Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Miokardın ağrısız işemiyasının əsas diaqnostika üsulu hansıdır?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə4/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

153) Miokardın ağrısız işemiyasının əsas diaqnostika üsulu hansıdır?

A) EXO-kardioqrafiya

B) EKQ-nin sutkalıq monitorlanması

C) Yüklənmə sınağı

D) EXO-kardioqrafiya

E) Sakitlik zamanı EKQ


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 431-437

154) Prinsmetal stenokardiyanın əlamətləri hansıdır?

A) Qanda troponin miqdarı artır

B) Stenokardik tutmalar səhər sahatlarında eyni vaxtda əmələ gəlir

C) EKQ-da subendokardial işemiya

D) Qadınlarda daha tez-tez rast gəlir

E) Stenokardik tutma əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 426-431
155) Stenokardiya xəstələrinin müalicəsində β-blokatorların effektiv dozası hansıdır?

A) Propranolol-dozanın individual seçimi,Metoprolol-dozanın individual seçimi,Atenolol-dozanın individual seçimi

B) Propranolol 40-80 mq,Metoprolol 25-50 mq,Atenolol 50-100 mq

C) Propranolol 20-40 mq,Metoprolol 200-300 mq,Atenolol 250-300 mq

D) Propranolol 5-10 mq,Metoprolol 12,5-25 mq,Atenolol 25-50 mq

E) Propranolol 20-40 mq,Metoprolol 150-200 mq,Atenolol 150-200 mq


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-182
156) Stenokardiyanın müalicəsində verapamilin effektiv dozası hansıdır?

A) 10 mq


B) 40 mq

C) 20 mq


D) 80 mq

E) 90 mq
Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-182


157) Əgər stenokardiya arterial hipertenziya ilə müşahidə edilirsə antianqinal reparatlardan I seçim hansıdır?

A) AÇF inhibitorları

B) Nitratlar (monoterapiya kimi)

C) Molsidomin

D) Kalsium antaqonistləri

E) Anqiotenzin II reseptorlarının blokatoru


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 364-435
158) Mədəcik aritmiyaları zaman antianqial preparatların seçimi hansıdır?

A) Amlodipin

B) Nitratlar

C) Molsidomin

D) Verapamil, diltiazem

E) Metopralol, atenolol


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-182
159) Stenokardiya xəstələrində azot monoksidinin donoru nitroqliserinin effektiv birdəfəlik dozası hansıdır?

A) 0,25-0,5 mq

B) 10-20 mq

C) 10-20 mq

D) 5 mq

E) 20-40 mq


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-84
160) Stenokardiya xəstələrində azot monoksidinin donoru izosorbid mononitratın effektiv birdəfədlik dozası hansıdır?

A) 10-20 mq

B) 0,25-0,5 mq

C) 120-180 mq

D) 20-40 mq

E) 5 mq
Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-84


161) Randomizə edilən müayinələrə əsasən, stabil stenokardiya ilə müşahidə edilən xəstələrə anqioplastika və stent qoyulmasına göstəriş varmı?

A) Əgər xəstədə 2-3 arteriyanın stenozu, sol mədəciyin normal funksiyası var və şəkərli diabet yoxdur

B) Xəstədə 1-2 arteriyanın stenozu var, miokardda isə böyük işemiya zonası

C) Xəstədə 3 tac arteriyasının stenozu var

D) Müayinələrin çoxunda effektivliyin sübutu alınmayıb

E) Reanimasiyadan sonra 1-2 arteriyaların zədələnməsi ilə, yaxud mədəcik taxikardiyası ilə


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-84

162) Refrakter stenokardiyanın terapiyasının seçimi (I seçim) hansıdır?

A) Kalsium antaqonistləri, nitratlar, aspirin

B) Aspirin, nitratların retard forması yuxudan əvvəl, molsidomin retard forması gün ərzində, metoprolol yaxud atenolol (200 mq sutkada)

C) Xəstənin fiziki reabilitasiyasının proqramının işləməsi

D) Hormonəvəzedici terapiya (klimaksın ağır əlamətlərinin nəzarəti)

E) Metoprolol 200 mq sutkada, amilodipin 10 mq, uzun müddətli nitrat,molsidomin


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 430

163) Refrakter stenokardiyanın müalicə üsulları (optimal seçim) hansılardır?

A) Xolesterini və triqliseridləri azaldan aqressiv terapiya

B) Xolesterini azaldan aqressiv müalicə (ümumi xolesterin 4 mmol/l az)

C) Xolesterini azaldan aqressiv terapiya (yüksək sıxlı lipoproteinlərin miqdarı qanda 2,6 mmol/l çoxdur)

D) Ürək ritminin tezliyinin nəzarəti (optimal ÜDS 55 vurğu/dəqiqədə)

E) Ürək ritminin tezliyinin nəzarəti (optimal ÜDS 70-80 vurğu/dəqiqədə)


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 449-472
164) ÜST ekspertləri tərəfindən kəskin miokard infarktının diaqnostikasının şərtləri hansılardır?

A) EKQ-də patoloji Q dişinin qeyd edilməsi

B) Miokard nekrozunun markeri troponinin miqdarının azalması

C) ST seqmenti izoxətdə yerləşir

D) Xolesterinin qanda azalması

E) Protrombinin miqdarının qanda normallaşması


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 472-502

165) Miokard infarktı zamanı qanda transaminaza fermentinin yüksəlməsinin müddəti?

A) Kliniki simptomlardan 2 saat keçəndən sonra

B) Kliniki simptomlardan 12 saat keçəndən sonra

C) Kliniki simptomlardan 36 saat keçəndən sonra

D) Kliniki simptomlardan 4 saat keçəndən sonra

E) Kliniki simptomlardan 6-8 saat keçəndən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 472-502
166) Miokard infarktı zamanı qanda LDQ fermentinin yüksəlməsinin müddəti?

A) Simptomların yaranmasından 2 saat keçəndən sonra

B) Simptomların yaranmasından 12 saat keçəndən sonra

C) Simptomların yaranmasından 24 saat keçəndən sonra

D) Simptomların yaranmasından 4 saat keçəndən sonra

E) Simptomların yaranmasından 6-8 saat keçəndən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 480-497
167) Miokard infarktı zamanı qanda ferment LDQ normallaşmasının müddəti?

A) 3 həftədən sonra

B) 8-12 gündən sonra

C) 2 həftədən sonra

D) 5-6 gündən sonra

E) 2-3 gündən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с.487-492
168) Kəskin miokard infarktı zamanı neçə faiz miokardın sahəsinin zədələnməsi

kardiogen şokla fəsadlanır?

A) 5%


B) 40%

C) 10%


D) 20%

E) 30%
Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558


169) Sol mədəciyin ön arakəsmə nahiyəsinin Q dişli kəskin miokard infarktı. EKQ diaqnostikasının şərtləri?

A) EKQ-də II, III AVF aparmasında patoloji Q dişinin monofaz əyrililikləri

B) AVL, V5, V6

C) I, AVL, V1, V2, V3

D) V3-V4 mənfi T dişləri

E) II, III, AVF, V1, V2


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-279
170) Stabil stenokardiya zamanı ağrı sindromunun müddəti nə qədər olur?

A) Ağrı sindromu epiqastral nahiyədə səhər saatlarında əmələ gəlir, 15 dəqiqə davam edir, sonra isə çarpayaya oturarkən keçir

B) Küçəyə çıxarkən axırıncı ay (dekabr) müddətində yaranan və 5 dəqiqə davam edən boyunda sıxılma hissi

C) Fiziki yükləmədən sonra ağrı 30 dəqiqədən 1 saata kimi EKQ-də dəyişikliksiz ağrılar qeyd edilir və 2-3 həftə müşahidə edilir

D) 60 yaşda kişinin sol gilə nahiyəsində 5-10 saniyə müddətində kəskin ağrı sindromu

E) Döş sümüyündən sol tərəfdə uzunmüddətli residiv verən, tez hərəkət edərkən və sol yanda uzanarkən güclənən ağrılar


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 364-426
171) Sol mədəciyin ön divarının yayılmış transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilirlər?

A) I, AVL, V1-V6

B) I, AVL, V5, V6

C) II, III, AVF, V7, V8, V9

D) I, AVL, V3-V6

E) I, II, III, AVL, AVF, V3-V6


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.Медицина, 2004, с. 250-279
172) Sol mədəciyin arxa diafraqmal nahiyəsinin transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilirlər?

A) I, AVL

B) II, III, AVF

C) II, III, AVF, V7, V8, V9

D) V7, V8, V9

E) II, III, AVF, V5, V6


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.Медицина, 2004, с. 250-279
173) Sol mədəciyin arxa bazal nahiyəsinin transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilirlər?

A) II, III, AVF, V1-V3

B) V7, V8, V9

C) II, III, AVF, V5, V6

D) II, III, AVF, V7, V8, V9

E) II, III, AVF


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-279
174) Sol mədəciyin ön zirvə nahiyəsinin transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilirlər?

A) AVL


B) I, AVL, V1, V2

C) I, AVL, V3, V4

D) I, AVL, V7, V8, V9

E) II, III, AVF


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.Медицина, 2004, с. 250-279
175) His dəstəsinin sol ayağcığının blokadası ilə arxa yayılmış «Q» dişli miokard infarktının EKQ şərtləri hansılardır?

A) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «QS» kompleksi, müsbət T dişi və II, III,AVF, V1-V3 aparmalarında «R» kompleksi, mənfi T dişi qeyd edilir

B) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «QS» kompleksi monofaz əyriliyin mənfi T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında «R» kompleksi və müsbət Tdişi qeyd edilimir

C) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «R» kompleksi, mənfi T dişli və II, III, AVF, V7, V8, V9 aparmalarında «QS» monofaz əyrilik, mənfi T dişli V1,V2, V3 aparmalarında «QS» kompleksi, müsbət T dişi qeyd edilir

D) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «R» kompleksi mənfi T dişi və II, III,aVF, V1-V3 aparmalarında «QS» kompleksi, müsbət T dişi qeyd edilir

E) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «QS» kompleksi monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-279
176) Kəskin miokard infarktı zamanı ağrı sindromu necə olur?

A) Fiziki yüklənmədən 2-3 həftə keçəndən sonra 30 dəqiqədən 1 saata kimi davam edən kəskin ağrı, EKQ dəyişikliksiz

B) 60 yaşında kişidə sol gilə nahiyəsində 5-10 saniyə davamiyətində kəskin ağrı

C) Küçəyə çıxarkən 5 dəqiqə davam edən boyun nahiyəsində sıxıntı

D) Sağ çiyində ağrı, hansı ki tez yeriyərkən əmələ gəlir və dayananda keçib gedir, bu gün yaranıb şam yeməyindən sonra və 20 dəqiqə davam edir

E) Epiqastral nahiyədə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.448-472

177) Əgər tənəffüs çatmamazlığı ilə kəskin koronar sindrom zamanı ağrı müşahidə edilərsə nə təyin olunur?

A) Analqin

B) Fentanil

C) Morfiy

D) Baralqin

E) Promedol


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.438-448

178) Kəskin koronar sindrom zamanı ağrı sindromunu götürmək üçün analqin seçim preparatı ola bilər mi?

A) Ağrı sindromu yaranıb sağ mədəciyin infarktı fonunda

B) Nəzərə çarpan ağrı sindromu

C) Ağrı sindromu qlaukoma və sidik ifrazının disfunksiyası olan xəstədə

D) Miokard infarktı zamanı ağrı sindromunu götürmək və daha çox zərər verir, nəinki xeyir

E) Ağrı sindromu tənəffüs çatmamazlığı ilə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 438-448

179) His dəstəsinin sol ayaqcığının arxa sahəsinin blokadası ilə arxa miokard infarktının EKQ kriteriləri?

A) II, III, AVF aparmalarında QS kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

B) I, AVL aparmalarında rS kompleksi, SaVL>SI, II, III AVF aparmalarında QR RIII>RaVF>RII kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi, V1, V2 aparmalarında müsbət R dişi qeyd edilir

C) I, AVL, aparmalarında rS kompleks, SAVL>SI, müsbət T dişi və II, III,AVF aparmalarında qR, RIII>RAVF>RII, müsbət T dişi qeyd edilir

D) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «R» kompleksi, mənfi T dişi, II, III, aVF aparmalarında qR kompleksi qeyd edilir

E) I, AVL aparmalarında rS kompleksi, RaVL >RI və II, II, AVF aparmalarında QR kompleksi RIII> RaVF>RI, monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 289-308
180) Kəskin koronar sindromun əvvəlində istifadə edilən antianqinal preparatlardan hansının istifadəsi məsləhət görünür? (preparat ağrı sindromunu götürür və insan ömrünə təsir göstərir)

A) Metoprololun venadaxili qəbulu 100-200 mq dozada

B) Verapamilin venadaxili təyini

C) Izosorbid 5 mononitratın təyini

D) Nitroqliserinin yaxud nitrosorbidin nəzarət edilən (AT, UDS) infuziyası

E) Dihidropiridin kalsium antaqonistləri ilə monoterapiya


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182

181) Kəskin koronar sindromla müşahidə edilən xəstələrdə hansı β-blokatorlarla müalicənin xeyiri təsdiq edilib?

A) Oksprenolol

B) Asetobutalol

C) Labetalol

D) Metoprolol

E) Sotalol


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 133-162


182) Kəskin koronar sindrom zamanı β-blokatorların təyinatına göstərişlər hansılardır?

A) Kəskin ürək çatmamazlığı

B) Reflektor sinus taxikardiyası

C) Arterial hipotoniya

D) Bradisistolik formalı səyirici aritmiya

E) Nəzərə çarpan periferik simptomlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с.133-161
183) Kəskin miokard infarktı zamanı trombolitiklərlə terapiyanın tam əks göstərişləri hansılardır?

A) Tam atrioventrikulyar blokada idioventrikulyar ritmlə

B) Insult, aortanın qatlaşan anevrizması

C) Ağ ciyərlərin ödemi

D) Hipotoniya

E) Səyrici aritmiya


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.502-513
184) Trombolitiklərlə terapiya zamanı hansı tələbatlar ciddi edilməlidirlər?

A) Heparin vaxtının təyini

B) Fəallaşmış tromboplastin vaxtının, fibrinogenetik trombin vaxtının təyini

C) Qanın laxtalanma vaxtının təyini

D) Protrombinin təyini

E) Donor qanının olması


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с.702-744


185) Trombolizisin effektivliyini hansı laborator göstəricilər əks edir?

A) Leykositozun azalması

B) Kardiospesifik fermentlərin qanda miqdarının azalması

C) Protrombin indeksinin 100%-dən daha azalması

D) EÇS azalması

E) Kardiospesifik fermentlərin miqdarının qanda artması


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с.702-744
186) Dobutaminin infuziyasının maksimal sürəti kardiogen şok xəstələrində nə qədərdir?

A) 20 mkq/kq/dəqiqə

B) 15 mkq/kq/dəqiqə

C) 7,5-10 mkq/kq/dəqiqə

D) 2,5-5 mkq/kq/dəqiqə

E) 25 mkq/kq/dəqiqə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-555
187) Miokard infarktı və mədəcik taxikardiyası, fibrilyasiyası olan xəstələrdə hansı hallarda təkcə medikamentoz müalicə kifayətdir?

A) Ventrikulyar ritm

B) Polimorf mədəcik taxikardiyası

C) Monomorf mədəcik taxikardiyası ağrı,ağ ciyərlərin ödemi və hipotoniya ilə müştərək

D) Monomorf mədəcik taxikardiyası və stabil hemodinamika

E) Mədəciklərin fibrilyasiyası


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 513-555


188) Miokard infarktı və atrioventrikulyar ritmlə müşahidə edilən tam AV blokada zamanı xəstələrdə terapiya seçimi nədir?

A) Elektrokardiostimulyasiya

B) Əsas xəstəliyin müalicəsi

C) β–blokatorların təyini

D) Xolinolitiklərin təyini

E) α –adrenostimulyatorların təyini


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 513-555
189) Miokard infarktı və mədəcik daxili blokadası olan xəstələrdə terapiyanın seçimi nədir?

A) Əsas xəstəliyin müalicəsi

B) Kalsium antaqonistlərinin təyini

C) Xolinolitiklərin təyini

D) Ürək qlikozidlərinin təyini

E) β–blokatorların təyini


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-555
190) Sağ mədəcik infarktının müalicəsinə nə aiddir?

A) AÇF inhibitorlarının istifadəsi

B) Nitratların istifadəsi

C) Sağ mədəciyin təzyiqlə yüklənməsinin qabağını almaq

D) Diuretiklərin təyini

E) Ürək qlikozidlərinin təyini


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 555-558
191) Miokard infarktının fəsadlamış kəskin perikardit zamanı hansı preparatları istifadə etmək lazımdır?

A) Narkotiklər

B) Qlükokortikoidlər

C) Asetilsalisil turşusu

D) Nitratlar

E) Antikoaqulyantlar


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-555
192) Hansı preparat qeyri düz antikoaqulyantlara aiddir?

A) Fraksiparin

B) Varfarin

C) Streptokinaza

D) Heparin

E) Fondaparinuks


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 655-676
193) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə preparat seçimi nədir?

A) Adenozintrifosfat

B) Nitrosorbit

C) Amildaron

D) Amlodipin

E) Novokain amid


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 513-555

194) Aterosklerozun erkən morfoloji əlamətləri hansıdır?

A) Yuxarıda deyilənlərin hamısı

B) Leykositar infiltrat

C) Yuxarıda deyilənlərin heç biri

D) Fibroz düyün

E) Piyli zolaq


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 295-299

195) ASLP xolesterinin miqdarı yüksək olarsa ÜİX yaranmasının riski Frederikson təsnifatına əsasən necə olur?

A) Bu göstəricinin əhəmiyyəti çoxdur

B) Bu göstəricinin əhəmiyyəti yoxdur

C) Bu göstəricinin əhəmiyyəti var

D) Bu göstəricinin əhəmiyyəti xəstənin yaşından asılıdır

E) Bu göstəricinin əhəmiyyəti azdır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.283-284

196) Aortanın aterosklerozuna hansı əlamət aiddir?

A) Aritmiya

B) Aortanın anevrizması

C) Qəfləti ölüm

D) Barmaqların qanqrenası

E) Bağırsağın infarktı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.300-307

197) Hiperlipidemiyaların hansı tipi aterogen sayılır?

A) V tip


B) IV tip

C) I tip


D) VI tip

E) III tip


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.283-295
198) Hansı ürək damar xəstəlikləri zamanı gərginlik stenokardiyası rast gəlir?

A) Aorta dəliyinin stenozu

B) Xroniki miokardit

C) Mitral qapağın çatmamazlığı

D) Trikuspidal stenoz

E) Dilyatasion kardiomiopatiya


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.364-426
199) III funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyası zamanı ağrı nə vaxt əmələ gəlir?

A) Nəzərə çarpan fiziki iş zamanı

B) II mərtəbəyə qalxarkən

C) Sakitlikdə

D) I mərtəbəyə qalxanda yaxud 100-200 m piyada yol gedərkən

E) Düz yol gedərkən və I mərtəbəni qalxarkən


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 364-426

200) Stenokardiyanı sübut edən EKQ əlamətləri hansıdır?

A) QRS kompleksinin davamiyətinin 0,12 saniyədən çox artması

B) ST seqmentinin I-III, V2-V6 aparmalarında qalxması və anqinal ağrı

C) ST seqmentinin II, III, AVF aparmalarında 1,5 mm depressiyası üfüqi tipdə

D) Patoloji Q dişinin qeyd edilməsi

E) QR kompleksinin EKQ voltajının azalması


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с.222-226


201) IV funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyasının kliniki əlamətləri hansıdır?

A) Düz yerdə 100-200 m gəzinti, I-II mərtəbəni tez qalxması tutma verir

B) Veloerqometrdə 60W yüklənmə stenokardiya tutulması yaradır

C) IV-V mərtəbəyə qalxma tutma verir

D) Cuzi fiziki yüklənmə anqinal nahiyədə diskomforta səbəb olur

E) 10-12 km/saat sürətlə velosiped sürmək stenokardiya yaradır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 364-426

202) Koronar çatmamazlığın tez-tez rast gələn səbəbi hansıdır?

A) Qadınlarda klimaks

B) Tac arteriyaların ektaziyası

C) Tac arteriyaların əzələ körpücükləri ilə sıxılması

D) Tac arteriyanın aterosklerotik daralması

E) X sindromu


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.346-361

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə