Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə23/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33
3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektrotehnici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektrotehnici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos, što ne sadrže ili sadrže manje od 70% masenog udjela naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

3820

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili 3006; referentni materijali s certifikatom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi

 

 

 

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije.

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

 

- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre ; kemijski proizvodi i pripravci kemijske i srodnih industrija (uključujući i one što se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

 

 

 

- Slijedeće iz ovog tarifnog broja:

- - Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

- - Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

- - Sorbitol osim sorbitola iz tarifnog broja 2905

- - Petrolejski sulfonati, isključujući petrolejske sulfonate alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli

- - Ionski izmjenjivači

- - Absorpcijska sredstva (geteri) za vakuum cijevi

- - Alkalni željezni oksidi za pročišćavanje plina

- - Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

- - Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

- - Fusel-ulje i Dippel-ulje

- - Mješavine soli što sadrže rezne anione

- - Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge


Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda ex-works

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda ex-works

 

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim-oblicima, odresci i lomljevina plastičnih masa, osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i 3912 za koje važe pravila u nastavku:

 

 

 

- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works, i- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works (v[v])

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

 

- Ostalo

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works (Error: Reference source not found)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

ex 3907

- Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril-butadien-styrene kopolimera (ABS)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti proizvoda ex-works (v)

 

 

- Poliester

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works i/ili proizvodnja iz policarbonata tetrabroma (bisfenol A)

 

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa, osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede slijedeća pravila:

 

 

 

- Ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drukčije no četvrtasto ili pravokutno i ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

 

- Ostalo:

 

 

 

- - Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works, i

- unutar gornjeg ograničenja vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works (Error: Reference source not found)


Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works- - Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works (v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda ex-works, i- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod, ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

ex 3920

Ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

 

- Listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (vi[vi])

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda ex-works

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

ex poglavlje 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 4001

Laminirane ploče ili krep guma za potplate

Laminiranje listova prirodnoga kaučuka

 

4005

Pripremljene smjese nevulkaniziranog kaučuka, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili vrpci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodne gume, ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

4012

Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici od gume:

 

 

 

- Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4011 i 4012

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

 

ex poglavlje 41

Sirova koža s dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje ovčjih i janjećih koža sa vunom

 

4104 do 4106

Štavljena ili ”crust” (u suhom stanju) krupna i sitna koža, bez dlake ili vune, cijepana ili necijepana, ali ne dalje obrađivana

Ponovno štavljenje koža

ili


Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

4107, 4112 i 4113

Koža dalje obrađivana nakon štavljenja ili ”crust” obrade, uključujući pergamentno obrađenu kožu, bez vune ili dlake, cijepana ili necijepana, osim kože iz tarifnog broja 4114

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 4104 do 4113

 

ex 4114

La­ki­ra­na ­koža i la­ki­ra­na laminirana koža; me­ta­li­zi­ra­na koža

Proizvodnja iz materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda ex-works

 

Poglavlje 42

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex poglavlje 43

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

 

- Nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

 

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog broja 4302

 

ex poglavlje 44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno)

Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog

 

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, ravno brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući dobivene siječenjem laminatnog drveta) i za šperpločedebljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, sječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4409

Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba, kraja ili lica, brušeno ili spojeno na krajevima

 

 

 

- Brušeno ili spojeno na krajevima

Brušenje ili spajanje na krajevima

 

 

- Rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4410 do
ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično, od drva

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

 

ex 4416

Bačve, kace, vjedra, i drugi bačvarski proizvodi od drva te njihovi drveni dijelovi

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

 

ex 4418

- Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja ovog proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celulozne daske od drva, “šingle” i “šejl”

 

 

- Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

 

ex poglavlje 45

Pluto i proizvodi od pluta, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz tarifnog broja 4501

 

Poglavlje 46

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

Poglavlje 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex poglavlje 48

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 4811

Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

 

4816

Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papiri za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofsetploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

 

4817

Poštanske omotnice, pisma - omotnice, dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works


 

ex 4818

Toaletni papir

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə