Urologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) İnfeksion orxit və epididimit nəyin hesabına yarana bilər?Yüklə 0,97 Mb.
səhifə8/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

430) İnfeksion orxit və epididimit nəyin hesabına yarana bilər?
A) Mikoplazmalar və xlamidiyaların

B) Toxuma qranulemasının

C) Bakteriyalar və virusların

D) Bakteriyalar, viruslar, mikoplazmalar və xlamidiyaların

E) Bütün sadalananlar doğrudur
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
431) Kəskin epididimitdə xaya artımları necə olur?
A) Kəskin gərgin və ağrılı

B) Atrofiləşmiş

C) Böyümüş

D) Kəskin gərgin, ağrılı, böyümüş

E) Kəskin gərgin və atrofiləşmiş
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
432) Kəskin epididimit üçün nə xarakterikdir?
A) Bədən tempraturunun aşağı düşməsi

B) Xəstəliyin ilk günündən bədən hərarətinin yüksəlməsi

C) 5 – 6 –cı sutkada bədən hərarətinin yüksəlməsi

D) Bütün xəstəlik müddətində bədən hərarətinin normal olması

E) 3 – 4 –cü sutkada bədən hərarətinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
433) Kəskin epididimitdə qarının qasıq nahiyəsində ağrıların olması nəyin baş verməsini göstərir?
A) Kəskin appendisitin

B) Funikulitin

C) Deferentitin

D) Deferentitin və funikulitin

E) Kolitin
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
434) Kəskin infeksion epididimiti nə ilə diferensə etmək lazımdır?
A) Hidatidin burulması və nekrozu, xayanın burulması ilə

B) Hidatidin burulması və nekrozu ilə

C) Kavernitlə

D) Xayanın burulması ilə

E) Hidatidin burulması və nekrozu, kavernitlə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
435) Xroniki infeksion epididimit və orxiti sadalananların hansı ilə diferensə etməmək olar?
A) Funikulit və deferentit ilə

B) Spermatosele ilə

C) Xaya və xaya artımının şişləri ilə

D) Varikosele ilə

E) Xaya və xaya artımının vərəmi ilə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
436) Kəskin qeyri – spesifik epididimit və orxitin müalicəsini nədən başlamaq lazımdır?
A) Toxum ciyəsinin novakainlə blokadasından və cərrahi müalicədən

B) Toxum ciyəsinin novakainlə blokadasından

C) Antibakterial dərmanların təyinatından

D) Antibakterial dərmanların təyinatından və toxum ciyəsinin novakainlə blokadasından

E) Cərrahi müalicədən
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
437) Prostatitin baş verməsində etioloji faktorlar hansılardır?
A) Mikoplazmalar və xlamidiyalar

B) Bütün sadalananlar

C) Bakteriyalar və viruslar

D) Vərəm mikobakteriyaları

E) Trixomonadlar
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
438) Prostat vəzinin infeksiyalaşması hansı yolla baş verir?
A) Hematogen və limfogen yolla

B) Qalxan yolla

C) Bütün sadalanan yollarla

D) Hematogen yolla

E) Limfogen yolla
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
439) Kəskin prostatit üçün nə xarakterikdir?
A) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsi və palpasiya zamanı prostat vəzinin kəskin ağrılı olması

B) Palpasiya zamanı prostat vəzinin kəskin ağrılı olması

C) Prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsi

D) Prostat vəzinin daş konsistensiyalı olması

E) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
440) Sadalananlardan hansı prostatitin formalarına aid deyil?
A) Ksantoqranulematoz

B) İrinli

C) Kongestiv

D) Kataral

E) Emfizematoz
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
441) Kəskin prostatitin fəsadları nə ola bilər?
A) Uretrit və prostat vəzinin absesi

B) Kəskin appendisit

C) Uretrit

D) Artrit

E) Prostat vəzinin absesi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
442) Prostat vəzi absesinin əsas əlamətlərinə nə aiddir?
A) Prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsi

B) Yumşalma və flüktasiya ocaqlarının olması

C) Palpasiya zamanı prostat vəzinin ağrılı olması

D) Palpasiya zamanı prostat vəzinin ağrılı olması, yumşalma və flüktasiya ocaqlarının olması

E) Peritonun qıcıqlanma simptomu
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
443) Prostat vəzinin absesləşməsində periferik qanda nə müşahidə olunur?
A) Leykositar formulanın sola meyilliyi

B) Limfopeniya

C) Leykositoz

D) Polisitemiya

E) Leykositoz və leykositar formulanın sola meyilliyi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
444) Prostat vəzinin absesi zamanı sadalananlardan hansı göstəriş deyil?
A) Kəskin sidik ləngiməsində sistostomiya

B) Dezintoksikasion müalicə

C) Daimi kateterin qoyulması

D) İntensiv antibakterial müalicə

E) Abses boşluğunun drenə olunması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
445) Xroniki prostatit diaqnozu nə zaman qoyula bilər?
A) Anamnezində kəskin prostatitin inandırıcı əlamətləri olduqda

B) Anamnezində kəskin prostatitin inandırıcı əlamətləri, dizuriya, aralıqda ağrılar, cinsi pozğunluq olduqda

C) Albuminuriya və silindruriyada

D) Dizuriya, aralıqda ağrılar, cinsi pozğunluq olduqda

E) Xayaların hipotrofiyası zamanı
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
446) Xroniki prostatitdə ultrasəs müayinəsi nəyi aşkar edir?
A) Kistoz törəmələrin əlamətlərini

B) Prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsini

C) Prostat vəzinin strukturunda diffuz dəyişiklikləri

D) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsini, prostat vəzinin strukturunda diffuz dəyişiklikləri, prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsini

E) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsini
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
447) Sadalananlardan hansı qranulematoz prostatitin kliniki təzahürlərinə aid deyil?
A) Xroniki gediş

B) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsi

C) Nəzərəçarpan leykositoz və eozinofiliya

D) Epiqastral nahiyədə ağrılar

E) Prostat vəzi sklerozunun əlamətləri (rektal – digital müayinəyə əsasən)
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
448) Transrektal, palpator və USM müayinələri nəticəsində aşkar edilmiş prostatın absesi zamanı nə göstərişdir?
A) Absesin punksiyası və daimi irriqasiya

B) İltihab əleyhinə müalicəni davam etdirmək

C) Absesin transvezikal (sistostomiya zamanı) açılması

D) Absesin aralıqdan punksiyası

E) Absesin transrektal açılması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
449) Vezikulitin diaqnostikasında vacib əhəmiyyət kəsb edən müayinə üsulu hansıdır?
A) Toxum kisəciklərinin ultrasəs müayinəsi(USM)

B) Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi

C) Sistoskopiya

D) Spermoqramma

E) Uretrosistoqrafiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
450) Xroniki prostatit (latent gedişli), sidik kisəsi boynunun sklerozu, qalıq sidiyin miqdarı 100 ml olduqda nə göstərişdir?
A) Sidik kisəsi boynunun transuretral elektrorezeksiyası

B) Sistostomiya

C) Sanator – kurort müalicəsi, sovurucu müalicə

D) Punksion sistostomiya

E) Prostatektomiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
451) Priapizm nə zaman baş verir?
A) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminə qanın qeyri – adekvat gəlməsi və çıxması

B) Limfostaz

C) Qanın qatılığının pozulması

D) Bütün sadalananlar

E) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminə qanın qeyri – adekvat gəlməsi və çıxması, qanın kimyəvi tərkibinin və qatılığının pozulması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.

Bölmə 7. Sidikdaşı xəstəliyi

452) Hansı regionlarda urolitiazla xəstələnmə daha çox müşahidə olunur?
A) Dəniz kənarı iqlimdə

B) Quru isti iqlimdə

C) Soyuq orta qurşaqlı iqlimdə

D) Orta nəmlikli iqlimdə

E) Tropiki nəm iqlimdə
Ədəbiyyat: Джавад-Заде М.Д., Гамзаева З.К. Почечнокаменная болезнь в Азербайджане: В кн. Клиническая патофизиология почек и водно-солевого обмена, Тез., Иркутск, 1983, с.10.
453) Bunlardan hansı sidikdaşı xəstəliyinin etioloji faktorlarına aiddir?
A) Oksalat turşusu mübadiləsi pozğunluğu

B) Fosfor-kalsium mübadiləsi pozğunluğu

C) Sidik infeksiyası (pielonefrit)

D) Purin mübadiləsi pozğunluğu

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Джавад-Заде С.М. Современный взгляд на патогенез, течение и лечение мочекаменной болезни // Урология, 1999, №5, с. 10-12.
454) Sidiyin reaksiyası qələvi olduqda hansı daşlar yarana bilər?
A) Sidik turşusu(urat) daşları

B) Sistin daşları

C) Sidiyin qələvi reaksiyası daşın xarakterinə təsir etmir

D) Oksalat daşları

E) Fosfat daşları
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002.- 495 с.
455) Hiperkalsemiya və hiperkalsiuriya hansı daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur?
A) Oksalat və fosfat daşlarına

B) Heç biri

C) Sidikturşusu (urat) daşlarına

D) Fosfat daşlarına

E) Sistin daşlarına
Ədəbiyyat: Кругляк Л.Г. Камни в почках и другие заболевания мочевыделительной системы. - СПб. : Питер, 2002. - 232 с.
456) Böyrək kanalcıqlarında sidik turşusu reabsorbsiyasının azalması hansı duzların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır?
A) Sistinli sidik duzlarının

B) Urat (sidik turşusu) duzlarının

C) Fosfat duzlarının

D) Sadalananlardan istəniləninin

E) Oksalat duzlarının
Ədəbiyyat: Пытель Ю.А. Уратный нефролитиаз / Ю.А. Пытель. - М. : Медицина, 1995. - 182 с.
457) Aşağıdakılardan hansı sidik daşı xəstəliyinin klinik təsnifatına aid deyil?
A) Daşların ölçüsünə görə

B) Əmələgəlmə tezliyinə görə (birincili ,residiv)

C) Daşların sayına görə(tək ,çoxsaylı)

D) Xarakterinə görə (infeksiyalaşmış infeksiyalaşmamış)

E) Daşların yerləşməsinə görə (kasacıq,ləyən daşı,ikitərəfli kasacıqların daşları)
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002.- 495 с.
458) Böyrək daşının əmələ gəlməsinə daha çox nə səbəb olur?
A) Böyrək daxili ləyən, pielonefrit və urodinamikanın pozulması

B) Böyrək hipoksiyası

C) Arterial hipertenziya

D) Xroniki qlomerulonefrit

E) Böyrək xarici ləyən
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
459) Sidik daşlarının yaranmasına və inkişafına təsir etməyən faktorlara nə aiddir?
A) Sidikdə müdafiə kolloidlərinin olmaması və ya konsentrasiyasının aşağı olması

B) Qanda Na və kreatinin səviyyəsinin yüksək olması

C) Sidiyin yüksək qatılığı

D) Urostaz

E) Sidikdə oksalatın, sidik turşusunun, kalsiumun konsentrasiyasının yüksək olması
Ədəbiyyat: Урология. Пер. с англ. Резник М.И., Шеффер Э. Дж. М. - Спб.: ЗАО "Издательство БИНОМ" "Невский диалект", 2002. 264 С.
460) Obstruktiv pielonefritlə ağırlaşma zamanı böyrək sancılarını aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Sadalananların hamısı ilə

B) Uşaqlıqdankənar hamiləlik ilə

C) Kəskin xolesistitlə

D) Mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasının deşilməsi ilə

E) Kəskin apendisit və kəskin pankreatit ilə
Ədəbiyyat: Урология-национальное руководство под ред. акад РАМН -Н.А. Лопаткина.
461) Urat daşları olan xəstənin müalicəsində aşağıddakıalrdan hansı doğrudur?
A) Bitki mənşəli qidaların artırılması

B) Gün ərzində qəbul edilən mayenin artırılması(sutkada 2000 ml-dən artıq maye)

C) Sidiyin qələviləşməsi üçün 3-7 mmol kalium hidrokarbonatın sutkada 2-3 dəfə təyin edilməsi

D) Ət məhsullarının azaldılması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Урология-национальное руководство под ред. акад РАМН -Н.А. Лопаткина.
462) Perkutan nefrolitotripsiyanın ağırlaşmaları aşağıdakılardan hansılardır?
A) Kapsulaltı və yaxud paranefral hematomanın əmələ gəlməsi

B) Magistral damarların zədələnməsi

C) Kəskin pielonefrit

D) Plevral boşluq və ya qarın boşluğu orqanlarının zədələnməsi

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Урология-национальное руководство под ред. акад РАМН -Н.А. Лопаткина.
463) Bunlardan hansı sidik yollarında daşların yaranmasına və inkişafına səbəb olmur?
A) Tikiş materialı (ipək, lavsan və s.)

B) Sidiyin yüksək qatılığı

C) Sidikdə kreatinin və sidik cövhərinin yüksək olması

D) Sidikdə oksalat və sidik turşularının çox olması

E) Urostaz
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
464) Daş əmələgəlmənin risk faktorlarına nə aid deyil?
A) Fosfaturiya.

B) Uraturiya, oksalaturiya

C) Qanda sidik jövhəri və kreatininin yüksək olması

D) Leykosituriya, eritrosituriya

E) Qanda və sidikdə oksalat turşusunun, sidik turşusunun və kalsiumun miqdarının yüksək olması
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
465) Hansı daşlar rentgenneqativdir?
A) Uratlar və oksalatlar

B) Uratlar

C) Fosfatlar

D) Oksalatlar

E) Qarışıq tərkibli daşlar
Ədəbiyyat: Ужегов Г.Н. Почечно-каменная болезнь : Симптомы, лечение, профилактика / Г.Н.Ужегов. - М. : Вече, 2002. -158 с.
466) Hansı daşlar rentgenpozitivdir?
A) Fosfatlar

B) Uratlar və oksalatlar

C) Oksalatlar + fosfatlar

D) Uratlar

E) Fosfatlar və uratlar
Ədəbiyyat: Ужегов Г.Н. Почечно-каменная болезнь : Симптомы, лечение, профилактика / Г.Н.Ужегов. - М. : Вече, 2002. -158 с.
467) Sidikdaşı xəstəliyində xroniki pielonefriti neçə faiz hallarda aşkar edirlər?
A) 80%-hallarda

B) 100%-hallarda

C) 50%-hallarda

D) 30%-hallarda

E) 10%-hallarda
Ədəbiyyat: Урология. Пер. с англ. Резник М.И., Шеффер Э. Дж. М. - Спб.: ЗАО "Издательство БИНОМ" "Невский диалект", 2002. 264 С.
468) Neçə faiz hallarda pielonefrit sidikdaşı xəstəliyinin əmələ gəlməsindən əvvəl yaranır, yəni birincili olur?
A) 50%-hallarda

B) 80%-hallarda

C) 10%-hallarda

D) 30%-hallarda

E) 90%-hallarda
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
469) Sidik turşusu (urat) urolitiazın diaqnostikasında hansı müayinədən istifadə olunmur?
A) Sutkaliq sidikdə sidik turşusunun təyini

B) Qanda turş və qələvi fosfatazanın təyini

C) Qanda sidik turşusunun təyini

D) Obzor və ekskretor uroqrafiya

E) Böyrəklərin ultrasəs skanerlənməsi
Ədəbiyyat: Александров В.П., Тиктинский О.Л. Мочекаменная болезнь. СПб.-2001.
470) Kəskin obstruktiv pielonefritin təcili diaqnostikasında hansı ardıcıllıq daha optimaldır?
A) Sidik axarının müalicə-diaqnostik kateterizasiyası, arterial təzyiq və nəbzin ölçülməsi

B) Qanın və sidiyin kliniki analizləri, böyrəklərin ultrasəs müayinəsi

C) Qanın və sidiyin kliniki analizləri, sidik axarının müalicə-diaqnostik kateterizasiyası

D) Radioizotop renoqrafiya, sidik axarının müalicə-diaqnostik kateterizasiyası, arterial təzyiq və nəbzin ölçülməsi

E) Arterial təzyiq və nəbzin ölçülməsi, böyrəklərin ultrasəs skanirlənməsi, qanın və sidiyin kliniki analizləri, icmal və ekskretor uroqrafiya, sidik axarının müalicə-diaqnostik kateterizasiyası
Ədəbiyyat: Джавад-Заде С.М. Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе // Военное издательство, Баку, 1996, 126с.
471) Hansı halda böyrək arterioqrafiyası məqsədəuyğundur?
A) Böyrəyin mərcanvari daşında

B) Böyrək ləyəninin daşında

C) Süngəri böyrək və çoxlu daşlar zamanı

D) Böyrək kasacıqlarının daşında

E) Heç bir halda
Ədəbiyyat: Оперативная урология: руководство для врачей ./ ред.Н.А.Лопаткин, И.П.Шевцов/.- Л.: Медицина.-1986.
472) Aşağıdakılardan hansı sidik daşı xəstəliyinin risk faktorlarına aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Alimentar faktor

C) Sidik çıxarıcı yolların anomaliyaları

D) İrsi faktor

E) Endemik zonalarda yaşamaq
Ədəbiyyat: Урология-национальное руководство под ред. акад РАМН -Н.А. Лопаткина.
473) Retroqrad ureteropieloqrafiya nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Sidik axarı, ləyən və kasajıqların daşında (urat)

B) Bütün hallarda

C) Heç bir halda

D) Böyrək ləyəni və sidik axarının daşında(oksalat)

E) Kasajıqların, ləyənin və sidik axarının daşında(fosfat)
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. и доп.- М., 2003.- 400 с.
474) Radioizotop renoqrafiyası nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Böyrəklərin mərcanvari daşında

B) Bütün hallarda

C) Hər iki sidik axarlarının daşında

D) Hər iki böyrəyin daşlarında

E) Heç bir halda
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
475) Böyrəklərin ultrasəs skanirlənməsi nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Böyrəklərin mərcanvari daşlarında

B) Bütün hallarda

C) Böyrək kasacıqlarının urat daşına şübhə olduqda

D) Sidik axarının daşında

E) Heç bir halda
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
476) İcmal və ekskretor uroqrafiya nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Hər iki böyrək ləyənlərinin daşlarında

B) Sidik axarının urat daşında

C) Böyrəyin (hər ikisinin) mərjanvari daşında

D) Ancaq böyrəyin mərcanvari daşında və sidik axarının urat daşında

E) Bütün hallarda
Ədəbiyyat: Джавад-Заде С.М. Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе // Военное издательство, Баку, 1996, 126с.
477) Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Kəskin irinli pielonefritdə

B) Heç bir halda

C) Bütün hallarda

D) Böyrəklərin mərcanvari daşlarında və piuriyada

E) Xroniki kalkulyoz pielonefritin aktiv fazasında
Ədəbiyyat: Руководство по клинической урологии Пер. с англ. Под ред. Ф.Ханно, С.Б.Малковича, А.Дж.Уэфна - М.: Медицинской информационного агенство, 2004. - 328 С.
478) Sidiyin mikrofloraya əkilməsi nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Bütün hallarda

B) Sidik axarının daşı və kəskin irinli pielonefritdə

C) Kəskin seroz pielonefrit və böyrək daşında

D) Heç bir halda

E) Xroniki pielonefritin fəal iltihabi mərhələsində
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002.- 495 с.
479) Zimnitski sınağı nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Böyrək kasacıqlarının daşında

B) Sidik axarının urodinamikanı pozan daşlarında

C) Böyrəklərin mərcanvari daşlarında və böyrək çatışmazlığına şübhə olduqda

D) Böyrək ləyəninin urodinamikanı pozan daşlarında

E) Böyrək ləyəninin urodinamikanı pozmayan daşlarında
Ədəbiyyat: Оперативная урология. Классика и новации: руководство для врачей. Л.Г.Манагадзе, Н.А.Лопаткин, О.Б.Лоран, Д.Ю.Пушкарь, С.П.Даренков, Н.Л.Турманидзе, Р.Гогенфеллнер. М.: Медицина, 2003.-740с.;ил.
480) Uroloji praktikada biopsiyanın hansı növündən istifadə etmək olar?
A) İnsizion biopsiya

B) Aspirasion biopsiya

C) Bütün sadalananlardan

D) Endoskopik biopsiya

E) Punksion biopsiya
Ədəbiyyat: Урология-национальное руководство под ред. акад РАМН -Н.А. Лопаткина.
481) Genital herpesin müalicə prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Palçıq müalicəsi

B) Müalicənin mümkün qədər erkən başlanması

C) Uzun sürən supressiv terapiya

D) Residivlərin müalicəsi

E) Herpesin ilk klinik epizodlarının müalicəsi
Ədəbiyyat: Урология-национальное руководство под ред. акад РАМН -Н.А. Лопаткина.
482) Xəstədə urat daşları və duzları sərbəst düşürlər. Diaqnostikada təklif olunanlardan daha vacib müayinələr hansıdır?
A) Sidiyin ümumi analizi, sutkalıq sidikdə sidik turşusu, qanda sidik turşusu, icmal və ekskretor uroqrafiya, böyrəklərin ultrasəs müayinəsi

B) Müayinənin bütün növləri

C) Qanda transaminaza, qanda sidik turşusu, böyrəklərin ultrasəs müayinəsi

D) Sidiyin ümumi analizi, sutkalıq sidikdə sidik turşusu, qanda transaminaza

E) Sidiyin ümumi analizi, icmal uroqrafiya, böyrəklərin ultrasəs müayinəsi
Ədəbiyyat: Руководство по клинической урологии Пер. с англ. Под ред. Ф.Ханно, С.Б.Малковича, А.Дж.Уэфна - М.: Медицинской информационного агенство, 2004. - 328 С.
483) Oksalat daşları və duzları sərbəst xaric olurlar. Lazım olan müayinə variantları hansıdır?
A) Böyrəklərin ultrasəs müayinəsi

B) Bütün sadalananlar

C) Qan zərdabında kalsium və fosfor

D) Sidiyin ümumi analizi, sutkalıq sidikdə kalsiumun təyini, sidiyin floraya əkilməsi

E) İcmal və ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
484) Fosfat daşları və duzları sərbəst xaric olurlar, müayinənin lazımi variantları hansıdır?
A) Qan zərdabında kalsium və fosforun təyini

B) Qanın ümümi analizi və sidiyin floraya əkilməsi, sidiyin pH-ı, sutkalıq sidikdə kalsiumun təyini

C) Bütün sadalananlar

D) Böyrəklərin ultrasəs skanirlənməsi

E) İcmal və ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Урология для врачей общей практики. /ред. Л.Липшульц, И.Клайнман/.- С-Петербург.-1997 .-250с.
485) Xəstədə sidik axarının aşağı üçdə birinin 3mm daşı, ureteropieloektaziya(daşdan yuxarı) qeyd olunur. Müalicənin düzgün üsulu hansıdır?
A) Spazmolitik vasitələr, sidik axarını stimulyasiya edən fizioterapiya və su yükü

B) Su yükü: gündə 1,5 L+ furosemid

C) Sidik axarını stimulyasiya edən fizioterapiya və su yükü

D) Sidik axarını stimulyasiya edən fizioterapiya

E) Spazmolitik vasitələr
Ədəbiyyat: Александров В.П., Тиктинский О.Л. Мочекаменная болезнь. СПб.-2001.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə