Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Böyrəklərin funksional müayinə metodlarından hansı daha informativdir?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə16/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

796) Böyrəklərin funksional müayinə metodlarından hansı daha informativdir?

A) Reoremoqrafiya

B) Renoqrafiya

C) Böyrəklərin santoqrafiyası

D) Pnevmo retroperitoneoqrafiya

E) Venadaxili uzaqrafiyası


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981

797) Vazorenal hipertrofiya üçün nə xarakterikdir?

A) Davamlı hipertenziya ilə konservativ müalicəsinin effektinin az olması və ya olmaması

B) Arterial təzyiqin epizodik 180/90 mm c.süt. qalxması

C) Bütün sadalananlar

D) Arterial təzyiqin epizodik 200/100 mm c.süt. qalxması

E) Yuxarı ətraflarda arterial hipertenziyanın 200/100 mm c.süt. olması


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
798) Obliterasiya edən endarterit zamanı aşağı ətraflar üçün hansı zədələnmə xarakterdir?

A) Bud-dizaltı seqment

B) Xarici yuxu arteriyası

C) Diz-pəncə arteriyası

D) Aşağı ətrafın bütün arteriya şaxələri

E) Qalça-bud seqmenti


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
799) Potoloji proses obliterasiya edici endartiriitdə harada başlayır?

A) Bütün qatlarda düffuz olaraq

B) Arteriyanın üstündə

C) Arteriyanın intimasında

D) Arteriyanın adventiyasında

E) Qeyd olunanların hamısında


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
800) Kliniki olaraq obliterisiya edən endarteritin bütün tiplərinə bundan başqa nə aid etmək olar?

A) Qarışıq tip

B) Proksimal tip

C) Akral (distal) tip

D) Diffuz tip

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
801) Obliterasiya edən endarteritin klinik gedişi necə olur?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Xroniki gediş

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Remissiya dövrü

E) Kəskin


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
802) Obliterasiya edən endarteritli xəstədə fiziki müayinə zamanı nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

A) Bütün sadalananlara

B) Dəri örtüyünün rənginə

C) Tərləmənin pozulmasına

D) Saçların və dırnaqların inkişafına

E) Periferik arteriyanın pulsasiyasına


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
803) Obliterasiya edən endarteritli xəstələrin instrumental müayinəsi zamanı nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

A) Reovazoqrafiya

B) Ossilloqrafiya

C) USM dopleroqrafiya

D) Kapillyarskopiya

E) USM dopleroqrafiya və radioizotop regionar qan axmanın təyini


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981


804) Obliterasiya edən endarteritlə olan xəstələrin rentgen kontrast angioqrafiya müayinəsi zamanı nəyi müayinə etmək lazımdır?

A) Ümumi bud arteriyası, budun dərin arteriyası, dizaltı arteriya

B) Aorta-qalça seqmenti, bud-dizaltı seqment və pəncə arteriyalarını iki proyeksiyada

C) Dizaltı arteriya və budun diz arteriyaları şərti ilə

D) Aorta-qalça-bud-dizaltı seqmenti, baldır arteriyası və pəncə arteriyalarını iki proyeksiyada

E) Bud-dizaltı seqmenti


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
805) Endarteritlə xəstənin diz arteriyasının zədələnmə dərəcəsini müəyyən etmək üçün hansı müayinə edilməlidir,əgər angioqrafiya zamanı bütün arteriyalar zədələnibsə?

A) USM dopleroqrafiya

B) İntraoperasion reviziya və angioqrafiya

C) Reovazsonoqrafiya

D) Sonrakı müayinələr məqsədə uyğundur

E) Ultra sonoqrafiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
806) Obliterasiya edən endarteritlə olan xəstələrdə diferensial diaqnostikanı nə ilə aparmaq lazımdır?

A) Səthi tromboflebitlə

B) Bütün sadalananlar

C) Periferik nevritlə

D) Anadangəlmə aterioskleroz,displaziya ilə

E) Obliterasiya edən ateroskleroz və spesifik olmayan aortaartiritlə


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
807) Obliterasiya edən endarteritlə olan xəstələrin konservativ müalicəsinə nə daxil edilir?

A) Damargenişləndirici preparatlar, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran preparatlar

B) Damargenişləndirici preparatlar, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran preparatlar, lazer şüalandırma qanının plazmafarezi

C) Damargenişləndirici preparatlar

D) Qanın lazer şüalandırılması

E) Hemosorbsiya və plazmaferez


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
808) Obliterasiyaedici endarteritlə olan xəstələrdə konservativ müalicə nə vaxt aparılmalıdır?

A) Kəskinləşmə dövründə

B) İl boyu

C) İldə 1 dəfə 1 ay olmaqla

D) İldə iki dəfə və hər biri bir ay olmaqla stasionar şəraitdə,həmçinin bütün ili qoruyucu terapiya

E) Mövsümü terapiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
809) IV stadiya obliterasiya edici endarteritli xəstədə və tipik rekonstruktiv əməliyyat(dizaltı arteriyanın izoləedilmiş seqmenti)icra etmək mümkün olmadıqda göstəriş hansıdır?

A) İzoləolunmuş dizaltı arteriyanın seqmentində şuntlama yolu ilə ətrafların revaskulyarizasiyasına cəhd

B) Bel revaskulyarizasiyası,konservativ müalicə və yerli nekrektomiya

C) Baldırın yuxarı 1/3-i səviyyəsində ətrafın amputasiyası

D) Pəncənin metatarzal amputasiyası

E) Budun aşağı 1/3-i səviyyəsində ətrafın amputasiyası


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
810) Obliterasiyaedici endarterit zamanı tipik revaskulyar əməliyyata göstərişə nə aiddir?

A) Pəncədə trofiki xora

B) Dizhidroz,ətrafların soyuması və keçici axsama

C) 500 m-dən çox məsafəyə gedərkən keçici axsama

D) 200 m-ə qədər məsafəyə gedərkən keçici axsama və dizaltı arteriyanın və ya baldır arteriyalarından birinin keçiriciliyinin olması zamanı

E) Sakit vəziyyətdə ağrı


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
811) Obliterasiyaedici endarteritlə olan xəstədə ətrafların funksasiyasının cərrahi revaskulyarizasiyası və bərpası üçün hansı kifayətdir?

A) Dizaltı arteriyanın bir baldır arteriyası ilə keçiriciliyinin bərpası

B) Dizaltı arteriyanın iki baldır arteriyası ilə keçiriciliyinin bərpası

C) Dizaltı arteriyanın keçiriciliyinin üç baldir arteriyası ilə bərpası

D) Dizaltı arteriyanın izolə olunmuş seqmenti

E) Baldırın bir arteriyası və pəncənin arteriyal qövsü ilə keçiriciliyinin bərpası


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
812) Obliterasiyaedici endarteriitdə ən çox hansı rekonsturuktiv əməliyyatlar icra edilir?

A) Bud-tibial şuntlama və simpatektomiya

B) Budun dərin arteriyasının rekonstruksiyası

C) Bud-dizaltı şuntlama

D) Bud arteriyası səthindən endarterektomiya

E) Qeyd olunanların hamısı


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
813) Obliterasiyaedici endoarteriitlə bir çox xəstələrdə simpatik sinir üzərində hansı tip əməliyyat aparıla bilər?

A) Simpatik sinir sistemində əməliyyat göstəriş deyil

B) Bel simpatik qanqlionlarının novokain blokadası

C) Bel simpatektomiyası

D) Döş simpatektomiyası

E) Periarterial simpatektomiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
814) Obliterasiyaedici endarteritlə bud-dizaltı və bud-tibial şuntlanma olunmuş xəstədə əməliyyatdan sonrakı yaxın 6 aya qədər dövrdə damar keçiriciliyi necə bərpa olunur?

A) Göstərilən əməliyyat effektsizdir

B) 100%-xəstələrdə

C) 80%- xəstələrdə

D) 50%- xəstələrdə

E) 90%- xəstələrdə


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
815) Burger xəstəliyi (obliterasiyaedici trombangit) obliterasiyaedici endarteritlərdən nə ilə fərqlənir?

A) Aşağı ətraf arteriyalarının distal zədələnməsi ilə yanaşı səthi venalarda miqrasiyaedici tromboflebitin olması

B) Arteriyal şaxənin distal zədələnməsi

C) Aşağı ətrafın bütün damarlarının diffuz zədələnməsi

D) Aşağı ətraf arteriyalarının proksimal seqmentinin zədələnməsinin üstünlük təşkil etməsi

E) Ciddi fərq yoxdur


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
816) Burger xəstəliyi və həmçinin obliterasiyaedici endarteritin kompleks konservativ müalicəsi zamanı nəyi etmək lazımdır?

A) Qeyd olunanların hamısını

B) Hemosorbsiya

C) Qanın lazer şüalanması

D) Plazmoferez

E) Hiperbarik oksigenasiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
817) Obliterasiyaedici endoarteriit zamanı zədələnmiş ətrafa arteriyadaxili yeridilən və ən yaxşı təsir edən preparat hansıdır?

A) Hidrogen-peroksid məhlulu

B) Reopoliqlükin

C) Bu müalicə üsulu effektli deyil

D) Bazoprostan

E) Novokain


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
818) Reyno xəstəliyi üçün hansı xarakterikdir?

A) Aşağı ətrafda, əsasən barmaqlarda yeriş zamanı ağrılar

B) Yuxarı ətrafın barmaqlarının aşağı temperaturası nəticəsində artan ağrı və keyimə

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Aşağı ətrafda aşağı temperatura zamanı ağrılar

E) Yuxarı ətrafın barmaqlarında ağrı,keyimə


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
819) Reyno xəstəliyi zamanı xəstəliyin inkişafının hansı stadiyaları qeyd edilir?

A) Trofik

B) Asfiksik

C) Reyno xəstəliyi stadiyaya görə bölünmür

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Spastik


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981
820) Reyno xəstəliyinin diaqnostikasında tam məlumat almaq üçün hansı müayinə vacibdir?

A) Yuxarı ətrafların ultrasəs doppleroqrafiyası

B) Yuxarı ətrafların assiloqrafiyası

C) Nitroqliserin sınağı ilə yuxarı ətrafların ultrasəs doppleroqrafiyası

D) Yuxarı ətrafların reovozoqrafiyası

E) Yuxarı ətrafların soyuq sınağı zamanı termoqrafiya


Ədəbiyyat: Микрососудистая восстановитулъная хирургия. Моска,1981

Venoz və limfatik sistemin cərrahiyyəsi

821) Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi nə səbəbdən əmələ gəlir?

A) Qazanılmış əmələ gəlir- Dərin venoz sistemin konpensə olunmuş catmamazlığı nəticəsində

B) Anadangəlmə əmələ gəlir- arteriovenoz sviş nəticəsində

C) Polietioloji dəyişiklik nəticəsində əmələ gələn, xüsüsi ilə venoz damarın divarının zəif olan yerinə görə əmələ gəlir

D) Anadangəlmə əmələ gəlir- angiodisplaziya nəticəsində

E) Etiologiyası aydinlaşdırılmayıb


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва

822) Varikoz genəlmə təsnifata görə necə ayrılır?

A) İkincili varikoz

B) Trofik dəyişikliyinə görə

C) Bütün sadalananlar

D) Kompensə və dekonpensə olunmuş mərhələsinə görə

E) Birincili varikoz (Varikoz ağrı)


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
823) Varikoz xəstəliyinin kliniki üstünlüyünə nə aiddir?

A) Kosmetik defektə görə şikayətlənmək

B) Bütün sadalananlar

C) Yerli trofiki dəyişiklik

D) Dərialtlı venaların böyüməsi, günün axırında ödem və piqmentasiyanın meydana çıxması

E) Ağrı hiss etməsinə görə şikayətlənmək


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
824) Varikoz xəstəliyinin patogenezində hansı amil aparıcı rolu oynayır?

A) Dərin venalarda klapan aparatının funksiyasının pozulması

B) Aşağı ətraflarda venoz hipertenziyanin əmələ gəlmsi

C) Venoz sistemin birləşdirici toxuma sisteminin anadangəlmə zəifliyi

D) Bütün sadalananlar

E) Kommunikant venaların funksiyalarının pozulması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
825) Varikoz genəlmədə ulturasəs dopler müayinəsi və fleboqrafiyaya nə zaman gostəriş olur?

A) Bütün xəstələrdə

B) Ətraflarda trofiki dəyişiklik olduqda

C) Varikoz düyünlərin atipik lokalizasiyalı düyünləri və aydın olmayan diaqnozda

D) Differensasiyali yanaşdıqda

E) Cavan yaşlı xəstələrdə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
826) Varikoz xəstəliyinin operativ müalicəsinə göstərişlər hansıdır?

A) Varikoz xəstəliyinə görə kosmetik defektin yaranması

B) Günün axırında aşağı ətradlarda olan ağrı

C) Aşağı ətradlarda trofiki dəyişikliyin olması (Xoradan başka)

D) Bütün sadalananlar

E) Aşağı ətraflarda ödemin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
827) Varikoz xəstəliyində cərrahi müalicənin radikallığı nədən asılıdır?

A) Oval çuxur nahiyyəsində bütün kollateralların işləməsindən

B) Kollaterallar boyu bütün magistral varikoz damarların çıxarılması

C) Fassiya altı və fassiya üstü bütün perforant venaların bağlanması

D) Varikoz zədələnmiş kiçik dərialtı venaların çıxarılması

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
828) Ənənənəvi flebektomiya əməliyyatı aşağıda sadalananlardan hansıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Koketta

C) Trayanova-Trendelenburq

D) Bebkokk

E) Narat
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва


829) Flebektomiya əməliyyatından sonra əhəmiyyətli nə sayılır?

A) Elastik bintdən istifadə edərək xəstənin tez aktivləşdirilməsi

B) Xəstənin tez aktivləşdirilməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Antibiotikoterapiya

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
830) Varikoz xəstəliyin konservativ müalicəsinə nə aiddir?

A) Fiziki tapşırıqlar

B) Bütün sadalananlar

C) Medikamentoz müalicə

D) Fizioterapiya

E) Aşağı ətrafların elastiki bintlənməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
831) Posttroboflebitik xəstəlik əsasən nəyi zədəliyir?

A) Medikamentoz müalicəni

B) Kommunukant venaları

C) Fizioterapiyanı

D) Yuxarı venoz sistemi

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
832) Posttroboflebitik xəstəlikdə hansı seqment daha çox zədələnir?

A) İleokaval seqmenti

B) Poplitea-tibial seqmenti

C) Aşağı boş venanı

D) İliofemoral seqmenti

E) Femuralis-tiabel seqmenti


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
833) Posttroboflebitik xəstəliyin patofizioloji venoz dinamikası ilk növbədə nə ilə əlaqəlidir?

A) Bütün sadalananlar

B) Venoz qanın dərin venalardan səthi venalara axmasının patoloci pozgunluğu

C) Kommunukant venaların klapan sisteminin pozulması

D) Aşağı ətraflarda venoz hipertenziyanın meydana çıxması

E) Tam varikoz genəlməyə uğramış səthi venoz damarlarla


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва

834) Posttroboflebitik xəstəlyin tipik simptomokompleksinə nə aid deyil?

A) Aşağı ətraflarda ödem

B) İkincili olaraq venaların varikoz genəlməsi

C) Ayaq dərisində piqmentasiya və indurasiya

D) Pəncədə pulsun olmaması

E) Aşağı ətraflarda ağrı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
835) Posttroboflebitik xəstəliyin daha çox yayılmış formasına hansı aiddir?

A) Varikoz-xoralı

B) Bütün sadalananlar

C) Ödemli ağrılı

D) Trofiki

E) Ödemli ağrılı və varikoz-xoralı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
836) Posttromboflebit xəstəliyində cərrahi müalicənin hansı formasını müəyyən etməkdən ötürü hansı diaqnostik metoddan istifadə edilməlidir?

A) Kontrast fleboqrafiya

B) Funksional sınaq

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Ultrasəs doppleri

E) Radionukleid fleboqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
837) Posttroboflebitik xəstəliyin cərrahi müalicəsində hal-hazırda tez-tez istifadə olunan üsul hansıdır?

A) Koketta əməliyyatı

B) Dərin venaların ekstravazal qapaq korreksiyası

C) Linton əməliyyatı ilə kombinə olunmuş flebektomiya

D) Dərin venoz sistemə implantantla süni qapağın qoyulması

E) Autovenoz şuntlama və dərin venaların protezləşdirilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
838) Yuxarı boş vena sindromunun tez-tez rast gələn səbəbləri hasılardır?

A) Bronx-ağciyər və divararalığının xərçəngi

B) Döş qəfəsinin travması

C) Yuxarı boş venanin birincili trombozu

D) Sadalananların hamısı eyni tezliklə rast gəlinir

E) Döş qəfəsi daxili xoşxassəli şişlərdə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
839) Yuxarı boş vena sindromunda nə əsas əhəmiyyət daşıyır?

A) Ürəyin hemodinamikasının pozulması

B) Əsas xəstəliyin simptomatikası

C) Bütün sadalananlar

D) Baş beyinin venoz durğunluğu

E) Yuxarı ətrafın dərin və səthi venalarının, gövdə venalarının venoz durğunluğu


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
840) Yuxarı boş vena sindromunun diaqnostikasında nə istifadə olunmalıdır?

A) Exolokasiya

B) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

C) Flebotonometriya

D) Bütün sadalananlar

E) Feleboqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва
841) Yuxarı boş vena sindromu diaqnozu ilə olan xəstədə daha çox icra olunan cərrahi əməliyyat növü hansdır?

A) Yuxarı boş venanın protezləşdirilməsi

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Bütün sadalananlar

D) Vena hemiaziyqos-la sağ qulaqcığın qulağı ilə şuntlama

E) Yuxarı və aşağı vena hövzələri arasında ekstraanatomik şuntlanması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
842) Sadalananlardan hansı Pedcett-Şrettera sindromudur?

A) Körpücük-əzələaltı nahiyyənin kəskin trombozu

B) Yuxarı vena hövzəsinin kəskin trombozu

C) Yuxarı ətrafların posttromboflebitik sindromu

D) Pedcett-Şrettera sindromu venoz patologiyaya aid deyil

E) Körpücük-əzələaltı nahiyyənin kəskin trombozundan sonra yaranmış xroniki venoz çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
843) Pedcett-Şrettera xəstəliyinin kliniki şəklinə nə aiddir?

A) Aşağı ətraflarda güclü ağrı və dəridə sianoz

B) Dərialtı venaların görünməsi

C) Aşağı ətrafların proqressə edici ödemi

D) Bütün sadalananlar

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
844) Pedcett-Şrettera sindromunun diaqnozunun qoyulması məqsədi ilə aşağıdakı hansı müayinə aparılmalıdır?

A) Dopler USM-i

B) Ultrasonoqrafiya

C) Bütün sadalananlar

D) Kompyüter tomoqrafiyası

E) Fleboqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
845) Pedcett-Şrettera sindromunun radikal cərrahi müalicəsinə nə aiddir?

A) Vəziyyətindən asılı olaraq konbinə olunmuş əməliyyat edilməli

B) I qabırğanın rezeksiyası

C) Autovenoz şuntlama

D) Venolizis

E) Trombektomiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
846) Yuxarı ətrafların okluziyası zamanı hansı əməliyyat olunmalıdır?

A) Trombektomiya

B) Autovenoz protezləşdirmə

C) Autovenoz şuntlama, trombozun aradan qaldırılması

D) Autovenoz şuntlama, müvəqqəti arteriovenoz stomanın qoyulması, trombozun əmələ gəlməsini aradan götürmək

E) I qabırğanın rezeksiyası, skalenotomiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
847) Qara ciyər sirrozunda daha çox nə inkişaf edir?

A) Qara ciyər altı portal blok

B) Qara ciyər daxili portal blok

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Qarışıq formalı portal blok

E) Qara ciyər üstü portal blok


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
848) Qara ciyər sirrozunda portal hipertenziya nə ilə əlaqəlidir?

A) Qaraciyər daxili öd yollarının akkluziyası

B) Qaraciyər daxili öd yollarının zədələnməsi

C) Paycıqdaxili düyünlü regenerasiya

D) Qlisson kapsulunun fibrozlaşması

E) Qaraciyərin fibroz toxumasında diffuz dəyişiklik


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
849) Qapı venasında yüksək təzyiq aşağıda sadalananlardan hansında kollateral qan dövranın inkişafına səbəb olur?

A) Düz bağırsaq sahəsi

B) Bütün sadalananlar

C) Qida borusunun venoz kələfi

D) Qarının ön divarının vena sistemi

E) Mədənin vena sistemi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
850) Aşağıda salanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?

A) Assit


B) Qida borusu venalarının genəlməsi

C) Hepatomeqaliya

D) Dərialtı kollateralların inkişafı, venaların varikoz genəlməsi

E) Splenomeqaliya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
851) Portal hipertenziyanın erkən əlamətləri hansıdır?

A) Periodik ishal, qara ciyəraltı nahiyyənin ağrılı olması

B) Periodik ishal

C) Qarınin köpməsi və epiqastrumda dolma hissi

D) Bütün sadalananlar

E) Bağırsaqların daim dolu olması hissi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
852) İfadə olunmuş portal hipertenziya və hipersplenizm olan xəstəyə nəyi aid etmək olmaz?

A) Anemiya

B) EÇS artması

C) Leykopeniya

D) Trobositopeniya

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
853) Portal hipertenziyanın diaqnozunun qoyulmasında hansı əsas rolu oynayır?

A) Ezafaqoqastroduodenoskopiya

B) Qida borusu və mədənin rentgenskopiyası

C) Hepatomanometriya

D) Portohepatoqrafiya

E) Splenomanometriya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
854) Portal hipertenziyası olan xəstədə mədə-bağırsaq qanaxması vardır. Təcili olaraq nəyə başlamaq lazımdır?

A) Blekmor zondunun qoyulması

B) Sadalananların heç biri

C) Mədə və qida borusunda olan varikoz boyümüş venoz damarların tikilməsi

D) Təcili ezofaqoqastroduodenoskopiya

E) Partokaval anastamozun qoyulması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
855) Portal hipertenziyası olan xəstədə planlı əməliyyat nə vaxt edilməlidir?

A) Qarnın ön divarında kollaterallar az inkişaf etdikdə

B) Sirrozun stabil vəziyyətində

C) Qanaxma olmadıqda

D) Bütün sadalananlar

E) Qara ciyərin funksiyaları qənaətbəxş olduqda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə