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Dəmir-defisitli anemiyanın və xroniki xəstəliklərin anemiyalarının differensial diaqnostikası üçün hansıların təyininin əhəmiyyəti vardır?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə6/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

336) Dəmir-defisitli anemiyanın və xroniki xəstəliklərin anemiyalarının differensial diaqnostikası üçün hansıların təyininin əhəmiyyəti vardır?

A) Qanda ferritininin qatılığı

B) Bütün parametrlər

C) Serum dəmiri və ÜDSBQ

D) Miyeloqramma müayinəsi

E) Qanda transferinin qatılığı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
337) Aqranulositoz nə zaman inkişaf edə bilər?

A) İnfeksion xəstəliklər

B) Alimentar-toksiki aleykiyalar

C) Autoimmun proseslər

D) Şüa xəstəlikləri

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
338) Aşağıda sadalanan hansı hüceyrələr üçün bu əlamətlər xasdır: 18-25 mkm ölçüsü, aydın görünən torlu quruluşlu kənarda yerləşən nüvə, nukleolların olmaması, çəhrayi sitoplazma?

A) Meqaloblast

B) Polixromatofilli normoblast

C) Promeqaloblast

D) Oksifilli normoblast

E) Eritroblast


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
339) Periferik qanda aqranulositozun və kəskin leykozun differensial diaqnostikasında hansıların əhəmiyyəti var?

A) Neytrofillərdə toksiki dənələrin olması

B) Blastların olmaması

C) Leykopeniya dərəcəsinin

D) Neytropeniya dərəcəsinin

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
340) Aqranulositoz zamanı hemoqrammada nə qeyd olunur?

A) Yetişməmiş qranulositlərin olmaması

B) Nadir hallarda monositoz

C) Neytropeniya

D) Bütün sadalananlar

E) Nisbi limfositoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
341) Aqranulositoz zamanı qan yaranmanın normallaşması nələrin artması ilə xarakterizə nə olunur?

A) Bütün bu əlamətlərdə

B) Neytrofillərin

C) Miyelositlərin əmələ gəlməsi ilə

D) Plazmatik hüceyrələrin

E) Monositlərin


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
342) Aqranulositozun ağır formaları zamanı hansı fəsadlar mümkündür?

A) Sümük iliyinin miyelositlərinin sayının artması

B) Hər biri

C) Eritroblastopeniya

D) Miyelositar-promiyelositar sümük iliyi

E) Meqakariositopeniya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
343) Trombositləri saymaq üçün bu üsullardan hansı istifadə olunmur?

A) Faza-kontrast qurğu ilə kamerada

B) Qoryayev kamerasından

C) Hematoloji analizatordan

D) Tromboelastoqrammadan

E) Qan yaxmalarından


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
344) Periferik qanda trombositlərin sayının azalması aşağıdakılardan hansının nəticəsində olur?

A) Trombositlərə yüksək tələbat

B) Trombositlərin antitrombositar anticisimlərlə dağılması

C) Trombositlərin ömrünün azalması

D) Bütün səbəblərə görə

E) Sümük iliyinin meqakarsiositar aparatının reduksiyası, trombositlərin meqakariositlərdən ayrılması


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
345) Reaktiv trombositoz nə vaxt mümkündür?

A) Qanaxma zamanı

B) Şişlərin əmələ gəlməsi

C) Cərrahi müdaxilə zamanı

D) İon radiasiyasının az dozaları nəticəsində

E) Bütün sadalanan vəziyyətlər zamanı


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
346) Hemostaz prosesində trombositlərin funksiyası nədir?

A) Aqreqasion

B) Hər birini

C) Angiotrofik

D) Adgeziv

E) Koaqulyasion


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
347) Periferik qanda makro- və meqalotrombositlər nə zaman aşkar olunur?

A) Meq-Heglin sindromunda

B) Hər birində

C) Kvik-Xassey trombositopatik trombositopeniyasında

D) Boz lövhəciklər sindromu zamanı

E) Bernar-Sulye sindromunda


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
348) Dərman trombositopeniyasının əmələ gəlmə mexanizmi hansıdır?

A) Hər biri düzdür

B) Toksiki

C) Sümük iliyində meqakariositlərin inkişafından qalması

D) Heç biri düz deyil

E) İmmun
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005


349) Sümük iliyinə xərçəng metastazları zamanı trombositoz mexanizmi hansıdır?

A) Şiş


B) Reaktiv

C) Tutulmuş yer sindromu (sıxışdırma)

D) Bütün variantlar mümkündür

E) İmmun
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005


350) Sümük iliyinə xərçəng metastazları zamanı trombositopeniya mexanizmi hansıdır?

A) Bütün variantlar mümkündür

B) Tutulmuş yer sindromu

C) Reaktiv

D) Aplastik

E) İmmun
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005


351) Şüa xəstəliyi zamanı sümük iliyində nə ola bilər?

A) Qranulosit və eritroblastların nisbətinin dəyişməsi

B) Eritroblastoz

C) Meqakariositlərin sayının artması

D) Qranulositar xəttin genişlənməsi

E) Miyelokariositlərin azalması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
352) Şüa xəstəliyi zamanı qansızmanın mexanizmində nə əhəmiyyət kəsb etmir?

A) Mikrodamarların keçiriciliyi və rezistentliyi

B) Trombositopeniya

C) Plazma hemostazı sistemində pozuntular

D) Heç bir amil

E) Hemodinamika pozuntuları


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
353) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı nə dəyişir?

A) Fibrinoliz

B) Qanın laxtalanma vaxtı, trombositlərin miqdarı

C) Qanaxma vaxtı

D) Hər biri

E) Qan laxtalanmasının XII amilinin aktivliyi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
354) Şüa xəstəliyi zamanı nə pozulur?

A) Protrombinaza yaranması

B) Fibrin laxtasının əlamətləri

C) Trombositlərin aqreqasiyası

D) Antitrombin aktivliyi

E) Bütün verilən amillər


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
355) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı nə pozulur?

A) Damar divarının keçiriciliyi

B) Hər biri

C) Zülal mübadiləsi

D) Hemostaz amillərinin sintezi

E) İmmun sistemi amilləri


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
356) Şüa xəstəliyi zamanı qanda nə dəyişir?

A) Bütün verilən parametrlər

B) Amilazanın aktivliyi

C) Transaminazanın aktivliyi

D) Albuminin miqdarı

E) Kreatinin miqdarı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
357) EÇS-in qalxmasına sadalanan amillərdən hansı təsir göstərir?

A) Qanda eritrositlərin sayının artması

B) Qanın albuminlərinin artması

C) Sadalalanların hər biri

D) Qanda öd turşularının artması

E) Qanda fibrinogenin və qlobulinlərin konsentrasiyasının artması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
358) Kəskin leykoz zamanı hemoqramma və leykoqrammanın xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A) Sadalalanların hər biri

B) Tipik hallarda blast hüceyrələrin olması

C) Trombositopeniya

D) Norma- (hiper)xrom anemiya

E) “Leykemik boşluqların” olması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
359) Aşağıdaki əlamətlər sadalananan hüceyrələrdən hansına xasdır: ölçüsü 18-25 mkm, şəbəkəli quruluşa malik ekssentrik yerləşmiş nüvə, nukleolların olmaması, çəhrayı sitoplazma?

A) Polixromofil normoblast

B) Meqaloblast

C) Oksifil normoblast

D) Eritroblast

E) Promeqaloblast


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
360) Hipoxromiya, mikrositoz, regenerasiya formasının azalması sadalanan anemiya növlərindən hansına xasdır?

A) B12 (fol) defisitli

B) Dəmirdefisitli

C) Aplastik

D) Hemolitik

E) Kəskin posthemorragik


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
361) Sadalanan əlamətlərdən hansı Minkovski-Şaffar anadangəlmə hemolitik anemiyaya xasdır?

A) Makrositoz

B) Mikrosferositoz

C) Meqalositoz

D) Normositoz

E) Trepanositoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
362) Sümük iliyində eritronormoblastların böyüməsi və periferiyada anemiya sadalanan xəstəliklərdən hansına xasdır?

A) Eritremiya

B) Eritromiyeloz

C) Limfoqranulematoz

D) Miyelom xəstəliyi

E) Xroniki miyeloleykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Hemostaz sisteminin müayinəsi

363) Hemolitik xəstəliyi olan şəxslərə hansı müayinələrin aparılması lazımdır?

A) Heç biri

B) Trombositlərin aqreqasiyasının təyini

C) Bütün sadalananlar

D) Fibrinogenin təyini

E) Fibrinolizin təyini


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
364) Hemorragik sindromu olan xəstədə tromboplastin vaxtının hissəvi artması və normal protrombin vaxtı zamanı hansı tədqiqatın aparılması lazımdır?

A) Trombositlərin aqreqasiyasının təyini

B) XII asılı fibrinolizin təyini

C) Korreksion sınaqlar

D) Antitrombin-III təyini

E) Qanın qatılığının təyini


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
365) Trombozun markeri hansıdır?

A) Heç biri

B) Fibrinogenin miqdarının artması

C) Tromboplastin vaxtının hissəvi artması

D) Fibrinolizin aktivləşməsi

E) D-dimer


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
366) Koaquloqramma nədir?

A) Protrombin vaxtının təyini

B) Heç biri

C) Hemostaz sisteminin yoxlanılmasına göndəriş

D) Hemokoaquloqoqik testlər dəsti

E) Trombositlərin tədqiqi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
367) Hemostazın kompleks qiymətləndirilməsi nədən ibarətdir?

A) Fibrinolitik sistemin tədqiqi

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Heç biri düz deyil

D) Trombositar-damar sisteminin tədqiqi

E) Plazma hissəsinin tədqiqi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
368) Fibrinogenin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti nədədir?

A) Koaqulyasiya amili və qanın qatılığı

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Heç birində

D) Kəskin faza zülalı

E) Trombositlərin aqreqasiya kofaktoru


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
369) Protrombin vaxtı aşağıdaki hansı hallarda uzanır?

A) Anadangəlma II,V, VII, X amillərinin defisiti

B) Hipofibrinogemiya

C) K vitaminin defisiti

D) Ağır xroniki xəstəliklər

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
370) Koaqulometrlər hansı prinsiplə işləyir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Elektromexaniki

C) Fotometrik

D) Heç biri

E) Optiko-mexaniki


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
371) Hemostazın tədqiqi zamanı səhvlər hansı səbəbdən ola bilər?

A) Heparinin olması

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Heç biri düz deyil

D) Hemoliz

E) Qeyristabil temperatur


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
372) Hemostaz sisteminə nə daxil edilir?

A) Fibrinoliz amilləri

B) Plazma amilləri

C) Trombositlər

D) Hər biri

E) Antikoaqulyantlar


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
373) Qanın laxtalanmasının başlanğıcını nə təşkil edir?

A) XII amil

B) X amil

C) I amil

D) Protrombin

E) Prekallikrein


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
374) Protrombinin trombinə çevrilməsində nə iştirak edir?

A) 3 amil

B) Tromboksan

C) 4 amil

D) Hər biri

E) Aktomiozin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
375) Trombositlərin aqreqasiyasının induktoru hansıdır?

A) ADF


B) Karbamid

C) Protrombin

D) AMF

E) Aspirin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
376) «K» vitamini aşağıdakının hansının sintezinə təsir edir?

A) Protrombin

B) XII amil

C) Prekallikrein

D) III amil

E) Fibrinogen


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
377) Hemostazın xarici mexanizmi aşağıdakılardan hansının aktivləşməsinə təsir edir?

A) XII amil

B) IX amil

C) VIII amil

D) VII amil

E) Yüksək molekullu kininogen


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
378) II amilin proteolizı nətiçəsində trombinin əmələ gəlməsi hansı amilin təsirindən baş verir?

A) I amilin

B) Xa amil ilə

C) VII amilin

D) XIII amil ilə

E) IX amil ilə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005

379) Trombositar-damar hemostazının funksiyası hansıdır?

A) Hidroliz

B) Fibrinoliz

C) Euqlobulinlərin lizisi

D) Proteoliz

E) Adgeziv-aqreqasiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
380) Trombositlərdə nə sintez olunur?

A) Prostasiklin

B) Tromboksan

C) Protrombin

D) VII amil

E) «C» protein


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
381) Antikoaqulyant hansıdır?

A) III amil

B) Streptokinaza

C) Antitrombin III

D) Plazminogen

E) ADF
Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004


382) Trombinin əmələ gəlməsinə nə mane olur?

A) Fibrinogen

B) Вillibrand amili

C) Yüksək molekullu kininogen

D) Kalsium ionları

E) Antikoaqulyantlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
383) Daxili yolla protrombinazaın əmələ gəlməsinə necə nəzarət olunmalıdır?

A) Aktivləşmiş hissəvi tromboplastin vaxtı (AHTВ) ilə

B) Protrombin vaxtı ilə

C) Qanaxma vaxtı ilə

D) Trombositlərin aqreqasiyası ilə

E) Fibrinogenin təyini ilə


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)

384) Plazmada antitrombin III təyini nə üçün istifadə olunur?

A) Heparinə rezistentliyi aşkar etmək üçün

B) Hər birində

C) Oral kontraseptivlərin qəbulu zamanı hiperkoaqulyasiyanın diaqnostikası üçün

D) İrsi trombofiliyanı aşkar etmək üçün

E) Koaqulopatiyanın diaqnostikası üçün


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
385) Xageman amilinin aktivatoru nə deyil?

A) Kobutdispersli kollagen

B) Silikon

C) Dəri


D) Kaolin

E) Şüşə
Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)


386) Plazma amillərinin aktivləşməsi nəyin üzərində baş verir?

A) V amilin

B) IX amilin

C) Trombositlərin III amilinin (fosfolipid)

D) VIII amilin

E) XI amilin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
387) DDL-sindromun səbəbi aşağıdakı hansı ekzogen amildir?

A) İlan zəhəri

B) Transfuzion mayelər

C) Damar protezları

D) Hər biri

E) Bakteremiya, viremiya


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
388) Hipokoaqulyasiya ilə gedən patoloji proses nəyə aiddir?

A) Obliterasiyalı endartrit

B) Bədxassəli yenitörəmələr

C) Villebrand xəstəliyi

D) Tromboflebit

E) Ateroskleroz


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
389) Trombozdan qabaqkı vəziyyətlər üçün nə xasdır?

A) Fibrinolitik aktivliyin artması

B) Trombositlərin yüksək aqreqasiyası və adgezivliyi

C) Trombositopatiya

D) Hipofibrinogenemiya

E) Hipokoaqulyasiya


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
390) Plazmada antitrombin III azalmasının səbəbləri nədir?

A) Onun sintezinin anadangəlmə çatmamazlığı

B) Yaşla əlaqədar və qara ciyər sirrozu zamanı qara ciyərin sintetik aktivliyinin azalması

C) Hər biri düzdür

D) Heparinin həddindən artıq yeridilməsi

E) Alkoqol


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
391) Plazmada fibrinogenin azalması nə zaman müşahidə olunmur?

A) İnaktivasiya olunmamış plazmının artması zamanı

B) DDL sindromu zamanı

C) İltihabın kəskin fazası

D) Fibrinogenin funksiyasının irsi defisiti zamanı

E) Qara ciyər sirrozu zamanı


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
392) Plazmada fibrinin deqradasiya məhsulları nə üçün təyin olunur?

A) Hər birində

B) DDL-sindromun diaqnostikası üçün

C) Həç birində

D) Fibrinolitiklərlə müalicəyə nəzarət üçün

E) Tromboemboliyanın müalicəsi zamanı plazminogen aktivatorlarının istifadəsinin monitorinqi üçün


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
393) Plazmada plazminogenin azalması səbəbləri nədir?

A) Onun sintezinin irsi defekti

B) Qara ciyər sirrozu

C) Hər biri

D) DDL-sindromu zamanı işlədilməsi

E) İlkin fibrinoliz


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
394) Protrombinazanın əmələ gəlməsinin xarici yoluna nə ilə nəzarət edirlər?

A) Trombin vaxtı ilə

B) Protrombin vaxtı ilə

C) XIII amillə

D) Plazmanın heparinə tolerantlığı ilə

E) Antitrombin III ilə


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
395) Fibrin əmələ gəlməsinə nə ilə nəzarət edirlər?

A) Fibrinogenlə

B) Protein «C» təyini ilə

C) Protrombin vaxtı ilə

D) AHTВ ilə

E) Antitrombin III ilə


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
396) Fibrinolitik sistemin aktivliyinə nə ilə nəzarət edirlər?

A) Euqlobulinlərin lizisi ilə

B) Protrombin vaxtı ilə

C) Trombositlərin aqreqasiyası ilə

D) Trombin vaxtı ilə

E) Antitrombin III ilə


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
397) Heparinoterapiyaya nə ilə nəzarət etmək olar?

A) Euqlobulinlərin lizisi ilə

B) Trombositlərin aqreqasiyası ilə

C) AHTВ ilə

D) Fibrinogenin qatlığı ilə

E) Qan laxtasının retraksiyası


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
398) DDL-sindromun kəskin fazasında nə baş verir?

A) Trombositlərin miqdarı artır

B) AHTВ qısalır

C) Fibrinogen azalır

D) Fibrinin deqradasiya məhsulları aşkar olunmur

E) Trombin vaxtı qısalır


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
399) DDL-sindromun xroniki formasının diaqnostikası üçün nə informativdir?

A) Trombin vaxtı ilə

B) Protrombin vaxtı

C) Euqlobulin laxtasının lizis vaxtı

D) Fibrinin deqradasiya məhsulları

E) Fibrinogen


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
400) Trombositopeniyanı aşkar etmək üçün nə müayinə olunmalıdır?

A) Fibrinogen

B) Trombin vaxtı

C) Trombositlərin adgeziv-aqreqasiya funksiyası

D) Beta-tromboqlobulin

E) Trombositlərin miqdarı


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
401) Trombositopatiyanı aşkar etmək üçün nə müayinə olunur?

A) Trombositlərin III amili

B) Qanaxma vaxtı

C) Trombositlərin adgeziya funksiyası

D) Hər biri

E) Trombositlərin aqreqasiya funksiyası


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə