Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Aortokoronar şuntlamadan sonra xəstənin işə qayıtmasına təsir elən ən vacib faktor hansıdır?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə19/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

979) Aortokoronar şuntlamadan sonra xəstənin işə qayıtmasına təsir elən ən vacib faktor hansıdır?

A) Stenokardiyanın əməliyyata qədərki müddəti

B) Şuntlanmış arteriyaların sayı

C) Əməliyyatdan sonra simptomların tam itməsi

D) Əməliyyata qədər stenokardiya tutmalarının intensivliyi

E) Xəstənin əməliyyatdan əvvəl işləyib-işləməməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
980) 63 yaşlı kişidə kəskin miokard infarktının inkişafından bir neçə gün sonra perikardın sürtünmə küyü və ürək nahiyəsində narkotiklər və steroid preparatlarla zəif aradan qaldırıla bilən ağrılar meydana çıxdı. Sistolik küy eşidilmir. Bu fonda boyun venalarının şişməsi və elektromexaniki dissosiasiya ilə müşayiət olunan qəfləti hipotoniya inkişaf etdi. Sadalanan səbəblərdən ən ehtimal olunanı hansıdır?

A) Mədəciklərarası arakəsmənin cırılması

B) Sağ mədəciyin infarktı

C) Papilyar əzələnin cırılması nəticəsində kəskin mitral çatmamazlıq

D) Sol mədəcik divarının cırılması

E) Kəskin miokard infarktının genişlənməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
981) Aşağıdakılardan hansı selektiv koronoqrafiyanın ağırlaşmasına aiddir?

A) Üçtaylı qapağın xordasının qopması, mədəciklərin fibrillyasiyası, hematomanın əmələ gəlməsi, kontrast maddəyə allergik reaksiya

B) Üçtaylı qapağın xordasının qopması, miokard infarktı, hematomanın əmələ gəlməsi, kontrast maddəyə allergik reaksiya

C) Üçtaylı qapağın xordasının qopması, miokard infarktı, mədəciklərin fibrillyasiyası, kontrast maddəyə allergik reaksiya

D) Üçtaylı qapağın xordasının qopması, miokard infarktı, mədəciklərin fibrillyasiyası, hematomanın əmələ gəlməsi

E) Miokard infarktı, mədəciklərin fibrillyasiyası, hematomanın əmələ gəlməsi, kontrast maddəyə allergik reaksiya


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
982) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə exokardioqrafiya hansını təyin edə bilmir?

A) Mədəcikdaxili trombozu

B) Sol mədəcik anevrizmasının olmasını

C) Mədəciklərarası defektin olmasını

D) Koronar arteriyanın ön mədəciklərarası şaxəsinin proksimal 1/3-nin stenozunu

E) Yığılma qabiliyyətinin pozulmasını


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
983) Diffuz aterosklerotik proses əksər hallarda nəyi zədələyir?

A) Küt kənari şaxəni

B) Birinci septal şaxəni

C) Sağ koronar arteriyanı

D) Sol koronar arteriya kötüyünü

E) Ön mədəciklərarası şaxəni


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
984) Koronar cibdə qanın oksigenlə doyması neçə % təşkil edir?

A) 70%


B) 40%

C) 30%


D) 50%

E) 60%
Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


985) Stenokardiyanın spastik formasını təyin etmək üçün əsas diaqnostik test hansıdır?

A) Erqonovin sınağı

B) Hiperventilyasion sınaq

C) Soyuq sınağı

D) Nitroqliserin sınağı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

986) Vesen dövranını aşağıdakı hansı arteriyalar əmələ gətirir?

A) İti kənar şaxəsi və diaqonal arteriya

B) Septal şaxə və sağ koronar arteriya

C) Diaqonal şaxə və küt kənar şaxəsi

D) Küt kənar şaxəsi və sağ koronar arteriya

E) Qıf şaxə və ön mədəciklərarası şaxənin sağ mədəcik şaxəsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
987) Mədəciklərarası arakəsmənin əksər hissəsi qan təhcizatını hansından alır?

A) Septal şaxəsindən

B) İti kənar şaxəsindən

C) Dolanan arteriyadan

D) Ön mədəciklərarası şaxəsindən

E) Sağ koronar arteriyadan


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
988) Aortokoronar şuntlamaya göstəriş hansıdır?

A) Miokard infarktı

B) Dərman müalicəsinə refrakterliyi olan ağır stenokardiya

C) Durğunluq ürək çatmamazlığının klinikasının və onun miokard infarktından əvvəl olması

D) Üç damarlı zədələnmə

E) Sol koronar arteriya şaxəsinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
989) Miokard infarktı zamanı sol mədəcik divarının cırılması üçün hansı xarakterikdir?

A) Sol mədəcik divarının cırılması 50% hallarda miokard infarktlı xəstələrdə meydana çıxır

B) Kardiogen şokun klinik təzahürləri inkişaf edir

C) Əksər hallarda xəstəliyin 3-6-cı günlərində inkişaf edir

D) Bütün cavablar səhvdir

E) Əksər hallarda ön və ön-yan divarın infarktı zamanı meydana çıxır


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
990) Daxili döş arteriyasının koronar cərrahiyyədə istifadəsini məhdudlaşdıran əsas səbəb hansıdır?

A) Daxili döş arteriyasının ölçüsü

B) Arteriyanın ayrılmasına çox vaxtın sərf olunması

C) Uzaq dövrdə arteriyanın keçiriciliyi

D) Damarla həddən artıq qan axınının olması

E) Texniki çətinlik


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
991) Intraaortal balonla kontrapulsasiyanın istifadəsi nə zaman məqsədəuyğundur?

A) Dərman terapiyasına refrakterlik olan qeyri-stabil stenokardiyalarda istifadə olunur

B) Aortal çatmamazlıq zamanı mədəciyin boşalması üçün istifadə olunur

C) Mədəciklərarası arakəsmədə defektin əmələ gəlməsi ilə ağırlaşmış kəskin miokard infarktında istifadə olunur

D) Aortokoronar şüntlamadan sonra kəskin ürək çatmamazlığı olan xəstələrdə inotrop müalicə effektsiz olan hallarda ürəkdən qanın qovulmasını yaxşılaşdırır

E) Dərman terapiyasına refrakterlik olan qeyri-stabil stenokardiyalarda və aortal çatmamazlıq zamanı mədəciyin boşalması üçün istifadə olunur


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
992) Svan-Qanz kateterinin istifadəsinə göstəriş hansıdır?

A) Ağ ciyər ödemi ilə ağırlaşmış miokard infarktı və mədəciklərarası arakəsmənin cırılması və mitral requrgitasiya ilə ağırlaşmış miokard infarktı

B) Ağ ciyər ödemi ilə ağırlaşmış miokard infarktı və sağ mədəciyin miokard infarktına şübhə

C) Ağ ciyər ödemi ilə ağırlaşmış miokard infarktı

D) Sağ mədəciyin miokard infarktına şübhə

E) Mədəciklərarası arakəsmənin cırılması və mitral requrgitasiya ilə ağırlaşmış miokard infarktı


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
993) Aortal stenoz olan xəstələrdə stenokardiyanın əmələ gəlməsinin səbəbi hansıdır?

A) Koronar arteriyaların sklerozu

B) Sol mədəciyin dilatasiyasına görə miokardın çəkisinin artması

C) Kalsium mikroemboliyası

D) Sadalananlardan heç biri

E) Koronar arteriyanın spazmı


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
994) «Atipik» stenokardiyalı xəstələrə necə təstiq olunmalıdır?

A) Optimal müalicə taktikasını təyin etmək üçün yüklənmə testinin aparılması göstərişdir

B) Əgər xəstə 40 yaşında kişidirsə, onda koronar arteriyaların zədələnməsindən şübhələnmək olar

C) Əgər xəstə 60 yaşında kişidirsə, onda koronar arteriyaların zədələnməsindən şübhələnmək olar

D) ÜIX-ni təsdiq və ya istisna etmək məqsədilə veloerqometriyanın aparılması vacibdir

E) Əgər xəstə 50 yaşından yuxarı olan qadındırsa, onda koronar arteriyaların zədələnməsindən şübhələnmək olar


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
995) Koronar arteriyaların əhəmiyyətli okklüziv zədələnməsi olmayan stenokardiyanın vazospastik formasının müalicəsi zamanı hansından istifadə olunur?

A) Ürəyin tam denervasiyası

B) Ürək qlikozidlərinin yeridilməsi

C) Aortokoronar şuntlama

D) Nitratların yeridilməsi

E) Kalsium antaqonistlərinin yeridilməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
996) Miokardın işemiyası və durğunluq ürək çatmamazlığı olan xəstədə vazodilatatorlardan istifadə edərkən oksigenə tələbatın azalmasının aşağıdakı hansı mexanizmləri mövcuddur?

A) Sol mədəciyin sistolik təzyiqinin azalması

B) Ürəyin yığılma qabiliyyətinin azalması

C) Sol mədəciyin dolma və sistolik təzyiqinin artması

D) Sol mədəciyin dolma təzyiqinin azalması

E) Ürək ritminin seyrəkləşməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
997) Dinamiki yüklənməyə ürək-damar sisteminin normal reaksiyasına aşağıdakılardan hansının artması daxildir?

A) Ümumi periferik damar müqavimətinin

B) Orta arterial təzyiqin

C) Diastolik təzyiqin

D) Diastolik və sistolik təzyiqlərin

E) Sistolik təzyiqin


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
998) Ateroskleroz olmayan hallarda miokardın işemiyasını hansı törədə bilər?

A) Koronar dəliyin atreziyası

B) Sol koronar arteriya kötüyünün sağ Valsalva cibindən anormal çıxması

C) Dolanan arteriyanın sağ Valsalva cibindən anormal çıxması

D) Koronar arteriyanın ağ ciyər arteriyasından anomal ayrılması

E) Tək koronar arteriya


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
999) Aortokoronar şuntlamanın üstün cəhətlərinə nə daxildir?

A) Kəskin miokard infarktının inkişaf riskinin azalması

B) Durğunluq ürək çatmamazlığının inkişaf təhlükəsinin azalması

C) Bütün sadalananlar

D) Qəfləti ölüm təhlükəsinin azalması

E) Stenokardiya ağrılarının itməsi və ya kəskin azalması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
1000) Aşağıdakılardan hansı sadalananlar venadaxili koronar trombolitik terapiyanın ağırlaşmalarına daxildir?

A) 30% xəstələrdə hipertenziya, 1-2% xəstələrdə aydın təzahür edən allergik reaksiyalar, reokklüziya tezliyi – 1%, streptokinazanın yeridilməsinə cavab olaraq 6 ay müddətə qədər aşkar edilə bilən antitellərin əmələ gəlməsi

B) 30% xəstələrdə hipertenziya, 1% xəstələrdə əhəmiyyətli qanaxma, 1-2% xəstələrdə aydın təzahür edən allergik reaksiyalar, reokklüziya tezliyi – 1%

C) 1% xəstələrdə əhəmiyyətli qanaxma, 1-2% xəstələrdə aydın təzahür edən allergik reaksiyalar, reokklüziya tezliyi – 1%, streptokinazanın yeridilməsinə cavab olaraq 6 ay müddətə qədər aşkar edilə bilən antitellərin əmələ gəlməsi

D) 30% xəstələrdə hipertenziya, 1% xəstələrdə əhəmiyyətli qanaxma, 1-2% xəstələrdə aydın təzahür edən allergik reaksiyalar, streptokinazanın yeridilməsinə cavab olaraq 6 ay müddətə qədər aşkar edilə bilən antitellərin əmələ gəlməsi

E) 30% xəstələrdə hipertenziya, 1% xəstələrdə əhəmiyyətli qanaxma, reokklüziya tezliyi – 1%, streptokinazanın yeridilməsinə cavab olaraq 6 ay müddətə qədər aşkar edilə bilən antitellərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

1001) Aşağıdakı bütün sadalananlar qida borusunun spazmı üçün xarakterikdir?

A) Ağrılar erqonovinin yeridilməsi zamanı dəyışmir, fiziki yük ağrını artırır

B) Bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər davam edən döş sümüyü arxası ağrılar meydana çıxa bilər, fiziki yükdən sonra ağrı artır

C) Ağrılar nitroqliserinlə aradan qaldırıla bilər, ağrı adətən döş sümüyü arxasında lokalizə olur

D) Ağrılar nitroqliserinlə aradan qaldırıla bilər, ağrı adətən oyanıcılıq və nahardan sonrakı yüklənmə zamanı artır

E) Ağrı oyanıcılıq və nahardan sonrakı yüklənmə zamanı artır, ağrı erqonovinin yeridilməsi zamanı arta bilər, bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər davam edir


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.
1002) Miokard infarktına görə papillyar əzələnin kəskin cırılması üçün aşağıdakılardan hansı sadalananlar xarakterikdir?

A) Papilyar əzələnin cırılması 50% xəstədə birdamarlı patologiyalı olur, cırılmaya geniş infarktlı və ürəkdən qovulmanın azalması olan xəstələr daha çox meyllidir

B) Sistolik küyün olması papilyar əzələnin cırılmasın istisna edir

C) Papilyar əzələnin cırılması olan xəstələrin 70%-də iki damarlı patologiya olur

D) Papilyar əzələnin cırılması miokard infarktında müşahidə olunmur

E) Sağ mədəcikdə qanın oksigenlə doyma səviyyəsinin təyin edilməsi xüsusi diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.
1003) Sağ mədəciyin infarktı üçün aşağıdakılardan hansı sadalananlar düzgündür?

A) Sağ mədəciyin infarktı adətən sol mədəciyin arxa divarının infarktı ilə birgə rast gəlinir,sağ mədəciyin infarktı zamanı sağ mədəcikdə və ağ ciyər arteriyasında diastolik təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olunur

B) Sağ mədəciyin infarktı zamanı həcmi yüklənməni artırmaq lazım deyil

C) EKQ qiymətli diaqnostik üsul deyildir, sağ mədəciyin infarktı adətən sol mədəciyin ön divarının infarktı ilə birgə rast gəlinir

D) Sağ mədəciyin infarktı zamanı sol mədəcikdə və ağ ciyər arteriyasında diastolik təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olunur

E) EKQ qiymətli diaqnostik üsuldur


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə