Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Hansı faktor miokardın oksigenə təlabatını artırır, hansı ki stenokardiya yaradır və yaxud onun kliniki gedişini pisləşdirir?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə5/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

203) Hansı faktor miokardın oksigenə təlabatını artırır, hansı ki stenokardiya yaradır və yaxud onun kliniki gedişini pisləşdirir?

A) Arterial hipotenziya

B) Anemiya

C) Hipotireoidizm

D) Paroksizmal taxikardiya

E) Ürək atımının azalması


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 364-437
204) β-blokatorların antiişemik təsirinin davamiyəti nə qədərdir?

A) Propranolol 6 saat,Metoprolol 6 saat,Atenolol 8-12 saat

B) Propranolol 6 saat,Metoprolol 4 saat.Atenolol 6 saat

C) Propranolol 4 saat,Metoprolol 6 saat,Atenolol 6 saat

D) Propranolol 8-12 saat,Metoprolol 4 saat,Atenolol 6 saat

E) Propranolol 4 saat,Metoprolol 8-12 saat,Atenolol 6 saat


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182

205) Kalsium antaqonisti diltiazemlə stenokardiyanın terapiyasının effektiv dozası hansıdır?

A) 180 mq

B) 200 mq

C) 90-120 mq

D) 30 mq

E) 30-60 mq


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182

206) Uzunmüddətli təsirli kalsium anatqonistlərinin effektiv dozası hansıdır?

A) Verapamil SR 120-180 mq,Diltiazem SR 90-120 mq,Amlodipin 10-20 mq

B) Verapamil SR 90-120 mq,Diltiazem SR 120-240 mq,Amlodipin 5-10 mq

C) Verapamil 10-20 mq,Diltiazem 240-480 mq,Amlodipin 180-360 mq

D) Verapamil SR 240-480 mq,Diltiazem SR 180-360,Amlodipin 5-10 mq

E) Verapamil SR 120-240 mq.Diltiazem SR 10-20 mq,Amlodipin 240-480 mq


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
207) Hipertrofik kardiomiopatiyanın müalicəsində antianqinal preparat seçimi hansıdır?

A) Molsidomin

B) AÇF inhibitorları

C) β-blokatorlar

D) Kalsium antaqonistləri

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
208) Sinus bradikardiyası və atrioventrikulyar blokadaların müalicəsində antianqinal preparatın seçimi hansıdır?

A) Kalsium antaqonistlərinin diqidropiridin qrup preparatları

B) Metoprolol, atenolol

C) Verapamil, diltiazem

D) Propranolol, nadolol

E) Riboksin, ATF, kokarboksilaza, preduktal


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
209) Stenokardiyanın müalicəsində azot monoksidinin donoru nitrosorbidin effektiv birdəfəlik dozası hansıdır?

A) 0,25-0,5 mq

B) 0,5-10 mq

C) 10-20 mq

D) 20-40 mq

E) 5 mq
Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
210) Stenokardiyanın müalicəsində azot monoksidinin donoru – nitrosorbid retardin birdəfəlik effektiv dozası hansıdır?

A) 0,25-0,5 mq

B) 20-40 mq

C) 10-20 mq

D) 5 mq

E) 120-180 mq


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
211) ÜİX xəstələrində hibernə edən miokardın rast gəlməsinin tezliyi hansıdır?

A) Tredmildə fiziki yükləmə testi EKQ nəzarət ilə

B) Nadir hallarda rast gəlir (5-10%)

C) Tez-tez müayinə edilir (40% xəstələrdə)

D) ÜİX hamısında müəyyən edilir

E) Yalnız miokard infarktı keçirən xəstələrdə rast gəlir


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.431-435

212) Karlaşmış miokardın kriteriləri hansıdır?

A) Miokardın yığılması gec bərpa olunur

B) Miokardın uzunmüddətli işemiyasından sonra əmələ gəlir

C) Miokardın qısa müddətli işemiyasından sonra əmələ gəlir

D) Bir neçə müddətə miokardın yığılması bərpa olunur

E) Miositlər ölür


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.435-441


213) Həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran refrakter stenokardiyanın müasir müalicə üsulları hansıdır?

A) Sol ulduzabənzər düyünün blokadası

B) Aorta koronar şuntlama

C) Ürəyin transplantasiyası

D) Qen terapiyası (angiogenezis, boy faktoru)

E) Xarici kontrapulsiya


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.435-441
214) Avropa və Amerika kardioloji cəmiyyətlərin birləşmiş komitəsi tərəfindən miokard infarktının diaqnostikasının kliniki kriteriləri hansıdır?

A) Qanda fermentlərin və tropinin artması

B) EKQ-də patoloji Q dişinin qeyd edilməsi və qanda protrombinin artması

C) ST seqmentinin depressiyası və kardiospesifik fermentlərin yüksəlməsi

D) Xolesterinin qanda artması

E) Anqinal nahiyədə ağrı və diskomfort EKQ-də ST seqmentinin qalxması və patoloji Q dişinin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.448-472

215) Miokard nekrozunun biokimyəvi markerləri hansıdır?

A) Mioqlobin

B) Kreatininfosfokinaza

C) Alanintransferaza

D) Troponin I

E) Laktatdehidrogenaza


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.472-502

216) Miokard infarktı zamanı MV-KFK fermentin qanda yüksəlməsinin müddəti nə qədərdir?

A) Kliniki simptomlardan 4 saat keçəndən sonra

B) Kliniki simptomlardan 6-8 saat keçəndən sonra

C) Kliniki simptomlardan 2 saat keçəndən sonra

D) Kliniki simptomlardan 12 saat keçəndən sonra

E) Kliniki simptomlardan 24 saat keçəndən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.487-492
217) Miokard infarktı zamanı qanda troponinin normallaşmasının müddəti nə qədərdir?

A) 2 həftədən sonra

B) 2-3 gündən sonra

C) 5-6 gündən sonra

D) 3 həftədən sonra

E) 8-12 gündən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.487-492

218) Sol mədəciyin aşağı yan divarının miokard infarktının EKQ əlamətləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) II, III, AVF, V1-3

B) II, III, AVF, V7-9

C) II, III, AVF, V4-6

D) II, III, AVF

E) I, II, AVL, V4-6


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
219) Sirkulyar miokard infarktının EKQ əlamətləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) I, II, III, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4

B) II, III, AVF, V7, V8, V9

C) I, AVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6

D) I, AVL, V1-V4

E) I, II, III, AVL, AVF, V1, V2


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
220) Miokard infarktı zamanı EKQ-də spesifik dəyişikliklər hansıdır?

A) ST seqmetinin qalxması və sonra mənfi T dişinin patoloji Q dişi olan aparmalarda qeyd edilməsi

B) V1-V2 aparmalarında hündür R və T dişlərinin qeyd edilməsi

C) V1-V3 aparmalarında QS

D) Bir neçə aparmalarda hündür iti uclu simmetrik T dişinin qeyd edilməsi

E) III aparmada QS qeyd edilməsi


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
221) Arxa bazal miokard infarktının EKQ əlamətləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) II, III, AVF

B) II, III, AVF, V5, V6

C) II, III, AVF, V7, V8, V9

D) I, AVL, V1, V2, V3

E) V7, V8, V9


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
222) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası ilə ön yan divarın miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) V1-V3 aparmalarında RSR', mənfi T dişi, V4-V6 QRS və müsbət T dişi qeyd edilir

B) V1-V3 aparmalarında QR, monofaz əyrilik, mənfi T dişi, V4-V6 QRS qeyd edilir

C) V1-V3 aparmalarında QR, V5, V6 aparmalarında QRS yaxud QS, monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

D) V1-V3 aparmalarında RSK mənfi T dişi, V4-V6 QRS monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

E) V1-V3 aparmalarında RSR və mənfi T dişi, V5, V6 aparmalarında QRS, yaxud QS monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278

223) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası ilə arxa divarın diafraqmal miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) I, AVL, V4-V6 aparmalarında QRS qeyd edilir, müsbət T dişi, II, III, AVF aparmalarında QR,monofaz əyrilik və mənfi T dişi, V1-V3 aparmalarında QRS qeyd edilir

B) I, AVL, V4-V6 aparmalarında QRS, müsbət T dişi, II, III, AVF aparmalarında QRS, yaxud QR,moqnofaz əyrilik, mənfi T dişi və V1-V3 aparmalarında RSR', mənfi T dişi qeyd edilir

C) I, AVL, V4-V6 aparmalarda QRS qeyd edilir, müsbət T dişi, II, III, AVF, V1-V3 QS monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

D) I, AVL, V4-V6 və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında QS yaxud QR, monofaz əyrilik mənfi T dişi qeyd edilir

E) I, AVL, V4-V6 aparmalarda QRS, müsbət T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında QSR, mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
224) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası və ön yan Q dişli miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «R» kompleksi, mənfi T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında kompleks QS müsbət T dişi qeyd edilir

B) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «QS» kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında kompleks «R», mənfi T dişi qeyd edilir

C) I, AVL, V4-V6 aparmalarında kompleks «R» və V1, V2 aparmalarında kompleks «QS», monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

D) I, AVL, V4-V6 aparmalarında «QS» kompleksi, müsbət T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında kompleks «R» mənfi T dişi qeyd edilir

E) I, AVL aparmalarında QRS yaxud QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi V5, V6 aparmalarında QS yaxud QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir, II, III, AVF, V1, V2, V3 aparmalarında kompleks QS müsbət T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.Медицина, 2004, с. 250-278
225) His dəstəsinin sol ayaqcığının ön sahəsinin blokadası ilə ön divarın Q dişi miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) I, AVL, V1-V6 aparmalarında QS kompleksi, müsbət T dişi və II, III, AVF aparmalarında QS, müsbət T dişi

B) I, AVL, V4, V5, V6 aparmalfarında QR müsbət T dişi, II, III, AVF aparmalarında QS, müsbət T dişi

C) I, AVL aparmalarında QR kompleksi RAVL>R I, II, III, AVF aparmalarında RS kompleksi SIII>SAVF>SII, V4-V6 dərin S dişləri

D) I, AVL aparmalarında QR, RAVL>RI, müsbət T dişi, II, III, AVF aparm alarında QS, SIII>SAVF>Sıı V1-V6 QS kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi

E) I, AVL aparmalarında QR yaxud QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi II, III, AVF aparmalarında QS, V1-V6 aparmalarında QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
226) Aterosklerotik piləyin cırılmasının yerli faktorları hansıdır?

A) Katexolaminlərin miqdarının artması

B) Piləy nahiyəsində qanın axınının turbulentliyinin yüksəlməsi

C) Qanda ASLP miqdarının artması

D) Vazopressinin qanda miqdarının artması

E) Natriuretik peptidin qanda artması


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 283-294
227) Kəskin koronar sindrom fonunda əgər ağ ciyərlərin ödemi ağrı sindromu ilə müşahidə edilirsə preparat seçimi hansıdır?

A) Promedol

B) Fentanil

C) Diklofenan

D) Analqin

E) Morfiy


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с. 66-182

228) Sağ mədəcik infarktı zamanı ağrı sindromunu götürmək üçün preparat seçimi hansıdır?

A) Morfiy

B) Fentanil

C) Diklofenak

D) Analqin

E) Promedol


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
229) Kəskin koronar sindromun müalicəsində, ağrı sindromunu götürmək üçün, hansı antianqinal preparat letal nəticənin riskini çoxaldır?

A) Metoprololun 100-200 mq sutkalıq dozada vena daxili təyini

B) Nitroqliserinin nəzarət edilən infuziyası

C) Verapamilin vena daxili təyini

D) Amiodaronun təyini

E) Karvedilolun təyini


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182

230) Kəskin koronar sindromla müşahidə edilən xəstələrdə hansı β-blokatorun xeyiri təyin edilməyib?

A) Asetobutalol

B) Propranol

C) Atenolol

D) Metoprolol

E) Bisopralol


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
231) Miokard infarktının kəskin mərhələsində streptokinazanın optimal dozası hansıdır?

A) 1,5 mln V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

B) 750 min V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

C) 300 min V, sonra 1,2 mln V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

D) 500 min V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

E) 3 mln V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.702-744
232) Ateroskleroz mənşəli xəstəliklərin müalicəsində klopidoqrelin təsiri necədir?

A) Preparatın təsiri 1 saat ərzində qəbulundan sonra başlayır

B) Insult keçirən xəstələrdə aspirinlə birgə kombinasiyada effektivliy sübut edilib

C) Qısa müddətdə təsirin olması üçün həbi ağızda saxlamaq və çeynəmək tövsiyə edilir

D) ÜİX formalarının hamısında preparatın effektivliyi sübut edilib

E) Maksimal təsiri bir neçə gün keçəndən sonra başlayır


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.625-640

233) ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə edilən kəskin koronar sindrom zamanı aspirin ilə birgə hansı preparatlarla terapiya məqsədə uyğundur?

A) Qeyri düz antikoaqulyant

B) Aşağı molekulyar heparin

C) Heparin

D) Trombolitik

E) Klopidoqrel


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.625-640

234) Miokard infarktı olan xəstələrdə hipovolemiyanın korreksiyası üçün hansı məhlullar istifadə edilir? (bu məhlular sirkulyasiya edən qanın həcmini çoxaldırlar)

A) Plazma

B) Dekstranin aşağı molekulyar məhlulu

C) Poliqlükin

D) 5% qlükoza məhlulu

E) Kalium polyarizə edən məhlul


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
235) Sol mədəciyin miokard infarktı olan xəstələrdə kardiogen şok zamanı klinik-funksional dəyişikliklər hansıdır?

A) Sol mədəciyin atım fraksiyası 40% çox l

B) V3-V6 aparmalarında ST seqmentinin depressiyası 2 çoxdur l

C) Nekroz sahəsi miokardın ümumi kütləsindən 15% təşkil edir

D) IV dərəcəli mitral requrqitasiya

E) Sol mədəciyin atım fraksiyası 20% az


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558

236) Hansı hallarda kardiogen şokla olan xəstələrdə plazma əvəzedicinin infuziyası məqsədə uyğundur?

A) Sistolik arterial təzyiq 80 mm c.s.

B) Sistolik arterial təzyiq 50 mm c.s.

C) Sistolik arterial təzyiq 70 mm c.s.

D) Sistolik arterial təzyiq 40 mm c.s.

E) Sistolik arterial təzyiq 60 mm c.s.


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558

237) Dopaminin infuziyasının maksimal sürəti kardiogen şok olan xəstələrdə nə qədərdir?

A) 7,5 mkq/kq/dəqiqə

B) 30 mkq/kq/dəqiqə

C) 15 mkq/kq/dəqiqə

D) 20 mkq/kq/dəqiqə

E) 25 mkq/kq/dəqiqə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
238) Ağ ciyərlərin ödemi zamanı ağ ciyərlərin damarlarında hidrostatik təzyiqin artması hansı patologiyalarda rast gəlir?

A) Miokard infarktı

B) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri

C) Uremiya

D) Nefrotik sindrom

E) Tənəffüs mərkəzinin funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
239) Kardiogen şok xəstələrində trombolitiklərin və aortal balonlu kontrapulsasiyasının istifadəsi zamanı letallığın göstəriciləri hansıdır?

A) Hospital göstəriciləri 90% çox

B) Hospital letallıq 40%

C) Hospital letallıq 60%

D) Hospital letallıq 30%

E) Hospital letallıq 50%


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
240) Ağ ciyərlərin ödemi zamanı əgər damar keçiriciliyi yüksəkdirsə preparat seçimi hansıdır?

A) Nitroprussid natriumun vena daxili təyini normal və yüksək arterial təzyiqi fonunda

B) 20 mq furosemidin venadaxili təyini

C) Oksiqenin inhalyasiyası

D) Kalsium xloridin venadaxili təyini

E) Dobutaminin venadaxili təyini aşağı arterial təzyiq fonunda


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
241) Kəskin miokard infarktı zamanı səyrici aritmiyanın medikamentoz müalicəsi hansıdır?

A) Diqitalizasiya

B) Asparkam 2 həb gündə 3 dəfə

C) Verapamil, diltiazem

D) Venadaxili β-blokatorların təyini əgər əks göstərişləri yoxdursa

E) Ivabadrin 5 mq 1 həb x 2 dəfə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
242) Kəskin miokard infarktı və mədəcik taxikardiyası, fibrilyasiyası zamanı hansı hallarda 50 C və çox sinxronizə edən elektroşokla müalicə lazımdır?

A) Monomorf mədəcik taxikardiyası və stabil hemodinamika

B) Ventrikulyar ritm

C) Mədəcik taxikardiyası monomorf lidokainə, novokain amidə, kordarona refrakter

D) Polimorf mədəcik taxikardiyası 30 saniyə davamiyyətlə və hipotoniya ilə

E) Mədəciklərin fibrillyasiyası


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
243) Miokard infarktı və ritm və keçirilicik pozulmaları olan xəstələrdə ürəyin müvəqqəti elektrokardiostimulyasiyaya göstərişləri hansıdır?

A) Sinus bradikardiyası və hipotoniya, mədəcik ekstrasistoliyası

B) His dəstəsinin sağ ayaqcığının və sol ön şaxənin kəskin əmələ gələn və proqressivləşən blokadası

C) Tam AV blokada və mədəcik kompleksinin nəzərə çarpan genişlənməsi

D) Tam AV blokada və normal mədəcik kompleksləri

E) Mobits I AV blokada


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558

244) Plazmada lipoproteidlərin əsas sinifləri hansıdır?

A) Katalaza

B) Triqliseridlər

C) Xilomikronlar

D) Qamma-qlobulin

E) Fosfataza


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 283-292
245) Aterogenlik koeffisiyentini hansı formula ilə hesablayırlar?

A) AK=ümumi XS-TQ (nisbi vahid)/ ASLP XS

B) AK=ümumi XS-ASLP XS (nisbi vahid)/YSLP XS

C) AK=ümumi XS-YSLP XS (nisbi vahid)/YSLP XS

D) AK=ümumi XS-ASLP XS (nisbi vahid)/ASLP XS

E) AK=ümumi XS-YSLP XS (nisbi vahid)/ASLP XS


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.292-295
246) Miokardın işemiyası zamanı ardıcılıqla hansı patoloji dəyişikliklər qeyd edilir?

A) Sistolanın pozulmaları – EKQ-dəyişiklikləri – diastolanın pozulmaları – ağrı

B) Sistolanın pozulmaları – diastolanın pozulmaları – EKQ dəyişiklikləri – ağrı

C) EKQ dəyişiklikləri – sistolanın pozulmaları – ağrı – diastolanın pozulmaları

D) Ağrı – diastolanın pozulması – sistolanın pozulması – EKQ dəyişiklikləri

E) Diastolanın pozulmaları – sistolanın pozulmaları – EKQ dəyişiklikləri – ağrı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 347-399

247) ÜİX EKQ diaqnostikasında farmakoloji kurantil sınağının göstərişi hansıdır?

A) Arterial hipertenziyaların ağır forması

B) Fizik yüklənməyə əks göstərişlər

C) Mədəcikdaxili blokadalar

D) Qapaqlı stenozlar

E) Ürək-damar patologiyası ilə yanaşı obstruktiv bronxit


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.347-399
248) ÜIX yüksək riskinin şəxslərdə olmasının kriterilərinin təyini (50% çox) hansıdır?

A) Kişilər (50 yaşdan cavan) və ST seqmentinin 2 mm və çox depressiyası yüklənmə zamanı

B) Qadınlar (50 yaşdan cavan) və yüklənmə zamanı ST seqmentin 2 mm az depressiyası

C) Kişilər (50 yaşdan cavan) və yüklənmə zamanı ST seqmentinin 1 mm depressiyası

D) 40-69 yaşlı kişilər və ST seqmentinin 1 mm çox depressiyası

E) 50-69 yaşlı qadınlar və kişilərdə ST seqmentinin 1 mm depressiyası


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.347-399
249) Gərginlik stenokardiyasının kliniki əlamətlərinin olmayan populyasiyada ÜIX yüksək riski olan şəxslərdə təyininin kriteriləri (80% çox yüksək riski olan şəxslər) hansıdır?

A) Qadınlar (50 yaşdan cavan) və ST seqmentinin depressiyası 2 mm az

B) Qadınlar (40-49 yaş) və ST seqmentinin 2,5 mm çox depressiyası

C) Kişilər (50 yaşdan cavan) və ST seqmentinin1 mm depressiyası

D) Kişilər 40-69 yaş və ST seqmentinin 2,5 mm çox depressiyası yüklənmə zamanı

E) Kişilər (50 yaşdan cavan) və ST seqmentinin depressiyası 2 mm çox yüklənmə zamanı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.347-367


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə