Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə31/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

PRILOG 30


OBRAZAC OBAVIJESTI O NERAZDUŽENOM ATA KARNETU I OBRAČUN CARINSKOG DUGA

 

MINISTARSTVO FINANCIJA


CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE


Carinarnica : ..............................................

Carinska ispostava : ..................................

Klasa : .......................................................

Urbroj : ......................................................

Mjesto i datum : ........................................

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Draškovićeva 45

Zagreb

 

Predmet : ATA karnet - Obavijest o nerazduženom karnetu i obračun carinskogduga sukladno čl. 8. i 9. Aneksa A Konvencije o privremenom uvozu

 


 1. 1.       ATA karnet br. : ......................................................................................................

 2. 2.       Izdavateljsko udruženje : .........................................................................................

Mjesto : ...................................................................................................................

Zemlja : ................................................................................................................... 1. 3.       Nositelj karneta : .....................................................................................................

Adresa : ...................................................................................................................

 1. 4.       Datum isteka važenja karneta : ................................................................................

 2. 5.       Datum odobrenog roka za ponovni izvoz : ..............................................................

 3. 6.       Broj provoznog / uvoznog kupona1 : .......................................................................

 4. 7.       Ulazna carinska ispostava : .....................................................................................

 5. 8.       Datum provoza / privremenog uvoza2 : ....................................................................

 6. 9.       Trgovački opis robe : ..............................................................................................

 7. 10.    Tarifni stavak : .......................................................................................................

 8. 11.    Količina : ..............................................................................................................

 9. 12.    Težina : ..................................................................................................................

 10. 13.    Vrijednost : ............................................................................................................

 

 1. 14.    Obračun carinskog duga :

 

carina ................................. % ........................................ kn

PDV ................................. % ........................................ kn

posebni porez ................................. % ........................................ kn

UKUPNO ........................................ kn

ukupno slovima : ................................................................................................ kn

 

uplatiti na depozitni račun carinarnice br. ................................................................s pozivom na broj .....................................................................................................

 * Popunjen obrazac A u prilogu : DA NE

Gore navedeni ATA karnet nije razdužen u odobrenom roku. Molimo da nam u roku od 6 mjeseci od dana primitka ovog akta dostavite dokaze o ponovnom izvozu ili drugom prihvatljivom načinu razduženja ATA karneta sukladno čl. 8. i 9. Aneksa A Konvencije o privremenom uvozu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 16/98).

Ako u navedenom roku ne dostavite naprijed navedene dokaze, obvezni ste u roku od 15 dana od dana proteka razdoblja od 6 mjeseci deponirati gore obračunatu svotu carinskog duga.

Ako dokaz ne bude dostavljen ni u razdoblju od daljnja 3 mjeseca od dana uplate depozita, carinarnica raspoređuje deponirana sredstva kao redovan prihod.Potpis Pečat

U prlogu: - preslik provoznog/uvoznog kupona ..........................................................................OBRAZAC A

 

9. Trgovački opis robe : ..............................................................................................10. Tarifni stavak : .......................................................................................................

11. Količina : ...............................................................................................................

12. Težina : ..................................................................................................................

13. Vrijednost : ............................................................................................................

 

 14.Obračun carinskog duga :

 

carina ................................. % ........................................ knPDV ................................. % ........................................ kn

posebni porez ................................. % ........................................ kn

UKUPNO ........................................ kn

ukupno slovima : ................................................................................................ kn

 

uplatiti na depozitni račun carinarnice br. ................................................................s pozivom na broj .....................................................................................................

 9. Trgovački opis robe : ..............................................................................................

10. Tarifni stavak : .......................................................................................................

11. Količina : ...............................................................................................................

12. Težina : ..................................................................................................................

13. Vrijednost : ............................................................................................................

 

 14.Obračun carinskog duga :

 

carina ................................. % ........................................ knPDV ................................. % ........................................ kn

posebni porez ................................. % ........................................ kn

UKUPNO ........................................ kn

ukupno slovima : ................................................................................................ kn

 

uplatiti na depozitni račun carinarnice br. ................................................................s pozivom na broj .....................................................................................................

 Potpis Pečat

.....................................

 

 

UKUPNO (za svu robu) : .................................................................................. kn 

ukupno slovima : ................................................................................................ kn

 

  

 

Uputa za primjenu obrasca

 

 


 1. U točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 11. i 12. upisuju se podaci iz karneta.

 2. Vrijednost robe u točki 13. utvrđuje se prema tečaju HNB na dan isteka roka za ponovni izvoz robe.

 3. Ako karnet obuhvaća više tarifnih stavaka robe, popunjava se i obrazac A, uz upisivanje ukupne svote carinskog duga na kraju obrasca A.

 4. Obavijest o nerazduženom ATA karnetu i obračun carinskog duga dostavlja se Hrvtatskoj gospodarskoj komori, Draškovićeva 45, Zagreb, uz poštansku dostavnicu.

 5. Deponirana sredstva carinarnica će konačno rasporediti u slučaju da Hrvatska gospodarska komora nije, niti u roku od tri mjeseca od dana deponiranja svote carinskog duga dostavila dokaze o razduženju karneta.

Ako Hrvatska gospodarska komora dostavi dokaz, i isti je prihvaćen, carinarnica je dužna vratiti deponiranu svotu.

 

  

 

  
PRILOG 31

 

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA OLAKŠAVANJE POSTUPKA VANJSKE PROIZVODNJEI

 

POPUNITI KOD IZVOZA

 

*Neupotrebljena polja ili crte moraju se precrtati ili upisati riječ "ništa".

** Nepotrebno precrtati.

Carinska uprava

 

...................................

 

 

 Carinarnica

 

...................................A Niže opisana roba namijenjena je za obradbu -preradbu - popravak (**)

 

u ............................................................................................................................... 

{ za svoj račun

podnesena je za izvoz (**)........................................................

(naziv izvoznika - tiskanim slovima)

{ za račun druge osobe

 

 .....................................................................................................................................

(adresa - tiskanim slovima)

 


B

 

S p e c

i f i

k a c

i j a

r o b e

Broj, vrsta,

Tarifna

 

K o l i

č i n a

 

 

oznake i

oznaka

 

 

 

 

 

brojevi

 

Trgovački opis

Brutto

Netto

Vrijednost

Napomene

koleta

 

 

težina

težina,

 

 

 

 

 

 

broj, volumen, mjere itd.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

C Predviđene radnje:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 


D Pojedinosti o obavljenom pregledu: F Potvrđuje se usklađenost s podacima u:

.......................................................................................

........................................................................................ ..............................................................

........................................................................................ ..............................................................

(carinska isprava)

E Primjenjena sredstva za utvrđivanje istovjetnosti:

Br:.................... Datum......................

.......................................................................................

....................................................................................... .......................... ...............................

(Mjesto) (Datum)

 

................................................................................................................................................... Pečat

(Potpis) Carinarnice

 


 

II

 

POPUNITI KOD UVOZA

 

*Neupotrebljena polja ili crte moraju se precrtati ili upisati riječ "ništa".

** Nepotrebno precrtati.

 


Carinska uprava

 

...................................

 

 

 Carinarnica

 

...................................

 


A Opisana roba { u I. dijelu

{ niže (**) namijenjena je za obradbu -preradbu - popravak (**)

 

{ za svoj račun

podnesena je za izvoz (**)........................................................

(naziv izvoznika - tiskanim slovima){ za račun druge osobe

 

 ...................................................................................................................................

(adresa - tiskanim slovima)

 


B

 

S p e c

i f i

k a c

i j a

r o b e

Broj, vrsta,

Tarifna

 

K o l i

č i n a

 

 

oznake i

oznaka

 

 

 

 

 

brojevi

 

Trgovački opis

Brutto

Netto

Vrijednost

Napomene

koleta

 

 

težina

težina,

 

 

 

 

 

 

broj, volumen, mjere itd.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

C Predviđene radnje:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 


D Pojedinosti o obavljenom pregledu: F Potvrđuje se usklađenost s podacima u:

.......................................................................................

........................................................................................ ........................................................

........................................................................................

........................................................

(carinska isprava)E Primjenjena sredstva za utvrđivanje istovjetnosti:

Br: ................... Datum.....................

 

.............................................................................................................................................................................. ........................ .............................

(Mjesto) (Datum)

 

................................................................................................................................................ Pečat

(Potpis) Carinarnice

 

 


 

III

 

POPUNITI KOD PONOVNOG IZVOZA*Neupotrebljena polja ili crte moraju se precrtati ili upisati riječ "ništa".

** Nepotrebno precrtati.

 

 

 Carinska uprava

 

...................................

 

 

 Carinarnica

 

...................................

 


A Opisana roba { niže

{ u II. dijelu (**)

{ je rezultat obradbe ili preradbe, opisane u II. dijelu (**)

{ bila je popravljena

{ za svoj račun

{ podnesena je za ponovni izvoz (**)......................................................

(naziv izvoznika - tiskanim slovima){ za račun druge osobe

 

......................................................................................................................................(adresa - tiskanim slovima)

 


B

 

S p e c

i f i

k a c

i j a

r o b e

Broj, vrsta,

Tarifna

 

K o l i

č i n a

 

 

oznake i

oznaka

 

 

 

 

 

brojevi

 

Trgovački opis

Brutto

Netto

Vrijednost

Napomene

koleta

 

 

težina

težina,

 

 

 

 

 

 

broj, volumen, mjere itd.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

C Predviđene radnje:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 


 

D Pojedinosti o obavljenom pregledu: F Potvrđuje se usklađenost s podacima u:

......................................................

........................................................................................ .......................................................

........................................................................................ .......................................................

(carinska isprava)

E Primjenjena sredstva za utvrđivanje istovjetnosti:

Br: ................. Datum..................

........................................................................................

........................................................................................ .......................... ...................

(Mjesto) (Datum)

...................................................................................................................

.............................. Pečat

(Potpis) Carinarnice

 


 

 

PRILOG 31 AOSJETLJIVA ROBA


 


1

2

3

4

5

Tarifna oznaka

Opis robe

Minimalne količina

Oznaka osjetljiva roba1

Minimalni iznos pojedinačnog jamstva

0201.10

0201.20

Goveđe meso, smrznuto ili rashlađeno

1 000 kg

 

10 000 kn/tona

0203.11

0203.12

0203.19

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

1 000 kg

 

10 500 kn/tona

0406.30

0406.90

Sir topljeni

Ostali sir

1 000 kg

 

 

22 000 kn/tona

0901.11

0901.12

Kava, nepržena, sa i bez kofeina

50 kg

 

10 000 kn/ tona

 


0901.21

0901.22

Kava, pržena, sa i bez kofeina

50 kg

 

32 000 kn/tona

1701.11

1701.12

1701.9910

Šećer od trske, za rafiniranje i ostali

Šećer od repe, za rafiniranje i ostali

Bijeli šećer  

1 000 kg

 

2 600 kuna/tona

1 600 kuna/tona

4 000 kuna/tona

Od

2009.11

do

2009.90

Bezalkoholna pića, voćni sokovi

5 hl

 

400 kn/hl

2106.90

2106.90

2106.90

2202.10

2202.90

Voćni sirupi

Sirupi za pripravu bezalkoholnih pića

Instant preparati za pripravu bezalkoholnih pića

Vode s dodanim šećerom i drugim sladilima

Sokovi od voća i povrća

5 hl

 

15 000 kn/hl

15 000 kn/hl

15 000 kn/hl

400 kn/hl

400 kn/hl

2203.00

2202.90

Pivo

5 hl

 

500 kn/hl

2207.10

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim

3 hl

 

8 000 kn/hl

čistog alkohola

2208.20

2208.30

2208.40

2208.50

2208.60

2208.70

2208.90

Alkoholna pića

5 hl

 

22 000 kn/hl čistog alkohola

2208.903310

2208.903810

2208.903820

Šljivovica i destilati za preradbu

5 hl

 

15 000 kn / hl čistog  alkohola

2402.10

 


Cigare, koje sadrže duhan

Cigarilosi, koji sadrže duhan  

100 komada

50 paketića

 

980 kn/100 komada

1 200 kn/100 paketića

2402.20

Cigarete  koje sadrže duhan

35 000 kom

 

750 kn/ 1000 komada cigareta

2403.10

2403.99

Duhan za pušenje

Duhan za žvakanje i šmrkanje

35 kg

 

17 000 kn/100 kg

14 000 kn/100kg

2710.11

2710.19

Naftni derivati

10 hl

 

450 kn/hl

450kn/hl

 PRILOG 32

 

ŽUTA NALJEPNICA 

  

CARINSKA ROBA 

 

 Boje: crna slova na žutoj podlozi

PRILOG 32 A

SVOJSTVA OBRAZACA KOJI SE KORISTE U PROVOZNOM POSTUPKU1. Popis pošiljki/paketa u pojedinoj pošiljci
1.1. Obrasci se tiskaju na papiru obrađenom za pisanje, težine najmanje 40 g/m2 koji je dovoljno čvrst da spriječi lagano trganje ili gužvanje u uobičajenoj uporabi. Carinska uprava odlučuje o boji obrasca.
1.2. Format obrazaca je 210×297 milimetara, koji može biti kraći najviše 5 mm ili duži 8 mm.
2. Potvrda primitka
2.1. Obrasci se tiskaju na papiru obrađenom za pisanje, težine najmanje 40 g/m2, koji je dovoljno čvrst da spriječi lako trganje ili gužvanje prilikom uobičajene uporabe. Papir je bijele boje.
2.2. Format obrazaca je 148×105 milimetara.
3. Pojedinačno jamstvo
3.1. Obrasci se tiskaju na papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, obrađenom za pisanje, težine najmanje 55 g/m2. Papir u pozadini ima tiskani guilloche uzorak u crvenoj boji kako bi se otkrilo svako krivotvorenje mehaničkim ili kemijskim sredstvima. Papir je bijele boje.
3.2. Format obrazaca je 148×105 milimetara.
3.3. Obrasci imaju naznačeni naziv i adresu tiskare, ili znak po kojem se tiskara može identificirati, kao i individualni serijski broj.
4. Potvrde o zajedničkom jamstvu i oslobođenju od polaganja jamstva
4.1. Obrasci se tiskaju na bijelom papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, težine najmanje 100 g/m2. Papir u pozadini ima tiskani guilloche uzorak na obje strane kako bi se otkrilo svako krivotvorenje mehaničkim ili kemijskim sredstvima. Pozadina je:
– zelena za potvrde o jamstvu;
– blijedoplava za potvrde o oslobođenju od jamstva.
4.2. Format obrazaca je 210×148 milimetara.
Carinska uprava – Središnji ured odgovorna je za tiskanje obrazaca ili organizaciju njihovog tiskanja. Carinska uprava može zahtijevati da se na obrascu upiše naziv tiskare ili druga oznaka, koja omogućuje njezinu (njegovu) identifikaciju. Osim toga, tiskanje obrazaca može se uvjetovati prethodnim tehničkim odobrenjem.
Svaka potvrda ima otisnut serijski identifikacijski broj.
5. Odredbe zajedničke za cijelu Glavu II.
5.1. Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili drugim mehanografičkim ili sličnim postupkom. Popis pošiljaka, obavijest o provozu i potvrda primitka se također mogu čitljivo popunjavati rukom, u kojem se slučaju popunjavaju tintom i velikim slovima.
5.2. Ne smiju se izvršavati brisanja ili promjene. Izmjene se unose precrtavanjem netočnih podataka i, prema potrebi, dodavanjem potrebnih podataka. Te izmjene parafira osoba koja unosi izmjenu i ovjerava ih pečatom.


PRILOG 32 B

JAMSTVENA ISPRAVA ZA POJEDINAČNO JAMSTVO U PROVOZNOM POSTUPKUI. Obveza jamca

1. Dolje potpisani1    .................................................................
s prebivalištem u2    .................................................................
ovime zajednički i pojedinačno jamči, u carinarnici
koja je prihvatila jamstvo .......................................................
maksimalno do iznosa od .......................................................
u korist Carinske uprave Republike Hrvatske
svaki iznos carinskog duga, uključujući kamate i nastale troškove u
postupku naplate neplaćenoga carinskog duga – ali ne novčanih
kazni – za koje glavni obveznik.............................................
može biti ili postati obvezan za robu koja je stavljena
 u postupak provoza od otpremne ispostave ............................
do odredišne ispostave............................................................
Opis robe:
................................................................................................
2. Dolje potpisani se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi Republike Hrvatske platiti tražene iznose do granice navedenoga maksimalnog iznosa.
3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati carinarnica koja prihvaća jamstvo. Dolje potpisani i dalje je odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoza na temelju ove obveze koji je počeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja jamstva, čak i ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.
Dolje potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obavijesti, te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu i upućeni su ili izvršeni u pisanom obliku na njegovu ili njezinu adresu za dostavu.
Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje on ili ona ima adresu za dostavu.
Dolje potpisani se obvezuje da neće promijeniti svoje adrese za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više tih adresa, da će unaprijed obavijestiti carinarnicu koja je prihvatila jamstvo.

Sastavljeno u ........................................, dana.....................................................................................
(Potpis)4II. Prihvaćanje carinarnice koja je prihvatila jamstvo


Carinarnica koja je prihvatila jamstvo .................................................
Jamčeva obveza prihvaćena je dana ........................ za pokrivanje pro­
voza uz uporabu deklaracije za postupak provoza br. ................. od
......................... 7


............................................
(Pečat i potpis)


_________
1 Prezime i ime, ili naziv tvrtke
2 Puna adresa
3 Prezime i ime ili naziv tvrtke i puna adresa glavnog obveznika
4 Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu prije svog potpisa: »Jamstvo za iznos od ....................«, a iznos mora biti ispisan slovima
7 Popunjava otpremna ispostava
 


PRILOG 32 C

JAMSTVENA ISPRAVA ZA POJEDINAČNO JAMSTVO U PROVOZNOM POSTUPKU U OBLIKU KUPONAI. Obveza jamca

1. Dolje potpisani1 .................................................................
s prebivalištem u.................................................................
ovime zajednički i pojedinačno jamči, u carinarnici
koja je prihvatila jamstvo ......................................................
u korist Carinske uprave
svaki iznos carinskog duga, uključujući kamate i nastale troškove u postupku naplate neplaćenoga carinskog duga – ali ne novčanih kazni – za koje glavni obveznik može biti ili postati obvezan gore za robu koja je stavljena u postupak provoza, a za koju se dolje potpisani obvezao izdati kupone pojedinačnog jamstva u maksimalnom iznosu od 50.000,00 kuna po kuponu.
2. Dolje potpisani se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti tražene iznose do 50.000,00 kuna po kuponu pojedinačnog jamstva.
3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati carinarnica koja prihvaća jamstvo. Dolje potpisani i dalje je obvezan za plaćanje svakog duga do kojega dođe tijekom provoza na temelju ove obveze koji je počeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja jamstva, čak i ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.
Dolje potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obavijesti te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu upućeni ili obavljeni u pisanom obliku na njegovu ili njezinu adresu za dostavu.
Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje on ili ona ima adresu za dostavu.
Dolje potpisani se obvezuje da neće promijeniti svoje adrese za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti carinarnicu koja prihvaća jamstvo.
Sastavljeno u ........................................, dana.........................................


............................................
(Potpis)II. Prihvaćanje carinarnice koja prihvaća jamstvo
 


Carinarnica koja prihvaća jamstvo
...................................................................................................................
Jamčeva obveza prihvaćena je dana
...................................................................................................................


...........................................
(Pečat i potpis)


________
1 Prezime i ime ili naziv tvrtke
2 Puna adresa
3 Prije potpisa, potpisnik mora upisati sljedeću napomenu rukom: »Jamstvo«
 


PRILOG 32D
  

PRILOG 33

 Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə