Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Xroniki hepatiti olan və sirrozun ilkin mərhələsində hansı tip əməliyyatı etmək olmaz?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə17/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

856) Xroniki hepatiti olan və sirrozun ilkin mərhələsində hansı tip əməliyyatı etmək olmaz?

A) Qara ciyərin arterializasiyası

B) Bütün sadalananları icra etmek mümkündür

C) Portakaval anastamoz

D) Qara ciyər arteriyasının periarterial simpatektomiyası

E) Dalaq arteriyasının bağlanması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
857) Portal hipertenziyası və formalaşmış sirrozu olan xəstədə nəyi icra etmək məqsədəuyğundur?

A) Dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiya

B) Periarterial simpatektomiya

C) Portakaval anastamoz, dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiya

D) Dalaq arteriyasının bağlanması

E) Portakaval anastamoz


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
858) Portal hipertenziyanın üstünlüyü ilə olan qastrolienal sahədə nə göstərişdir?

A) Splenorenal anastamoz və dalağın çıxarılması və ya qara ciyərin arterializasiyası ilə portakaval anastamoz

B) Splenorenal anastamoz və dalağın çıxarılması

C) Bütün sadalanan əməliyyatlar

D) Mezenterikokaval anastomoz

E) Qara ciyərin arterializasiyası ilə portakaval anastamoz


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
859) Angiodisplaziya ilə aşağıdakılardan hansı eyni qrup formasıdır?

A) Limfatik

B) Venoz

C) Arterial

D) Bütün sadlalananlar düzdür

E) Arteriovenoz sviş


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
860) Kliniki şəkli və lokalizasiyasına görə hansı hemangiomaya uyğun gəlir?

A) Bütün sadalananlar

B) Dəri və dərialtı toxuma

C) Parenximatoz orqan

D) Əzələ, vətər və sümük

E) Selikli qişa


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
861) Angiodisplaziyanın diaqnostikasında hansı əsas rolu oynayır?

A) Bütün sadalananlar

B) Angioqrafiya

C) Rentgenoqrafiya

D) Tomoqrafiya

E) Kliniki əlamətlər


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
862) Hemangiomanın proqressivləşən dövründə nə qəbul edilmir?

A) Cərrahi müdaxilə

B) Cərrahi müdaxilə, kristerapiya, sklerizə edici terapiya

C) Sklerizə edici terapiya

D) Şüa terapiyası

E) Kristerapiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
863) Dərialtı venaların displaziyasının diaqnostikasında əsas rolu hansı oynayır?

A) Kompyuter tomoqrafiyası

B) Angioqrafiya

C) Dopler ulturasəs müayinəsi

D) Fleboqrafiya

E) Bütün sadalananlar eyni ilə vacibdir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
864) Aşağıda sadalananlardan dərialtı venaların displaziyasının müalicəsində əsas rolu hansı oynayır?

A) Şüa terapiyası

B) Elastik bintləmə

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Sklerizə edici terapiya

E) Cərrahi müalicə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
865) Klippel-Trenone sindromunun kliniki şəklində aparıcı rolu sadalananlardan hansı oynayır?

A) Dərialtı venaların varikozu

B) Bütün sadalananlar

C) Aşağı ətraflarda yumşaq toxumaların nəzərəçarpan böyüməsi

D) Pingmentli damar ləkələri

E) Sadalananların heç biri uyğun gəlmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
866) Klippel-Trenone sindromunun diaqnostikasında vacib istifadə olan müayinə hansıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Ultrasəs skanerləşdirmə

C) Flebotonometriya

D) Aşağı ətrafların həcminin ölçülməsi

E) Fleboqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
867) Klippel-Trenone sindromunun cərrahi müalicəsinin optimal vaxtı?

A) 15 yaşdan yuxarı

B) 2-3 yaş

C) 4-7 yaş

D) 10-13 yaş

E) Yeni doğulmuş dövr


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
868) Klippel-Trenone sindromunun müalicısində hansı yaxşı nəticə verir?

A) Kompleks olaraq bütün sadalananlar

B) Aşağı ətrafların elastik bintlənməsi

C) Sklerizə edici terapiya

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Cərrahi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
869) Vena Cuqularis-in anevrizması hansı hallarda ola bilər?

A) Qazanılmış

B) Travmatik

C) Travmatik, qazanılmış və anadangəlmə

D) Travmatik və qazanılmış

E) Anadangəlmə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
870) Vena Cuqularis-in anevrizmasının forması aşağıdakılardan hansıdır?

A) Yalançı

B) Bütün sadalananlar

C) Kisəvari

D) Diffuz

E) Həqiqi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
871) Vena Juqularis-in anevrizmasında kliniki olaraq necə əmələ gəlir?

A) Kosmetik defekt, baş beyinin qan dövranını çətinləşməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Ətraf toxumalarda təzyiq

D) Partlama qorxusu

E) Ətraf toxumalarda təzyiq, kosmetik defekt, baş beyinin qan dövranının çətinləşməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
872) Vena Juqularis-in anevrizmasının optimal müalicəsi hansıdır?

A) Anevrizmanın rezeksiyası, uc-uca anastamoz, venoz damar divarının duplikaturası

B) Eksplantla protezləşdirmə

C) Autovenoz protezləşdirmə

D) Kənari rezeksiya və tikilmə

E) Anevrizma fassiyasını əhatə etmək


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
873) Aşağı ətrafların venoz sisteminə nə aiddir?

A) Düzgün cavab qeyd olunmayib

B) Qasıq limfa düyününə axan tək limfa şəbəkəsi

C) Dərialtı vena və regional limfa düyünlərinə birləşən limfa damarları və bud venasına birləşən limfa düyünləri

D) Dərin və səthi limfa sistemi

E) Böyük və kiçik dərialtı vena və dərin limfa sistemini ayıran səthi limfatik sistem


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
874) Limfadenoma sonunda nə əmələ gətirir?

A) Kapliyar divarının zədələnməsi

B) Hidrostatik və osmotik təzyiqin pozulması

C) Hiperosmotik mayenin toxumalara axması

D) Düzgün cavab qeyd olunmayıb

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
875) Limfadenomanın mümkün olan tipləri hansılardı?

A) Bütün sadalananlar

B) İkincili

C) Birincili və ikincili

D) Birincili

E) Qarışıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
876) Birincili limfadenomada ifrazatın xarakteri necə olur?

A) Limfatik damarların aplaziyası

B) Limfatik düyünün hipoplaziyası

C) Düzgün cavab qeyd olunmayıb

D) Bütün sadalananlar

E) Limfatik düyünün hiperplaziyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
877) Limfadenomanın diaqnostikasında aparıcı rolu nə oynayır?

A) Arterioqrafiya

B) Ulturasəs dopleri

C) Fleboqrafiya

D) Zədələnmiş ətrafın rentgenoqrafiyası

E) Limfangioqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
878) Limfadenomanın yüngül dərəcəli formasının konservativ müalicəsinə hansılar aiddir?

A) Ətrafların yuxarı səviyyədə saxlanması

B) Bütün sadalananlar

C) Periodik olarag aşağı ətraflara kompres qoymaq

D) Aşağı ətrafların gigiyenası

E) Diuretiklərin qəbulu


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
879) Limfadenoma xəstəliyində differensial diaqnozu nə ilə aparmaq lazımdır?

A) Bütün sadalananlar ilə

B) Aşağı ətrafların posttromboflebitik sindromu ilə

C) Aşağı ətrafların hemangioması ilə

D) Piylənmə ilə

E) Arteriovenoz svişlə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
880) Limfadenoma xəstəliyində daha çox istidafə olunan cərrahi müalicə üsulu hansıdır?

A) Limfavenoz anastamozun qoyulması

B) Böyük piyliyin aşağı ətrafa transpozisiyası və ya limfavenoz anastamozun qoyulması

C) Böyük piyliyin aşağı ətrafa transpozisiyası

D) Səthi və dərin limfa axınının drenə edilməsi

E) Ablastika əməliyyatı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
881) Hal-hazırkı dövürdə limfadenomanın cərrahi müalicəsində hansı nəticə olur?

A) Pis


B) Cərrahi müalicəsi yoxdur

C) Yaxşı


D) Qənaətbəxş

E) Xəstənin ümümi vəziyyətindən asılıdır


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва

Təxirəsalınmaz cərrahiyyə. Ürək-damar sisteminin kəskin xəstəlikləri və trvması

882) Ağciyər atreriyasının trombemboliyasının təsnifatı hansıdır?

A) Kiçik, pay, seqmentar massiv trombemboliyası

B) Sağ ağciyərin mərkəzi arteriyasənın trombemboliyası

C) Sol ağciyərin mərkəzi arteriyasənın trombemboliyası

D) Ağciyərin total trombemboliyası

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
883) Ağ ciyər atreriyasının tromemboliyasına tez-tez nə səbəb olur?

A) Yuxari boş vena hövzəsi

B) Bütün sadalananlar

C) Kiçik çanaq venası

D) Aşağı boş vena hövzəsi

E) Ürəyin sağ hissəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
884) Venoz trombozun aktiv trombəmələgəlmə mərhələsində dəqiq və invaziv müayinə üsuluna nə aiddir?

A) Dupleks skanerləşməsi

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Fleboqrafiya

D) Ultrasəs dopleri

E) Radioindiqasion venoz tromboz


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
885) Venoz trombozun ucu böyrək venalarından aşağı yerləşən zamanı ağciyər arteriyalarının trombemboliyasının profilaktikası necə aparılmalıdır?

A) Trombektomiya və ya aşağı boş venanın parsial okkluziyası və ya aşağı boş venanın bağlanması

B) Trombektomiya və ya aşağı boş venanın parsial okkluziyası

C) Aşağı boş venanın bağlanması

D) Aşağı boş venanın parsial okkluziyası

E) Trombektomiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва

886) Ağciyər atreriyası trombemboliyasının profilaktikasına nə daxildir?

A) Antiaqreqant terapiya

B) Antikoaqulyant terapiya

C) Bütün sadalananlar

D) Operativ metod

E) Antikoaqulyant terapiya, lazım gələrsə operativ metod


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
887) İleokaval seqmentin trombektomiyasında hansı nahiyyədən müdaxilə olunmalıdır?

A) Qalçadan

B) Bütün sadalananlar

C) Peritonarxası

D) Abdominal

E) Kombinə olunmuş


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
888) Magistral damarların parsial okklüziyasında ağ ciyərin trombemboliyasının profilaktikası kimi nə olar?

A) Çətir filtirli implantasiya

B) Tikişlərlə plikasiya

C) Yumşaq klemma

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
889) Ağciyərin arteriyasının trombemboliyası zamanı əsas klinik sindromuna nə aiddir?

A) Ağ ciyər-plevral

B) Bütün sadalananlar

C) Abdominal

D) Kardial

E) Kardial və abdominal


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва


890) Ağ ciyərin arteriyasının trombemboliyası venasının trombemboliyasından nə ilə fərqlənir?

A) Venoz trombozda klinik əlamətlər emboliyadan sonra olur

B) Venoz trombozun səbəbindən asılı olaraq letallıq uzanır

C) Öncə trombemboliya olur, sonra klinik simptomlar

D) “Sağlam” insanlarda da ağciyər arteriyasının trombemboliyası ola bilər

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
891) Ağ ciyərin arteriyasının trombemboliyasının diaqnostikası üçün hansı üsul daha informativdir?

A) Elektrokardioqrafiya

B) Reopulmonoqrafiya

C) Bütün sadalananlar eyni dərəcədə informativdir

D) Angiopulmonoqrafiya

E) Ağciyərin perfuzion skanerləşdirilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
892) Ağ ciyər atreriyasınıın trombemboliyasınında embolektomiyaya hansı mütləq göstərişdir?

A) Ağ ciyərin pay və seqmenar hissələrinin tromemboliyasında

B) Ağ ciyər atreriyasını kökünün və əsas ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasında və ya Hipotoniyada ağciyərin əsas arteriyasının tromemboliyasında

C) Stabil hemodinamikada ağ ciyərin əsas arteriyasının trombemboliyasında

D) Hipotoniyada ağ ciyərin əsas arteriyasının trombemboliyasında

E) Ağ ciyər atreriyasını kökünün və əsas ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
893) İşemik insulta nə səbəb ola bilir?

A) Baş beyinin kiçik damarlarının dəyişməsi ilə esensial hipertenziya

B) Baş beyini qidalandıran arteriyanın aterosklerotik zədələnməsi və ya baş beyinin kiçik damarlarının dəyişməsi ilə esensial hipertenziya

C) Baş beyini qidalandıran arteriyanın aterosklerotik zədələnməsi

D) Baş beyinin damarlarında embol yarada bilən digər orqanların xəstəliyi

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
894) Vertebrobazilyar hövzənin birdən yaranmış işemiyasını nə əmələ gətirir?

A) Bütün sadalananlar

B) Sistemli baş gicəllənməsi

C) Bulbar pozğunluq

D) Baş ağrısı

E) Yerişin pozulması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
895) Kəskin işemik insultun müalicəsini nə təşkil edir?

A) Antiaqreqantlar

B) Ümumi müalicə

C) Hamısı

D) Aşağı dekstranlar

E) Aşağı dekstranlar, antiaqreqantlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
896) Kəskin işemik insult zamanı cərrahi əməliyyat nə vaxt aparılır?

A) İnsult başladıqdan 6 saata qədər

B) KT-də baş beyində xırda ocaqlı zədələnmədə

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Hamısı

E) Xəstənin huşu olarsa


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
897) Müsariqə qan dövranının akluziyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Arteriyaların embol və trombozu

B) Damarların şişlə sıxılması

C) Bütün sadalananlar

D) Venaların trombozu

E) Aortanın laylanması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
898) Müsariqə qan dövranının hansı mərhələsi var?

A) Bütün sadalananlar

B) Peritonit

C) Bağırsaq infarktı

D) İşemiya

E) Bağırsaq qanqrenası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва

899) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında ən vacib klinik əlamət sadalananlardan hansıdır?

A) Bağırsaq evakuasiyasının pozulması

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Bütün sadalananlar

D) Qarında ağrı, ürəkbulanma, qusma

E) Nəcisdə qan izləri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва

900) Mezenterial qan dövranının kəskin pozğunluğunun kliniki şəklində əsas rolu nə oynayır?

A) Bütün sadalananlar

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Qarında ağrı, ürək bulanma və qusma

D) Bağırsağın evakuator funksiyasının pozğunluğu

E) Nəcisdə “Moruq jelesi” rəngli nəcis


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
901) Mezenterial qan dövranının kəskin pozğunluğuna səbəb olan yuxarı çöz arteriyasının emboliyasında aşağıdakı cərrahi əməliyyat növü hansıdır?

A) Arteriyanın protezləşdirilməsi

B) Tromboembolektomiya

C) Bütün sadalananlar

D) Arteriyanın şuntlanması

E) Endarterektomiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
902) Böyrəyin infarktının diaqnostikasında mühüm rolu aşağıdakılardan hansı oynayır?

A) Böyrəyin exolokasiyası

B) Bütün sadalanananlar

C) Böyrəyin sintiqrafiyası

D) Renoqrafiya

E) Aortoarterioqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
903) Böyrək arteriyasının tromboz və emboliyasında orqanik daralma olmadan icra olunan cərrahi əməliyyat hansıdır?

A) Autovenoz şuntlama

B) Transaortal tromboembolektomiya

C) Transarterial endarterektomiya

D) Eksplantla böyrək arteriyasının protezləşdirilməsi

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
904) Arterial emboliyaya nə səbəb ola bilməz?

A) Aortanın aterosklerozu

B) Aortanın anevrizması

C) Kəskin miokard infarktı

D) Üç tayli qapağın catmamazlığı

E) Ateresklerotik kardioskleroz


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
905) Kəskin arterial keçməməzliyin klinik şəkli nədən asılıdır?

A) Ürəyin işinin dekompensə olunmuş işindən

B) Embol və ya trombogen səbəbin xarakterindən

C) İşemiyanın səviyyəsindən

D) Bütün sadalananlar

E) Kəskin arterial keçməməzliyin səbəbindən (travma, emboliya, tromboz)


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
906) Aşağı ətrfın kəskin işemiyasına hansı aid deyil?

A) Oynaqlarda konturaktura ilə passiv hərəkət

B) Əzələ kontrakturası

C) Hissiyatın pozğunluğu

D) Zədələnmiş ətrafda ağrı

E) Oynaqlarda hərəkət aktivliyinin pozulması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
907) Kəskin arterial keçməməzliyin differensial diaqnozu nə ilə aparılmalıdır?

A) Arteriyanın emboliyası ilə

B) Bütün sadalananlar

C) Dərin venaların kəskin trombozu ilə

D) Xroniki trombobliterəedici xəstəliklə

E) Arteriyanın trombozu ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
908) Kəskin arterial keçməməzliyin diaqnozun qoymaq üçün istifadə olunan daha informativ müayinə üsulu hansıdır?

A) Ultrasəs doppleri

B) Bütün sadalananlar

C) Radioizotop üsul

D) Reoavazoqrafiya

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
909) Kəskin arterial keçməməzlikdə damar əməliyyatlarına aşağıdakılardan hansı mütləq əks göstərişdir?

A) Aqonal vəziyyət və ya total işemik kontraktura

B) Bütün sadalananlar

C) Aqonal vəziyyət

D) Total işemik kontraktura

E) Dizaltı arteriyanın trombozu ilə əlaqədar III-a dərəcəli işemiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
910) Kəskin arterial keçməməzlik münasibəti ilə əməliyyatlarda köndələn arteriotomiya nə zaman göstərişdir?

A) Bütün sadalananlar

B) Qalça arteriyalarının və aortal bufirkasiyanın emboliyasında

C) Güclü ateresklerotik zədələnmələrdə

D) Uzunmüddətli emboliyalar zamanı (2 sutkadan çox)

E) Fiksasiya olunmuş trombun birbaşa kəsilib götürülməsi zamanı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
911) Döş aortası anevrizmasının diaqnostikasında daha hansı üsul əlçatan və informativdir?

A) KT


B) Rentgenoqrafiya

C) ExoEKQ

D) Aortanın USM-i

E) Aortaqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
912) Enən döş aortasının anevrizmasında daha geniş əməliyyat üsulu hansıdır?

A) Eksplantantın rezeksiya və protezləşdirilməsi

B) Anevrizmanın vəziyyətdən asılı olaraq modifikasıyası

C) Anevrizmanın daxili divarına bərkitmək

D) Soltərəfli torakotomiya edib aortal şuntlama

E) Anevrizmanı adlayaraq eksplantantla şuntlama


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
913) Qarın aortasının anevrizması hansı diametrdə olduqda cərrahi əməliyyata göstərişdir?

A) 3-4 sm və ondan böyük olduqda

B) 5-6 sm və ondan böyük olduqda

C) 12 sm-dən böyük olduqda

D) 6-7 sm və ondan böyük

E) 10 sm-dən böyük olduqda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
914) Qarın aortasının anevrizması hansı nahiyyəyə partlaya bilər?

A) Aşağı boş venaya

B) Bütün sadalanan nahiyələrə

C) 12 barmaq bağırsağa

D) Peritonarxası sahəyə

E) Periton boşluğuna


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
915) Qarın aortasının anevrizmasının partlamasının differesial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?

A) İntramural anevrizma

B) Bütün sadalananlar

C) Mədə-bağırsaq qanaxması

D) Kəskin pankreatit

E) Miokard infarktı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
916) Qarın aortasının anevrizmasının partlamasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Taxikardiya

B) Aşağı ətraflarda işemiya

C) Qarında və lyumbal nahiyyədə kəskin ağrı

D) Soyuq tər

E) Hipotoniya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
917) Qarın aortasının anevrizmasının partlamasının diaqnostikası üçün ilkin olaraq nə məsləhət görülür?

A) Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Exolokasiya

E) Aortaqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
918) Qarın aortasının anevrizmasının partlamasında cərrahi əməliyyatın xüsusiyyətlərinə nə aiddir?

A) Böyük qanaxma

B) Sürətlə cərrahi əməliyyatı bitirmək

C) Xəstədə hipotoniya

D) Bütün sadalananlar

E) Heç biri aid deyil


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
919) Periferik arteriyanın anevrizmasının partlamasının kliniki şəklinə hansı aid edilir?

A) Düzgün cavab qeyd edilməyib

B) Qanitirmə

C) Ağrı sindromu

D) Ətraflarda işemik sindrom

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
920) Distal periferik arteriyanın anevrizmasının partlamasında anevrizmanın rezeksiyası ilə nə birgə aparılmalıdır?

A) Eksplant protezləşdirilmə

B) Eksplant şuntlama

C) Dəlikdaxili protezləşdirilmə

D) Autovenoz şuntlama

E) Autovenoz protezləşdirilmə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə