Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Döş aortası anevrizması formasına görə necə bölünür?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə15/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

732) Döş aortası anevrizması formasına görə necə bölünür?

A) Ayrılan

B) Həqiqi

C) Yalançı

D) Həqiqi və ya yalançı ola bilər

E) Qeyd olunanların hamısı düzdür


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
733) Döş aortasının anevrizması formasına görə necə ola bilər?

A) Diffuz

B) Kisəşəkilli

C) Əsasən kisə şəkilli olur bəzən də diffuz formada olur

D) Qıfşəkilli

E) Qeyd olunanların hər biri


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000

734) Aortanın ayrılan anevrizmasının əsas kliniki əlamətlərinə nə aiddir?

A) Döş sümüyünün arxasında ağrılar

B) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

C) Aortal çatmamazlıq

D) Arterial təzyiqin aşağı düşməsi

E) Aortal stenoz


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
735) Aortanın ayrılan anevrizmasının diaqnostikasında əsas rolu nə oynayır?

A) Exokardioqrafiya

B) Aortoqrafiya

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
736) Aortanın ayrılan anevrizmasının diaqnostikasında ən informativ üsula nə aiddir?

A) Qeyd olunanların hamısı

B) Elektrokardioqrama

C) Radioizotop angioqrafiya

D) Exokardioqrafiya

E) Tonokardioqramma


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
737) Aortanın ayrılan anevrizması zamanı cərrahi əməliyyata göstəriş hansı halda qoyulur?

A) Kəskin ağrı simdromu zamanı

B) Cərrahi əməliyyat göstəriş deyil

C) Yaşlı şəxslərdə

D) Bu patologiya ilə xəstələrdə 100% -li letallıq təstiq edilərsə

E) Hipotomiya zamanı


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
738) II tip ayrılan anevrizma zamanı intraoperasion ağırlaşmaya nə daxildir?

A) Qanaxma

B) Taxikardiya

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Aortanı sıxan zaman hipertenziya

E) Hipotoniya


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000

739) Döş aortasının ayrılan anervizması zamanı erkən əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmaya nə aiddir?

A) Göstərilənlərin hamısı ola bilər

B) Aşağı ətraf arteriyalarında emboliya

C) Anuriya

D) Beynin emboliyası

E) Spinal pozğunluq


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
740) Qarın aortasının anevrizması bu aortanın nə qədər genişlənməsidir?

A) 2 dəfədən az olmayaraq

B) 3 dəfədən az olmayaraq

C) 4 dəfədən az olmayaraq

D) 2,5 dəfəyə qədər

E) 2,0 sm


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
741) Qarın aortasının 5,0 sm-dən çox anevrizması zamanı, onun partlaması ilə əlaqədar 5 yaşa qədər ölümə neçə faiz xəstələrdə rast gəlinir?

A) 50 % xəstələrdə

B) 30 % xəstələrdə

C) 20 % xəstələrdə

D) 70 % xəstələrdə

E) 90 % xəstələrdə


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000


742) Qarın aortasının anevrizmasının kliniki əlamətlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?

A) Çəkinin azalması, qəbizlik

B) Qarında sızıldayan ağrılar

C) Qarında pulsasiyanın güclənməsinin hiss olunması

D) Qarın boşluğunda şişəbənzər törəmənin olması

E) Anevrizma üzərində sistolik küy


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
743) Qarın aortasının anevrizması ilə ən çox rast gəlinən yanaşı patologiyaya hansıdır?

A) Qeyd olunanların hamısı

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Arterial hipertenziya

D) Posfinfarkt kardioskleroz

E) Aşağı ətraf arteriyalarının aterosklerozu


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
744) Qarın aortasının anevrizmasının rentgenoloji müayinəsinə nə daxildir?

A) Qarın boşluğunun obzor R-qrafiyası

B) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

C) Venadaxili pieloqrafiya

D) Qarın boşluğunun obzor R-qrafiyası və kompüter tomoqrafiyası

E) Kompüter tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
745) Aortanın koarktasiyası zamanı potoloji fiziologiya necə müəyyən edilir?

A) Arterial hipotoniya

B) İki rejimli qan dövranı

C) Arterial hipertenziya

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Bədənin aşağı yarısının və aşağı ətrafların işemiyası


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
746) Aortanın koarktasiyası zamanı aşağı ərtaflarda pulsasiya necə olur?

A) Zəifləyir və ya itir

B) Saxlanılır

C) Zəifləyir

D) Qeyd olunanların hamısı düzdür

E) İtir
Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст


747) Aortanın koarktasiyası zamanı qabırğaarası arteriyanın pulsasiyası necə olur?

A) Dəyişmir

B) Müəyyən olunmur

C) Zəifləyir

D) Güclənir

E) Heç biri olmur


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
748) Aortanın koarktasiyası zamanı auskultativ şəklə hansılar daxildir?

A) Daxili döş arteriyası boyunca küy

B) Heç bir ton eşidilmir

C) Ürək üzərində kürəkarası sahəyə yayılan sistolik küyün olması

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Aorta üzərində ikinci tonun aksenti


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст

749) Aortanın koarktasiyası zamanı cərrahi əməliyyata göstərişə hansılar aiddir?

A) Aortanın kaorktasiyası üçüncü kompensasiya dövründə (6-7 yaş)

B) Erkən uşaqlıq dövründə yüksək hipertenziya və tez-tez dekampensasiya olunan ürək tutmaları ilə müşahidə olunan aortanın koarktasiyası

C) Aortanın kaorktasiyası diaqnozunun özü

D) Aortanın kaorktasiyası üçüncü kompensasiya dövründə (6-7 yaş) və ya aortanın kaorktasiyası diaqnozunun özü

E) Erkən uşaqlıq dövründə yüksək hipertenziya və tez-tez dekampensasiya olunan ürək tutmaları ilə müşahidə olunan aortanın koarktasiyası və aortanın kaorktasiyası üçüncü kompensasiya dövründə (6-7 yaş)


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
750) Aortanın koarktasiyası zamanı əməliyyat seçimi hansılardır?

A) Eksplantatla şuntlama

B) Rezeksiya ilə uc-uca anastomoz

C) Rezeksiya və eksplantantla protez qoyulması

D) Xəstənin yaşından və AK formasından asılıdır

E) Düz istmoplastika


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
751) Aortanın koarktasiyası zamanı eksplantantın istifadəsinə göstərişlərə hansılar aiddir?

A) Qeyd olunanların hamısı

B) Aortanın yuxarı seqmentinin qeyri-adekvat diametri

C) Aorta seqmentinin uzun daralmsı

D) Texniki ağırlaşmalar

E) Döş aortasının anevrizması


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
752) Aorta qövsü aorta divarının anadangəlmə burulması zamanı necə olur?

A) Hec biri olmur

B) Adi quruluşda olur

C) Əzələ qatı birləşdirici toxuma ilə əvəz olunur, kalsinoz əmələ gəlir

D) Adi quruluşda olur, lakin nazilir

E) Aortanın divarı qalınlaşır


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
753) Aorta qövsünün anadangəlmə burulmasının kliniki əlamətlərində xarakterik şikayətlər hansılardır?

A) Başağrısı

B) Periodik ürəkdöyünmə

C) Periodik ürəkdöyünmə və başağrısı

D) Yeməyin qida borusundan keçməsinin çətinləşməsi

E) Döş sümüyü arxasında və döş qəfəsinin sol yarısında ağrılar


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст

754) Qarın aortasının orta lokalizasiyalı akkluziyası necə fərqlənir?

A) Qarın aortasının akkluziyası müşahidə olunmur

B) Yüksək

C) Aşağı, orta, yüksək

D) Orta

E) Aşağı
Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст


755) Qarın aortasının akkluziyası zamanı müəyyən məsafəyə gedərkən keçici axsama baş verərsə cərrahi müalicəyə göstərişin kriteriyaları hansılardır?

A) 1 km-dən az

B) 200m-dən çox

C) 25m-dən çox olmayaraq

D) 50m məsafəyə

E) 200 m-dən az


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
756) Qarın aortasının aterosklerozu zamanı visseral şaxələrin zədələnməsini daha yaxşı təyin etmək üçün arterioqrafiya necə aparılmalıdır?

A) İstənilən təsviri almaq mümkün deyildir

B) Çəp proyeksiyada

C) Düz və çəp proyeksiyada

D) Yan proyeksiyada

E) Düz proyeksiyada


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
757) Zeriş sindromu zamanı aortanın rentgenokontrast müayinəsi ilə hansı məlumat almaq olar?

A) Qarın aortası, böyrək arteriyaları, dizaltı arteriyaya qədər

B) Qarın aortası,xarici qalça arteriyasına qədər

C) Qarın aortası,ümumi bud arteriyasının bifurkasiyasına qədər

D) Qarın aortası, böyrək arteriyaları, ÜBA, dizaltı arteriya və baldır arteriyası

E) Qalça və ümumi bud arteriyası


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
758) Aorta və qalça arteriyalarının zədələnməsi zamanı cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?

A) Keçici axsama şikayətləri

B) 200m-dən az məsafəya gedərkən keçici axsama, əgər həyati vacib orqanlarda əks göstəriş qeyd edilməzsə

C) Bud arteriyasında pulsasiyanın olması

D) 500 m-dən az məsafəyə gedərkən keçici axsama

E) Ətrafların itirilmə qorxusu


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст

759) Aortanın zədələnməsi ilə xəstədə ağır yanaşı xəstəlik müşahidə edilərsə, ətrafı saxlamaq məqsədi ilə ən vacib rekonstruksiya variantı hansıdır?

A) Zədələnmənin xarakterindən asılıdır

B) Simpatektomiya

C) Bud-dizaltı şuntlama

D) Profundoplastika

E) Aorta-bud şuntlanması


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
760) Qarın aortasının zədələnməsi zamanı ən çox işlədilən rekonstruksiya variantı hansıdır?

A) Aorta-bud protezi

B) Aortadan tromboembolektomiya

C) Aorta-bud şuntlanması

D) Aortadan endarterektomiya

E) Ekstraanatomik şuntlanma


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
761) Qarın aortasının akkluziyası zamanı cərrahi əməliyyat seçimi hansıdır?

A) Trombektomiya

B) Ekstraanatomik şuntlama

C) Şuntlama

D) Rezeksiya və protez qoyulması

E) Endarterektomiya


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
762) Aortanın zədələnməsi ilə xəstədə əməliyyat zamanı ağırlaşmaya hansı aid deyil?

A) İnfeksiya

B) Anastomozun yalançı anevrizması

C) Protezin fırlanması və əyilməsi

D) Qanaxma

E) Protezin trombozu


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
763) Qarın aortasının əməliyyatdan sonrakı dövründə əsasən nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

A) Protezin funksiyası

B) Stabil arterial təzyiq

C) Qeyd olunanların hamısına

D) Turşu-qələvi müvazinəti və elektrolitlərin səviyyəsi

E) Xəstənin normal hərarəti


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
764) Qarın aortasının əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmalarına hansılar daxildir?

A) Qanaxma

B) Protezin trombozu

C) Ətrafların işemiyası nəticəsində davamlı parez

D) Bağırsaqların eventrasiyası

E) İnfeksiya


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
765) Ekstrakranial arteriyaların zədələnməsinin ən çox müşahidə olunanı hansıdır?

A) Qeyri-spesifik aortaarteriit

B) Sifilis

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Ekstravazal kompressiya

E) Ateroskleroz


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст

766) Yuxu arteriyası hövzəsində aterosklerotik zədələnmə ən çox harada lokalizasiya olunur?

A) Yuxu arteriyasında atereskleroz olmur

B) Ümumi yuxu arteriyasında

C) Yuxu arteriyasının proksimal hissəsində

D) Xarici yuxu arteriyasının dəliyində

E) Yuxu arteriyasının intrakranial sahəsində


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
767) Ekstrakranial arteriyaların ekstravazal kompressiyası nəyin hesabına əmələ gəlir?

A) Pilləkənvari əzələ

B) Birinci qabırğa

C) Boyun osteoxandrozu zamanı osteofitlər

D) Hemodektoma

E) Qeyd olunanların hamısı


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
768) Baş beyinin kəllədən xaric kollateral qan təchizatının təşkilində iştirak edən arteriya hansıdır?

A) Xarici yuxu arteriyası

B) Xarici yuxu arteriyası və körpücükaltı arteriya

C) Qabırğaarası arteriya

D) Körpücükaltı arteriya

E) Ümumi yuxu arteriyası


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
769) Körpücükaltı şuntlanma sindromu nəyin okluziyası ilə əlaqədardır?

A) Körpücükaltı arteriyanın proksimal seqmenti

B) Yuxu arteriyasının bifurkasiyası

C) Ümumi yuxu arteriyasının proksimal seqmenti

D) Bronxosefal şaxəsi

E) Yuxarda sadalanların hamısı


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
770) Körpücükaltı şuntlanma sindromu zamanı qanaxma hansı hövzədən gedir?

A) Vertebral arteriyadan yuxu arteriyasına

B) Yuxu arteriyasından körpücükaltı arteriyaya

C) Yuxu arteriyasından kontralateral yuxu arteriyasına

D) Vertebral arteriyadan körpücükaltı arteryaya

E) Körpücükaltı arteriyadan yuxu arteriyasına


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
771) Körpücükaltı şuntlanma sindromu zamanı yuxarı ətraflara qan axınının güclənməsi ilə əlaqədar qan təchizatı necə olur?

A) Yuxu arteriyasına doğru artır

B) Kontralateral körpücükaltı arteriyayada artır

C) Qan axını baş beyinə doğru artır

D) Dəyişmir

E) Yuxarı ətrafa doğru artır


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
772) Baş beyində qan dövranının pozulması hansı hallarda baş verir?

A) Bütün sadalananlar

B) Aşağı hipotenziya olduqda

C) Ekstrakranal arteriyanın zədələnməsi

D) Ürəkdə mikroemboliya

E) 240 mm-c.süt. yuxarı hipertenziya olduqda


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст

773) Tronzitar işemik hücumu- nə deməkdir?

A) Fiziki yükdən sonrakı ocaqlı nefroloji sumptomunun əmələ gəlməsi

B) Bütünlüklə ocaqlı nevroloji sumptomunun əmələ gəlməsindən 1 həftə sonra

C) 2 həftəyə kimi nevroloji simptomların defisitinin az miqdarda reqresi

D) Bütünlüklə ocaqlı nevroloji sumptomunun əmələ gəlməsindən 2 həftə sonra

E) Bütünlüklə ocaqlı nevroloji sumptomunun əmələ gəlməsindən 24 saat sonra


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
774) Vertebrobazilyar baş beynin zədələnməsi zamanı kliniki simpomatikaya aşağıdakilardan hansı aid deyil?

A) Bir gözün korluğu

B) Bulbar pozulması

C) Diplopiya

D) Baş gicəllənmə

E) Yerişin pozulması


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
775) Yuxu arteriyasının zədələnməsinin kliniki simptomlarına nə aiddir?

A) Homo və hemiparez

B) Baş gicəllənmə

C) İntelektin zədələnməsi

D) Baş ağrıları

E) Bütün sadalanlar


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
776) Ekstrakranial arteriyanın zədələnməsinə şübhə olduqda hansı nahiyyəni angioloji müayinə etmək lazımdır?

A) Gicgah arteriyasını

B) Bütün sadalanlar

C) Çiyin arteriyasını

D) Mil arteriyasını

E) Yuxu arteriyasını


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
777) Yuxarı ətrafın uzaqlaşdırılması nəyin diaqnostikasında vacibdir?

A) Bütün sadalanan hallarda

B) Onurğa arteriyasının potoloji burulmasında

C) Yuxu arteriyasının zədələnməsində

D) Körpücük altı şuntlanma sindromunda

E) Döş qəfəsindən çıxma sindromunda


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
778) Ekstrakranal arteriyasının zədələnməsinin invaziv olmayan diaqnostikasında əsas rolu nə oynayır?

A) Stiqmoqrafiya

B) Ultra səsli dopleroqrafiya

C) Oftolmodikamonielriya

D) Elektroensofoloqrafiya

E) Göz pletirmoqrafiya


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
779) Ekstrakranial arteriyanın zədələnməsini təyin etmək üçün invaziv olmayan diaqnostika metodları arasında hansı daha iniformativdir?

A) Reoensefaloqrafiyanın kompresson spektral analizi

B) Reoensefaloqrafiya

C) Elektroensefaloqrafiya

D) USM

E) Ultrasəsli dopleroqrafiya


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст

780) Ekstrakranial arteriyanın dupleks skanerlənməsi nəyə imkan verir?

A) Yuxu arteriyasının hər hansı nahiyyəsindən qan dövranının spektr yazısını aparmaq və qan dövranını qiymətləndirmək

B) Yuxu arteriyasının divarının qalınlığını müəyyən etmək üçün

C) Yuxu arteriyasının bifurkasiyası nahiyəsində daxili və xarici yuxu arteriyalarının stenozunun dərəcəsini müəyyən etmək üçün

D) Bütün sadalananlar

E) Yuxu arteriyasının bifurkasiyası sahəsində blyaşkanın olunması üçün


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
781) Çiyin şaxəsinin aterosklerotik okklüziyası zamanı nə əlverişlidir?

A) Endarteroktomiya

B) Aorta-yuxu-körpücükaltı bifunksial suntlanması

C) Bütün sadalananlar

D) Aytovek suntlanma

E) Sintetik protezlə protezləmə


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
782) Döş qəfəsinin sıxılması sindromu zamanı adekvat əməliyyat hansıdır?

A) Skolonotomiya

B) Qeyd olunanların hamısı

C) 1-ci qabırğanın və ya əlavə boyun qabırğasının rezeksiyası

D) Boyun simpatektomiyası

E) Skolonotomiya,boyun simpotoreektomiya və 1-ci qabırğanın vəya əlavə boyun qabırğasının rezeksiyası


Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия.Моска,2007,144 ст
783) Xemodektomada yuxu arteriyasının sıxılması zamanı hansı əməliyyat olunur?

A) Xemodektomada radikal xaric edilməsi

B) Karonar şuntlama

C) Bütün sadalananlar

D) Xarici arteriyasının rezeksiyası

E) Xemodektomanın radikal çıxarılması ilə yuxu arteriyasının skletizasiyası və karotid cisim arteriyasının bağlanması


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
784) Aorta qövsü şaxəsinin operativ müalicəsinin nəticəsi gösrərir ki, daha yaxşı nəticə nə verir?

A) Göstərilən müdaxilələrin kombinasiyası

B) Endarterektomiya

C) Protezləşdirmə əməliyyatı

D) Şuntlama əməliyyatı

E) Sadalananlardan heç biri


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
785) Aorta qövsü şaxəsinin aterosklerozunun cərrahi müalicəsinin uzaq nəticəsi hansıdır?

A) Pis, nəinki spesifik olmayan aortaartritlə

B) Əməliyyatın aparılma texnikasından asılı olaraq uzaq nəticə müşahidə olunur

C) Bu xəstəlik zamanı uzaq nəticələri müqayisə etmək olmaz

D) Qeyri-spesifik aortaarferit zamanı nəticəyə yaxın

E) Yaxşı, nəinki spesifik olmayan aortaartritlə


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
786) Xroniki abdominal işemiya sindromuna nə aiddir?

A) Bağırsağın disfunksiyası, nəcisdə qan izləri, çəkinin azalması

B) Döş qəfəsində ağrı

C) Sağ qabırğaaltı nahiyyədə qida qəbulundan sonra ağrının olması

D) Qarında tutma şəkilli ağrı , stulun ləngiməsi, qarının köpməsi

E) Qida qəbulundan sonra qarında angiloz ağrılar, bağırsaqlarda disfunksiya və cəkinin azalması


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
787) Xroniki abdominal işemiya sindromunu visseral arteriyanın sonrakı xəstəliklərindən hansı əmələ gətirə bilər?

A) Bütün sadalananlar

B) Anadangəlmə displaziya

C) Visseral arteriyaların hipotenziyası

D) Spesifik olmayan aortaarterit

E) Ateroskleroz


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
788) Xroniki abdominal işemiya sindromu zamanı əməliyyata göstəriş nə sayılır?

A) Qida qəbulundan sonra qarında ağrılar

B) Bütün sadalananlar

C) Çəkinin azalmasının kəskinləşməsi

D) Visseral arteriyaların zədələnməsinin angioqrafik şəkli

E) Qarında olan ağrılar, çəkinin azalması və visseral arteriyaların stenozu və ya akkluziyası


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
789) Xroniki abdominal işemiya sindromunun konservativ müalicəsinə nə aid olmalıdır?

A) Qida qəbulunun azalması

B) Spazmalitiklərin qəbulu və damargenişləndirici preparatların qəbulu

C) Bütün sadalananlar

D) Antikoqulyantlar

E) Dietanın saxlanılması və qida qəbulunun az porsiyalarla qəbulu


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981

790) Qarın kötüyünün orqanik zədələnməsi zamanı optimal əməliyyat üsulu hansıdır?

A) Soltərəfli torokofrenolyumbotamiya

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Orta laporotomiya

D) Sağtərəfli torokofrenolyumbotamiya

E) Soltərəfli lyumbotamiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
791) Qarın kötüyü arteriyasının uzun məsafədə zədələnməsi zamanı hansı göstərişdir?

A) Bütün sadalananlar

B) Qarın kötüyünün şaxəsinin ekplant şuntlanması

C) Transaortal endarterektomiya

D) Qarın kötüyünün şaxəsinin autogen şuntlanması

E) Transarterial endarterektomiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
792) Qarın kötüyünün yuxarı müsariqə və sol böyrək arteriyalarının çoxsaylı aterosklerotik zədələnməsi zamanı əməliyyat seçimi hansıdır?

A) Endarterektomiyadan sonra aortanın ekplantatla plastikası

B) Aortadan götürülmüş eksplatatla arteriyanın protezləşdirilməsi

C) Sadalanan arteriyalaradan transarterial endarterektomiya

D) Bifurasiyalı protezlə protezləşdirmək və endarterektomiya

E) Aortotomiyadan istifadə etməklə transaortal endarterektomiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
793) Aşağı müsariqə arteriyasında qan dövranını bərpa etmək üçün hansı əməliyyat seçilməlidir?

A) Ekplantantla protezləşdirmə

B) Eksplantatla plastika

C) Autoven şuntlama

D) Bütün sadalananlar

E) Eversion endarterektomiya və ya aortanın replantasiyası


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
794) Xroniki abdominal işemiya sindromunun palliativ əməliyyatı hansıdır?

A) Diafraqmaüstü splanxqanqlion ektomiya

B) Bütün sadalananlar

C) Diafraqmaaltı splanxqanqlion ektomiya

D) Bel simpatektomiyası

E) Döş simpatektomiyası


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
795) Ambulator qəbul zamanı vazorenal hipertenziya aşkar edilməsi zamanı nə icra etmək lazımdır?

A) Bütün ətraflarda arterial təzyiqi ölçmək

B) Analizi dəqiqliklə toplamaq

C) Bütün sadalananlar

D) Periferik arteriyaları müayinə etmək

E) Digital subtraksion angioqrafiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə