Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Prinsmetal stenokardiyasının tutması zamanı nə yarana bilər?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə6/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

250) Prinsmetal stenokardiyasının tutması zamanı nə yarana bilər?

A) Mədəcik aritmiyası

B) AV blokadalar

C) Bayılmalar

D) Anqinal nahiyədə ağrı

E) Sadalanların hamısı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.347-367

251) Koronar şuntlamaya göstərişlər hansıdır?

A) Sol mədəciyin disfunksiyası üç damarlı zədələnmə ilə

B) Tək zədələnən tac arteriyası

C) 30% az sol mədəciyin atım fraksiyasının olması

D) Stabil gərginlik stenokardiyası I və II funksional sinif

E) Sol tac arteriyanın gövdəsinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 347-367
252) Ürəyin işemik xəstəliyin diaqnostikasında hansı üsulun spesifikliyi və həssaslığı öyrənilməyib?

A) EKQ və dərman sınaqları

B) Miokardın stintiqrafiyası və fiziki yüklənmə

C) EKQ və fiziki yüklənmə

D) EKQ Neb aparmaları ilə

E) EXOkardioqrafiya və fiziki yüklənmə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.347-367
253) ÜİX zamanı miokard infarktı keçirmiş, stabil gərginlik stenokardiyası olan və durğunluq ürək çatmamazlığı olmayan xəstələrdə hansı preparatlar fiziki yüklənməyə tolerantlığı və ömürü artırırlar?

A) Qeyri selektiv β-blokator propranolol (obzidan)

B) Üçüncü törəmə kardioselektiv β–blokator nebivalol

C) Qeyri selektiv β–blokatorlar simpatomimetik təsir ilə (sekstral, visken)

D) Qeyri selektiv β–blokator nadolol (korqard)

E) Kardioselektiv β–blokatorlar (atenolol, metoprolol)


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-182
254) Miokardın ağrısız işemiyasına nə aiddir?

A) Ağrı sindromu ST seqmentinin depressiyası ilə müşhaidə edilmir

B) Fiziki yük sınağından sonra ST seqmentinin depressiyası qeyd edilmir

C) Ağrı sindromu aritmiya ilə müşahidə edilir

D) Stenokardik tutma ST seqmentinin nəzərə çarpan depressiyası ilə müşahidə edilir

E) ST seqmentinin nəzərə çarpan depressiyasının epizodları stenokardik tutma ilə müşahidə edilmir


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186
255) Reyno sindromlu xəstələrdə stenokardiya müşahidə edilirsə, antianqinal preparatların birinci seçimi hansıdır?

A) Nitratlar (monoterapiya)

B) AGF inhibitorları

C) Kalsium antaqonistləri

D) Molsidomin

E) β-blokatorlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186

256) Stenokardiyalı xəstələrdə ST seqmentinin depressiyası müşahidə edilirsə, antianqinal dərmanların birinci seçimi hansıdır?

A) Molsidomin

B) Nitratlar

C) Kalsium antaqonistləri

D) β-blokatorlar

E) AGF inhibitorları


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186

257) ÜIX olan xəstələrdə hipertireoidizm müşahidə edilirsə, antianqinal dərmanların birinci seçimi hansıdır?

A) AGF inhibitorları

B) Molsidomin

C) Qeyri selektiv β-blokatorlar

D) Kalsium antaqonistləri

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186
258) Supraventrikulyar aritmiyalar zamanı antianqinal preparatın seçimi?

A) Metoprolol, atenolol

B) Amlodipin

C) Molsidomin

D) Preduktal MR

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186


259) Vazospastik stenokardiya zamanı uzunmüddətli müalicə üçün preparat seçimi hansıdır?

A) Kalsium antaqonistləri

B) β-blokatorlar kardioselektiv

C) β-blokatorlar qeyri selektiv

D) Nitratlar başqa antianqinal preparatlarla kombinasiyada

E) Nitratlar (monoterapiya)


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186
260) Mitral və aortal stenoz zamanı antianqinal preparatın seçimi hansıdır?

A) Diqidropiridin, kalsium antaqonistləri

B) Kardioselektiv β-blokatorlar

C) AGF inhibitorları

D) Verapamil, diltiazem

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186
261) Mitral və aortal çatmamazlıq zamanı antianqinal preparatın seçimi hansıdır?

A) AGF inhibitorları

B) Verapamil, diltiazem

C) Kalsium antaqonistlərinin diqidropiridin qrupu

D) Kardioselektiv β-blokatorlar

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.66-186

262) Çoxsaylı randomizə olunan müayinələrdə dislipidemiyanın nəzarəti üçün tövsiyəli pəhriz hansıdır?

A) Yuxarıda göstərilən pəhriz letallığı azaltmır

B) Pəhriz doymuş piylərlə kasıb və selluloz toxuma ilə, monodoymamış piylərlə və balıqla zəngin,hansı ki letallığı azaldır

C) Sarımsaq xeyirinin sübutu qeyd edilir

D) Balıq yağı ilə zəngin pəhriz letallığı azaltmır

E) Balıq yağı ilə zəngin pəhriz letallığı azaldır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.330-344

263) Hibernə edən miokardın nəticələri və diaqnostik kriteriləri hansıdır?

A) Miokardın yığılması bərpa edilir bir neçə saat müddətində

B) Əmələ gəlir miokardın qısa müddətli işemiyasından sonra

C) Miositlər ölür

D) Miokardın yığılması qəflətən azalır

E) Miositlərin ömrü saxlanılır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 431-437

264) Miokard infarktı zamanı kliniki simptomların yaranmasından neçə saatdan sonra qanda troponin artır?

A) 24 saat

B) 2 saat

C) 4 saat

D) 6-8 saat

E) 12 saat


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 472-513


265) Miokard infarktı zamanı (residivsiz) qanda MV-KFK fermentinin normallaşmasının müddəti nə qədərdir?

A) 8-12 gündən sonra

B) 3 həftədən sonra

C) 2-3 gündən sonra

D) 5-6 gündən sonra

E) 2 həftədən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.487-492
266) ST seqmentinin qalxmaması ilə müşahidə edilən kəskin koronar sindromun əlaməti hansıdır?

A) ST seqmentində 1 aparmada 2 mm qalxması

B) İki qonşu aparmada mənfi T dişinin olması

C) ST seqmentinin 2 mm və çox V1-V3 kimi aparmalarda qalxması

D) Patoloji Q dişinin iki aparmada qalxması

E) I, AVL aparmalarında ST seqmentinin 2 mm az olmayan qalxması


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.438-444
267) ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə edilən kəskin koronar sindromun əlaməti hansıdır?

A) ST seqmentinin depressiyası iki qonşu aparmada 1 mm və çox

B) ST seqmentinin iki qonşu aparmada depressiyası 2 mm və çox

C) Normal EKQ

D) ST seqmentinin 1 mm və çox qalxması I AVL, yaxud II, III AVL aparmalarında

E) İki qonşu aparmada mənfi T dişinin qeyd edilməsi


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 438-444


268) Dərin arakəsmə infarktı zamanı EKQ dəyişikliklər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) II, III, AVF, V1, V2

B) I, AVL, V1, V2

C) II, III, AVF

D) I, II, III, AVF, AVL, V1, V2

E) I, II, III, AVF, AVL, V1, V2, V3, V4


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
269) Miokard infarktı və His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası zamanı EKQ dəyişikliklər (tam spesifik əlamət) hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) V4-V6 aparmalarında ST seqmentinin depressiyası

B) V5-V6 müsbət T dişi

C) V1-V3 yaxud V3 aparmalarında ST seqmentinin depressiyası

D) V6 aparmasında patoloji Q dişinin əmələ gəlməsi

E) ST seqmentinin 5 mm və çox qalxması diskordant QRS kompleksləri ilə yerləşən aparmalarda


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
270) Yüksək Q dişli qan infarktın EKQ əlamətləri hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) Dinamikasız EKQ

B) EKQ-də V1-V3 kimi patoloji Q dişinin qeyd edilməsi

C) EKQ-də II, III, AVL, V5, V6 aparmalarında patoloji Q dişinin qeyd edilməsi

D) EKQ-də V3-V4 aparmalarında ST seqmentinin depressiyası

E) EKQ-də AVL, V25, V26 aparmalarında patoloji Q dişinin monofaz əyriliklər qeyd edilməsi


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278

271) Sağ mədəciyin miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) EKQ-də ST seqmentinin sağ döş aparmaları V3-V4 depressiyası

B) EKQ-də AVL aparmasında ST seqmentinin depressiyası və mənfi T dişinin qeyd edilməsi

C) EKQ-də V3-V4 aparmalarında ST seqmentinin 3 mm depressiyası və mənfi T dişinin müşahidə edilməsi

D) EKQ-də V5-V6 aparmalarında ST seqmentinin depressiyası və mənfi T dişinin qeyd edilməsi

E) EKQ-də V1-V3 aparmalarında Q dişinin monofaz əyriliklə birgə qeyd edilməsi


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
272) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası və ön arakəsmə miokard infarktı zamanı EKQ kriteriləri hansılardır?

A) V1, V2 aparmalarda QR monofaz əyrilik, mənfi T dişi, V4-V6 aparmalarında QRS müsbət T dişi qeyd edilir

B) V1, V2 aparmalarında RSR monofaz əyrilik və mənfi T dişi, V4-V6 aparmalarda QRS qeyd edilir

C) V1, V2 aparmalarında QR, monofaz əyrilik və mənfi T dişi, V4-V6 aparmalarında RS qeyd edilir

D) V1-V2 aparmalarında RSR' monofaz əyrilik, mənfi T dişi, V4-V6 aparmalarında QS və müsbət T dişi qeyd edilir

E) V1, V2 aparmasında QS sindromu və V6 qRS qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
273) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası ilə ön yayılmış miokard Infarktının EKQ kriterilər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) V1-V3 aparmalarında RSR', mənfi T dişi və V4-V6 aparmalarında QRS, müsbət T dişi qeyd edilir

B) V1-V3 aparmalarında RSR',V4-V6 aparmalarında QR monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

C) V1-V3 aparmalarında RSR', mənfi T dişi, V4-V6 kimi QS sindromu, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

D) V1-V3 kimi aparmalarda QS sindromu, monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

E) V1-V3 aparmalarında QR, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və V4-V6 aparmarında QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
274) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası və arxa yayılmış miokard infarktının EKQ kriterilər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) I, AVL, V4-V6 aparmalarında QR yaxud QS monofaz əyrilik, mənfi T dişi, və II, III, AVF V1-V3 aparmalarında RSR' qeyd edilir

B) I, AVL, V4-V6 aparmalarında QRS, müsbət T dişi və II, III, AVF, V1- V3 aparmalarında QS, monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

C) I, AVL, V4-V6 aparmalarında QRS, müsbət T dişi, II, III, AVL aparmalarında QR yaxud QrS monofaz əyrilik, mənfi T dişi və V1-V3 aparmalarında RSR', müsbət hündür T dişi qeyd edilir

D) I, AVL, V4-V6 aparmalarında RSR', mənfi T dişi və II, III, AVL, V1-V3 aparmalarında QRS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

E) I, AVL,V4-V6 aparmalarında QRS, müsbət T dişi və II, III, AVL V1-V3 aparmalarında RSR', mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
275) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası ilə Q dişli ön arakəsmə miokard infarktının EKQ kriterilər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) I, AVL, V5-V6 aparmalarında RS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və II, III, AVF, V1, V2 aparmalarında QR qeyd edilir

B) I, AVL, V4-V6 aparmalarında kompleks QR, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında QS kompleksi qeyd edilir

C) I, AVL, V4-V6 aparmalarında kompleks «R» və II, III, AVL, V1-V3 aparmalarında «QS» qeyd edilir

D) I, AVL, V4-V6 aparmalarında kompleks «QS» və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında kompleks «QS»qeyd edilir

E) I, AVL aparmalarında QR monofaz əyrilik, mənfi T dişi V5, V6 kompleks QR mənfi T dişi, II, III, AVF aparmalarında kompleks «QS» və V1 V2 aparmalarında RS, monofaz əyrilik mənfi T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
276) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası və ön yayılmış Q dişli miokard infarktının EKQ kriterilər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) I, AVL, V1-V6 aparmalarında kompleks «QS», monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

B) I, AVL aparmalarında QR yaxud QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi, II, III, AVF aparmalarında «QS» müsbət T dişi, V1 V2 aparmalarında rS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi, V3-V6 aparmalarında QS kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

C) I, AVL, V5, V6 aparmalarında «QS» yaxud «rS» kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və II, III,AVF, V1-V3 aparmalarında «QS» və müsbət T dişi qeyd edilir

D) I, AVL aparmalarında «QR» yaxud «QS», monofaz əyrilik, mənfi T dişi, II, III, AVF aparmalarında «QS» müsbət T dişi, V1-V6 aparmalarında «R» kompleksi, mənfi T dişi qeyd edilir

E) I, AVL, V4-V6 aparmalarında kompleks «R» mənfi T dişi və II, III, AVF, V1-V3 aparmalarında kompleks «QS» və müsbət T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
277) His dəstəsinin sol ayaqcığın ön sahəsinin blokadası ilə arxa Q dişli miokard infarktının EKQ kriterilər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) I, AVL aparmalarında QR, RAVL>RI, V1 V2 aparmalarında hündür R dişləri, II, III, AVF aparmalarında QR yaxud QS sindromu, monofaz əyrilik və mənfi T dişi qeyd edilir

B) I, AVL aparmalarında QS kompleksi, SAVL>SI, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və II, III AVF aparmalarında QR kompleksi, müsbət T dişi qeyd edilir

C) I, AVL aparmalarında QR kompleksi, müsbət T dişi, II, III AVF aparmalarında RS kompleksi, SIII>SAVF> SII müsbət T dişi qeyd edilir

D) I, AVL aparmalarında kompleks R, RAVL>RI, V1 V2 aparmalarında hündür R dişi, II, III, AVF aparmalarında kompleks QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

E) I, AVL aparmalarında QR kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi və II, III, AVF aparmalarında RS kompleksi müsbət T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
278) His dəstəsinin sol ayaqcığının arxa sahəsinin blokadası ilə ön Q dişli miokard infarktının EKQ kriterilər hansı aparmalarda qeyd olunur?

A) I, AVL aparmalarında QS, monofaz əyrilik, mənfi T dişi, V1-V6 hündür R dişləri qeyd edilir

B) I, AVL, II, III, AVF aparmalarında QR kompleksi, monofaz əyrilik və mənfi T dişi, V1-V6 aparmalırında QS kompleksi monofaz əyrilik, mənfi T dişi qeyd edilir

C) I, AVL aparmalarında RS kompleksi, müsbət T dişi və II, III, AVF aparmalarında QR kompleksi, müsbət T dişi qeyd edilir

D) I, AVL aparmalarında QR, müsbət T dişi və II, III aparmalarında QS kompleksi, müsbət T dişi qeyd edilir

E) I, AVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6 aparmalarında QS kompleksi, monofaz əyrilik, mənfi T dişi, SAVL> SI, II, III, AVF aparmalarında «R» kompleksi, RIII> RAVF> RI, müsbət T dişi qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. Медицина, 2004, с. 250-278
279) Kəskin koronar sindromun müalicəsində vena daxili təyinat üçün β–blokatorların seçimi hansıdır?

A) Yüksək kardioselektiv uzunmüddətli β–blokatorlar

B) Daxili simpatomimetik fəallığı olan β–blokatorlar

C) Vazodilyatasiya təsirli qeyri selektiv β-blokatorlar

D) Yüksək kardioselektiv qısa müddətli β–blokatorlar

E) Vazodilyatasiya təsirli kardioselektiv β-blokatorlar


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 302-343

280) Kəskin koronar sindromla olan hansı xəstələrə trombolitiklər təyin edilir?

A) Əgər ST seqmeti iki qonşu və daha çox aparmalarda izoxəttdən yuxarı qalxıb

B) Kəskin Q dişli miokard infarktı xəstələrdə xəstəliyin əvvəlindən 12-18 saat keçəndən sonra

C) Əgər ST seqmenti izoxətdən qalxmayib

D) Əgər kəskin Q dişli miokad infarktı olan xəstədə xəstəliyin əvvəlindən 24 saat keçəndən sonra

E) Əgər kəskin Q dişsiz miokard infarktı qeyd edilir


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.678-701

281) Miokard infarktının invaziv müalicə üsullarına göstəriş hansıdır?

A) Sirkulyar Q dişli miokard infarktı

B) ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə edilən kəskin koronar sindromla olan xəstələr, hansılarda ki trombolitik müalicənin aparılmasına əks göstərişlər var

C) Ön yayılmış kəskin Q dişli miokard infarktı

D) Təkrari miokard infarktı

E) Arxa yayılmış kəskin Q dişli miokard infarktı


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.702-774
282) Kəskin koronar sindrom zamanı kalsium antaqonistləri – verapamil və diltiazem hansı hallarda təyin edilir?

A) Nitratlarla nəzarət edilməyən infarktdan sonraki erkən stenokardiya

B) Qulaqcıqların fibrilyasiyası olan xəstələrdə, hansılarda β–blokatorların təyini üçün əks göstərişlər var və ürək çatmamazlığının əlamətləri yoxdur, mədəcik ritmini nadirləşdirmək üçün

C) Ürək çatışmazlığı ilə müşahidə edilən kəskin miokard infarktı

D) β–blokatorlarla nəzarət edilməyən infarktdan sonrakı erkən stenokardiya

E) AV blokada ilə müşahidə edilən kəskin miokard infarktı


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.397-398

283) Kəskin miokard infarktı zamanı AÇF inhibitorlarının təyini hansı hallarda məqsədə uyğundur?

A) Q dişsiz miokard infarktı olan xəstələrdə

B) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası olan xəstələrdə

C) AV blokadası olan xəstələrdə

D) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası olan xəstələrdə

E) Q dişli miokard infarktı xəstələrində və sol mədəciyin normal atım fraksiyası ilə


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.397-398
284) Sağ mədəciyin infarktı olan xəstələrdə kardiogen şok zamanı hansı hemodinamik xüsusiyyətləri olmur?

A) Orta daxili arterial təzyiq 70 mm c.s. azdır

B) Qanın durğunluğu yoxdur

C) Böyrək qanaxını nəzərə çarpan azalıb və sidiyin ekskresiyası 20 ml/s

D) Sol mədəcikdə axır diastolik təzyiq 12 mm c.s.

E) Ağ ciyərlərdə qanın durğunluğu (rentgen müayinə)


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.391-398


285) Miokard infarktının terapiyası zamanı hansı trombolitiklər daha çox letallığı azaldır?

A) Urokinaza

B) Streptodekaza

C) Trombolitiklərin hamısı eyni dərəcədə letallığı azaldırlar

D) Plazminoqenin aktivatorları

E) Streptokinaza


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. Бином СПб Невский диалект, 2002, с.618-701
286) Miokard infarktının fəsadlaşmış kəskin perikarditin xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Anqinal ağrılar

B) Diastolik küy

C) Sistolik küy

D) «Pişik mırıldaması»

E) Ağır üçkomponentli küy


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-553
287) Miokard infarktı zamanı hansı EKQ əlamətləri trombolizisin effektivliyini göstərir?

A) QRS kompleksinin dəyişilməsi

B) ST seqmentinin qalxmasının dərəcəsinin 70% azalması müalicənin başlamasından 180 dəqiqəyə

C) Sol mədəciyin dilyatasiyasının azalması

D) Aritmiyanın yox olması

E) ST seqmentinin izoxətdən aşağı enməsi


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.492-498

288) Kardiogen şokla müşahidə edilən xəstələrdə dobutaminin inyeksiyası hansı hallarda məqsədə uyğundur?

A) Sistolik arterial təzyiq 50 mm c.s.

B) Sistolik arterial təzyiq 40 mm c.s.

C) Sistolik arterial təzyiq 70 mm c.s.

D) Sistolik arterial təzyiq 60 mm c.s.

E) Sistolik arterial təzyiq 80 mm c.s.


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с.513-558
289) Kardiogen şokla nəticələnən xəstələrdə vazopressorlardan istifadə zamanı hospital letallıq nə qədərdir?

A) Hospital letallıq 60% kimi

B) Hospital letallıq 50% kimi

C) Hospital letallıq 100% çox

D) Hospital letallıq 85%

E) Hspital letallıq 30% kimi


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-558

290) Ağ ciyərlərin ödemini götürmək üçün kiçik qan dövranının damarlarında təzyiqin artması zamanı preparat seçimi hansıdır?

A) Kalsium xloridin vena daxili təyini

B) 20 mq furosemidin vena daxili təyini

C) Nitroprussid natriumun vena daxili infuziyası normal və yüksək arterial təzyiqi olan xəstələrdə

D) Prednizolonun vena daxili təyini

E) Oksiqenin inhalyasiyası


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-558


291) Kəskin miokard infarktı və mədəcik taxikardiyası, fibrilyasiyası zamanı 200 C və çox elektroşokla müalicənin göstərişləri hansıdır?

A) Mədəciklərin fibrilyasiyası

B) Monomorf mədəcik taxikardiyası və stabil hemodinamika

C) Monomorf mədəcik taxikardiyası və lidokainə, novokainamidə, kordarona refrakter

D) Monomorf mədəcik taxikardiyası, ağrı, ağ ciyərlərin ödemi, hipotoniya ilə müşahidə olunan

E) Polimorf mədəcik taxikardiyası 30 saniyə və çox davamiyyətli hipotoniya


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-558
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə