Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) 2-ci qan qrupuna malik xəstəyə təcili plazma köçürülməlidir. Hansını köçürmək olmaz?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə11/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

508) 2-ci qan qrupuna malik xəstəyə təcili plazma köçürülməlidir. Hansını köçürmək olmaz?

A) 4-cü qrupun, 1-ci qrupun, öz qrupun

B) 4-cü qrupun, 1-ci qrupun, öz qrupun, 3-cü qrupun

C) 4-cü qrupun, öz qrupun, 3-cü qrupun

D) 1-ci qrupun, öz qrupun, 3-cü qrupun

E) 4-cü qrupun, 1-ci qrupun, 3-cü qrupun


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
509) Arteriyada oksigenin miqdarı neçə faiz olduqda xəstədə sianoz müşahidə edilməz?

A) 85% dək

B) 80%-dək

C) 95% dək

D) 100%

E) 90% dək


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
510) Tromb əmələgəlmə ehtimalına nə təsir etmir?

A) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda, Yanıqlarda, Onkoloji xəstəliklərdə, Ürəyin işemik xəstəliyində

B) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda, Yanıqlarda, Hipodinamiyada, Onkoloci xəstəliklərdə

C) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda, Hipodinamiyada, Onkoloji xəstəliklərdə, Ürəyin işemik xəstəliyində

D) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda

E) Yanıqlarda, Hipodinamiyada, Onkoloji xəstəliklərdə, Ürəyin işemik xəstəliyində


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
511) Əməliyyatdan sonrakı parezin qarşısını almaq məqsədi ilə hansı istifadə olunur?

A) Adrenomimetik, Epudural anesteziya, Paranefral blokada, Elektrostimulyasiya, Prozerin, Serotonin,imalə

B) Mədə-bağırsaq sisteminin dekompresiyası, Paranefral blokada, Elektrostimulyasiya, Prozerin, Serotonin, imalə

C) Epidural anesteziya, Mədə-bağırsaq sisteminin dekompresiyası, Paranefral blokada, Elektrostimulyasiya, Prozerin, Serotonin, imalə

D) Adrenomimetik, Epudural anesteziya, Mədə-bağısaq sisteminin dekompresiyası

E) Epudural anesteziya, Mədə-bağırsaq sisteminin dekompresiyası, Paranefral blokada, Elektrostimulyasiya


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с

512) Arteriyada oksigeinin miqdarı neçə faiz olduqda xəstədə sianoz müşahidə edilir?

A) 85%


B) 95%

C) 100%


D) 80%

E) 90%
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s


513) Sağ və sol bronxun intubasiyasına göstərişlər hansı hallardadır?

A) Plevranın mezeteliomasında

B) Bronxoplevral fistula

C) Düz cavab yoxdur

D) Bronxoektatik seqmentin rezeksiyası

E) Ağ ciyərin giqant kistasının rezeksiyasında


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
514) Hansı cərrahi əməliyyat zamanı pnevmotoraks müşahidə edilə bilər?

A) Qastroektomiya zamanı

B) Vaqotomiya zamanı

C) Treoidektomiya və traxeostomiya zamanı

D) Nefroektomiya və adrenalektomiya zamanı

E) Boyunda simpatektomiya zamanı


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
515) Bir neçə qabırğanın sınığında idarə olunan ventilyasiyaya üstünlük nə zaman verilir?

A) Qabırğaların bitişməsini sürətləndirməkdən ötürü

B) Paradoksal ventilyasiyanı aşağı salmaq üçün

C) Pnevmotoraksda

D) Ağ ciyər infeksiyasının qarşısını almaqdan ötrü

E) Ürəyin işini artırmaq üçün


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
516) Döş qəfəsi-ağ ciyər hərəkəti (compleance) əsasən hansında müşahidə edilir?

A) Astmada

B) Ağ ciyərin fibrozunda

C) Enfizemada

D) Ağ ciyər xərçəngində

E) Pnevmoniyada


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
517) Traxeyanın güclü devisiyası özünü nə zaman göstərir?

A) Sol tərəfli empiemada

B) Sol ağ ciyərin kollapsında

C) Sağ tərəfli pnevmotoraksda

D) Sol tərəfli pnevmoektomiyada

E) Urda
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s


518) Hər iki bronxun intubasiyasına mütləq göstəriş hansıdir?

A) Qida borusunda əməliyyat zamanı

B) Hemotoraks

C) Lobektomiyaya göstəriş olduqda

D) Ağ ciyər xərçəngi

E) Bronxoplevral sviş


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
519) Pnevmoniyalar zamanı hipoksemiyaya səbəb olan əsas faktorlara hansı aiddir?

A) Metobolizm pozğunluğu

B) Səthi tənəffüs

C) Ağciyər payında ventilyasiyanın olmaması

D) Bədən hərarətinin artması

E) Ağ ciyərdə təzyiq yuxarı olduqda


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
520) Paradoksal tənəffüs əsasən nə vaxt müşahidə edilir?

A) Pnevmoniyada

B) Pnevmotoraksda

C) İdarə olunan ventilyasiyada

D) Atelektazda

E) Larinqospazmda


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
521) Arxası üstə uzanmış xəstə yan tərəf üstə uzandıqda yuxarıda olan ağ ciyərdə oksigen necə dəyişir?

A) Dəyişmir

B) Azca artır

C) 15-30% azalır

D) 15-30% artır

E) Azca azalır


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
522) Qeyri spesifik spontan pnevmotoraks hansı ilə əlaqədardır?

A) Pnevmoniya

B) Anadangəlmə ağ ciyər kistası

C) Bullöz

D) Astma

E) Revmatoid artrit


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s

523) Venaların trombozunda hansı antikoaqulyantlardan təyin olunur?

A) Venadaxili mayeləri artırmaq

B) Qan elementlərinin köçürülməsi

C) DNT-nın aktivliyini aşağı salmaq

D) Fibrin məhlulu

E) Trombin


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s


524) Ağ ciyər arteriyasının trobemboliyası əasən hansı damarın hesabına olur?

A) Üz venaları

B) Səthi aşağı ətraf venaları

C) Yuxarı ətrafın dərin venaları

D) Səthi yuxarı ətraf venaları

E) Aşağı ətrafın dərin venaları


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
525) Aşağı ətrafın dərin venalarının tromboflebitinə hansı xarakterikdir?

A) Barmaqların nekrozu

B) Ətraflarda soyuma

C) Venanın gedişi boyu ödem və hiperemiya

D) Ətrafların alabəzək rənglənməsi

E) Aşağı ətrafın kəskin ödemi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
526) Aşağıda göstərilənlərin hansı biri tromboz faktoru deyil?

A) Fibrinolitik aktivliyin aşağı düşməsi

B) Venalarda hərəkətin zəifləməsi

C) Varikoz genəlmə

D) Səyrici aritmiya

E) Vena damar tamlığının pozulması


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
527) Marşeva sınağı nə zaman icra olunur?

A) Kəskin tromboflebitdə

B) Kommunukant venaların yarıtmazlığında

C) Trombozda

D) Aşağı ətraf arteriyalarının çatmamazlığında

E) Dərin venaların keçiriciliyin yoxlayarkən


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
528) Pretta sınağı nə zaman icra olunur?

A) Aşağı ətrafın arteriyaların çatmamazlığını yoxlayarkən

B) Kommunikant venaların yartımazlığını yoxlayarkən

C) Trombozda

D) Kəskin tromboflebitdə

E) Aşağı ətrafın dərin venalarının keçiriciliyini yoxlayarkən


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
529) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebitində nə tez-tez rast gəlinir??

A) Hərarətin qalxması

B) Dərinin hiperemiyası və vena gedişi boyu ödem

C) Palpasiyada kəskin ağrı

D) Distal ödem

E) Ocaqlı ağrı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
530) Tromb əmələgəlmə ehtimalını aşağıdakılardan hansı artırır?

A) Yanıqlarda

B) Ürəyin işemik xəstəliyində

C) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda

D) Hipodinamiyada

E) Onkoloji xəstəliklərdə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
531) Aşağı ətrafın dərialtı venalarının varikoz genəlməsinə hansılar aiddir?

A) Ətrafın trofik dəyişikliyi

B) Distal hissəvi ödem

C) Qıcolmalar

D) Gözlə görünən böyümüş venalar

E) Keçici axsaqlıq


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı? Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s

Ürəyin qazanılmış qüsurlarının cərrahiyyəsi

532) Mitral stenoz hansının nəticəsində daha tez-tez formalaşır?

A) İnfeksion endokardit

B) Revmatizm

C) Miokardit

D) Miokardit və infeksion endokardit

E) Revmatizm və miokardit


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
533) Mitral stenoz zamanı mitral dəliyin sahəsinin hansı ölçülərə qədər kiçilməsi qan dövranının pozulma simptomları ilə təzahür edir?

A) 3-3,5 sm²-ə qədər

B) 2-2,5 sm²-ə qədər

C) 1 sm²-ə qədər

D) 0,5 sm²-ə qədər

E) 4 sm²-dən az


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
534) Mitral stenoz zamanı kiçik qan dövranının hemodinamikası hansı ilə xarakterizə olunur?

A) Ağciyər-kapillyar təzyiqinin artması ilə, hiperovolemiya ilə

B) Hipovolemiya ilə

C) Ağciyər-kapillyar təzyiqinin artması ilə

D) Düz cavab yoxdur

E) Hiperovolemiya ilə


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
535) Ağciyər hipertoniyası aşağıdakılardan hansı sadalanan qüsurlarda müşahidə olunur?

A) Ağciyər arteriyasının stenozunda və ağciyər arteriyasının emboliyasında

B) Mitral qapağın qüsurunda və qanın soldan sağa qovulması olduqda

C) Ağciyər arteriyasının emboliyasında, ağciyər arteriyasının stenozunda və mitral qapağın qüsurunda

D) Mitral qapağın qüsurunda, qanın soldan sağa qovulması olduqda və ağciyər arteriyasının emboliyasında

E) Qanın soldan sağa qovulması olduqda, ağciyər arteriyasının emboliyasında və ağciyər arteriyasının stenozunda


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
536) Aşağıdakılardan hansı sadalanan bütün əlamətlər auskultasiya zamanı mitral stenozun kriteriyası hesab olunur?

A) Sistolik küy və birinci tonun ikiləşməsi və ikinci tonun aksenti

B) Presistolik güclənmə ilə müşayiət olunan diastolik küy, sistolik küy və birinci tonun ikiləşməsi və ikinci tonun aksenti

C) Çırpılan birinci ton, sistolik küy və birinci tonun ikiləşməsi və ikinci tonun aksenti

D) Çırpılan birinci ton, birinci tonun ikiləşməsi və ikinci tonun aksenti və presistolik güclənmə ilə müşayiət olunan diastolik küy

E) Birinci tonun ikiləşməsi və ikinci tonun aksenti, presistolik güclənmə ilə müşayiət olunan diastolik küy və sistolik küy


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
537) Formalaşmış mitral stenoz aşağıdakılardan hansı sadalanan bütün auskultativ fenomenlərlə xarakterizə olunur?

A) Üçüncü tonla əlaqəli olan sistolik küy və protodiastolik küy

B) Protodiastolik küy, üçüncü tonla əlaqəli olan sistolik küy, erkən mezodiastolik və presistolik küy

C) Protodiastolik küy və erkən mezodiastolik, presistolik küy və erkən mezodiastolik küy

D) Erkən mezodiastolik və presistolik küy, üçüncü tonla əlaqəli olan sistolik küy və erkən mezodiastolik küy

E) Erkən mezodiastolik küy, protodiastolik küy və üçüncü tonla əlaqəli olan sistolik küy


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
538) Mitral stenozlu xəstələrdə aşağıda sadalanan aritmiyalardan hansı daha tez-tez müşahidə olunur?

A) Qulaqcığın fibrillyasiyası

B) Sinus bradikardiyası

C) Paroksizmal qulaqcıq taxikardiyası

D) Sol qulaqcıq ritmi

E) Səyrici aritmiya


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

539) Mitral stenozun ən erkən simptomu hansıdır?

A) Qaraciyərin böyüməsinin ardınca qarın boşluğunda ağrı

B) Periferik ödemlər

C) Ortopnoe

D) Qulaqcıq aritmiyası nəticəsində ürəkdöyünmə

E) Təngnəfəslik


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

540) Qapalı mitral komissurotomiya mitral stenozun aşağıdakı hansı morfoloji variantlarında həyata keçirilə bilər?

A) Qapaqaltı strukturlar dəyişməmişdir

B) Qapağın I dərəcəli kalsinozu

C) Qapaqaltı strukturların qısalması ilə gedən tayın cüzi qalınlaşması

D) Qapağın II dərəcəli kalsinozu

E) Tayların fibrozu və deformasiyası


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
541) Mitral stenozdan əziyyət çəkən qadında hansı halda hamiləlik yol verilməlidir?

A) Yeni meydana gəlmiş səyrici aritmiyanın, ağciyər hipertenziyasının (II dərəcə) olması

B) Ürək çatmamazlığının başlanğıc simptomları ilə təzahür edən ürək qüsurunda revmatizmin aktivlik əlaməti varsa (Nesterova görə I dərəcə)

C) Ürək çatmamazlığının aydın nəzərə çarpan əlamətləri və revmatik prosesin kəskinləşməsi olmayan ürək qüsurunda

D) Sol mədəcik və ya total çatmamazlıq əlamətləri ilə gedən dekompensəolunmuş ürək qüsuru, revmatizm (A-II dərəcə) səyrici aritmiya və ağciyər hipertoniyasının III mərhələsi

E) Revmatizmin aktiv fazasının (A-I dərəcə), yeni meydana gəlmiş səyrici aritmiyanın, ağciyər hipertenziyasının (II dərəcə) olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
542) Ürəkdaxili trombozun patogenezində aparıcı faktor hansıdır?

A) Səyrici aritmiya və qüsurun müddəti

B) Qüsurun özünün xarakterindən asılı olaraq qanın sol qulaqcıqda durğunluğu və revmatik prosesin kəskinləşmə tezliyi

C) Qüsurun müddəti və qüsurun özünün xarakterindən asılı olaraq qanın sol qulaqcıqda durğunluğu

D) Revmatik prosesin kəskinləşmə tezliyi və qüsurun müddəti

E) Qüsurun özünün xarakterindən asılı olaraq qanın sol qulaqcıqda durğunluğu və səyrici aritmiya


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

543) Sol qulaqcıq və sol mədəcik arasında diastolik təzyiq qradiyenti hansı halda yaranır?

A) İzoləolunmuş aortal stenozda

B) Mitral çatmamazlıqda

C) Mitral stenozda

D) İzoləolunmuş aortal çatmamazlıqda

E) Mitral stenozda və izoləolunmuş aortal stenozda


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.

544) Qazanılmış mitral çatmamazlığın formalaşmasında ən tez-tez rast gəlinən səbəb hansıdır?

A) Revmatizm

B) Miokard infarktı

C) İnfeksion endokardit

D) Travma

E) Miokardit


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
545) Mitral çatmamazlığının ən tipik klinik təzahürü hansıdır?

A) Ürək nahiyəsində ağrı və ağciyər ödemi, qanhayxırma

B) Təngnəfəslik və ürək nahiyəsində ağrı

C) Ağciyər ödemi, qanhayxırma və taxikardiya

D) Taxikardiya və ürək nahiyəsində ağrı

E) Təngnəfəslik və taxikardiya


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
546) Mitral çatmamazlığın sistolik küyünün intensivliyi hansı halda artır?

A) Tənəffüsdən asılı deyildir

B) Dərindən nəfəsalma zamanı

C) Valsalva sınağı zamanı

D) Artmır

E) Tənəffüsün ləngiməsi zamanı


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
547) Mitral çatmamazlıq zamanı plastik əməliyyat aşağıdakılardan hansı qapağın bütün sadalanan vəziyyətlərində həyata keçirilə bilər?

A) Xordal sapların uzanmış olması, ön tağın xordasının 2/3 hissəsindən çoxunun qopması və xordalardan birinin ön taydan qopması

B) Fibroz həlqənin dilatasiyası, ön tağın xordasının 2/3 hissəsindən çoxunun qopması və xordalardan birinin ön taydan qopması

C) Xordalardan birinin ön taydan qopması

D) Fibroz həlqənin dilatasiyası, xordal sapların uzanmış olması və xordalardan birinin ön taydan qopması

E) Ön tağın xordasının 2/3 hissəsindən çoxunun qopması, fibroz həlqənin dilatasiyası və xordal sapların uzanmış olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
548) Qapaqların protezi olan xəstələr üçün spesifik ağırlaşmaya hansı aiddir?

A) Tromboz və ümumi emboliya

B) Hemorragik ağırlaşmalar

C) İnfeksion endokardit

D) Bütün sadalananlar

E) Paraprotez fistulalar və protezin funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
549) Miksomanın ən çox yerləşdiyi lokalizasiya hansıdır?

A) Sol mədəcik

B) Sol və sağ qulaqcıq

C) Sağ mədəcik

D) Sağ qulaqcıq

E) Sol qulaqcıq


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
550) Sol qulaqcığın miksomaları zamanı hansı daha çox müşahidə olunur?

A) Mitral dəliyin stenozlaşması

B) Mitral dəliyin stenozlaşması və sol atrioventrikulyar dəliyin stenozu

C) Mitral qapağın çatmamazlığı

D) Sol atrioventrikulyar dəliyin stenozu və çatmamazlığı

E) Mitral qapağın çatmamazlığı və sol atrioventrikulyar dəliyin stenozu


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
551) Mitral çatmamazlıq zamanı əməliyyata göstəriş hansıdır?

A) Yüngül fiziki yüklənmə zamanı zirvədə küylə birlikdə təngnəfəsliyin də meydana çıxması və izoləolunmuş sistolik küy

B) Kifayət qədər fiziki yüklənmə zamanı təngnəfəsliyin meydana çıxması

C) İzoləolunmuş sistolik küy

D) İzoləolunmuş sistolik küy və kifayət qədər fiziki yüklənmə zamanı təngnəfəsliyin meydana çıxması

E) Yüngül fiziki yüklənmə zamanı zirvədə küylə birlikdə təngnəfəsliyin də meydana çıxması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
552) Mitral qapağın açıq üsulla korreksiyası əməliyyatından sonrakı müalicə aşağıdakılardan hansına istiqamətlənmişdir?

A) Qaraciyər-böyrək çatmamazlığının müalicəsinə, infeksion ağırlaşmaların profilaktikasına və hemorragik ağırlaşmaların profilaktikasına

B) İnfeksion ağırlaşmaların profilaktikasına, hemorragik ağırlaşmaların profilaktikasına və ürək çatmamazlığının profilaktikasına

C) İnfeksion ağırlaşmaların profilaktikasına və hemorragik ağırlaşmaların profilaktikasına

D) Hemorragik ağırlaşmaların profilaktikasına və ürək çatmamazlığının profilaktikasına

E) Ürək çatmamazlığının profilaktikasına və infeksion ağırlaşmaların profilaktikasına


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
553) Aortal çatmamazlıq hansının nəticəsində meydana çıxır?

A) Tayın komissuralara bitişməsi və tayın qalınlaşması

B) Fibroz həlqənin dilatasiyası və tayın komissuralara bitişməsi

C) Fibroz həlqənin dilatasiyası və tayın qısalması

D) Tayın qalınlaşması və qısalması

E) Tayın qısalması və tayın komissuralara bitişməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

554) Aortanın qalxan hissəsinin genişlənməsi aşağıdakılardan hansı üçün xarakterikdir?

A) Aortal çatmamazlıq

B) Mitral-aortal stenoz

C) Aortal stenoz

D) Mitral stenoz

E) Mitral çatmamazlıq


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
555) Aortal stenoz zamanı ölümün ən tez-tez rast gəlinən səbəbi hansıdır?

A) Ürək çatmamazlığı

B) Koronar çatmamazlıq

C) Ritmin pozulması

D) Ağ ciyərin ödemi

E) Ürəkdaxili hemodinamikanın pozulması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
556) Sol mədəcikdə yüksək sistolik təzyiq hansı üçün xarakterikdir?

A) Aortal stenoz

B) Mitral çatmamazlıq

C) Mitral stenoz

D) Aortal çatmamazlıq

E) Heç bir cavab düzgün deyil


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
557) Aortal stenoz zamanı kiçik qan dövranında durğunluq əlamətləri nə zaman təzahür edir?

A) Sol mədəcikdə son-diastolik təzyiqin 10 mm.c.süt-dan yuxarı yüksəlməsi zamanı

B) Sol mədəciyin hipertrofiyası zamanı

C) Ritm pozğunluğu zamanı

D) Arterial hipertenziya zamanı

E) Sol mədəciyin yüksək sistolik təzyiqi zamanı


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
558) Koronar arteriyaların zədələnməsi olmayan hallarda stenokardiya əksərən nə vaxt rast gəlinir?

A) Mitral stenoz zamanı

B) Aorta dəliyinin stenozu zamanı

C) Mitral çatmamazlıq zamanı

D) Aortal çatmamazlığı zamanı

E) Ağciyər arteriyalarının stenozu zamanı


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
559) Aorta üzərindəkinə nisbətən ağciyər arteriyası üzərində ikinci ton hansı halda daha ucadan eşidilir?

A) Mitral stenoz zamanı

B) Ağciyər hipertenziyası zamanı

C) Bütün sadalanan hallarda

D) Normada gənc insanlarda

E) Ağciyər arteriyası şaxələrinin çoxsaylı emboliyalarında


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
560) Solda ikinci, üçüncü qabırğaarası sahədə yaxşı eşidilən kobud sistolik küy hansı ilə əlaqədardır?

A) Aorta qapaqlarının çatmamazlığı ilə

B) Ağciyər hipertenziyası ilə

C) Aorta dəliyinin stenozu ilə

D) Ağciyər arteriyasının stenozu ilə

E) Qanın ağciyər arteriyasına requrgitasiyası ilə


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
561) Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla bütün sadalananlar tam köndələn blokada törədə bilər?

A) Kəskin revmatizm

B) Xinidin qəbulu

C) Efedrin qəbulu

D) Diqoksinin qəbulu

E) Ürəyin işemik xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
562) Aortal qapağın çatmamazlığı zamanı arterial təzyiq necə olur?

A) Sistolik enmiş, diastolik yüksəlmiş olur

B) Sistolik normal, diastolik enmiş olur

C) Sistolik normal və ya yüksəlmiş, diastolik enmiş olur

D) Yuxar ətraflarda yüksəlmiş, aşağı ətraflarda enmiş olur

E) Normal olur


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə