Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusuYüklə 1,14 Mb.
səhifə1/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Ürək-damar xəstəliklərində xəstələrə ixtisaslaşdırılmış cərrahi yardımın təşkili

1) Ürək-damar xəstəliklərində xəstələrə ixtisaslaşdırılmış cərrahi yardımın təşkilinin əsasında nə durur?

A) SSRİ SN-nin 08.12.1972-ci il 924 saylı əmri

B) SSRİ SN-nin 29.12.1975-ci il 1188 saylı əmri

C) SSRİ SN-nin 22.01.1986-cı il 117 saylı əmri

D) SSRİ SN-nin 29.12.1984-cü il 1490 saylı əmri

E) SSRİ SN-nin 20.12.1982-ci il 1410 saylı əmri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д. Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244с


2) Kardiocərrahiyyə şöbəsi hansı baza əsasında təşkil edilir?

A) Vilayət xəstəxanasında

B) Şəhər xəstəxanasında

C) ETİ-nın ixtisaslaşdırılmış kliniki şöbələrində

D) Vilayət xəstəxanasında, ETİ-nın ixtisaslaşdırılmış kliniki şöbələrində

E) Heç bir variant düz deyil


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П., Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с
3) Kardiocərrahiyyə şöbəsinin həkim vəzifəsi təyin edilir-1 vəzifə?

A) 10 çarpayı üçün

B) 15 çarpayı üçün

C) 25 çarpayı üçün

D) 20 çarpayı üçün

E) 12 çarpayı üçün


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Работников В. С., Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с
4) Kardiocərrahiyyə şöbəsinin həkim-anestezioloq vəzifəsi təyin edilir-1 vəzifə?

A) 60 çarpayı üçün

B) 30 çarpayı üçün

C) 50 çarpayı üçün

D) 40 çarpayı üçün

E) 25 çarpayı üçün


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С., Глянцев С. П., Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с
5) Kardiocərrahiyyə şöbəsinin tibb bacısı (üçdərəcəli qulluqda ) vəzifəsi təyin edilir-1 vəzifə?

A) 25 xəstəyə

B) 10 xəstəyə

C) 15 xəstəyə

D) 20 xəstəyə

E) 30 xəstəyə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П., Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с
6) Ümumi ölüm strukturunda ürək-damar xəstəliklərinin payı?

A) 70 %-dən çox

B) 50 %-dən çox

C) 60 %-dən çox

D) 30 %-dən çox

E) 30 %-ə kimi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С., Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с
7) Keçmiş SSRİ-də anadangəlmə ürək qüsuru zamanı ilk cərrahi əməliyyatı kim aparıb?

A) Meşalkin E.N.

B) Kupriyanov P.A.

C) Vişnevski A.A.

D) Petrovski B.V.

E) Bakulev A.N.


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с
8) Keçmiş SSRİ-də qazanılmış ürək qüsuru zamanı ilk cərrahi əməliyyatı kim aparıb?

A) Bakulev A.N.

B) Kupriyanov P.A.

C) Meşalkin E.N.

D) Vişnevski A.A.

E) Petrovski B.V.


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с
9) Keçmiş SSRİ-də ürək-damar cərrahiyyəsi institutu nə vaxt yaradılıb?

A) 1965-ci il

B) 1948-ci il

C) 1954-cü il

D) 1956-cı il

E) 1960-cı il


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с

10) Keçmiş SSRİ-də ürək-damar cərrahiyyəsi Elmi mərkəzinin təşkilatçısı kim olub?

A) Kolesnikov S.A.

B) Bakulev A.N.

C) Burakovski V.İ.

D) Savelyev V.S.

E) Petrovski B.V.


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с
11) Ürək qüsurlu yenidoğulmuşlara adekvat yardım üçün hansı vacibdir?

A) Anadangəlmə ürək qüsurlarının diaqnostikasını doğum evlərində və uşaq xəstəxanalarında təşkil etmək

B) Bir yaşına kimi anadangəlmə ürək qüsuru olan uşaqların cərrahi müalicə üsullarının işlənilməsi,bu zaman birinci üç ay daha çox diqqət göstərməli

C) Kritik vəziyyətdə olan uşaqların transportirovkasını işləmək

D) Bütün qeyd edilənlər doğrudur

E) Yenidoğulmuşlarda süni qan dövranının və dərin hipotermiyanın orqanizmə təsirinin öyrənilməsi,işlənilməsi və tətbiqi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с

12) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrə yardımın strukturasına nə aiddir?

A) Koronar qan dövranının kəskin pozğunluqları şöbəsi

B) Poliklinika şöbəsi

C) Bütün sadalananlar

D) Ürəyin işemik xəstəliyinin cərrahi müalicəsi şöbəsi

E) Ürəyin işemik xəstəliyi və kardiogen şoka görə cərrahi əməliyyatdan sonrakı xəstələr üçün intensiv terapiya şöbəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с
13) Kardiocərrahiyyə mərkəzinin funksional diaqnostika laboratoriyasında apparatura aşağıdakı hansı analizləri aparmağa imkan verməlidir?

A) Veloerqometrik sınaq

B) Magistral damarların və aortanın exolokasiyası

C) Damarların ultrasəs dopleroqrafiyası

D) Ürəyin exokardioqrafiyası

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с
14) Ürək-damar mərkəzində transfuziologiya xidməti necə təşkil olunmalıdır?

A) Bütün cavablar düzdür

B) Mərkəzin strukturasına aiddir və öz qanköçürmə stansiyası hesabına təmin edilir

C) Qanköçürmə stansiyasının hesabına təmin edilir

D) Belə sərbəst xidmət mərkəzdə lazım deyil

E) Mərkəzin strukturuna ayrıca bir şöbə kimi daxildir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва,2007,144 с
15) Ürək-damar profilli həkimlərin attestasiyası və pereattesasiyasının təşkili necə təşkil olunmalıdır?

A) Həkimləri təkmilləşdirmə institutlarında və ya tibb institutunun uyğun kafedralarında

B) Bütün cavablar düzdür

C) Tibb institutlarının tədris bazalarında aparılmalıdır

D) Böyük ürək-damar mərkəzlərinin bazalarında, uyğun kafedralarda aparılmalıdır

E) Ancaq təkmilləşdirilmə institutlarında aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с

16) 250 çarpayılı ürək-damar mərkəzində süni qandövranı ilə cərrahi əməliyyatların il ərzində sayı neçə olmalıdır?

A) 300


B) 1500

C) 2000


D) 1000

E) 100
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с


17) Müasir ürək-damar mərkəzində işləmək üçün ürək-damar cərrahının hazırlanmasına nə aiddir?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Tibb institutu,ürək-damar cərrahiyyəsi üzrə internatura (bir illik)

C) Tibb institutu,ümumi cərrahiyyəsi üzrə ordinatura (iki illik), ürək-damar cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşma (üç illik)

D) Tibb institutu,ürək-damar cərrahiyyəsi üzrə ordinatura (iki illik)

E) Tibb institutu,ürək-damar cərrahiyyəsi üzrə ordinatura (iki illik),ixtisaslaşma (üç illik )


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с
18) Stasionarda işin keyfiyyətliliyinə nə aid deyil ?

A) Patanatomik və kliniki diaqnozların uyğunsuzluq faizi

B) Carpayıda orta olma müddəti

C) Letallıq

D) İxtisaslaşdırılmış şöbəyə köçürülən xəstələrin sayı

E) Fəsadların sayı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с
19) ”Poliklinikanın fəaliyyəti “ illik hesabatı tərtib ediləndə istifadə olunan əsas sənədlər hansılardı?

A) Xəstələrin və hospitalizə olunanların qeydiyyat vərəqi, son diaqnoz üçün statistik talon,stasionardan çıxma kartı

B) Xəstələrin və hospitalizə olunanların qeydiyyat vərəqi, dispanser nəzarət kartı, stasionardan çıxma kartı

C) Dispanser nəzarət kartı, stasionardan çıxma kartı, həkimin gündəliyi

D) Xəstələrin və hospitalizə olunanların qeydiyyat vərəqi, həkimin gündəliyi, stasionardan çıxma kartı

E) Dispanser nəzarət kartı, stasionardan çıxma kartı, son diaqnoz üçün statistik talon


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с


20) Stasionarın fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Cərrahi aktivlik

B) Orta çarpayı günü

C) Dərmanlara sərf olunan vəsait

D) Letallıq

E) Kliniki və patanatomik diaqnozlarda uyğunsuzluq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
21) Stasionarın fəaliyyətinin analizinin əsas sxeminə ümumi məlumatlardan əlavə daxil olan məlumatlar hansılardır?

A) Stasionarın fəaliyyətinin təşkili

B) Şöbələrin ixtisaslaşdırılmış fəaliyyəti

C) Stasionarın fəaliyyətinin başqa müalicə-profilaktika idarələri ilə uzlaşdırılması

D) Bütün cavablar düzdür

E) Tibbi xidmətin və müalicə diaqnostikasının keyfiyyəti


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с
22) Çarpayı fondunun rasional istifadə olunması ehtiyyatlarına nə aiddir?

A) Prehospital dövrdə xəstələrin daha tam müayinə olunması

B) Xəstələrin stasionardan gec evə yazılması

C) Təkrari hospitalizasiyanın azaldılması

D) İkiləşmiş müayinə hallarının azaldılması

E) Gündüz stasionarlarının təşkili


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
23) Əmək qabiliyyətinin ekspertizası üzrə HNK-nın funksiyaları nədən ibarətdir?

A) Xəstəlik vərəqələrinin 10 gündən artıq uzadılması

B) Əlilliyi olan xəstələrin işə düzəldilməsi

C) Əmək qabiliyyətinin ekspertizası üzrə konflikt sualların həlli

D) Sanator-kurort müalicəsinə xəstəlik vərəqələrinin verilməsi

E) HƏEK-na göndərilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
24) HƏEK-nın funksiyalarına nə aid deyil ?

A) Əmək zədələnmələrində iş qabiliyyətinin itmə dərəcəsinin təyini

B) Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsinin 6 aydan çox uzadılması

C) Əlillərə əmək məsləhətlərinin təyini

D) Əlillik qrupunun və səbəblərinin təyin edilməsi

E) Əlillərin reabilitasiyası məsələrinin öyrənilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
25) Əhalinin dispanserizasiyasında əsas məsələlərə nə aid deyil?

A) HƏEK-na təqdimat verilməsi

B) Xəstələrin işədüzəldilməsi

C) Sağlamlaşdırıcı tədbirlərin aparılması

D) Müəyyən qrup əhali üzərində sistematik tibbi müşahidə

E) Residivəqarşı müalicənin təşkili


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
26) Əhaliyə stasionar yardımın təmin edilməsi üçün həkim vəzifələrinə olan tələbatın hesablanması necədir?

A) Çarpayının dövriyyəsi

B) Bir xəstəyə düşən çarpayı günü

C) Xəstəxana çarpayılarına tələbat

D) Çarpayı fondunun istifadə göstəricisi (%)

E) Stasionarda həkim vəzifəsinə olan tələbatın norması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

27) Deontologiya- həkim və orta tibb işçisinin borcu haqqında elmdir,bura nə aiddir?

A) Münasibətlərdə inamın yaradılması,xəstə-həkim,həkim-xəstə,həkim-xəstənin qohumları,həkimlər öz aralarında

B) Stasionarda xəstələr arasında münasibətlər

C) Xəstənin sağalması üçün əlverişli şəraitin yaradılması

D) Ən yaxşı müalicəni təmin etmək

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
28) Həkim etikası və deontologiyası kriteriyalarına nə aid deyil?

A) Humanizm və indvidualizm

B) Professionalizm

C) İndvidualizm

D) Rasionalizm

E) Humanizm


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с


29) Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri hansılardı?

A) Ölüm


B) Xəstələnmə

C) Doğuş,ölüm

D) Əlillik,ölüm

E) Xəstələnmə,ölüm


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
30) İqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin ölüm strukturunda əsas yeri nə tutur?

A) Yenitörəmələr;travma və zəhərlənmələr;tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri

B) İnfeksion və parazitar xəstəliklər;həzm traktı xəstəlikləri;psixi xəstəliklər

C) İnfeksion xəstəliklər;qan dövranı xəstəlikləri;yenitörəmələr

D) Yenitörəmələr;tənəffüs sistemi xəstəlikləri;qan dövranı xəstəlikləri

E) Qan dövranı xəstəlikləri,yenitörəmələr;travma və zədələnmələr


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с
31) Xəstəliyin öyrənilməsinin əsas üsulları hansılardır?

A) Ölümün səbəbinə görə,müraciətə görə,tibbi baxışlara görə

B) Müraciət və fiziki inkişafına görə

C) Fiziki inkişafına görə

D) Əhalinin siyahıya alınmasına və fiziki inkişafına görə

E) Əhalinin siyahıyaalınmasına görə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

32) ”Xəstələnmə“ termininin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Hec bir variant düz deyil

B) Məqsədyönlü tibbi baxışlar zamanı aşkar olunan xəstəliklər

C) Cari ildə yenidən aşkar olunan xəstəliklər

D) Periodik tibbi müayinələr zamanı aşkar olunan xəstəliklər

E) Cari ildə reqistrasiya olunan bütün xəstəliklər


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
33) Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı hansıdır?

A) Müəyyən ardıcıllıqla yerləşmiş xəstəliklər,diaqnoz və sindrom adlarının siyahısıdir

B) Müəyyən sıra ilə xəstəliklərin siyahısıdir

C) Müəyyən prinsiplə yerləşlmiş simptom,sindrom və ayrı vəziyyətlərin siyahısıdir

D) Müəyyən sıra ilə diaqnozların siyahısıdir

E) Müəyyən təyin edilmiş meyarlara uyğun ayrı-ayrı patoloji vəziyyətlərin daxil edildiyi rubrikalar sistemidir


Ədəbiyyat: Xəstəliklərin X beynəlxalq təsnifatı
34) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi sənədini hansı mütəxəssis vermək hüququna malikdir?

A) Balneomüalicəxananın həkimi

B) Məhkəmə-tibbi ekspert

C) Qanköçürmə şöbəsinin həkimi

D) Təcili yardım həkimi

E) Xəstəxananın qəbul şöbəsinin həkimi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

35) Müalicə həkimi hansı müddətə qədər əməkqabiliyyətini itirmə vərəqəsini şəxsən uzada bilər?

A) 45 günə qədər

B) 60 günə qədər

C) 10 günə qədər

D) 30 günə qədər

E) 7 günə qədər


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
36) Alkoqol,narkotik və ya toksiki sərxoşluq zamanı əmək qabiliyyətinin itirilməsi haqqında hansı sənəd verilir?

A) Xəstəlik tarixində və əmək qabiliyyətinin itirilməsi vərəqəsində sərxoşluq faktı qeyd edilməklə verilir

B) Bütün günlərə əmək qabiliyyətini itirmə vərəqəsi verilir

C) 3 günlüyə arayış,sonra əmək qabiliyyətini itirmə vərəqəsi verilir

D) Bütün günlərə arayış verilir

E) Əmək qabiliyyətini itirmə vərəqəsi verilmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
37) Vətəndaşları tibbi-sosial ekspertizaya kim göndərmək hüququna malikdir?

A) MPİ-nin rəhbəri

B) Müalicə həkimi sərbəst

C) Şöbə müdirinin təsdiqi ilə müalicə həkimi

D) Müalicə həkimi,təsdiqlənmiş göndərişlə

E) MPİ və Poliklinikanın Rəhbəri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
38) Özəl tibbi fəaliyyətlə məşğul olmağa kim icazə verir?

A) Professional tibbi assosiasiyalarla uzlaşdırılmaqla yerli icra hakimiyyəti

B) Rayon səhiyyə şöbəsi

C) Professional tibbi assosiasiyalar

D) Vilayət səhiyyə idarəetmə orqanı

E) AR-nın Səhiyyə nazirliyi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с
39) Tibbi sığorta nə deməkdir?

A) Sığorta idarəsi tərəfindən əhalinin tibbi xidmətlərinin təşkil edilməsi

B) Yığılmış vəsait hesabına müalicə və dərmanların ödənilməsi

C) Sağlamlığın qorunmasında əhalinin maraqlarının sosial müdafiə forması

D) Əhalinin sağlamlığının öyrənilməsi

E) Sığorta idarəsi tərəfindən tibbi xidmətlərin ödənilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
40) Məcburi tibbi sığortanın (MTS) ərazi proqramının formalaşdırılmasının əsaslarına nə aid deyil?

A) MTS-nın baza proqramı

B) Maliyyə vəsaitlərinin həcmi

C) Əhaliyə tibbi yardımın həcminin göstəriciləri

D) MTS-də iştirak edən tibb idarələrinin siyahısı

E) Pullu tibbi xidmətlərin həcmi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
41) MTS sığorta polisi olan vətəndaş tibbi yardımı harada ala bilər?

A) Respublikanın zonal poliklinikalarında

B) Yalnız stasionarda

C) Yaşayış məntəqəsinin istənilən poliklinikasında

D) Ərazi poliklinikasında

E) AR-nın istənilən poliklinikasında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
42) Tibbi idarənin lisenziyalaşdırılması nə deməkdir?

A) Tibbi idarəyə hüquqi şəxs statusu verilməsi prosedurası

B) Müəyyən növ fəaliyyət üçün dövlət icazəsinin verilməsi

C) Tibbi müəssisənin qeydiyyata alınması

D) Tibbi personalın işinə nəzarət

E) Əhaliyə göstərilən tibbi yardımın uyğun gəldiyi müəyyən standartları təyin etmək


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
43) Hansı tibbi müəssisə lisenziyalaşmalıdır?

A) Elmi-tədqiqat institutları

B) Dövlət xəstəxanaları

C) Heç bir variant düz deyil

D) Mülkiyyətin növündən asılı olmayaraq bütün tibbi müəssisələr

E) Şəxsi ambulator –polikliniki idarələr


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
44) Akkredasiyanın məqsədi nədir?

A) Tibb müəssisəsinin təşkilatı-hüquqi formalarının dəyişdirilməsi

B) Heç bir variant düz deyil

C) Tibb müəssisəsinin mövcud olan professional standartlara uyğun fəaliyyəti əsasında istehlakçıların maraqlarının qorunması

D) Tibb idarəsi fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

E) Tibbi yardımın həcminin təyin eilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
45) Akkreditasiya keçəndən sonra tibb idarəsinə hansı sənəd verilir ?

A) Lisenziya

B) Şəhadətnamə

C) Diplom

D) Diplom və lisenziya

E) Sertifikat


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
46) Tibbi yardımın keyfiyyəti nə deməkdir?

A) Tibbi-iqtisadi standartlara uyğun dolğun və vaxtında aparılan tədbirlər

B) Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün professional standartlar və ya texnologiyaya uyğun tədbirlər sisteminin xarakteristikası

C) Sadalanların heç biri doğru deyil

D) Adekvat müalicə üçün sərf olunan vəsaitin miqdarı ilə təyin edilir

E) Vətəndaşların tibbi yardımdan razı qalma dərəcəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə