Urologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) 6 yaşlı oğlanda birtərəfli qasıq kriptorxizmi müəyyən edilib. Ona nə məsləhətdir?Yüklə 0,97 Mb.
səhifə13/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,97 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

723) 6 yaşlı oğlanda birtərəfli qasıq kriptorxizmi müəyyən edilib. Ona nə məsləhətdir?
A) Dinamik müşahidə

B) 14-16 yaşlarında operativ müalicə

C) Xorioqonadotropin, polivitaminlər

D) Xayanın endirilməsi

E) Müalicəvi bədən tərbiyəsi
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
724) 16 yaşlı gəncdə qasıq kanalında və xayalıqda xayaların olmaması müəyyən olunub. Fiziki cəhətdən normal inkişaf edib. Ona nə məsləhətdir?
A) Heç biri

B) Hormonal terapiya (xorioqonadotropin, metiltestosteron) və əməliyyat-qarın boşluğunun təftişi xayanın endirilməsi ilə

C) Dinamik müşahidə

D) İkitərəfli orxiektomiya

E) Əməliyyat-qarın boşluğunun təftişi xayanın endirilməsi ilə
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
725) Cinsiyyət üzvünün xərçəng önü xəstəlikləri sayılır?
A) Leykoplagiya

B) Bütün sadalananlar

C) Leykoplagiya və keyra eritroplaziyası

D) Dərinin buynuzlaşması

E) Keyra eritroplaziyası
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
726) İti uclu kondiloma və cinsiyyət üzvünün papillomasında uretroskopiya?
A) Göstəriş deyil

B) Qeyri-virus mənşəli kondilomada göstərişdir

C) Yalnız dizuriya hallarında göstərişdir

D) Virus kondilomasında göstərişdir

E) Vacibdir
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
727) Uretranın qeyri- virus mənşəli papillomasında hansı müalicə üsulu istifadə olunur?
A) Dinamik müşahidə

B) Antibiotiklər

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Uretranın rezeksiyası

E) Şüa terapiyası ilə birlikdə antibiotiklər
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
728) Cinsiyyət üzvünün xərçəngi daha çox aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Peyroni xəstəliyi ,siflis,xroniki yara

B) Siflis,fimoz,erzema

C) Balanopostit,fimoz,erzema

D) Siflis,xroniki yara,vərəm

E) Siflis,xroniki yara ,erzema
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
729) Cinsiyyət üzvünün xərçənginin yaranmasına aşağıdakı faktorlardan hansıları şərait yaradır?
A) Hamiləliyə qarşı vasitələrdən istifadə

B) Xroniki uretrit, o cümlədən trixomonad mənşəli

C) Virus kondiloması, leykoplakiya, balanit, balanopostit, fimoz

D) Hamiləliyə qarşı vasitələrdən istifadə və xroniki iltihab (balanit, balanopostit, fimoz) və s.

E) Xroniki iltihab (balanit, balanopostit, fimoz) və s.
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
730) Cinsiyyət üzvünün xərçənginin hansı formalarını ayırd edirlər?
A) Heç biri

B) İnvazivli

C) Düyünlü papilyar və yaralı

D) Papilyar və yaralı

E) Adenomatozlu
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
731) Cinsiyyət üzvünün xərçənginə hansı histoloji formalar aiddir?
A) Qonadoblastoma

B) Yastıhüceyrəli buynuzlaşmamış xərçəng

C) Mezotelioma

D) Yastıhüceyrəli buynuzlaşmamış və buynuzlaşmış xərçəng

E) Yastıhüceyrəli buynuzlaşmamış xərçəng və mezotelioma
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
732) Cinsiyyət üzvünün xərçəngində hansı regonal limfa düyünləri metastaza məruz qalır?
A) Qasıq

B) Divararalığı

C) Qoltuqaltı

D) Periton arxası

E) Qalça və qasıq
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
733) Cinsiyyət üzvünün xərçənginə görə amputasiya məsələsinin həllində aşağıdakı hansı müayinənin aparılması zəruri deyil?
A) Heç biri düzgün deyil

B) Əməlyyat masasında biopsiya

C) Əməliyyata qədərki biopsiya

D) Sitoloji müayinə

E) Cinsiyyət üzvünün yara şəkilində tipik xərçənginin görünüşü və palpasiya edilən qasıq limfa düyünləri
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
734) Cinsiyyət üzvünün xərçənginin T1 No Mo mərhələsində tətbiq edilir?
A) Heç biri

B) Pülüyün kəsilməsi

C) Şüa terapiya

D) Cinsiyyət üzvünün amputasiyası və emaskulyasiyası

E) Kimyaterapiya, şüa terapiya, pülüyün kəsilməsi
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
735) Cinsiyyət üzvünün T2-3 N1 Mo xərçəngində istifadə edilir?
A) Kimyaterapiya+ cinsiyyət üzvünün amputasiyasından

B) Dyuken əməliyyatından

C) Şevasyu əməliyyatından

D) Şüa terapiyası + Şevasyu əməliyyatından

E) Cinsiyyət üzvünün amputasiyası + Dyuken əməliyyatından
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
736) Cinsiyyət üzvünün T4 Nx Mo xərçəngində istifadə olunur?
A) Emaskulyasiya (xayalıq və cinsiyyət üzvünün çıxarılması)

B) Şüa və kimyaterapiyası

C) Şevasyu əməliyyatı, cinsiyyət üzvünün amputasiyası, kimyaterapiya

D) Dyuken əməliyyatı + kimyaterapiya

E) Dinamik müşahidə
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
737) Cinsiyyət üzvünün başının T3 No M1 (yüngül) xərçəngində məsləhət görülür?
A) Dinamik müşahidə

B) Sistostomiya + cinsiyyət üzvünün amputasiyası

C) Kimyaterapiyası

D) Cinsiyyət üzvünün amputasiyası + kimyaterapiya

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
738) Cinsiyyət üzvünün xərçənginin T1 No Mo mərhələsində tam sağalma orta hesabla müşahidə olunur?
A) 30 % hallarda

B) 10 % hallarda

C) 100 % hallarda

D) 50 % hallarda

E) 80 % hallarda
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
739) Seminomanın T1-2 No Mo mərhələsində göstərişdir?
A) Operasiyaya qədər şüa terapiyası

B) Şevasyu operasiyası

C) Dyuken operasiyası

D) Operasiyaya qədər kimyaterapiya

E) Orxiektomiya operasiyasından sonra kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
740) Kişilərdə sidik kanalının xərçəngində əsas diaqnostik üsul hansıdır?

A) Sistoqrafiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Sistoskopiya

D) Radioizotop renoqrafiya

E) Uretroskopiya və retroqrad uretroqrafiya


Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
741) Xayanın şişi üçün hansı simptom səciyyəvidir?

A) Böyümüş qasıq limfa düyünləri

B) Hemospermiya

C) Xroniki priapizm

D) Xayalığın əllənən şişi

E) Böyümüş peritonarxası limfa düyünləri


Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.
742) Xaya şişləri arasında hansı şişlər daha çox rast gəlinir?

A) Teratomalar

B) Teratoblastomalar

C) Seminomalar

D) Embrional xərçənglər

E) Androblastomalar


Ədəbiyyat: Маринбах Е.В. Клиническая онкоурология,Москва,Медицина,1975,394с.

Bölmə 10. Ftiziourologiya

743) Böyrək vərəmindən daha çox kimlər əziyyət çəkirlər?
A) Qadınlar, kişilər

B) Qadınlar

C) Ahıl yaşlı şəxslər

D) Kişilər

E) Uşaqlar
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
744) Böyrəklərin vərəm disseminasiyası əsasən baş verir?
A) Eyni vaxtda hər iki böyrəkdə

B) Bir böyrəkdə

C) Böyrəklərin birincili zədələnməsi

D) Eyni vaxtda hər iki böyrəyin zədələnməsi, digər orqanlardan böyrəklərin ikincili zədələnməsi

E) Digər orqanlardan böyrəklərin ikincili zədələnməsi
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
745) Sidik-cinsiyyət vərəmində izolə olunmuş zədələnmə daha çox harda olur?
A) Sidik kisəsində

B) Böyrəyin parenximasında

C) Böyrək ləyənində

D) Prostatda

E) Sidik axarlarında
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
746) Tuberkulin sınağı analizlərdə daha çox hansı dəyişiklikləri törədir?
A) Sidikdə vərəm mikobakteriyalarının görünməsi

B) Qlobulinlərin yüksəlməsi

C) Artan leykosituriya, eritrosituriya

D) Albuminlərin artması

E) Qanda sidik cövhərinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
747) Sidik sistemi orqanlarının vərəmi ilə planlı əməliyyata hazırlanan xəstələrin əməliyyatönü terapiyası nə qədər olur?
A) Altı ay

B) Üç həftə

C) Bir həftə

D) Üç ay


E) Lazım gəlmir
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
748) Böyrəklərin vərəmi aşağıdakıların hansı ilə differensasiya edilmir?
A) Süngərvari böyrəklə

B) Nekrotik papillitlə

C) Infeksiyalaşmış böyrək kasacıqlarının daşı ilə

D) Böyrəyin adi kistası ilə

E) Xroniki pielonefritlə
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
749) Vərəm mikobakteriyaları böyrəklərə daha çox hansı yollarla düşürlər?
A) Sidik axarlarının divarları ilə

B) Qonşu orqanlardan kontakt yolu ilə

C) Qalxan yolla

D) Hematogen yolla

E) Limfogen yolla
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
750) Böyrəklərin kəskin (milliar) vərəmi zamanı zədələnir?
A) Təkcə sümük sistemi

B) Təkcə limfa düyünləri

C) Təkcə böyrəklər

D) Bütün sadalananlar

E) Təkcə ağjiyərlər
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
751) Böyrəklərin vərəmi zamanı ilk növbədə meydana çıxır?
A) Böyrək məməciyinin zədələnməsi (spesifik papillit)

B) Spesifik ilthabi infiltrat

C) Böyrəyin qabıq maddəsində yumaqcıqların damar zonasında iltihabı dəyişikliklər

D) Parenximada vərəm qabarcıqlarının əmələ gəlməsi

E) Kasacıqlar və ləyənin selikli qişalarının yaralı zədələnmələri
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
752) Orta hesabla vərəmli xəstələrin neçə faizində makrohematuriya qeyd olunur?
A) 50 %

B) 60 %


C) 5 %

D) 30 %


E) 80 %
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
753) Böyrək vərəminin ilkin mərhələsinə nə aiddir? (A.L. Şabada görə)
A) Böyrəklərdə vərəm kavernasının olmaması

B) Kliniki simptomların olmaması, proseslərin yalnız böyrək parenximasını əhatə etməsi

C) Kliniki simptomların olmaması

D) Sidik yollarında vərəm yaralarının olmaması

E) Proseslərin yalnız böyrək parenximasını əhatə etməsi
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
754) Böyrək vərəminin II mərhələsinə aiddir? (A.L. Şabada görə)
A) Böyrək seqmentlərindən birində böyük ölçülü kaverna

B) Papillit

C) Papillit, kiçik (1 sm qədər) tək-tək kavernalar

D) Kiçik (1 sm qədər) tək-tək kavernalar

E) İnfiltrativ proses
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
755) Xaya artımlarının vərəmi zamanı vərəməleyhinə terapiya ilə yanaşı istifadə olunur?
A) Orxioektomiya

B) Epididimektomiya

C) Cərrahi müalicə göstəriş deyil

D) Vazorezeksiya

E) Vazorezeksiya, epididimektomiya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
756) Böyrək vərəmində sidikdə olan daha çox xarakterik dəyişikliklərə aiddir?
A) Qələvi reaksiya

B) Turş reaksiya, az miqdarda zülalın olması (0, 033-0, 990%)

C) Turş reaksiya

D) Az miqdarda zülalın olması (0,033-0,99%)

E) Tərkibində çox miqdarda zülalın olması
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
757) Böyrək vərəmində sidikdə olan daha çox xarakterik dəyişikliklərə aiddir?
A) Hematuriya

B) Sidik çöküntüsündə silindrlərin olmaması, leykosituriya

C) Leykosituriya

D) Sidik çöküntüsündə silindrlərin olmaması

E) Silindruriya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
758) Böyrək vərəminin əməliyyatönü diaqnozu göstərilənlərdən biri istisna olmaqla bütün sadalananlara əsasən qoyulur?
A) Sistoskopiya və rentgen müayinəsi

B) Sidiklə vərəm mikobakteriyalarının xaric olması

C) Böyrək toxumasının histoloji müayinəsi

D) Rentgenoloji müayinə

E) Provokasion (tuberkulin) test
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
759) Provakasion tuberkulin sınağını qiymətləndirdikdə sidiyin tərkibində olmasını nəzərə alırlar?
A) Leykositlərin, Şterheymer-Malbin hüceyrələrinin və aktiv leykositlərin

B) Eritrositlərin

C) Leykositlərin

D) Şterheymer-Malbin hüceyrələrinin və aktiv leykositlərin

E) Zülalın, silindirlərin və mikrobların
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
760) Sidik axarı mənsəbində böyrək vərəminə xarekterik dəyişikliklərə nə aiddir?
A) Ödem, hiperemiya

B) Dartılma

C) Deformasiya

D) Ödem


E) Hiperemiya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
761) Vərəm çöplərinin sidikdə aşkar edilməsi ehtimalı nə zaman yüksəkdir?
A) Sidik kisəsinin kateterizasiya yolu ilə götürülmüş sidiyin müayinəsi

B) Bakterioloji və bakterioskopik müayinə

C) Kateterizasiya yolu ilə böyrəkdən götürülmüş sidiyin müayinəsi

D) Bakterioloji müayinə zamanı

E) Bakterioskopik müayinə zamanı
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
762) Böyrək vərəminin rentgen şəkili üçün xarakterikdir?
A) Retension dəyişikliklərin bərabər olması

B) Destruktiv dəyişikliklərin (ocaqlı) qeyri-bərabər olması

C) Destruktiv dəyişikliklərin (ocaqlı) qeyri-bərabər olması, boşluqların əyri və qeyri hamar konturlu olması

D) Boşluqların düzgün formalı və hamar konturlu olması

E) Boşluqların əyri və qeyri hamar konturlu olması
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
763) Sidikdə vərəm mikobakteriyalarını aşkar etmək üçün hansı vasitədən

istifadə olunmayır?
A) Bakterioskopik

B) İmmunoloji

C) İmmunoloji, bakterioskopik

D) Bioloji

E) Bakterioloji
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
764) Böyrək vərəminə şübhə olduqda hansı hallarda retroqrad pieloqrafiya göstərişdir?
A) “Lal” böyrək zamanı

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Əlaqəli kaverna zamanı

D) Sidik axarı strikturası zamanı

E) “Lal” böyrək zamanı, sidik axarı strikturası zamanı
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
765) Böyrək vərəmi zamanı petrifikatların rentgenoloji əlamətlərinə nə xasdır?
A) Dəqiq konturlar və homoqen struktura

B) Böyrək parenximası proyeksiyasında yerləşmələri

C) Dəqiq olmayan konturlar və qeyri homogen struktura, böyrək parenximası proyeksiyasında yerləşmələri

D) Kasacıq-ləyən sistemi proyeksiyasında yerləşmələri

E) Dəqiq olmayan konturlar və qeyri homogen struktura
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
766) Vərəməleyhinə preparatları hansı uzlaşmada istifadə etmək məqsədəuygun deyil?
A) Streptomisin+PASK+salyuzid

B) Streptomisin+kanamisin

C) Streptomisin+sikloserin+tubazid

D) Tubazid+sikloserin

E) İzoniazid+rifampisin+etambutal
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
767) Sidik axarının infiltrativ – xoralı zədələnməsində vərəməleyhinə preparatları hansı qaydada işlətmək olar?
A) Streptomisin+etambutol

B) Streptomisin+ rifampisin

C) Streptomisin+ftivazid

D) Rifampisin+etambutol

E) Streptomisin
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
768) Sidik axarının vərəm etiologiyalı strikturası zamanı ilk növbədə nə lazımdır?
A) Streptomisinin dozasını artırmaq

B) Streptomisini ləğv etmək

C) B6, B12 və S qrup vitaminləri təyin etmək

D) Streptomisinin dozasını azaltmaq

E) Bütün vərəməleyhinə dərmanları ləğv etmək
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
769) Lidaza,prednizolon,B vitaminini nə zaman təyin etmək daha məqsədəuyğundur?
A) Böyrək vərəmi zamanı monoterapiya kimi

B) Böyrək vərəminin profilaktikası məqsədilə

C) Böyrək vərəmi zamanı sidik axarının stenozunun qarşısını almaq üçün

D) Böyrək vərəmi zamanı immunokorreksiya məqsədilə

E) Böyrək vərəmi zamanı əks göstərişdir
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
770) Plasenta tozu,aloe,dekaris hansı məqsədlə qəbul edilir?
A) Böyrək vərəminin profilaktikası üçün

B) Böyrək vərəmi zamanı immunokorreksiya məqsədilə

C) Böyrək vərəmi zamanı əks göstərişdir

D) Böyrək vərəmi zamanı sidik axarının stenozunun qarşısını almaq üçün

E) Böyrək vərəmi zamanı immunokorreksiya məqsədilə
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
771) Streptomisin hansı mühitdə aktivdir?
A) Neytral mühitdə

B) Çox turş mühitdə

C) Qələvi mühitdə

D) Turş mühitdə

E) Bütün mühitlərdə
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
772) Streptomisinlə müalicə zamanı əlavə təsirləri aradan qaldırmaq üçün təyin edilir?
A) Polivitaminlər, kalsium pantotenat

B) Kalsium pantotenat

C) Çoxlu maye qəbulu

D) Duzsuz pəhriz

E) Polivitaminlər
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
773) QSİƏ preparatları ilə müalicə zamanı əlavə təsirləri aradan qaldırmaq üçün hansı qrup vitaminlər təyin edilir?
A) B6 və B12

B) B12


C) S

D) B1


E) B6
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
774) Sikloserinlə müalicə zamanı əlavə təsirləri aradan qaldırmaq üçün təyin edilir?
A) Nikotin turşusu

B) ATF


C) Qlyutamin turşusu, ATF

D) Duz turşusu

E) Qlyutamin turşusu
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
775) Hansı halda böyrək vərəmi zamanı orqansaxlayıcı əməliyyatlar aparılmır?
A) Sidik axarında spesifik etiologiyalı striktura olduqda

B) Açıq vərəm pionefrozu təyin edildikdə

C) Böyrək seqmentlərindən birində solitar kaverna təyin edildikdə

D) Böyrəyin solitar kavernası aşkar edilmiş xəstədə 1 il müddətində aparılmış kombinə edilmiş antibakterial terapiya effekt vermədikdə

E) Böyrək vərəminin seqmentar yayılmasının kliniki-rentgenoloji əlamətləri qeyd olunduqda
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
776) Böyrəklərin destruktiv vərəmində spesifik terapiya effekt vermədikdə hansı müddətdə orqansaxlayıcı əməliyyatlar aparılır?
A) 3 ay ərzində

B) 1 ay ərzində

C) 2 il ərzində

D) 4-6 ay ərzində

E) 8-12 ay ərzində
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
777) Böyrəyin məhdud destruktiv vərəmində və sidik axarının strikturası zamanı vacibdir?
A) Əməliyyat yolu ilə böyrəkdəki destruksiya ocağını ləğv etmək

B) Sidik axarının plastikası

C) Sidik axarının plastikası, əməliyyat yolu ilə böyrəkdəki destruksiya ocağını ləğv etmək

D) Daha intensiv antibakterial terapiya aparmaq

E) Nefrektomiya əməliyyatı aparmaq
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
778) Kontralateral böyrəyin funksiyası qənaətbəxş olduqda, əks tərəfin böyrək vərəmində nefroektomiya üçün aşağıdakılardan hansı mütləq göstəriş deyil?
A) Açıq vərəm pionefrozu

B) Böyrəyin polikavernoz vərəmi

C) Böyrəyin təcrid olunmuş pionefrozu

D) Böyrək vərəmi və sidik axarının daralması

E) Təcrid olunmuş vərəm kavernası
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
779) Böyrək vərəminə görə nefroektomiya əməliyyatı keçirmiş şəxslərin qalmış böyrəyində hansı xəstəlik daha çox təsadüf olunur?
A) Şiş

B) Nefrolitiaz

C) Pielonefrit, nefrolitiaz

D) Pielonefrit

E) Vərəm
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
780) Böyrək vərəmində xəstələrə əməliyyatönü spesifik kimyəvi terapiya hansı müddətdə aparılır?
A) Altı aydan az olmayaraq

B) İki ildən az olmayaraq

C) 1 həftə müddətində

D) İki həftədən az olmayaraq

E) 3 gün müddətində
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
781) Müalicə qurtardıqdan sonra aşağıdakılardan hansı böyrək vərəminin sağalma kriteriyalarına aiddir?
A) 1 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması

B) Destruksiya ocağının stabilləşməsi və geri inkişaf etməsi

C) 5 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması, destruksiya ocağının stabilləşməsi və geri inkişaf etməsi

D) 3 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması

E) 5 il müddətində sidikdə vərəm mikobakteriyasının, leykositlər və eritrositlərin aşkar olunmaması
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
782) Böyrək vərəminin sağalma kriterləri nəyə əsaslanır?
A) 5 il müddətində provakasion vərəm sınaqlarının mənfi nəticələrinə

B) Müalicə qurtardıqdan sonra1 il müddətində xəstənin sidiyi əkildikdə mənfi cavabın alınması, rentgen şəklinin stabilliyinə

C) 5 il müddətində provakasion vərəm sınaqlarının mənfi nəticələrinə və rentgen şəklinin stabilliyinə

D) Müalicə qurtardıqdan sonra 2 il müddətində xəstənin sidiyi əkildikdə mənfi cavabın alınması

E) Rentgen şəklinin stabilliyinə
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
783) Böyrək vərəmi olan xəstələrdə aparılan müalicənin nəticələrinə nəzarət məqsədi ilə hansı müddətdən bir sidiyin əkilməsi aparılır?
A) 6 ayda 1 dəfə

B) 2 ayda 1 dəfə

C) 3 ayda 1 dəfə

D) Hər həftə

E) Hər ay
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998
784) İlk dəfə vərəm prosesi aşkar olunan xəsətlərin xəstəxanada müalicə müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 3-6 aydan az olmamalıdır

B) 1,5-2 il olmalıdır

C) 1 aydan az olmamalıdır

D) 2-3 həftə olmalıdır

E) 1 ildən az olmamalıdır
Ədəbiyyat: Руководство по урологии. В 3-х томах. Под руководством Н.А.Лопаткина. М.Медицина, 1998


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə