Urologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Hidroseli mayenin hansı boşluğa yığılmasıdır?Yüklə 0,97 Mb.
səhifə3/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

120) Hidroseli mayenin hansı boşluğa yığılmasıdır?
A) Xarici və daxili toxum fassiyası arasına

B) Xarici toxum fassiyası və xayalığın ətli qişası arasına

C) Daxili toxum fassiyası və xayanın xüsusi qişasının visseral fassiyası arasına

D) Xayanın ağ qişası və xayanın xüsusi qişasının visseral fassiyası arasına

E) Xayanın xüsusi qişasının visseral və parietal sahələri arasına
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
121) Yetkin yaşılarda xayanın ölçüsü neçə sm-dir?
A) 4-5 smx2,5-3 smx3-3,5 sm

B) 8-10 smx9-3 smx4-6 sm

C) 8 sm qədər

D) 2,0-3,0 smx1-2 sm x 0,5-1 sm

E) 7-9 smx4-5 smx 2-3sm
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
122) Xayanın qlandulositləri (leydinq hüceyrləri) harada yerləşir?
A) Xayanın qıvrım toxum kanalcıqlarında

B) Toxumçıxarıcı axarda

C) Xayanın düz toxum kanalcıqlarında

D) Xayanın interstisial toxumalarında

E) Xayanın qıvrım və düz toxum kanalcıqlarında
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
123) Spermatogen epiteli hüceyrələri - spermatoqon harada yerləşir?
A) Toxumçıxarıcı axarda

B) Xayanın interstisial toxumalarında

C) Xayanın düz toxum kanalcıqlarında

D) Xayanın qıvrım toxum kanalcıqlarında

E) Xayanın qıvrım və düz toxum kanalcıqlarında
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
124) Yetkin yaşlarda xaya artımının ölçüsü neçə sm-dir?
A) 2,5-3,5 sm x1-3 sm x1-2 sm

B) 5 sm


C) 1-2 sm x 0,5-1 sm x1-2 sm

D) 6-8 smx4-5 smx3-4 sm

E) 5-6 sm x1-2 sm x 0,6-0,8 sm
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
125) Paradidimus harada yerləşir?
A) Xaya artımının başında və xaya artımının cismində

B) Xaya artımının başında

C) Toxum ciyəsinin qişaları arasında

D) Xayanın yuxarı qütbündə

E) Xaya artımının cismində
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
126) Böyrəklərin ifrazetmə funksiyasına nə aiddir?
A) Filtirasiya və proksimal reabsorbsiya

B) Fornikal reabsorbsiya

C) Sidiyin osmotik konsentrasiyalaşması

D) Distal reabsorbsiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
127) Filtirasiya prosesi nədən asılıdır?
A) Dövr edən qanın həcmindən

B) Filtirasion təzyiqdən və dövr edən qanın həcmindən

C) Arterial təzyiqin yuxarı həddindən

D) Filtirasion təzyiqdən

E) Arterial təzyiqin yuxarı həddindən və filtirasion təzyiqdən
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
128) Son sidiyin əmələ gəlməsi hansı mərhələdən keçir?
A) Kanalcıq sekresiyasından

B) Kanalcıq ekskresiyasından

C) Bütün sadalananlar

D) Kanalcıq reabsorbsiyasından

E) Sadə diffuziya
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
129) Arterial təzyiqin hansı göstəricisində böyrək qan dövranı pozulur?
A) 100mm c.süt

B) 20-30mm c.süt

C) 60-70mm c.süt

D) 40-50mm c.süt

E) 80-90mm c.süt
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
130) Yetkin insanlarda böyrək qan dövranının həcmi nə qədərdir?
A) 1100ml/dəq

B) 400ml/dəq

C) 600ml/dəq

D) 1600 ml/dəq

E) 800ml/dəq
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
131) Yumaqcıq filtirasiyasının sürəti yetkin insanda nə qədərdir?
A) 240ml/dəq

B) 180ml/dəq

C) 60ml/dəq

D) 300ml/dəq

E) 120ml/dəq
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
132) Hipokalemiyanin kliniki göstəricisi hansıdır?
A) Astemizasiya

B) T-dişciyinin qalınlaşması, PQ-intervalının uzanması

C) Tənəffüs pozulması

D) Əzələ zəifliyi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
133) Hiperkalemiyanın kliniki göstəricisi hansıdır?
A) Mədəciklərin səyriməsi

B) Aritmiya və mədə ritmi

C) Diastolada ürəyin dayanması

D) Bütün sadalananlar

E) Qusma və diareya
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
134) Sidik axarında normal urodinamik təzyiq nə qədərdir?
A) 80-90sm. su süt

B) 5-20sm. su süt

C) 50-70sm. su süt

D) 70-80sm. su süt

E) 20-50sm. su süt
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
135) Sidik kisəsində sidiyin təzyiqi sakit halda nə qədərdir?
A) 40-50sm. su süt

B) 5-10sm. su süt

C) 10-30sm. su süt

D) 30-40sm. su süt

E) 50-60sm. su süt
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
136) Sidik ifrazetmənin onurğa beyin mərkəzi hansı nahiyədə yerləşir?
A) L2, L3

B) L2, L3 və L4

C) L2, L3, S2, S4

D) L4


E) S2, S4
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
137) Spermatazoidlər üçün rezervuar nədir?
A) Toxum qabarcığı

B) Xaya artımının başı

C) Toxumçıxarıcı axar

D) Prostat vəzi

E) Xaya artımının quyruğu
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
138) Prostat spesifik antigenin (PSA) artması hansı səbəbdən ola bilər?
A) Parauretral vəzilərin xoşxassəli hiperplaziyası

B) Sadalanların hər biri

C) Prostat xərcəngi

D) Prostatın iltihabi və infeksion xəstəlikləri

E) Müayinə zamanı olan eakuliyasiya
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
139) Prostat spesifik antigen-in (PSA) qanda normasi nə qədərdir?
A) 10 nq/ml

B) 4 nq/ml

C) 12 nq/ml

D) 20 nq/ml

E) 15 nq/ml
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
140) Prostat spesifik antigenin (PSA) qandakı miqdarına nə təsir etmir?
A) Fiziki yük

B) Transrektal USM

C) Vəzinin cəkisi

D) Xəstənin yaşı

E) Barmaqla rektal müayinə
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
141) Androgenlər harada sintez olunur?
A) Prostat vəzinin hüceyrələrində

B) Böyrəküstü vəzinin qabıq qatında

C) Xayalarda

D) Xayalarda və böyrəküstü vəzinin qabıq qatında

E) Xayalarda və prostat vəzinin hüceyrələrində
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
142) Testesteronun əsas təsiri nədir?
A) Metobolik prosesi aktivləşdirir

B) Seksual halı stimulə edir

C) Hemopoez

D) Spermatogenezi aktivləşdirir

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
143) Testikulyar testesteronun əsas metaboliti aşağıdakılardan hansı deyil?
A) Estradiol

B) Androsteron

C) Epiandrosteron

D) Heç biri düz deyil

E) Androsteron və epiandrosteron
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
144) Kişi cinsiyyət hormonlarının neyroendokrin tənzimində nə iştirak edir?
A) Hipofiz

B) Bütün sadalananlar

C) Hipotalamus

D) Xayalar

E) Böyrəküstü vəzinin qabıq qatı
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
145) Böyrəküstü vəzi androgenlərinin yaranmasına nə səbəb olur?
A) Adrenokortikotrop hormon

B) Bütün sadalananlar

C) Relizinq faktor

D) Lüteinləşdirici və relizinq faktor

E) Lüteinləşdirici
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
146) Sol böyrəyin yuxarı qütbü hansı fəqərə səviyyəsindədir?
A) L3

B) L1


C) L2

D) T 12


E) T 11
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
147) Nefropeksiya zamanı bel nahiyyəsində hansı əzələdən istifadə olunur?
A) Qarnın köndələn əzələsi

B) Onurğa sütununu düzləndirən əzələ

C) Onurğa sütununu düzləndirən əzələ və qarnın köndələn əzələsi

D) Böyük bel əzələsi

E) Belin kvadrat əzələsi
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
148) Qarnın ön yan divarının dərialtı fassiyası neçə təbəqədən ibarətdir?
A) 2

B) 4


C) 5

D) 1


E) 3
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
149) Sidik kisəsi arteriyası hansı arteriyadan başlayır?
A) Aşağı düz bağırsaq arteriyasından

B) Qapayıcı arteriyadan

C) Daxili qalça arteriyasindan

D) Yumurtalıq arteriyasından

E) Xarici qalça arteriyasından
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной М.2005.г
150) Sağ böyrəyin yuxarı qütbü hansı fəqərə səviyyəsindədir?

A) T10


B) L2

C) L1


D) L3

E) T9
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной М.2005.гBölmə 3. Urosemiotika

151) Sidik axarının intramural şöbəsinin urodinamikanı pozan daşları zamanı ağrı hansı xüsusiyyət daşıyır?
A)Kəskin

B) Sızıltılı

C) Tutma şəkilli kəskin

D) Küt


E) Daimi kəskin
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
152) Sidik axarının intramural hissəsinin urodinamikanı pozan daşları zamanı ağrıların lokalizasiyası və irradiyasiyası harayadır?
A) Qarının yan hissələri bel nahiyyəsinə irradiasiya etməklə

B) İrriadiasiyasız bel nahiyyəsi

C) Bel nahiyəsindən başlayaraq qasıq nahiyəsinə , budun içəri səthinə və xarici cinsiyyət üzvlərinə irradiasiya etməklə

D) Qabırğaaltı kürək sümüyünə irradiasiya ilə

E) Qasıq nahiyyəsi bud hissəsinə irradiyasiya ilə
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
153) Kəskin parenximatoz prostatit zamanı ağrıların xüsusiyyəti necədir?
A) İntensiv və pulsasiya edən

B) Tutma şəkilli

C) Kəskin

D) Daimi sızıltılı

E) Küt
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
154) Kəskin parenximatoz prostatit zamanı ağrılar harada lokalizasiya olunur?
A) Aralıq nahiyyəsi

B) Aralıq və oma nahiyyəsi

C) Bel nahiyyəsi

D) Qasıqüstü

E) Onurğanın bel oma şöbəsi
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
155) Dizuriya əlamətləri bunlardır?
A) Heç biri düzgün deyil

B) Tezləşmiş, ağrılı və çətinləşmiş sidik ifrazıdır

C) Küt ağrılar

D) Tez-tez sidik ifrazıdır

E) Ağrılı sidik ifrazıdır
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
156) Dizuriya aşağıdakılardan hansından başqa qalan bütün adi çəkilən hallarda rast gəlinir?
A) Böyrək daşı xəstəliyi

B) Prostat vəzinin adenoması

C) Sistit

D) Vərəm


E) Böyrək şişləri
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
157) Dizuriya aşağıdakıların hansından başqa qalan bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik axarının daşı

B) Sistit

C) Sidik kisəsinin şişləri

D) Orxit


E) Sidik kisəsinin daşı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
158) Stranquriya nədir?
A) Gecikdirilmiş sidik ifrazı

B) Tez-tez sidik ifrazı

C) Tez-tez sidik ifrazı və gecikdirilmiş sidik ifrazı

D) Ağrılı sidik ifrazı

E) Ağrılı sidik ifrazı və çətinləşmiş damcı ilə sidik ifrazıdır
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
159) Stranguriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik kisəsinin daşı

B) Kəskin prostatit

C) Uretranın yad cismi

D) Böyrək şişləri

E) Adenomalarda
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
160) Stranguriya nə zaman rast gəlinir?
A) Hipospadiyalarda

B) Böyrək şişləri

C) Böyrəküstü vəzinin şişləri

D) Epispadiyalarda

E) Prostat vəzinin xərçəngi, interstitsial sistit, aydın klinikalı fimoz, uretranın hissəvi zədələnməsi
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
161) Nikturiya nədir?
A) Gecə ifraz olunan sidiyin ləngiməsi

B) Əsas diurezin gündüz saatlarından gecə saatlarına dəyişməsi

C) Gecə sidik ifrazının tezləşdirilməsi

D) Gündüz oliquriyasıdır

E) Gecə oliqouriyası
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
162) Nikturiya aşağıdakılardan birindən başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Xroniki böyrək çatışmazlığı

B) Şəkərli diabet

C) Prostat vəzinin adenoması

D) Xroniki qlomerulonefit

E) Ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
163) Pollakiuriya nədir?
A) Gecə diurezin artması

B) Gündüz sidik ifrazının artması

C) Gündüz və gecə sidik ifrazının tezləşməsi

D) Gecə sidik ifrazının artması

E) Diurezin artması
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
164) Pollakiuriya hansı xəstəliklərdə rast gəlinmir?
A) İsteriyada

B) Sidik axarının yuxarı 1/3 –nin daşı zamanı

C) Prostat vəzin xərçəngi

D) Nevrosteniyada

E) Sistoseledə
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
165) Pollakiuriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik kisəsinin vərəmi

B) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

C) Sidik kisəsinin daşı

D) Böyrək şişləri

E) Sistalgiya
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
166) Oliqouriya nədir?
A) Sidiyin miqdarının sutkada 300 ml-dən az olması

B) Ləngiyən sidik ifrazı

C) Sidiyin miqdarının azalması

D) Sidiyin miqdarının artması

E) Gec-gec sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
167) Oliqouriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Miksedema

B) Güclü ishal

C) Qlomerulonefrit

D) Böyrək şişləri

E) Böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
168) Oliqouriyaya nə zaman rast gəlinir?
A) Ürək çatışmazlığında

B) Kəskin pielonefritdə

C) Şəkərli diabetdə

D) Xroniki pielonefritdə

E) Su-duz mübadiləsinin, vegetativ mərkəzlərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
169) Sekretor anuriya nədir?
A) Sidiyin miqdarının artması

B) Böyrəklərdə sidiyin ifraz olmaması

C) Ləngiyən sidik ifrazı

D) Sidiyin miqdarının azalması

E) Sidik kisəsinin sərbəst boşalmasının mümkün olmaması
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”Bakı.1980.
170) Arenal anuriya nədir?
A) Sidik kisəsində sidiyin olmaması

B) Sidik axarlarının obstruksiyası

C) Böyrəklərin aplaziyası və yeganə böyrəyin nefrektomoiyası

D) Yeni doğulmuş uşağın birinci 24 saatda sidiyin olmaması

E) Sidiyin ləngiməsi
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”Bakı.1980.
171) Prerenal anuriyaya nə zaman rast gəlinir?
A) Zəhərlənmələr

B) Ürək çatışmazlığı

C) Ürək çatışmazlığı və çoxlu qan itirmələr zamanı

D) Ürək çatışmazlığı və zəhərlənmələr

E) Çoxlu qan itirmələr
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”.Bakı.1980.
172) Renal anuriyalara nə zaman rast gəlinir?
A) Xroniki qlomerulonefritlərdə

B) Böyrək damarlarının trombozu və emboliyasında

C) Xroniki pielonefritlərdə və xroniki qlomerulonefritlərdə

D) Xroniki qlomerulonefritlərdə və böyrək damarlarının trombozu və emboliyasında

E) Xroniki pielonefritlərdə
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”.Bakı.1980.
173) Subrenal anuriya nə zaman rast gəlinir?
A) Hər iki sidik axarının obstruksiyası zamanı

B) Qarın boşluğu arxası limfa düyünləri xərçənginin metastazı və prostat vəzin adenoması

C) Heç biri

D) Prostat vəzin adenoması

E) Qarın boşluğu arxası limfa düyünləri xərçənginin metastazı
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
174) Poliuriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik yollarının obstruksiyanın aradan qaldırılmasından sonra

B) Xroniki böyrək çatışmazlığı

C) Böyrəklərin transplantiyasından sonra

D) Böyrəklərin vərəmində

E) Hipofizin zədələnməsindən sonra
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
175) Sidik ifrazının ləngiməsi nədir?
A) Sidik kisəsinin sərbəst boşalmasının mümkün olmaması

B) Böyrək tərəfindən sidik ifrazının dayanması

C) Üfüqi vəziyyətdə sərbəst ifrazının olmaması

D) Paradoksal işuriya

E) Kateterizasiya zamanı sidik kisəsində sidiyin olmaması
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
176) Sidik ifrazının ləngiməsi aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik axarlarının obturasiyası

B) Uretranın xarici dəliyinin atreziyası

C) Prostat vəzin adenoması

D) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

E) prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
177) Sidik ləngiməsi aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Prostat vəzin xərçəngi

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Uretranın strikturası

D) Uretranın daşı

E) Fimoz
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
178) Paradoksal işuriya nədir?
A) Sidik saxlamama

B) Sidik ləngiməsi

C) Sidik ləngiməsi ilə birlikdə sidik saxlama qabiliyyətinin itirilməsi

D) Sərbəst sidik ifrazının mümkün olmaması

E) Sidiyin ləngiməsi ilə sidiyin qeyri iradi axması
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
179) Paradoksal işuriya nə zaman rast gəlinir?
A) Prostat vəzin adenoması II mərhələ

B) Prostat vəzin adenoması III mərhələ

C) Prostat vəzin adenoması I mərhələ və prostat vəzin adenoması II mərhələ

D) Prostat vəzin adenoması I mərhələ

E) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
180) Sidik saxlama qabiliyyətinin olmaması nədir?
A) Sidik ifrazına imperativ çağırışlar

B) Çağırışsız sidik ifrazı

C) İmperativ sidiyə çağırış zamanı qeyri ixtiyarı sidik ifrazı

D) Üfüqi vəziyyətdə sidik ifrazı

E) Qeyri-ixtiyari sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
181) Sidiyin axması (saxlamamaq) nədir?
A) Tezləşmiş və çətinləşmiş sidik ifrazı

B) Tezləşmiş sidik ifrazı

C) İmperativ çağırış nəticəsində qeyri-iradi sidik ifrazı

D) Çağırışsız qeyri-iradi sidik ifrazı

E) Ağrılı sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
182) Sidiyin normada reaksiyası necədir? ( pH)
A) 2, 0 – 4, 0 arasında

B) 6, 8 – 8, 0 arasında

C) 5, 0 – 6, 0 arasыnda

D) 3, 0 – 5, 0 arasında

E) 7, 0 – 9, 0 arasında
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
183) Sidiyin xüsusi çəkisi nədən asılıdır?
A) Sidikdə həll olunmuş maddələrin nisbi molekulyar çəkisi və böyrək kanalcıqlarının funksiyasından

B) Sidikdə həll olunmuş maddələrin nisbi molekulyar çəkisindən

C) Böyrək yumaqcıqlarının və kanalcıqlarının funksiyasından

D) Böyrək yumaqcıqlarının funksiyasından

E) Böyrək kanalcıqlarının funksiyasından
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
184) Həqiqi proteinuriya nə zaman hesab olunur?
A) 0, 03 g/l az miqdarda

B) 0, 01 g/l çox miqdarda

C) 0, 09 g/l çox miqdarda

D) 0, 06 g/l çox miqdarda

E) 0, 03g/l çox miqdarda
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
185) Həqiqi proteinuriya nə zaman rast gəlinmir?
A) Qlomerulonefritlərdə

B) Böyrək şişlərində və böyrək daşı xəstəliyində

C) Qlomerulonefrit və böyrək daşı xəstəliyi

D) Böyrək daşı xəstəliyi

E) Nefrozlarda
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
186) Həqiqi proteinuriya nə zaman rast gəlinir?
A) Hamiləlik zamanı, böyrəklərin amiloidozu, yeniyetmələr və yeni doğulmuşlar

B) Böyrək şişləri

C) Yeni doğulmuşlarda

D) Hamilələrdə

E) Böyrəklərin amilodozu
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.
187) Yalançı proteinuriya hansı xəstəliklərə xas deyil?
A) Böyrək vərəmi

B) Qlomerulonefritlərdə və pielonefritdə

C) Sidikliyin şişi

D) Böyrək vərəmi və böyrək şişləri

E) Böyrək şişləri
Ədəbiyyat: Пытель А.Я.,Борисов В.С. Физиология человека,Москва,Медицина,1986, 293с.
188) Yalançı proteinuriya hansı xəstəliklərə xasdır?
A) Hipospadiyalarda

B) Böyrək daşı xəstəlikləri

C) Sidik kisəsinin daşları

D) Sidik kisəsinin ekstrofiyası

E) Böyrək şişləri, böyrək daşları, fornikal qanaxmalar
Ədəbiyyat: Пытель А.Я.,Борисов В.С. Физиология человека,Москва,Медицина,1986, 293с.
189) Hematuriya nədir?
A) Sidikdə porfirinin olması

B) Sidiklə qanın xaric olması

C) Sidikdə hemoqlobin -qan piqmentinin olması

D) Sidikdə porfirinin olması və sidikdə hemoqlobin -qan piqmentinin olması

E) Sidikdə eritrositlərin olması
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
190) Terminal hematuriyaya nə zaman rast gəlinmir?
A) Kollikulit

B) Kəskin sistit

C) Sidik kisəsinin daşları

D) Xroniki qlomerulonefritlər zamanı

E) Xroniki qlomerulonefritlər və kollikulit zamanı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
191) Uretroragiya qeyd olunanların hansında rast gəlinmir?
A) Uretranın şişləri və xroniki uretrit

B) Uretranın travması

C) Kəskin uretrit

D) Sidik kisəsinin daşları

E) Uretranın şişləri
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
192) Mikroskopun görmə sahəsində nə qədər leykosit olduqda leykosituriyadan danışmaq olar?
A) 8-dən çox

B) 2-dən çox

C) 10-dan çox

D) 6-dan çox

E) 4-dən çox
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə