Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək donqarı əmələ gəlir?Yüklə 1,14 Mb.
səhifə9/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

409) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək donqarı əmələ gəlir?

A) Düz variant yoxdur

B) Sağ qulaqcıq

C) Sol qulaqcıq

D) Sağ mədəcik

E) Sol mədəcik


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
410) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək əsasında II tonun ikiləşməsi nə vaxt rast gəlinir?

A) Qanın geriyə axıntısında

B) Yüksək ağ ciyər hipertenziyasında

C) Ağ ciyər hipertenziyası səviyyəsindən asılı deyil

D) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısında

E) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
411) Ağ ciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti nəyin əlamətidir?

A) Qanın venoarterial axıntısının

B) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısının

C) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısının

D) Düz variant yoxdur

E) Yüksək ağ ciyər hipertenziyasının


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
412) Mədəciklər arası arakəsməsinin defektində ürək əsasında mezodiastolik küy hansı qrupda rast gəlir?

A) III-b hemodinamik qrupda

B) III-a hemodinamik qrupda

C) II hemodinamik qrupda, III-a hemodinamik qrupda

D) I hemodinamik qrupda

E) II hemodinamik qrupda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
413) Mədəciklər arası arakəsməsinin defekti afonik nə zaman ola bilər?

A) Qanın venoarterial axıntısında

B) Qanın yüksək olmayan arteriovenoz axıntısında

C) Düz variant yoxdur

D) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısında

E) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
414) Bir yaşa qədər uşaqda mədəciklər arası arakəsməsinin defektində əməliyyata göstəriş hansıdır?

A) Defektdən böyük qan axıntısının olması

B) Qan dövranı çatmamazlığı

C) Bütün sadalananlar

D) Respirator xəstəliklərin tezləşməsi və hipotrofiya

E) Artan ağ ciyər hipertenziyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

415) Mədəciklər arası arakəsməsinin ağ ciyər hipertenziyası ilə perimembranoz subtrikuspidal defektinə hansı şöbədən müdaxilə məqsədəuyğundur?

A) Sağ mədəcikdən

B) Sol mədəcikdən

C) Sağ qulaqcıqdan

D) Aortadan

E) Ağ ciyər arteriyasının kötüyündən


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
416) İlkin qulaqcıq arakəsməsinin inkişaf pozğunluğu nəyə səbəb olur?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsməsinin ikincili mərkəzi defektinin inkişafına

B) Sadalananların heç birinə

C) İlkin defektin inkişafına

D) Aşağı-arxa defektin inkişafına

E) Qulaqcıqlar arası arakəsməsinin yüksək defektinin inkişafına


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
417) Atrioventrikulyar qapaqcıqların parçalanması nəyə xarakterdir?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin aşağı-arxa defekti üçün

B) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin birincili defekti üçün

C) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin yüksək yerləşən defekti üçün

D) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin ikincili defekti üçün

E) Sadalananların heç biri üçün


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
418) Ağ ciyər venalarının anomal drenajını nə müşayiət edir?

A) Düz variant yoxdur

B) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin yüksək defekti

C) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin aşağı-arxa defekti

D) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin birincili defekti

E) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin mərkəzi defekti


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
419) Mədəciklər arası arakəsmənin defektinin bağlanmasına əksgöstəriş sayılan EKQ dəyişiklikləri hansıdır?

A) Sağ mədəciyin sistolik və sol mədəciyin diastolik yüklənməsilə elektrik oxunun sağa yerdəyişməsi

B) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsilə elektrik oxunun sağa yerdəyişməsi

C) Elektrik oxunun sola yerdəyişməsi

D) Hər iki mədəciyin yüklənməsilə elektrik oxunun normal vəziyyəti

E) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsilə elektrik oxunun normal vəziyyəti


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

420) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində xəstənin ümumi vəziyyətinin yaxşılaşması nə vaxt baş verir?

A) Bütün sadalananlar

B) Düz variant yoxdur

C) Defektin bağlanması və ya ölçülərinin kiçilməsi nəticəsində

D) Yüksək ağ ciyər hipertenziyası nəticəsində

E) Ağ ciyər arteriyasinın stenozunda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с


421) Mədəciklər arası arakəsmənin defektləri arasında öz-özünə nə vaxt bağlanırlar?

A) Böyük olmayan əzələ defekti

B) Perimembranoz subtrikuspidal defekti

C) Düz variant yoxdur

D) Ağ ciyər altı

E) Aortaaltı defekt


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
422) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində Eyzenmenqer sindromunda hansı əlamətlər olur?

A) Ürək zirvəsində kobud sistolik və mezodiastolik küy

B) Ürək əsasında II tonun ikiləşməsi, II tonun aksentləşməsi

C) II tonun aksentləşməsi

D) Ürək əsasında II tonun ikiləşməsi

E) Ağ ciyər arteriyası üzərində diastolik küy


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
423) Mədəciklər arası arakəsmənin defektini bağlayarkən qulaqcıqlardan keçməklə yanaşma nə zaman məqsədəuyğundur?

A) Arakəsmənin aortaaltı defektində

B) Düz variant yoxdur

C) Arakəsmənin əzələ hissəsindəki (aparıcı) defektində

D) Arakəsmənin əzələ hissəsindəki (gətirici) defektində

E) Arakəsmənin perimembranoz subtrikuspidal defektində


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

424) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalda ağ ciyər qan dövranı necə dəyişir?

A) Arterial tipli güclənmişdir

B) Genişlənmiş kollateral damarların inkişafı ilə

C) Yüksək ağ ciyər hipertenziyası əlamətləri olur

D) Zəifləyir

E) Normal olur


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
425) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalda auskultativ mənzərəyə sadalananlardan hansı aiddir?

A) Zirvədə sistolik küy

B) Döş sümüyündən solda II-III qabırğa arasında sistolik küy

C) Döş sümüyündən solda III-IV qabırğa arasında diastolik küy

D) Ürək əsasında II tonun ikiləşməsi

E) II tonun aksenti


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
426) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin defektinin bağlanması zamanı Hiss dəstəsinin zədələnməməsi üçün natamam atrioventrikulyar kommunikasiyanı bərpa edərkən zaplata haraya tikilir?

A) Üçtaylı qapağın arakəsmə tayının əsasının arxasına

B) Üçtaylı qapağın fibroz həlqəsinin arxasına

C) Mitral qapağın ön tayının əsasının arxasına

D) Üçtaylı qapağın arakəsmə tayının əsasının arxasına, koronar sinusdan bayıra

E) Koronar sinusdan bayıra


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
427) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalda xarakter angiokardioqrafik əlamət hansıdır?

A) Sol mədəcikdən axın yollarının daralması

B) Kontrastın sol mədəcikdən sağa keçməsi

C) Sağ qulaqcığın sol mədəcikdən kontrastlaşması

D) Ağ ciyər arteriyasının təkrar kontrastlaşması

E) Sağ mədəcikdən çıxışın daralması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
428) Hissəvi açıq atrioventrikulyar kanalın diaqnostikasında kontrast maddə hara vurulmalıdır?

A) Sağ mədəciyə

B) Aortaya

C) Sol mədəciyə

D) Sol qulaqcığa

E) Sağ qulaqcığa


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
429) Ürəyin sağ şöbələrinin kateterizasiyası zamanı atrioventrikulyar kanalı olan xəstələrdə oksigenin yüksək göstəriciləri harada təyin edilir?

A) Yuxarı boş venada

B) Ağ ciyər arteriyasında

C) Sağ qulaqcıqda

D) Aşağı boş venada

E) Sağ mədəcikdə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
430) Ümumi atrioventrikulyar kanalın tənzimlənməsinə nə aiddir?

A) Ümumi atrioventrikulyar dəliyin arterial və venoz hissələrə ayrılması

B) Üçtaylı qapağın arakəsmə tayının tamlığının bərpası

C) Mitral qapağın ön tayının tamlığının bərpası

D) Bütün sadalananlar

E) Mədəcik-qulaqcıq əlaqəsinin plastikası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
431) Anatomik hissəvi açıq atrioventrikulyar kanal üçün nə xarakterikdir?

A) Atrioventrikulyar qapaqların inkişaf pozğunluğu ilə keçən qulaqcıqlar arası arakəsmənin birincili defekti

B) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti

C) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin ikincili defekti

D) Düz variant yoxdur

E) Açıq oval dəliyin olması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
432) Ağ ciyər arteriyasının təcrid olunmuş stenozunun kliniki-hemodinamik təsnifatına görə əməliyyata nə göstəriş deyil?

A) I qrup (sağ mədəcikdə təzyiqin 60 mm.c.süt.-na qədər olması) və ağ ciyər arteriyası və sağ mədəcik arasında sistolik təzyiq qradientinin, ballon dilatasiyası istisna olmaqla, 40 mm.c.süt.-dan az olması

B) III qrup (təzyiqin 100 mm.c.süt.-dan çox olması)

C) Ağ ciyər arteriyası və sağ mədəcik arasında sistolik təzyiq qradientinin, ballon dilatasiyası istisna olmaqla, 40 mm.c.süt.-dan az olması

D) I qrup (sağ mədəcikdə təzyiqin 60 mm.c.süt.-na qədər olması)

E) II qrup (təzyiqin 61-100 mm.c.süt. olması)


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
433) Ağ ciyər arteriyasının təcrid olunmuş stenozunda əməliyyatın icrası zamanı hansı üsula üstünlük verilməlidir?

A) Mülayim hipotermiyaya

B) Süni qan dövranına

C) Hiperbarik oksigenasiyaya

D) Ürəyin kateterizasiyasında ballon dilatasiyasına

E) Süni qan dövranına və ürəyin kateterizasiyasında ballon dilatasiyasına


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
434) Aorta və ağ ciyər arteriyasının ikili ayrılmasında auskultativ olaraq nə təyin edilir?

A) Döş sümüyünün sol kənarı boyunca III-IV qabırğaarasında sistolik küy

B) Bütün sadalananlar

C) Ağ ciyər arteriyasında II tonun aksenti

D) Ürək zirvəsində mezodiastolik küy

E) III ton


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
435) Mədəciklərə axın yollarının azalması (əsasən sağda) çıxarıcı şöbələrin dəyişilməmiş ölçülərinə nə vaxt rast gəlinir?

A) Qulaqcıqlar arası arakəsmənin defektində

B) Üçtaylı qapağın atreziyasında

C) Mədəciklər arası arakəsmənin defektində

D) Sağ mədəciyin hipoplaziyasında

E) Sağ mədəciyin hipoplaziyasında, üçtaylı qapağın atreziyasında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
436) Bir yaşa qədər uşaqlarda mədəciklər arası arakəsmənin defektinin cərrahi bərpasına göstəriş hansı deyil?

A) Sianozun olması

B) Tez-tez baş verən respirator xəstəliklər

C) Artan ağ ciyər hipertenziyasının olması

D) Böyük arteriovenoz qan axınının olması

E) Qan dövranı çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
437) Ümumi atrioventrikulyar kanalın tam olan forması üçün nə xarakterdir?

A) Mitral və üçtaylı qapaqların taylarının parçalanması

B) Düz variant yoxdur

C) Mədəciklər səviyyəsində əlaqənin olması

D) Atrioventrikulyar dəliklərin fibroz həlqələri düzgün formalaşmışdır

E) Qulaqcıqlar səviyyəsində əlaqənin olması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Горбачевский С. В. Атриовентрикулярный канал. Анатомия и особенности хирургической коррекции. Москва, 2005., 88 с
438) Ağ ciyər arteriyasının təcrid olunmuş stenozunda nə olur?

A) Sağ mədəciyin diastolik yüklənməsi

B) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsi

C) Hər iki mədəciyin diastolik yüklənməsi

D) Sol mədəciyin sistolik yüklənməsi

E) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
439) Ağ ciyər arteriyasının stenozunda auskultativ olaraq nə xarakterik deyil?

A) Sistolik qovulma küyü

B) Kobud sistolik küy

C) Ürək əsası üzərində II tonun güclənməsi

D) İkinci qabırğaarası sahədə döş sümüyündən solda II tonun zəifləməsi və itməsi

E) I tonun güclənməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

440) Ağ ciyər arteriyasının təcrid olunmuş klapanlı stenozunda angiokardioqrafik olaraq nə xarakterik deyil?

A) Kontrastın sağ qulaqcığa requrgitasiyası

B) Ağ ciyər arteriyası kötüyünün poststenotik genişlənməsi

C) Sağ mədəciyin çıxarıcı şöbəsinin sistolada daralması

D) Qalxan aortanın daralması

E) Çıxarıcı şöbənin diastolada genişlənməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
441) Ağ ciyər arteriyasının klapanüstü stenozunda ikinci qabırğaarası sahədə döş sümüyündən solda II ton necə dəyişir?

A) Eşidilmir

B) Zəifləyir

C) Güclənir

D) Düz variant yoxdur

E) Dəyişmir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
442) Ağ ciyər arteriyasının kombinə olunmuş stenozunda hansı operativ yanaşmadan istifadə olunmur?

A) Sağ qulaqcıq

B) Transanulyar, sağ mədəcik və ağ ciyər arteriyasından

C) Ağ ciyər arteriyası kötüyü

D) Düz variant yoxdur

E) Sağ mədəciyin çıxarıcı şöbəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

443) Ağ ciyər arteriyası və aortanın sağ mədəcikdən ikili ayrılması nə ilə xarakterizə edilir?

A) Mitral aypara kontaktın olmaması ilə

B) Sağ mədəcikdən hər iki damarın ayrılması ilə

C) Bütün sadalananlar

D) Ağ ciyər arteriyasının stenozu və ya ağ ciyər hipertenziyası ilə

E) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

444) Ağ ciyər arteriyası və aortanın sağ mədəcikdən ikili ayrılması elektrokardioqrafik olaraq nə ilə xarakterizə edilir?

A) Bütün sadalananlar

B) Sağ mədəcik yüklənməsilə

C) Sağ tərəfli elektrokardioqramma ilə

D) Hiss dəstəsi ayaqcığının sağ tərəfli blokadası

E) Sol mədəcik yüklənməsilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
445) Ağ ciyər arteriyası və aortanın sağ mədəcikdən ikili ayrılması angiokardioqrafik olaraq kontrastın hansı şöbəyə vurulması nə ilə təyin edilir?

A) Aorta


B) Sağ qulaqcıq

C) Ağ ciyər arteriyası

D) Sol mədəcik

E) Sağ mədəcik


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

446) Ağ ciyər arteriyası və aortanın sağ mədəcikdən ikili ayrılmasının cərrahi müalicəsinə nə aid deyil?

A) Aortanın sol mədəciyə keçirilməsi

B) Restriktiv defektlərdə mədəciklər arası arakəsmənin defektin genişləndirilməsi

C) Ağ ciyər arteriyasının stenozunun aradan qaldırılması

D) Aorta ilə sol mədəcik arasında mədəciklərarası defektdən əlaqə yaradılması

E) Mədəciklər arası arakəsmə defektinin bağlanması


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

447) Ağ ciyər arteriyasının təcrid olunmuş stenozunda nə mövcud olur?

A) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsi

B) Sol mədəciyin sistolik yüklənməsi

C) Hər iki mədəciyin diastolik yüklənməsi

D) Sağ mədəciyin diastolik yüklənməsi

E) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

448) Ağ ciyər arteriyası və aortanın sağ mədəcikdən ikili ayrılması ağ ciyər arteriyasının stenozu ilə radikal korreksiyasına nə aiddir?

A) Ağ ciyər arteriyasının stenozunun aradan qaldırılması

B) Düz variant yoxdur

C) Sağ mədəcik daxilində mədəciklər arası arakəsmənin defekti ilə aorta arasında tunelin yaradılması

D) Mədəciklər arası arakəsmənin defektinin bağlanması

E) Aortanın sol mədəciyə keçirilməsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
449) Ağ ciyər arteriyası və aortanın sağ mədəcikdən ikili ayrılması zamanı exokardioqrafik nə müəyyən edilir?

A) Sol mədəcikdən çıxan damarların görünməməsi

B) Mitral aypara kontaktın olmaması

C) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti

D) Hər iki magistral damarın mədəciklər arası arakəsmədən öndə yerləşməsi

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

450) Güclənmiş ağ ciyər qan dövranı ilə vahid mədəcikdə II qabırğaarası sahədə eşidilən kobud sistolik küy nə ilə şərtlənir?

A) Ağ ciyər arteriyasının stenozu

B) Aortal stenoz

C) Qanın bulboventrikulyar dəlikdən keçməsi

D) Mitral çatmamazlıq

E) Triskupidal çatmamazlıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
451) Vahid mədəciyin ən çox rast gəlinən variantı hansıdır?

A) Tip B (Sağ mədəcik)

B) Tip A (Sol mədəcik)

C) Tip C (Mədəciklər arası arakəsmənin olmaması)

D) Tip D (İnfundibulyar şöbə kimi təqdim olunur)

E) Bütün tiplər təxminən eyni tezlikdə rast gəlinir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
452) Daun xəstəliyi ilə birgə daha çox rast gəlinən ürək anomaliyası hansidır?

A) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti

B) Ağ ciyər arteriyasının atreziyası

C) Ağ ciyər arteriyasının stenozu

D) Endokardial yastıqların (atrioventrikulyar kommunikasiya) defekti

E) Aortanın koarktasiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

453) Ağ ciyər arteriyasının stenozunda nə rast gəlinmir?

A) Xəstələrin 1/3-də inkişaf etmiş sianoz qeyd edilir

B) Xəstələrin 3/4-də döş qəfəsinin sol tərəfli şişkinliyi qeyd edilir

C) Vidaci çuxurda titrəmə

D) Uşaqlar adətən yaxşı inkişaf edir

E) Güclü və yayılmış ürək vurğusu


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
454) Ağ ciyər arteriyasının stenozu ilə intakt mədəciklərarası arakəsmənin differensial diaqnostikası hansı qüsurlarla əlaqədardır?

A) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti

B) Mitral stenoz

C) Aortanın koarktasiyası

D) Endokardial yastıqların (atrioventrikulyar kommunikasiya) defekti

E) Fallo tetradası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
455) Südəmər yaş dövrünü keçirmiş uşaqlarda sianozla daha şox rast gəlinən anadangəlmə ürək qüsuruna hansı aiddir?

A) Bitişməmiş Botall axacağı

B) Aortanın koarktasiyası

C) Birincili ağ ciyər hipertenziyası

D) Ağ ciyər arteriyasının stenozu

E) Fallo tetradası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с
456) Uşaqlarda Fallo tetradasının klinik şəklinə nə xarakter deyildir?

A) “Baraban çubuqları”

B) Ağır sianoz tutmaları

C) Əksər hallarda simptomlar olmur

D) Məcburi vəziyyət

E) Gərginlik zamanı təngnəfəslik


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В. Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
457) Fallo tetradası ilə uşaqlarda ürəyin kateterizasiyası zamanı hansı müəyyən edilmir?

A) Arterial qanda oksigenin enməsi

B) Sağ qulaqcıqda normal təzyiq

C) Sistem qanaxını göstəricilərinin normal olması

D) Bir qayda olaraq sağdan sola atılma

E) Ağ ciyər arteriyası qapaqlarının yüksək rezistentliyi


Ədəbiyyat: Подзолков В. П., Кокшенев И. В.Тетрада Фалло. Москва, 2008.,494 с
458) Üçtaylı qapağın atreziyasını hansı ilə dəyişik salmaq çətindir?

A) Ağ ciyər arteriyasının atreziyası intakt mədəciklərarası arakəsmə ilə

B) Mədəciklər arası arakəsmənin defekti

C) Ümumi arterial kötüklə

D) Bütün sadalanan qüsurlarla

E) Endokardial yastıqların (atrioventrikulyar kommunikasiya) defekti


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə