Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Aşağı ətrafların sürətli, bədxassəli dərin venalarının trombozunda nə ola bilər?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə18/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

921) Aşağı ətrafların sürətli, bədxassəli dərin venalarının trombozunda nə ola bilər?

A) Aşağı boş vena sindromu

B) Arterial qanqrena

C) Ağ və ya mavi fleqmaziya

D) Ağciyər arteriyasının trombemboliyası

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
922) Xəstənin aşağı ətraflarının dərin venalarının kəskin trombozundan nə qədər vaxt keçdikdə, ona cərrahi əməliyyatla müalicə olunması məsləhət görülür?

A) 7 sutkaya qədər

B) 5 sutkaya qədər

C) 1-3 sutka

D) Həmişə konservativ müalicə yaxşı nəticə verir

E) 7-10 sutka


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
923) Kəskin venoz trombozlarda trombektomiya aşağıdakı hansı ağırlaşmaya səbəb ola bilər?

A) Bütün sadalananlar

B) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

C) Retromboz

D) Qanaxma

E) İrinləmə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
924) Damarın yaralanmasında xəstənin vəziyyətini nə ağırlaşdırır?

A) Travmatik şok

B) Kəskin qanitirmə

C) Bütün sadalananlar

D) Ətrafın kəskin işemiyası

E) Yanaşı zədələnmələr (yumşaq toxuma, sümük)


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
925) Arteriya və venoz damarların müştərək zədələnməsi nə ilə ağırlaşa bilər?

A) Arteriovenoz sviş

B) Venoz anevrizma

C) Arterial tromboz

D) Distal arterial anevrizma

E) Dərin venaların trombozu


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
926) Damarın zədələnməsinin cərrahi müalicəsi zamanı nə məqsəd olmalıdır?

A) Qanitirməni əvəzləmək

B) Damarın özündə müdaxilə

C) Bütün sadalananlar

D) Yanaşı olaraq yumşaq toxuma, sümük, sinirin zədələnməsinin müalicəsi

E) İlkin olaraq qanaxmanı saxlamaq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
927) Damarın zədələnməsinin diaqnostikasında aparıcı rolu hansı oynayır?

A) Ultrasəs dopleri

B) Arterioqrafiya, fleboqrafiya

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Reovazoqrafiya

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
928) Arteriyanın yatrogen zədələnməsinin diaqnostikasında aparıcı rolu hansı oynayır?

A) Arterioqrafiya

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Ultrasəs dopleri

D) Reovazoqrafiya

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
929) Arteriyanın yatrogen zədələnməsinin müalicəsində əsas prinsipi nədir?

A) Autovenoz protezləşdirilmə

B) Arteriyanın zaplata ilə plastikası

C) Arteriyanın eksplantla protezləşdirilməsi

D) Trombektomiya və ya damarda rekonstruktiv əməliyyat edib magistral qan dövranını yaxşılaşdırmaq

E) Vəziyyətdən asılı olaraq bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
930) Venanın kateterizasiyasından sonra yaranan magistral venaların trombozunda nə əmələ gəlir?

A) Ətraflarda sianoz

B) Bütün sadalananlar

C) Dərialtı vena şəbəkəsinin pozulması

D) Ətraflarda hipotermiya

E) Ətraflarda ödem


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
931) Venaların zədələnməsində cərrahi müalicəyə nə göstərişdir?

A) Ətrafların dərin venalarının trombozu

B) Massiv qanitirmə

C) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliya təhlükəsi

D) Belə hallarda cərrahi müalicə olunmur

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
932) Travmatik anevrizmanın diaqnostikasında aparıcı rolu nə oynayır?

A) Radioizatop müayinə

B) Reovazoqrafiya

C) Ulturasəs dopleri

D) Arterioqrafiya və ulturasonoqrafiya

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
933) Travmatik arteriovenoz anevrizmanın klinikasına hansılar aiddir?

A) Ətrafların ödemi və işemiyası

B) Yumşaq konsenterasiyali pulsasiya edici törəmə və onda sistodiastolik küyün eşidilməsi

C) Yumşaq konsentrasiyali pulsasiya edici törəmə və onda diastolik küyün eşidilməsi

D) Yumşaq konsentrasiyali pulsasiya edici törəmə və onda sistolik küyün eşidilməsi

E) Pulsasiya edici törəmənin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
934) Travmatik etiologiyali arteriovenoz anevrizmada cərrahi əmaliyyata göstəriş hansıdır?

A) Anevrizmanın yanında sinir şaxəsinin ağırlaşması

B) Ətraflarda işemiya əlamətləri

C) Arterial qanın çoxunun venoz sistemdə olması

D) Bütün sadalananlar

E) Anevrizmanın olması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
935) Damarların travmasını göstərən əlamət hansıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Arterial qanaxma

C) Axan və ya pulsasiya edən hematoma

D) Küy və ya zədələnmə nahiyyəsində silkələnmə

E) Distal nəbz olmur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
936) Damarların travmadan sonrakı zədələnmələrinin diaqnostikasında əsas rolu nə oynayır?

A) Nüvə maqnit rezonans

B) Bütün sadalananlar

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Digitial subtraksion arterial angioqrafiya

E) Ultrasəs dopleri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
937) Ürəyin travmasında ən çox nə zədələnir?

A) Sağ ürəkətrafı

B) Sol mədəcik

C) Sol ürəkətrafı

D) Sağ mədəcik

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
938) Ürəyin açıq zədələnməsinə nə xarakterikdir?

A) Az qanlılıq simptomu, ürəyin tamponadası simptomu

B) Ürəyin tamponadası simptomu

C) Bütün sadalananlar

D) Az qanlılıq simptomu

E) Ürəyin proyeksiyasında yaranın olması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
939) Ürəyin yarasının tikilməsində nə icra olunur?

A) Düyünlü ketqut tikişi

B) Atravmatik iynə ilə düyünlü P vari tikiş

C) Əsas qanaxmanın olmamasıdır,tikişin xarakteri vacib deyil

D) Atravmatik iynə ilə, sintetik sapla düyünlü tikiş

E) Fasiləsiz uc-uca tikiş


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва

Hamiləlik və ürək-damar xəstəlikləri

940) Əgər hamilə qadınlarda ürəyin zədələnməsi yoxdursa, hansı kliniki əlamətlər olmur?

A) Baş gicəllənmə

B) Təngnəfəslik

C) Nəzərə çarpan baş gicəllənmə

D) Qanhayxırma

E) Yorğunluq


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

941) Hamilə qadınlarda obyektiv müayinə zamanı əgər ürəyin zədələnməsi yoxdursa, hansı fərqli əlamət olur?

A) Epiqastral nahiyədə sağ mədəciyin döyünməsi

B) Döş sümüyünün sol kanarında diastolik titrəmə

C) Yumşaq sistolik küy

D) Yüksək və tezləşmiş nəbz

E) III tonun olması


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
942) Aortal çatmamazlıq zamanı hamilə qadınlarda hansı kliniki əlamətlər olmur?

A) Mezodiastolik, azalan küy döş sümüyünün sol kanarında

B) Tezləşmiş və yüksək nəbz

C) Döş sümüyünün sol kanarının diastolik titrəməsi

D) Epiqastral nahiyədə sağ mədəciyin döyünməsi

E) Zirvə vurğusunun yayılmış, güclənmiş sola keçməsi


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

943) Əgər hamilə qadınlarda ürəyin zədələnməsi yoxdursa, hansı obyektiv əlamət olmur?

A) Akrosianoz

B) Stenokardiya

C) Təngnəfəslik

D) Ürək döyüntüləri

E) Periferik ödemlər


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
944) Aortal çatmamazlıqla olan hamilə qadınlarda exokardioqrafik müayinə zamanı hansı əlamət olur?

A) Aortal qapağın strukturasının dəyişilməsi

B) Mədəciklərin sistolik və diastolik disfunksiyasının olmaması

C) Sağ mədəciyin hipertrofiyası

D) Atım fraksiyasının artması

E) Ürəyin kameralarının cüzi diffuz böyüməsi


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
945) Arterial hipertenziya ilə müşahidə edilən hamilə qadınlarda ürək-damar fəsadlarının yaranmasının əsas risk faktorlarına hansı aid deyil?

A) Qanda ümumi xolesterinin miqdarı

B) Şəkərli diabet

C) Çoxdöllü hamiləlik

D) Siqaret çəkmə

E) Arterial təzyiqin səviyyəsi


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
946) Hipertoniya xəstəliyi olan hamilə qadınlarda hansı laborator göstərici diaqnozu təsdiqləyir?

A) Proteinuriya

B) Mikroalbuminuriya

C) Transaminazaların miqdarının artması

D) Trombositopeniya

E) Hiperurikemiya


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
947) Hamilə qadınlarda hansı hipotenziv preparatın istifadəsi təhlükəsizdir?

A) Metildopa

B) Telmisartan

C) Furosemid

D) Prestarium

E) Sint
Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398948) Hansı hallarda Marfan sindromu ilə müşahidə edilən hamilə qadınlarda hamiləliyin kəsilməsi erkən dövrdə lazımdır?

A) Aorta qapağının cüzi çatmamazlığı

B) Aortanın 5 sm kimi genişlənməsi

C) Aorta qapağının ağır çatmamazlığı

D) Aortanın 4,5 sm kimi genişlənməsi

E) Ağır ürək qan dövranı çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
949) Doğuşdan sonraki kardiomiopatiyanın fərqli əlamətləri hansıdır?

A) Təngnəfəslik, ürək döyüntüləri, ödemlər hamiləliyin erkən dövründə əmələ gəlir

B) Exokardioqrafik müayinə zamanı sol mədəciyin (SM) sistolik və diastolik funksiyası pozulmayib

C) Qadınlarda qan dövranı çatmamazlığının əlamətlərinin 50% hamiləliyin axır trimestrində əmələ gəlir və 5-6 ay doğuşdan sonraki dövrdə azalırlar

D) Qan dövranı çatmamazlığının əlamətləri hamiləlikdən əvvəl olub və hamiləlik zamanı güclənib

E) Sol mədəciyin (SM) atım fraksiyası 55%


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

950) Əgər hamilə qadınlarda mitral çatmamazlığ varsa, hansı kliniki əlamət olmur?

A) Epiqastral nahiyədə sağ mədəciyin döyünməsi

B) Təngnəfəslik

C) Yorğunluq

D) Baldırların və ayaqların ödemi

E) Qanhayxırma


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
951) Mitral çatmamazlığı olan hamilə qadınlarda exokardioqrafik müayinə zamanı hansı əlamətlər yoxdur?

A) Sol mədəciyin axır sistolik həcminin böyüməsi

B) Perikardda cüzi maye (50 ml kimi), qapağın strukturunun pozulmasının əlamətləri

C) Qapağın strukturunun pozulmasının əlamətləri

D) Sol qulaqcığın nəzərə çarpan böyüməsi

E) Sol mədəciyin dilatasiyası


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
952) Aortal çatmamazlığı olan hamilə qadınlarda hansı obyektiv əlamət olmur?

A) SAT və DAT-ın azalması

B) Akrosianoz

C) Stenokardiya

D) Ağ ciyərlərin aşağı paylarında yaş kiçik qabarcıqlı xırıltıların olması

E) SAT artır və DAT enir


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

953) Ürək patologiyası ilə müşahidə edilən hamilə qadınlarda təhlükəsiz müayinə üsulları hansıdır?

A) Döş qəfəsinin rentqenoqrafiyası

B) EKQ

C) AnqioqrafiyaD) Ürəyin, böyrəklərin sintiqrafiyası

E) Kompyuterli tomoqrafiya


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
954) Preeklampsiyası olmayan hipertoniya xəstəliyi ilə hamilə qadınlarda hansı əlamət olmur?

A) Görmə qabiliyyətinin pozulması

B) Ayaqların ödemi

C) Baş ağrıları

D) AT 160/100 mm c.s.

E) Ürək bulanması


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

955) Hipertoniya xəstəliyi olan hamilə qadınlarda preparat seçimi hansıdır?

A) Nebivalol

B) Diazoksiol

C) Kaptopril

D) Furosemid

E) Maqnium sulfat


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

956) Preeklampsiya ilə müşahidə edilən hipertoniya xəstəliyi olan hamilə qadınlarda hansı laborator göstərici diaqnozun təsdiqlənməsində əhəmiyyətsizdir?

A) Trombosıtopeniya

B) Hiperurikemiya

C) Proteinuriya

D) Mikroalbuminuriya

E) Transaminazaların miqdarının çoxalması


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398


957) Hamilə qadınlarda hansı hipotenziv preparatın istifadəsi təhlükəlidir?

A) Nifedipin

B) Labetolol

C) Metildofa

D) Lozartan

E) Atenolol


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

958) Hamilə qadınlarda hansı hipotenziv preparatın istifadəsi təhlükəsizdir?

A) Telmisartan

B) Furosemid

C) Sint


D) Perindopril

E) Karvedilol


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

959) Doğuşdan sonrakı kardiomiopatiyanın əlaməti hansıdır?

A) Təngnəfəslik, ürək döyüntüləri, hamiləliyin erkən dövründə əmələ gəlib

B) Qan dövranı çatmamazlığının əlamətləri hamiləlikdən əvvəl olub

C) Qan dövranı çatmamazlığının əlamətləri əvvəl olub və doğuşdan sonra keçib

D) Qan dövranı çatmamazlığının əlamətləri hamiləlikdən əvvəl olublar və doğuşdan sonra çoxalıblar

E) Qan dövranı çatmamazlığının əlamətləri əmələ gəlib hamiləliyin axır ayında və doğuşdan sonra 5aya kimi davam edib


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
960) Əgər hamilə qadınlarda exokardioqrafik müayinə zamanı ürəyin zədələnməsi yoxdursa, hansı kliniki əlamətlər olur?

A) Qapağın strukturunun pozulmasının əlamətləri (kalsinoz, fibroz)

B) Mitral qapaqda nəzərə çarpan requrqitasiya

C) Sol qulaqcığın nəzərə çarpan böyüməsi

D) Ürək kameralarının hamısının cüzi diffuz böyüməsi

E) Sol mədəciyin axır sistolik həcminin böyüməsi


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
961) Hamilə qadınlarda ürəyin zədələnməsi yoxdursa, hansı EXO-kardioqrafik əlamət olmur?

A) Ürəyin kameralarının cüzi böyüməsi

B) Mədəciklərin sistolik və diastolik disfunksiyalarının olmaması

C) Atım fraksiyasının 55%-ə qədər olması

D) Sol qulaqcığın böyüməsi

E) Perikard boşluğunda 50 ml-ə kimi mayenin olması


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
962) Ürək patologiyası olan hamilə qadınlarda təhlükəli müayinə üsulu hansıdır?

A) Böyrəklərin və böyrək arteriyalarının USM

B) EKQ

C) ExokardioqrafiyaD) Kompyuter tomoqrafiya

E) Maqnit-rezonans tomoqrafiya


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
963) Arterial hipertenziya ilə müşahidə edilən hamilə qadınlarda arterial hipertoniyanın diaqnostik əlamət hansıdır?

A) AT artması hamiləlikdən əvvəl və bütün hamiləlik dövründə davam edən

B) AT 130-140/80-90 mm c.s. bütün hamiləlik dövründə

C) Sistolik AT 20 mm c.s. çox və diastolik təzyiqin 10 mm c.s. çox artması hamiləliyin erkən müddətində

D) AT 140/90 mm c.s. çox artmasının aşkar edilməsi 20 həftədən çox hamiləlik müddətində

E) Sistolik AT 25 mm c.s. və diastolik AT 15 mm c.s. çox artması 20 həftə hamiləlik müddətindən sonra


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
964) Arterial hipertenziya ilə müşahidə edilən hamilə qadınlarda preeklampsiyanın kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı

B) AT 160/110 mm c.süt.-dan çox olması

C) Cüzi fiziki yüklənmə zamanı güclənən təngnəfəslik

D) Aşağı ətraflarda ödemlər

E) Görmə funksiyasının pozulması, görmə qabiliyyətinin azalması


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
965) Arterial hipertenziya və preeklampsiya ilə müşahidə edilən hamilə qadınlarda AT azalmasının preparat seçimi hansıdır?

A) Diazoksid

B) Labetolol

C) Kaptopril

D) Metildofa

E) Natrium nitroprussid


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
966) Hamilə qadınlarda hansı hipotenziv preparatın istifadəsi təhlükəsizdir?

A) Lozartan

B) Nifedipin

C) Klofelin

D) Enalapril

E) Hidroxlortiazid


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398
967) Hansı preparatların teratogen effekti öyrənilməyib?

A) Bisopralol

B) Diltiazem

C) Lasidipin

D) Kandensartan

E) Verapamil


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

968) Hamilə qadınlarda hansı hipotenziv preparatın istifadəsi təhlükəlidir?

A) Labetalol

B) Metildofa

C) Karvedilol

D) Furosemid

E) Amlodipin


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

969) Hansı hipotenziv preparatın hamilə qadınlarda istifadəsi təhlükəsizdir?

A) Indopamid

B) Lizinopril

C) Nebivalol

D) Kandensartan

E) Moksinidin


Ədəbiyyat: Оливье В. Эдейер. Секреты кардиологии. М., Пер. с англ., 2004 с. 394-398

Ürək xəstəliklərinin cərrahiyyəsi

970) Prinsmetal stenokardiyası variantı üçün hansı xarakterik deyildir?

A) Stenokardiya tutması əksər hallarda gecələr meydana çıxır

B) EKQ müayinə zamanı ST seqmentinin aşağı sürüşməsi

C) Müalicə zamanı seçim preparat kalsium kanallarının antaqonistləridir

D) Ritmin və keçiriciliyin pozulması

E) EKQ-də ST seqmentinin izoxətdən yuxarı qalxması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
971) Ürəyin infarktdan sonrakı anevrizmasının xarakterik EKQ əlaməti hansıdır?

A) I dərəcəli atrioventrikulyar blokada

B) ST seqmentinin yüksəlməsi

C) Q dişinin olmaması

D) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası

E) ST seqmentinin davamlı enməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
972) Sağ mədəciyin infarktı üçün hansı xarakterik deyildir?

A) Paradoksal nəbz

B) Hipotoniya

C) Mərkəzi venoz təzyiqin yüksəlməsi

D) Ağciyərin ödemi

E) Kussmaul simptomu


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

973) Hansı sağ koronar arteriyanın şaxəsi deyil?

A) İti kənar şaxəsi

B) Küt kənar şaxəsi

C) Konus arteriyası

D) Sağ mədəcik şaxəsi

E) Sinus düyünü şaxəsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
974) 52 yaşlı xəstə klinikaya ön-arakəsmə nahiyəsinin infarktı diaqnozu ilə daxil olmuşdur. 3 gündən sonra maksimal olaraq döş sümüyünün aşağı kənarında yüksək intensivlikli holosistolik küy meydana çıxmışdır. Bu nahiyənin palpasiyası zamanı titrəmə müəyyən edilir. Bu xəstənin ürək boşluğunun kateterizasiyası zamanı böyük ehtimalla aşağıdakılardan hansı təyin edilə bilər?

A) Sol qulaqcığın təzyiq əyrilərində giqant V-dalğalar

B) Kateterizasiya zamanı patologiya aşkar edilməyəcəkdir

C) Ağciyər arteriyasında qanın oksigenlə doyma dərəcəsi sağ qulaqcıqdakından aşağı olacaqdır

D) Ağciyər arteriyasında qanın oksigenlə doyma dərəcəsi sağ qulaqcıqdakından yüksək olacaqdır

E) Ağciyər kapillyarlarının tutulması zamanı normal təzyiq


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
975) Ürəyin işemik xəstəliyinin epidemiologiyası üçün xarakterikdir?

A) Ürəyin işemik xəstəliyi 60 yaşından yuxarı qadınlarda və 50 yaşdan yuxarı kişilər üçün ölümün əsas səbəbidir

B) Ürək-damar xəstəlikləri inkişaf etmiş ölkələrdə letallıq təxminən 2% təşkil edir

C) Miokard infarktı və ya qəfləti ölüm ürəyin işemik xəstəliyinin başlanğıc təzahürü olub kişilərə nisbətən qadınlarda daha çox rast gəlinir

D) 40 yaşından yuxarı kişilər və 50 yaşdan yuxarı qadınlar üçün ölümün əsas səbəbidir, ürək-damar xəstəlikləri inkişaf etmiş ölkələrdə letallığın təxminən 50%-ni təşkil edir

E) Miokard infarktı və ya qəfləti ölüm ürəyin işemik xəstəliyinin başlanğıc təzahürü olub qadınlara nisbətən kişilərdə daha çox rast gəlinir


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

976) Ürəyin işemik xəstəliyi üçün ən vacib proqnostik göstərici hansıdır?

A) Yüklənmə zamanı mədəcik ekstrasistoliyalarının sayı

B) Gündə 20-dən artıq siqaret çəkmək

C) Fiziki tapşırıqların müntəzəm həyata keçirilməsi

D) Veloerqometriya zamanı fiziki yüklənmədə tolerantlığın səviyyəsi

E) Stenokardiya tutmalarının tezliyi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


977) Qeyri-stabil stenokardiyalı xəstələr üçün aşağıdakı vəziyyət düzgün deyildir?

A) Sol koronar arteriya kötüyünün zədələnməsinə stabil stenokardiyalı xəstələrə nisbətən daha tez-tez rast gəlinir

B) Tutma zamanı ST seqmentinin tranzitor yüksəlməsi olan xəstələr pis proqnoza malikdirlər

C) Qeyri-stabillik yarandıqdan 2-3 həftə sonra qəfləti ölüm və ya miokard infarktının inkişaf riski 30% artır

D) Miokard infarktını təsdiqləyən məlumatlar olmayan hallarda uzunmüddətli işemik ağrı epizodları olan xəstələr birinci il ərzində, keçirilmiş miokard infarktı olan xəstələrdəki ilə eyni ölüm faizinə malik olurlar

E) Xəstələr ilk 3 ay ərzində miokard infarktının inkişaf etməsinə və ya yüksək qəfləti ölüm riskinə malikdirlər


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
978) Kəskin miokard infarktı zamanı aşağıdakılardan hansı vacib proqnostik göstəricilərə aid deyildir?

A) İnfarktdan sonrakı dövrdə fiziki yüklənməyə normal tolerantlıq, xəstəliyin kəskin fazasında ST dişinin qalxma səviyyəsi

B) Kəskin dövrdə ürək çatmamazlığı klinikasının meydana çıxması, infarktdan sonrakı dövrdə fiziki yüklənməyə normal tolerantlıq

C) Erkən infarktdan sonrakı dövrdə stenokardiya ağrılarının qayıtması, qovulma fraksiyasının 50%-dən artıq olması

D) Qovulma fraksiyasının 50%-dən artıq ooması, xəstəliyin kəskin fazasında ST dişinin qalxma səviyyəsi

E) İnfarktdan sonrakı dövrdə fiziki yüklənməyə normal tolerantlıq, qovulma fraksiyasının 50%-dən artıq olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə