Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Fonten tipli hemodinamiki tənzimlənməyə məruz qalacaq vahid mədəcikli “ideal” xəstə üçün nə xarakterdir?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə10/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

459) Fonten tipli hemodinamiki tənzimlənməyə məruz qalacaq vahid mədəcikli “ideal” xəstə üçün nə xarakterdir?

A) EKQ-də sinus ritmi

B) 4 yaşdan yuxarı

C) Ağ ciyər arteriyası diametrinin aorta diametrindən 0,75 çox olması

D) 4 TV/m2-dən kiçik ümumi ağ ciyər müqavimətinin olması

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

460) Vahid mədəciklə olan xəstələrdə arakəsmənin implantasiyası üçün optimal yaş dövrü hansıdır?

A) 1 yaşa qədər

B) 3-5 yaşa qədər

C) 5-10 yaşa qədər

D) 10-13 yaşa qədər

E) 2-3 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
461) Radikal tənzimləyici əməliyyat hansı tip vahid mədəciklə olan xəstələrdə yerinə yetirilir?

A) Vahid sol mədəcikdə aortanın sinistrapozisiyası ilə

B) Bölünməmiş mədəcikdə damarların normal yerləşməsi ilə

C) Vahid mədəcik sağ mədəciyin infundibulyar şöbəsi hesabına əmələ gəlmişdir, vahid sol mədəcikdə aortanın sinistrapozisiyası ilə

D) Vahid mədəcik sağ mədəciyin infundibulyar şöbəsi hesabına əmələ gəlmişdir

E) Lyamber ürəyi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
462) Fallo tetradası üçün hansı xarakter deyil?

A) Konusvari arakəsmənin önə və sola yerdəyişməsi

B) Aortanın dekstrapozisiyası

C) Sağ mədəciyin çıxış şöbəsinin daralması

D) Sağ mədəcik strukturlarının inkişaf pozğunluğu

E) Mədəciklər arası arakəsmənin restruktiv defekti


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
463) Fallo tetradasında sağ mədəciyin çıxarıcı traktının daralması nə ilə əlaqədardır?

A) “Moderator bağının” yüksək ayrılması ilə

B) Konuslu arakəsmənin uzanması ilə

C) Konuslu arakəsmənin uzanması ilə

D) Ön-yan trabekulanın hipertrofiyası ilə

E) Aortanın dekstrapozisiyası ilə


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
464) Fallo tetradasında hemodinamiki pozğunluğun ağırlığı nə ilə əsasən şərtlənir?

A) Sol mədəcik hipoplaziyası ilə

B) Mədəciklər arası arakəsmənin defektilə

C) Aortanın dekstrapozisiyası ilə

D) Ağ ciyər arteriyasının daralması ilə

E) Sağ mədəciyin hipertrofiyası ilə


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
465) Fallo tetradası mədəciklər arası arakəsmənin hansı defektilə xarakterizə olunur?

A) Əzələvi hissənin trabekulyar defekti

B) Subaortal

C) Ağ ciyər arteriyasıaltı

D) Subtrikuspidal

E) Sadalananların heç birilə


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
466) Fallo tetradasında Hiss dəstəsi defektin kənarına münasibətdə saat sferblatı üzrə necə yerləşir?

A) 3-6 radələrində

B) 6-9 radələrində

C) 1-3 radələrində

D) 9-12 radələrində

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
467) Fallo tetradasında kiçik qan dövranı hövzəsində hemodinamika hansı ilə xarakterizə edilir?

A) Güclənmiş ağ ciyər qan axını ilə

B) Kollateral ağ ciyər qan axını ilə

C) Normal ağ ciyər qan axını ilə

D) Hipertenzion ağ ciyər qan axını ilə

E) Zəifləmiş ağ ciyər qan axını ilə


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
468) Fallo tetradasında ürəyin kateterizasiyası zamanı hansı müəyyən edilmir?

A) Ağ ciyər arteriyası ilə sağ mədəcik arasında sistolik qradientin olması

B) Ağ ciyər arteriyasında sistolik təzyiqin enməsi

C) Ağ ciyər arteriyasına kateterin çətin keçirilməsi

D) Sağ mədəcikdə sistolik təzyiqin sola nisbətən yüksək olması

E) Sağ mədəcikdən aortaya kateterin keçirilməsi


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
469) Ağ ciyər arteriyasının izolə olunmuş stenozu ilə Fallo tetradasında ürəyin kateterizasiyası zamanı differensial diaqnostik məqsədlə nəyə diqqət yetirilməlidir?

A) Sağ mədəcikdə yüksək sistolik təzyiqin olmasına

B) Sağ və sol mədəciklərdə, yaxud periferik arteriyada müxtəlif təzyiqin olmasına

C) Sağ qulaqcıqda təzyiqin qalxmasına

D) Ağ ciyər arteriyasında təzyiqin enməsinə

E) Sağ mədəcik ilə ağ ciyər kötüyü arasında sistolik qradientin olmasına


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
470) Fallo tetradasında xəstənin rentgenoloji müayinəsi zamanı frontal proyeksiyada damar dəstəsinin genişlənməsinə hansı səbəb deyil?

A) Əlavə yuxarı boş vena

B) Ağ ciyər arteriyası kötüyü

C) Qalxan aorta

D) Yuxarı boş vena

E) Düz cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
471) Fallo tetradasında exokardioqrafik müayinədə nə aşkar edilmir?

A) Qalxan aortanın genişlənməsi

B) Mədəciklər arası arakəsmənin böyük defekti

C) Aypara mitral fibrozun olmaması

D) Sağ mədəcikdə arterial konusun daralması

E) Aortanın sağa yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с

472) Fallo tetradasında auskultativ nə müəyyən edilmir?

A) Defektdən qan axını nəticəsində yaranan sistolik küy

B) Zirvədə I tonun güclənməsi

C) Ağ ciyər arteriyasının stenozu nəticəsində yaranan sistolik küy

D) Ağ ciyər arteriyası üzərində II tonun zəifləməsi

E) Aorta üzərində II tonun güclənməsi


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
473) Fallo tetradasında elektrokardioqrafik olaraq nə müəyyən edilmir?

A) Ürəyin elektrik oxunun sağa yerdəyişməsi

B) V6 aparmasında R/S münasibətinin 1,0-dən kiçik olması

C) V2 aparmasında R/S münasibətinin 1,0-dən kiçik və ya bərabər olması, Kaç-Vaxtel simptomu

D) V5 aparmasında R dişciyinin S-dən böyük olması

E) V1 aparmasında R/S münasibətinin 1,0-dən böyük olması


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
474) Ebşteyn anomaliyasında bu anatomik dəyişiklik aşkar edilmir:

A) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin ikincili defekti ya oval dəliyin açıq olması

B) Trikuspidal qapağın taylarının sağ mədəciyə yerdəyişməsi

C) Ağ ciyər venalarının anomaliyası

D) Ürəyin sağ şöbələrinin böyüməsi

E) Trikuspidal qapağın papilyar əzələlərinin hipoplaziyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Подзолков В. П., Сабиров Б. Н. Аномалия Эбштейна. Москва, 2005.,240 с
475) Ebşteyn anomaliyasında müşahidə edilən hemodinamiki dəyişikliklərə nə aid deyil?

A) Kiçik qan dövranında mülayim hipovolemiya

B) Trikuspidal qapaqda requrgitasiya

C) Mitral qapaq çatmamazlığı

D) Mülayim və ya ifadə olunmuş hipoksemiya

E) Qulaqcıqlar səviyyəsində venoarterial axının olması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Подзолков В. П., Сабиров Б. Н. Аномалия Эбштейна. Москва, 2005.,240 с

476) Aortanın koarktasiyası - aortanın hansı səviyyədə seqmentar daralmasıdır ?

A) Aortanın boynu nahiyyəsində, sol körpücükaltı arteriyadan distal, arterial bağdan yuxarı və ya aşağı səviyyədə

B) Bütün sadalananlar

C) Qalxan və enən aortanın istənilən səviyyəsində

D) Sol körpücükaltı arteriyadan distal, arterial bağdan yuxarı və ya aşağı səviyyədə

E) Aortanın boynu nahiyyəsində


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
477) Fentanil nə kimi təsir edir?

A) Psixotrop preparat kimi

B) Neyroleptik kimi

C) 20-25 dəqiqə ərzində güclü ağrıkəsici kimi

D) 2-3 dəqiqə ərzində ağrıkəsici kimi

E) Antidepressant kimi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
478) Ümumi anesteziya vaxtı arterial hipotenziyaya hansı səbəb ola bilər?

A) Dərin olmayan narkoz, duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması

B) Refleksogen zonanın manipulyasiyası zamanı, duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın

C) Duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması

D) Dərin olmayan narkoz, refleksogen zonanın manipulyasiyası zamanı, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması

E) Dərin olmayan narkoz, refleksogen zonanın manipulyasiyası zamanı, duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
479) Venanın uzun müddətli kateterizasiyası nəticəsində nə ola bilər?

A) Septik flebit, kimyəvi flebit, trombemboliya, DVS sindromu

B) Kimyəvi flebit, trombemboliya, septisemiya, DVS sindromu

C) Septik flebit, kimyəvi flebit, trombemboliya, septisemiya

D) Trombemboliya, septisemiya, DVS sindromu

E) Septik flebit, trombemboliya, DVS sindromu


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
480) Turşu-qələvinin kompensə olunmuş fazası hansıdır?

A) 7.46-7.51

B) 7.19-7.28

C) 7.35-7.45

D) 7.25-7.43

E) 7.10-7.18


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
481) Qlükozanın izotonik məhlulu hansı hesab olunur?

A) 3%


B) 4,2%

C) 4,5%


D) 5%

E) 0,8%
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с


482) Ürək-ağ ciyər reanimasiyası hansıları tələb edir?

A) Puls və A/T yoxdur, tənəffüsün dayanması, huşun itməsi

B) Tənəffüsün dayanması, huşun itməsi, akrosianoz

C) Puls və A/T yoxdur, tənəffüsün dayanması, ürək tonlarının itməsi

D) Huşun itməsi, akrosianoz, ürək tonlarının itməsi

E) Puls və A/T yoxdur, tənəffüsün dayanması, huşun itməsi, akrosianoz, ürək tonlarının itməsi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с


483) Ürəyin birbaşa-ayıq yolla masajına göstəriş hansıdir?

A) Ürəyin dayanması

B) Huşun itməsi

C) Tənəffüsün dayanması

D) Ürəyin fibrilyasiyasında

E) 2 dəqiqə müddətində qapalı ürək masajında yuxu arteriyasında nəbz olarsa


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с

484) Ağ ciyərin ödemini nə əmələ gətirir?

A) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə

B) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə

C) Kolloid- osmotik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

D) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid- osmotik təzyiq qalxdıqda

E) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
485) Ağ ciyər ödemində intensiv terapiyaya hansılar daxildir?

A) Traxeobronxial sanasiya, oksigen terapiyası, ventilyasion süni tənəffüs, sidikqovucu və hormonlar, lazım olduqda qanqliolitik

B) Oksigen terapiyası, ventilyasion süni tənəffüs, sidikqovucu və hormonlar, lazım olduqda qanqliolitik

C) Venadaxili analeptiklər, traxeobronxial sanasiya, oksigen terapiyası,ventilyasion süni tənəffüs, sidikqovucu və hormonlar

D) Venadaxili analeptiklər, traxeobronxial sanasiya, sidikqovucu və hormonlar, lazım olduqda qanqliolitik

E) Venadaxili analeptiklər, traxeobronxial sanasiya, oksigen terapiyası, lazım olduqda qanqliolitik


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с

486) Asmatik statusda intensiv terapiyada hansı istifadə olunur?

A) 0,3 ml adrenalin, 240 ml hidrokartizon 5% li qlükozada həll etdikdən sonra, oksigen terapiyası, süni tənəffüs aparatına qoşulma

B) 0,3 ml adrenalin, 240 ml hidrokartizon 5% li qlikozada həll etdikdən sonra, oksigen terapiyası, natrium bikorbanat, süni tənəffüs aparatına qoşulma,bronxial lavaj inyeksion bronxoskopiyanın tətbiqi ilə, rehidratasiya, öskürəyi artırmaq

C) 240 ml hidrokartizon 5% li qlükozada həll etdikdən sonra, oksigen terapiyası, natrium bikorbanat, süni tənəffüs aparatına qoşulma, bronxial lavaj inyeksion bronxoskopiyanın tətbiqi ilə

D) Bütün sadalananlar

E) Bronxial lavaj inyeksion bronxoskopiyanın tətbiqi ilə, rehidratasiya,qanqliolitiklər, öskürəyi artırmaq


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
487) Dəniz suyunda boğulma səbəbi aşağıdakıladan hansıdır?

A) Hemoliz

B) Hiperosmolyar ağ ciyər ödemi

C) Kəskin qaraciyər çatmamazlığı

D) Hipervolemiya

E) Qanda Kali qalxır


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
488) Aspirasion sindromun (Mendelson) profilaktikası üçün hansılar vacibdir?

A) Sakitləşdirici vermək, 1 çay qaşığı soda yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl təyin etmək, simetidin təyin etmək, maqnium 3 silinatı sxemlə vermək

B) Mədəni zond vasitəsi ilə təmizləmək, 1 çay qaşığı soda yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl təyin etmək, simetidin təyin etmək, maqnium 3 silinatı sxemlə vermək

C) Mədəni zond vasitəsi ilə təmizləmək, simetidin təyin etmək, maqnium 3 silinatı sxemlə vermək

D) Bütün sadalananlar

E) Mədəni zond vasitəsi ilə təmizləmək, sakitləşdirici vermək, 1 çay qaşığı soda yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl təyin etmək


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
489) Toksiki-infeksion şok hansı ilə ola bilər?

A) Peritonitdə, Pnevmoniyada, İnfeksion endokarditdə, Pielonefritdə

B) Endometritdə, Meningitdə, İnfeksion endokarditdə, Pielonefritdə

C) Meningitdə, İnfeksion endokarditdə, Pielonefritdə

D) Peritonitdə, Pnevmoniyada, Endometritdə, Meningitdə, İnfeksion endokarditdə, Pielonefritdə

E) Peritonitdə, Pnevmoniyada, Endometritdə, Meningitdə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
490) Albumin hansı məqsədlə tətbiq olunur?

A) Hepatit vaksini kimi

B) Hormon, ferment, dərman preparatlarının transportunda universal preparat kimi

C) Orqanizmin zülalla qidasının rezervi kimi

D) Kalloid-osmotik təzyiqi plazmada saxlamaq üçün rol oynayır

E) Damardaxili mayeni artırmaq və saxlamaq məqsədi ilə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
491) Nə zaman qanaxmanın vaxtı uzanır?

A) Hemolitik kriz

B) Travmada əzələ

C) Asfiksiya

D) Yanıqlar zamanı

E) Trombositopeniya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
492) Vaksinasiyada hansı artır?

A) Anemiya

B) Trombositoz

C) Fibrinoqen

D) Hipokoaqulyasiya

E) Hiperkoaqulyasiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
493) Fibrinogenin deqradasiya elementi hansıdır?

A) Antikoaqulyant

B) Hiperkoaqulyasiya

C) Qanda olmur

D) Trombin vaxtı aşağı düşür

E) Fibrinogen konsentrasiyası aşağı düşür


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
494) Peritonitin terminal fazasına hansı xarakterikdir?

A) Toksiki dəyişiklik, Funksional bağırsaq keçməməzliyi, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı

B) Toksiki dəyişiklik, Funksional bağırsaq keçməməzliyi, DVS sindromu, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı, İmmunodefisit

C) DVS sindromu, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı, İmmunodefisit

D) Funksional bağırsaq keçməməzliyi, DVS sindromu, İmmunodefisit

E) Funksional bağırsaq keçməməzliyi, DVS sindromu, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
495) Diabetik komada hansılar müşahidə olunur?

A) Metabolik alkalozlu hiponatremiya

B) Metabolik alkalozlu tənəffüsün dekonpensə olunmuş asidozu

C) Metabolik alkalozlu dekompensə olunmuş tənəffüs alkalozu

D) Metabolik asidozla hiponatremiya

E) pH 7.35-dən yuxarı olur


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
496) Anafilaktik şokun müalicəsidə hansı preparatlar istifadə olunur?

A) Adrenalin, Qlikokortikoidlər, Antihistamin, Plazmaəvəzedicilər, Kalsium xlorid, Kofein

B) Adrenalin, Qlikokortikoidlər, Antihistamin, Plazmaəvəzedicilər

C) Adrenalin, Qlikokortikoidlər, Kalsium xlorid, Kofein

D) Plazmaəvəzedicilər, Kalsium xlorid, Kofein

E) Kalsium xlorid, Kofein


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
497) Sağ mədəciyin yüklənməsinə hansı səbəb olur?

A) Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya, Asmatik status, Aşağı şobələrin trombozu

B) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası, Pnevmotoraks, Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya, Asmatik status

C) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası, Pnevmotoraks, Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya, Asmatik status, Aşağı şobələrin trombozu

D) Pnevmotoraks, Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya

E) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası, Pnevmotoraks, Massiv atelektaz, Hidrotoraks


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s


498) Kəskin pankreatitdə diurezi forsirə etmək üçün hansı üsul istifadə olunur?

A) Mayelərlə yükləmə, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi, 1l-ə qədər zülal preparatların köçürülməsi

B) İon balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi, 1l-ə qədər zülal preparatların köçürülməsi

C) 15-20%-li mannitolu 1-1,5/kq-na köçürmək, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi, 1l-ə qədər zülal preparatların köçürülməsi

D) Mayelərlə yükləmə, 15-20%-li mannitolu 1-1,5/kq-na köçürmək, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi

E) Mayelərlə yükləmə, 15-20%-li mannitolu 1-1,5/kq-na köçürmək, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi, 1l-ə qədər zülal preparatların köçürülməsi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
499) Kəskin pankreatitdə intensiv terapiyanın məqsədi nədir?

A) Hipovalemiya və şokun müalicəsi, tənəffüs pozğunluğunun müalicəsi, su-duz mübadiləsini kəskin pozğunluğunun korreksiyası, ağrı sindromunu aradan götürmək, sitostatik və antifermentativ preparatların təyini, mədənin lokal hipertermiyası

B) Hipovalemiya və şokun müalicəsi, tənəffüs pozğunluğunun müalicəsi, su-duz mübadiləsini kəskin pozğunluğunun korreksiyası

C) Hipovalemiya və şokun müalicəsi, ağrı sindromunu aradan götürmək, mədənin lokal hipertermiyası

D) Hipovalemiya və şokun müalicəsi, tənəffüs pozğunluğunun müalicəsi, su-duz mübadiləsini kəskin pozğunluğunun korreksiyası, ağrı sindromunu aradan götürmək, sitostatik və antifermentativ preparatların təyini

E) Ağrı sindromunu aradan götürmək, sitostatik və antifermentativ preparatların təyini, mədənin lokal hipertermiyası


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с

500) Plazmaəvəzedici kimi hansı daha çox effektlidir?

A) Celatin, Plazma

B) Plazma, Ringer-laktat

C) Ringer-laktat, Kristalloid

D) Dekstran, Jelatin

E) Dekstran , Plazma


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
501) Dekstran qəbulundan sonra nə olur?

A) Qanaxma qorxusu, Qaraciyər çatmamazlığı, Bronxit

B) Qan dövranının yaxşılaşması, Bronxit

C) Qan dövranının yaxşılaşması, Qanaxma qorxusu, Qaraciyər çatmamazlığı

D) Qan dövranının yaxşılaşması, Qaraciyər çatmamazlığı, Bronxit

E) Qan dövranının yaxşılaşması, Qanaxma qorxusu, Bronxit


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с

502) Damardaxili trombozda hansı istifadə olunmalıdır?

A) Heparin, Fibrinogen, Fibrinolizin, Trombositar kütlə

B) Heparin, Fibrinogen, Fibrinolizin

C) Fibrinogen, Fibrinolizin, Trombositar kütlə

D) Heparin, Fibrinogen, Fibrinolizin

E) Heparin, Fibrinolizin


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
503) Damardaxili trombozda hansı istifadə olunmamalıdır?

A) Heparin, Fibrinogen, Fibrinolizin

B) Heparin, Fibrinogen, Fibrinolizin, Trombositar kütlə

C) Fibrinogen, Fibrinolizin, Trombositar kütlə

D) Fibrinogen, Trombositar kütlə

E) Heparin, Fibrinogen, Fibrinolizin


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
504) Plazmaəvəzedici kimi hansı daha çox effektli deyil?

A) Dekstran, Kristalloid

B) Jelatin, Plazma

C) Plazma, Ringer-laktat, Kristalloid

D) Plazma, Ringer-laktat

E) Dekstran, Plazma


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
505) Sağ mədəciyin yüklənməsinə səbəb hansı olmur?

A) Aşağı şöbələrin trombozu

B) Ağ ciyər arteriyasının tromboliyası, Pnevmotoraks

C) Pnevmotoraks, Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya

D) Ağ ciyər arteriyasının tromboliyası, Pnevmotoraks, Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya, Asmatik status, Aşağı şöbələrin trombozu

E) Massiv atelektaz, Hidrotoraks, Massiv pnevmoniya, Asmatik status, Aşağı şöbələrin trombozu


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
506) Peritonitin terminal fazasına hansı xarakterik deyil?

A) DVS sindromu, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı, İmmunodefisit

B) Toksiki dəyişiklik, Funksional bağırsaq keçməməzliyi, DVS sindromu, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı, İmmunodefisit.Bütün sadalananlar

C) DVS sindromu, İmmunodefisit

D) Toksiki dəyişiklik, Funksional bağırsaq keçməməzliyi, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı

E) Funksional bağırsaq keçməməzliyi, DVS sindromu, Qaraciyər-böyrək çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
507) Ağ ciyər ödemini hansı əmələ gətirə bilməz?

A) Kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

B) Ağ ciyərdaxili təyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

C) Ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə

D) Ağ ciyərdaxili təyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə

E) Ağ ciyərdaxili təyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə