Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Tibbi yardımın effektivliyi nədir?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə2/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

47) Tibbi yardımın effektivliyi nədir?

A) Müəyyən iqtisadi vəsait hesabına müalicə-diaqnostik və ya profilaktik yardım zamanı əldə olunmuş konkret nəticələrin alınma dərəcəsi

B) İqtisadi məsrəflər nəzərə alınmadan müalicənin effektivliyi

C) Tibbi yardım zamanı iqtisadi məsrəflərin dərəcəsi

D) Müalicə tədbirlərindən sonra xəstənin orqanizminin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması

E) Müalicə tədbirlərindən sonra xəstənin orqanizminin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və tibbi yardım zamanı iqtisadi məsrəflərin dərəcəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
48) Yeni şəraitdə Səhiyyənin idarə edilməsində “desentralizasiya “məhfumunun tərkib hissəsinə nə aid deyil?

A) Büdcə maliyələşdirilməsinin desentralizasiyası

B) Ərazi səviyyəsində məcburi tibbi sığortaya materialların daxil olması

C) Vertikal üzrə icra –məcburi təsirlərin ixtisara salınması

D) Tibbi idarə rəhbərinin hüquq və səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi

E) Səhiyyədə normativ bazanın olmaması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
49) Səhiyyənin idarəedilməsi strukturuna aşağıdakı səviyyələrdən hansı aiddir?

A) Şəhər,vilayətarası

B) Federal,ərazi,munisipial

C) Federal,şəhər

D) Munisipial

E) Şəhər,ərazi,munisipial


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
50) Xəstəyə zərər yetirən tibb işçisi (əgər professional vəzifələrinə səhlənkar münasibət bəsləməyibsə) hansı cavabdehlik daşıyır?

A) Letallıq olduqda məsuliyyət daşıyır

B) Zərərin dərəcəsindən asılıdır

C) Cinayət məsuliyyəti

D) Məsuliyyətdən azad olmalıdır

E) Vətəndaş-hüquqi məsuliyyət


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
51) Tibbi yardımın göstərilməsi zamanı xəstəyə yetirilən zərərə görə kim məsuliyyət daşıyır?

A) Tibb idarəsi və tibb işçisi birlikdə

B) Tibb işçisi

C) Bilavasitə səhiyyə nazirliyi

D) Səhiyyə idarəetmə orqanları

E) Tibb müəssisəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
52) Orta yaşlı şəxslərdə sol mədəciyin axır sistolik ölçüləri (ASÖ) hansından

çox olmalıdır?

A) 2,6 sm

B) 5,0 sm

C) 4,0 sm

D) 6,0 sm

E) 4,5 sm


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М., Медицина, 1979, с.40-110

Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации.М. Бином, 200353) Orta yaşlı şəxslərdə sol mədəciyin axır diastolik ölçüləri (ADÖ) hansından

çox olmamalıdır?

A) 5,0 sm

B) 3,0 sm

C) 2,5 sm

D) 6,0 sm

E) 4,0 sm


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография. М.,Медицина, 1979,с.40-110

54) Orta yaşlı şəxslərdə sol qulaqcığın ölçüləri ExoKQ zamanı hansından çox

olmamalıdır?

A) 4,5 sm

B) 5,0 sm

C) 4,0 sm

D) 3,5 sm

E) 3,0 sm


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография. М.,Медицина,1979,с.40-110
55) Orta yaşlı şəxslərdə sağ mədəciyin ölçüləri ExoKQ zamanı hansından çox

olmamalıdır?

A) 2,6 sm

B) 2,5 sm

C) 3,5 sm

D) 3,0 sm

E) 4,0 sm


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
56) ExoKQ zamanı miokardın kütləsi kişilərdə nə qədərdir?

A) 150 q


B) 160 q

C) 130 q


D) 135 q

E) 90 q
Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110


57) ExoKQ zamanı miokardın kütləsi qadınlarda nə qədərdir?

A) 130 q


B) 99 q

C) 95 q


D) 150 q

E) 120 q
Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М., Медицина,1979,с.40-110


58) Doppler KQ zamanı sol mədəciyin diastolik funksiyasının hansı göstəriciləri

təyin edilir?

A) Diastolanın müddəti

B) Sol mədəciyin arxa divarının (SMAD) qalınlığı

C) A pikinin maksimal sürəti

D) İzovolumetrik boşalmanın vaxtı

E) E pikinin maksimal sürəti


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином, 2003,с.94-106
59) ExoKQ müayinə zamanı I standart pozisiyada ürəyin hansı anatomik

strukturları öyrənilir?

A) Sağ qulaqcıq

B) Aortal qapaqlar

C) Sol qulaqcıq

D) Qulaqcıq arası çəpər

E) Sağ mədəciyin ön divarını və boşluğu


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
60) ExoKQ müayinə zamanı II standart pozisiyada ürəyin hansı anatomik

strukturlarını öyrənirlər?

A) Sağ mədəcik

B) Sağ qulaqcıq

C) Sol qulaqcıq

D) Trikuspidal qapaq

E) Mədəcik arası çəpər


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
61) ExoKQ müayinə zamanı III standart pozisiyada ürəyin hansı anatomik

strukturları öyrənilir?

A) Aortal qapaq

B) Trikuspidal qapaqlar

C) Mədəcik arası çəpər

D) Sağ qulaqcıq

E) Sol qulaqcığın arxa divarı və boşluğu


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
62) ExoKQ zamanı 2 kameralı pozisiyada zirvədən daxil olma ilə ürəyin hansı

anatomik strukturlarını öyrənirlər?

A) Sağ qulaqcıq

B) Aorta

C) Sol qulaqcıq və sol mədəcik

D) Sağ mədəcik

E) Dekstrakardiya


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
63) ExoKQ zamanı qısa ox üzərində parasternal daxil olmaqla ürəyin hansı

anatomik strukturlarını öyrənirlər?

A) Aortal qapaq

B) Mitral qapaq

C) Trikuspidal qapaq

D) Ağ ciyər arteriyasının qapağı

E) Sağ qulaqcıq


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
64) Dopler KQ zamanı ürəkdaxili qan cərəyanının dəyişikliyi hansı strukturların səviyyəsində sol mədəciyin diastolik funksiyasının pozulmasını göstərir?

A) Mitral qapaq səviyyəsində

B) Aortal qapaqdan aşağı səviyyəsində

C) Trikuspidal qapaq səviyyəsində

D) Aortal qapaq səviyyəsində

E) Ağ ciyərin arteriyası səviyyəsində


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106
65) ExoKQ M rejimində sol mədəciyin hansı göstəricilərini təyin edir?

A) Sol mədəciyin uzun oxu

B) Axır diastolik həcm

C) Sol mədəciyin qısa oxu

D) Axır sistolik ölçü

E) Atım fraksiyası


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
66) ExoKQ B rejimdə sol mədəciyin hansı əlamətlərini təyin edir?

A) Axır sistolik ölçü

B) Sol mədəciyin arxa divarının (SMAD) qalınlığı

C) Mədəcik arası çəpərin (MAÇ) qalınlığı

D) Axır diastolik həcm

E) Aortanın kökünün hərəkətinin amplitudası


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
67) ExoKQ M rejimində sol mədəciyin diastolik funksiyasının hansı göstəricilərini təyin edir?

A) Sol mədəciyin qısa oxu

B) Diastolanın müddəti

C) İzovolumetrik boşalmanın vaxtı

D) Sol mədəciyin uzun oxu

E) E pikinin maksimal sürəti


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106
68) Transmitral axının E və A piklərinin nisbətləri zamanı sol mədəciyin diastolik funksiyasının dəyişiklikliyinin hansı variantında E zirvəsinin üstünlüyü qeyd edilir?

A) Normal

B) Qarışıq

C) Pozulmuş

D) Çoxalmış

E) Azalmış


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106
69) Dopler exokardioqrafiya zamanı fizioloji diastola necə ölçülür?

A) Mitral qapağın açılmasının çırtmasından aortal qapağın bağlanmasının çırtmasına kimi olan vaxt

B) Aortal qapağın açılmasının çırtmasından mitral qapağın bağlanmasının çırtmasına kimi olan vaxt

C) Aortal qapağın açılmasının çırtmasından mitral qapağın açılmasının çırtmasına kimi olan vaxt

D) Aortal qapağın bağlanmasının çırtmasından mitral qapağın bağlanmasının çırtmasına kimi olan vaxt

E) Mitral qapağın bağlanmasının çırtmasından aortal qapağın açılmasının çırtmasına kimi olan vaxt


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106

70) Yüksək rəqs etmə tezliyi ilə olan ultrasəs ötürücünün xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Ultrasəs şüanın daxil olma qabiliyyətini dəyişmir

B) Ultrasəs şüanın daxil olma qabiliyyətini yüksəldir

C) Mühitdə ultrasəs aparatın icazəveridici qabiliyyətini dəyişmir

D) Mühitdə ultrasəs aparatını icazəveridici qabiliyyətini çoxaldır

E) Ultrasəs şüanın daxil olma qabiliyyətini azaldır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106
71) Sol və sağ tac arteriyaların köklərinin ExoKQ müayinəsi üçün optimal pozisiya hansıdır?

A) Zirvəli 4 kameralı pozisiya

B) Aortanın kökünü səviyyəsindən qısa ox üzərində parasternal pozisiyadan

C) Mitral qapaq səviyyəsindən qısa ox üzərində parasternal pozisiyadan

D) Zirvəli 2 kameralı pozisiya

E) Papilyar əzələlər səviyyəsində qısa ox üzərində parasternal pozisiyadan


Ədəbiyyat: В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М., Медицина,1979,с.40-110


Ürək və damarların kliniki anatomiyası və operativ cərrahiyyəsi

72) Boyunun yuxu üçbucağı hüdudunda (xaricdən daxilə) sinir-damar dəstəsinin topoqrafo-anatomik münasibətləri necə təşkil olunur?

A) Daxili vidaci vena – ümumi yuxu arteriyası – azan sinir

B) Ümumi yuxu arteriyası – daxili vidaci vena – azan sinir

C) Ümumi yuxu arteriyası – azan sinir – daxili vidaci vena

D) Azan sinir – ümumi yuxu arteriyası – daxili vidaci vena

E) Daxili vidaci vena – azan sinir – ümumi yuxu arteriyası


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
73) Ümumi yuxu arteriyasına müdaxilə zamanı dəri kəsiyi necə aparılmalıdır?

A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ön kənarı boyu

B) Bütün sadalanlar

C) Aşağı çənənin bucağından

D) Qalxanabənzər qığırdağın yuxarı kənarı səviyyəsində

E) Qalxanabənzər qığırdağın aşağı kənarı səviyyəsində


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с


74) Ümumi yuxu arteriyası ağzının okklyuziyasında arteriyaya ekstratorakal müdaxiləyə hansı xarakter deyil?

A) Körpücük sümüyündən 1 sm yuxarı və paralel kəsik

B) Düz cavab yoxdur

C) Kəsiyin lateral ucu körpücüyün ortasına uzanır

D) Kəsiyin proksimal ucu döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxasına keçir

E) Körpücük sümüyündən 1 sm aşağı və paralel kəsik


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
75) Ümumi yuxu arteriyası ağzının okklyuziyasıında onun düz implantasiyası necə həyata keçirilir?

A) Düz cavab yoxdur

B) Körpücük arteriyasının yuxarı yarımdairəsinə (onurğa arteriyası ağzından distal)

C) Körpücük arteriyasının yuxarı yarımdairəsinə (onurğa arteriyası ağzından proksimal )

D) Körpücük arteriyasının aşağı yarımdairəsinə

E) Aorta qövsünə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
76) Onurğa arteriyası ağzından trombektomiya zamanı cərrahi əməliyyatın əsas prinsiplərinə nəaiddir?

A) Onurğa arteriyası ağzı yaxınlığında körpücükaltı arteriyanın boylama və ya qövsşəkilli açılması

B) Körpücükaltı müdaxilə

C) Körpücüküstü müdaxilə, onurğa arteriyası ağzı yaxınlığında onun boylama açılması

D) Onurğa arteriyası ağzı yaxınlığında onun boylama açılması, körpücükaltı müdaxilə

E) Körpücüküstü müdaxilə, onurğa arteriyası ağzı yaxınlığında körpücükaltı arteriyanın boylama və ya qövsşəkilli açılması


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с


77) Pilləvari əzələönü boşluqda Sol körpücükaltı arteriyanın sol ümumi yuxu arteriyasına implantasiyası zamanı ön pilləli əzələ üzərində nə yerləşir?

A) Sağ diafraqmal sinir

B) Sol azan sinir

C) Sol qayıdan sinir

D) Sol diafraqmal sinir

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
78) Körpücükaltı venaya boyun şöbəsindən yanaşarkən o harada yerləşir?

A) Pilləvari əzələönü sahədə - arxadan döş-qalxanabənzər və döş-dilaltı əzələlər, öndən ön pilləvari əzələ arasında

B) Pilləvari əzələönü sahədə - öndən döş-qalxanabənzər və döş-dilaltı əzələlər, arxadan ön pilləvari əzələ arasında

C) Sadalananların heç biri

D) Pilləvari əzələarası sahədə körpücükaltı arteriya və bazu kələfi ilə birlikdə

E) Pilləvari əzələönü sahədə körpücükaltı arteriya və kürək-dilaltı əzələ ilə birlikdə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
79) Döş axacağının boyun şöbəsinin terminal şöbəsi əksər hallarda hara açılır?

A) Sol venoz bucağa onun arxa səthilə

B) Sol körpücükaltı venaya

C) Sol daxili vidaci venasına

D) Sol venoz bucağa onun ön səthilə

E) Yuxarıda sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
80) Bazunun yuxarı yarısında bazu arteriyasının proyeksion xətti boyu sinir-damar dəstəsi elementlərinin münasibəti necədir?

A) Lateral orta, dirsək və saidin medial dəri siniri, medial bazu arteriyası və venası yerləşir

B) Medial orta, dirsək və saidin medial dəri siniri, lateral bazu arteriyası və venası yerləşir

C) Düz cavab yoxdur

D) Bazu arteriyasından venalarla lateral,arteriyadan medial-orta sinir,daha medial dirsək və saidin medial dəri siniri yerləşir

E) Orta sinirə lateral,sinirdən medial-bazu arteriyası venalarla,arteriyadan daxilə dirsək və saidin medial dəri siniri yerləşir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
81) Bazu venasına müdaxilədə uyğun gələn proyeksiya hansıdır?

A) Mil arteriyası

B) Bazu arteriyası

C) Düz cavab yoxdur

D) Dirsək arteriyası

E) Orta sinir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
82) Daxili döş arteriyası döş qəfəsinin arxa səthi boyu yerləşir?

A) Döş sümüyünün xarici kənarından 1,5-2 sm lateral

B) Döş sümüyü xarici kənarı boyunca

C) Döş sümüyünün arxasında

D) Düz cavab yoxdur

E) Döş divarı ilə təmasda deyil


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
83) Subaortal perikardektomiyada ürəyin şöbələrinə nisbətən perikardın kəsilməsi aşağıdakı hansı ardıcıllıqla aparılır?

A) Boş venaların ağzından sağ qulaqcığa,sağ mədəciyə,aortanın və ağ ciyər kötüyünün ağzına, sol mədəciyə

B) Prinsipial əhəmiyyət kəsb etmir

C) Sol mədəcikdən ağ ciyər kötüyü və aortanın ağzına,sağ mədəciyə,sağ qulaqcığa və boş venaların ağzına

D) Boş venaların ağzından sağ qulaqcığa,sağ mədəciyə

E) Düz cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
84) Perikardı punksiya etmək üçün bilavasitə ön divara yaxın nə yerləşir?

A) Perikardın arxa yuxarı cibi

B) Perikardın arxa aşağı cibi

C) Perikardın ön aşağı cibi

D) Perikardın yuxarı aşağı cibi

E) Heç bir variant düz deyil


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
85) Aorta qövsünün qabarıq yarımdairəsindən normada sağdan sola damarlar aşağıdakı ardıcıllıqla başlayır?

A) Ağ ciyər sütunu- bazubaş kötüyü - sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı arteriya

B) Ağ ciyər kötüyü - bazubaş kötüyü - sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı vena

C) Bazubaş kötüyü-sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı vena

D) Sağ bazubaş kötüyü- sol bazubaş kötüyü

E) Sağ ümumi yuxu arteriyası-sağ körpücükaltı arteriya- sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı arteriya


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
86) Ürəyin simpatik innervasiyası haradan başlanan postqanqlionar liflər hesabına həyata keçirilir?

A) Aşağı boyun simpatik düyünlərindən

B) Yuxarı və aşağı boyun simpatik düyünlərindən

C) Yuxarı ,orta və aşağı boyun simpatik düyünlərindən

D) Orta boyun simpatik düyünlərindən

E) Yuxarı boyun simpatik düyünlərindən


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
87) Azan sinir ürəyə nə daşıyır?

A) Simpatik liflər

B) Parasimpatik və simpatik liflər

C) Parasimpatik liflər

D) Heç bir variant düz deyil

E) Orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
88) Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?

A) Diludlaq siniri

B) Sadalananların heç biri

C) Dilaltı sinir

D) Diafraqmal sinir

E) Azan sinir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
89) Sağ qulaqcığa hansı damar düşməyir?

A) Ürəyin kiçik venaları

B) Aşağı boş vena

C) v. Hemiaziqoz

D) Yuxarı boş vena

E) Venoz ürək koronar sinusun damarı


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

90) Sol tac arteriyası ürəyin bütün sadalanan şöbələrini qanla təhciz edir, hansından başqa?

A) Sağ mədəcik ön divarının hissələrini

B) Düz cavab yoxdur

C) Mədəcikarası arakəsmənin ön 2/3-nü

D) Sol qulaqcığı,sol mədəciyin ön və arxa divarının böyük hissəsini

E) Qulaqcıqarası arakəsməni


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
91) Ürəyin ön səthində sağ və sol mədəciklər arasında sərhədi boylama şırım təşkil edir ki,buradan nə keçir?

A) Sol tac arteriyasının enən şaxəsi, ürəyin böyük venası

B) Düz cavab yoxdur

C) Ürəyin böyük venası

D) Sol tac arteriyasının enən şaxəsi, sağ tac arteriyası

E) Sağ tac arteriyası, ürəyin böyük venası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
92) Arxa boylama şırım (buradan keçən sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsi və sol tac arteriyasının uc şaxəsi ilə) harada yerləşir?

A) Ürəyin ön səthində

B) Heç bir variant düz deyil

C) Ürəyin aşağı səthində

D) Ürəyin arxa səthində

E) Ürəyin ön və arxa səthində


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
93) Aorta və ağ ciyər arteriyasının transpozisiyasında Cateneyə görə tac arteriyaların anatomik korreksiyası necə aparılır?

A) Transformasiya edilmiş damarlara yeri dəyişilmir

B) Düz cavab yoxdur

C) Yenidən yaradılan aortaya yerini dəyişir

D) Tac arteriyalar reimplantasiya edilir

E) Transformasiya edilmiş damarlara yeri dəyişilir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
94) Aortal klapanın protezləşdirilməsi və aortanın qalxan hissəsinin suprakoronar protezləşdirilməsi əməliyyatında tac arteriyalar necə korreksiya olunur?

A) Tac arteriyalar autovenoz transplantatlarla şuntlaşdırılır

B) Sadalananların heç biri

C) Tac damarlarının ağzı intakt qalır, tac arteriyalar reimplantasiya edilir

D) Tac arteriyalar reimplantasiya edilir

E) Tac damarlarının ağzı intakt qalır


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
95) Kis-Flek sinus-qulaqcıq düyünü harada yerləşir?

A) Qulaqcıqarası arakəsmədə

B) Sağ qulaqcığın divarında epikardın altında sağ qulaqcıq və yuxarı boş vena arasında

C) Sağ qulaqcığın ağzında

D) Düz cavab yoxdur

E) Aşağı boş venanın düşdüyü yerdən sola sağ qulaqcığın miokardında


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
96) Qulaqcıq-mədəcik düyünü ( Aşof-Tavar ) harada yerləşir?

A) Sağ mədəcik-qulaqcıq dəliyinindən dorzal

B) Sağ mədəciyin miokardında

C) Sol qulaqcığın miokardında

D) Tac cibindən yuxarı qulaqcıq arakəsməsinin arxa aşağı şöbəsi

E) Sol mədəciyin miokardında


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
97) Qulaqcıq-mədəcik dəstəsinin proyeksiyası ondan sol ayaqcıq ayrılmamışdan əvvəl hansı birləşmədən aşağı yerləşir?

A) Sol aypara qapağın aorta divarına

B) Düz cavab yoxdur

C) Ön aypara qapağın aorta divarına

D) Sağ aypara qapağın aorta divarına

E) Arxa aypara qapağın aorta divarına


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə