Urologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Bir ml sidikdə nə qədər leykosit olanda leykosituriyadan danışmaq olar?Yüklə 0,97 Mb.
səhifə4/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

193) Bir ml sidikdə nə qədər leykosit olanda leykosituriyadan danışmaq olar?
A) 6000-dən çox

B) 500-dən çox

C) 2000-dən çox

D) 4000-dən çox

E) 1000-dən çox
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
194) Xiluriya aşağıdakıların hansından başqa qalan hallarda rast gəlinir?
A) Sidik kisəsinin şişləri və şiştosomozda

B) Böyrəklərin şişində

C) Filyariatozda və sidik kisəsinin şişləri və şiştosomozda

D) Filyariatozda

E) Vərəmdə
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
195) Pnevmaturiya nə zaman rast gəlinir?
A) Sidik kisəsi uşaqlıq yolu fistulası

B) Sidik kisəsi uşaqlıq fistulası

C) Sidik kisəsi aralıq fistulası

D) Sidik kisəsi bağırsaq fistulası

E) Sidik axarı uşaqlıq fistulası
Ədəbiyyat: Пытель А.Я.,Борисов В.С. Физиология человека,Москва,Медицина,1986, 293с.
196) Sidik kisəsinin kateterizasiyana əks göstəriş nədir?
A) Kəskin uretrit

B) Uretranın təzə zədələnməsi, kəskin uretrit, kəskin prostatit

C) Xroniki prostatit

D) Kəskin uretrit və xroniki prostatit

E) Sidik kisəsinin peritondaxili cırılması
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.
197) Aşağıdakıların hansından başqa qalanları sidik axarının kateterizasiyasına göstərişdir?
A) Sekretor anuriya

B) Retroqrad pieloqrafiyanin aparılması və obturasion anuriya

C) Obturasion anuriya

D) Retroqrad pieloqrafiyanin aparılması

E) Hər böyrəkdən ayrılıqda sidik alınması
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
198) Aşağıdakıların hansından başqa qalan hamısı sidik axarının kateterizasiyasina əks göstərişdir?
A) Ləyənin perforasiyası

B) Sidik axarının perforasiyası

C) Sidik axarlarının perforasiyası, ləyənin perforasiyası, iltihabi proses

D) İltihab

E) Sidik axarının perforasiyası və iltihab
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
199) Sidik axarlarının kateterizasiyası zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir?
A) Ləyənin perforasiyası

B) Sidik axarının perforasiyası

C) Sidik axarının perforasiyası və iltihab

D) Bütün sadalananlar

E) İltihab
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
200) Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla qalanları uretranın bujlanmasının fəsadıdır?
A) Uretrargiya

B) Uretral üşütmə

C) Prostatit və epidimit

D) Prostatit, epidimit və uretrargiya

E) Fornikal qanaxma
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
201) Uretranın bujlanmasına aşağıdakılardan hansından başqa qalanları əks göstərişdir?
A) Kəskin epidimit

B) Prostat vəzin adenoması

C) Xroniki prostatit və sistit

D) Kəskin sistit və prostatit

E) Kəskin uretrit
Ədəbiyyat: Савина В.Ф. Уродинамика нижных мочевых путей,Москва,Медицина,1999, 176с.
202) Sistoskopiyanın aparılması üçün nə vacibdir?
A) Uretranşn keçiriciliyi

B) Sidik kisəsinin tutumu 75 ml-dən çox olması

C) Sidik kisəsi boşluğunda şəffaf mühit

D) Uretranın keçiriciliyi və sidik kisəsinin tutumu 75 ml-dən çox olması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Савина В.Ф. Уродинамика нижных мочевых путей,Москва,Медицина,1999, 176с.
203) Uretroskopiya üçün nə göstərişdir?
A) Uretranın şişləri

B) Uretranın xroniki iltihabi prosesləri, uretranın şişləri, kollikulit

C) Kollikulit

D) Kəskin uretrit

E) Uretranın şışləri və kollikulit
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
204) Xromosistoskopiyaya nə əks göstərişdir?
A) Şok

B) Kollaps

C) Kəskin sistit, uretrit

D) Kəskin prostatit

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.
205) Xromosistoskopiyaya nə əks göstərişdir?
A) Böyrək qaraciyər catışmazlığı

B) Xroniki böyrək catışmzlığı

C) Sidik kisəsinin həcmi 50 ml-dən az

D) Xroniki prostatit

E) Kəskin böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
206) Normada vena daxilinə yeridilmiş indiqokarmin nə zaman xaric olunur?
A) 10-12 dəq

B) 15-20 dəq

C) 1-2 dəq

D) 8-10 dəq

E) 3-5 dəq
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
207) Normada əzələ daxilinə yeridilmiş indiqokarmin sidik axarı mənfəzindən nə zaman xaric olunur?
A) 10-15 dəq

B) 3-5 dəq

C) 20-25 dəq

D) 7-8 dəq

E) 5-7 dəq
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
208) Diafanoskopiyanın müsbət simptomu nə zaman xarakterikdir?
A) Xaya qişalarının hidropsu

B) Xroniki epidimitdə

C) Xayanın şişində

D) Kəskin orxoepidimitdə

E) Qasıq xaya yırtığında
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
209) Aşağıdakıların hansından başqa digərləri urofloumetriyaya göstərişdir?
A) Prostat vəzin adenoması

B) Prostat vəzin xərcəngi

C) Uretranın strikturası

D) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

E) Kəskin prostatit
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
210) Urofloumetriyanın xüsusiyyətlərinə nə təsir edir?
A) Detruzorun funksional vəziyyəti

B) Sidiyin xüsüsi cəkisinin yuksəlməsi

C) Sidiklik uretral seqmentin keçiriciliyinin pozulması

D) Detruzorun funksional vəziyyəti və sidiklik uretral seqmentin və uretranın keçiriciliyinin pozulması

E) Uretranın keçiriciliyinin pozulması
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
211) Urofloumetriyaya əks göstəriş nədir?
A) Sidik kisəsinin ekstrofiyası, sidiklik- aralıq fistulası, sidiklik – rektal- aralıq fistulası, sidiklik- rektal fistulası

B) Prostat vəzin adenomasi

C) Uretranın strikturası

D) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiya

E) Sistostomanın olması
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
212) Sfinkterometriyaya göstəriş nə sayılır?
A) Adenomektomoyadan sonra

B) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

C) Bütün sadalananlar

D) Sidik saxlanmazliği

E) Sidiyin axması
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
213) Rentgenkontrast maddələrin yeridilməsi zamanı aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlara reaksiyalar mümkündür?
A) Baş ağrıları və başgicəllənmə

B) A/T-in 20 mm c.st-dək düşməsi, şok

C) Hərarəti hiss etmə

D) Ağızda metallik dad

E) Makrohematuriya
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
214) Urofloumetrik indeks (sidik ifrazının orta həcm sürəti) nəyə bərabərdir?
A) 6-8 ml/san

B) 15-45 ml/san

C) 9-10- ml/san

D) 4-5 ml/san

E) 60-70 ml/san
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
215) Rentgenkontrast maddələrin yeridilməsi zamanı baş verə biləcək fəsadlara hansılar aid deyil?
A) Allergik reaksiyalar

B) Anafilaktik şok

C) Kəskin qaraciyər catışmazlığı

D) Kollaps, kəskin böyrək catışmazlığ

E) Gözün torlu qişasının qopması
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
216) Sidik kisəsinin periton xarici cırılmasının klinikası zamanı nə aparılması vacibdir?
A) Düz və yan proeksiyada qalxan sistoqrafiya

B) Enən sistoqrafiya

C) Enən sistoqrafiya və yan proeksiyada sistoqrafiya

D) Yan proeksiyada sistoqrafiya

E) Düz proeksiyada qalxan sistoqrafiya və enən sistoqrafiya
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”Bakı. 1980.
217) Aşağıdakılardan hansından başqa qalanları anteqrad pieloqrafiyanın aparılmasına göstərişdir?
A) Sidik axarının şişi

B) Böyrəküstü vəzin şişi

C) Sidik axarının strıkturası

D) Hidronefroz, KLS keçiriciliyinin pozulmasi ilə

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
218) Anteqrad pieloqrafiyaya nə göstərişdir?
A) Hipospadiya

B) Bütün sadalananlar

C) Böyrək daşı

D) Sidik axarının daşi böyrək blokadası ilə, nefrostomanın yerləşməsi, yuxarı sidik yollarının keçiriciliyi

E) Böyrək daşı və hipospadiya
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.
219) Retroqrad pielouretroqrafiyanın aparılmasına göstəriş hansıdır?
A) Pielonefrit

B) Bütün sadalananlar

C) Sidik axarının daşı, ləyənin papillar şişi, böyrək vərəmi

D) Varikosele

E) Varikosele və pielonefrit
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.
220) Uroloji müayinələrdə neçə faizli rentgenkontrast maddədən istifadə olunur?
A) 76 % yod

B) 50 % yod

C) 40 % yod

D) Heç biri düz deyil

E) 30 % yod
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
221) Retroqrad uretropieloqrafiyanın fəsadı nə hesab olunur?
A) Kəskin böyrək catışmazlığı

B) Kəskin pielonefrit

C) Bütün sadalananlar

D) Böyrəyin perforasiyasi

E) Peritonarxasi fleqmona
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
222) Pnevmoretroperitonemuna nə göstərişdir?
A) Böyrəküstü vəzin şişi və böyrək şişinin diaqnostikası, peritonarxası boşluğun şişləri

B) Böyrəyin şişi

C) Peritonarxasi boşluğun şişinin diaqnostikasi

D) Böyrəyin şişi və peritonarxası boşluğun şişinin olması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
223) Aşağıdakılardan hansından başqa qalanları pnevmoperitonemun fəsadıdır?
A) Kəskin pielonefrit

B) Bütün sadalananlar

C) Bağırsağın deşilməsi

D) Peritonun, düz bağırsağın deşilməsi

E) Qaz emboliyası
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
224) Aşağıdakılardan biri istisna olmaqla qalanları vezikuloqrafiyaya göstəriş sayılır?
A) Toxum kisəciklərinin şişinə şübhə olduqda

B) Prostat vəzin xərçəngi

C) Xayanın şişi

D) Sidik kisəsinin boynunun və dibinin şişi

E) Prostat vəzin və toxum kisəciklərinin vərəmi
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”. Bakı. 1980.
225) Vezikuloqrammaların interpretasiyası zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) İltihabın olması

B) Xayanın ölçüsü

C) Xayanın ölçüsü və iltihabın olması

D) Bütün sadalananlar

E) Toxum kisəciklərinin quruluşu, yerləşməsi, hündürlüyü, arasındakı bucaq
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”.Bakı.1980.
226) Epididimoqrafiyaya nə göstərişdir?
A) Xayanın şişi

B) Sonsuzluq, xaya artımının vərəmi ,xayanın şişi

C) Xaya artımının vərəmi

D) Hidrops

E) Sonsuzluq
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
227) Seldinger üsulu ilə aortanın dəridən keçən kateterizasiyanın fəsadlarına aiddir?
A) Kontrast maddənin ətraf toxumalara yayılması

B) Aorta və arteriyanın perforasiyası, qanaxma və hematoma

C) Arteriyanın trombozu və emboliyası

D) Qanaxma və hematoma

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
228) Seldinger üsulu ilə aortanın dəridən keçən kateterizasiyasının fəsadlarına nə aiddir?
A) Keçiricinin qopması, bud arteriyasının spazmı

B) Bağırsaq və böyrəyin zədələnməsi

C) Döş qəfəsi limfa axarının zədələnməsi

D) Toxum ciyəsi venasının spazmı

E) Bud arteriyasının emboliyası
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
229) Venokavaqrafiyaya nə zaman göstərişdir?
A) Böyrəküstü vəzinin xarakterik dəyişikliyin öyrənəndə

B) Sidik kisəsinin şişi

C) Sidik kisəsi və prostat vəzin şişi zamanı

D) Prostat vəzin şişi zamanı

E) Retrokaval sidik axarının diaqnostikasında və aşağı boş venanın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
230) Çanaq fleboqrafiyası zamanı kontrast maddə hara yeridilir?
A) Bud venasına və qasıqaltı sümüklərə

B) Qalça sümüyünə

C) Qasıqaltı sümüklərə

D) Bud venasına

E) Cinsiyyət üzvünün dərin və səthi venalarına
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
231) Radioizotop müayinəsinə hazırlanan xəstəyə nə tətbiq olunur?
A) Quru yemək

B) Adi su və qida rejimi

C) Bütün sadalananlar

D) Aclıq


E) İmalə
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
232) Renoqrafiyada işlədilən 131 J hippuranın nəqli necə baş verir?
A) Yumaqcıq filtrasiyasına görə

B) Kanalcıq sekresiyası və ekstrsellülar sahəyə görə

C) Ekstrasellülar sahəyə görə

D) Kanalcıq sekresiyası

E) Yumaqcıq filtrasiyasına və ekstrasellülar sahəyə görə
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
233) Renoqrafiyanın keçirilməsi ücün əks göstəriş nədir?
A) Böyrək çatışmazlığı

B) Böyrək və qaraciyər çatışmazlığı

C) Böyrək şişləri

D) Qaraciyər catışmazlığı

E) Əks göstəriş yoxdur
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”Bakı.1980
234) Renoqrafik əyrilərin əsas qiymətləndirilməsi üçün nə xarakterdir?
A) Yarım kəmiyyət və kəmiyyət xarakteristikası

B) Kəmiyyət xarakteristikası

C) Təsviredici və kəmiyyət xarakteristikası

D) Yarım kəmiyyət xarakteristikası

E) Təsviredici xarakteristika
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
235) Renoqrafiya zamanı səhvlər əsasən nə ilə bağlı olur?
A) Xəstənin su içməsi və vəziyyəti

B) Xəstənin hərarətinin yüksək olması

C) Detektorun düzgün yerləşdirilməməsi

D) Xəstənin vəziyyəti

E) Xəstənin su içməsi
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
236) Sadalananlardan biri istisna olmaqla renoqrammalarda göstəricilərə hansı faktorlar təsir göstərə bilər?

A) Sinir sistemi

B) Bütün sadalananlar

C) Ötürücünün düzgün qoyulmaması

D) Hipertireoidizm

E) Arterial təzyigin aşağı olması


Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
237) Böyrək xəstəliklərinin diaqnostikasında radioizotop renoqrafiya hesab olunur?
A) Əsas diaqnostika və nəzarət üsulu

B) Əsas diaqnostika üsulu

C) Nəzarət üsulu

D) Skrininq test və dinamik nəzarət üsulu

E) İnstrumental diagnostika üsulu
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик. Секреты урологии (перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
238) Hamilə qadınlarda nə zaman böyrəklərin qisamüddətli izotopla şəklini çəkmək olar?
A) Böyrəküstü vəzin şişi

B) Heç bir halda

C) Hamiləliyin I trimesteri

D) Böyrəklərin funksional pozulması

E) Böyrək daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: Allen T.D. Bright T.S. “ Mictriotion in normal woman” 2002
239) Böyrəyin sadə kistasının ultrasəs əlamətlari nələrdir?
A) Dairəvi formalı həcmli və ya tutumlu törəmə

B) Dairəvi formalı həcmli törəmə

C) Dairəvi formada hipoexogen strukturlu həcmli törəmə

D) Hamar konturlu törəmə

E) Dairəvi formalı tutumlu törəmə
Ədəbiyyat: Allen T.D. Bright T.S. “ Mictriotion in normal woman” 2002
240) Böyrək xərçənginin ultrasəs əlamətləri necə olur?
A) Heterogen exostrukturlu dairəvi formalı həcmli törəmə

B) Hipeoxogen törəmə

C) 2-3mm qalınlıqda olan törəmə

D) Oval formalı törəmə

E) Dairəvi formalı həcmli törəmə
Ədəbiyyat: Allen T.D. Bright T.S. “ Mictriotion in normal woman” 2002
241) Ultrasəs müayinəsində yetkin insanın böyrəklərinin uzununa ölçüləri neçə sm-dir?
A) 7-9 sm

B) 20-30 sm

C) 5-6 sm

D) 2-4 sm

E) 10-12 sm
Ədəbiyyat: Кратковский Е.А.,Кратковская Т.А. Ультразвуковое и доплерографические методы исследования в диагностике почечных заболеваний,Москва, Медицина,2005,316с.
242) Ultrasəs müayinəsində yetkin insanın böyrəklərinin eninə olan ölçüləri neçədir?
A) 10-12 sm

B) 4, 5 - 6,5 sm

C) 20-30 sm

D) 2,5 -3,0 sm

E) 12-15 sm
Ədəbiyyat: Кратковский Е.А.,Кратковская Т.А. Ультразвуковое и доплерографические методы исследования в диагностике почечных заболеваний,Москва, Медицина,2005,316с.
243) Ultrasəs müayinəsində sidik axarlarının görünməsi mümkündür?
A) Heç vaxt

B) Əgər genişlənmə yoxdursa

C) Bütün hallarda

D) Əgər genişlənmə yoxdursa və onlarda sidik varsa

E) Əgər onlarda sidik varsa və genişlənmə varsa
Ədəbiyyat: Кратковский Е.А.,Кратковская Т.А. Ультразвуковое и доплерографические методы исследования в диагностике почечных заболеваний,Москва, Медицина,2005,316с.
244) Kasacıq ləyən sisteminin ultrasəs müayinəsində görünüşü necədir?
A) Dördkünc formalı

B) Dördkünc formalı və exogen artmış zona

C) Oval formalı

D) Exogen artmış zona

E) Üçbucaq formalı exogenliyi artmış zona
Ədəbiyyat: Кратковский Е.А.,Кратковская Т.А. Ультразвуковое и доплерографические методы исследования в диагностике почечных заболеваний,Москва, Медицина,2005,316с.
245) Ultrasəs müayinədə prostat vəzi hansı formada müəyyən edilir?
A) Görünmür

B) Exopozitiv və üçbucaq törəmə

C) Exopozitiv törəmə

D) Üçbucaq törəmə

E) Exoneqativ törəmə
Ədəbiyyat: Кратковский Е.А.,Кратковская Т.А. Ультразвуковое и доплерографические методы исследования в диагностике почечных заболеваний,Москва, Медицина,2005,316с.
246) Böyrək parenximasının qalınlığı neçə olmalıdır?
A) 0, 3-0, 5 sm

B) 1, 0-1, 2 sm

C) 0, 8-1, 0 sm

D) 1, 8-1, 9 sm

E) 1, 5-3, 2 sm
Ədəbiyyat: Кратковский Е.А.,Кратковская Т.А. Ультразвуковое и доплерографические методы исследования в диагностике почечных заболеваний,Москва, Медицина,2005,316с.
247) USM kasacıqların 1, 0 sm diametrli urat daşları aşkar etməyə imkan verir?
A) 100% hallarda

B) 10-20 %

C) 20-50 %

D) İmkan vermir

E) 50-90 % hallarda
Ədəbiyyat: Cavadzadə S.M. “Azərbaycan Regionunda böyrək daşı xəstəliyi” Baki.2005.
248) USM kasacıqların 1,0 sm diametrli oksalat daşları aşkar etməyə imkan verir?
A) 50-90%

B) 100%


C) 10-20%

D) 20-50%

E) İmkan vermir
Ədəbiyyat: Cavadzadə S.M. “Azərbaycan Regionunda böyrək daşı xəstəliyi” Baki.2005.

Bölmə 4. Urologiyada konservativ müalicənin ümumi üsulları

249) Hipokalemiya zamanı venadaxili nə yeridilməlidr?
A) 7, 5% kalium xlorid məhlulu

B) 50 ml 1%-li kalium xlorid məhlulu

C) 10% kalium xlorid məhlulu

D) 12 vahid İnsulin əlavə olunmaqla, 0, 5 – 1, 0 L 10% qlükoza məhlulunda qarışdırılmış 40 ml 7, 5% kalium xlorid məhlulu

E) 1% kalium xlorid məhlulu
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
250) Diabetik koma zamanı ən təhlükəli ağırlaşma hansıdır?
A) Kardiogen şok

B) Tənəffüsün pozulması

C) Hipokalemiya

D) Hipoqlikemiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
251) Fibrinolitik maddələrə nə aiddir?
A) Plazmin

B) Avelizin, streptaza

C) Plazmin, avelizin, streptaza

D) Nikotin turşusu

E) Tromboplastin və avelizin
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
252) Dövriyyədəki qan həcminin 30%-i qədər qan itirmənin müalicəsində əsas nəyə üstünlük verilir?
A) Eritrositar kütləyə

B) Tam qana və 5%-li qlükozaya

C) Trombositar kütləyə

D) Qanın birbaşa köçürülməsinə

E) Leykositar kütləyə
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
253) Dondurulmuş plazmanın istifadəsi üçün hansı hal göstərişdir?
A) Koaqulopatiyalar (A-hemofiliyası, fibrinoqen çatışmazlığı)

B) Bütün cavablar düzgündür

C) DDL - sindromunun hemorraqiq mərhələsi

D) Massiv qanitirmə, DDL - sindromunun, hemorraqiq mərhələsi

E) Massiv qanitirmə
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
254) Kəskin böyrək çatışmazlığının oliqoanurik mərhələsində hidrotasiya həcmini hesablamaq üçün istifadə olunan formul hansıdır?
A) Gündəlik diurez + 800 ml maye

B) Gündəlik diurez + 200 ml maye

C) Gündəlik diurez + 400 ml maye

D) Gündəlik diurez + 600 ml maye

E) Gündəlik diurez + 1000 ml maye
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
255) Qlyükoza tərkibli məhlullarının yeridilməsi zamanı aşağıdakı fəsadlardan hansı müşahidə olunmur?
A) Qlyükozuriya

B) Hipohidratasiya

C) Qanın hiperosmolyarlığı

D) Poliuriya

E) Hipokaliemiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
256) Konservləşdirilmiş donor qanının böyuk həcminin yeridilməsi zamanı aşağıdakı metabolik effektlərdən hansı müşahidə olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Metabolik asidoz

C) Hiperkaliyemiya

D) Hipotoniya

E) Sitrat intoksikasiyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
257) Qanköçürmədən əvvəl aşağıdakı hansı vacib olan sınaqlar aparılmalıdır?
A) Rezus uyğunluğunun təyini

B) Bütün göstərilənlər

C) Rezus faktorun təyini

D) Bioloji test

E) Qrup və fərdi uyğunluq
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998
258) Kəskin qanitirmənin müalicəsi nəyin köçürülməsindən başlanmalıdır?
A) Konservləşdirilmiş donor qanının

B) Kristaloid və kolloid məhlullarının

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Eritrositar kütlənin

E) Xəstənin öz qanını
Ədəbiyyat: Анестезиология и Реаниматология. Под редакцей О.А.Долиной 1998


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə