Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Sağ mədəcik çatmamazlığı əlamətlərinin erkən təzahür etməsi hansı üçün xarakterikdir?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə12/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

563) Sağ mədəcik çatmamazlığı əlamətlərinin erkən təzahür etməsi hansı üçün xarakterikdir?

A) Mitral çatmamazlıq

B) Aortal qüsur

C) Mitral-aortal qüsur

D) Mitral-triskupidal stenoz

E) İzoləolunmuş mitral stenoz


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

564) Yayılmış zirvə təkanı hansı üçün xarakterikdir?

A) Heç bir cavab düzgün deyil

B) Aortal çatmamazlıq

C) Mitral çatmamazlıq

D) Aortal stenoz

E) Mitral stenoz


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
565) İnfeksion endokardit zamanı əksər hallarda hansı zədələnir?

A) Aortal və mitral qapaqlar

B) Üçtaylı qapaq

C) Aaortal qapaq

D) Ağciyər arteriyasının qapağı

E) Mitral qapaq


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

566) Aortal çatmamazlıq hansının nəticəsi ola bilər?

A) Kəskin revmatizm

B) Bütün sadalanan səbəblər

C) Aortanın təbəqələnən anevrizması

D) Bədxassəli hipertenziya

E) Bakterial endokardit


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
567) Sol mədəciyin kəskin çatmamazlığı üçün hansı xarakterikdir?

A) Periferik ödemlər

B) Oliquriya

C) Assit


D) Ağciyər ödemi

E) Qaraciyərin böyüməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.
568) Infeksion endokardit zamanı birincili xroniki ocaq hansıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Alveolar pioreya

C) Öd yollarında, sidik kisəsində, bağırsaqda, cinsiyyət orqanlarında pioreya, osteomielitlər

D) Xroniki tonzillitlər, otitlər, sinusitlər

E) Dişin qranulemaları


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

569) Sadalananlardan hansı infeksion endokardit zamanı periferik qanda xarakterik dəyişiklik hesab olunmur?

A) Leykopeniya

B) Leykositoz

C) Trombositopeniya

D) Anemiya

E) EÇS-in yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
570) Sadalananlardan hansı infeksion endokardit zamanı xarakterik klinik əlamət hesab olunmur?

A) Qaraciyərin böyüməsi

B) Yüksək hərarət, titrətmə, tər ifrazının artması, limfa düyünlərinin, dalağın böyüməsi

C) Ürək qüsurlarının əmələ gəlməsi (əksər hallarda aortal qapağın)

D) Petexiyalar, aşağı göz qapaqlarının selikli qişalarına qansızmalar

E) Lukin-Libman simptomu


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

571) Infeksion endokarditli xəstələrdə təcili hospitalizasiya tələb edən klinik əlamətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) Tromboembolik ağırlaşmalar

B) Auskultasiyada küyün meydana çıxması

C) Ambulator müalicənin effektinin olmaması

D) Bütün sadalananlar

E) Aktiv prosesin əlamətlərinin olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.
572) Qapaqlı infeksion endokarditin ayırd edilən aşağıdakı klinik variantlarından hansı istisna təşkil edir?

A) Kəskin

B) Qeyri-aktiv faza

C) Birincili xroniki

D) Remissiya və ya kəskinləşmə

E) Yarımkəskin


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.
573) Mitral qapağın birincili endokarditi zamanı hansı istisna olmaqla qapağın bütün morfloloji dəyişikliklərinə tez-tez rast gəlinir?

A) Tayın cırılması

B) Xordanın qopması

C) Stenozlaşma

D) Perforasiya

E) Vegetasiya


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


574) Infeksion endokarditin aktiv fazasının diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansı daha dürüst hesab edilir?

A) Gecə tərləmələri və titrəmələr və hepatomeqaliya

B) Hepatomeqaliya və qıcolmalar

C) Hepatomeqaliya və splenomeqaliya

D) Splenomeqaliya və qıcolmalar

E) Splenomeqaliya, gecə tərləmələri və titrəmələr


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
575) Qapağın infeksion endokarditinin aktiv fazasında əməliyyata göstəriş

hansıdır?

A) Embolizasiya

B) Aradan qaldırıla bilməyən infeksiya, bakteremiya

C) Proqressivləşən ürək çatmamazlığı

D) Bütün sadalananlar

E) Klapanların destruksiyası


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
576) Aşağıda sadalananlardan hansı ürəyi sağa və ya sola doğru sıxa bilər?

A) Döş qəfəsinin travması

B) Sadalananların hamısı eyni tezliklə rast gəlinir

C) Döş qəfəsi daxili xoşxassəli şişlərdə

D) Yuxarı boş venanin birincili trombozu

E) Bronx-ağciyər və divararalığının xərçəngi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
577) Yuxari boş vena sindromunda əsas əhəmiyyət nə daşıyır?

A) Ürəyin hemodinamikasının pozulması

B) Əsas xəstəliyin simptomatikası

C) Bütün sadalananlar

D) Yuxarı ətrafın dərin və səthi venalarının, gövdə venalarının venoz durğunluğu

E) Baş beyinin venoz durğunluğu


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
578) Yuxarı boş vena sindromunun diaqnostikasında nə istifadə olunmalıdır?

A) Fleboqrafiya

B) Flebotonometriya

C) Exolokasiya

D) Bütün sadalananlar

E) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
579) Yuxarı boş vena sindromu diaqnozu ilə olan xəstədə daha çox icra olunan cərrahi əməliyyat növü hansı sayılır?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Yuxarı boş venanın protezləşdirilməsi

C) Yuxarı və aşağı vena hövzələri arasında ekstraanatomik şuntlanma

D) Vena hemiaziyqos-la sağ qulaqcığın qulağı ilə şuntlama

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
580) Sadalananlardan hansı Pedcett-Şrettera sindromudur?

A) Körpücük-əzələaltı nahiyyənin kəskin trombozu

B) Yuxarı ətrafların posttromboflebitik sindromu

C) Körpücük-əzələaltı nahiyyənin kəskin trombozundan sonra yaranmış xroniki venoz çatmamazlıq

D) Pedcett-Şrettera sindromu venoz patalogiyaya aid deyil

E) Yuxarı vena hövzəsinin kəskin trombozu


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва

581) Pedcett-Şrettera xəstəliyinin kliniki şəklinə nə aiddir?

A) Aşağı ətrafların proqressə edici ödemi

B) Bütün sadalananlar

C) Dərialtı venaların görünməsi

D) Aşağı ətraflarda güclü ağrı və dəridə sianoz

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
582) Pedcett-Şrettera sindromunun diaqnozunun qoyulması məqsədi ilə aşağıdakı hansı

müayinə aparılmalıdır?

A) Dopler USM-i

B) Ultrasonoqrafiya

C) Bütün sadalananlar

D) Fleboqrafiya

E) Kompyüter tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
583) Pedcett-Şrettera sindromunun radikal cərrahi müalicəsinə nə aiddir?

A) Trombektomiya

B) Autovenoz şuntlama

C) Venolizis

D) I qabırğanın rezeksiyası

E) Vəziyyətindən asılı olaraq konbinə olunmuş əməliyyat edilməli


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
584) Yuxarı ətrafların okluziyası zamanı nə əməliyyat olunmalıdır?

A) I qabırğanın rezeksiyası, skalenotomiya

B) Autovenoz şuntlama, tombozun aradan qaldırılması

C) Autovenoz protezləşdirmə

D) Autovenoz şuntlama, müvəqqəti arteriovenoz stomanın qoyulması, trombozun əmələ gəlməsini aradan götürmək

E) Trobektomiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
585) Qara ciyər sirrozunda daha çox nə inkişaf edir?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Qara ciyər daxili portal blok

C) Qara ciyər altı portal blok

D) Qarışıq formalı portal blok

E) Qara ciyər üstü portal blok


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
586) Qara ciyər sirrozunda portal hipertenziya nə ilə əlaqəlidir?

A) Qara ciyər daxili öd yollarının zədələnməsi

B) Qlisson kapsulunun fibrozlaşması

C) Qara ciyər daxili öd yollarının okklüziyası

D) Qara ciyərin fibroz toxumasının diffuz dəyişiklik

E) Paycıqdaxili düyünlü regenerasiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
587) Qapı venasında yüksək təzyiq aşağıda sadalananlardan hansında kollateral qan dövranının inkişafına səbəb olur?

A) Qida borusunun venoz kələfi

B) Qarını ön divarının vena sistemi

C) Bütün sadalananlar

D) Düz bağırsaq sahəsi

E) Mədənin vena sistemi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва


588) Aşağıda salanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?

A) Assit


B) Qida borusu venalarının genəlməsi

C) Splenomeqaliya

D) Dərialtı kollateralların inkişafı, venaların varikoz genəlməsi

E) Hepatomeqaliya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
589) Portal hipertenziyanın erkən əlamətlərinə nə aiddir?

A) Periodik ishal

B) Bütün sadalananlar

C) Bağırsaqların daim dolu olması hissi

D) Periodik ishal, qaraciyəraltı nahiyyənin ağrılı olması

E) Qarnın köpməsi və epiqastrumda dolma hissi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
590) İfadə olunmuş portal hipertenziya və hipersplenizm olan xəstəyə nəyi aid etmək olmaz?

A) Trombositopeniya

B) Anemiya

C) EÇS artması

D) Leykopeniya

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
591) Valsalva sinusunun anevrizmasının açılması zamanı auskultativ mənzərə nə ilə müşaiyət olunmur?

A) Qulaqcıqar arası arakəsməsinin defektilə

B) Ağ ciyər arteriyasının stenozu ilə

C) Açıq arterial axacaqla

D) Sadalananların heç biri ilə

E) Fallo tetradası ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
592) Mədəciklər arası arakəsməsinin defekti sadalanan hansı qüsurların vacib komponentidir?

A) Ağ ciyər arteriyasının stenozu ilə

B) Açıq arterial axacaq

C) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin defekti

D) Valsalva sinusunun anevrizmasının sağ mədəciyə açılması ilə

E) Ümumi arterial kötük


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
593) Ağ ciyər arteriyasının izolə olunmuş stenozunda xarakterik simptom hansıdr?

A) Ürək nahiyyəsində ağrı

B) Taxikardiya

C) Erkən təngnəfəslik

D) Sianoz

E) Qan dövranı çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.

594) Ağ ciyər arteriyasının izolə olunmuş stenozu aşağıdakı formada rast gəlinir?

A) Sadalananların heç biri

B) Kombinəedilmiş

C) Qapaqcıqaltı

D) Qapaqcıqlı

E) Qapaqcıqüstü


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с


595) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində dodaqların sianozu hansı qrup xəstələrdə olur?

A) 2 qrup

B) 3-a qrup

C) 3-b və 4 qrup

D) 1 qrup

E) 4 qrup


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
596) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək donqarı harada əmələ gəlir?

A) Sol qulaqcıq

B) Sağ mədəcik

C) Sol mədəcik

D) Bütün sadalananlar

E) Sağ qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
597) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək əsasında II tonun ikiləşməsi nə zaman rast gəlinir?

A) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısında

B) Qanın geriyə axıntısında

C) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısında

D) Yüksək ağ ciyər hipertenziyasında

E) Ağ ciyər hipertenziyası səviyyəsindən asılı deyil


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
598) Ağ ciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti nəyin əlamətidir?

A) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısının

B) Yüksək ağ ciyər hipertenziyasının

C) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısının

D) Qanın venoarterial axıntısının

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

599) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək əsasında mezodiastolik küy hansı qrupda rast gəlir?

A) I hemodinamik qrupda

B) III-b hemodinamik qrupda

C) II hemodinamik qrupda, III-a hemodinamik qrupda

D) III-a hemodinamik qrupda

E) II hemodinamik qrupda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
600) Mədəciklər arası arakəsməsinin defekti nə zaman afonik ola bilər?

A) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısında

B) Qanın venoarterial axıntısında

C) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısında

D) Qanın yüksək olmayan arteriovenoz axıntısında

E) Sadalananların heç birində


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
601) Bir yaşa qədər uşaqda mədəciklər arası arakəsməsinin defektində əməliyyata göstəriş hansıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Defektdən böyük qan axıntısının olması

C) Respirator xəstəliklərin tezləşməsi və hipotrofiya

D) Qan döbranı çatmamazlığı

E) Artan ağ ciyər hipertenziyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
602) Mədəciklər arası arakəsməsinin ağ ciyər hipertenziyası ilə perimembranoz subtrikuspidal defektinə hansı şöbədən müdaxilə məqsədəuyğundur?

A) Sağ qulaqcıqdan

B) Aortadan

C) Ağ ciyər arteriyasının kötüyündən

D) Sağ mədəcikdən

E) Sol mədəcikdən


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
603) İlkin qulaqcıq arakəsməsinin inkişaf pozğunluğu nəyə səbəb olur?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsməsinin ikincili mərkəzi defektinin inkişafına

B) Sadalananların heç birinə

C) Aşağı-arxa defektin inkişafına

D) İlkin defektin inkişafına

E) Qulaqcıqlar arası arakəsməsinin yüksək defektinin inkişafına


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

604) Atrioventrikulyar qapaqcıqların parçalanması nə üçün xarakterdir?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin aşağı-arxa defekti üçün

B) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin birincili defekti üçün

C) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin ikincili defekti üçün

D) Sadalananların heç biri üçün

E) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin yüksək yerləşən defekti üçün


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
605) Ağ ciyər venalarının anomal drenajını nə müşayiət edir?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin yüksək defekti

B) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin birincili defekti

C) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin mərkəzi defekti

D) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin aşağı-arxa defekti

E) Düz cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

606) Mədəciklər arası arakəsmənin defektinin bağlanmasına əks göstəriş sayılan EKQ dəyişiklikləri hansılardır?

A) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsilə elektrik oxunun normal vəziyyəti

B) Hər iki mədəciyin yüklənməsilə elektrik oxunun normal vəziyyəti

C) Elektrik oxunun sola yerdəyişməsi

D) Sağ mədəciyin sistolik və sol mədəciyin diastolik yüklənməsilə elektrik oxunun sağa yerdəyişməsi

E) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsilə elektrik oxunun sağa yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

607) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində xəstənin ümumi vəziyyətinin yaxşılaşması nə vaxt baş verir?

A) Defektin bağlanması və ya ölçülərinin kiçilməsi nəticəsində, yüksək ağ ciyər hipertenziyası nəticəsində,ağ ciyər arteriyasinın stenozunda

B) Ağ ciyər arteriyasinın stenozunda

C) Yüksək ağ ciyər hipertenziyası nəticəsində

D) Defektin bağlanması və ya ölçülərinin kiçilməsi nəticəsində

E) Düz cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

608) Mədəciklər arası arakəsmənin defektləri nə vaxt öz-özünə bağlanırlar?

A) Böyük olmayan əzələ defekti

B) Sadalananların heç biri

C) Ağ ciyər altı

D) Perimembranoz subtrikuspidal defekti

E) Aortaaltı defekt


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

609) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində Eyzenmenqer sindromunda əlamətlər hansılardır?

A) Ürək zirvəsində kobud sistolik və mezodiastolik küy

B) Ürək əsasında II tonun ikiləşməsi, II tonun aksentləşməsi

C) Ürək əsasında II tonun ikiləşməsi

D) Ağ ciyər arteriyası üzərində diastolik küy

E) II tonun aksentləşməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
610) Mədəciklər arası arakəsmənin defektini bağlayarkən qulaqcıqlardan keçməklə yanaşma nə zaman məqsədəuyğundur?

A) Arakəsmənin əzələ hissəsindəki (gətirici) defektində

B) Arakəsmənin perimembranoz subtrikuspidal defektində

C) Arakəsmənin əzələ hissəsindəki (aparıcı) defektində

D) Arakəsmənin aortaaltı defektində

E) Sadalananların heç birində


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
611) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalda ağ ciyər qan dövranı necə dəyişir?

A) Zəifləyir

B) Arterial tipli güclənmişdir

C) Yüksək ağ ciyər hipertenziyası əlamətləri olur

D) Normal olur

E) Genişlənmiş kollateral damarların inkişafı ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с


612) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalda auskultativ mənzərəyə sadalananlardan hansı aiddir?

A) Ürək əsasında II tonun ikiləşməsi

B) Döş sümüyündən solda II-III qabırğa arasında sistolik küy

C) Döş sümüyündən solda III-IV qabırğa arasında diastolik küy

D) II tonun aksenti

E) Zirvədə sistolik küy


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
613) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin defektinin bağlanması zamanı Hiss dəstəsinin zədələnməməsi üçün natamam atrioventrikulyar kommunikasiyanı bərpa edərkən zaplata hara tikilir?

A) Koronar sinusdan bayıra

B) Üçtaylı qapağın arakəsmə tayının əsasının arxasına

C) Mitral qapağın ön tayının əsasının arxasına

D) Üçtaylı qapağın fibroz həlqəsinin arxasına

E) Koronar sinusdan bayıra, üçtaylı qapağın arakəsmə tayının əsasının arxasına


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
614) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalda xarakter angiokardioqrafik əlamət hansıdır?

A) Ağ ciyər arteriyasının təkrar kontrastlaşması

B) Sol mədəcikdən axın yollarının daralması

C) Kontrastın sol mədəcikdən sağa keçməsi

D) Sağ qulaqcığın sol mədəcikdən kontrastlaşması

E) Sağ mədəcikdən çıxışın daralması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
615) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalın diaqnostikasında kontrast maddə hara vurulmalıdır?

A) Sağ qulaqcığa

B) Sol mədəciyə

C) Sol qulaqcığa

D) Aortaya

E) Sağ mədəciyə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
616) Ürəyin sağ şöbələrinin kateterizasiyası zamanı atrioventrikulyar kanalı olan xəstələrdə oksigenin yüksək göstəriciləri harada təyin edilir?

A) Aşağı boş venada

B) Ağ ciyər arteriyasında

C) Yuxarı boş venada

D) Sağ qulaqcıqda

E) Sağ mədəcikdə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
617) Ümumi atrioventrikulyar kanalın tənzimlənməsinə nə aiddir?

A) Mitral qapağın ön tayının tamlığının bərpası

B) Mədəcik-qulaqcıq əlaqəsinin plastikası

C) Bütün sadalananlar

D) Ümumi atrioventrikulyar dəliyin arterial və venoz hissələrə ayrılması

E) Üçtaylı qapağın arakəsmə tayının tamlığının bərpası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
618) Anatomik hissəvi açıq atrioventrikulyar kanal üçün nə xarakterdir?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin ikincili defekti

B) Açıq oval dəliyin olması

C) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti

D) Bütün sadalananlar

E) Atrioventrikulyar qapaqların inkişaf pozğunluğu ilə keçən qulaqcıqlar arası arakəsmənin birincili defekti?


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə