Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusuYüklə 1,14 Mb.
səhifə7/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

292) Ritm və keçiricilik pozulmaları müşahidə edilən miokard infarktı zamanı xəstələrdə ürəyin elektrokardiostimulyasiyası üçün profilaktik məqsədlə kateterin qoyulmasının göstərişləri hansıdır?

A) 2/1 nisbətdə requlyar AV blokada

B) Tam AV blokada və normal mədəcik kompleksləri

C) Mobitsə I AV blokada

D) Asistoliya

E) Tam AV blokada genişlənmiş mədəcik kompleksləri ilə


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-558

293) Kəskin miokard infarktı və mədəcik taxikardiyası, fibrillyasiyası müşahidə edilən xəstələrdə 100 C və çox elektroşok hansı hallarda təyin edilir?

A) Monomorf mədəcik taxikardiyası və novokainamidlə, lidokainlə, kordaronla müalicəyə refrakterlik zamanı

B) Polimorf mədəcik taxikardiyası və 30 dəq. davamiyyətli hipotoniya olanda

C) Mədəcik fibrillyasiyası zamanı

D) Monomorf mədəcik taxikardiyası ağrı, ağ ciyərlərin ödemi və hipotoniya ilə müşahidə olanda

E) Monomorf mədəcik taxikardiyası və stabil hemodinamika zamanı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. Бином, 2003, с. 513-558

Rentgenologiya

294) Düz proyeksiyada ürəyin sol konturunda nə görünür?

A) Sağ mədəcik

B) Ağ ciyər arteriyasının lüləsi

C) Heç biri düz deyil

D) Sağ mədəciyin çıxan hissəsi

E) Sağ qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
295) Aşaqı ayparanı ürəyin sağ konturunda düz proyeksiyada nə təşkil edir?

A) Sağ qulaqcıq, sağ mədəciyin gətirən hissəsi

B) Sağ mədəciyin çıxan hissəsi

C) Sağ mədəcik və qulaqcıq

D) Sağ mədəciyin gətirən hissəsi

E) Saq qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с

296) Sağ ön-çəp proyeksiyada ürəyin arxa konturunda nə yerləşir?

A) Sol mədəcik və qulaqcıq

B) Sağ mədəcik

C) Sağ qulaqcıq və sol mədəcik

D) Düz variant yoxdur

E) Sol və sağ qulaqcıqlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
297) Sağ ön-çəp proyeksiyada ürəyin ön konturunda nə yerləşir?

A) Sol mədəcik və qulaqcıq

B) Sağ mədəcik

C) Sağ mədəciyin çıxan hissəsi və sol mədəcik

D) Sağ və sol qulaqcıqlar

E) Sağ mədəciyin gətirici hissəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
298) Sol ön-çəp proyeksiyada ürəyin ön konturunda nə yerləşir?

A) Aortanın enən hissəsi

B) Sol mədəcik

C) Düz variant yoxdur

D) Sol qulaqcıq

E) Sağ mədəcik və qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
299) Sol ön-çəp proyeksiyada ürəyin arxa konturunda nə yerləşir?

A) Sol qulaqcıq

B) Sol mədəcik

C) Sağ mədəciyin çıxan hissəsi

D) Sağ mədəciyin gətirici hissəsi

E) Sağ qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
300) Sol yan proyeksiyada ürəyin ön konturunda nə yerləşir?

A) Sol mədəcik

B) Sağ mədəcik

C) Sağ qulaqcıq

D) Aorta

E) Sol qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


301) Sol yan proyeksiyada ürəyin arxa konturunda nə yerləşir?

A) Sol mədəcik və qulaqcıq

B) Sağ qulaqcıq

C) Aortanın qalxan hissəsi

D) Sağ mədəcik

E) Aortanın enən hissəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


302) Yuxarı boş vena düz proyeksiyada nəyi təşkil edir?

A) Düz variant yoxdur

B) Aşağı ayparanı solda

C) Yuxarı ayparanı ürək-damar kölgənin sağ konturunu

D) Yuxarı ayparanı ürək-damar kölgənin sol konturunu

E) Aşağı ayparanı sağda


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
303) Düz proyeksiyada vena azyqos kölgəsi necə görünür?

A) Bifurkasiyada

B) Sağ traxeobronxial küncdə

C) Sol traxeobronxial küncdə

D) Döş sümüyin arxasında

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с

304) Aortanın ayparası düz proyeksiyada nəyi təşkil edir?

A) Yuxarı ayparanı ürək-damar kölgənin sol konturunda

B) Yuxarı ayparanı ürək-damar kölgənin sağ konturunda

C) Aşağı ayparanı ürəyin sağ konturunda

D) Aşağı ayparanı ürəyin sol konturunda

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
305) Mitral stenoz üçün nə xarakterdir?

A) Sağ mədəciyin hiperfunksiyası

B) Sol mədəciyin izotonik hiperfunksiyası

C) Sol mədəciyin izometrik hiperfuknsiyası

D) Sol qulaqcığın izometrik sistolik hiperfunksiya

E) Sol qulaqcığın izotonik diastolik hiperfunksiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
306) Mitral stenozda ağ ciyərlərin interstitsial ödemin əlamətləri hansılardı?

A) Kerli xəttləri

B) Düz variant yoxdur

C) «Türk həncəl» sindromu

D) Aortanın genişlənməsi

E) Kerli xəttləri, aortanın genişlənməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
307) Mitral stenozda yemək borusun sol qulaqcıq səviyyəsində sağ–çəp istiqamətdə necə əyilir?

A) Yemək borusu əyilmir

B) Böyük radiusla aypara ilə (8sm)

C) Yemək borusunun əyilməsinin əhəmiyyəti yoxdur

D) Kiçik radiusla aypara ilə (6sm qədər)

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


308) Mitral stenozda vurğu həcimin azalması rentqenfunksional əlaməti hansıdır?

A) Aortanın pulsasiyanın amplitudasının azalması

B) Sol mədəciyin yığılmasının amplitudasının artması

C) Ağ ciyər arteriyasının pulsasiyasının azalması

D) Düz variant yoxdur

E) Aortanın pulsasiyanın amplitudasının azalması, ağ ciyər arteriyasının pulsasiyasının azalması


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
309) Mitral çatmamazlığın ilk stadiyasında kiçik qan dövrünün hemodinamikası necə olur?

A) Dəyişilmir

B) Həm Hipervolemiya, həm də Hipervolemiya müşahidə oluna bilər

C) Hipervolemiya

D) Düz variant yoxdur

E) Hipovolemiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
310) Mitral çatmamazlıqda yemək borusun sol qulaqcıq səviyyəsində sağ–çəp istiqamətdə necə əyilir?

A) Yemək borusunun əyilməsinin əhəmiyyəti yoxdur

B) Böyük radiusla aypara ilə (8sm)

C) Düz variant yoxdur

D) Kiçik radiusla aypara ilə (6sm qədər)

E) Yemək borusu əyilmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
311) Mitral çatmamazlığın rentgenfunksianal əlamətləri aşağıdakilardan hansıdır?

A) Koromıslotipli hərəkətlər sol qulaqcıq ilə mədəcik arasında

B) Mitral çatmamazlığın rentgenfunksianal əlaməti yoxdur

C) Sağ qulaqcıq və mədəcik arasında

D) Düz variant yoxdur

E) Ağ ciyər arteriyasının və sol qulaqcığın arasında


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
312) Aortanın daralması xarakterizə nə edilir?

A) Düz variant yoxdur

B) Sağ mədəciyin izometrik hiperfunksiyası ilə

C) Sol mədəciyin izometrik hiperfunksiyası ilə

D) Sağ mədəciyin izotonik hiperfunksiyası ilə

E) Sol mədəciyin izotonik hiperfunksiyası ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
313) Aorta stenoz zamanı nə baş verir?

A) Bütün boyu genişdir

B) Bütün boyu daralıb

C) Dəyişilməyir

D) Qalxan hissədə genişlənir

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
314) Sol mədəciyin ayparası aortanın stenozunda nə baş verir?

A) Yastılaşır

B) Hamsı düz

C) Girdələşir

D) Düz variant yoxdur

E) Dəyişilməyir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с

315) Aortanın klapanı çatmamazlığında nə qeyd olunur?

A) Sol mədəciyin izometrik hiperfunksiyası

B) Sol mədəciyin izotonik hiperfunksiyası olur

C) Sol qulaqcığın izometrik hiperfunksiyası

D) Düz variant yoxdur

E) Sol qulaqcığın izotonik hiperfunksiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
316) Aorta aortal klapanın çatmamazlığı zamanı nə baş verir?

A) Düz variant yoxdur

B) Bütün boyu genişlənir

C) Qalxan hissə genişlənir

D) Bütün boyu daralır

E) Diametr dəişməyir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
317) Sol mədəciyin vurğu həcmin artması aortal çatmamazlıqda nəyi əks edir?

A) Aortanın ayparasının hündürlüyünü

B) Sol mədəciyin və qulaqcığın ölçülərini

C) Aortanın diametrini və onun pulsasiyasını

D) Aortanın diametirini və onun pulsasiyasını, sol mədəciyin və qulaqcığın ölçülərini

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
318) Trikuspidal klapanın stenozunda nə qeyd olunur?

A) Sağ mədəciyin izometrik hiperfunksiyası

B) Sağ qulaqcığın izometrik hiperfunksiyası

C) Sağ qulaqcığın izotonik hiperfunksiyası

D) Sol qulaqcığın izometrik hiperfunksiyası

E) Sağ qulaqcığın izotonik hiperfunksiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
319) Trikuspidal klapanın stenozunda yuxarı boş venanın diametri necə deyişir?

A) Həm azalıb, həm də arta bilər

B) Dəyişilmir

C) Azalır

D) Düz variant yoxdur

E) Böyüyür


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
320) Trikuspidal klapanın stenozu əlaməti hansıdır?

A) Sol qulaqcığın genişlənməsi

B) Sağ qulaqcığın genişlənməsi

C) Sağ qulağcığın daralması

D) Sağ mədəciyin genişlənməsi

E) Sol qulaqcığın daralması


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
321) Trikuspidal klapanın çatmamazlığın əlaməti hansıdır?

A) Saq qulaqcıqın hipofunksiyası

B) Saq qulaqcıqın və mədəciyin izotonik hiperfunksiyası

C) Sol mədəciyin və saq qulaqciqın hiperfunksiyası

D) Düz variant yoxdur

E) Saq qulaqcıqın hipofunksiyası, Sol mədəciyin hiperfunksiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


322) Mitral-aortal stenozda kontrastlı yemək borusu sol qulaqcıq səviyyəsində sağ düz proyeksiyada necə çəkilir?

A) Böyük radiuslu aypara ilə

B) Düz gedir

C) Arxaya kiçik radiuslu aypara ilə

D) Müxtəlif ola bilər

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
323) Mitral-aortal çatmamazlıqda kontrastlı yemək borusu sol qulaqcıq səviyyəsində çəkilir sağ düz proyeksiyada?

A) Dəyişilmir

B) Böyük radiuslu aypara ilə

C) Düz variant yoxdur

D) Müxtəlif ola bilər

E) Kiçik radiuslu aypara ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
324) Mitral-trikuspidal stenozda sağ qulaqcıq ayparası necə dəyişilir?

A) Dəyişilmir

B) Yastılaşır

C) Girdələşir

D) Düz variant yoxdur

E) Müxtəlif ola bilər


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
325) Mitral-trikuspidal çatmamazlıqda sağ qulaqcıq ayparası necə dəyişilir?

A) Yastılaşır

B) Düz variant yoxdur

C) Girdələşir

D) Müxtəlif ola bilər

E) Dəyişilmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
326) Ekssudativ perikardit zamanı damar dəstənin kölgəsi necədir?

A) Yastılaşır

B) Genişlənir

C) Qısalır

D) Dəyişilmir

E) Uzanır


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
327) Eksudativ perikarditdə ürək pulsasiyası necə dəyişir?

A) Dəyişilmir

B) Çoxalır

C) Tezləşir

D) Güclənir

E) Zəifləyir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
328) Uşaqlarda sıxıcı perikarditdə döş qəfəsinin forması necə olur?

A) Uzun, geniş

B) Geniş, gödək

C) Nazik,uzun

D) Dəyişilmir

E) Gödək, nazik


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


329) Sol qulaqcığın miksoması rentqenoloji nəyi xatırlada bilər?

A) Trikuspidal stenoz

B) Aortal stenoz

C) Mitral çatmamazlıq

D) Mitral stenoz

E) Aortal çatmamazlıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
330) Sağ qulaqcığın miksoması rentqenoloji nəyi hatırlaya bilər?

A) Trikuspidal stenoz

B) Mitral çatmamazlıq

C) Mitral stenoz

D) Aortal stenoz

E) Trikuspidal çatmamazlıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
331) Sol qulaqcığın miksoması əmələ gətirə bilər?

A) Kiçik qan dövranın təziqinin qalxmasını

B) Kiçik qan dövranın hipovolemiyasını

C) Böyük qan dövranın hipovolemiyasını

D) Kiçik qan dövranın hipervolemiyasını

E) Böyük qan dövranın hipervolemiyasını


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
332) Kiçik qan dövranın hipovolemiyası zamanı ağ ciyər kökləri necə dəyişilir?

A) Genişlənir

B) Dəyişilmir

C) Azalır

D) Əvvəl azalır, sonra genişlənir

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
333) Kiçik qan dövranın dəqiqəli həcminin azalması harada müşahidə olunur?

A) Ağ ciyər damarların daralması ilə

B) Düz variant yoxdur

C) Sağ qulaqcığın şişməsi ilə

D) Sağ mədəciyin azalması ilə

E) Ağ ciyər arteriyasının lüləsinin şişməsi ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
334) Arterial axar açıq olan zaman kiçik qan dövranın hipovolemiyasının əlamətləri hansılardır?

A) Ağ ciyərlərin köklərinin azalması

B) Düz variant yoxdur

C) Müxtəlif ola bilər

D) Ağ ciyər arteriyasının boşalması

E) Ağ ciyər arteriyasının şişməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
335) Açıq arterial axar zamanı ağ ciyər hipertenziyası olmadan nəyin genişlənməsi qeyd edilir?

A) Sağ mədəcik

B) Sol qulaqcıq

C) Sağ qulaqcıq

D) Sol mədəcik

E) Sol qulaqcıq və sağ mədəcik


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
336) Aortanın diametri açıq arterial axar zamanı ağ ciyər hipertenziyasız necə dəyişir?

A) Hipertrofik

B) Tubusvari

C) Dəyişilməyib

D) Genişlənib

E) Hipoplastikdır


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
337) Açıq arterial axarında ağ ciyər arteriyasının pulsasiyası necədir?

A) Kəskin zəifləyir

B) Dəyişilmir

C) Düz variant yoxdur

D) Azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


338) Aorta – ağ ciyər arteriyasının defekti nə ilə xarakterizə edilir?

A) Ağ ciyərin şəkilin zəifləməsi

B) Ağ ciyər arteriyasının kökün daralması

C) Sağ qulaqcığın böyüməsi

D) Sol mədəciyin böyüməsi ilə

E) Sağ mədəciyin artması


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
339) Qulaqcıqlar arası defekt zamanı nə baş verir?

A) Sol mədəciyin böyüməsi

B) Sağ mədəciyin böyüməsi

C) Sol qulaqcığın böyüməsi

D) Sağ qulaqcığın böyüməsi

E) Sol mədəcik və qulaqcığın böyüməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
340) Atrioventrikulyar kanalın tam açıq formasında nə böyüyür?

A) Sol və sağ mədəciklər

B) Sol və sağ qulaqcıqlar

C) Sol mədəcik

D) Ürəyin bütün kameraları

E) Sağ mədəcik


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
341) Ağ cyər venaların hissəvi anomal yuxarı boş venaya axını zamanı nə böyüyür?

A) Sağ mədəcik

B) Sol qulaqcıq

C) Sol mədəcik

D) Sol və sağ mədəciklər

E) Sağ qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
342) Kiçik qan dövranın mədəciklər arası arakəsmənin defekti zamanı nə baş verir?

A) Oliqositemiya

B) Hipovolemiya

C) Düz variant yoxdur

D) Dəyişilir

E) Hipervolemiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
343) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində, qanın soldan sağa çox atılan zaman aortanın diametri necə dəyişir?

A) Genişlənir

B) Kiçilir

C) Dəyişilmir

D) Böyüyür

E) Daralır


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
344) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində sol mədəcik necə dəyişir?

A) Dəyişilmir

B) Böyüyür

C) Hipertrofiya olur

D) Azalır

E) Hipotrofiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
345) Vaslalva sinusunun anevrizmasının sağ qulaqcığa açilmasında kiçik qandövranın hemodinamikası nə ilə xarakterizə olur?

A) Hemodinamika dəyişilmir

B) Dəqiqəlik həcminin azalması

C) Düz variant yoxdur

D) Hemodinamikanın tam pozulması

E) Dəqiqəlik həcminin artması


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
346) Magistral damarların tam transpozisiya zamanı düz proeksiyada ağ ciyər arteriyasının kötüyü necə dəyişir?

A) Şişməsi

B) Adı konturda

C) Eniməsi olur

D) Yastılaşır

E) Dəyişilmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
347) Aortanın koarktasiyasında «üçlük» simptomu necə formalaşır?

A) Aortanın ayparası və ağ ciyər arteriyası ilə

B) Sol körpücükaltı arteriya və ağ ciyər arteriyasının kotüyü

C) Aortanın prestenotik və poststenotik genişlənməsi

D) Aortanın ayparası və sol ağ ciyər arteriyası ilə

E) Sol körpüçükaltı arteriya və ağ ciyər arteriyasının kotüyü və aortanın ayparası


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
348) Ağ ciyər arteriyasının klapanın izolə olunmuş stenozda hansı əlamət xarakterdir?

A) Sağ mədəciyin izotonik hiperfunksiyası

B) Sağ mədəciyin izometrik hiperfunksiyası

C) Sol mədəciyin izometrik hiperfunksiyası

D) Sol mədəciyin izotonik hiperfunksiyası

E) Sağ qulaqcığın hiperfunksiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
349) Tetrada Fallo zamanı sol mədəcik necə dəyişir?

A) Böyüyür

B) Balacalaşır

C) Hiperfunksiya

D) Dəyişilmir

E) Hipertrofiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
350) Tetrado Fallo zamanı ağ ciyər arteriyasının kökü necə dəyişir?

A) Yastılaşır

B) Girdələşir

C) Şişir


D) Enir

E) Dəyişilmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
351) Tetrado Fallo zamanı ağ ciyər şəkili necə dəyişir?

A) Dəyişilmir

B) Zəifləşir

C) Kəskinləşir

D) Arterial damarlar hesabına güclənir

E) Venoz damarlar hesabına güclənir


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с

352) Ebşteyn anomaliyasında sağ qulaqcıq necə dəyişir?

A) Bir hissəsi genişlənir, bir daralır

B) Düz variant yoxdur

C) Böyüyür

D) Dəyişilmir

E) Balacalaşır


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с

353) Trikuspidal klapanın atreziyası üçün nə xarakterdir?

A) Ağ ciyər arteriyasının kökünün genişlənməsi

B) Sağ qulaqcığın böyüməsi

C) Sağ mədəciyin genişlənməsi

D) Kiçik qan dövrün hipervolemiyası

E) Kiçik qan dövrün hipovolemiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с


354) Kiçik qan dövranı ağ ciyər arteriyasının atreziyasında intakt mədəcikarası arakəsmə nə ilə xarakterizə olur?

A) Hipovolemiya

B) Kapilyar təziqin artması

C) Hipervolemiya

D) Sağ qulaqcığın genişlənməsi

E) Dəyişiksiz


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с

355) Kiçik qan dövranı ağ ciyər arteriyasının atreziyasında mədəcikarası arakəsmənin defekti nə ilə xarakterizə olur?

A) Kapilyar təziqin artması

B) Hipovolemiya

C) Sağ qulaqcığın genişlənməsi

D) Hipervolemiya

E) Dəyişiksiz


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə